ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

Размер: px
Започни от страница:

Download "ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране"

Препис

1 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете захранващия кабел към радара и към запалката на автомобила Натиснете навътре Power/Volume бутона за да включите детектора. Дисплея ще светне с логото на Cobra. Радарният детектор е готов за употреба.

2 Дисплей Иновативния дисплей на този детектор предоставя повече и лесна за използване информация, отколкото всяка технология до момента. Използвайки органични LED светодиоди, дисплеят предлага разнообразие от предупредителни сигнали за прихванатите сигнали, както и 6 избираеми цветови теми за да се интегрира максимално с интериора на Вашият автомобил. Програмиране Лесното програмиране ви позволява удобно да променяте операциите на вашия детектор като сменяте настройките им. Също можете да използвате детектора с неговите фабрични настройки и да правите промени чак след като се запознаете по-добре с неговите функции и възможности. Режими Град (City) и Магистрала (Highway) Вашия детектор разполага с режим Магистрала, както и четири режима Град : City X, City X+K, City Plus и City MAX. Можете да превключвате между двата режима с бутона City. Режим Град (City ) City X- издава се еднократен звуков сигнал при засичане на сигнал в X честотна лента. Звучи отново, когато сигналът достигне ниво 3 City X+К- комбинира режим City X като спира сигнали от К-честотни ленти, докато сигналът не достигне ниво 2 City Plus X+K+Ka включва City X+К в комбинация с Ка честотна лента. City MAX максимална защита от фалшиви сработвания в градска среда. Режим Магистрала (Highway) Режимът Магистрала Highway предоставя възможност за незабавно предупреждения за всички засечени сигнали. Настройки на радарния детектор 1. Натиснете бутон Menu/Save 2. Изберете какво искате да промените: Настройки на потребителя - натиснете бутон Dim Настройки на предупредителните сигнали- натиснете бутон City 3. Натиснете бутони Dim или City, за да преминете стъпка напред или назад докато достигнете желаната опция. Забележка: Натиснете и отпуснете бутон, за да преминете с една опция напред. Натиснете и задръжте бутон, за да преминете бързо през всички опции /като всяка опция ще се показва на дисплея за 2 секунди/

3 4. Натиснете бутон Mute за да включите/ изключите опцията или да си изберете измежду подопциите им. 5. Повторете стъпки 3 и 4, за настройка на следващата желана опция 6. Натиснете бутон Menu/Save, когато приключите, за да запазите настройките и да излезете от режим Програмиране. Или просто изчакайте 15 секунди без да натискате никакви бутони. Забележка: Ако изключите устройството докато сте в режим Програмиране се запазват опциите, които са за последно запазени преди влизане в режима. Програмиране настройките на потребителя - User Settings Programming. Програмиране настройките на потребителя ви позволява да настройвате дисплея и звуците по вашите изисквания. Този режим може да бъде избран с натискането на бутони Dim или City и придвижване между отделни настройки. След избора на определена настройка, използвайте бутон Mute за да изберете опцията. Програмиране на предупредителните сигнали - Alert Settings Programming Този режим ви позволява да включвате и изключвате засичането на определени сигнали по ваш избор. Избира се отново с бутони Dim или City и придвижване между отделни настройки. След избора на определена настройка, използвайте бутон Mute за да изберете опцията. Режим Intellimute Intellimute е уникална функция, която ви позволява да избягвате предупредителни сигнали, които няма нужда да чувате в случай че сте спряли или се движите бавно. Засичайки оборотите за минута на двигателя, Intellimute разпознава кога се движите бавно и автоматично спира звука на предупредителните сигнали. /освен стробиращите сигнали за аварийни превозни средства/. Работи при всички City и Auto mute режими. Преди тази функция да се активира трябва да настроите точките и на активация за оборотите на вашия двигател. Intellimute ще се включва винаги, когато оборотите паднат под тази точка. Тя ще бъде запазена след всяко изключване на устройството. Фабричните настройки са Intellimute -изключена. Иконата за функцията Intellimute ще се появява на диплея, когато Intellimute е включена и е с настроена активация. Стрелка надолу- когато оборотите паднат под зададената точка. Стрелка нагоре- когато оборотите са над зададената точка. Ако, по някаква причина, устройството спре да засича оборотите на двигателя ви, Intellimute ще индикира грешка и автоматично ще се изключи. Забележка: Intellimute може и да не работи при някои превозни средства ако не успява да засича оборотите на двигателя. В този случай може да намалите нежелани предупредителни аудио сигнали, използвайки City и Auto mute режими, когато е възможно. Забележка: Ако използвате детектора в друго превозно средство, трябва да пренастроите точката на включване на функцията Intellimute.

4 Забележка: При избиране на точка на активация на Intellimute се препоръчва стойност с около оборота в минута по-високи от оборотите на празен ход. Можете да променяте точката на активация по всяко време. ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да променяте точката на активация по време на шофиране. Превозното средство трябва да бъде спряло, за да избегнете грешки по време на настройката. Настройка на Intellimute : След инсталиране на детектора в превозното средство и включване на Intellimute, преминете през User Settings Programming докато на дисплея не се покаже Set Intellimute, където можете да настроите точката на активиране. От User Programming Menu Guide изберете: City Натиснете и задръжте газта на автомобила до желаните обороти Натиснете Dim, за да завършите процеса на настройка Системата ще запази настройката за обороти на мотора и ще изведе съобщение за това на дисплея или ще произведе звуков или гласов сигнал. Забележка: Ако не настроите точката на активация в рамките на 30 секунди от започване на настройването, то ще се индикира грешка. Ако не опитате отново в интервал от 5 секунди, тя авоматично ще се изключи. За тези си състояния системата ще изведе съобщения. След като точката на активация бъде настроена, вие можете лесно да я променяте отивайки до Set Intellimute в User Settings Programming и повтаряйки стъпките по-горе. Режим Auto Mute /автоматично изключване на звука/ Когато този режим е активиран, устройството автоматично намаляа звука на предупредителните сигнали след като са звучали 4 секунди. Когато не е активира, предупредителните сигнали ще се чуват с максимално ниво на звука. Фабричните настройки са за Auto Mute -включено. Гласов или звуков режим Можете да настроите вашия детектор да издава предупредителни сигнали и да потвърждава направени настройки с гласово /voice/ или звуково /tone/ известяване. Режим SmartPower Този режим се състои в това 15 минути след изключване на двигателя, устройството /ако е включено/ да премине в Stand By режим. Преди навлизането в Stand By режим, ще чуете 3 предупредителни сигнала и индикация за Режим SmartPower ще се появи на дисплея. За да върнете устройството в нормален режим на работа, запалете автомобила, натиснете който и да е бутон или просто го изключете и включете отново. Фабричните настройки са за режим SmartPower - включен.

5 Настройка цветовете на диплея Вашия детектор включва функция за настройка на цветовете на дисплея color theme, така че да ви е удобно според другите светлини на таблото. Цветен /multicolor/, Червен /red/, Син/blue/, Оранжев /orange/ или Зелен /green/. Фабричните настройки са за Цветен дисплей. Извеждане нивото на батерията на дисплея /Car battery voltage display mode/ Устройството може да засича напрежението в електрическата система на вашето превозно средство и съответно да го показва на дисплея по време на работа, Фабричните настройки са за извеждане нивото на батерията на дисплея- включено. Предупреждение за ниско ниво на напрежението / Car battery low voltage warning/ Системата задейства предупреждение за ниско ниво на напрежението, когато то падне под 11.9 волта. След предупредителния сигнал, се включва функция SmartPower с цел предотвратяване на по-нататъшно изтощаване. Фабричните настройки са за предупреждение за ниско ниво на напрежение- изключено. Възстановяване на фабричните настройки От меню Restore factory settings можете бързо и лесно да възстановите фабричните настройки на вашия детектор. По време на този процес ще получавате и съответните потвърждаващи сигнали.

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378> ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Панел за настройка Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да излезете от менюто по време на програмиране За достъп до менюто по време на програмиране

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно