ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ"

Препис

1 ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа часа Езикова култура доц. д-р В. Миланов Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Езикова култура доц. д-р В. Миланов Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Езикова култура доц. д-р В. Миланов Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров СИД Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров 1

2 от 8.30 ч. Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Общо езикознание доц. д-р Б. Михайлова Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Теория на литературата доц. д-р Д. Камбуров Културна антропология на българите.български Културна антропология на българите.български Културна антропология на българите.български Културна антропология на българите.български Културна антропология на българите.български Културна антропология на българите.български СИД Културна антропология на българите.български 2

3 СИД Културна антропология на българите.български СИД Културна антропология на българите.български СИД Културна антропология на българите.български СИД Културна антропология на българите.български СИД СИД ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. 3

4 Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ 4

5 БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ II КУРС-136 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. Г от 8.30ч. дата 8-13 часа часа Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Западноевропейска литература доц. д-р Цв.Хубенова 5

6 Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Руска литература на 19 век доц. д-р Р. Парашкевова Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Старобългарски език проф. д-р А.Бояджиев Западноевропейска литература доц. д-р Цв.Хубенова Западноевропейска литература доц. д-р Цв. Хубенова Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Старобългарска литература доц. д-р Д. Пенчева Морфология на българския език проф. д-р П. Осенова Морфология на българския език проф. д-р П. Осенова Морфология на българския език проф. д-р П. Осенова Морфология на българския език проф. д-р П. Осенова Морфология на българския език гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./ 6

7 Морфология на българския език гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./ Морфология на българския език гл. ас. д-р Л. Ласкова /упр./ СИД СИД СИД СИД ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ 7

8 БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ III КУРС 135 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч.г. дата 8-13 часа часа от 9 ч. Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Синтаксис на българския език проф. д-р Й.Тишева Синтаксис на българския език проф. д-р Й.Тишева Синтаксис на българския език проф. д-р Й.Тишева Синтаксис на българския език проф. д-р Й.Тишева Синтаксис на българския език проф. д-р Й.Тишева Синтаксис на българския език доц. д-р М. Джонова /упр./ Синтаксис на българския език доц. д-р М. Джонова /упр./ 8

9 Литература на Българското възраждане доц. д-р Н. Александрова Сравнителна граматика на славянските езици гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ ауд Сравнителна граматика на славянските езици гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ ауд Сравнителна граматика на славянските езици гл. ас. д-р М. Радичева /упр./ ауд Диалектология на българския език проф. д-р Вл. Жобов Диалектология на българския език проф. д-р Вл. Жобов Диалектология на българския език проф. д-р Вл. Жобов Диалектология на българския език проф. д-р Вл. Жобов Диалектология на българския език ас. Г. Колев /упр./ Синтаксис на българския език доц. д-р М. Джонова /упр./ Синтаксис на българския език доц. д-р М. Джонова /упр./ Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 Сравнителна граматика на славянските езици проф. д-р В. Гешев ауд. 150 СИД Диалектология на българския език ас. Г. Колев /упр./ СИД Диалектология на българския ези ас. Г. Колев /упр./ СИД 9

10 Диалектология на българския език ас. Г. Колев /упр./ СИД СИД СИД ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ 10

11 БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ IV КУРС- 159 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа часа СИД Славянски литератури Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова гл. ас. д-р Е. Христова СИД Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева 11

12 Славянски литератури гл. ас. д-р Е. Христова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева Педагогика гл. ас. д-р Г. Георгиева СИД СИД доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева Българска лексикология доц. д-р Н. Сталянова Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева от 9 ч. СИД Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева СИД Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева 12

13 СИД Българска литература до II св. война проф. д-р П. Стойчева от 9 ч. Българска литература до II св. война гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./ от 9 ч. Българска литература до II св. война гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./ Българска литература до II св. Война проф. д-р П. Стойчева Българска литература до II св. война гл. ас. д-р Б. Борисова /упр./ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. 13

14 /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ 14

15 БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ V КУРС-148 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч.г. дата 8-13 часа часа СИД Съвременна българска литература /упр./ гл. ас. д-р Н. Стоянова СИД Съвременна българска литература /упр./ гл. ас. д-р Н. Стоянова СИД Съвременна българска литература /упр./ от 8.30 ч от 8.30 ч. История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова гл. ас. д-р Н. Стоянова Съвременна българска литература /упр./ гл. ас. д-р Н. Стоянова Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов 15

16 История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова История на българския език проф. д-р М. Димитрова Методика на обучението по литература /упр./ гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А Методика на обучението по литература /упр./ гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А Методика на обучението по литература /упр./ гл. ас. д-р Л. Берковска, каб. 247 А Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Съвременна българска литература проф. д-р Ив. Иванов Методика на обучението по литература проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А Методика на обучението по литература проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А Методика на обучението по литература проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А Методика на обучението по литература проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А Методика на обучението по литература проф. дпн А. Дамянова, каб. 247 А 16

17 Хоспитиране Хоспитиране Хоспитиране Текуща педагогическа практика Текуща педагогическа практика Текуща педагогическа практика СИД СИД ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД само за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове избират СИД през системата СУСИ. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. 17

18 /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 През зимния семестър на учебната 2019/2020 г. се предлагат следните СИД: Дисциплина 1.Старогръцки език 2.Славянски език: Преподавател доц. д-р Невена Панова Форма на обучение Р.О./З.О За специалност и З.О. БФ 1 За курсове Вид курс Интердисциплинарен Интердисциплинарен полски език чешки език сръбски и хърватски език словашки език украински език словенски език Михаела Тодорова гл. ас. д-р Емилия Македонска Надя Радованова ас. д-р Диана Иванова гл. ас. д-р Райна Камберова Ева Шпрагер З.О. БФ 1 3.Руски език ас. Людмила Павлова З.О. БФ 1 4.Развитие на устната и писмената реч на учениците проф. дфн Мария Герджикова гл. ас. д-р Деспина Василева З.О. БФ 4, 5 5.Образование, медии, култури проф. д-р Владимир Атанасов З.О. БФ 4,5 Интердисциплинарен Педагогически Педагогически 18

19 6.Съвременни концепции за литературно образование гл. ас. д-р Людмила Берковска З.О. БФ 4,5 7.Американска литература доц. д-р Цветана Хубенова З.О. БФ 2,3 8.Формално описание на простото изречение проф. д-р Йовка Тишева З.О. БФ 3 и 4 9..Публична реч доц. д-р Надежда Сталянова З.О. БФ 2,3,4 и 5 10.Български художествен авангард гл.ас. д-р Биляна Борисова З.О. БФ 3,4,5 11..По пътищата на преписите на История славянобългарска на отец Паисий Хилендарски: хора, проф. дфн Маргарет селища, съдби Димитрова З.О. БФ 3,4,5 12. Българските светци: културна памет и практики доц. д-р Диана Атанасова З.О. БФ 2,3,4 Педагогически Интердисциплинарен Интердисциплинарен Интердисциплинарен Интердисциплинарен Интердисциплинарен Интердисциплинарен ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Само за 1 курс се подават молби за СИД в отдел Студенти, каб Студентите от 2, 3, 4 и 5 курс избират СИД през системата СУСИ. Студентите от първи курс избират задължително от посочените СИД за първи курс /чужди езици/. Студентите от другите курсове не могат да избират от СИД за първи курс. В таблицата срещу наименованието на всеки СИД е посочено от кои курсове може да бъде избиран. Методическите СИД могат да бъдат избирани само от студенти в 4 и 5 курс. Хоспитиране и текуща практика за студентите от V курс се провеждат в училищата ще има допълнителна информация. Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от до г. 19

20 С решение на ФС на ФСлФ от г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини. Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност Българска филология, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост. /Приложение 1 таблица с предлаганите СИД/ 20

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно Дати ауд ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: 24.01.2018 г. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ І курс, ІI сем. 1 гр. 15 бр. задочно 21.01.2018 г. 9 ауд. 9 ауд. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. Сем. Фонетика

Подробно

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden Специалност Френска филология І курс Зимен семестър на 2012/2013 учебна година 8.30-10.00 10.15-12.00 12.15-14.00 14.15-16.00 16.15-18.00 18.15-20.00 Понеделник 1.Анализ на текст 2. Анализ на текст VФК

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Португалска филология, 1 курс [1] БП_Порт_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов 209 (III блок) Академично писане проф. д-р Виолета

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Марина Джонова (избираема лекция) (през седмица) 231 (III блок) Увод в испаноезичните

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

zimen

zimen ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ * СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ * І КУРС ЗИМЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2013/2014Г. * Пратичеси бълг. ези упр. 1/ 2гр. 82 ауд Пратичеси бълг. ези упр. 3/ 4гр. 82 ауд Пратичеси българси ези ле.. 23 доц.

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати ауд./с.з ауд./с.з. Специалнос ПНУП І курс, І сем. 2 гр. 4 подгр. 70 бр. задочно Дати 8.15-13.00 14.15-19.00 Специалност: 31.08.2019 г. 01.09.2019 г. Лек. Математика - І част 02.09.2019 г. ас.д-р Радев 03.09.2019 г. Лек. Математика

Подробно

Schedules

Schedules Schedules [ -2- ] 30.9.2016 г. [1] БП_Сканд_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 173 (Ректорат) Увод в общото езикознение БП (през седмица) Културна история на Скандинавския сев БП Кабинет

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

zimen arch.dokum.

zimen arch.dokum. Курс: първи Архивистика и общество гл. ас.д-р Ив. упр. ауд. 25. Архивистика и общество Обща теория на правото Лек. ауд.403 А/БФ гл. ас. д-р И. Кьосев. Обща теория на правото Упр. - ауд.403 А/ БФ. ас. С.

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно