Дати на предварителни изпити и срокове за

Размер: px
Започни от страница:

Download "Дати на предварителни изпити и срокове за"

Препис

1 Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ г. (събота) Български език (езикова култура) г. (неделя) Биология г. (неделя) География Приемът започва на г. и приключва на г. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ 8 април 2015 г. от 9:00 до 12:00 часа Математика 9 април 2015 г. от 8:00 до 11:00 часа Рисуване І част 9 април 2015 г. от 13:00 до 16:00 часа Рисуване ІІ част Приемът започва на г. и приключва на г. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" - СОФИЯ 18 април (І сесия) и 6 юни (ІІ сесия) 2015 г. Математика-тест Приемът започва на г. и приключва на г. за първата изпитна сесия. Приемът продължава до г. за втората сесия. УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС 18 април 2015 г. Български език 18 април 2015 г. Химия 19 април 2015 г. Математика 19 април 2015 г. Английски език Приемът започва на г. и приключва на г.

2 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА НОВО от 2015 г.! Въвеждат се изцяло и само електронни кандидатстудентски изпит по Математика, География на България и/или Български език и литература на всички обявени по-долу дати, като всеки от конкурсните изпити важи за кандидатстване във всички специалности. ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (петък) - 09:00 ч (сряда) - 13:00 ч (събота) - 09:00 ч (четвъртък) - 13:00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (вторник) - 13:00 ч (петък)- 09:00 ч (сряда) - 13:00 ч (събота) - 09:00 ч (вторник) - 13:00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (вторник) - 13:00 ч (събота) - 09:00 ч (сряда) - 13:00 ч (вторник) - 09:00 ч. ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА (вторник) - 13:00 ч (събота) - 09:00 ч (четвъртък) - 13:00 ч (сряда) - 09:00 ч (петък) - 13:00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (вторник) - 13:00 ч (вторник) - 09:00 ч (сряда) - 13:00 ч (сряда) - 09:00 ч (петък) - 13:00 ч (вторник) - 09:00 ч (четвъртък) - 13:00 ч (вторник) - 09:00 ч (четвъртък) - 13:00 ч (сряда) - 09:00 ч (събота) - 13:00 ч. ЕЛЕКТРОННИ ИЗПИТИ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ (вторник) - 09:00 ч (петък). - 13,00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (събота) - 09:00 ч.

3 (петък) - 13,00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (вторник) - 13,00 ч (петък) - 09:00 ч (сряда). - 13,00 ч (събота) - 09:00 ч (петък) - 13,00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (четвъртък) - 13,00 ч (събота) - 09:00 ч (събота) - 13,00 ч (четвъртък) - 09:00 ч (вторник) - 13,00 ч. Приемът на документи за изпити приключва 1 ден преди датата на изпита. Забел.: Не е необходимо сканиране на платежен документ за такса изпит при приема при нас! Приемът на документи за кандидат-студенти, кандидатстващи за ранно записване (ЗА КЛАСИРАНЕ и участие с ДЗИ за завършили през предходни години) с подреждане на специалности и представяне на диплома за средно образование e от до (включително) 13:00 ч. НЯМА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! СЛЕД КРАЯ НА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ)! УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 21 март (І сесия) и 13 юни (ІІ сесия) 2015 г. Математика 22 март (І сесия) и 14 юни (ІІ сесия) 2015 г. Химия и опазване на околната среда Приемът започва на г. и приключва на г. за първата изпитна сесия и продължава до г. за втората изпитна сесия ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ г. (събота) Рисуване І част (графика) г. (неделя) Рисуване ІІ част (композиция) г. (събота) Биология г. (неделя) Математика г. (неделя) Английски език Приемът започва на г. и приключва на г. за изпитите по Рисуване (графика и композиция). Приемът продължава до г. за изпитите по Биология, Математика и Английски език.

4 МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ 9 март 2015 г. (неделя), 9,00 часа Математика 5 април 2015 г. (неделя), 9,00 часа Математика (изпитът се провежда в гр. Ст. Загора) Приемът започва на г. и приключва на г. Приемът продължава до 2 април 2015 г. за изпита в гр. Ст. Загора ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО г., г., г. и г. БЕЛ, География, тест ОТП и математика Забел.: Изпитите се провеждат в Габрово, Ст. Загора, Хасково, Монтана и Плевен Приемът започва на г. и приключва на г. за изпитите на Приемът продължава до за изпитите на , до за изпитите на и до за изпитите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Изпит по чужд език (английски и немски) Тест по математика (София) Тест по математика (Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница) Тест по математика (Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян) Приемът започва на г. и приключва до два дни преди датата на съответния изпит в ТУ-София и изпитите по математика в другите обявени градове ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ Изпит по английски език Тест по математика Приемът започва на г. и приключва на г. за изпита по математика. Приемът продължава до г. за изпита по английски език

5 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН Тест математика Приемът започва на г. и приключва на г. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" История на България г. Химия г. Математика г. Психология г. Английски език г. Теология (устен) г. Информатика г. Биология г. География на България г. Физика - тест и събеседване г. Могат да подават документи и кандидатстващите за специалности, изискващи проверка на говорните и комуникативните способности, като беседата с тези кандидати ще се провежда в ПУ от 1 до 5 юни 2015 г. от до часа. Приемът започва на г. и приключва на г. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 21 март (І сесия) и 13 юни (ІІ сесия) 2015 г. Математика 22 март (І сесия) и 14 юни (ІІ сесия) 2015 г. Химия и опазване на околната среда Приемът започва на г. и приключва на г. за първата изпитна сесия. Приемът продължава до г. за втората изпитна сесия ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ г. от 9:00 ч. Химия г. от 9:00 ч. Математика Приемът започва на г. и приключва на г.

6 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЪРВА ИЗПИТНА СЕСИЯ г. (неделя) 09 ч. - Математика II г. (неделя) 14 ч. - Журналистика (писмен) г. (неделя) 09 ч. - Математика I г. (неделя) 14 ч. - Физика г. (неделя) 14 ч. - Философия и социални науки г. (неделя) 09 ч. - История на България г. (неделя) 14 ч. - Биология г. (неделя) 09 ч. - Български език и литература г. (неделя) 14 ч. - География на България г. (неделя) 09 ч. - Химия г. (неделя) 09 ч. - Събеседване (за избр. езкуство) г. (неделя) 11 ч. - Теология (устен) г. (неделя) 14 ч. - Музикален инструмент или пеене ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ г. (неделя) 09 ч. - Немски език г. (неделя) 14 ч. - Испански език г. (неделя) 09 ч. - Български език и литература г. (неделя) 14 ч. - Биология г. (събота) 09 ч. - Журналистика (писмен) г. (събота) 14 ч. - Химия г. (неделя) 09 ч. - Английски език г. (неделя) 14 ч. - Италиански език г. (неделя) 14 ч. - Философия и социални науки г. (събота) 09 ч. - История на България г. (събота) 14 ч. - Математика І г. (неделя) 09 ч. - Математика ІІ г. (неделя) 09 ч. - Теология (устен) г. (неделя) 14 ч. - Руски език г. (събота) 09 ч. - Журналистика (устен) г. (събота) 09 ч. - Събеседване (за спец. Изобр. изкуство) г. (събота) 13 ч. - Музикален инструмент или пеене г. (събота) 14 ч. - Физика г. (неделя) 09 ч. - Френски език г. (неделя) 14 ч. - География на България Приемът за първа изпитна сесия започва на г. и приключва на г. Приемът продължава САМО за втора изпитна сесия до г. НЯМА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ!!! СЛЕД КРАЯ НА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТИ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ САМО ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ)

7 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ Изпити се провеждат всеки месец под формата на тест по: Икономика, Математика, Икономическа география на България, Чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) на следните дати: 28 февруари 2015 г., 28 март 2015 г., 25 април 2015 г., 30 май 2015 г., 27 юни 2015 г., 25 юли 2015 г., 29 август 2015 г., 19 септември 2015 г. 24 октомври 2015 г. - 13,00 ч. Приемът на документи за конкурсни изпити (могат да се подават и за повече от една изпитна сесия) започва на г. и приключва на: г. - за изпитите през февруари г. - за изпитите през март г. - за изпитите през април г. - за изпитите през май г. - за изпитите през юни г. - за изпитите през юли г. - за изпитите през август г. - за изпитите през септември г. - за изпитите през октомври ДО Г. СЕ ПРИЕМАТ И ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ И УЧАСТИЕ В НЕГО С МАТУРИ (ДЗИ) НА ЗАВЪРШИЛИ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ!!! ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Биология - изпит (в Ст. Загора) - 21 март 2015 г. (събота) Забел.: Важи и за "Медицина"!!! Биология - изпит (в Ямбол) - 25 април 2015 г. (събота) Забел.: Важи и за "Медицина"!!! Изпит по химия (в Ст. Загора) - 4 април 2015 г. (събота) Забел.: Важи и за "Медицина"!!! Биология - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Биология - тест (в Ямбол) - 25 април 2015 г. (събота) Биология - тест (в Хасково) - 18 април 2015 г. (събота) Математика - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Математика - тест (в Ямбол) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) География - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Икономика - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Общообразователна подготовка - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Общообр. подготовка - тест (в Ямбол) - 21 март, 4 април и 25 април 2015 г. (събота) Общотехническа подготовка - тест (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Общотехническа подготовка - тест (в Ямбол) - 21 март, 4 април и 25 април 2015 г. (събота) Изпит по обща езикова култура (в Ст. Загора) - 21 март и 4 април 2015 г. (събота) Изпит по социална медицина (в Ст. Загора) - 4 април 2015 г. (събота) Приемът започва на г. и приключва на за изпитите през март, като продължава до г. за изпитите през април

8 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ Единен приемен изпит на хартиен носител (ЕПИ) и ТЧЕ Първа предварителна сесия (ЕПИ и ТЧЕ) Срок за подаване на документи: от 16 февруари до 9 март 2015 г. 15 март 2015 г. - Български език и литература от 9.00 ч. 15 март 2015 г. - География на България от ч. 22 март 2015 г. - Математика от 9.00 ч. 22 март 2015 г. - История на България от ч. 29 март 2015 г. - Английски език от 9.00 ч. 29 март 2015 г. - Немски, френски, испански и руски ез. от ч. Втора предварителна сесия (ЕПИ) Срок за подаване на документи: от 16 март до 8 април 2015 г. 19 април 2015 г. - Български език и литература от 9.00 ч. 19 април 2015 г. - География на България от ч. 26 април 2015 г. - Математика от 9.00 ч. 26 април 2015 г. - История на България от ч. Електронен единен приемен изпит и електронен тест по чужд език (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ) Шеста предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ) Срок за подаване на документи: от 16 февруари до 11 март 2015 г. Начало на изпитна сесия: от 16 март 2015 г. Седма предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ) Срок за подаване на документи: от 16 март до 07 април 2015 г. Начало на изпитна сесия: от 14 април 2015 г. Осма предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ и ЕлТЧЕ) Срок за подаване документи: от 14 април до 04 май 2015 г. Начало на изпитна сесия: от 7 май 2015 г. Девета предварителна сесия електронен приемен изпит (ЕлЕПИ) Срок за подаване на документи: от 7 май до 8 юни 2015 г. Начало на изпитна сесия: от 10 юни 2015 г.

9 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" През КСК 2015 Шуменският университет организира 5 предварителни изпитни сесии на 21 февруари, 21 март, 25 април, 16 май и 30 май 2015 г. по следните предмети Български език и литература (тест) Английски език (многокомпонентен изпит или тест) Математика (тест) Икономика (тест) Музика (устен изпит) Рисуване Практически изпит по физическо възпитание и спорт Физика (тест) Химия (тест) Свят и личност (тест) География (тест) История (тест) Биология (тест) Информатика (тест) Технически знания и способности (тест) Немски език (тест) Руски език (тест) Френски език (тест) Теология (писмен и устен изпит) Журналистика (устен изпит) Конкурсният изпит за проверка на говорно-комуникативните способности за бакалавърските специалности Педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика, Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език и Социални дейности ще се проведе в Корпус 1 след провеждане на съответния конкурсен изпит. Приемът започва на г. и приключва два дни преди съответната дата от всяка изпитна сесия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната г. за: - ОКС профе СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. Структура на учебния процес за учебната 2019-2020 г. за: - ОКС професионален бакалавър 1-2 курс редовно обучение; - ОКС професионален бакалавър 1-3

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно