ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос"

Препис

1 ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати Специалност: г г. Лек. Математика - І част г. ас.д-р Радев г. Лек. Математика - І част Лек. Основи на изобразителното изкуство ас.д-р Радев проф. д-р Дамянов 1 аула г. Лек. Математика - І част Лек. Съвременен български език ас.д-р Радев доц. д-р Куцаров 322 ауд. Лек. Съвременен български език г. 1 аула 322 ауд. проф. Василев доц. д-р Куцаров г. Лек. Съвременен български език 1 аула проф. Василев доц. д-р Куцаров 322 ауд г. Лек. Основи на изобразителното изкуство 1 аула проф. Василев проф. д-р Дамянов 1 аула Лек. Основи на музиката Лек. Основи на изобразителното изкуство г. 1 аула 1 аула гл.ас.м.борисова проф. д-р Дамянов Лек. Основи на музиката г. 1 аула гл.ас.м.борисова Лек. Основи на музиката г. 1 аула 1а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев гл.ас.м.борисова г г г г г. 1б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 2гр. Физическо възпитание 2а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 1 гр.физическо възпитание 1гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 2б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 2гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 1а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 1гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 2а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 2б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 1 гр. Спорт 1а,1б упр. Основи на музиката 1а,1б упр. Основи на музиката 2 гр. Физическо възпитание 2а,2б упр. Основи на музиката Лек. Художествена литература за деца Лек. Художествена литература за деца г. 2гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 1б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев Лек. Художествена литература за деца Лек. Художествена литература за деца г. 2б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев г г. Лек. Въведение в специалността доц г. 322 ауд. С.Иванов Лек. Въведение в специалността доц г. Лек. Педагогика ас.д-р Д.Димитрова 322 ауд. 322 ауд. С.Иванов г. Лек. Педагогика ас.д-р Д.Димитрова 322 ауд. Лек. Педагогика ас.д-р Д.Димитрова 322 ауд г. Лек. Педагогика ас.д-р Д.Димитрова 322 ауд г г. 1гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 2а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 2гр. упр. СБЕ гл.ас. Павлова 1б упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев ИД: доц. С.Иванов, гл.ас.д-р Ковачев, доц.б.иванова, доц. Арнаудова 1гр. Педагогика ас.д.р Димитрова 2гр. Физическо възпитание 105 с.з. 205 с.з. 1гр. сем. Художествена литература за деца 2а,2б упр. Основи на музиката 2 гр.сем. Художествена литература за деца 1а,1б упр. Основи на музиката 1а упр. Математика - І ч. ас.д-р Радев 2а,2б упр. Основи на музиката ИД: доц. С.Иванов, гл.ас.д-р Ковачев, доц.б.иванова, доц. Арнаудова ИД: доц. С.Иванов, гл.ас.д-р Ковачев, доц.б.иванова, доц. Арнаудова 2гр. Педагогика ас.д.р Димитрова 1гр. Физическо възпитание 105 с.з. 105 с.з. 205 с.з.

2 г. ИД: доц. Б.Иванова ИД: доц. Б.Иванова

3 Специалност: ПНУП ІІ курс, ІІІ сем. 2 гр. 4 подгр./4-хоспет./ 60 бр. задочно Дати б упр. Практическа граматика ас г. 1а упр. Практическа граматика ас. от 9.00 ч. Лек. Допълнителна подкрепа на 2а упр. Практическа граматика ас г. ученици със специални образователни 322 ауд. потребности доц.ж.атанасова от 9.00 ч. Лек. Допълнителна подкрепа на 1а упр. Практическа граматика ас г. ученици със специални образователни 322 ауд. потребности доц.ж.атанасова от 9.00 ч. Лек. Допълнителна подкрепа на 1 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева г. ученици със специални образователни 322 ауд. 2а упр. Практическа граматика ас. потребности доц.ж.атанасова от 9.00 ч. Лек. Допълнителна подкрепа на 2 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева г. ученици със специални образователни 322 ауд. 1б упр. Практическа граматика потребности доц.ж.атанасова ас. 1 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева г. Лек. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 322 ауд. 2б упр. Практическа граматика ас г. 322 ауд. проф. Н.Александрова 1гр. Сем. Основи на предучилищна педагогика г. док-т Каменова 2а упр. Практическа граматика 1 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева г. 2гр. Сем. Основи на предучилищна педагогика док-т Каменова Основи на ПУП г. ас. Елена Каменова - 1А 2гр. Спорт Основи на ПУП ас. Елена Каменова - 1Б г. 1а упр. Практическа граматика ас г. Лек. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 322 ауд. ас г. Лек. Педагогически технологии в играта Лек. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 322 ауд. доц.г.иванова 1 гр. Допълнителна подкрепа на ученици със 122 ауд. СОП гл.ас.д-р Тричков Лек. Педагогически технологии в играта г. 122 ауд. доц.г.иванова 2 гр. Сем. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 2 гр. Допълнителна подкрепа на ученици със Лек. Педагогически технологии в играта г. СОП гл.ас.д-р Тричков 122 ауд. доц.г.иванова 1гр. Сем. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 1гр сем. Педагогически технологии в играта г. 1б упр. Практическа граматика ас. Д.Апостолова ас. 2а упр. Практическа граматика ас. 2гр сем. Педагогически технологии в играта г. 2б упр. Практическа граматика ас. Д.Апостолова ас. 1а упр. Практическа граматика ас. 1гр сем. Педагогически технологии в играта г. 2 гр. Сем. Педагогика гл.ас-д-р Р.Иванова ас. Д.Апостолова 1гр. Спорт 2б упр. Практическа граматика ас г. 1 гр. Сем. Педагогика гл.ас-д-р Р.Иванова проф. Н.Александрова 322 ауд. 2 гр. Сем. Педагогика гл.ас-д-р Р.Иванова г. Лек. Основи на предучилищна педагогика доц. Б.Иванова 122 ауд. ИД: Лек. Гл.ас.д-р М.Александрова 421 ауд. Лек. Основи на предучилищна педагогика 1б упр. Практическа граматика г. 122 ауд. доц. Б.Иванова ас. 2гр. Спорт 2б упр. Практическа граматика Лек. Основи на предучилищна педагогика г. 122 ауд. ас. доц. Б.Иванова 1гр. Сем. Педагогика гл.ас.д-р Р.Иванова 1а упр. Практическа граматика г. ас. 2гр. Спорт 1б упр. Практическа граматика г. ас. 2 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева 1а упр. Практическа граматика 2гр сем. Педагогически технологии в играта ас. Д.Апостолова 1б упр. Практическа граматика ас. 2гр. Сем. Основи на предучилищна педагогика док-т Каменова 1б упр. Практическа граматика ас. 2а упр. Практическа граматика ас. 1гр. Спорт 2 гр.сем. Психология х.ас. Р.Динчева 1гр. Сем. Основи на предучилищна педагогика док-т Каменова 2б упр. Практическа граматика ас. 1гр. Спорт 2а упр. Практическа граматика ас. ИД: Лек. Гл.ас.д-р М.Александрова, гл.ас.д-р Чернева 421 ауд. 505 с.з.

4 Основи на ПУП г. ИД: Лек. гл.ас.д-р Чернева ас. Елена Каменова - 2А Основи на ПУП ИД: Лек. Гл.ас.д-р М.Александрова, гл.ас.д-р 421 ауд г. ас. Елена Каменова - 2Б Чернева

5 ПНУП ІІІ курс, V сем. 2гр. 4 подгр. 60 бр. задочно Дати Лек. МО по ИИ в НЕ на основното образование г. 1 аула проф. Б.Дамянов Лек. МО по ИИ в НЕ на основното образование г. 1 аула проф. Б.Дамянов Лек. МО по ИИ в НЕ на основното образование г. 1 аула проф. Б.Дамянов Специалност: г. 2гр. Упр. МОМ в НЕ на ОО 1б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов г г г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 122 ауд г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 1 аула г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 1 аула г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 122 ауд г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 1 аула г. Лек. МОБЕЛ в НЕ на ОО доц.ф.бойкова 1 аула 1гр. Упр. МОМ в НЕ на ОО 2а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 2б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 2гр. Упр. МОМ в НЕ на ОО 1а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 1гр. Упр. МОМ в НЕ на ОО 2б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 2а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 1б упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 2а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 2б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 2а упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 1а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 2б упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 1б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 1а упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 2б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 2а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 2б упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 1а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов г. 2гр. Упр. МФМП ас.в.янчева 1б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 1а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов 1гр. Упр. МФМП ас.в.янчева 2а упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска 2б упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов г. МОМ в НЕ - - 1А 2б упр. МО по КТ в ДГ гл.ас.д-р Гърневска МОБЕЛ в НЕ - х.пр. М.Найденова - 1А г. МФМП - ас.в.янчева - 2 А МОИИ - х.пр. Н.Младенов -2Б МОБЕЛ в НЕ - х.пр. М.Найденова - 1Б г. МФМП - ас.в.янчева - 2 Б МОИИ - х.пр. Н.Младенов -2А г. МОМ в НЕ - - 2А 1б упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 2а упр. МОИИ в НЕ на ОО х.ас. Найденов ИД: доц.л.капон, доц. Каракехайова ИД: доц.л.капон, доц. Каракехайова ИД: доц.л.капон, доц. Каракехайова г г г. МОМ в НЕ - - 1Б 1гр. Упр. МФМП ас.в.янчева г. 2гр. Упр. МФМП ас.в.янчева 2а упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева 1а упр. МОБЕЛ на ОО док-т Колева МОБЕЛ в НЕ - х.пр. М.Найденова - 2А 204 с.з г. МФМП - ас.в.янчева - 1А ФД: ас.бахчеванова, гл.ас.д-р Балева МОИИ - х.пр. Н.Младенов - 1Б МОБЕЛ в НЕ - х.пр. М.Найденова - 2Б Лек. МО по конструиране и технологии в ДГ г. МФМП - ас.в.янчева - 1Б проф. д-р М.Иванова МОИИ - х.пр. Н.Младенов - 1А

6 г. МОМ в НЕ - - 2Б 204 с.з г. ФД: ас.бахчеванова, гл.ас.д-р Балева Лек. МО по конструиране и технологии в ДГ г. проф. д-р М.Иванова ФД: ас.бахчеванова, гл.ас.д-р Балева Лек. МО по конструиране и технологии в ДГ проф. д-р М.Иванова 204 с.з.

7 Специалност: ПНУП ІV курс, VІІ сем. 2 гр. 4 подгр. 53 бр. задочно Дати г. Лек. МО по "Човек, природа и общество" в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Анелова 323 ауд г. Лек. МО по "Човек, природа и общество" в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Анелова 323 ауд г. Лек. МО по "Човек, природа и общество" в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Анелова 323 ауд г. Лек. МО по "Човек, природа и общество" в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Анелова 323 ауд г г г. 2гр. упр.мом в НЕ на СОУ гл.ас. Шаркова 1а упр. МОЧПО в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 1б упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска 2гр. упр.мом в НЕ на СОУ гл.ас. Шаркова 1б упр. МОЧПО в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 1а упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска 1гр. упр.мом в НЕ на СОУ гл.ас. Шаркова 2б упр. МОЧПО в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 1гр. упр.мом в НЕ на СОУ гл.ас. Шаркова 2а упр.мочпо в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 2а упр.мочпо в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 2б упр.мочпо в НЕ на СОУ гл.ас.д-р г. Б.Ангелова ТП - доц.д-р С.Иванов - 1А ТП - доц.д-р Б.Иванова - 1Б г. ТП - гл.ас. П.Димитрова - 2А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 2 Б МОМ в НУ - - 1Б в НУ -гл.ас.д-р Б.Ангелова - 1А г. ТП - гл.ас.д-р Димитрова - 2А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 2Б г г. МОМ в НУ - - 1А МОЧПО в НУ -гл.ас.д-р Б.Ангелова - 1Б ТП - доц.с.иванов - 2А ТП - доц.б.иванова - 2Б МОЧПО ТП - гл.ас.п.димитрова - 2А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 2Б 1а упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска наблюдения т наблюдения т ТП - доц.д-р С.Иванов - 1 А ТП - доц.д-р Б.Иванова - 1 Б 2б упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска 1б упр.мочпо в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска ТП - доц.д-р С.Иванов - 2 А ТП - доц.д-р Б.Иванова - 2 Б 1б упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска 1а упр.мочпо в НЕ на СОУ гл.ас.д-р Б.Ангелова 2а упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска ИД:Лек г. 2а упр. МОБТ в НЕ на СОУ гл.ас.гърневска ИД:Лек. ИД:Лек г г. ИД:упр. ИД:упр. 2б ТП - доц.д-р С.Иванов - 2 А ТП - доц.д-р Б.Иванова - 2 Б г. ТП - гл.ас. П.Димитрова - 1 А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 1 Б МОМ в НУ - - 2Б в НУ -гл.ас.д-р Б.Ангелова - 2А г. ТП - доц.с.иванов - 1А ТП - доц.б.иванова - 1Б г. МОМ в НУ - - 2А МОЧПО в НУ -гл.ас.д-р Б.Ангелова - 2Б ТП - гл.ас.д-р П.Димитрова - 1А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 1Б МОЧПО наблюдения т наблюдения т ИД:упр. Факултатив доц.кожухарова, Факултатив доц.кожухарова, г. ТП - гл.ас.п.димитрова - 1А ТП - гл.ас.д-р Ваклева - 1Б Лек. Методика на обучението по бит и технологии в НЕ на СОУ проф. М.Иванова Лек. Управление на образованието Лек. Управление на образованието г. 204 с.з. 204 с.з. гл.ас.бойкова гл.ас.бойкова г. Факултатив доц.кожухарова, Лек. Методика на обучението по бит и технологии в НЕ на СОУ проф. М.Иванова

8

9 Специалност: Дати г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати ауд./с.з а ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: ПСИХОЛОГИЯ І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 65 бр. задочно Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з. 07.09.2019 г. 08.09.2019 г. 09.09.2019 г.

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Физическо възпитание І курс, ІІ семестър, 1гр., 2 подгр., задочно Дати ауд./с.з. 14.

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Физическо възпитание І курс, ІІ семестър, 1гр., 2 подгр., задочно Дати ауд./с.з. 14. І курс, ІІ семестър, 1гр., 2 подгр., задочно 14.15-19.00 20.01.2019 г. Лек. ФФФУ 28 с.з. 1а упр. ФФФУ 21.01.2019 г. Лек. ФФФУ 28 с.з. 1б упр. ФФФУ 22.01.2019 г. Лек. ФФФУ 28 с.з. 1в упр. ФФФУ 23.01.2019

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

Специалност: Понеделник от 8.15 ч. до ч. 2б упр.упр

Специалност: Понеделник от 8.15 ч. до ч. 2б упр.упр 2б упр.упр. Биоорганична химия доц.д-р Бозов лаб.бихим.17 І курс, І семестър, 2 гр. 4 подгр. от 10.30 ч. до 12.40 ч. 1а упр.упр. Биоорганична химия доц. д-р Бозов лаб.бихим.17 от 12.40 ч. до 15.00 ч. 2а

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: Физическо възпитание І курс, І сем. 1гр., 2/3-АЧ/ подгр бр. задочно Дати ауд.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Специалност: Физическо възпитание І курс, І сем. 1гр., 2/3-АЧ/ подгр бр. задочно Дати ауд. Специалност: Физическо възпитание І курс, І сем. 1гр., 2/3-АЧ/ подгр. - 40 бр. задочно Дати 8.15-13.00 ауд. / с.з. 14.15-19.00 01.09.2019 г. Лек. Психология гл.ас.д-р Д.Ангелова 521 ауд. 02.09.2019 г.

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Молекулярна биология І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Молекулярна биология І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр І курс, І семестър, 2гр. 4 подгр. 41 бр. от 12.40 до 15.00 ч. 1б упр. Клетъчна ас.д-р Мотен Лаб.БР1 до 17.10 ч. 2б упр.биоорганична химия доц.д-р Бозов лаб.биохимия 17 от 8.15 до 10.30 ч. Лек. Въведение

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: 24.01.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно 21.01.2018 г. 9 ауд. 9 ауд. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. Сем. Фонетика

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр

Специалност: Понеделник Вторник Сряда ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Екология І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр І курс, ІІ семестър 1 гр. 2 подгр. 25 бр. от 8.30 до 10.00 ч. Лек. Аналитична химия с ИМА гл.ас.д-р Пукалов 12 ауд. +1Б Лек.Замърсяване на въздуха доц.д-р Гечева 2 с.з. от 8.15 до 10.30 ч. Лек. Зоология

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг

Специалност: Понеделник Вторник ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подг Телекомуникационни и информационни системи І курс, І семестър, 1 гр., 3 подгр. от 8.30 до 11.00-1б - л+у проф. Милева 315 к.з. от 9.00 до 11.00-1в - лаб. упр. Физика 1 2 физ. Лаб - хон. Ас. Група Elementary

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Биология и химия І курс, ІІ семестър 1 гр. 1 подгр. 7 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Биология и химия І курс, ІІ семестър 1 гр. 1 подгр. 7 бр І курс, ІІ семестър 7 бр. Лек. Зоология на безгръбначни доц. Стоянова 14 ауд.+1ба упр.зоология на безгръбначни гл.ас.арнаудова лаб. Зоол.без. Лек. Анатомия и морфология на доц.димитрова 15 ауд. +1БА упр.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/07.12.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател доц.д-р

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/18.05.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г. обучение и учебни планове

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г.

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ- БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15 11,00 ОФП ас.и. Каев 11,15-12,00 12,15-13,00 13,15-14,00 14,15-15,00

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 11/21.06.2016 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за гост - преподаватели по чл.68, ал.1, т.2 - за извършване

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От 25-08-2014 до 10-09-2014 І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

zimen arch.dokum.

zimen arch.dokum. Курс: първи Архивистика и общество гл. ас.д-р Ив. упр. ауд. 25. Архивистика и общество Обща теория на правото Лек. ауд.403 А/БФ гл. ас. д-р И. Кьосев. Обща теория на правото Упр. - ауд.403 А/ БФ. ас. С.

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима

разпис. за уч. занятия ЕООС-17-18г-зима Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БООС и БУПР БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Обща и неорганична химия лаб. упр.- 406 зала ас. д-р К.Тодорова

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

Microsoft Word - psyhologiaRO_1_4.doc

Microsoft Word - psyhologiaRO_1_4.doc СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ - редовно обучение, ОКС БАКАЛАВЪР, КУРС І, СЕМЕСТЪР І уч. 2009/ 2010 г. 8.30-9.15 9.30-10.15 10.30-11.15 11.30-12.15 12.30-13.15 13.30-14.15 14.30-15.15 15.30-16.15 16.30-17.15 17.30-18.15

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ГРАФИК ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ДЕН ЧАС ПОНЕДЕЛНИК

ГРАФИК ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ДЕН ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ПОНЕДЕЛНИК 8.00 9.30 9.45 11.15 11.30 13.00 14.00 15.30 16.00 17.30 1 гр. Н. Миланов 241 з. 2 гр.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т

1 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И Ф А К У Л Т Е Т П О М А Т Е М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Т И К А

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/16.12.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/08.03.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2015/2016

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/13.03.2018 г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в състав: Председател: доц.д-р Елена Стоянова Събева

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/21.04.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно