Ръководство на ползвателите

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство на ползвателите"

Препис

1 Ръководство на ползвателите

2 Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ Модул Удостоверения Ново удостоверение Удостоверение за актуално състояние Удостоверение за Вписвания за определен период Удостоверение за Вписано обстоятелство към определена дата Удостоверение Липсата на вписано обстоятелство към определена дата V. Модул Справки за издадени удостоверения и жалби VI. Модул Жалби срещу отказ Вход в системата Модул Жалби срещу отказ Нова жалба Жалба срещу отказ към АВ Жалба срещу отказ към съд VII. Модул Заявления ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП Промяна на кода по БУЛСТАТ за физическо лице, притежаващо ЕГН или ЛНЧ, когато регистрираното самоосигуряващо се лице промени или установи, че има грешно ЕГН (ЛНЧ)

3 I. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство описва стъпките за подаване на Удостоверения в информационната система на регистър БУЛСТАТ от потребител с роля - user. За краткост потребителския интерфейс на информационната система БУЛСТАТ е наречен системата. АВ II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК Агенция по вписванията III. ВХОД В СИСТЕМАТА 1. Вход в системата След успешна регистрация на потребител в системата входът се осъществява чрез потребителско име и парола. 3

4 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ Модулът позволява подаване, плащане и генериране на удостоверения. 1. Модул Удостоверения Потребителят избира таб Удостоверения : 4

5 Системата визуализира екран Удостоверения: 2. Ново удостоверение Потребителят избира бутон в екран Удостоверения. Системата визуализира екран за избор и въвеждане на информация за удостоверенията: 4.1. Удостоверение за актуално състояние Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: избира Физическо или Нефизическо лице. 5

6 избира се от Видовете удостоверение Актуално състояние посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон Провери (проверяват се данните в Търговския регистър) След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: Потребителят избира бутон изходящ номер: и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 6

7 Потребителят избира бутон, избира бутон Потвърди издаването на удостоверението и преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и : 7

8 Стъпки при заплащане през Epay: 8

9 След успешно заплащане се визуализира бутон Изтегли удостоверение : 4.2. Удостоверение за Вписвания за определен период Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: избира Физическо или Нефизическо лице. избира се от Видовете удостоверение Вписвания за определен период от дата до дата посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон Провери (проверяват се данните в Търговския регистър) 9

10 След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: Потребителят избира бутон изходящ номер: и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 10

11 Потребителят избира бутон, избира бутон Потвърди издаването на удостоверението и преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и : 11

12 Стъпки при заплащане през Epay: 12

13 След успешно заплащане се визуализира бутон Изтегли удостоверение : 4.3. Удостоверение за Вписано обстоятелство към определена дата Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: избира Физическо или Нефизическо лице. избира се от Видовете удостоверение Вписано обстоятелство към определена дата към дата посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон Провери (проверяват се данните в Търговския регистър) 13

14 След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: Потребителят избира бутон изходящ номер: и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 14

15 Потребителят избира бутон, избира бутон Потвърди издаването на удостоверението и преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и : 15

16 Стъпки при заплащане през Epay: 16

17 След успешно заплащане се визуализира бутон Изтегли удостоверение : 4.4. Удостоверение Липсата на вписано обстоятелство към определена дата Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: избира Физическо или Нефизическо лице. избира се от Видовете удостоверение Вписано обстоятелство към определена дата към дата посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон Провери (проверяват се данните в Търговския регистър) 17

18 След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: Потребителят избира бутон изходящ номер: и му се визуализира удостоверението за преглед без генериран 18

19 Потребителят избира бутон, избира бутон Потвърди издаването на удостоверението и преминава през стъпките за плащане през Epay или EasyPay и : 19

20 Стъпки при заплащане през Epay: 20

21 След успешно заплащане се визуализира бутон Изтегли удостоверение : V. Модул Справки за издадени удостоверения и жалби Не се изисква идентификация на потребител за генериране на справки за подадена жалба срещу отказ и удостоверение за актуално състояние. 21

22 Потребителят избира секция СПРАВКИ. След избор на потребителя на вида на справката се отваря екран с критерии за търсене. При избор на справка за удостоверение за актуално състояние, потребителят трябва да въведе номер на издаденото удостоверение и системата ще визуализира данните от удостоверението. 22

23 При избор на Справка жалба срещу отказ, потребителят въвежда критерий номер на жалбата и системата ще визуализира статус на жалбата. VI. Модул Жалби срещу отказ 1. Вход в системата След успешна регистрация на потребител в системата входът се осъществява чрез потребителско име и парола. 23

24 Модулът позволява подаване на жалби срещу отказ. 3. Модул Жалби срещу отказ Потребителят избира таб Жалби срещу отказ : Системата визуализира екран жалби срещу отказ: 4. Нова жалба Потребителят избира бутон в екран жалби срещу отказ. Системата визуализира екран за избор и въвеждане на информация за жалбата: 24

25 4.1. Жалба срещу отказ към АВ Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: Вид на жалбата; Вх. на заявление; Изх. на отказ. 25

26 След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: Потребителят избира бутон табове: и попълва необходимите данни в следващите Жалбоподател 26

27 Адрес на призоваване 27

28 Жалба и приложения След попълване на всички данни Потребителят избира бутон визуализира всички въведени данни за преглед от Потребителя:. Системата 28

29 Потребителят избира бутон подписване:. Системата визуализира файла за Подписването се извършва извън системата. След като файла се подпише Потребителят трябва да прикачи подписания файл чрез бутон. В екрана Жалби срещу отказ Потребителят може да види подадената жалба срещу отказ към АВ: 29

30 4.2. Жалба срещу отказ към съд Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: Вид на жалбата; Съд Вх. на заявление; Изх. на отказ; Вх. на предходна жалба След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон. Системата визуализира на екрана на потребителя следните данни: 30

31 Потребителят избира бутон табове: и попълва необходимите данни в следващите Жалбоподател 31

32 Адрес на призоваване Жалба и приложения 32

33 След попълване на всички данни Потребителят избира бутон визуализира всички въведени данни за преглед от Потребителя:. Системата Потребителят избира бутон подписване. Подписването се извършва извън системата.. Системата визуализира файла за След като файла се подпише Потребителят трябва да прикачи подписания файл чрез бутон. В екрана Жалби срещу отказ Потребителят може да види подадената жалба срещу отказ към съд: 33

34 VII. Модул Заявления 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП Модулът позволява подаване на заявления. Модул Начало Потребителят избира таб Начало и системата визуализира екран с видовете заявления: Ново заявление Заявление за вписване на обстоятелства, относно действителни собственици, във връзка със ЗМИП Потребителят попълва и избира от номенклатури следните данни: избира Физическо или Нефизическо лице. избира се от вида на заявлението; избира Заявлението се подава за: и избира Събитие посочва се код по БУЛСТАТ и се натиска бутон Провери (проверяват се данните в Търговския регистър) 34

35 След попълване на необходимите данни Потребителят избира бутон на заявлението, което се попълва на няколко таба:. Появява се формата В полетата на Идентификация се посочват данните за съд, фирмено дело, година, партида, регистър, том, страница. Полетата са незадължителни за попълване. В таб Данни за заявителя задължителни полета за попълване са: Нефизическо лице Правна форма; ЕИК или Дата на раждане - поен едно от полетата е задължително; Име; Качество на заявителя. 35

36 Физическо лице Правна форма; ЕГН или Дата на раждане - поен едно от полетата е задължително; Име; Качество на заявителя. 36

37 В таб Основни обстоятелства се попълват данните в четирите под-таба. Данните в под-табовете касаят вписването на действителни собствени във връзка със ЗМИП: В таб Адрес за връчване на отказ се попълват задължително оцветените полета в червено: 37

38 В таб Приложения трябва да се приложи поне едно приложение, както е показано по-долу: 38

39 Чрез бутон прикачва в системата. се избира файлът, наличен на Вашият компютър, който ще се След попълване на всички задължителни полета и прикачване на допълнителните документи, чрез бутон заявлението се записва в системата. След входиране системата визуализира следният екран: Сваля се заявлението избирайки линк Сваляне на формуляр локално на компютър, подписва се с електронен подпис, чрез стандартна програма за подписване. Заявлението е във формат PDF: 39

40 След подписване, заявлението трябва да се зареди обратно в системата: След успешно зареждане на заявлението в системата се генерира входящ номер на заявлението и дължимата сума за заплащане: 40

41 Избира се начин на заплащане на заявлението : 2. Промяна на кода по БУЛСТАТ за физическо лице, притежаващо ЕГН или ЛНЧ, когато регистрираното самоосигуряващо се лице промени или установи, че има грешно ЕГН (ЛНЧ) 41

42 За промяна на кода по БУЛСТАТ за физическо лице, притежаващо ЕГН или ЛНЧ, когато регистрираното самоосигуряващо се лице промени или установи, че има грешно ЕГН (ЛНЧ), потребителят изпълнява следните стъпки: 1. Избор на Лице Физическо лице; 2. Избор на Заявление - заявление за вписване на обстоятелства, относно физическо лице по чл.3, ал.1, т.9 или осигурител по чл. 3, ал.1, т.11 от Закона за регистър БУЛСТАТ.; 3. Избор на промяна на обстоятелства генериране на БУЛСТАТ от ново ЕГН; 4. Код по БУЛСТАТ; 5. Избор на бутон Избери 42

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС... 4 2. Описание... 5 3. Вход в системата от клиент на... 6 4. Избор

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно