ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни елементи за естетическо оформяне на изделието. Включва го в игрови дейности. 1 1 Спомени от лятото Спомени от лятото 1 Моето лято 1 Моето лято Материали, с които творим С това творим Модел по собствена идея Материали и инструменти С това творим Модел по собствена идея и и и и Изработва по собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира разнообразни материали и инструменти. Знае начини за подреждането им за получаване на желаните фигури. При изработката на модела свързва, като използва допълнителни елементи като пластилин, кламер, сламка и др. Включва модела за оформяне на обща изложба. Подбира, комбинира и използва различни материали в зависимост от свойствата им. Знае начини за подреждането им за получаване на желаните фигури. При изработката на модела прилага закрепване чрез лепене и/или пластичен материал и оцветяване. Прилага модела при оформяне на обща изложба. Прави подходящ избор на материали при изработване на модел. Предлага, представя и обяснява идея за изработване на модел. Подбира и комбинира разнообразни материали и инструменти при изработване на модел. Предлага, представя и обяснява идея за изработване на модел. Самостоятелно довършва модел по собствена идея, като подбира разнообразни материали и инструменти. Работи с допълнителни елементи за естетическо оформяне на изделието чрез залепване, намачкване, оцветяване. Проследяване на постиженията на децата Познавателна книжка 1, с. 18 Познавателна книжка 1, с. 18

2 Кошничка за плодове Кошничка за плодове Плодове и зеленчуци Плодове и зеленчуци 6 Аз сервирам Да си приготвим и хапнем сандвичи от бисквити (Плодова салата) Мога сам да се обличам Самообслужване вкъщи и в ДГ Подаръци за приятели Подаръци за приятели и и Използва ножица за рязане на хартия/картон по права линия. Сгъва хартия/картон по ориентири. Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване за възпроизвеждане на фигура. Включва изделието в игрови дейности. Подбира, комбинира и използва различни видове хартия и друг материал в зависимост от свойствата му. При изработката на модела прилага късане, залепване, намачкване. Познава начини за на материалите за възпроизвеждане на фигури. Включва изделията в игрови дейности. Познава основни прибори за хранене. Прилага правила за сервиране и отсервиране с помощта на възрастен. Постига самостоятелност. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност с другите. Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира ястие с помощта на възрастен. Изгражда увереност в собствените си възможности. Познава начини за самообслужване вкъщи и в ДГ. Облича, съблича и подрежда дрехите си самостоятелно. Стреми се да се облича, като самостоятелно се закопчава и завързва. Има представа за добрия си външен вид. Предлага, представя и обяснява идея при изработване на модел Прави подходящ избор на хартия и други материали за изработване на модела. Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване за възпроизвеждане на фигура. Използва допълнителни елементи за естетическото оформяне на модела. Използва модела за формиране на отношения с децата в та. Познавателна книжка 1, с. 34 Познавателна книжка 1, с. 34

3 7 7 Европейското знаме Знамето на България 8 Гараж 8 Къща 8 Есенни дървета 8 Есенна гора 9 9 Нашата занималня Подреждаме заедно 9 Слон 9 Слон Забавни плодове и зеленчуци Забавни плодове и зеленчуци и и и и и и Умее да работи с хартия реже, като използва шаблон, навива, съединява чрез лепене. Намира приложение на модела. Умее да работи с хартия, като систематизира технологични операции в необходимата последователност, осигуряващи резултата на дейността. на модела. Изработва модел, като следва инструкции на учителя, от снимка или техническа рисунка. Оценява по предварително зададените критерии собственоръчно направения модел и го включва в игрови дейности. Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни елементи от конструктор. Умее да подрежда и свързва елементите устойчиво. Включва модела в игрови дейности. Подбира, комбинира и използва хартия, картон и други материали. При изработката на модел прилага рязане, късане, залепване, намокряне, намачкване и оцветяване. Самостоятелно довършва модел, прави му оценка по собствени критерии. Включва модела в игрови дейности. Има представа за безопасност и чистота. Следва указания при подреждане и поддържане на реда в занималнята. Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание при поддържане на чистотата и естетическия вид на занималнята. Изгражда увереност в собствените си възможности. Самостоятелно реже хартия/картон, като използва шаблон. Свързва подвижно частите на тялото. Свързва, като използва допълнителни елементи за естетическото оформяне на модела. Включва модела в игрови действия. Предлага, представя и обяснява идея за изработване на модел. Прави подходящ избор на материали при изработване на модел. Самостоятелно довършва модела по собствен замисъл. Оценява го по предварително зададени критерии. Включва модела в оформяне на обща изложба. Познавателна книжка 1, с. 56

4 Приготвяме от зеленчуци Туршия Приготвяме от зеленчуци Зеленчуково влакче Фигури от листа и клечки Фигури от листа и клечки 11 Салфетник 11 Салфетник Клетка за птичка Клетка за птичка Коледна украса Подреждаме и украсяваме заедно Моите играчки Магически жезъл и Техника Участва и си сътрудничи с другите при работа по общ проект. Практически прилага придобити умения и знания. в бита. Творчески участва в малък общ проект на та. Самостоятелно поддържа реда и чистотата на материалите и инструментите, с които работи. Има умения за подбиране и съчетаване на природни материали. Свързва, като използва допълнителни елементи като пластилин, кламер и др. Свързва, като използва допълнителни елементи за получаване на образ и естетическото му оформяне Включва модела в игрови действия. Умее да реже хартия/картон, като използва шаблон, прегъва и слепва. Свързва, като използва допълнителни елементи за естетическото оформяне на модела. Включва модела в игрови действия. Изработва модел, като следва инструкции на учителя от снимка. Комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Самостоятелно довършва модела, като използва успешно ножица за рязане по права линия на хартия и други хартиени материали. Съединява елементите чрез залепване. Включва модела в игрови действия. Умее да работи творчески с хартия и естетично да оформя изделията. Изграждане на увереност в собствените възможности на детето. Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. Изслушва другите и избира едно от няколко възможни решения. Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и др. Изработва модел, като следва инструкции на учителя. Използва ножица за рязане на хартия по права и крива линия. Включва модела в игрови дейности. Познавателна книжка 1, с. 64 Познавателна книжка 1, с. 64 Познавателна книжка 1, с. 10

5 13 Подреждам и сервирам 13 Сандвичи Новогодишна украса Новогодишна украса Гирлянди Къщичка за птици Къщичка за птици Карнавална маска Карнавална маска 15 Сурвачка 15 Сурвачка и и и и Има знания за предварителната подготовка на масата (подреждане на прибори и съдове). Спазва правила за култура на сервиране и хранене. Участва в малък общ проект на та в ДГ, като формира умения за работа в екип. Спазва правила за хигиена и култура на хранене. Умее да работи творчески с хартия и естетично да оформя изде лията. Изгражда увереност в собствените си възможности. Прилага изработеното в бита. Използва ножица за рязане на хартия по права и крива линия. Сгъва, залепва и нанизва елементи за създаване на изделие. Прилага го за естетическото оформяне на занималнята. Предлага, представя и обяснява идеята за изработване на модел. Реже и сгъва самостоятелно, като използва шаблон. Има умения за на елементите, като залепва и завързва. в бита. Изработва модел по собствен замисъл, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Използва ножица за рязане по права и крива линия. Естетически оформя модела с допълнителни материали или рисуване/ оцветяване. Свързва, като лепи и/или използва допълнителни елементи като кламер, сламка и др. Прилага в игри. Има умения за използване и съчетаване на различни материа ли. Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва. Естетически оформя сурвачката с допълнителни елементи. в бита. Познавателна книжка 1, с. 86

6 Природен календар Природен календар Домашни животни овца Обувка с връзки и и Предлага, представя и обяснява идея за изработване на общ за няколко деца модел. Прави подходящ избор на материали при изработване на модел. Самостоятелно реже хартия с ножица. Подрежда и съединява чрез лепене върху картонена форма елементите за получаване на желаното изображение. Естетически довършва модела. Включва го в бита на та. Самостоятелно реже картон, като използва шаблон. Подрежда и съединява чрез лепене върху картонена форма допълнителни елементи. Естетически довършва модела чрез рисуване. Включва модела в игрови дейности. Самостоятелно реже картон, като използва шаблон. Довършва модела, като промушва и завързва шнур/връв. Изгражда увереност в своите възможности. 17 Телефоните Техника Различава устройства за комуникация телефони. 17 Телефон Използваш ли ги Таблет (или телевизор) Хранилка за птици Хранилка за птици Техника Следва инструкциите на учителя за изработване на модел. Самостоятелно реже и сгъва картон по ориентири, като съединява чрез залепване. Включва собственоръчно направения модел в игрови дейности. Познава отделни възможности на устройства за комуникация. Прилага знанията си в практически ситуации. Самостоятелно довършва модел по образец, като използва кройка и необходимите инструменти. Включва модела в игрови действия. Изработва модел, като следва инструкции на учителя. Използва ножица за рязане на хартия/картон по права линия. Сгъва хартия/картон по ориентири. Свързва, като лепи и/или използва допълнителни елементи като шнур. Изгражда увереност в собствените си възможности. Прилага изработения модел в бита. Познавателна книжка 2, с. 32 Познавателна книжка 2, с. 32

7 18 Къща 18 Зарче 19 Риби 19 Риби Ръкавица за почистване на цветя Грижи за цветния кът Говорещи ръце Говорещи ръце Картата на България Картата на България и и и Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни елементи от конструктор. Включва го в игрови дейности. Самостоятелно довършва модел по образец. Работи с кройка и необходимите инструменти. Използва допълнителни елементи. Включва модела в игрови действия. Изработва модел, като следва инструкции на учителя. Използва ножица за рязане на хартия по права и крива линия. Сгъва по ориентир и залепва елементи за създаване на модел. Оценява по предварително зададени критерии собственоръчно направените модели и ги включва в игрови дейности. Използва и комбинира текстил с допълнителни материали в зависимост от свойствата им. При изработката на модела прилага залепване. в бита. Самостоятелно подрежда, поддържа реда и се грижи за цветния кът в ДГ. Има принос за естетическия вид на занималнята. Изработва модел, като следва инструкции на учителя. Сгъва хартия по ориентири. Естетически оформя модела с допълнителни материали или рисуване. Оценява по предварително зададени критерии собственоръчно направените модели и ги включва в игрови дейности. Умее да реже по контур и да съединява елементите за получаване на образ. Съединява елементи, като ги залепва върху картонена основа. Намира приложение на изделието.

8 21 21 Фигури от природни материали Фигури от природни материали 21 Ракета 21 Луноход За да съм чист и спретнат Обличам се сам Подреждам у дома и в детската градина Подреждам в детската градина 23 Мартеници 23 Мартеници и и Подбира, комбинира и използва хартия, природни и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела свързва, като лепи и използва допълнителни елементи като пластилин, кламер, сламка и др. Самостоятелно довършва модела като естетически го оформя с допълнителни материали или рисуване. Включване в игровите дейности. Подбира, комбинира и използва хартия, картон и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела прилага залепване, намачкване, оцветяване. Умее да работи с хартия и други материали, като ги подбира и комбинира. Закрепва чрез лепене за получаване на обемен образ. Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати. Подрежда дрехите и обувките си самостоятелно. Облича се и се съблича самостоятелно. Изгражда увереност в своите възможности, като участва в малко състезание в та. Самостоятелно подрежда и поддържа реда и чистотата на личните си вещи и играчки вкъщи. Изгражда увереност в своите възможности. Самостоятелно поддържа реда и чистотата на личните си вещи, материали и играчки в детската градина. Подрежда, за да постигане добър естетически вид на занималнята. Изработва по образец и инструкции на учителя изделия. Подбира и комбинира подходящи разнообразни материали (хартия, конци и др.) и инструменти. Оценява по предварително зададени критерии изделията. Изгражда увереност в своите възможности. Прилага собственоръчно изработеното изделие в бита. Познавателна книжка 2, с. 70 Познавателна книжка 2, с. 70 Познавателна книжка 2, с. 70

9 23 Мартеници 23 Мартеници Цветя за мама Цветя за мама Подарък за мама Подарък за мама Нашата занималня Подреждаме заедно занималнята Слънце и облаци 25 Дъга и дъжд Кое превозно средство къде се движи Превозни средства и и и и и и Техника Самостоятелно подбира, комбинира и използва хартия, текстил, конци. При изработката на модела залепва, преплита и завързва. Оценява по собствени критерии модели и изделия. Прилага собственоръчно изработеното изделие. Реже с ножица хартия по права, крива и начупена линия. Сгъва и свързва чрез лепене и/или като използва други допълнителни елементи. Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи. Прилага в бита. Има умения за използване и съчетаване на различни материали. Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва. Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи. в бита. Следва указания при подреждане и поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. Има представа за лично участие в общата дейност на та и се стреми към успех и самоутвърждаване. Умее да работи с хартия и други материали за изработка на модел. Прилага късане, намачкване, оцветяване. Умее да свързва неподвижно отделни елементи. Самостоятелно подбира, комбинира и използва хартия, памук, конци, като при изработката на модела залепва и завързва. Прилага изработеното в игрите. Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване. Прилага знанията си във всекидневието. Работи с хартия и други материали и инструменти, като ги подбира и комбинира. Закрепва чрез лепене и получава обемен образ. Включва модела в игрови дейности. Познавателна книжка 3, с. 18

10 26 26 Движа се безопасно Превозни средства 27 Маракаси 27 Маракаси 27 Пеперуди 27 Насекоми Грижим се за нашите цветя Заедно се грижим за цветния кът 28 Риби 28 Риби Техника и и и и и Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна маркировка. Прилага знанията си във всекидневието. Умее да работи с хартия и други материали, като ги подбира и комбинира. Закрепва чрез лепене и получава обемен образ. Изработва по образец модел, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Реже с ножица хартия по права, крива и начупена линия. Има умения за на елементите на модела и художественото му оформяне според предназначението. Включва в игрови дейности. Самостоятелно подбира, комбинира и използва хартия, текстил и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела прилага рязане, намачкване, късане, оцветяване, залепване. Има знания и умения да подбира и използва хартия, текстил и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела прилага рязане, намачкване, късане, оцветяване, залепване. Следва указания при полагане на грижа за цветята в занималнята. Подрежда и поддържа естетическия вид на цветята. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. Предлага идеи и участва в дейността на та при грижите за цветния кът в занималнята. Умее да подбира и използва хартия и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела прилага рязане, няколкократно последователно прегъване на хартия, преплитане, оцветяване, залепване. Оценява по собствени критерии модели и изделия. Включва собственоръчно изработеното в игрите. Познавателна книжка 3, с. 18 Тало Познавателна книжка 3, с. 48

11 Великденски яйца Поставка за яйца Карнавални маски Карнавални маски 30 Акордеон 30 Акордеон и и Предлага идеи и участва в провеждането на обща дейност в та, подготвяща предстоящ празник. Познава начини за боядисване на яйца. Прилага ги в бита. Реже с ножица хартия по права и крива линия. Сгъва и свързва чрез лепене за получаване на модел. Намира приложение в бита. Реже хартия/картон, като използва шаблон. Съединява елементите, като залепва и завързва. Владее умения за на елементите на модела и художественото му оформяне според предназначението. Изработва модел, като следва инструкции на учителя. Използва ножица за рязане на хартия по права и крива линия. Сгъва хартия по ориентири. Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи. Прилага в игрови действия Великденска украса Великденски яйца Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл за естетизиране на обстановката в та. Формира умения за работа в екип. Участва в малък общ проект на та. Формира умения за планиране, представяне и осъществяване на идеи. в бита. Познавателна книжка 3, с Гъбка 31 Гъбка Предлага, представя и обяснява идея при изработване на модел. Прави подходящ избор на хартия, конци и други материали за изработване на модела. Има умения за на елементите на модела и художественото му оформяне за получаване на конкретен обемен образ. Включва модела в игрови дейности.

12 Дрехи за момче и момиче Декори за театър Герои за настолен театър 32 Модно ревю Природен календар Природен календар 33 Насекоми 33 Насекоми Електроуредите у дома Електроуредите у дома и и и Техника Техника Предлага, представя и обяснява идея при изработване на модел. Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. в игрови дейности. Владее умения за на елементите на модела и художественото му оформяне според предназначението и за получаване на конкретен образ. Реже с ножица хартия по права и крива линия. Сгъва хартия по ориентири. Предлага идеи и участва в провеждането на тематична игра в та. Стреми се към сътрудничество при съвместната дейност. Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. Предлага, представя, съгласува идея за изработване на общ модел. Съединява елементи, като залепва, промушва. Прилага в дейността на та. Изработва по собствен замисъл модели. Подбира, комбинира и използва хартия, картон и други материали в зависимост от свойствата им. Свързва, като лепи и използва допълнителни елементи като пластилин, кламер, сламка и др. Самостоятелно довършва модел. Има умения за естетическо оформяне чрез допълнителни елементи. Включва собственоръчно изработените модели в игрови действия. Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди. Разбира ползата им в бита на хората. Има представа за правилата за безопасност при употреба на електроуредите у дома. на знанията в практическа. и Познавателна книжка 3, с. 70

13 Следва указания на възрастен при полагане на грижа за книгите в та. Подрежда и поддържа реда в къта за книжки. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. Има представа за лично участие в общата дейност на та. Прилага при ежедневното поддържане на реда и естетическия вид на занималнята. Знае и умее самостоятелно да подбира и използва хартия и други материали в зависимост от свойствата им. При изработването на модела прилага рязане, намачкване, преплитане, завързване, оцветяване, залепване. Владее умения за на елементите на модела и художественото му оформяне според предназначението Грижа за книгите Заедно се грижим за книгите 34 Моливник 34 Моливник и и Проследяване на постиженията на децата. Познавателна книжка 3, с. 70

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Разпределение_ТП_3_клас 2019

Разпределение_ТП_3_клас 2019 на урока Седмица Вид на урока УТВЪРДИЛ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 3. Директор:... Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 клас Цел на урока: те използват поне 2 стратегии за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

Портфолио на Миглена Стефанова Димова

Портфолио на   Миглена Стефанова Димова Портфолио на Миглена Стефанова Димова Детски учител гр.божурище ДГ Буратино Съдържание: 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Бъдещи

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит

ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родит ДЕТСКА ГРАДИНА Вълшебство с. Драгижево, Община Лясковец Директор: Утвърждавам: /Гинка Димитрова/ Оригиналният ключ за възпитанието на детето е в родителите, а резервния - в учителя Годишен комплексен план

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно