:30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО

Размер: px
Започни от страница:

Download ":30-8:10 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 407 8:20-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛИИВАНОВА/ГЪРБАЧЕВА 207/208 9:10-9:50 ГЕОГРАФИЯ И ИКОНО"

Препис

1 :0 - :0 ВЪВЕДЕНИЕ В ПРЕДПР. - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Б.ИВАНОВА 0 :0 - :0 В.РАДЕВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ IX A IX Б IX В ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 М.ДЕЧЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 В.РАДЕВА 0 Д.ТОШЕВА А.ХАСАН 0 Р.КЪНЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 0/0 Д.ДРАГАНОВА М.ДЕЧЕВА 0 Д.ТОШЕВА :0 - :0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 А.ХАСАН 0 Б.ИВАНОВА 0 :0-9:00 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 9:0-9:0 Б.ИВАНОВА 0 0:0-0:0 Т.НИКОЛОВА 0 М.КУРТИЯН М.КУРТИЯН Т.НИКОЛОВА 0 МУЗИКА М.СТЕФАНОВА 0 :00 - :0 МУЗИКА М.СТЕФАНОВА 0 : - : Д.ЗЛАТЕВА Д.ЗЛАТЕВА ИВ.ДЕЛЕВА ИВ.ДЕЛЕВА Д.ДИМИТРОВА 0 :0 - :0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Д.ДРАГАНОВА Д.ДИМИТРОВА 0 :0 - :0 М.ДЕЧЕВА 0 :0-9:00 В.РАДЕВА 0 9:0-9:0 0:0-0:0 Б.ИВАНОВА 0 :00 - :0 Д.ТОШЕВА : - : Т.НИКОЛОВА 0 :0 - :0 СВ.ЖЕНКОВА 0 В.РАДЕВА 0 Д.ТОШЕВА Т.НИКОЛОВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 А.ХАСАН 0 МУЗИКА М.СТЕФАНОВА 0 Р.КЪНЕВА 0 : - : СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ СВ.ЖЕНКОВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 Д.ТОШЕВА Т.НИКОЛОВА 0 Д.ДИМИТРОВА Д.ДИМИТРОВА :0 - :0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 :0-9:00 Т.НИКОЛОВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 9:0-9:0 А.АТАНАСОВА 0 Д.ЗЛАТЕВА Р.КЪНЕВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 Б.ИВАНОВА 0

2 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК :00 - :0 Д.ЗЛАТЕВА : - : Т.НИКОЛОВА 0 Д.ДРАГАНОВА А.ХАСАН 0 Б.ИВАНОВА 0 Д.ДИМИТРОВА :0 - :0 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ :0 - :0 Б.ИВАНОВА 0 Д.ТОШЕВА :0-9:00 Д.ТОШЕВА 9:0-9:0 СВ.ЖЕНКОВА 0 0:0-0:0 М.ДЕЧЕВА 0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 Д.ТОШЕВА В.РАДЕВА 0 СВ.ЖЕНКОВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА :00 - :0 Д.ДРАГАНОВА : - : В.РАДЕВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА М.ДЕЧЕВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 Д.ДИМИТРОВА :0 - :0 Д.ЗЛАТЕВА :0-9:00 Т.НИКОЛОВА 0 9:0-9:0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 0:0-0:0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 :00 - :0 А.ШОМОВА : - : ИВ.ДЕЛЕВА :0 - :0 Р.КЪНЕВА 0 X А X Б X В X Г Т.НИКОЛОВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА Д.ЗЛАТЕВА В.РАДЕВА 0 А.ХАСАН 0 Д.ДРАГАНОВА ИВ.ДЕЛЕВА Д.ЗЛАТЕВА Т.НИКОЛОВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 Д.ЗЛАТЕВА ИВ.ДЕЛЕВА А.ХАСАН 0 А.ШОМОВА :0 - :0 Д.ДРАГАНОВА СТ.ВЪЛЧЕВА 0 СОЛФЕЖ И НАЧ.ХАРМ. - ИУЧ С.ЯСЕНОВА 0 Д.ТОШЕВА :0-9:00 0/0 9:0-9:0 А.ХАСАН 0 0:0-0:0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 :00 - :0 : - : Д.ТОШЕВА Д.ТОШЕВА Д.ДРАГАНОВА Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 Д.ДРАГАНОВА Д.ТОШЕВА А.ХАСАН 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 А.ХАСАН 0 0/0 0/0 Д.ДРАГАНОВА СТ.ВЪЛЧЕВА 0 :0 - :0 А.АТАНАСОВА 0 :0- :00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ А.ХАСАН 0 С.ЯСЕНОВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0

3 СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК ПОНЕДЕЛНИК :0 - :0 Т.НИКОЛОВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Д.ЗЛАТЕВА :0-9:00 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА Т.НИКОЛОВА 0 9:0-9:0 ИВ.ДЕЛЕВА Д.ЗЛАТЕВА СВ.ЖЕНКОВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 0:0-0:0 Д.ЗЛАТЕВА :00 - :0 : - : А.ШОМОВА 0 :0 - :0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.ГЕОРГИЕВА 0 В.РАДЕВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 Д.ЗЛАТЕВА А.ХАСАН 0 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИВ.ДЕЛЕВА Р.ГЕОРГИЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 А.ШОМОВА 0 :0 - :0 А.ХАСАН 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 В.РАДЕВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА :0-9:00 ИВ.ДЕЛЕВА А.ХАСАН 0 Д.ДРАГАНОВА -ИУЧ Р.ГЕОРГИЕВА 0 9:0-9:0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 ИВ.ДЕЛЕВА Д.ТОШЕВА 0:0-0:0 Д.ТОШЕВА :00 - :0 Р.КЪНЕВА 0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 Д.ТОШЕВА СТ.ВЪЛЧЕВА 0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 0/0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 : - : СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Р.КЪНЕВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА Д.ТОШЕВА : - : СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ :0 - :0 0/0 :0-9:00 Д.ДРАГАНОВА 9:0-9:0 - ИУЧ Т.НИКОЛОВА 0 0:0-0:0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 :00 - :0 -ИУЧ Р.ГЕОРГИЕВА 0 : - : ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ИУЧ А.АТАНАСОВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 - ИУЧ Р.КЪНЕВА 0 - ИУЧ Р.КЪНЕВА 0 -ИУЧ Р.ГЕОРГИЕВА 0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 - ИУЧ Т.НИКОЛОВА 0 СВ.ЖЕНКОВА 0 - ИУЧ Т.НИКОЛОВА 0 В.РАДЕВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 -ИУЧ Р.ГЕОРГИЕВА 0 - ИУЧ Т.НИКОЛОВА 0 - ИУЧ А.ХАСАН 0 Д.ДРАГАНОВА Р.КЪНЕВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 :0 - :0 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ :0 - :0 М.ДЕЧЕВА 0 :0-9:00 Д.ТОШЕВА 9:0-9:0 Б.ИВАНОВА 0 0:0-0:0 Б.ИВАНОВА 0 XI А XI Б XI В XI Г Б.ИВАНОВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА М.ДЕЧЕВА 0 Д.ТОШЕВА ОСНОВИ НА КОМП. СИСТЕМИ В.ГЕОРГИЕВА ОСНОВИ НА КОМП. СИСТЕМИ В.ГЕОРГИЕВА ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Д.ТОШЕВА 0 АНАЛИЗ НА МУЗ. И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0

4 ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК :00 - :0 СТ.ПАРОВА 0 : - : В.РАДЕВА 0 :0 - :0 Д.ДРАГАНОВА Р.КЪНЕВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 СТ.ПАРОВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 СТ.ПАРОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 Т.НИКОЛОВА 0 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ :0 - :0 :0-9:00 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 9:0-9:0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 0:0-0:0 Б.ИВАНОВА 0 :00 - :0 А.АТАНАСОВА 0 : - : ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО А.АТАНАСОВА 0 :0 - :0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 М.ДЕЧЕВА 0 В.РАДЕВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Б.ИВАНОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 ЕТИКА И ПР. НА ИНФ. ОБЩ. ИВ.ДЕЛИИВАНОВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 В.РАДЕВА 0 Д.ТОШЕВА ЗАЩИТА НА ИНФ. В ИНТ. В.ГЪРБАЧЕВА 0 Д.ДРАГАНОВА ИВ.ДЕЛЕВА :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ С.ДОБРЕВ 0 ИВ.ДЕЛЕВА 0 - ЗИП В.РАДЕВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 АНАЛИЗ НА МУЗ. И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0 0 :0 - :0 Д.ДРАГАНОВА :0-9:00 СВ.ЖЕНКОВА 0 9:0-9:0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 0:0-0:0 :00 - :0 СТ.ПАРОВА 0 : - : ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО А.АТАНАСОВА 0 :0 - :0 А.АТАНАСОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 Д.ДРАГАНОВА В.РАДЕВА 0 СТ.ПАРОВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 ЗАЩИТА НА ИНФ. В ИНТ. В.ГЪРБАЧЕВА 0 ЗАЩИТА НА ИНФ. В ИНТ. В.ГЪРБАЧЕВА 0 СВ.ЖЕНКОВА 0 М.ДЕЧЕВА 0 ОСНОВИ НА КОМП. СИСТЕМИ В.ГЕОРГИЕВА 0 СТ.ПАРОВА 0 АНАЛИЗ НА МУЗ. И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0 СОЛФЕЖ И НАЧ.ХАРМ. С.ЯСЕНОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 Д.ДРАГАНОВА 0 -ЗИП ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 -ЗИП ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 :0 - :0 Д.ЗЛАТЕВА Р.КЪНЕВА 0 ЕТИКА И ПР. НА ИНФ. ОБЩ. ИВ.ДЕЛИИВАНОВА 0 Д.ДРАГАНОВА 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 0:0-0:0 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО А.АТАНАСОВА 0 Р.КЪНЕВА 0 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТ.-ЗИП ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Д.ЗЛАТЕВА Д.ЗЛАТЕВА Д.ДРАГАНОВА В.РАДЕВА 0 С.ДОБРЕВ 0 - ЗИП В.РАДЕВА 0 Т.НИКОЛОВА 0 :00 - :0 М.ДЕЧЕВА 0 - ЗИП В.РАДЕВА 0 ИВ.ДЕЛЕВА С.ДОБРЕВ 0 : - : В.РАДЕВА 0 Д.ДРАГАНОВА С.ДОБРЕВ 0 С.ЯСЕНОВА 0 :0-:00 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

5 ПЕТЪК ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА :0 - :0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Д.ЗЛАТЕВА С.ДОБРЕВ 0 ХОРОВА ПРАКТИКА С.ЯСЕНОВА 0 :0-9:00 Д.ЗЛАТЕВА 9:0-9:0 Б.ИВАНОВА 0 0:0-0:0 А.АТАНАСОВА 0 Б.ИВАНОВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 С.ДОБРЕВ 0 Д.ЗЛАТЕВА Д.ТОШЕВА С.ДОБРЕВ 0 С.ДОБРЕВ 0 :00 - :0 СВ.ЖЕНКОВА 0 : - : Д.ТОШЕВА Д.ТОШЕВА Р.КЪНЕВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 СВ.ЖЕНКОВА 0 СОЛФЕЖ И НАЧ.ХАРМ. - ЗИП С.ЯСЕНОВА 0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 :0 - :0 С.ДОБРЕВ 0 :0-9:00 С.ДОБРЕВ 0 9:0-9:0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 0:0-0:0 :00 - :0 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПР. А.АТАНАСОВА 0 : - : СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПР. А.АТАНАСОВА 0 :0 - :0 М.ДЕЧЕВА 0 XII А XII Б XII В Д.ТОШЕВА - ЗИП Р.СТЕФАНОВА 0 - ЗИП Р.СТЕФАНОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 С.ДОБРЕВ 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 С.ЯСЕНОВА 0 АНАЛИЗ НА МУЗИКАТА И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Б.КАДЪНОВ 0 :0 - :0 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО А.АТАНАСОВА 0 М.КУРТИЯН - ЗИП В.РАДЕВА 0 :0-9:00 С.ДОБРЕВ 0 М.КУРТИЯН СТ.ВЪЛЧЕВА 0 9:0-9:0 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА А.АТАНАСОВА 0 0:0-0:0 СТ.ПАРОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 АНАЛИЗ НА МУЗИКАТА И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0 ХОРОВА ПРАКТИКА С.ЯСЕНОВА 0 :00 - :0 Р.КЪНЕВА 0 : - : Г.МУШИКОВА 0 Б.КАДЪНОВ 0 СТ.ПАРОВА 0 СТ.ПАРОВА 0 Б.КАДЪНОВ 0 :0 - :0 Р.КЪНЕВА 0 Д.ЗЛАТЕВА Д.ТОШЕВА :0 - :0 Д.ТОШЕВА С.ДОБРЕВ 0 Б.КАДЪНОВ 0 :0-9:00 Г.СТАЙНОВА С.ДОБРЕВ 0 Б.КАДЪНОВ 0 9:0-9:0 Г.СТАЙНОВА Б.КАДЪНОВ 0 С.ЯСЕНОВА 0 0:0-0:0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 Б.КАДЪНОВ 0 Г.СТАЙНОВА

6 ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК :00 - :0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 : - : М.ДЕЧЕВА 0 :0 - :0 Г.МУШИКОВА СТ.ВЪЛЧЕВА 0 Г.СТАЙНОВА Г.СТАЙНОВА :-: СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ Г.СТАЙНОВА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ :0 - :0 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Б.КАДЪНОВ 0 С.ДОБРЕВ 0 :0-9:00 ИВ.ХАДЖИЙСКИ 0 Б.КАДЪНОВ 0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 9:0-9:0 С.ДОБРЕВ 0 М.КУРТИЯН - ЗИП Б.КАДЪНОВ 0 0:0-0:0 СТ.ПАРОВА 0 М.КУРТИЯН :00 - :0 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА А.АТАНАСОВА 0 СТ.ПАРОВА 0 ХОРОВА ПРАКТИКА - ЗИП С.ЯСЕНОВА 0 : - : Г.МУШИКОВА 0 А.АТАНАСОВА 0 СТ.ПАРОВА 0 :0 - :0 Р.КЪНЕВА 0 - ЗИП Б.КАДЪНОВ 0 :0-9:00 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 9:0-9:0 ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ 0/0 СТ.ВЪЛЧЕВА 0 - ЗИП Б.КАДЪНОВ 0 - ЗИП Б.КАДЪНОВ 0 0:0-0:0 - ЗИП Б.КАДЪНОВ 0 С.ЯСЕНОВА 0 :00 - :0 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО А.АТАНАСОВА 0 С.ДОБРЕВ 0 - ЗИП В.РАДЕВА 0 : - : Г.МУШИКОВА С.ДОБРЕВ 0 АНАЛИЗ НА МУЗИКАТА И МУЗ.ЛИТ. С.ЯСЕНОВА 0 :0 - :0 СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ СЕДМИЧЕН РАЗПИС ЗА ПЕРИОДА 14.01.-03.02. НА УЧ. 2018/2018 Г. ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ І КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ - АГРАРЕН ТУРИЗЪМ 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 ПОНЕДЕЛНИК

Подробно

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н а ф о р м а н а о б у ч е н и е 2 к у р с, I I I - ти 31.08.събота Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 01.09.неделя Л ГЕОДЕЗИЯ II У ГЕОДЕЗИЯ II 02.09.понеделник

Подробно

Programa_ xls

Programa_ xls Vа Vб VIа VIб VIIа 1 Муз 24 ТП 5 ФВС ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 АЕ 33 2 ЧП 36 М 21 БЕЛ 22 ФВС Ф 2 Муз 24 М 20 3 М 21 ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 Муз 24 АЕ 34 ИТ 27/30 ТП 4 И 31 ИИ 1 ИТ 27/30БЕЛ 23 АЕ 34 Ф 2 БЕЛ 22 5 БЕЛ

Подробно

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Бъ

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Бъ Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 0-0 г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Български I чужд език I чужд език Татяна Караиванова Методи Миланов Валентина

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

1 2 понеделник 6а клас 6б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11 клас 12а клас 12б клас

1 2 понеделник 6а клас 6б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 10а клас 10б клас 11 клас 12а клас 12б клас понеделник а клас б клас 7а клас 7б клас 8а клас 8б клас 9а клас 9б клас 0а клас 0б клас клас а клас б клас 7.0-8.0-9.00 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 7.0-8.0 б ългарски език и 8.0-9.00 8.0-9.00 8.0-9.00

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова 1. - 1. Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: Директор:/инж. Г. Гатев/ Клас 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ ПОНЕДЕЛНИК Утвърдил: 8а 8б 9б 9в 9г 10а 10б ТССТ ТЛВ Фризьор ТССТ ТЛВ Фризьор ТЛВ Фризьор 1. земеделието каб. 8 2. каб.12 3. каб.22 I каб.21 4. Механизация на земеделието-, каб. 11 5. Техническо чертане-

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

Летен семестър 2ра част 06

Летен семестър 2ра част 06 С п е ц и а л н о с т Г е о д е з и я з а д о ч н о о б у ч е н и е 1 к у р с, I - в и с е м е с т ъ р РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА Зала 403 26.08.събота Л ПИИС 27.08.неделя Л ПИИС У ПИИС 28.08.понеделник

Подробно

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р 4 а, следобед 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Райкова М.Иванова Цв.Райкова Цв.Райкова Цв.Райкова 202 2 202 202 202 2 Бъл.език и лит. Математика

Подробно

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ "Джон Атанасов" за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова

8 А клас Седмично разписание на часовете в ПГИИ Джон Атанасов за 2018/2019г. П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 8 А клас П О Н Е Д Е Л Н И К 8 Б клас 8 В клас 8 Г клас 1 Бълг.ез. Димова 2.3 1 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева 2.1/1.1 1 1 Математика Кр.Христова 2.2 2 Бълг.ез. Димова 2.3 2 РПП(прогр.)-Иванова/Георгиева

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

6 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Музика Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Р.Каранлъкова Л.Диков

6 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Музика Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Р.Каранлъкова Л.Диков 6 а, сутрин 1 Музика Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Р.Каранлъкова Л.Дикова Л.Дикова Л.Дикова А.Дойчев 1 2 Изобраз. изкуство I чужд език Бъл.език и лит. I чужд език Музика

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 20.05.2019 8 Философия Физика Химия Английски Математика Ив.Иванов Гошева Н.Костова Сизова Котева No 44 No 31 No 53 No 24 No 31 9 Английски Физкултура Английски Английски Математика

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 07.02.2018 6 _З И П З И П _ДП РС-упр Рускова Гошева Димов No 26 No 22 No 12 ЗИП _П У Пунева No 54 7 _Процесори _З И П З И П ЗИП _ДП РС-упр Бос-джиева Рускова Гошева Недялкова

Подробно

II srok RZI- инорматика Hr. Botev.roz

II srok RZI- инорматика Hr. Botev.roz Учител Антон Русев I I I I I I I 2 2 2 2 и литету Музик Чс н клс 2 2 2 и литету 2 2 2 Технологи и и предпр иемчеств о 2 Околен свят 2 2 2 Музик 2 Бългрски и Литетур - ИУЧ 2 Изобзително Изкуство 2 Спортни

Подробно

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15

Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период Дата Месец Ден от седм Първа лига Втора лига U - 19 U - 17 U - 15 Календар сезон 2019/2020 година Есен Летен трансферен период - 14.06.2019 05.09.2019 25 юни вторник предв кръг 27 юни четвъртък Предв кръг 28 юни петък предв кръг р 3 юли сряда Супер купа БГ предв кръг

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 15.09.2017 1 _Памети РС _З И П Философия _Процесори Лакова Рускова Бозуков Бос-джиева No 34 No 22 No 68 No 55 2 _Памети РС _З И П _П У Предприем. _Процесори Лакова Рускова Пунева

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 20.05.2019 7 Математика _Прил.Софт Миронов Панайотова No 47 No 58 _П У Пунева No 54 8 Английски Математика Д П за РС Философия _Прил.Софт Петкова Миронов Бос-джиева Бозуков Панайотова

Подробно

Çàïîâåä-Òúðíÿíå

Çàïîâåä-Òúðíÿíå 21 / 27.06.2011г. 08.07.2011г.-петък 10.00ч ОСЗ Видин ТЪРНЯНЕ 22.07.2011г.- петък 10.00ч ОСЗ Видин 05.08.2011г.- петък 10.00ч ОСЗ Видин / ламен етров / 20 / 27.06.2011г. 06.07.2011г.-сряда 10.00ч ОСЗ Видин

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно