U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

Размер: px
Започни от страница:

Download "U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM"

Препис

1 U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

2 Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики... 3 Декларация за съответствие (ЕС... 4, 5 Условия за монтаж, съхранение, транспорт, реализация, оползотворяване... 6 Електрическо свързване... 7 Профилактика... 8 Безопасна експлоатация... 8 Отстраняване на неизправности... 8 Дата на производство

3 Име на изделието: Cat Bluetooth мрежа Марка: Cat Модел: CATBTNT (A5:S4) Тип: Безжично устройство (модул за приемо-предаване на данни от чипключ с Bluetooth и датчици) Код SMCS: 7008; 7600-ZM Номенклатурният номер на CATBTNT се отнася до частта на ниво покупка, която включва радиосъоръжение и софтуер, свързан с интеграцията към машината. Радиосъоръжението, съдържащо се в CATBTNT, е Това радиосъоръжение отговаря на приложимите регионални изисквания за съответствие на изделията, както е показано с приложената Декларация за съответствие. Софтуерът, включен в частта на ниво покупка, не оказва влияние върху регулаторните параметри на работните характеристики. Име на изделието: Чип-ключ Cat Bluetooth Марка: Cat Модел: CATBTFOB (A1:S1) Тип: Безжично устройство (чип-ключ за идентификация на оператора с Bluetooth ) Код SMCS: 7008; 7600-ZM 2

4 Параметри на CATBTNT, свързани с безопасността Диапазон на работното напрежение Защита Входно напрежение 9 напрежение на постоянен ток до 32 напрежение на постоянен ток Обратна полярност Комуникация с Bluetooth Предавателна честота Предавателна мощност 2,402 гхц до 2,480 гхц 0 dbm (1 мвт) Консумация на ток (максимална) Максимална работна консумация на ток 80 ма Околна среда Работна температура 40 C ( 40 F) до 85 C (185 F) Температура на съхранение 50 C ( 58 F) до 85 C (185 F) Параметри на CATBTFOB, свързани с безопасността Батерия Входно напрежение Тип "копче" CR2450 Химически характеристики на батерията Номинално напрежение на батерията Литий-манганов диоксид 3 В Комуникация с Bluetooth Предавателна честота 2,402 гхц до 2,480 гхц Предавателна мощност (максимална) 0 dbm (1 мвт) Консумация на ток (максимална) Максимален среден ток 1 ма Околна среда Работна температура 30 C ( 22 F) до 60 C (140 F) Температура на съхранение (при отстранена батерия) 50 C ( 58 F) до 85 C (185 F) 3

5 Декларация за съответствие Европейски съюз CATERPILLAR ЕС Декларация за съответствие Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя. Долуподписаният, като представител на производителя: CATERPILLAR INC 100 N.E. Adams Street Peoria, IL САЩ декларирам, че изделието, предмет на следното описание: Марка: Caterpillar Модел: Номенклатурен на антената: вътрешна CATBTNT (A5S4) Номенклатурен номер: отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: Директива 2014/53/EС Директива 2011/65/EС Съответствието се доказва чрез спазването на приложимите изисквания на следните документи: Процедура за оценка на съответствието: X Приложение II, Приложение III, Приложение IV 2014/53/EС: LVD (Sec 3.1a): EN :2006/A1:2010/A2:2013 EMC (Sec 3.1b): EN V1.8.1 EN V2.2.0 EN V2.2.1 EN V3.2.0 RF (Sec 3.2) EN V2.1.1 EN V /65/ЕС RoHS EN 50581:2012 Подпис: Име: Място: Заглавие: Дата: 4

6 Декларация за съответствие Европейски съюз CATERPILLAR ЕС Декларация за съответствие Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя. Долуподписаният, като представител на производителя: CATERPILLAR INC 100 N.E. Adams Street Peoria, IL САЩ декларирам, че изделието, предмет на следното описание: Марка: Caterpillar Модел: Номенклатурен номер: CATBTFOB (A1S1) отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация: Директива 2014/53/EС Директива 2011/65/EС, Директива 2014/30/ЕС Съответствието се доказва чрез спазването на приложимите изисквания на следните документи: Процедура за оценка на съответствието: X Приложение II, Приложение III, Приложение IV 2014/53/EС: LVD (Sec 3.1a): EN :2006/A1:2010/A2:2013 EMC (Sec 3.1b): EN V2.2.0 EN V3.2.0 RF (Sec 3.2) EN V /65/ЕС RoHS EN 50581: /30/ЕС EMC EN13309:2010 Подпис: Име: Място: Заглавие: Дата: 5

7 Условия за сглобяване, съхранение, трансфер и изхвърляне като отпадък CATBTNT: Всички местоположения на Cat BTNT използват изолационни стойки независимо от местоположението. Изолационните стойки не могат да се отстраняват, за да се позволи използването само на болт M6 за постоянен монтаж. Забележка: Без изолационните стойки монтажната повърхност на CATBTNT не съвпада със задната част на корпуса. Сменете геометрията на изолационната стойка с нов компонент, ако няма на разположение изолационна стойка. Местоположения за монтаж При монтажа на приемопредавателя Cat BTNT задължително спазвайте посочените по-долу указания. Монтирайте приемопредавателя CATBTNT вътре в кабината, ако го използвате за приложения за идентификация на оператора. Не монтирайте приемопредавателя на повече от 1 м разстояние от стартерния ключ. Това гарантира надеждно безжично предаване на данни за идентификация на оператора от чип-ключа към приемопредавателя. Забележка: Изискването за 1 м разстояние се дължи на контролирания обхват на чип-ключа. Уверете се, че разпространението на радиочестотите не е възпрепятствано. Не затваряйте напълно приемопредавателя в метал. Приемопредавателят може да бъде монтиран към метална плоча, поставена в табло или отделение, като условието е повечето от материала на таблото да е неметален. Монтирайте приемопредавателя далеч от други предавателни и приемни антени. Тези антени включват следното, без списъкът да е изчерпателен: AM/FM, CB, клетъчна/сателитна и GPS. CATBTFOB: Указания за смяна на батерията Отваряне на отделението Намерете механизма за отваряне на корпуса, като откриете прореза в корпуса, до шестостенния метален отвор за ключодържател Използвайте монета, за да си помогнете при отварянето на състоящия се от две части корпус. След като разхлабите, издърпайте едната страна на корпуса от другата, за да се покаже батерията. Забележка: Прорезът е предназначен за монета с размер на американска монета от десет цента или едно пени. След като батерията се покаже изцяло, извадете батерията с ръка и я изхвърлете в съответствие с всички приложими федерални, щатски и местни нормативни изисквания. 6

8 Сменете използваната батерия с нова CR2450, подравнете отново двете части на отделението и притиснете корпуса, докато изщрака и се затвори плътно. Проверете отстоянието да е равномерно от всички страни на корпуса. Трансфер и изхвърляне като отпадък Свържете се с оторизиран доставчик, за да определите условията за изхвърляне като отпадък и за трансфера. Електрическо свързване CATBTNT: Схема на разположението на изводите на 8-пиновия DT конектор (6) Извод 1: Batt + (7) Извод 2: Batt - (8) Извод 3: CAN + (9) Извод 4: CAN - (10) Извод 5: SWG #1 (LOC 0) (11) Извод 6: SWG #2 (LOC 1) (12) Извод 7: GND (13) Извод 8: Стартерен ключ CATBTFOB: Механизъм за отваряне Батерия (НЯКОИ КОМПОНЕНТИ НЕ СА ИЗОБРАЗЕНИ ЗА ПО-ГОЛЯМА ЯСНОТА) 7

9 Профилактика Тези устройства не изискват профилактика. Безопасна експлоатация При боравене с CATBTFOB задължително спазвайте посочените по-долу указания Не разтрошавайте, не включвайте "на късо", не зареждайте и не деформирайте батерията. Дръжте далеч от деца. При смяна на батериите използвайте само батерии CR2450, отговарящи на EN или UL1642 Информация за неизправностите и коригиращи мерки Преди да се обадите на доставчика за извършване на ремонт, проверете целостта на електрическите проводници и прекъснете захранването от батерията към устройството, след което отново го включете. Включването и изключването на захранването от батерията може да се осъществи по следните начини: изключване на главния ключ за захранването на машината и повторното му включване разединяване на кабелния сноп от Bluetooth устройство и повторно включване на кабелния сноп разединяване на отрицателния кабел от отрицателния полюс на батерията и повторно свързване на кабела. Ако тези решения не помогнат, обадете се на местния доставчик за сервизно обслужване. Дата на производство Свържете се с оторизиран доставчик, за да определите датата на производство, като използвате серийния номер. 8

10 2014 Caterpillar Всички права запазени CAT, CATERPILLAR, съответните им емблеми, "Caterpillar Yellow" и дизайна POWER EDGE, както и корпоративната и продуктовата идентичности, използвани тук, са запазени марки на Caterpillar и не може да бъдат използвани без разрешение.

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

S9BB (bg) АПРИЛ 2019 (Преведено: АПРИЛ 2019) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PL121, PL321, PL522 и PL523 PUBLI

S9BB (bg) АПРИЛ 2019 (Преведено: АПРИЛ 2019) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PL121, PL321, PL522 и PL523 PUBLI S9BB8142-05 (bg) АПРИЛ 2019 (Преведено: АПРИЛ 2019) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PL121, PL321, PL522 и PL523 PUBLICATIONS.CAT.COM Важна информация за безопасност Повечето

Подробно

S9BB (bg) МАЙ 2016 (Преведено: АВГУСТ 2016) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PLE601, PLE641, PLE631, PLE640, PL

S9BB (bg) МАЙ 2016 (Преведено: АВГУСТ 2016) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PLE601, PLE641, PLE631, PLE640, PL S9BB8832-04 (bg) МАЙ 2016 (Преведено: АВГУСТ 2016) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Product Link PLE601, PLE641, PLE631, PLE640, PL641, PL631, PL240, PL241и G0100 Системи PL6 1-ГОРЕ

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V3.20180409 3032258305-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

M (bg) ЯНУАРИ 2018 (Преведено: ФЕВРУАРИ 2018) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Система за следене на гумите ELK 2000-ГОРЕ (И

M (bg) ЯНУАРИ 2018 (Преведено: ФЕВРУАРИ 2018) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Система за следене на гумите ELK 2000-ГОРЕ (И M0087660 (bg) ЯНУАРИ 2018 (Преведено: ФЕВРУАРИ 2018) Ръководство за експлоатация и техническо обслужване Система за следене на гумите ELK 2000-ГОРЕ (Изделия за управление и насочване на машината) SAFETY.CAT.COM

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ

Приложение 2 ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА Ползване на обект на мобилната наземна мрежа на А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД (A1) ВХОДЯЩ НОМЕР ДАТА ЗАЯВИТЕЛ: ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ Наименование:... Седалище и адрес

Подробно