ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Люлка тип клатушка, модел: А02-11 Зебра I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел A02-11 Възрастова група От 3 до 12 год. Максимална височина на свободно падане 58 см. Максимална височина на свободно падане 59 см. Максимален брой на потребителите 1 Размер на съоръжението 28 х 99 х 85 см Минимална зона на безопасност 6 м2 Видове игри Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри Препоръчителни настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN БДС EN Гаранционен срок 24 месеца 1

2 2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за разполагане 3. Използвани материали Конструкцията на съоръжението е проектирана съгласно изискванията на EN както по отношение на постоянните и променливи натоварвания, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания. Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и Протоколи за направено техническо изпитание във вътрешнофирмени условия. Всички детайли са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм и шлайфани, импрегнирани и трислойно лакирани с екологични акрилни лакове за външна употреба (удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент. Всички останали метални части и елементи на съоръжението са защитени срещу действието на атмосферни влияния с нетоксични покрития. Носещата пружина на клатушките e закрепена стабилно към металния фундамент и седалката на люлката. Покритието на пружината е прахово и устойчиво на атмосферни условия. Пружините са придружени със сертификат за качество от завода производител. Използваният за производството шперплат е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита. 2

3 ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва както следва: При монтаж върху армирана бетонова плоча с дебелина минимум 10 см (съгласно конструктивното становище на съоръжението), монтажът се извършва чрез сертифицирани сегментни анкери. След стягането на анкерите, стърчащата част се изрязва, а след полагане на ударопоглъщащата каучукова настилка, цялата зона за анкериране се покрива и изравнява с настилката със специална каучукова фугираща смес. При монтаж върху тревна площ или терен с насипна настилка (пясък или чипс) закрепването на съоръжението се извършва чрез замонолитване с бетонови фундаменти по посочения по долу фундаментен план. Връзката на конструкцията и бетоновите фундаменти се осъществява чрез метални колони със заварена армировка в зоната на фундамента. В зависимост от вида на съоръжението тези закладни части се явяват продължение на носещите колони (когато съоръжението е с метална конструкция) или са отделен елемент осъществяващ връзката между дървената конструкция и фундаментите. При насипна ударопоглъщаща настилка, носещите метални колони се удължават в зависимост от дебелината на насипната настилка, за да могат фундаментите да се излеят в твърда носеща почва. След монтажа на на съоръжението бетоновите фундаменти се засипват с почва или насипва настилка до нивото на терена. 3

4 ІІІ. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО КЛАТУШКА 1. Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти да се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона ( не по малко от 48 часа след измиването му) 2. Недопустимо е използването на съоръжението преди осигуряване на предвидената в проекта съответстваща ударопоглъщаща настилка и минималната зона за падане и игра предвидени в тази техническа спецификация. 3. За постигане на по-дълъг експлоатационен срок за ползване насъоръжението е необходимо да се извършва периодична поддръжка на същото. - независимо, че вложената при производството дървесина е подбрана и изсушена, това е естествен материал за който се очаква да се разширява и свива с течение на времето и затова е необходимо при периодичните проверки описани по-долу да се проверява стегнатостта на болтовите връзки и при неоходимост да се донатегнат. - необходимо е периодично да се почиства съоръжението от пясък и други твърди частици, които ускоряват износването на хоризонталните или наклонени повърхности. - веднъж на две-три години се извършва опресняване на лаковите покрития. - през зимния период е нежелателно съоръжението да се закрива с водонепропускливи покрития, защото задържането на влага влошава условията за съхранение. - трябва да се има впредвид, че дървото, като материал подлежи на естествени напуквания, които не променят неговите функционални и конструктивни функции. Разбира се тук не става въпрос за пукнатини, които водят до опоасност от контузии и др. проблеми за играещите деца. - недопустимо е извършването на ремонти или преустройване на съоръжението от неоторизирани за това специалисти. - подмяната на износващи се компоненти да се извършва с аналогични на тези, които са монтирани. > Съгласно БДС EN 1176 и Наредба 1 от г.-за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол. - Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за установяване на видими опасности. - Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване. - Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба. > В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката за игра. 4

5 IV. ГАРАНЦИОННА КАРТА Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа. Гаранционният срок на извършените строително монтажни работи замонолитване с бетонови фундаменти или анкерен монтаж върху армирана бетонова плоча е 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на обекта. Експлоатационния период на изделието е значително по-голям от гаранционния срок и до голяма степен зависи от периодичната поддръжка на съоръжението описана в инструкцията за експлоатация и техническата спецификация. Гаранционният срок покрива следните дефекти: - Дефекти от некачествена изработка на изделието - Дефекти от вложени некачествени материали - Дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж Гаранцията на изделието се прилага при следните случаи: - Ако изделието е сглобено или инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя (при монтаж, който е извършен от клиента) - Повреди и щети по изделието причинени от вандализъм - Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация - Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на производителя посочени в инструкцията за експлоатация - При нормално износване, което се получава при използване на изделието по предназначение, като например драскотини, вдлъбнатини, протриване, избледняване, козметични проблеми от повърхностна корозия, микропукнатини в дървесината не влияещи на здравината и безопасността на изделието. - Скрити дефекти на монтажните работи при анкериране, възникнали в следствие некачествено изпълнена бетонова основа /плоча/ от страна на възложителя. Такъв проблем е възможно да възникне при недостатъчна дебелина на настилката или вложен некачествен бетон. За фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД 5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел Л06-К I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение моде ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Комбинирано детско съоръжение модел КД61 Магазин I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел Е13 Възрастова

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА ФАЗА :

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА ИГОР КУРЧАТОВ ГР. КОЗЛОДУЙ ДОКЛАД СЪХРАНЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С МНОГО НИСКА АКТИВНОСТ Въведение Съгласно стратегията за управление на РАО, изграждането

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина 2017 Съдържание ЗА НАС 02 ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 08 МОДЕЛИ ЛАМПЕРИЯ 10 Ние сме семейна фирма основана през 1993 г. в град Батак, с над 20 годишни

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

April 23, 2013

April 23, 2013 April 23, 2013 Работа на парогенераторите при неблагоприятен водо-химичен режим Наличие на хлориди по втори контур Намаляване на проектния вакуум Наличие на множество запушени тръбички от сноповете, водещи

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията при следните обособени

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно