Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Размер: px
Започни от страница:

Download "Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V"

Препис

1 : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица: kg Категория: 31 Металургични продукти Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Шини, изработени чрез пресуване от алуминиева сплав за електротехнически приложения ЕAl 99,5% без термична обработка, с дължина 6 m с правоъгълни сечения: 15х3 mm; 20x3 mm; 25x3 mm; 30х4 mm; 40х4 mm; 40x5 mm; 50х5 mm; 50x6 mm; 60х6 mm; 80x6 mm; 100x6 mm; 60х8 mm; 80х8 mm; 100x8 mm; 120x8 mm; 60x10 mm; 80x10 mm; 100х10 mm; 120х10 mm, както е казано схематично на фигура 1 -долу. Излзване: Пресуваните алуминиеви шини с правоъгълно сечение са пназначени за излзване при изграждане, ремонтиране, експлоатация и ддържане на открити и закрити разпелителни уби СрН и комплектни комутационни устройства НН. Съответствие на пложеното изпълнение със стандартизационните документи: Пресуваните алуминиеви шини с правоъгълно сечение трябва да отговарят най-малко на сочения -долу стандарт или еквивалентно/и и на неговите валидни изменения, правки и допълнения: БДС Шини пресувани за електротехнически цели от алуминий и алуминиеви сплави или еквивалентно/и. Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1 Точно обозначение на типа, производителя, страна на произход и следно издание на 2 Техническо описание, гарантирани параметри и характеристики, тегло и др. 3 Протоколи от тиви изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория заверено копие, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 4 Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела тивите изпитвания т. 3 заверено копие Приложение (или текст) Технически данни 1. Характеристики на работната са Характеристика Стойност 1.1 Място на монтиране На открито/закрито 1.2 Максимална околна температура + 40 C 1.3 Минимална околна температура Минус 25 С 1.4 Относителна влажност До 100 Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 2. Параметри на електроразпелителната мрежа Параметър Стойност 2.1 Номинални напрежения 400 / 230 V V V 2.2 Максимални работни напрежения 440 / 253 V V V 2.3 Номинална честота 50 Hz 2.4 Брой на фазите Заземяване на звездния център Директно заземен През активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център. 3. Общи технически параметри и други данни Параметър 3.1 Алуминиева сплав ЕAl - 99,5 % 3.2 Химичен състав на алуминиевата сплав: 3.2a Аl min 99,5 mass-% 3.2b Si max 0,10 mass-% 3.2c Fe max 0,40 mass-% 3.2d Cu max 0,05 mass-% 3.2e Mn max 0,01 mass-% 3.2f Cr max 0,01 mass-% 3.2g Zn max 0,05 mass-% 3.3 Плътност (индикативно) 2,71 g/cm³ (Да се сочи) 3.4 Електрическо съпротивление пложение max 0,0290 Ω 3.5 Механически свойства: 3.5a якост на опън min 70 N/mm 2 3.5b относително удължение 15 % 3.6 Дължина mm 3.7 Изпълнение a) По върхностите на шините не трябва да има цепнатини, разслоения на материала, неметални включвания и петна с корозионен произход. б) По върхностите на шините не трябва да има дефекти като вдлъбнатини, драскотини, мехури, запресовки и други добни, при зачистването на които размерите на шините излизат от допустимите отклонения. в) По върхностите на шините не трябва да има светли и тъмни петна и следи от технологични масла/греси. г) Общото усукването на шините около надлъжната им ос не трябва да бъде голямо от 12º. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 д) Общата надлъжна кривина на шините, в която и да е плоскост, включително и на ребро, трябва да бъде плавна и не трябва да бъде -голяма от 24 mm. e) Вълнообразността на шините не трябва да бъде -голяма от 2 mm. 3.8 Маркировка Всяка шина трябва да бъдат маркирана на разстояние не -голямо от 20 mm от външния й край с наименованието или логото на производителя, означението на алуминиевата сплав и номера на партидата. 3.9 Опаковка а) Шините трябва да бъдат доставени на връзки, превързани с алуминиева жица, с тегло не вече от 300 kg. б) На всяка връзка трябва да бъде прикрепен етикет, на който трябва да бъдат написани четливо най-малко следните данни: наименованието или логото на производителя, означение на алуминиевата сплав, размерите на шината, номера на партидата и стандарта, в съответствие с който шината е произведена Съхранение Шините трябва да бъдат съхранявани в сухи и чисти складови мещения, несъдържащи вни изпарения и газове Трансрт При трансртиране шините трябва да бъдат защитени от механични ви, влага и активни химически вещества. 4. Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m 4.1 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 15х3 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 15х3 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна15х3 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.1.1a широчина (В) 15 ± 0,45 mm 4.1.1b дебелина (Н) пложение 3 ± 0,30 mm 4.1.1c радиус на закръгление (r) max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 4.2 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 20х3 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: (съгласно фигура1) ЕAl 99,5 %, правоъгълна 20х3 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 20х3 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.2.1a широчина (В) 20 ± 0,45 mm 4.2.1b дебелина (Н) пложение 3 ± 0,30 mm 4.2.1c радиус на закръгление (r) max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.3 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 25х3 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 25х3 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 25х3 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.3.1a широчина (В) 25 ± 0,45 mm 4.3.1b дебелина (Н) пложение 3 ± 0,30 mm 4.3.1c радиус на закръгление (r) max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.4 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 30х4 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 30х4 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 30х4 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.4.1a широчина (В) 30 ± 0,60 mm пложение 4.4.1b дебелина (Н) 4.4.1c радиус на закръгление (r) 4 ± 0,35 mm max 1 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 4.4.2 Тегло на една дължина Да се сочи 4.5 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 40х4 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 40х4 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 40х4 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.5.1a широчина (В) 40 ± 0,60 mm 4.5.1b дебелина (Н) 4.5.1c радиус на закръгление (r) пложение 4 ± 0,35 mm max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.6 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 40х5 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 40х5 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 40х5 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.6.1a широчина (В) 40 ± 0,60 mm 4.6.1b дебелина (Н) 4.6.1c радиус на закръгление (r) пложение 5 ± 0,35 mm max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

6 4.7 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 50х5 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 50х5 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 50х5 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.7.1a широчина (В) 50 ± 0,60 mm 4.7.1b дебелина (Н) 4.7.1c радиус на закръгление (r) пложение 5 ± 0,35 mm max 1 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.8 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 50х6 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 50х6 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 50х6 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.8.1a широчина (В) 50 ± 0,60 mm 4.8.1b дебелина (Н) 4.7.1c радиус на закръгление (r) пложение 6 ± 0,35 mm max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.9 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 60х6 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 60х6 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 60х6 mm, ЕAl 99,5%, 6 m 4.9.1a широчина (В) 60 ± 0,85 mm пложение 4.9.1b дебелина (Н) 6 ± 0,40 mm Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

7 4.9.1c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.10 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 80х6 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 80х6 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 80х6 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 80 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 6 ± 0,40 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.11 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 100х6 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 100х6 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 100х6 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 100 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 6 ± 0,45 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.12 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 60х8 mm, дължина 6 m Да се сочи ЕAl 99,5 %, правоъгълна 60х8 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 60х8 mm, ЕAl 99,5%, 6 m пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 7 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

8 Размери: a широчина (В) 60 ± 0,85 mm b дебелина (Н) 8 ± 0,40 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.13 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 80х8 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 80х8 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 80х8 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 80 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 8 ± 0,45 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.14 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 100х8 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 100х8 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 100х8 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 100 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 8 ± 0,50 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 8 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

9 4.15 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 120х8 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 120х8 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 120х8 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 120 ± 1,30 mm b дебелина (Н) 8 ± 0,50 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.16 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 60х10 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 60х10 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 60х10 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 60 ± 0,85 mm b дебелина (Н) 10 ± 0,45 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.17 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 80х10 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 80х10 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 80х10 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 80 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 10 ± 0,45 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 9 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

10 4.17.1c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи 4.18 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 100х10 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 100х10 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 100х10 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 100 ± 1,00 mm b дебелина (Н) 10 ± 0,50 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи пложение 4.19 ЕAl 99,5 %, правоъгълна, 120х10 mm, дължина 6 m Да се сочи Размери: ЕAl 99,5 %, правоъгълна 120х10 mm, дължина 6 m Шина правоъгълна 120х10 mm, ЕAl 99,5%, 6 m a широчина (В) 120 ± 1,30 mm пложение b дебелина (Н) 10 ± 0,50 mm c радиус на закръгление (r) max 2 mm Тегло на една дължина Да се сочи Фигура 1 Сечение на алуминиева шина Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 10 от 10 ЧЕЗ Разпеление България АД

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES

POSSIBILITIES FOR CONCRETE IMPERMEABILITY INCREASING ON THE BASE OF NEW INTERNAL CAPILLARY CRYSTALLINE-HYDRATION STRUCTURES Катедра Строителни материали и изолации Тема 5 ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОНИ И СТРОИТЕЛНИ РАЗТВОРИ ЧАСТ 1. ДРЕБЕН ДОБАВЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ПЯСЪК доц. д-р инж. Иван Ростовски 1. Класификация на добавъчните

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

З А Я В Л Е Н И Е

З А Я В Л Е Н И Е ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 1. ТЕКСТИЛ 1.1. Нишки Прежди и конци 1.1.1 Количествен състав * НЕНТП, Методи

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно