Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ"

Препис

1

2

3 Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след получаване на възлагателно писмо автокран 1 бр; автомобил бр.; влекач 1 бр. 1 Мобилизация на ресурсите Управител 1 0 Временно строителство бр. стр. работници тов Временна организация на движението бр.работник пътно стр. II. Етап. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 1. Ремонт и рехабилитацоя на улична мрежа в гр. Дългопол 1. УЛ. АНТОН ИВАНОВ L=0M ОТ1-ОТ1- ОТ14-ОТ1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 1 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр Наименование на дейностите Ед. мярка К-во Норма време Необходими човекодни Квалификация на работниците Необходимо оборудване и механизация M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; ; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; мсм Продълж ителмост в дни СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕНДАРНИ ДНИ БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ м бр. работници пътно стр-во; M бензинов комплект - бр., АСФ. СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ с БИТОМНА ПАСТА- см M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 4 ТРОШЕНОКАМЕНА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М M 0.4. M булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 0 багер 0,41-0,0 м 1 бр ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - M бр. общи работници; НАТОВАРВАНЕ РАЗК..ПОЧВА НА С БАГЕР M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАМЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр БР бр. работници пътно стр-во; 1 1 БР бр. работници пътно стр-во;. УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ L = 0M ОТ 1- ОТ 00 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр бр. работници пътно стр-во; M 0.4. бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр.работници настилки; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ М бр. работници пътно стр-во; 1 M 0.4. бензинов комплект - бр., БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M 0.0. бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕНА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M 0.4. M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 0 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; 1 1 M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр БР бр. работници пътно стр-во; 1 1 БР бр. работници пътно стр-во; 1. УЛ. ГЕОРГИ АТАНАСОВ L=0M ОТ0- ОТ-ОТ 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 4 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 М бр. работници пътно стр-во; 1 БОРДЮРИ 1//0 НА ЕД ДУПКИ С АСФ. M 0.4. бензинов комплект - бр., ПАСТА- СМ АСФ. СМЕС ВКЛ ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАР А ТРОШ. ТРОШЕНОКАМЕНА - ДЕ. 0. М ИЗКЬРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0 0 М - 1 С БАГЕР M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 4 M M 0.4. булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 M 4 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; 1 M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр БР бр. работници пътно стр-во; 1 1 БР бр. работници пътно стр-во; 4. УЛ. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ L=M О.Т- О.П1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 40 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; 1 1 ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M 0.0. бр. работници настилки; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ М бр. работници пътно стр-во; 1 M бензинов комплект - бр., АСФ, СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M 0.4. M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр БР бр. работници пътно стр-во; 1 БР бр. работници пътно стр-во; 1

4 . УЛ. ДОБРИ СЛАВОВ L=1M О.т0-о.т 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 4 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M 0.4. бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M 0.0. бр. работници настилки; ; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ М бр. работници пътно стр-во; 1 M 0.4. бензинов комплект - бр., БИТОМНА ПАСТА - СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 1 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; 1 1 M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 1 самосвали бр РАЗРИВАМЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 1 булдозер 1 бр Ремонт н рехабнлнтация на улична мрежа в село Аспарухово - ул. Христо Патрсв, с. Аспарухово о.т1-о.т1-о.т14-о.т-о.т1- от.-о.т-о.т-о.т--о.т-о.т4 - L 0М. БР бр. работници пътно стр-во; 1 БР бр. работници пътно стр-во; 1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; ; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 ИЗКЬРПВАНЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ ПАСТА- СМ м 0.4. бр. работници пътно стр-во; M бензинов комплект - бр., МАШИНО ИЗКЬРПВАНЕ НА ЕД. ДУПКИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЬРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ИЗКЬРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ИЗКЬРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М M 0.4. M булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР 14 ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 00 M M M багер 0,41-0,0 м 1 бр бр. общи работници; товарач 1,0-1, м самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Цонево.- Улици с. Цонево-ул. 4-та, ул.41-ва, ул.4-та L- М. 1. УЛИЦА- 4 L= М о.т -о.т1 -о.т4-о,т0-о.т1 -о.т1 -о.т4-о.т01 -о.п 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; ; 1 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М 0.1. бр. общи работници; БОРДЮРИ 1//0 ИЗКЬРПВАНЕ НА ЕД ДУПКИ С АСФ СМЕС ВКЛ ЗАПИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ м 0.4. бр. работници пътно стр-во; M бензинов комплект - бр., МАШИНО ИЗКЬРПВАНЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ- СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЬРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 14 ИЗКЬРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М ИЗКЬРПВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 НАТОВАРВАНЕ РАЗК ЗЕМНА ПОЧВА НА С БАГЕР M M булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 бр. работници пътно стр-во; 14 булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 40 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M 4 товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 4 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 4 булдозер 1 бр УЛИЦА - 41 L - 00 М о.п 4-О.П 4 -О,T144-О.Т1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 00 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M 0.0. бр. работници настилки; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ м бр. работници настилки; 1 1 БОРДЮРИ 1//0 ИЗКЬРПВАНЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ. ПАСТА - СМ м бр. работници настилки; 1 1 M бензинов комплект - бр., МАШИНО НА ЕД- ДУПКИ С АСФ. СМЕС ВКЛ ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА - СМ M бр. работници настилки; 0.00 до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект TPCLUEHOKAMEHHA - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M M булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 M багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; 1 M 4 товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 40 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 40 булдозер 1 бр УЛИЦА 4 L -1 М О.Т1-О.Т1-о.т1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ м бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 НА ЕД, ДУПКИ С АСФ. СМЕС ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ с БИТОМНА ПАСТА - см м бр. работници пътно стр-во; 1 M бензинов комплект - бр., БИТОМНА ПАСТА - СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M 0.0. бр. общи работници; къртач бензинов комплект

5 ТРОШЕНОКАМЕНА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 0 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр УЛИЦА - 4 L - 0 М олт -о.п -о.т- о.т-о.т4-о.т4 1 M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M 0.0. бр.работници настилки; ПАСТА- СМ M бензинов комплект - бр., 4 АСФ. СМЕС. ВКЛ. ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА - СМ M бр. работници пътно стр-во; 0.00 до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - НАТОВАРВАНЕ РАЗК. З.ПОЧВА НА С БАГЕР M M булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 M 4 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 4 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 4 булдозер 1 бр Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Медовец.- УЛ. ПЪРВА И УЛ. ОСМА - L=0 М. 1. УЛИЦА ПЪРВА - L=0m о.т-о.т1- о,т-о.т14-о.т 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; 1 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; БОРДЮРИ 1//0 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ ПЛОЧИ -40/40/ НА ПЯСЪК ПАСТА- СМ М бр. работници пътно стр-во; 4 M бр. работници настилки; M 10.. бр. работници настилки; M бензинов комплект - бр., БИТОМНА ПАСТА - СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 1 ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 14 НАТОВАРВАНЕ РАЗК. З.ПОЧВА НА С БАГЕР M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M багер 0,41-0,0 м 1 бр M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАМЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М УЛИЦА ОСМА - L=40 М О.т4-о.т14-о.т41- о.т40-о.т-о.т1-о.т-о.т1-о.т0-о.т M бр. общи работници; БР бр. работници пътно стр-во; 14 БР, ПОЧИСТВАНЕ и ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ ПАСТА- СМ M M бр. общи работници; бр. работници настилки; M бензинов комплект - бр., 4 БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 1 ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М M M бр. работници пътно стрво; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк 0.00 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0,0 М - С БАГЕР ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 0 M M M багер 0,41-0,0 м 1 бр бр. общи работници; 1 1 товарач 1,0-1, м самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр Ремонт и рехабилитацпя на улична мрежа в село Лопушна.-УЛ ПЪРВА -L=40 М. 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 40 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; M бр. общи работници; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БЕНОВИ м бр. работници пътно стр-во; БОРДЮРИ 1//0 ИЗКЪРПВАМЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ. M бензинов комплект - бр., ПАСТА- СМ МАШИНО ИЗКЪРПВАМЕ НА ЕД. ДУПКИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ИЗКЪРПВАМЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0. М ИЗКЪРПВАМЕ ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M 1 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M 1 товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 14 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 14 булдозер 1 бр Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Поляците.- УЛИЦА - 14-ТА II УЛ. 1-ТА С. ПОЛЯЦИТЕ - L= 0 М 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; M бр. общи работници; ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 М бр. работници пътно стр-во; 1 БОРДЮРИ 1//0 ИЗКЪРПВАМЕ НА ЕД. ДУПКИ С АСФ. M бензинов комплект - бр., ПАСТА - СМ

6 МАШИНО ИЗКЪРПВАМЕ НА ЕД. ДУПКИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, 0.00 РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0, М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0, М M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M 14 багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M 1 товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 1 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 1 булдозер 1 бр Ремонт н рехабилитация на улична мрежа в село Партизани.- УЛИЦИ В С. ПАРТИЗАНИ- УЛ. 0-ТА L=0 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 0 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр.работници настилки; ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ М бр. работници пътно стр-во; 1 M 0.4. бензинов комплект - бр., МАШИНО НА ЕД, ДУПКИ С АСФ. СМЕС ВКЛ ЗАЛИВАНЕ ФУГИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ. 0, М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М 1 ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 С БАГЕР M M бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 1 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 1 булдозер 1 бр Резерв от време за компенсация на лоши атмосферни условия Резерв от време за компенсация на лоши 1 атмосферни условия Eтап. Демобилизация на строителната III. площадка и подписване на приемопредавателен протокол бр. строителни работници автокран 1 бр; автомобил бр.; влекач 1 бр. тов Дата: г. УЧАСТНИК /../

7 Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ETAP." по ред Наименование на дейностите Необход Ед. Количест Норма ими Квалификация на работниците мярка во време човекод ни Необходимо оборудване механизация и мсм Продължителмост в дни СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 41 ЕНДАРНИ ДНИ Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА I. автокран 1 бр; тов. автомобил бр.; влекач 1 бр. РЕСУРСИТЕ, след получаване на възлагателно писмо 1 Мобилизация на ресурсите Управител 1 0 Временно строителство стр. работници бр. Временна организация на бр.работник пътно стр. движението II. Етап. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 1. Ремонт и рехабилитацоя на улична мрежа в гр. Дългопол 1.УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ- L=0M о.т- о,т-о.т 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ оператор фреза 1 бр. 1 M фреза 1 бр M 0 бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 м бр. работници пътно стр-во; 1 БОРДЮРИ 1//0 НА ЕД ДУПКИ С АСФ. M бензинов комплект - бр., ПАСТА- СМ бр. работници пътно стр-во; M БИТОМНА ПАСТА- СМ до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ТРОШЕНОКАМЕНА - ДЕБ. 0. М ТРОШЕНОКАМЕННА - ДЕБ 0. М M 0.4. M 0.4. булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер самоходен до к.с. 1 бр; валяк M багер 0,41-0,0 м 1 бр ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 M.00.1 бр. общи работници; 1 M товарач 1,0-1, м 1 бр 0.00 С БАГЕР 14 ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 1 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 1 булдозер 1 бр УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ - L= 40 М о.т-о.т4-о,т-о.п 0 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M 14 оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр M 0 бр. общи работници; ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; 4 ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ м 0.1. бр. общи работници; м бр. работници пътно стр-во; БОРДЮРИ 1//0 M бензинов комплект - бр., ПАСТА- СМ бр. работници пътно стр-во; M БИТОМНА ПАСТА- СМ до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект ИЗКЪРПВАМЕ - ДЕБ. 0. М - ДЕБ 0, М ТРОШЕНОКАМЕНА ТРОШЕНОКАМЕННА ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - С БАГЕР МГ M бензинов комплект - бр., до т,валяк вибрационен до т M багер 0,41-0,0 м 1 бр M бр. общи работници; M 1 товарач 1,0-1, м ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M 1 самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M 1 булдозер 1 бр УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - L= ОТЮ -ОТЮ1 1 ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТ M оператор фреза 1 бр. фреза 1 бр КА M бр. общи работници; 1 ПОЧИСТВАНЕ И ГРУНДИРАНЕ НАСТИЛКИ M бр. работници настилки; ; ДЕМОНТАЖ БОРДЮРИ М бр. общи работници; 1 БОРДЮРИ 1//0 ПАСТА- СМ 0.00 М бр. работници пътно стр-во; 1 M 0.4. бр. работници пътно стр-во; бензинов комплект - бр., МАШИНО НА ЕД- ДУПКИ С БИТОМНА ПАСТА- СМ M бр. работници пътно стр-во; до т,валяк вибрационен до т, РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРА ТРОШ. M бр. общи работници; къртач бензинов комплект 4 булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер ТРОШЕНОКАМЕННА M 0.4. самоходен до к.с. 1 бр; валяк ДЕБ 0. М 4 бр. работници пътно стр-во; булдозер 0- к.с. 1 бр.;грейдер ТРОШЕНОКАМЕННА M самоходен до к.с. 1 бр; валяк ДЕБ 0. М M 1 багер 0,41-0,0 м 1 бр ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0.0 М - 1 M бр. общи работници; M товарач 1,0-1, м С БАГЕР 14 ИЗВОЗВАНЕ НА ДЕПО ЗЕМНИ ПОЧВИ M самосвали бр РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ M булдозер 1 бр БР бр. работници пътно стр-во; БР бр. работници пътно стр-во; Резерв от време за компенсация на лоши атмосферни условия Резерв от време за компенсация на лоши 1 атмосферни условия Eтап. Демобилизация на строителната III. площадка и подписване на приемопредавателен протокол бр. строителни работници тов. автомобил бр.; влек Дата: г. УЧАСТНИК /../

8

9

10

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Основен ремонт на: стълби и алея от кв. Христо Ботев до кв. Миньор, гр. Бобов дол; стълби от ул. Иван Вазов до

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински

Подробно

generated pdf

generated pdf ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ петък, 28 септември 2018 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д О К Л А Д Н А З

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБ ПОИМЕНЕН СПИСЪК проект! на капиталовите разходи за 2017година, приет с Решение... от...2017 г. на Общински съвет. гр. Перник НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА ОБЩО план в т.ч. по източници на финансиране целеви соб.б.ср.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  З Л А Т А Р И Ц А О Б Щ И Н С И С Ъ В Е Т З Л А Т А Р И Ц А ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТООЛ 15 НА ОБЩИНСИ СЪВЕТ ЗЛАТАРИЦА ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 20.12.2012 ГОДИНА Р Е Ш Е Н И Е 248/20.12.2012 ГОДИНА ОТНОСНО: Изменение и

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда І. Информация за контакт с възложителя:

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията

Подробно

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид.

Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение Акация Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. Образец 14 Приложение N14, към чл.7, т.14 към Наредба N3 / 2003г. Строеж: Сграда със смесено предназначение "Акация" Местонахождение: УПИ1Х-1427,/ид. 10135.3512.1427/,кв.5,1м.р-н,жк"Младост", грларна Възложител:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД  ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно