Зареди въпроса.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Зареди въпроса."

Препис

1 Следващите въпроси се отнасят до различни аспекти, свързани с цифровите медии и цифровите устройства, в това число компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети, мобилни телефони без връзка с интернет, конзоли за игри или интернет телевизия.

2 Разполагате ли с някои от следните устройства в училище? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Да и го използвам Да, но не го използвам Не Компют ър IC009Q01TA01 IC009Q01TA02 IC009Q01TA03 Лаптоп или ноутбук IC009Q02TA01 IC009Q02TA02 IC009Q02TA03 Таблет и (например, ipad, BlackBerry ) IC009Q03TA01 IC009Q03TA02 IC009Q03TA03 Връзка с интернет IC009Q04TA01 IC009Q04TA02 IC009Q04TA03 Училищни компют ри, свързани с инт ернет IC009Q05NA01 IC009Q05NA02 IC009Q05NA03 WiFi инт ернет връзка IC009Q06NA01 IC009Q06NA02 IC009Q06NA03 Място за съхраняване на данни, свързани с работата ви в училищет о, например, папка за вашит е елект ронни документ и IC009Q07NA01 IC009Q07NA02 IC009Q07NA03 USB (памет) стик IC009Q08TA01 IC009Q08TA02 IC009Q08TA03 Елект ронен чет ец (например, Amazon Kindle ) IC009Q09TA01 IC009Q09TA02 IC009Q09TA03 Проект ор (например, за презент ации) IC009Q10NA01 IC009Q10NA02 IC009Q10NA03

3 Инт еракт ивна дъска IC009Q11NA01 IC009Q11NA02 IC009Q11NA03

4 Колко често използвате цифрови устройства за следните дейности извън училище? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Никога или много рядко Веднъж или два пъти на месец Веднъж или два пъти на седмица Почти всеки ден Всеки ден Да търсите в интернет информация във връзка с работата ви в училище (например, за да подготвите есе или презент ация). IC010Q01TA01 IC010Q01TA02 IC010Q01TA03 IC010Q01TA04 IC010Q01TA05 Да търсите в интернет допълнителна информация по преподаден в училище урок (например, обяснение на факт или др.). IC010Q02NA01 IC010Q02NA02 IC010Q02NA03 IC010Q02NA04 IC010Q02NA05 Да използвате имейл, за да общувате с други ученици във връзка с работата ви в училище. IC010Q03TA01 IC010Q03TA02 IC010Q03TA03 IC010Q03TA04 IC010Q03TA05 Да използвате имейл, за да общувате с учители и да изпращате домашната си работа или други разработки, свързани с училище. IC010Q04TA01 IC010Q04TA02 IC010Q04TA03 IC010Q04TA04 IC010Q04TA05 Да използвате социалните мрежи, за да общувате с други ученици във връзка с работата ви в училище (например, Facebook). IC010Q05NA01 IC010Q05NA02 IC010Q05NA03 IC010Q05NA04 IC010Q05NA05 Да използвате социалните мрежи, за да общувате с учит ели (например, Facebook). IC010Q06NA01 IC010Q06NA02 IC010Q06NA03 IC010Q06NA04 IC010Q06NA05 Да "сваляте", "качвате" или да търсите материали от уебст раницат а на вашет о училище (например, учебнат а програма или във връзка с изучавания мат ериал). IC010Q07TA01 IC010Q07TA02 IC010Q07TA03 IC010Q07TA04 IC010Q07TA05

5 Да проверявате уебстраницата на училището за съобщения (например, за отъствието на учители). IC010Q08TA01 IC010Q08TA02 IC010Q08TA03 IC010Q08TA04 IC010Q08TA05 Да подготвяте домашната си работа на компютър. IC010Q09NA01 IC010Q09NA02 IC010Q09NA03 IC010Q09NA04 IC010Q09NA05 Да подготвяте домашната си работа на мобилно уст ройст во. IC010Q10NA01 IC010Q10NA02 IC010Q10NA03 IC010Q10NA04 IC010Q10NA05 Да "сваляте" на мобилно устройство приложения за обучение. IC010Q11NA01 IC010Q11NA02 IC010Q11NA03 IC010Q11NA04 IC010Q11NA05 Да "сваляте" на мобилно устройство приложения за обучение по природни науки. IC010Q12NA01 IC010Q12NA02 IC010Q12NA03 IC010Q12NA04 IC010Q12NA05 Да "сваляте" на мобилно устройство приложения за обучение, защото учителят ви е казал да го направите. IC010Q13NA01 IC010Q13NA02 IC010Q13NA03 IC010Q13NA04 IC010Q13NA05 Да споделяте с другите ученици материали, свързани с училищет о. IC010Q14TA01 IC010Q14TA02 IC010Q14TA03 IC010Q14TA04 IC010Q14TA05

6 Колко често използвате цифрови устройства за следните дейности в училище? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Никога или много рядко Веднъж или два пъти на месец Веднъж или два пъти на седмица Почти всеки ден Всеки ден Да общувате (чат) онлайн в училище. IC011Q01TA01 IC011Q01TA02 IC011Q01TA03 IC011Q01TA04 IC011Q01TA05 Да използват е имейл в училище. IC011Q02TA01 IC011Q02TA02 IC011Q02TA03 IC011Q02TA04 IC011Q02TA05 Да търсите в интернет информация, свързана с работата ви в училище. IC011Q03TA01 IC011Q03TA02 IC011Q03TA03 IC011Q03TA04 IC011Q03TA05 Да "сваляте", "качвате" или да търсите материали от уебстраницата на вашето училище. IC011Q04TA01 IC011Q04TA02 IC011Q04TA03 IC011Q04TA04 IC011Q04TA05 Да поствате ваши разработки на уебстраницата на училищет о. IC011Q05TA01 IC011Q05TA02 IC011Q05TA03 IC011Q05TA04 IC011Q05TA05 Да правит е симулации в училище. IC011Q06TA01 IC011Q06TA02 IC011Q06TA03 IC011Q06TA04 IC011Q06TA05 Да се упражняват е, например, при изучаванет о на чужд език или математика. IC011Q07TA01 IC011Q07TA02 IC011Q07TA03 IC011Q07TA04 IC011Q07TA05 Да подготвяте домашната си работа на училищен компют ър. IC011Q08TA01 IC011Q08TA02 IC011Q08TA03 IC011Q08TA04 IC011Q08TA05 Да използват е училищни компют ри за групова работа или да общувате с други ученици. IC011Q09TA01 IC011Q09TA02 IC011Q09TA03 IC011Q09TA04 IC011Q09TA05

7

8 Позволено ли е на учениците да правят следните неща в клас за цели, свързани с училището? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Да и го правя Да, но не го правя Не На учениците е позволено да използват собствените си лаптопи, ноутбуци или таблети. IC012Q01NA01 IC012Q01NA02 IC012Q01NA03 На учениците е позволено да използват собствените си смартфони (например, iphone, Samsung S3). IC012Q02NA01 IC012Q02NA02 IC012Q02NA03 На учениците е позволено да използват интернет връзка на собствените си мобилни уст ройст ва. IC012Q03NA01 IC012Q03NA02 IC012Q03NA03 На учениците е позволено да използват безжичната мрежа на училището. IC012Q04NA01 IC012Q04NA02 IC012Q04NA03 На учениците е позволено да използват собствен електронен четец (например, Amazon Kindle ). IC012Q05NA01 IC012Q05NA02 IC012Q05NA03 На учениците е позволено да носят и използват свой собствен USB (памет) стик. IC012Q06NA01 IC012Q06NA02 IC012Q06NA03

9 Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения? (Моля, имайте предвид различни видове цифрови устройства като, например, компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети, мобилни телефони без връзка с интернет, конзоли за игри или интернет телевизия.) (Моля, изберете само един отговор на всеки ред.) Изобщо не съм съгласен/съгласна Несъгласен/ несъгласна Съгласен/ съгласна Напълно съм съгласен/съгласна Забравям за времет о, когат о използвам цифрови уст ройст ва. IC013Q01NA01 IC013Q01NA02 IC013Q01NA03 IC013Q01NA04 Не обичам да играя компют ърни и видео игри. IC013Q02NA01 IC013Q02NA02 IC013Q02NA03 IC013Q02NA04 Предпочитам да подготвям домашната си работа, без да използвам цифрови уст ройст ва. IC013Q03NA01 IC013Q03NA02 IC013Q03NA03 IC013Q03NA04 Инт ернет е огромен ресурс за получаване на информацият а, от коят о се инт ересувам (например, новини, спорт, речник). IC013Q04NA01 IC013Q04NA02 IC013Q04NA03 IC013Q04NA04 Много е полезно да има социални мрежи в интернет. IC013Q05NA01 IC013Q05NA02 IC013Q05NA03 IC013Q05NA04 Не мога да разбера как хората са живели преди изобретяването на цифровите устройства. IC013Q06NA01 IC013Q06NA02 IC013Q06NA03 IC013Q06NA04 Не обичам да се уча как да използвам нов софтуер. IC013Q07NA01 IC013Q07NA02 IC013Q07NA03 IC013Q07NA04 Часовете, прекарани в сърфиране в интернет, са загуба IC013Q08NA01 IC013Q08NA02 IC013Q08NA03 IC013Q08NA04

10 на време. Не се интересувам от пускането на пазара на нови цифрови уст ройст ва. IC013Q09NA01 IC013Q09NA02 IC013Q09NA03 IC013Q09NA04 Не искам да харча пари за скъпи цифрови устройства. IC013Q10NA01 IC013Q10NA02 IC013Q10NA03 IC013Q10NA04 Аз наист ина се вълнувам, когат о от кривам нови цифрови уст ройст ва или приложения. IC013Q11NA01 IC013Q11NA02 IC013Q11NA03 IC013Q11NA04 Наист ина се чувст вам зле, когат о нямам инт ернет връзка. IC013Q12NA01 IC013Q12NA02 IC013Q12NA03 IC013Q12NA04 Харесва ми да използвам цифрови уст ройст ва. IC013Q13NA01 IC013Q13NA02 IC013Q13NA03 IC013Q13NA04

11 Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения? (Моля, имайте предвид различни видове цифрови устройства като, например, компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети, мобилни телефони без връзка с интернет, конзоли за игри или интернет телевизия.) (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Изобщо не съм съгласен/съгласна Несъгласен/ несъгласна Съгласен/ съгласна Напълно съм съгласен/съгласна Мога да използвам цифрово уст ройст во безопасно. IC014Q01NA01 IC014Q01NA02 IC014Q01NA03 IC014Q01NA04 Мога да използвам компютър, макар че не зная в детайли как той работи. IC014Q02NA01 IC014Q02NA02 IC014Q02NA03 IC014Q02NA04 Чувст вам се удобно, когат о използвам цифрови устройства, с които не съм напълно запознат/а. IC014Q03NA01 IC014Q03NA02 IC014Q03NA03 IC014Q03NA04 Ако мои приятели и роднини желаят да купят нови цифрови устройства, аз мога да ги посъветвам. IC014Q04NA01 IC014Q04NA02 IC014Q04NA03 IC014Q04NA04 Понякога цифровите устройства правят странни неща, които аз не мога да разбера. IC014Q05NA01 IC014Q05NA02 IC014Q05NA03 IC014Q05NA04 Чувст вам се удобно, когат о използвам моит е цифрови уст ройст ва у дома. IC014Q06NA01 IC014Q06NA02 IC014Q06NA03 IC014Q06NA04 Не мога да инст алирам нови програми без чужда помощ. IC014Q07NA01 IC014Q07NA02 IC014Q07NA03 IC014Q07NA04 Мисля, че когат о имам проблем с цифрови уст ройст ва, аз мога да го реша. IC014Q08NA01 IC014Q08NA02 IC014Q08NA03 IC014Q08NA04

12 Ако мои прият ели и роднини имат проблем с цифрови устройства, аз мога да им помогна. IC014Q09NA01 IC014Q09NA02 IC014Q09NA03 IC014Q09NA04 Ако цифрово устройство ми прави проблеми, аз се чувствам безпомощен/безпомощна. IC014Q10NA01 IC014Q10NA02 IC014Q10NA03 IC014Q10NA04

13 Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Изобщо не съм съгласен/съгласна Несъгласен/ несъгласна Съгласен/ съгласна Напълно съм съгласен/съгласна Искам да свикна с новите цифрови устройства. IC015Q01NA01 IC015Q01NA02 IC015Q01NA03 IC015Q01NA04 Ако се нуждая от нов софтуер, инсталирам го сам/а. IC015Q02NA01 IC015Q02NA02 IC015Q02NA03 IC015Q02NA04 Чета информацията за цифровите устройства, за да бъда независим/а. IC015Q03NA01 IC015Q03NA02 IC015Q03NA03 IC015Q03NA04 Използвам цифрови уст ройст ва само, когат о ми се налага. IC015Q04NA01 IC015Q04NA02 IC015Q04NA03 IC015Q04NA04 Използвам цифрови уст ройст ва т ака, какт о искам. IC015Q05NA01 IC015Q05NA02 IC015Q05NA03 IC015Q05NA04 В свободното си време се интересувам от теми, свързани с цифровит е медии. IC015Q06NA01 IC015Q06NA02 IC015Q06NA03 IC015Q06NA04 Ако имам проблем с цифрови уст ройст ва, започвам да го решавам сам/а. IC015Q07NA01 IC015Q07NA02 IC015Q07NA03 IC015Q07NA04 Чувст вам, че съм принуден/а да използвам цифрова медия. IC015Q08NA01 IC015Q08NA02 IC015Q08NA03 IC015Q08NA04 Ако се нуждая от ново приложение, сам/а го избирам. IC015Q09NA01 IC015Q09NA02 IC015Q09NA03 IC015Q09NA04

14

15 Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни със следните твърдения? (Моля, изберете един отговор на всеки ред.) Изобщо не съм съгласен/съгласна Несъгласен/ несъгласна Съгласен/ съгласна Напълно съм съгласен/съгласна За да науча нещо ново за цифровите устройства, обичам да разговарям за т ях с моит е прият ели. IC016Q01NA01 IC016Q01NA02 IC016Q01NA03 IC016Q01NA04 Обичам да обменям информация как съм решил/а проблем с цифрови устройства с другите в интернет. IC016Q02NA01 IC016Q02NA02 IC016Q02NA03 IC016Q02NA04 Скучно ми е, когато моите приятели обсъждат цифрова медия. IC016Q03NA01 IC016Q03NA02 IC016Q03NA03 IC016Q03NA04 Обичам да се срещам с приятели и да играя компютърни и видео игри с тях. IC016Q04NA01 IC016Q04NA02 IC016Q04NA03 IC016Q04NA04 Обичам да споделям информация за цифрови устройства с приятелите си. IC016Q05NA01 IC016Q05NA02 IC016Q05NA03 IC016Q05NA04 Скучно ми е, когато приятели ми показват нови характеристики на цифрови устройства. IC016Q06NA01 IC016Q06NA02 IC016Q06NA03 IC016Q06NA04 Научавам много за цифровит е медии, кат о ги обсъждам с моит е прият ели и роднини. IC016Q07NA01 IC016Q07NA02 IC016Q07NA03 IC016Q07NA04 Аз съм или бях активен член на компютърен клуб в моет о училище. IC016Q08NA01 IC016Q08NA02 IC016Q08NA03 IC016Q08NA04 Бих предпочел/а да не прекарвам времет о си в разговори с приятели за цифрови устройства. IC016Q09NA01 IC016Q09NA02 IC016Q09NA03 IC016Q09NA04

16 разговори с приятели за цифрови устройства.

17 Сърдечно благодарим за Вашето сътрудничество при попълването на този въпросник!

Зареди въпроса.

Зареди въпроса. Следващите въпроси са за допълнителното Ви обучение по предметите, които изучавате в училище, както и по други дисциплини през тази учебна година. Това допълнително обучение може да се осъществява в училище

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

Зареди въпроса.

Зареди въпроса. Този въпросник е за: Вас, Вашето семейство и Вашия дом; какво мислите за живота си; дали имате имигрантски произход; Вашето здраве; Вашето училище; свободното Ви време и домашните Ви занимания. Моля, прочетете

Подробно

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо

ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живо ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ СИЛЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ИНТЕРЕСА НА ДЕЦАТА КЪМ УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ Ученето е полезно. Подготвя ни за превратностите на живота, изгражда ни като личности и ни помага да съществуваме.

Подробно

Self-completion 9-10 B-C BG

Self-completion 9-10 B-C BG ПРЕХВЪРЛЕТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОН НИТЕ НОМЕРА (ID ) ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ КОНТАКТЕН ЛИСТ КОД НА СТРАНАТА 0 3 ID НА СТАРТОВАТА ТОЧКА ID НА АДРЕСА ИМЕ И ID НА ИНТЕРВЮЕРА РАЗДЕЛ ВСИЧКИ ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ МОЛЯ, ПРОЧЕТИ:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Европейска програма Eразъм+, КД1, Пътуваща дигитална класна стая на 21 век науки, литература и технологии втора фаза, 2017 1 BG01 KA101 035816 д-р Еленора Лилова Илияна Илиева 16.07.2017 г. 29.06.2017

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2019 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals KA102 - VET learner and staff mobility ПРОЕКТ: Европейска мобилност - билет за професионално усъвършенстване и културно обогатяване KA102-B2F695DA Бенефициент:

Подробно

Използване на Гугъл Диск

Използване на Гугъл Диск Използване на Гугъл Диск Основни действия, създаване на папки, документи и таблици Какво е Гугъл Диск (или Google Drive)? Google Drive е виртуален облак за съхранение, който може да използвате, за да пренасяте

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

Оценка на познанията за сигурността в интернет Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучване сред учениците в гр.

Оценка на познанията за сигурността в интернет Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучване сред учениците в гр. Оценка на познанията за сигурността в интерт Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучва сред учениците в гр. София, проведено в рамките на съвместен проект на Софийски

Подробно

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧ Ръководство за доброволеца за посещение на ученици Допълнителна дейност към Това е моят бизнес 1 Джуниър Ачийвмънт България е партньор в тригодишен проект Това е моето бъдеще: изграждане

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

Self-Advocacy

Self-Advocacy РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ГР. ВИДИН Проект: Лицата с интелектуални затруднения и техните фундаментални права Самозастъпничество Модул 3 Кой упражнява контрол? Кой

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint снимка име снимка презиме фамилия дата на раждане място на раждане град начало край на портфолиото МОЕТО ИМЕ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ МОЯТ ГРАД ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА Инструкции

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Oбучение на учители

Oбучение на учители Oбучение на учители - работни материали Дейност Групова работа, дискусия Отговорете на въпросите за сътрудничество с родители: - Защо е важно да се привлекат родителите в училищния живот на учащите? -

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел. 076/ 60 10 10 www.pulsefoundation.org www.oakfnd.org

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се влиза и с профил на Google. ВЪВЕДЕНИЕ Storybird е уникален инструмент за езиково изкуство.

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен пла

ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен пла ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен план на урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за ученици

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ-2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ АКУШЕРКА III

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation и представят РИСКОВЕТЕ ОНЛАЙН ЗА ДЕТЕТО Част IV: Ръководство за родители на деца на възраст 16 18 години На тази възраст рисковете рязко намаляват, тъй като младият човек вече има изградени собствени навици

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

Кариера

Кариера Социални проблеми на младежите в Кърджали За Вас работиха Мелтем Али, Беркай Вели, Танер Караибрям и Христо Момчев С участието : г-жа Нели Карабашева Кариера Избор на бъдещата кариера е може би най-важния

Подробно

Financing for Development UNICEF’s key asks and action points

Financing for Development   UNICEF’s key asks and action points «Моят глас е важен» Резултати, изводи и препоръки София, 2015 г. Информационна и социална кампания за правото на детско участие Цели на кампанията: Проучване на мнението на децата по въпроси, които ги

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Елит Софтуер Your business in your hands Следпродажбена поддръжка и софтуерни ъпдейти Септември 2016 Съдържание 1 2 3 Продукт, удобен до незабележимост Поддръжка на място, при клиента Online портал и дистанционна

Подробно

Данни за използването на мобилни устройства в България

Данни за използването на мобилни устройства в България Данни за използването на мобилни устройства в България януари 2016 Пиеро97 Мобилно потребление в България Процент от хората, ползващи смартфон 48% 3 456 000 смартфона са в употреба (48% от цялото население).

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Microsoft Word - PSC2COR.doc

Microsoft Word - PSC2COR.doc Стр. 1 Отговор Във вашата пощенска кутия е пусната една обява. Музика и танц безплатен спектакъл Кметството на Валорг организира голяма вечер в Театъра на изкуствата в събота, 28 декември от 20,30 часа

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

Брой ученици Agreement no: ES01 KA През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на учениците за устан

Брой ученици Agreement no: ES01 KA През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на учениците за устан През януари 2015 г. се проведе писмена анонимна анкета за проучване мнението на те за установяване нивото на осведоменост по основните теми на Проучването сред те от възрастова група 14-16 години в СОУ

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост гр. Кърджали

СУ „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Урок: КИБЕР-ТОРМОЗ ДЕФИНИРАНЕ И ВИДОВЕ. ОСНОВЕН ВЪПРОС: КАК МОЖЕМ ДА ДЕФИНИРАМЕ ПОНЯТИЕТО КИБЕРТОРМОЗ? ОБЗОР НА УРОКА: Учениците ще научат разликата между това да бъдеш пасивен наблюдател и човек, който

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо

План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на инфо План на урок: Българското общество през Възраждането. Личности и идеи на Възраждането Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Човекът и обществото за 3

Подробно

vidubiology task sheet 3 BG

vidubiology task sheet 3 BG Работен лист за учители // Модул 3 Създаване на видео Творческо видео Бележка: Уважаеми учители, този работен лист е предназначен за вас и има за цел да представи основните стъпки при изпълнението на задачите.

Подробно