Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комис

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комис"

Препис

1 Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников образовательных организаций Ярцевского района Смоленской области в 2019/2020 учебном году «Ярцевская средняя школа 1» Председатель Якуничева Е. А. Члены оргкомитета: Малешкина Ю. Л., Богданова М. В., Киреенко С. Н., Сильченкова Л. С. ЯСШ 2 председатель члены оргкомитета: Харитонова Н.В., Медведева Н.Б. «Школа-гимназия» Председатель Тимофеенкова Г. А. Члены оргкомитета Кудрявцева О. Ю., Хартова М. А. ЯСШ 4 Председатель Майорова Т.А. Члены оргкомитета Семенова Е.Л., Иванова Л.С. ЯОШ 5 Председатель Богданова Т.Н. Члены оргкомитета Николайчук И.В., Костишина И.Г. ЯСШ 6 Председатель Митина Е.А. Члены оргкомитета Тарасовская В.Г., Абейдулина Д.А., Пищикова Л.Ю. СШ 7 Председатель Лещева О.В. Члены оргкомитета Чернова Р.А., Матвеева Н.В. СШ 8

2 Председатель Борисенкова О.В. Члены оргкомитета Плотникова В.А., Сечкина Л.Ю., Червова Е.Ю., Кузьменко Н.К., Черная С.В., Адамова Г.Р., Арзуманова Е.Г. СШ 9 Председатель - Хайкова Е.А. Члены оргкомитета Курносенкова В.А., Данилова Л.Д. СШ 10 Председатель Новикова Т. М. Члены оргкомитета Купреева Т. А., Иванова О. В., Коваленкова Л. Н. Михейковская СШ Председатель Ермолова Л.В. Члены оргкомитета Азарова Л.В., Архипова Л.С. Капыревщинская СШ Председатель Члены оргкомитета Белова О.А., Макарова А.В., Охлюева Е.В. Засижьевская СШ Председатель Гавриленко М. В. Члены оргкомитета Примха Т. А., Терененкова Л. В. Суетовская СШ Председатель Тишина Н. М. Члены оргкомитета Осипкова Л. А., Воронцова Н.А., Митина И.В. Репинская ОШ Председатель Васильева Л. Г. Члены оргкомитета Рузанова Г. А., Смирнова Г.Е. Зайцевская ОШ Председатель Тимирязева Е.А. Члены оргкомитета: Матюхова О.А., Матюхова Е.А. Подрощинская ОШ Председатель Олешкевич И. В. Члены оргкомитета Голосова Л.А., Царева В.Н.

3 Мушковичская ОШ Председатель Панова С.В. Члены оргкомитета Ефременкова Н.П., Романова О.В. Члены жюри предметных комиссий образовательных организаций Наименование ОО «Ярцевская средняя школа 1» ЯСШ 2 Предмет Информатика Право Председатель жюри Киреенко С.Н. Сильченкова Л.С. Ивлева Т.И. Желудова О.Г. Степченкова М.В. Члены жюри Андрейченкова В.А., Дрыгина Л.О., Медведева Н.В., Трусова Я.В. Береснева Л.А., Степченкова М.В., Наумова О.А. Рузенкова И.М., Девятова З.В. Анисимова В.В., Лунькова А.А., Петраченкова Е.В. Шумилина Н.П., Зорина В.Н., Малешкина Ю.Л., Саленкова И.Л. Добровольская Е.А., Филиппенкова Н.А. Кусанкова Е.В. Знароченков А.М., Усачева Н.В. Английский язык Немецкий язык Собянина Е.В. Дудина Т.А., Небож Л.С., Новикова Е.А., Собянина Е.В., Солдатенкова О.Г. Кружнякова И.В., Рыжикова М.П. Медведева Н.Б., Дюкова Е.В. Медведева Н.Б., Лазаренкова И.Г. Информатика Харитонова Н.В., Рыжикова М.П. Английский язык Немецкий язык Экономика Ларькина Е.А., Цыганова И.В. Ларькина Е.А., Козлова М.В. Шаповалов Е.В., Орлов М.С. Шаповалов Е.В., Орлов М.С. Шаповалов Е.В., Орлов М.С.

4 Право Шаповалов Е.В., Орлов М.С. Печавина А.А., Новикова О.А. Печавина А.А., Добродеева М.И.. Антонова Л.В., Печавина А.А. «Школагимназия» Кудинова Ю.С., Харитонова Н.В. Английский язык Информатика Астрономия Право Экономика МХК Карасева И.А. Кашапова Л.Г. Афонюшкина Г.П. Петров Д.С. Морозова Л.Г. Захарьина Л.А. Панкова Т.А. Терехов Ю.Ю., Хомякова Н.Б. Шаповалов Е.В., Орлов М.С. Терехов Ю.Ю., Каминская А.В. Василькова Е.В. Романенко Т.В. Ускова О.В. Шпилева Т.С. Володина Н.А. Клюева О.А. Тарасова А.Ф. Демидова Л.А. Абейдулин И.Р. Слащинина Е.В. Афонюшкина Г.П. Ерошина В.Г., Тимофеенкова Г.А. Ананина О.В., Кудрявцева О.Ю. Питерцева Н.А., Дементьева Н.В. Зуйков В.А. Ададурова И.Г. Шилова М.А. Дементьева Н.В. Хартова М.А., Зуйков В.А. Хартова М.А., Волонцевич В.О.

5 Начальные классы Спиридонова И.И. Т.И. Осипова И.П., Ефременкова Е.В. Майорова Т.А. Семенова Е.Л., Коржилова Л.М. Майорова Т.А. Рыбакова Е.В., Иванова Л.С. Кудрякова Л.Д. Майорова Т.А. Михалькова Н.Д., Семенова Е.Л. Майорова Т.А. Морозова Ю.А., Литвинова Н.А., Ковалева Н.А. Майорова Т.А. Булатова Т.Н., Семенова Е.Л. Майорова Т.А. Шебунова И.Н., Семенова Е.Л. ЯСШ 4 Майорова Т.А. Ковалева Н.А., Литвинова Н.А., Морозова Ю.А. Майорова Т.А. Боровиков А.Н. Майорова Т.А. Данченков Ю.А., Боровиков А.Н. Майорова Т.А. Рыбакова Е.В., Иванова Л.С., Кудрякова Л.Д Майорова Т.А. Михалькова Н.Д., Семенова Е.Л. Информатика Майорова Т.А. Булатова Т.Н., Семенова Е.Л. Иностранный Майорова Т.А. Новикова Н.Н., Кокорева Т.Д. язык Майорова Т.А. Боровиков А.Н., Данченков Ю.А. математика Николайчук И.В. Костишина И.Г., Богданов К.А. русский язык Николайчук И.В.. Лисовская О.Н. литература Николайчук И.В. Лисовская О.Н. ЯОШ 5 история Николайчук И.В. Царева В.Н., Богданов К.А.. обществознание Николайчук И.В. Царева В.Н., Богданов К.А.. физическая Николайчук И.В. Рогова Л.И., Ермачкова Н.Е. немецкий язык Николайчук И.В.. Лисовская О.Н., Григорьева Л.А. биология Николайчук И.В. Богданов К.А., Костишина И.Г.

6 химия Николайчук И.В. Ильюхина Н.И. Николайчук И.В.. информатика Николайчук И.В. Костишина И.Г., Царева В.Н. физика Николайчук И.В. Костишина И.Г., Царева В.Н. ЯСШ 6 СШ 7 география Николайчук И.В. Царева В.Н., Богданов К.А.. МХК Физ. Русский яз. Информатика Ин. язык и русский язык Никитенкова Т.С. Тарасовская В.Г. Орел С.А. Ермонова Н.В. Байдакова Н.В. Панфилова О.А. Абейдулина Д.А. Ермонова Н.В. Тюшкина Л.Н Котоусов Г.Л. Тарасовская В.Г. Абейдулина Д.А. Никитенкова Т.С. Добровольская Е.Р. Егоров В.А Чернова Р.А. Панфилова О.А. Пищикова Л.Ю. Равзенкова С.П., Панфилова О.А. Абейдулина Д.А., Митина Е.А. Тарасовская В.Г., Боричева Н.С. Равзенкова С.П., Митина Е.А. Абейдулин И.Р., Никитенкова Т.С. Митина Е.А., Панфилова О.А., Тарасовская В.Г., Боричева Н.С. Егоров В.А., Митина Е.А. Митина Е.А., Егоров В.А. Равзенкова С.П., Панфилова О.А. Панфилова О.А., Митина Е.А. Никитенкова Т.С., Панфилова О.А. Никитенкова Т.С. Панфилова О.А. Митина Е.А., Котоусов Г.Л. Юденкова Т.И., Меркуленкова Е.В., биология Лещева О.В. Хомякова Е.Ю., Орел С.А., физика Матвеева Н.В. Лещева О.В. Матвеева Н.В. Матвеева Н.В. Лещева О.В., обществознание Ларченкова Е.А. Алещенкова А.С., Челуснова И.Н., Рудковская Е.А. Кутина Е.А. Физ Тюшкина Л.В. Шпилевая Н.В. Информатика Рудковская Е.А. Челуснова И.Н.

7 Иностранный язык Созыкина И.П. Петрова Е.А., Воробьева Л.А. Шпилевая Н.В. Клоков Р.Р. ОДНКНР Кутина Е.А. Ларченкова Е.Н. Плотникова В.А. Плотникова В.А. Сечкина Л.Ю. Черная С.В. Пушакова С.Н. Черная С.В. Пушакова С.Н. Белова Т.А. Орел С.А. Сенченкова Н.В., Астахова Л.А., Адамова Г.Р. Сенченкова Н.В.,Астахова Л.А., Адамова Г.Р. Иванова Н.В., Самуленкова Р.Г., Борисенкова О.В. СШ 8 Артеменко С.А. Павлова Е.В. Борисенкова О.В. Шульгина Е.В. Орел С.А. Белова Т.А. Английский язык Червова Е.Ю. Пушакова С.Н. Иванова Н.Н. Арзуманова Е.Г. Кузьменко Н.К. Информатика Шульгина Е.В. Сечкина Л.Ю. Войтова Т.И. Стрельникова В.С. Начальные Дадаян А.С., Тищенкова Н.А., Арзуманова Е.Г. классы Зололдинова А.С. Давыдова Л.Н. Антоненкова И.Ш., Даниелян Э.Р. Маслобойникова Н.И. Давыдова Л.Н. Антоненкова И.Ш., Даниелян Э.Р. Маслобойникова Н.И. Английский язык Давыдова Л.Н. Рыжанков Ю.В., Рыжанкова Н.А. СШ 9 Дроздова И.И. Изотова В.А., Филипенкова Н.Н. Борисова О.М. Информатика Изотова В.А. Дроздова И.И., Матвеева Н.С. Курносенкова В.А. Дроздова И.И., Борисова О.М. Астрономия Курносенкова В.А. Дроздова И.И., Шустова Е.В. Изотова В.А. Максимович Н.Е., Курносенкова В.А. Изотова В.А. Максимович Н.Е., Курносенкова В.А.

8 Изотова В.А. Шустова Е.В. Курносенкова В.А. Давыдова Л.Н. Киселева И.С., Шустова Е.В. Давыдова Л.Н. Киселева И.С., Шустова Е.В. Курносенкова В.А. Медведева Т.В., Романюк Е.А. Медведева Т.В. Андреенкова М.Н., Клименкова А.М. Медведева Т.В. Рыжанков Ю.В., Шустова Е.В. СШ 10 Капыревщинс кая СШ Коваленкова Л.Н. Шаркина В.П., Орлова И.М. Селезнева О.И. Коваленкова Л.Н. Шаркина В.П., Орлова И.М. Арсентьева И.И. Иванова О.В. Иванова М.В., Строева Г.А. Красноперова Л.Н. Лосева И.А. Жукова Е.Б. Шаркина В.П. Лосева И.А. Жукова Е.Б. Коваленкова Л.Н. Рященко И.В. Дарнотук Е.В. Рященко Г.И. Рященко Г.И. Рященко И.В. Дарнотук Е.В. Дарнотук Е.В. Рященко И.В. Рященко Г.И. Кудинова Ю.С. Сергеева Д.Л. Иванова О.В. Иностранный язык Купреева Т.А. Марян Н.А., Моховикова И.С. Гращенкова Т.В. Информатика Сергеева Д.Л. Иванова О.В., Иванова М.В. Экономика Жукова Е.Б. Лосева И.А., Шаркина В.П. Маринова Ю.В. Егоров В.А. Трофименкова Н.Д. Право Лосева И.А. Жукова Е.Б. Коваленкова Л.Н. Маринова Ю.В. Дюблов С.Н. Труханова Л.Н. Шумилина С.С. Трофименкова Н.Д. Полякова К.А. Экология Рященко И.В. Дарнотук Е.В., Рященко Г.И. математика Козлова Н.А., Охлюева Е.В русский язык физика Чепурова Е.Е., Новикова Н.А. Козлова Н.А., Охлюева Е.В

9 история Картвелишвили Т.Б., Белова О.А. обществознание Картвелишвили Т.Б., Белова О.А. литература Чепурова Е.Е., Новикова Н.А. химия английский язык Филимонов Н.А., Ильющенкова А.В. Макарова А.В., Белова О.А. биология технология Филимонов Н.А., Ильющенкова А.В. Худякова Р.И., Белова О.А. физическая география Курошева Т.В., Ильющенкова А.В. Филимонов Н.А., Охлюева Е.В. Филимонов Н.А., Белова О.А. Михейковская СШ Информатика Русский яз. Немецкий яз. Английский яз. Музыка Изобр. искусство Азарова Л.В. Басюль М.А. Вахрушева И.Н. Короткая Н.Г. Полякова М.Н. Ермолова Л.В. Лавнюженков С.П. Рященко Г.И. Петрушкина Т.Л. Смирнова Е.Е. Потапенкова М.Г. Архипова Л.С. Архипова Л.С. Петрушкина Т.Л. Купцова С.К. Вахрушева И.Н. культ. Лавнюженков С.П. Трофименкова Н.Д. Якушева М.А. Суетовская СШ Информатика Английский язык Герасимчук Л.Н. Осипкова Л.А. Тишина Н.М. Тишина Н.М. Митин Н.М. Воронцова Н.А. Герасимчук Л.Н. Ильюхина Н.И. Васильева А.И. Ковалева Л.Н. Каширова Л.А. Осипкова Л.А. Воронцова Н.А.

10 Засижьевская СШ Мушковичска я ОШ Подрощинска я ОШ Герасимчук Л.Н. Николаенкова Т.В. Митина И.В. Горулёв С.В. Бахметова Н.В. Терененкова Л.В. Английский язык Добровольская Е.Р. Гавриленко М.В. Информатика Примха Т.А. Гавриленко М.В. Гавриленко М.В. Панова Л.В. Панова Л.В. Пустынникова И.И. Примха Т.А. Гавриленко М.В. Гавриленко М.В. Терененкова Л.В. Терененкова Л.В. Свистунов В.С. Право Гавриленко М.В. Терененкова Л.В. Панова Л.В. Пустынникова И.И. (обслуживаюший Бахметова Н.В. Терененкова Л.В. труд) Свистунов В.С. Терененкова Л.В. Бахметова Н.В. Терененкова Л.В, Экология Бахметова Н.В. Терененкова Л.В. Экономика Гавриленко М.В. Терененкова Л.В. Английский язык Информатика ИЗО Музыка Иностранный Панова С.В. Панова С.В. Панова С.В. Панова С.В. Олешкевич И.В. Викторкина И.В. Ефременкова Н.П. Сочинская Л.П. Романова Н.П. Ефременкова Н.П. Безбородова Н.Л. Смирнова В.В. Ефременкова Н.П. Овчарова Н.П. Романова О.В. Ефременкова Н.П. Лейман О.В. Макарчук Л.Е.

11 Зайцевская ОШ Репинская ОШ язык (английский) Олешкевич И.В. Олешкевич И.В. Олешкевич И.В. Олешкевич И.В. Голосова Л.А. Маренкова Н.А. Баркова А.А. Царева В.Н. Ильюхина Н.И. Маренкова Н.А. Нестерова Т.В. Лейман О.В. Тимирязева Е.А. Базуева Н.А. Матюхова О.А. Тимирязева Е.А. Элисова Е.И. Журбенко О.А. Матюхова Е.А. Тимирязева Е.А. Матюхова О.А. Тимирязева Е.А. Лейченкова Н.А. Луньков А.В. Тимирязева Е.А. Матюхова О.А. Базуева Н.А. Матюхова О.А. Аверченкова Г.Ф. Макаров В.М. Тимирязева Е.А. Лейченкова Н.А. Луньков А.В. Тимирязева Е.А. Аверченкова Г.Ф. Луньков А.В. Тимирязева Е.А. Константинов К.Б. Макарова Н.И. Тимирязева Е.А. Элисова Е.И. Журбенко О.А. Матюхова О.А. Тимирязева Е.А. Макаров В.М. Информатика Тимирязева Е.А. Матюхова О.А. Базуева Н.А. Немецкий язык Тимирязева Е.А. Матюхова Е.А. Лейченкова Н.А. Матюхова О.А. Аверченкова Г.Ф. Тимирязева Е.А. Васильева Л.Г. Романова С.А.; Смирнова Г.Е Васильева Л.Г. Романова С.А.; Смирнова Г.Е Васильева Л.Г. Новикова С.И.; Смирнова Г.Е Васильева Л.Г. Новикова С.И.; Смирнова Г.Е Английский язык Васильева Л.Г. Новикова С.И.; Смирнова Г.Е

12 Васильева Л.Г. Рузанова Г.А, Байдакова Г.Д. Васильева Л.Г. Рузанова Г.А, Байдакова Г.Д. Васильева Л.Г. Новикова И.С, Байдакова Г.Д. Васильева Л.Г. Новикова И.С, Байдакова Г.Д. Васильева Л.Г. Новикова И.С, Байдакова Г.Д. Васильева Л.Г. Любушкин О.В, Новикова И.С. Васильева Л.Г. Любушкин О.В, Любушкина В.О. Информатика Васильева Л.Г. Любушкин О.В, Новикова С.И. Васильева Л.Г Любушкин О.В, Новикова С.И.

Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комис

Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комис Приложение 2 к приказу Комитета по образованию и молодежной политике от 18.09.2018 286 Информация о составе оргкомитета и членов жюри предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 6325 23 6.31 1451.3 695 Т2 4386 185 2.34 432.9 421 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию, Июнь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 Err:522 3 Саватеев К.А. Т1 6414 89 6.31 561.59 6325 Т2 4465 79 2.34 184.86 4386 4 Бурнейко Т1 7

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 662 6.31 662 Т2 4186 2.34 4186 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2 4 2.34 4 5 Новизенцева

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас 2 Власова М.Г. Т1 5.92 3 Саватеев К.А. Т1 4444 5.92 4444 Т2 3248 2.13 3248 4 Бурнейко Т1 7 5.92 7 Т2 4 2.13 4 5 Новизенцева А.В. Т1 719 5.92 719 Т2 297 2.13 297 6 Кудлай И.К. Т1 2774 5.92 2774 Т2 1572

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда День недели Ф.И.О. преподавателя Понедельник Вторник Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Арсеньева О.В. 3а 3а 13 13 13 13 3а 3а 3а 3а 13 13 13 13 13 13 Афусова Е.П. 14 14 Борохова С.Ф.

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ / неделя с 0/0/9 по /0/9 Физ.культ. Смирнов География 0:0 А.Н. Дементьев В.С. Литература Юркевич Н.В. 0:- История Цветкова Математика Чащина Естествознание Ин.яз. Рогозина Я.А. : Т.Ю.

Подробно

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п 1 курс Группа Пк-119 2 пара Введение в профессии. Васякова Т.А. 306 3 пара Физкультура Гусев А.В. с/зал 4 пара Математика Троицкая Е.Н. 206 Группа Жкх-119 не учебный день Группа Жкх-219 Математика Троицкая

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ /0 неделя с 0/09/9 по 6/0/9 Ин.яз.в сфере проф Ин.яз. Рогозина Я.А. Осн.философии Геогр.тур. Дементьев Рогозина Я.А. Шейхет 0:0 Шейхет А.И. Леонтьева М.И. В.С. А.И. 0:- Физ.культ. Петрова

Подробно

Предварительный протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (для размещения на сайте ОУ) Предмет биология Дата

Предварительный протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (для размещения на сайте ОУ) Предмет биология Дата 11 14 72,5 1. Утверждение предварительных результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников побиологии 11 класс 1. Утвердить предварительные результаты участников школьного этапа

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

1С1 Средний ФИО Аттестат п/п балл 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Ко

1С1 Средний ФИО Аттестат п/п балл 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Ко 1С1 1 Минаев А.Д. копия 4,62 2 Бахтина Э.М. копия 4,15 3 Смирнова А.Р. оригинал 4,00 4 Богомазов А.С. оригинал 4,00 5 Комарьков А.Ю. оригинал 3,64 6 Алтухов Вл.А. копия 3,57 7 Лукьянчиков Н.С. копия 3,46

Подробно

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ РАСПИСАНИЕ группы 11 АТ 1-2 Литература Аухатова Ю.И. 311 3 Математика Субаев А.Г. 313 4 Астрономия Лядышева Т.В. 310 5-6 ОБЖ Котков А.Ю. 218 7 Математика Субаев А.Г. 313 8 Физика Игнатова О.В. 308 1-2

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ / неделя с /0/9 по /0/9 ДОП 0 ДОП 0 Право Рыжков География 0:0 Большакова Большакова Е.А. Дементьев В.С. 0:- Ин.яз. Рогозина Чащина : Смирнов А.Н. Я.А. Чащина И.Н. И.Н. :- История Информатика

Подробно

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC>

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC> Дни Часы 15НПД1 ПР метод обуч и восп (физ-ра) доц. Хабарова С.М. 12-339 ЛБ Иност язык (немецкий) ст.пр. Телегина А.Т. 12-410 ЛК Педагогикаидоц. Груздова О.Г. 12-342 КУРАТОРСКИЙ ЧАС 12-334 ПР дошк педагог

Подробно

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа с МГ-9-с МГ-8- РА-8- РА-8- Р-8- МC-8- АТ-8- Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова 3 УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа А.М.Гончаров " " 09 год РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на I семестр (ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ)

Подробно

5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математи

5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математи 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница мат линг 1 русский яз. 1 математика 1 физкультура 1 английский яз. 1 история 1 математика 1 русский яз. 2 математика 2 русский яз. 2 математика

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультур

5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультур 5 «И» 6 «Г» 6 «Д» 6 «Е» Математика 19 Английский 11/27 Математика 32 Технология 39/40 Английский 11/28 Математика 31 ИЗО 32 Русский язык 38 Физкультура История 29 Английский 11/27 Математика 33 История

Подробно

2 Расписание на понедельник, г (1) 8(2) 9(3) 10(4) Бадалова Л.Г В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю Б 10В 10В 6Б

2 Расписание на понедельник, г (1) 8(2) 9(3) 10(4) Бадалова Л.Г В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю Б 10В 10В 6Б 2 Расписание на понедельник, 2018-2019 г. 1 2 3 4 5 6 7(1) 8(2) 9(3) 10(4) 11 1. Бадалова Л.Г. 215 6В 11Б 11Б 9А 11В 2. Бахтина О.Ю. 306 5Б 10В 10В 6Б 5Б 3. Бондаренко Н.И. 308 9Д 9Д 11Г 10А 10Г 4. Емарлукова

Подробно

1ч(19-20) Уроки 7г 7д 7е 8в 8г 8д 1 История (24) Шумский Ф.А. Литература (28) Ивушкина Л.Д. Физика (16) Завьялова А.С. География (26) Медведева М.В. И

1ч(19-20) Уроки 7г 7д 7е 8в 8г 8д 1 История (24) Шумский Ф.А. Литература (28) Ивушкина Л.Д. Физика (16) Завьялова А.С. География (26) Медведева М.В. И ч(9-0) г д е 8в 8г 8д История () Шумский Ф.А. Литература Физика () Завьялова А.С. Алгебра () Русский язык (9) История () Шумский Ф.А. Геометрия () Русский язык Алгебра () Алгебра () ПОНЕДЕЛЬНИК Физика

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ А... 2 Б... 2 В... 2 Г... 3 Д... 3 Е... 3 Ж... 3 З... 4 И... 4 К... 4 Л... 5 М... 5 Н... 5 О... 6 П... 6 Р... 6 С... 6 Т... 7 У..

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ А... 2 Б... 2 В... 2 Г... 3 Д... 3 Е... 3 Ж... 3 З... 4 И... 4 К... 4 Л... 5 М... 5 Н... 5 О... 6 П... 6 Р... 6 С... 6 Т... 7 У.. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ А... 2 Б... 2 В... 2 Г... 3 Д... 3 Е... 3 Ж... 3 З... 4 И... 4 К... 4 Л... 5 М... 5 Н... 5 О... 6 П... 6 Р... 6 С... 6 Т... 7 У... 7 Ф... 7 Х... 7 Ц... 8 Ч... 8 Ш... 8 Щ... 8 Ю...

Подробно

РЕЙТИНГ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УНИВЕРСИТЕТА ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ Место по СПбГУП 1 2 зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2012/2013 учебн

РЕЙТИНГ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УНИВЕРСИТЕТА ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ Место по СПбГУП 1 2 зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2012/2013 учебн РЕЙТИНГ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УНИВЕРСИТЕТА ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ 1 2 зимняя зачетно-экзаменационная сессия 2012/2013 учебного года Алянич М.В. Ананьева К.А. Бондаренко М.А. Волкова И.А. Галюта

Подробно

Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 29 ноября 2018 г. 7 класс Кол-во ФИО шифр ОУ Класс п/п баллов Результат 1

Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 29 ноября 2018 г. 7 класс Кол-во ФИО шифр ОУ Класс п/п баллов Результат 1 Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 29 ноября 2018 г. 7 класс Кол-во ФИО шифр ОУ Класс 1 Стороженко Н.А. 1358 11 7 42 Победитель 2 Латышева В.С. 1345 7 7 34 Призер

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

5а Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. 1 Кубановедение 50

5а Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. Предмет Каб. 1 Кубановедение 50 а 1 Кубановедение 0 Русский яз. 38 Русский яз. 38 Литература 38 Русский яз. 38 Русский яз. 38 Физ-ра с/з Математика 47 История 0 Математика 47 3 Литература 38 40/39 Биология 34 Математика 47 Обществознание

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория Ф.

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория Ф. 1 курс ЗСБ 18-11, 12 Б (ПГС) Геологическая практика 04.06 16-00 Вуз.пер.3 Иностранный язык (З) 05.06 14-00 А 257 Воног В.В. 06.06 14-00 А 257 20.06 9-00 А 225 Математика (Э) 07.06 9-00 А 257 Сучков Н.М.

Подробно

П

П Согласовано: Председатель ПК Е.В.Морозова П 5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 5Ж О 1 Математика 303 Музыка 211 Физ.культура Математика 312 Русский яз.307 Физ.культура Англ.яз.318/406 Н 2 Физ.культура Русский яз.307 Русский

Подробно

Дата Фамилия, инициалы Ср.балл Кравцов Д.М. 3, Холова Е.Г. 4, Асекритова В.А. 4, Саргсян С.Ю. 3,8

Дата Фамилия, инициалы Ср.балл Кравцов Д.М. 3, Холова Е.Г. 4, Асекритова В.А. 4, Саргсян С.Ю. 3,8 Дата Фамилия, инициалы Ср.балл 18.06.2019 Кравцов Д.М. 3,438 18.06.2019 Холова Е.Г. 4,471 24.06.2019 Асекритова В.А. 4,200 24.06.2019 Саргсян С.Ю. 3,833 24.06.2019 Смирнова Д.А. 4,333 25.06.2019 Драгунов

Подробно

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн)

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. 9.18 (Ср) 04.09.18 (Вт) 03.09.18 (Пн) 02.09.18 (Вс) 01.09.18 (Сб) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.5 Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.3

Подробно

Приложение 2 к приказу управления образования и молодежной политики от /01-02 Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьн

Приложение 2 к приказу управления образования и молодежной политики от /01-02 Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьн Приложение 2 к приказу управления образования и молодежной политики от 04.09.2018 873/01-02 Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в городском округе город

Подробно

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 3 курс ЗСБ 16-11,12, 13Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория

Р А С П И С А Н И Е Весенней лабораторно-экзаменационной сессии на учебный год 3 курс ЗСБ 16-11,12, 13Б (ПГС) Дисциплина Дата Время Аудитория 3 курс ЗСБ 16-11,12, 13Б (ПГС) Водоснабж. и водоотвед. с 30.05 14-00 А 257 Ереско А.С. осн. гидр. (ЗР) 31.05 14-00 А 257 01.06 14-00 А 257 02.06 9-00 А 257 Строительная механика (Э) 03.06 9-00 А 257 Палагушкин

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно