ЗАСЕДАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗАСЕДАНИЕ"

Препис

1 ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Гласували: Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев Гласували: Административен ръководител председател на Районен съд Провадия. Кандидат: - Катя Ганева Савова 1

2 Гласували: Предложение за командироване на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск г. Гласували: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело 27/2015 г. по описа на ВСС. *за отлагане за заседанието на г. 2

3 Гласували: Проект на решение по заповед на административния ръководител на Софийския военен съд за обръщане на внимание на полк. Георги Митков Петров съдия в Софийския военен съд. Гласували: Проект на решение относно решение 11120/ г. по адм. дело 6695/2016 г. по описа на ВАС, във връзка с жалба на Ралица Добрева Андонова съдия в Административен съд Варна, против заповед на административния ръководител на Административен съд Варна, за обръщане на внимание. 3

4 5-1. Предложение за провеждане на дискусия и изразяване на становище във връзка с публично разпространени данни от главния прокурор на Република България за незавършени наказателни дела от общ характер, водени в Софийския районен съд и Софийския градски съд по внесени от СРП и СГП обвинителни актове, по които разглеждането в съда е продължило повече от две години. Гласували: Предложение за провеждане на дискусия и изразяване на становище във връзка с публично разпространени данни от главния прокурор на Република България за незавършени наказателни дела от общ характер, водени в Софийския районен съд и Софийския градски съд по внесени от СРП и СГП обвинителни актове, по които разглеждането в съда е продължило повече от две години. *предложение на Д. Узунов - материалите да се изпратят на Инспектората Гласували: Проект на решение по предложението на председателя на Върховен административен съд за увеличаване на щатната численост на Върховен административен съд с 2 (две) щатни бройки. *предложение на Ю. Ковачева за връщане на решението на КАК 4

5 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Бургас за освобождаване на Георги Кирилов Кошничаров от заеманата длъжност заместник на административния ръководител на Апелативен съд Бургас Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Бургас за назначаване на Пламен Ангелов Синков съдия в Окръжен съд Бургас, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на длъжността заместник на административния ръководител на Апелативен съд Бургас, с ранг съдия във ВКС и ВАС. * предложение на комисията - оставя без уважение 5

6 Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Бургас за назначаване на Пламен Ангелов Синков съдия в Окръжен съд Бургас, с ранг съдия във ВКС и ВАС, на длъжността заместник на административния ръководител на Апелативен съд Бургас, с ранг съдия във ВКС и ВАС. *предложение на Г. Карагьозова - назначава Пламен Ангелов Синков Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Стефка Петкова Кемалова 6

7 11-2. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Светослав Петров Славов Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Росен Златков Василев Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Весела Александрова Андонова 7

8 11-5. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Румяна Тодорова Лилова- Икономова Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Сибила Енева Симеонова 8

9 11-7. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Любомир Панайотов Гайдов Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - Мартин Огнянов Аврамов 9

10 11-9. Проект на решение по мотивирано предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността съдия във Върховен административен съд, съгласно обявения конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол 10/ г. - прекратява гласуването 12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Бяла Слатина за периодично атестиране на Тихомир Иванов Вельовски съдия в Районен съд Бяла Слатина. 13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Бяла Слатина за периодично атестиране на Катя Николова Гердова съдия в Районен съд Бяла Слатина. 10

11 14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд Пазарджик за периодично атестиране на Красимир Георгиев Ненчев съдия в Окръжен съд Пазарджик. 15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Пловдив за периодично атестиране на Десислава Пламенова Порязова съдия в Районен съд Пловдив. 16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Пловдив за периодично атестиране на Елена Димитрова Герцова съдия в Районен съд Пловдив. 11

12 17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Мария Янкова Иванова Вранеску съдия в Софийския градски съд. 18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за периодично атестиране на Виолета Боянова Магдалинчева Клингова съдия в Софийския градски съд. 12

13 19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Варна за периодично атестиране на Анета Николова Братанова заместник на административния ръководител на Апелативен съд Варна. 20. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд Варна за периодично атестиране на Пенка Стоянова Христова съдия в Апелативен съд Варна. 21. Проект на решение по предложението на Светослав Неделчев Тодоров съдия в Районен съд Варна, за атестиране. 13

14 22. Проект на решение по предложението на Десислава Георгиева Иванова съдия в Софийския районен съд, за периодично атестиране. 23. Проект на решение по предложението на Асен Цветанов Цветанов съдия в Районен съд Чирпан за предварително извънредно атестиране. 24. Проект на решение по предложението на Цветанчо Димитров Трифонов административен ръководител на Районен съд Козлодуй, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 14

15 25. Проект на решение по предложението на Светлана Димитрова Митрушева Атанасова административен ръководител на Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 26. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Радостин Стоянов Радиев съдия в Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 15

16 27. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Невена Иванова Несторова съдия в Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 28. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Васил Митев Атанасов съдия в Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 29. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Георги Димитров Василев съдия в Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 16

17 30. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Николай Иванов Кирков заместник на административния ръководител на Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 32. Проект на предложението на административния ръководител на Районен съд Елена за повишаване на Искра Стоянова Вараджакова съдия в Районен съд Елена, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Ямбол за повишаване на Петранка Панайотова Кирова съдия в Районен съд Ямбол, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението.

18 33. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Свищов за повишаване на Теодора Богомилова Стоянова Христова съдия в Районен съд Свищов, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 34. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд София област за повишаване на Велислава Кипрова Кипрова съдия в Административен съд София област, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 18

19 35. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд - Плевен за повишаване на Цезарина Христова Йосифова Йоткова съдия в Окръжен съд Плевен, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 36. Проект на решение по предложението на Таня Петрова Киркова съдия в Районен съд Ивайловград, с ранг съдия в АС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 37. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Бургас за повишаване на Райна Кирова Кирякова съдия в Районен съд Бургас, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 19

20 38. Проект на решение по предложението на административния на Районен съд Бургас за повишаване на Стоян Пеев Мутафчиев съдия в Районен съд Бургас, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Враца за повишаване на Росица Иванова Ангелова съдия в Районен съд Враца, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Враца за 20

21 повишаване на Елена Любомирова Донкова съдия в Районен съд Враца, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. Гласували: Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Враца за повишаване на Вероника Антонова Бозова съдия в Районен съд Враца, на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. 42. Проект на решение по предложението на Елена Иванова Стоилова съдия в Районен съд Провадия за повишаване на място в по-горен ранг съдия в ОС, считано от датата на вземане на решението. 21

22 43. Проект на решение по предложението на Цветанка Тодорова Бенина съдия в Софийски районен съд, с ранг съдия в ОС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 44. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Павликени за повишаване на Цветомил Борисов Горчев съдия в Районен съд Павликени, с ранг съдия в АС, на място в по-горен ранг съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението. 45. Проект на решение по предложението на Лора Миткова Митанкина съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в ОС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 22

23 46. Проект на решение по предложението на Мила Панайотова Лазарова съдия в Софийския районен съд, с ранг съдия в ОС, за повишаване на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 47. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд Варна за повишаване на Цветелина Георгиева Хекимова съдия Районен съд Варна, с ранг съдия в ОС, на място в по-горен ранг съдия в АС, считано от датата на вземане на решението. 23

24 48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд Бургас за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност съдебен деловодител. 49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд Варна за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност съдебен секретар и 1 (една) щатна бройка за длъжност съдебен деловодител. 50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд Ловеч за увеличаване на щатната численост на съда с 1 (една) щатна бройка за длъжност съдебен секретар. *ОБЩО ГЛАСУВАНЕ* Проект на решение за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 22/ г., т. 3 и произнасяне по молби на съдии временно отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ, за възстановяването им. *възстановява Веселин Пенгезов 24 Гласували: Проект на решение за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 22/ г., т. 3 и произнасяне по молби на съдии временно отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ, за възстановяването им. *отменя решение по Протокол 22/ г.по т. 3 и т. 4 Гласували:

25 Гласували: Проект на решение за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 22/ г., т. 3 и произнасяне по молби на съдии временно отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ, за възстановяването им. по предложението на комисията *не възстановява Люба Петрова Гласували: Проект на решение за отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол 22/ г., т. 3 и произнасяне по молби на съдии временно отстранени от длъжност по чл. 230 от ЗСВ, за възстановяването им. *Предложение за възстановяване на Люба Петрова 25

26 Гласували: Обсъждане на писмо от Министерството на правосъдието относно предложение на председателя на Софийския районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им. *да се направи функционален анализ Гласували: Обсъждане на писмо от Министерството на правосъдието относно предложение на председателя на Софийския районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им. *да се направи вътрешен одит Гласували: Обсъждане на писмо от Министерството на правосъдието относно предложение на председателя на Софийския районен съд за съобразяване на възнагражденията на съдебните служители с натовареността им. *предложение на Св. Петкова - информация от Министерството на правосъдието относно финансовата обезпеченост. 26

27 Гласували: Проект на таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, за съгласуване. бележка. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. Проверил: Гл.секретар Д. Тончев 27

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.03.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 27. *точка 3 - оттеглена Георги Кузманов Гласували: 11

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2018 г. 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Девин. Кандидат: Мария Василева Дамянова прокурор в Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.01.2019 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 38 в дневния ред. 1. Изслушване на административния ръководител на Окръжен

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.11.2018 г. ДР. Дневен ред 2. Административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура Ихтиман. Кандидат: Десислава Иванова Стоименова

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н

ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването Дневен ред Ясен Тодоров Галина Карагьозова Камен Иванов Михаил Кожарев Соня Н ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10.03.2016 г. Дневен ред Георги Колев Милка Итова Гласували: 16 16 0 0 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Районен съд гр. Разлог Членове

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc)

(Microsoft Word - \302\340\353\345\360\350 \312\317\ doc) ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.11.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 в дневния ред. Гласували: 10 10 0 1. Проект на решение относно

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 20 24. *точки 23 и 24 да се разгледат след точка 3 Елка

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца

ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Ца ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ 23 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 18 ЮЛИ 2019 г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Сотир Цацаров Главен прокурор на Република България (На заседанието

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.03.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. 1. Проект на решение по предложението на административния

Подробно