ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност"

Препис

1 ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА НА 6 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В Книга за учителя е предвидено измерване на физическата дееспособност по различни показатели. Извършва се два пъти годишно в началото на учебната година (м. септември м. октомври) и в края (м. май) с участието на две учителки. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. За улеснение на учителите е представена таблица, обща за всички деца в групата, както и индивидуална за портфолиото на всяко дете. В педагогическата практика като информация за установяване то на физическата подготовка на децата могат да се използват наблюдения по време на утринната гимнастика, ситуации, подвижни игри, физкултурни празници, туризъм, разходки, спорт. Знанията и уменията на децата за изпълняване на двигателни дейности с организационен характер (строяване, престрояване) могат да бъдат установени по различен начин наблюдение на групи деца, формирани по пол, височина, приятелство. По отношение на основните движения и основните положения, знанията и уменията могат да бъдат констатирани чрез играта Аз казвам, а вие показвате, напр. основен стоеж, основен седеж, колянна опора, тилен лег и др. Вариант бягане, ходене, лазене, равновесно ходене, провиране и др. За отчитане на физическата дееспособност на децата в детската градина е утвърдена унифицирана тестова батерия, включваща: бягане, скок на, хвърляне 150 г в далечина, хвърляне на плът с две ръце над глава. При проследяване на постиженията на децата е необходимо те да бъдат с подходяща за целта екипировка. Организация и методика за установяване то от постиженията на децата от предучилищна възраст по образователно направление Физическа култура (по И. Попов) 1. на Необходими уреди: хронометър с точност до 0,1 секунда. Отчитане и записване на резултата: времето се измерва в секунди с точност до 0,1 сек и се записва с десетична дроб. При провеждане на две бягания се записва по-добрият резултат.

2 Методически насоки: Тестът дава информация за бързина. то се изпълнява по двойки. При команда Готови! децата застават в положение на висок старт, като пръстите на стоящия отпред крак докосват стартовата линия. За създаване на непринудена атмосфера и привличане на детския интерес при реализиране на диагностицирането може да се използват игри като Кой ще стигне първи?, Кой е по-бърз и др. Чрез тях ще се стимулират децата да бягат по-бързо. 2. на Необходими уреди: рулетка. Отчитане и записване на резултата: измерването става перпендикулярно на най-близкия до линията белег, оставен при приземяването от която и да е част на тялото, до линията на отскока по опънатата на земята рулетка. ът се измерва и регистрира в сантиметри с точност до 1 см. Записва се само най-високият резултат от трите скока. Методически насоки: Тестът дава информация за силата на мускулите на краката. Детето застава зад линията така, че пръстите на краката му да опират до нея без да я настъпват. Разрешава се предварително изпълнение на махове с ръце и пружиниране в коленните и в тазобедрените стави. Във всички случаи отскокът трябва да се придружава с мах на ръцете напред. За стимулиране на детската активност се препоръчва играта Кой ще скочи най-далеч. 3. на плът с две ръце отгоре Необходими уреди: рулетка, плът 3 броя. Отчитане и записване на резултата: далечината на хвърлянето се отчита в сантиметри перпендикулярно по предварително опъната рулетка. От трите опита се записва само най-добрият резултат с точност до 5 см. Методически насоки: Тестът дава информация за силата на някои основни мускулни групи, гърба и корема. Детето застава зад начертаната линия в разкрачен стоеж и повдига топката над главата, като ръцете я държат отзад с палци, насочени един към друг. От това изходно положение детето се стреми да хвърли топката колкото се може по-далеч. Краката през цялото време остават прави и не участват в хвърлянето. Препоръчителна игра за стимулиране на детския интерес е Кой ще хвърли най-далеко. 4. на малка плът 150 г Изпълнението може да се изпълни в два варианта: хвърляне в хоризонтална цел или хвърляне във вертикална цел в хоризонтална цел Необходими уреди: малка плът 150 г 6 броя, кръгла мишена с диаметър 60 см 2 броя.

3 Отчитане и записване на резултата: отчита се и се регистрира броят на топките, улучили мишената. Методически насоки: Тестът дава информация за координационните и частично за скоростно-силовите способности на детето. Детето застава зад линията на хвърляне, която за различните възрасти е на различно разстояние от целта. Разстоянието, което се измерва от линията за хвърляне до външния най-близък край на мишената, за 6-годишните е 3 м. Целта представлява поставена на пода кръгла мишена с диаметър 60 сантиметра. то се изпълнява с удобната ръка по начин отгоре. Всяко дете хвърля последователно една след друга 6 топки във вертикална цел Необходими уреди: малка плът 150 г 6 броя, кръгла мишена с диаметър 60 см 2 броя. Отчитане и записване на резултата: отчита се и се записва броят на топките, улучили мишената. Методически насоки: Тестът дава информация за координационните и частично за скоростно-силовите способности на детето. Детето застава зад линията за хвърляне, която за различните възрасти е на различно разстояние от целта. За шестгодишните е 3 м. Целта за всички групи представлява кръгла мишена с диаметър 60 см, поставена вертикално на височина 1,30 м от земята за шестгодишните, измерена от центъра на мишената до пода. то се изпълнява по начин отгоре. Всяко дете хвърля с удобната ръка последователно една след друга 6 топки. Краен резултат от теста: записва се сборът от броя на попаденията от хвърлянето в хоризонталната и вертикалната цел. по ред Име, фамилия Формуляр за попълване на физическата дееспособност на децата от четвърта възрастова група ДГ..., гр./с.... Възраст на детето Входно Възраст на детето Изходно в цел

4 Картон за физическата дееспособност на детето... ДГ... Дата на раждане... Дата на първо изследване... Дата на второ изследване... от място на топка в цел

5 Образователно направление Физическа култура Таблица 1 КОНТРОЛИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Име, фамилия... възраст...г.... мес. Детска градина... гр./с.... Момчета Пол Точки (бр.) Момичета 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 СЛОВЕСНА ОЦЕНКА НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ Таблица 2 Оценки Процентен интервал Проценти Словесна Числова Много ниска До 3 точки Под 2,27 2,27 Ниска 4 7 2,27 15,86 % 13,59 Под средната ,86 30,85 % 14,99 Средна ,85 69,15 % 38,30 Над средната ,15 84,14 % 14,99 Висока ,14 97,23 % 13,59 Много висока 23 и повече точки Над 97,73 % 2,27 Таблица 3 СКАЛА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ (ОБЩА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ОТ ДВАТА ПОЛА) Точки Комплексен резултат

7 Таблица 4 СРАВНЕНИЕ НА ПРОЦЕНТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ С ТЕОРЕТИЧЕСКОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ( К. Гаус) Словесна Теоретическа стойност в % Брой случаи Получена при изследването стойност в % Много ниска 2, ,25 Ниска 13, ,57 Под средната 14, ,98 Средна 38, ,29 Над средната 14, ,98 Висока 13, ,57 Много висока 2, ,36 100, ,00

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ за 2018/2019

Подробно

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc

Microsoft Word - 3. MOTORIKA.doc Приложение 3 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МОТОРИКА ЗА ДЕЦА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от подготвителен до IV

Подробно

Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Нар

Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Нар Дата/ седмица Тема на урока Основно ядро Лека атлетика 1. Уводен урок - запознаване с предстоящата работа и изискванията за часовете по ФВС. Игри. Народна топка ; 2. Видове бегови упр.- висок старт, падащ

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 8.2 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 8.2 SAT PES-04 ENH

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 8.2 НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 8.2 SAT PES-04 ENH SAT-2.113-2-PES-04 ENHANCEMENT THE PHYSICAL EFFICIENCY OF SECOND GRADE STUDENTS BY MOBILE GAMES AND ATHLETICS EXERCISES Kamen V. Simeonov ПОВИШАВАНЕ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ КЛАС ЧРЕЗ

Подробно

Сканирано изображение

Сканирано изображение * МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ОДОБРЯВАМ ДИРЕКТОР: /Доц. д; За учебната 0/08 г. ПРОГРАМА" ПО СПОРТ за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 2 и 4 годишни В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 17.09.2018 г. до 31.05.2019 г часови Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 6.30 8.30 Прием на децата, дейности по избор; допълнителни

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места 7А, телефон и е - mail: АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТ

ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места 7А, телефон и е - mail: АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТ ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙ ГР. КЮСТЕНДИЛ,ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,ОБЛ.КЮСТЕНДИЛ ул. Места А, телефон - 0 и 088 88 е - mail: cdg_may@abv.bg АНАЛИЗ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО НИВО ЗА 0-08 учебна година ДГ Май започва учебната

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Физическа култура съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. 1. Хайде да спортуваме

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Национална Спортна Академия София, България

Национална Спортна Академия София, България Национална Спортна Академия София, България Физическо развитие и физическа подготовка при подрастващи гимнастици Илия Кючуков, Стефан Колимечков, Илия Янев, Албена Александрова, Диляна Зайкова, Емил Стоименов,

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТ ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛ. МИХАИЛ ДОЙЧЕВ 14 Утвърждавам! Директор:... (подпис и печат) ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Физическа култура за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група седмиц ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление култура за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) Група 1 1 1 1 1 Общност и партньорство Гимнастически упражнения по текстов съпровод Ходене

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 9 Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти Камен Симеонов A

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 9 Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти Камен Симеонов A Сравнителен анализ на скоростно-силовите качества на млади футболисти Камен Симеонов Abstract: On the base of the motive activity are lying natural applying exercises jogging I running with different,

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро т ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА JUMP MATH ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА четири педагогически ситуации седмично месец седмица ядро тема очаквани резултати забележка ІХ 1 Броене / 2 /

Подробно

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков

Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Портфолио На Васил Георгиев Аджиков Учител по Физическо Възпитание и Спорт ОУ Митрополит Авксентий Велешки Гр.Самоков Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление физическа култура за втора възрастова (4-5 години) и трета възрастова (5-6 години) 1 1 1 1 1 1 Общуване и отговорност Ориентиране в пространството Строяване

Подробно

Study opportunities for development of resistance steady using gymnastic exercise in 6-7 years olds

Study opportunities for development of resistance steady using gymnastic exercise in 6-7 years olds STUDY OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF RESISTANCE STEADY USING GYMNASTIC EXERCISE IN 6-7 YEARS OLDS Mila Doncheva South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad, BULGARIA Faculty of Public Health, Health

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на докторат на тема Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регу

РЕЦЕНЗИЯ на докторат на тема Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регу РЕЦЕНЗИЯ на докторат на тема Изследване комбинираното приложение на методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и спорт за регулиране интензивността и развитие на физическата дееспособност

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

<4D F736F F D20CAD0C8D1D2C0CBC5CD20C5C4C5CBC2C0C9D13137>

<4D F736F F D20CAD0C8D1D2C0CBC5CD20C5C4C5CBC2C0C9D13137> ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО КАЙЛЪШКА ДОЛИНА ПЛЕВЕН П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТИЯ ПРЕГЛЕД НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И СРЪЧНОСТИ ЗА УЧАЩИ СЕ ЗА ПРИЗ КРИСТАЛЕН ЕДЕЛВАЙС КАЙЛЪКА`2017 х. Среброструй парк

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/624 571; 0885123037 Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Галя Милкова/ ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА ДЕТСКА

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно