PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510

Размер: px
Започни от страница:

Download "PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510"

Препис

1 PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510 пожелаваме Ви дълги години здравословен и чист въздух ползвайки този иновативен здравословен продукт. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ За правилното функциониране на този електрически уред, уверете се, че са спазени всички предпазни мерки за безопасност. Тази книжка с инструкции описва мерките за безопасност, които трябва да се спазват по време на работа, за да избегнете евентуални наранявания на вас и други лица, и повреди на уреда. Съдържанието на тази инструкция е подходящо не само за този продукт, но също така най-общо за всички електрически уреди. СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ Захранване: AC 220~240V/ 50~60Hz. (Европа и Азия) Над тези прежения имаме риск от пожар или електрически удар. За да избегнете токов удар, не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте този уред. Поддръжката и почистването на уреда следва да се извършва точно както това е указано в тази инструкцияl. В случай на повреда, моля свържете се с оторизиран сервиз за техническа поддръжка. Да не се използва на места, където се съхраняват запалителни или взривни материали. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или в близост до обекти излъчващи висока температура. Покачването на температурата вътре в уреда в тежки случаи може да предизвика пожар, в по-леките случаи може да доведе до деформация на външната част. (Изключете уреда, когато температурата на околната среда надвишава 40ºС)

2 Да не се допуска вкарването на чуждо тяло в устройството. Високото напрежение вътре в устройството може да причини токов удар. За да се избегнат инциденти, НЕ позволявайте на децата да пипат или да си играят с това устройство. За да предотвратите пожар или опасност от токов удар, не поставяйте уреда в мокри помещения, където вода може да проникне в устройството. Не използвайте тъкани или други материали за покриване на уреда. Запушените въздушни входове и изходи ще доведе до ненормална работа на това устройството, което може да доведе до пожар или други инциденти. За да се предотвратят смущения или изкривяване в даден сигнал, устройството трябва да бъде поставено най-малко на 1 метър разстояние от компютър, телевизор или тунер. Поради съображения за сигурност и за да предотвратите пожар или токов удар, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, контакт, при следните условия: Когато не използвате устройството за дълъг период от време. При почистване, поддръжка или по време на смяна на резервни филтри. Когато премествате устройството. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако захранващия кабел е повреден, той трябва да бъде заменен в оторизиран сервиз, за да се избегнат токови удари и опасност от пожар УСТРОЙСТВО НА УРЕДА

3 ИЗГЛЕД ОТПРЕД: Control penel Контролен панел Air Inlet Входящ въздух отзад Air Outlet Изходящ въздух отпред Unit Body Корпус на уреда Base Основа на уреда ИЗГЛЕД ОТЗАД: Carrying Handle Място за хващане Lock & Release Button Заключващ бутон Filter Access Cover Филтърна система КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ HEPA Reset Зануляване на НЕРА филтъра SETTING Display Screen - Дисплей TIMER SET Button Бутон за настройване на време UV-C / ION ON/OFF Button Бутон за включване / изключване на UV лампата и йонизацията UV-C / ION POWER ON/OFF Button Бутон за включване / изключване FAN SPEED SELECTION Button Бутон за избор на скорост на вентилация Power Indicator Light Светлинен индикатор за работа на уреда

4 ДИГИТАЛНА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА Предварителен филтър спира първоначалните по-едри частици прах и алергени Активен карбонов филтър осъществява контрол и превенция над растежа на бактерии, микроби и плесени НЕРА филтър елиминира 99,97% от всички алергени и прах в помещението до 0.3 микрона UV C лампа UV-C-технологията, която работи с титаниев диоксид, за елиминирането на микробите във въздуха. TiO2 се активира от UV-C лампата, за да разложи останалите молекули миризма, причинена от тютюнопушене, готвене и домашни любимци. Забележка: Предварителния филтър и Активния карбонов филтър са комбинирани в един слой на касетата, за усилване на действието на НЕРА филтъра. СТЪПКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА УРЕДА ЗА РАБОТА: Внимателно извадете уреда от кутията и махнете всички найлонови опаковки Свалете задния панел и извадете филтъра от плика Изберете равно масто, където ще стои пречиствателят. За правилното движение на въздушния поток, разстоянието до най-близката стена или мебел трябва да е минимум 30 см. Уверете се, че няма запушена решетка или отвор Включете уреда в електрическия контакт 220V AC. При преместване на уреда винаги използвайте мястото за хващане. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА УРЕДА: Пречиствателят на въздух се управлява от ръчни контролни бутони, разположени в горната част (както е показано на схемата за Контролния панел). Включете уреда в електрическото захранване 220V AC. Включете уреда, като натиснете бутона On. Изберете скорост на вентилиране от 1 (min) до 5(max). Натиснете бутона за включване на UV&ION, което има следните опции: - При първо натискане, включвате Йонизатора и UV лампата - При второ натискане, изключвате йонизатора, докато UV лампата остава да работи - При трето натискане Йонизаторът работи, докато UV е изключена Настройка време за работа на уреда - можете да избере уреда да работи за определено време от 1 до 8 часа, което се отбелязва на дисплея Индикатор за смяна на филтъра: Светлинният индикатор на контролния панел ще светне, което показва, че е време за смяна на филтъра. Сменете филтъра в съответствие с инструкциите, след това поставете върха на писалка върха мястото HEPA Reset, за да рестартирате системата. В зависимост от начина на използването и околната среда, филтър има продължителност на използване около 12 месеца.

5 КАКВО ОЗНАЧАВА СЪКРАЩЕНИЕТО CADR? CADR "Clean Air Delivery Rate" е показател за обема филтриран въздух, доставен от даден пречиствател на въздух. CADR е оценка за това, колко e ефективен даден пречиствател на въздух, като елеминиране на фини частици прах, тютюнев дим и растителни полени. Clean Air Delivery Rate Сравнението между даден модел пречиствател на въздух и друг модел пречиствател на въздух може да се изрази с числата на показателя CADR. Като първи критерий се явява площта на помещението. Този пречиствател на въздух се препоръчва за използване в едно помещение, стая с размери до 38 кв.м. Преносимите пречистватели на въздух са много по ефективни, когато се използват в помещение, където вратите и прозорците са затворени. Тютюнев дим: 110+ Тази стойност представлява резултат, което може да се очаква в рамките на първите 72 часа работа. СМЯНА НА ФИЛТЪРА 1. Изключете уред от захранването 2. Натиснете Lock бутона и свалете задния капак от уреда. 3. Извадете използваният HEPA филтър. Заменете го с нов HEPA филтър и го поставете на мястото на стария. Моля, спазвайте указателните стрелки на филтъра, за правилното му инсталирате. 4. Монтирайте задния капак обратно към уреда. Забележка: Не се опитвайте да измивате и след това да употребявате отново вече изчерпан HEPA филтър.

6 Преди употреба свалете от филтърната касета пластмасовата опаковка. СМЯНА НА UV 1. Натиснете заключващото копче и извадете капака. 2. След като свалите капака, извадете комбинирания филтър. 3. Използвайте отвертка и развийте двете винта, както е показано на схемата. 4. UV-C лампата се отстранява чрез внимателно издърпване, като хванете крушката с чиста кърпа (На схемата долу). ВАЖНО: UV-C лампата би трябвало да се сменя на всеки месеца, в зависимост от интензивността на изполване на уреда. Крушка UV-C се преинсталира, като го плъзнете, хоризонтално, обратно на местата си в горната част на устройството.

7 Възможни проблеми при работата с РМ510 Проблем Уреда не работи Решение Проверете дали е включен в мрежата. Уреда се изключва неочаквано Проверете дали уреда е включен в изправен контакт. Проверете дали филтъра е сложен на правилното му място. Проверете дали капака е поставен на точното място. Няма въздушна циркулация от уреда Изключете уреда. Проверете касетата обединяваща предварителен, карбонов и НЕРА филтър. Почистете предварителния филтър, ако е задръстен. Сменете фълтъра, ако се налага. Повишен шум Бутоните на контролния панел издават звук биип при натискане Проверете дали филтрите са изправни и чисти. Сменете филтъра ако е наложително. За да елиминирате звука биип, кагото бутоните се натискат, направете следното: 1. Натиснете и задръжте бутоните 'TIMER' и 'UV/ION' за 3 секунди 2. Повторете това действие, ако искате да възстановите звука биип отново. Звука «Биип» ще се вклучи автоматично при изваждането на захранващия кабел от контакта. Уреда издава продължителен Биип звук (около 30 секунди) Време е да смените филтъра.

8 Спецификация: Пречиствател на въздух PM510 Приложение: най-удобен за помещения до 38 м² Захранване: V 50Hz Консумирана мощност: 55W ( при макс. режим) Ниво на шум: Много тих 20 Db(A) до 20 Db(A) на макс.режим Йонизация: > йони/см Ниво на пречистване: до 99,97% UV лампа: 20Uw ( честота: 254nm ) Въздушна циркулация: 220 m³/час Произведен чист въздух: 69 m³/час CADR рейтинг (на макс. скорост): дим 110, прах 120, полени 126 Таймер за време: 1 до 8 часа или непрекъснат режим Вентилация: 5 скорости Размери ( BхДхШ ) в см: 55х25х17 Тегло: 4,7 кг

Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел

Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: + 359 2 8431819 Интернет

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

XJ-3000С

XJ-3000С ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Пречиствател на въздух HF 380A Уважаеми клиенти, Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Както всички други продукти на Heaven Fresh и този уред е разработен

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон:

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Масажен стол GJ-6200 Ръководство за потребителя Благодарим ви за изборa на нашия продукт - луксозен стол за масаж, пълноценно допълнение за вашата здр

Масажен стол GJ-6200 Ръководство за потребителя Благодарим ви за изборa на нашия продукт - луксозен стол за масаж, пълноценно допълнение за вашата здр Масажен стол GJ-6200 Ръководство за потребителя Благодарим ви за изборa на нашия продукт - луксозен стол за масаж, пълноценно допълнение за вашата здравословна профилактика. Масажният стол е тестван и

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно