ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018"

Препис

1 ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018

2 ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Вс: И с твоя дух. Св: Братя и сестри, преди да отслужим светите тайни, да признаем греховете си. Изповядвам пред Всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли, думи, дела и опущения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля Блажената Мария, всякога Дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа, нашия Бог. Св: Да се смили над нас Всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен. Господи помилвай ни... Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля. Хвалим Те, благославяме Те, покланяме Ти се, славословим Те, благодарим Ти заради великата Ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже, Отче Всемогъщи. Господи, Сине Единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца. Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Който отнемаш греховете на света, приеми молитвите ни. Който седиш отдясно на Отца, помилвай ни. Защото Ти само си свет, Ти само си Господ, Ти само си Всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух, в славата на Бога Отца. Амин. Колекта Боже, нека Твоят народ винаги ликува, след като е възродил душата си, в упованието си за славния ден на възкресението. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. 2 ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО ПЪРВО ЧЕТИВО Убихте Началника на живота, когото Бог възкреси от мъртвите. Четене от деянията на Апостолите. 3, В онези дни: Петър каза на народа: Бог на Авраам и Бог на Исаак, и Бог на Яков, Бог на отците ни прослави Своя Син Исуса, когoто вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилат, когато той бе решил да Го пусне. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, поискахте да ви дари един човек убиец; а Началника на живота убихте, когото Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви. Това е Божие слово. ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 4,2.7.9 (О: 7а) Яви ни светлината на лицето Си,

3 Господи Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда, в утеснение Ти ми даваше простор; помилвай ме и чуй молитвата ми. О Мнозина думат: Кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи. О Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност. О ВТОРО ЧЕТИВО Той е умилостивение за нашите грехове, но и за греховете на целия свят. Четене от първото послание на Свети Иван Апостол. 2,1-5а Чеда мой, това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Исуса Христа, праведника; и Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите завети. Който казва, че Го е познал, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена, и по това узнаваме, че сме в Него. Това е Божие слово. Алилуя. Господи Исусе, открий ни Писанията; стори да гори сърцето ни, когато ни говориш. Алилуя. ЕВАНГЕЛИЕ Така трябваше Христос да страда и на третия ден да възкръсне от мъртвите. 3 Четене от светото Евангелие според Лука. 24,35-48 В онова време: Учениците разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: Мир вам! Аз съм, не бойте се. Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но Той им рече: Защо се смущавате, и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми; аз съм същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: Имате ли тук нещо за ядене? Те Му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях. И рече им: Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у Пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията. И рече им: Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и опрощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това. Това е слово Господне. Вс: Вярвам в един Бог, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, на всички видими и невидими неща. И в един Господ Исус Христос, Единороден Син Божи, роден от Отца преди всички веко-

4 ве. Бог от Бога, Светлина от Светлината, истински Бог от истинския Бог. Роден, несътворен, единосъщ с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който за нас човеците, и за наше спасение, слязъл от небето и се въплътил от Дева Мария под действие на Светия Дух и станал човек. Разпънат бил също за нас при Понтийския Пилат; страдал и бил погребан и възкръснал на третия ден според Писанията; и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите и Царството Му няма да има край. Вярвам в Светия Дух, Господ и Животворящ, Който произхожда от Отца и Сина; Който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен; Който е говорил чрез пророците. Вярвам в една, света, католическа и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете и очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амин. Молитва на верните Към Бога с помощта на Възкръсналия и Милосърдния Христос да отправим нашите молитви. 1. Да се помолим за Божията Църква, да носи на света радостта и мира от Възкресението Господне! 2. Да се помолим за папа Франциск, да събужда в хората надеждата във Възкресението Христово в съвременния свят! 3. Да се помолим за нашия народ, подкрепян и закрилян от Дева Мария, вярно да служи на Господа! 4. Да се помолим за народите, да има между тях единодушие и мир, та мирът, който носи Спасителят, да заживее в сърцата на всички хора! 5. Да се помолим за умрелите, а особено от нашите семейства, за да могат да се срещнат с Милосърдния Исус в небесното Царство. 6. Да се помолим за нашата християнска общност, да черпим от нашата вяра в Бога сили за живот, изпълнен с любов и разбирателство. Боже, изслушай нашите молитви и нека, радвайки се на възкресението на Твоя Син, да достигнем до Неговата слава! Той, Който с Теб живее и царува през всички векове на вековете! Амин. ЕВХАРИСТИЧНА ЛИТУРГИЯ Св: Молете се, та това мое и ваше жертвоприношение да бъде приятно пред Бога, Всемогъщия Отец. Вс: Господ да приеме от твоите ръце това жертвоприношение за чест и слава на Своето име, за наша полза и за благото на цялата Си свята Църква. Молитва над даровете Приеми, молим Ти се, Боже, даровете на тържествуващата Църква, и след като Й даде повод за такова голямо ликуване, дари Я с плода на вечната радост. Чрез Христа нашия Господ. 4

5 Предисловие Св: Господ да бъде с вас. Вс: И с твоя дух. Св: Горе сърцата. Вс: Отправени са към Господа. Св: Да благодарим на Господа, нашия Бог. Вс: Достойно и праведно е Вс: Свет, свет, свет Господ Бог Саваот. Пълни са небесата и земята с Твоята слава. Осанна във висините. Благословен, Който идва в името Господне. Осанна във висините. Евхаристична молитва... Св: Тайна на вярата. Вс: Твоята смърт възвестяваме, Господи, и Твоето Възкресение прославяме, в очакване на Твоето славно пришествие. Господня молитва Вс: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Св: Молим Ти се, Господи, избави ни от всички злини, благоволи да дадеш мир в наши дни, тъй че с помощта на Твоето милосърдие да бъдем винаги освободени от греха и предпазени от всяко смущение, очаквайки блажената надежда и пришествието на нашия Спасител, Исус Христос. Вс: Защото Твое е царството, силата и славата навеки. Св: Господи, Исусе Христе, Който каза на Апостолите Си: Мир ви оставям, Моя мир ви давам, не гледай на съгрешенията ни, а на вярата на Твоята Църква и, съгласно волята Си, благоволи да я умиротвориш и обединиш. Ти, Който живееш и царуваш през вековете на вековете. Св: Мирът Господен да бъде винаги с вас. Вс: И с твоя дух. Св: Помирете се взаимно. Вс: Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни. Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, дари ни мир. Св: Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света. Блажени, които са поканени на трапезата на Агнеца. Вс: Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее. Следпричастна Молим Ти се, Боже, наш Отче, погледни благосклонно Твоя народ, когото благоволи да възобновиш чрез вечните Тайни, и стори да стигне до нетленното възкресение на прославеното тяло. Чрез Христа нашия Господ. ЕНОРИЙСКИ СЪОБЩЕНИЯ ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ( ) 1. Идната неделя е неделята на добрия пастир и по особен начин ще се молим за свещенически и монашески звания. Тогава о. Ярослав организира екскурзия до 5

6 Пловдив - Раковски за младежите. Също така, те ще в Белозем. Великденското събитие до днешния ден предизиква в хората едно и също чувство, което са усетили тези жени, когато са гледали празен гроб на Христа: страх и радост. В тези, кито искат и желаят да Го отстранят и изхвърлят из човешката история, чрез преследването на Неговата Църква, чрез разпространяване на фалшиви и измислени истори - това събитие събужда страх. В тези, които повярваха на Неговите думи и заради Него понасят различи трудности и неприятности увеличава радост. И в нас понякога тази истина, че Исусовия Гроб е празен събужда страх, затова, че и ние не сме без вина. Има моменти в нашия живот, когато някакси забравяме, че Исус е Възкръснал. Отчайваме се, когато срещаме трудностите в нашия личен живот и си мислим, че няма смисъл да се трудим, да се борим със слабостите си. Тогава можем да се чустваме уплашени, че сме сами и изоставени. Но Исус днес казва на жените: Не бойте се. Трябва да знаем, че не е възможно да се убие Този, който е Създател и Господар на живота. Не може да се Го затвори и упази Този, който успява да се скрие в едно малко парче хляб. Излишно е да Го търсим между мъртвите. Даже е смешно да Го търсим в миналото, като някой, когото са погребали и забравили. Исус е жив и трябва да се радваме, и със сърцата препълнени от радост да говорим на всички, че е жив. Да свидетелстваме, както тези жени и Апостолте, че Исус е между нас, не като спомен от миналото, но като Този който победи и Живее в нас. Като Този, който вече няма да умре никога. Да се радваме, че нашият Господ е непобедим. JMB 6

7 7

8 ОРДЕН НА МАЛКИ БРАТЯ КОНВЕНТУАЛЦИ ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА 5800 Плевен, бул. Христо Ботев 180/180А, (+359) , http: fatima-pleven.bg BG16UNCR УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД BIC: U N C R B G S F Исус можеше да слезе от кръста, но пожела да излезе от гроба. св. Августин 8

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г.

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г. Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г. НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос,

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г.

VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г. VI ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (7), 6 май 2018 г. ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Вс: Амин. Св: Благодатта на нашия Господ

Подробно

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9)

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9) ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ ПЕТДЕСЯТНИЦА Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ЕПАРХИЙНО СВЕТИЛИЩЕ ДЕВА МАРИЯ ОТ ФАТИМА бр. 3 (9) април 2018 ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ ЛИТУРГИЯ НА СЛОВОТО

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа и

Подробно

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd Православни мисли за всеки ден София 2016 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ бр. 1 (1), 24 март 2018 г.

ВРЪБНИЦА - СТРАДАНИЕ ГОСПОДНЕ   бр. 1 (1), 24 март 2018 г. www.fatima-pleven.bg бр. 1 (1), 24 март 2018 г. ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Днес честваме влизането на Господа Исуса Христа в Йерусалим, за да извърши пасхалната тайна. Затова се възпоминава това влизане на Господа

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

XIX Неделя през годината

XIX Неделя през годината Нашето ДНК Възможно ли е да видим паяжина в тъмна стая? А възможно ли е да почувстваме Божието присъствие, когато душата ни е скована в капана на чувства като страх, тревожност и смут или усещане за вина

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ ТОЗИ МОЛИТВЕНИК СЕ ИЗДАВА С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН ПО ПОВОД ПЕТДЕСЕТГО- ДИШНИНАТА ОТ

Подробно

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит КИПРИАН ПЕТОЧИСЛЕНИ МОЛИТВИ

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

XVII Неделя през годината

XVII Неделя през годината Как да се молим? Днес нямаме много царе на земята и обикновено забележителни фигури като кралицата на Англия имат представителна функция. Не че не притежават огромно влияние и особени права и привилегии,

Подробно

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници

П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници П О С Л Е С Л О В Хей, приятелю, за миг поспри и повдигни очи, за да видиш птиците... 6,26 Погледнете на птиците че не сеят, ни жънат, нито в житници събират, и Отец ваш небесний ги храни; вие не сте ли

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно