Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто

Размер: px
Започни от страница:

Download "Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто"

Препис

1 Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете внимание, че при необходимост по-нова версия на настоящото ръководство може да бъде намерена на началната страница.

2 Правна информация Документ Авторско право Инструкция за обслужване Продукт: MULTI-Control Номер на документ: a-02-BG От софтуерна версия: Оригинална инструкция Оригинален език: Немски Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Германия Тел.: ++49 (0) 5258 / Телефакс: ++49 (0) 5258 / Имейл: Интернет-страница:

3 Съдържание Съдържание 1 Чрез MULTI-Control 4 2 Основни понятия Дозиращ уред Програмни карти 5 3 Възможни функции на MULTI-Control MULTI-Rate MULTI-Product MULTI-Device MULTI-Boom MULTI SECTION-Control 9 4 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти shape Конфигуриране на ISOBUS-TC и прехвърляне на данни Създаване на поле Импортиране на програмна карта Създаване на заявка Стартиране на заявка Задаване на зададени стойности Работа с програмни карти ISO-XML Указване на зададени стойности 15 5 Конфигуриране на включване и изключване на секции a-02-BG V

4 1 Чрез MULTI-Control 1 Чрез MULTI-Control MULTI-Control служи за това, да прехвърля едновременно работни процеси на повече от една селскостопанска машина. Предпоставки За да използвате MULTI-Control, Ви трябва: Машина с възможности за ISOBUS, която изпълнява най-малко следните условия: Разполага с повече от един дозиращ уред. Използва се за разпръскване на повече различни продукти едновременно. Например: Сеялна машина с дозиращ уред за торове и семена. Разполага с повече работни широчини, които се разделят на секции. Например: Сеялна машина с шина за тор и шина за сеене. Лиценз MULTI-Control. Лиценз ISOBUS-TC. MULTI-Control разширява приложението ISOBUS-TC. Прочете също така инструкцията на ISOBUS-TC. Максимално 200 секции за SECTION-Control. 4 V a-02-BG

5 Основни понятия Дозиращ уред Основни понятия Дозиращ уред Дозиращия уред е компонент на машината отговарящ за регулирането на изпръскваното количество. Примери: Пръскачка - Регулиращият вентил. Сеялна машина - дозиращ мотор или механично съотв. хидравлично задвижване на дозирането. Торосеялка - Дозиращ шибър, дозиращ шнек, транспортни ленти или други механизми за дозиране, които регулират колко тор попада на разпръскващите шайби. Всеки дозиращ уред регулира количеството изпръсквано от една или повече секции. GPS позицията на секцията определя от коя област програмната карта ще приеме зададената стойност. 2.2 Програмни карти Програмните карти са карти, които съдържат информация за това, колко от даден продукт (торове, семена, средства за растителна защита) трябва се разпръсква във всяка част на полето. MULTI-Control различава следните видове програмни карти: Програмни карти във формат Shape Програмни карти Shape се прехвърлят на терминала чрез USB флашка. Те се запаметяват в данните за полето в ISOBUS-TC. Програмни карти във формат ISO-XML XML програмните карти се управляват в картотеки на полетата и там се добавят към заявките. Всяка програмна карта съдържа: Разделянето на полето на зони със зададена стойност. Зададени стойности. Мерната единица, в която трябва да бъдат измерени зададените стойности. Примери: l/ha, бр./ha, kg/ha. Мерната единица казва на системата, дали програмната карта е създадена за течни или твърди продукти. Мерната единица решава дали ISOBUS контролера може да работи с дадена програмна карта. Една програмна карта може да съдържа един или повече продукти, които може да се състоят от различни средства a-02-BG V

6 3 Възможни функции на MULTI-Control MULTI-Rate Възможни функции на MULTI-Control MULTI-Rate Машината разполага с повече от един дозиращи уреди, но в резервоара се намира само един продукт. Следователно всички дозиращи уреди разпръскват само един продукт. Пример торосеялка: Отляво и отдясно се разпръсква винаги същият тор. Количеството зависи от програмната карта. в този случай повече дозиращи уреди използват една и съща програмна карта: Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] 3.2 MULTI-Product Машината служи за това да разпръсква едновременно различни продукти. Следователно за всеки продукт трябва да се подаде зададена стойност на всеки дозиращ уред, спрямо позицията. Примери: Сеялна машина - тор и семена едновременно. Пръскачка - два препарата за пръскане едновременно. Торосеялка - два вида тор едновременно. Продуктите се смесват по време на разпръскването. Пример сеялна машина: Тор и семена въз основа на различни програмни карти. Възможни методи, според вида на приложната карта: Метод 1: Използват се едновременно повече от една програмни карти. Всяка програмна карта съдържа указания за количество за определен дозиращ уред. Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] 6 V a-02-BG

7 Възможни функции на MULTI-Control MULTI-Device 3 Метод 2: Една програмна карта съдържа различни указания за повече от един дозиращи уреда едновременно. Не е възможно в Shape Инструкция за ISO-XML [ 13] Изборът на метод зависи на първо място от това, с какъв компютърен софтуер е създадена картата. Терминалът предлага решение за двата метода. 3.3 MULTI-Device Машината разполага с повече от един уреди за работа и повече от един контролери. Всеки от тези контролери управлява поне един дозиращ уред. Пример цистерна за течен оборски тор и сеялна машина: Обработка въз основа на различни програмни карти. Възможни методи, според вида на разпръскване: Метод 1: Използват се едновременно повече от една програмни карти. Всяка програмна карта съдържа указания за количество за определен уред за работа и неговите дозиращи уреди. Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] Метод 2: За един уред се използва една програмна карта. Другия работен уред е получил ясно зададена стойност в приложението на контролера или я получава от приложението ISOBUS-TC. Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] При този тип машина обърнете внимание на това, в разположение на инвентара в приложението ISOBUS-TC да е настроена правилната последователност. Как да промените разположението на инвентара, ще научите в инструкцията за ISOBUS-TC a-02-BG V

8 3 Възможни функции на MULTI-Control MULTI-Boom Пример за разположение на инвентара в ISOBUS-TC с цистерна за течен оборски тор и сеялка за прецизно сеене Превозно средство Куплунг между превозното средство и цистерната за течен оборски тор Цистерна за течен оборски тор Куплунг между цистерната за течен оборски тор и сеялката за прецизно сеене Сеялка за прецизно сеене 3.4 MULTI-Boom Машината управлява повече дозиращи уреди и има различни щанги. Също така могат да бъдат разпръсквани повече продукти. Пример: Сеялна машина с различни щaнги в този случай повече дозиращи уреди използват една и съща програмна карта: Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] 8 V a-02-BG

9 Възможни функции на MULTI-Control MULTI SECTION-Control MULTI SECTION-Control Машината поддържа MULTI-Device или MULTI-Boom и дава възможност за автоматично включване и изключване на секции на всяка работна точка. При това за всяка работна точка за запазва собствена обработена следа. Пример: Сеялна машина с автоматично включване и изключване на секции В този случай един дозиращ уред използва една програмна карта: Инструкция за Shape [ 10] Инструкция за ISO-XML [ 13] a-02-BG V

10 4 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти shape 4 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване За да може една машина да регулира количеството на разпръскване въз основа на своята GPS позиция и програмна карта, трябва да свържете дозиращия уред на машината с създадената за тази цел програмна карта. В зависимост от типа на машината трябва да подходите по различен начин при регулирането. Ако липсва програмна карта За един или повече дозиращи уреди нямате програмна карта. Независимо от това как е изградена машината имате винаги възможност да работите и без програмна карта. В ISOBUS-TC можете да зададете постоянна зададена стойност на всеки дозиращ уред на една машина. [ 15] По време на работа можете да увеличите или намалите ръчно тази зададена стойност. В приложението на контролера можете да укажете постоянна зададена стойност. В този случай не е позволено да въвеждате в ISOBUS-TC зададена стойност. Вие можете да приемете постоянна зададена стойност. 4.1 Работа с програмни карти shape Ако работите с програмни карти shape, обслужването може да се раздели на следните фази: 1. Конфигуриране на ISOBUS-TC и прехвърляне на данни 2. Създаване на поле 3. Импортиране на програмна карта 4. Създаване на заявка 5. Стартиране на заявка 6. Задаване на зададени стойности В стъпка 6 има две възможности: Ако разпръсквате само един продукт, можете да зададете програмна карта само на един дозиращ уред. Ако не укажете дозиращ уред, зададената стойност на програмната карта се използва от всички дозиращи уреди. Ако разпръсквате повече продукти, можете да зададете съответната програмна карта на правилния дозиращ уред. Имайте предвид, че можете да задавате само дозиращи уреди, които поддържат съответната мерна единица (напр. l/h, бр./ha, kg/ha) Начин на действие Конфигуриране на ISOBUS-TC и прехвърляне на данни 1. Копирайте програмна карта shp в папка SHP на USB флашката. 2. Поставете USB флашката в терминала. 3. Отворете приложението ISOBUS-TC. 4. Докоснете Настройки. 5. Уверете се, че параметърът Режим на работа е настроен на Разширен. 10 V a-02-BG

11 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти shape 4 6. Ако се появи символ за функция, го докоснете. Ако не, прескочете тази стъпка. Създава се папка Taskdata на SD картата върнете се отново към стартовия екран на приложението Начин на действие Създаване на поле 1. Докоснете Полета. Появява се списък с вече създадени полета. 2. Създайте ново поле. Появява се формулярът за въвеждане на данни. 3. Въведете нов обозначител (име на поле) Напуснете изгледа. Ще бъдете попитани дали желаете да съхраните промените. 5. Потвърдете. Появява се списъкът със създадените полета. Новото поле се появява в долния край Начин на действие Импортиране на програмна карта 1. Докоснете полето, за което желаете да заредите програмната карта. Появяват се характеристиките на полето. Отстрани виждате предишните въведени данни и няколко символа за функция. 2. Отворете изгледа за импортиране. 3. Докоснете Тип данни. Появява се списък с възможните типове данни. 4. Изберете Програмна карта. 5. Докоснете Избор на файл. 6. Изберете програмната карта. 7. При първо импортиране на програмна карта първоначално докоснете Избор на колона, за да изберете колоната със зададена стойност, след това докоснете Избор на единица, за да изберете мерна единица. При бъдещи импортирания тези стойности се избират автоматично. 8. Ако искате да разпръсквате повече продукти на полето можете да заредите повече програмни карти върнете се отново към стартовия екран на приложението Начин на действие Създаване на заявка 1. Докоснете Поръчки a-02-BG V

12 4 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти shape 2. - Създайте нова заявка. Появява се маската данни за заявката: 3. Докоснете Поле. 4. Изберете полето, което желаете да обработвате. Показват се само полета, които сте въвели в основните данни Напуснете формуляра. 6. При тази стъпка игнорирайте категориите Инвентар, и Зададени стойности. При стартиране на заявката терминалът автоматично разпознава свързаните уреди. След това можете да въведете и зададените стойности Напуснете формуляра. Появява се следното съобщение: Искате ли да запаметите промените? 8. Потвърдете. Създали сте заявка и сте избрали полето, което ще се обработва Начин на действие Стартиране на заявка 1. Стартирайте заявката. Символът на заявката променя цвета си. Стартирали сте заявката. В категорията инвентар сега се появяват свързаните ISOBUS-контролери и ME- Tractor-ECU Начин на действие Задаване на зададени стойности Задаване на зададени стойности 1. Докоснете Зададени стойности. Появява се списък на зададените стойности и програмните карти. В момента виждате в списъка обозначенията на поставените в данните за полето програмни карти. Зададените стойности, които не са зададени на нито един дозиращ уред, са маркирани със следния символ: 2. Имате две възможности: 12 V a-02-BG

13 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти ISO-XML 4 3. Възможност a: Ако машината разпръсква само един продукт, напуснете тази маска с. В този случай програмната карта не се задава към дозиращ уред. Всички дозиращи уреди използват автоматично същата програмна карта. Така е завършена конфигурацията. 4. Възможност b: Ако една машина разпръсква различни продукти и за това заявката съдържа повече програмни карти трябва да ги зададете към дозиращите уреди. Следвайте следните стъпки. 5. Докоснете горния ред. Появява се формуляр за въвеждане на зададената стойност. Редовете Количество, Мерна единица и Продукт съдържат стойности от програмната карта. 6. Докоснете Елемент на уреда. 7. Изберете дозиращия уред, който трябва да работи с програмната карта Напуснете формуляра. Зададохте приложна карта на дозиращия уред. 9. Повторете този процес за всички програмни карти в списъка Напуснете формуляра. Стартирахте заявка с програмна карта. Кога ще пътувате към полето и ще активирате машината ще предаде зададената стойност на ISOBUS контролера спрямо GPS позицията. 4.2 Работа с програмни карти ISO-XML Ако планирате заявки с картотека на блоковете и прехвърлите терминала като Taskdata.xml трябва да се уверите, че всяка програмна карта е зададена към правилния дозиращ уред. Съществуват следните възможности: Ако разпръсквате само един продукт, можете да не зададете програмната карта на нито един дозиращ уред. По този начин тя се използва от всички дозиращи уреди. Торосеялка: Отляво и отдясно се разпръсква винаги същият тор. Количеството зависи от програмната карта. Ако разпръсквате повече продукти, можете да укажете всяка програмна карта или всяка зададена стойност на правилния дозиращ уред a-02-BG V

14 4 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Работа с програмни карти ISO-XML Сеялна машина: Течен тор и семена въз основа на различни програмни карти: Начин на действие Постъпете така, ако имате машина която има повече от един продукт и повече от един дозиращ уред: В картотеката на блоковете сте създали заявка, която съдържа поне една програмна карта. 1. Поставете USB флашката в терминала. Данните се прехвърлят от USB флашката на SD картата. 2. Докоснете Поръчки в ISOBUS-TC. Ще се появи списък на заявките. 3. Докоснете заявката. 4. Стартирайте заявката. 5. Докоснете Зададени стойности. Появява се списъкът със зададени стойности от заявката. Зададените стойности, които не са зададени на нито един дозиращ уред, са маркирани със следния символ:. Трябва да укажете на дозиращите уреди тези зададени стойности. За заявката не е от значение дали зададените стойности произхождат от една или повече програмни карти. 6. Имате следните възможности: 7. Възможност a: Ако машината разпръсква само един продукт и в списъка се появява само един продукт, напускате тази маска с. В този случай програмната карта не се задава към дозиращ уред. Всички дозиращи уреди използват автоматично същата програмна карта. Така е завършена конфигурацията. 8. Възможност b: Ако една машина разпръсква различни продукти и за това заявката съдържа само една зададена стойност трябва я зададете към дозиращ уред. Следвайте следните стъпки, както във Възможност c. Зададената стойност за втория дозиращ уред трябва да добавите след това ръчно с бутон 9. Възможност c: Ако една машина разпръсква различни продукти и за това заявката съдържа повече зададени стойности, трябва да ги зададете към дозиращите уреди. Следвайте следните стъпки. 10. Докоснете за кратко реда с една от зададените стойности: Появява се формуляр за въвеждане на зададената стойност. Редовете Количество, Мерна единица и Продукт съдържат стойности от програмната карта. 14 V a-02-BG

15 Конфигуриране на регулирането на количеството за разпръскване Указване на зададени стойности 4 Не променяте стойността на реда Количество. 11. Докоснете Елемент на уреда. Появяват се всички дозиращи уреди, на които сте можете да укажете зададена стойност, и които поддържат мерната единица. 12. Изберете дозиращия уред, който трябва да работи с програмната карта Напуснете формуляра. Зададохте приложна карта на дозиращия уред. 14. Повторете този процес за всички програмни карти в списъка Напуснете формуляра. Стартирахте заявка с програмна карта. Кога ще пътувате към полето и ще активирате машината ще прехвърли зададената стойност на ISOBUS контролера спрямо GPS позицията. 4.3 Указване на зададени стойности Постоянна зададена стойност указвате на дозиращия уред, само ако работите без програмна карта. Можете да укажете зададената стойност на следните места: В картотеката на полетата: В контролера В приложението ISOBUS-TC Този вариант използвайте тогава, когато искате да създадете нови заявки към терминала. Начин на действие Така указвате на повече от един дозиращи уреди постоянни зададени стойности, ако вече не сте го направили чрез контролера: Стартирали сте заявка. 1. Докоснете Зададени стойности Добавете нова зададена стойност. Появява се нов формуляр, със следните полета: Количество, мерна единица, елемент на уреда, продукт. 3. В редовете количество и мерна единица въвеждате едно след друго, колко трябва да разпръсква първия дозиращ уред и в каква мерна единица. Например: 200 kg/ha. 4. Докоснете Елемент на уреда. Появява се списък с дозиращите уреди на свързаните машини, ма които можете да указвате зададени стойности. 5. Изберете дозиращ уред, на когото трябва да бъде указана зададената стойност Напуснете формуляра. Ще бъдете попитани дали желаете да съхраните промените. 7. Потвърдете. Добавили сте постоянна зададена стойност и сте я указали на дозиращ уред a-02-BG V

16 5 Конфигуриране на включване и изключване на секции 5 Конфигуриране на включване и изключване на секции Функцията MULTI-Control дава възможност за включване и изключване на секции на сложни машини. Примери: Пръскачка с повече от една пръскащи щанги. Сеялна машина с шнеков разпръсквач за зърно. Комбинация от машини, като цистерна за течен оборски тор и сеялна машина. Конфигурация Не са необходими допълнителни стъпки по конфигурацията, за да можете да използвате MULTI-Control за включване и изключване на секции. Ако контролерите дават възможност, ISOBUS-TC може да разпознае секциите правилно и да прехвърли данни между SECTION- Control и контролера. Пример Пример: Машина с повече щанги/дозиращи уреди Символ превозно средство Актуално избран продукт Съответен дозиращ уред/щанга Актуално избран дозиращ уред/щанга Обслужване При обслужването на системи с MULTI-Control имате на разположение следните възможности: Докоснете символа превозно средство по средата на екрана, за да изберете, кой дозиращ уред съотв. коя щанга трябва да се показва. В долния колонтитул се променя щангата. Докоснете продукта, който се появява долу вляво, за да сменяте между изобразяването на повече продукти (напр. сортове тор). Името на продукта се променя. В зависимост от това, как е конструирана машината, функционира един или друг метод. 16 V a-02-BG

17

18

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V1.20190731 30302436a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V3.20180409 3032258305-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V15.20191001 30302432a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V2.20191001 30302670-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване TOUCH800 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте н

Инструкция за вграждане и обслужване TOUCH800 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте н Инструкция за вграждане и обслужване TOUCH800 Състояние: V8.20190731 30322538-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V9.20191001 31302713-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V4.20190731 30303187-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V3.20190408 30303187-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Стилове в интернет страници

Стилове в интернет страници инж. Елена Гълбачева Най-често използвания език за управление изгледа на интернет страници. По принцип CSS може да се използва найобщо за XML документи, но най-честата употреба е съвместно с HTML за задаване

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно

Microsoft Word - Primer3_1.doc

Microsoft Word - Primer3_1.doc 3.1.) Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy Стартирайте текстовия редактор Galaxy, използвайки опциите : Start > Programs > WARP > Galaxy 3.1.1.

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V8.20191001 30322511-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно