Котел за дървени пелети TKU KW с горелка за дървени пелети BIOTERMEC KW Упътване за експлоатация и поддръжка Обслужване и поддръжка: РУБИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Котел за дървени пелети TKU KW с горелка за дървени пелети BIOTERMEC KW Упътване за експлоатация и поддръжка Обслужване и поддръжка: РУБИ"

Препис

1 Котел за дървени пелети TKU KW с горелка за дървени пелети BIOTERMEC KW Упътване за експлоатация и поддръжка Обслужване и поддръжка: РУБИН 2001 ЕООД тел: 02/ /

2 Съдържание 1 Конструкция на котела Размери Технически данни в съответствие с EN За продукта Как работи 3 3 Препоръки за транспортиране и съхраняване на котела Форма на доставка Какво има в кутията Инсталиране на котела Разположение на котела Комин Свързване на котела със система за централно отопление Затворена система Затворена система за комбинирано отопление със слънчеви панели Отворена система Работа на котела Първо пускане Работа на горелката Използване на конвенционално твърдо гориво Термостат на циркулационната помпа Поддръжка и почистване Функции за безопасност Термична защита в случай на прегряване (затворени системи) A Декларация за съответствие 15

3 1 Конструкция на котела Части на котела: 1. Горивна камера 2. Скара 3. Котел 4. Изгорели газове 5. Прав поток 6. Връщащ поток 7. Горна врата 8. Долна врата 9. Фланец за монтиране на горелка 10. Основа 11. Изолация 12. Кран за източване 13. Място за монтиране на регулатор на тягата 14. Главен въздушен клапан 15. Отвор за почистване 16. Дву/три пътна клапа 17. Гнездо 18. Термостат срещу конденз 19. Предпазна тръба 20. Конектор за циркулационна помпа 21. Връзка за термозащитен вентил 22. Горелка за пелети TERMEC (22.01 Запалителна тръба Вътрешен винт Екран с контролен блок Вентилатор) 23. Инструмент за изгребване на пепелта 24. Дръжка на инструмента за изгребване 3

4 1.1 Размери Тип TKU3 Тегло (kg) B (mm) L без горелка (mm) L с горелка H (mm) A (mm) E (Ф ) F ( ) (mm) / / / / / /4 1.2 Технически данни в съответствие с EN Номинална мощност TKU3 PELLET (KW) Обхват на мощност (KW) Необходима тяга (mbar) Съдържание на вода (1) Температура на изгорелите газове при номинална мощност ( C) 3 Обем на камерата (dm ) Дебит на горивото при номинална мощност (kg/s) 0,016 0,018 0,021 0,025 0,045 0,060 Електрическа захранваща мрежа (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 Ниво на защита IP Консумация на гориво (kg/h) Диапазон на регулиране на температурата (твърдо гориво) ( C) Минимална температура, връщаща линия (твърдо гориво) ( C) Ефективност 91% 91% 91% 91% 90% 90% Клас на котела За продукта Този котел е предназначен да работи само с дървени пелети с калоричност > 17.5 MJ/kg, диаметър 6 mm, дължина 35 mm, максимално съдържание на влага 8%; Три-пътния котел на твърдо гориво TKU3 PELLET е напълно съвместим с горелката за дървени пелети TERMEC (ниво на ефективност 91%) и изпълнява изискванията на европейския стандарт EN 303/5. Съгласно изискванията на стандарта, дебелината на стените на плочите на котела в контакт с водата е 5 mm. Котелът се доставя с бункер за пелети с капацитет около 170 kg пелети, който може да се разположи свободно в близост до котела. Котелът е оборудван с термометър, подвижен съд за пепел и комплект за почистване, а също и с термостат за предпазване от конденз (предизвикан от ниската температура във връщащата тръба). Горната врата на котела е покрита с огнеупорно стъкло с малък отвор за вторично навлизане на въздух. Изпитването на налягане е извършено при налягане 6 bar. Работното налягане е 2.5 bar Гаранцията на горелката е 2 години, а гаранцията срещу течове е 5 години (ако се следват насоките в ръководството). 2 Как работи Горелката за дървени пелети TERMEC е неделима част от комплекта за пелети TKU3 PELLET и е проектирана за оптимално и пълно изгаряне на дървени пелети. Самата горелка се състои от горивно тяло и подаваща шнекова сонда 4

5 която свързва бункера с пелети с горивното тяло. Горивното тяло трябва да се монтира на долната врата на котела с помощта на специален фланцов адаптер (част от комплекта). Работата на горелката е напълно автоматизирана и може да се програмира за седемте дни от седмицата. Алгоритъмът за автоматичен контрол се основава на два входни параметъра: Температура на водата в котела и температура на изгорелите газове. Мотор 2 Мотор 1 За разлика от подобни продукти на пазара, TERMEC има допълнителен винтов транспортьор в тялото на горелката, който механично подава пелетите в пламъковата тръба, където пелетите се вдухват в камерата на котела от вентилатор. Допълнителният транспортьор е важна характеристика на безопасността, която защитава горелката от евентуален обратен пламък от котела. Вторичният винт е синхронизиран с външната подаваща шнекова сонда - с всеки цикъл на външния мотор се завърта и вътрешния мотор; забавяйки се само с няколко секунди. Пламъковата тръба е изработена от неръждаема стомана (дебелина на стената 5 mm), устойчива на деформации при висока температура. В пламъковата тръба има мултифункционална част, наречена горивна скара или съд за пепел (да не се бърка със съда за пепел на котела). Тя е изработена от високоустойчива неръждаема стомана и е основния елемент, предотвратяващ наслояването на неизгорели частици. Частта има форма, която пренасочва въздушния поток на вентилатора от долната част, с цел да издуха частиците към нагревателната камера на котела. Ако обаче се използват долнокачествени пелети, които не са съставени само от дърво, а имат и неорганични частици като почва или пясък, формирането на силикатни отлагания е неизбежно. Тези формирования могат да се отстранят само чрез често почистване на съда и от друга страна могат да предизвикат корозия на материала и негативно да повлияят на процеса на горене. По тази причина силно препоръчваме използването на висококачествени СЕРТИФИЦИРАНИ дървени пелети за нашия уред. Не се ангажираме с никаква гаранция, ако пелетите не изпълняват следните изисквания: калоричност > 17.5 M.J kg. диаметър на пелетите 6 mm, средна дължина 35 mm, максимално водно съдържание 8%. Процесът на горене може да се раздели на 5 фази: запалване, стабилизиране на пламъка, главен работен цикъл, модулация и изключване. Когато горелката достигне температурата, зададена от потребителя, тя ще продължи да работи в цикъл на модулация - което означава минимална консумирана мощност. Горелката TERMEC има трансформатор и моторите и електронните му части консумират 24 V прав ток. В резултат на това се получава стабилна работа, ниска консумация на мощност и нисък риск от евентуална повреда. В случай на спиране на тока, горелката също спира и после продължава съгласно програмата преди спирането. За подробно обяснение на работата на горелката, моля прочетете ръководството към горелката. Потребителят винаги може да превключи към конвенционално гориво на дърва и въглища. Преди това горелката на пелети трябва да се извади от котела и отвора на горелката да се затвори с капак (част от комплекта). За да работи горелката в този случай трябва да се сдобиете с и да инсталирате регулатор на тягата (не е включен в комплекта). Не е възможно да горите дървени цепеници и пелети едновременно. 5

6 3 Препоръки за транспортиране и съхраняване на котела 3.1 Форма на доставка Котелът се доставя на три части, камера на котела, бункер за пелети и кожух на котела, опаковани поотделно. Камерата е опакована в пластмасови листи и горната врата с огнеупорно стъкло трябва да е защитена с малък лист стиропор. Целият комплект се транспортира върху дървен палет. Котелът трябва да се държи винаги във вертикално положение. Въртенето на котела по време на транспортиране или инсталиране създава сериозна опасност и може да доведе до повреди в котела. Забранено е поставянето на котлите един върху друг. Котелът може да се съхранява само в затворени помещения, където няма атмосферни влияния. Влажността в помещенията за съхраняване не трябва да превишава критичната стойност от 80%, за да не се създава конденз. Температурата в помещенията за съхраняване трябва да бъде в границите +/- 40 C. 3.2 Какво има в кутията Заедно с котела се доставят следните части: Горелка за дървени пелети TERMEC с подаваща шнекова сонда, панел за регулиране и свързваща тръба. Специален фланец за монтиране на тялото на горелката в отвора на долната врата на котела Капак за затваряне на отвора на котела в случай че използвате конвенционално твърдо гориво Два броя съдове за пепел на котела Комплект за почистване Гаранционна карта за котела и горелката (поотделно) 4 Инсталиране на котела 4.1 Разположение на котела Котелното помещение трябва да бъде климатизирано. Котелът трябва да се монтира в помещение, позволяващо достъп към всички части, както е показано по-долу: 6

7 4.2 Комин Свързването на котела към комина е показано на фигурата: Правилното оразмеряване на комина е много важна предпоставка за оптимална работа на котела. Предназначението на комина е да отвежда продуктите от изгарянето, но и да осигурява необходимата въздушна тяга в котела. Графиката показва как да изберете нужната височина за комина като функция от отвора на комина. Правилната изолация на комина е много важна и трябва да е дебела поне 50 mm. В зависимост от нужната тяга на котела се задават и напречното сечение и височината на комина. Моля, направете справка с техническите бележки, дадени от производителя на комина. Минималната височина на комина за котли на дърва е 6 m. Препоръчват се кръгли комини от неръждаема стомана, с цел поддържане ниска степен на влияние на конденза. Диаметър на комина (mm) Мощност на котела (kw) Гориво - дърва Височина на комина (m) 7

8 5 Свързване на котела със система за централно отопление 5.1 Затворена система Следните схеми показват как да се свърже котела към инсталацията за централно отопление с или без резервоар за топла вода: Части на системата: 1. Котел 2. Резервоар за топла вода 3. Топлообменник 4. Възвратен вентил 5. Смесителен вентил 6. Помпа на отоплителните радиатори 7. Автоматично регулиране за отоплителните радиатори 8. Разширителен съд 9. Помпа на обменника 10. Клапан 11. Термо-манометър 12. Предпазен вентил 13. Четири-пътен смесител 14. Устройство за отстраняване на замърсяванията 15. Предпазен вентил 8

9 Схеми за свързване на радиатори и подово отопление: Части на системата: 1. Котел 2. Резервоар за топла вода 3. Топлообменник 4. Възвратен вентил 5. Разпределител 6. Смесителен вентил 7. Помпа на отоплителните радиатори 8. Помпа за подово отопление 9. Автоматично регулиране за отоплителните радиатори 10. Автоматично регулиране за подовото отопление 11. Приемник 12. Разширителен съд 13. Помпа на обменника 14. Клапан 15. Термо-манометър 16. Устройство за отстраняване на замърсяванията 17. Четири-пътен смесител 18. Предпазен вентил 9

10 Не е задължително да се инсталира резервоар за топла вода. Но е препоръчително. За 1 KW мощност на котела се препоръчва резервоар на топла вода от Трябва да се има предвид и че мощността на котела трябва да е достатъчна и за затопляне на водата в резервоара и за директно подаване на топла вода в инсталацията при много студено време - избраната мощност на котела трябва да е 1.5 пъти по-голяма от мощността на газов котел за дадената площ. Препоръчва се затворените системи за централно отопление да се захранват с разширителен резервоар, с капацитет поне една десета от общия капацитет на системата (включително обема вода на котела). Системата трябва да има и вентил за автоматично обезвъздушаване, с чиято помощ да се отвежда въздуха от системата. Инсталирането на предпазен вентил е задължително (с праг от 2-3 bar в зависимост от мощността на котела), който трябва да се монтира близо до котела. Необходимо е и системата да разполага с термометър и манометър, с цел да се отчитат температурата и налягането в системата. В случай, че се използва конвенционално твърдо гориво, температурата на връщащата линия не трябва да пада под 60 C, за да се избегне изтичане, т.е. конденз в котела, който може да доведе до корозия. Температурата на правия поток не трябва да пада под 70 C. Препоръчва се да използвате четири-пътен смесител във връщащата линия на котела или група за регулиране като LADDOMAT 21. Също така се препоръчва монтирането на устройство за улавяне на замърсяванията във връщащата линия. Инсталирането на отоплението и първоначалното пускане трябва да се възложи на опитен специалист. Това трябва да е лице, което ще поеме отговорността и ще гарантира правилната работа на котела и на цялата система за централно отопление. В случай на неправилно проектирана система с явни недостатъци, предизвикан от неправилната инсталация на инсталацията на системата, което също може да доведе до неправилна работа на котела, цялата отговорност за материалните щети и евентуалните нови разходи за поправката й се поемат изключително от лицето, което се е заело с инсталирането на системата за централно отопление, а не от производителя на котела, търговския представител или продавача 5.2 Затворена система за комбинирано отопление със слънчеви панели Следната схема описва система за отопление, свързана през хибриден слънчев котел в общ резервоар за топла вода: Termmnt в предложението си за слънчеви котли също има хибридна версия за свързване на резервоар за топла вода и слънчев котел от неръждаема стомана в едно: Комбиниран резервоар ATS. Когато котелът загрява техническа вода в котела същото правят и слънчевите панели през спиралата. Питейната вода се намира във вътрешния съд, който се нагрява индиректно от техническата вода

11 5.3 Отворена система Следната схема показва как да се свърже котела към отворена система за централно отопление: Части на системата: 1. Котел TKU3 PELLET 2. Клапан 3. Термо-манометър 4. Циркулационна помпа на котела 5. Три-пътен смесител или LADDOMAT Резервоар за топла вода 7. Три-пътен смесител 8. Автоматичен трипътен смесител 9. Циркулационна помпа за радиаторите 10. Отворен разширителен съд 11. Автоматично регулиране MRTR Plus (Първо) 12. Отоплителен кръг 13. Циркулационна помпа за вода за санитарни нужди 14. Воден резервоар за санитарни нужди SOLAR I 11

12 6 Работа на котела 6.1 Първо пускане Когато пускате котела и горелката в експлоатация за първи път (тази работа може да се извърши само от упълномощено или квалифицирано лице), трябва да проверите дали фабричните настройки са 6.2 Работа на горелката За да включите горелката трябва да изпълните следните стъпки: 1. Да включите главния ключ на захранването. 2. Чрез натискане на бутона за ръчно подаване трябва да напълните подаващата шнекова сонда с пелети, както и самата горелка. Преди това се уверете, че има достатъчно пелети в бункера за пелети и ако не е така, моля, напълнете го. 3. Горелката се включва/изключва чрез натискане на съответния бутон. Когато параметрите са зададени по време на първоначално пускане на горелката, това е всичко, което трябва да направи потребителя. Работата на котела може да се раздели на няколко зони: 1. Стартиране/запалване. Горелката се включва чрез натискане на съответния бутон. Процесът на запалване се контролира автоматично от програмираните параметри. Когато горелката се включи, електрическият нагревател започва да нагрява пелетите (по подразбиране за 4 минути) и след това вентилаторът започва да духа. Процесът на запалване продължава докато температурата на изгорелите газове достигне до 70 C. Горелката преминава в друга фаза ( стабилизиране ). Ако по някаква причина след 15 минути не бъде достигната температура от 70 C горелката се изключва и на екрана се извежда съобщение за неуспешно запалване на горелката. 2. Стабилизиране на изгорелите газове. След успешно завършване на процеса на запалване трябва да оставите горелката за известно време да стабилизира пламъка си. Този период по подразбиране е една минута. След това горелката е готова за започване на процеса на подаване на пелети съгласно зададения обхват на мощност и започва да повишава температурата на водата до зададената. 3. (Главен) работен цикъл. Горелката остава в това състояние докато не се изпълни едно от следните условия: температурата на водата в котела достигне до зададената стойност температурата на изгорелите газове достигне 250 C ако се изпълни едно от тези условия, горелката ще навлезе в цикъл на "модулиране". 4. Модулиране. Модулиране означава, че горелката работи с минималната необходима мощност само за поддържане, но не и за увеличаване на (вече достигнатата) температура на водата. Съгласно фабричните настройки обхватът на модулиране е зададен между 2 C под зададената температура (долният праг) и 5 C над зададената температура (горният праг). Например, ако зададената температура е 50 C, между 48 C и 55 C горелката ще използва минимално количество пелети. Ако температурата надвиши горния праг, горелката ще се изключи. Ако падне под долния праг, горелката ще влезе в главен работен цикъл (отново). 5. Изключване. Когато горелката е изключена чрез натискане на бутона, към нея спира подаването на пелети и вентилаторът започва да издухва останалите пелети през пламъковата тръба докато температурата на изгорелите газове падне под 60 C. Екранът на горелката ще отбележи текущата работна зона на горелката. За целите на почистване вентилаторът издухва частиците в пламъковата тръба на всеки 60 минути (по подразбиране) и тази операция отнема 30 секунди. Ако има спиране на тока и няма алтернативно захранване 12

13 горелката ще се изгаси и след възстановяване на захранването ще продължи да работи автоматично. Горелката консумира ток колкото електрическа крушка, освен при запалване тогава консумацията може да достигне до 300W. Самото запалване не може да продължи повече от 15 минути. Всички технически параметри и стойности, споменати по-горе са предварително зададени във фабриката, но могат да се променят от упълномощено лице на място. Важни бележки: 1. За да включите/изключите, задръжте съответния бутон за 3 секунди. 2. Главният ключ трябва винаги да е във включено положение по време на отоплителния сезон. 3. Бутонът за ръчно подаване е разположен отстрани на горелката и е важно горелката да е напълнена с пелети преди стартиране. 6.3 Използване на конвенционално твърдо гориво 6.4 Термостат на циркулационната помпа термостат Електрическа мрежа циркулационна помпа Котелът е оборудван с термостат за системната циркулационна помпа. Прагът на термостата може да се настройва на определена стойност и само когато температурата е по-висока от него, циркулационната помпа ще работи. Термостатът се използва главно при твърдо гориво, с цел да предотврати ниска температура във връщащата линия, която може да доведе до наличието на конденз. Тъй като процесът на затопляне с дървени пелети обикновено е много по-бърз в сравнение с обикновеното дърво, ефектът от конденза при пелетите въобще не се наблюдава. Стойността по подразбиране за температурния праг е зададена на 60 C. Когато горите пелети, прагът трябва да е нисък, около 20 C под зададената температура на водата. 13

14 мерки в mm скобна връзка откачане на жиците от скоба I откачане на жиците от скоба II 6.5 Поддръжка и почистване Използването на дървени пелети като основно гориво означава много нисък процент пепел (по-малко от 1%). В такъв случай почистването на котела може да се извърши веднъж седмично и няма да отнеме повече от 5 минути. Съдът за пепел на горелката обаче трябва да се почиства на всеки един-два дни операция, отнемаща по-малко от минута. Използването на пелети означава и ниска температура на изгорелите газове поради високата ефективност на изгаряне. Това означава, че котелът ще има по-дълъг живот в сравнение с тези, изгарящи твърдо гориво като дърво или въглища. 7 Функции за безопасност 7.1 Термична защита в случай на прегряване (затворени системи) Горелката има две основни защитни функции. Шнековата сонда за вътрешно подаване предотвратява минаването на пламък от котела към тялото на горелката. Другата функция е че ако температурата на изгорелите газове не падне под 250 C, горелката ще премине принудително към работа на минимална мощност (което означава минимално количество подавани пелети във всеки един момент). За допълнителна защита на водната система при затворени системи трябва да се инсталира термозащитен вентил, показан на изображението (доставя се отделно, не като част от котела). Ако по някаква причина температурата на водата в котела надвиши 95 C този вентил ще пусне вода от системата за водоснабдяване, за да охлади водата в котела. 14

15 Схема на свързване на термозащитния вентил: 1. Студена вода, навлизаща от водопроводната мрежа 2. Студена вода, навлизаща в котела 3. Гореща вода, излизаща от котела 4. Гореща вода, изливаща се в канализацията 5. Сензор на термодатчика За свързване на предпазния вентил Свържете сензора на вентила (външна резба 1/2") на означеното място на котела, позиция 5 (вътрешна резба 1/2") Свържете входа за студена вода (на входа на вентила е отбелязан с C), след това свържете изходната линия (вентил отбелязан с: ->) със съответната изходна линия на котела (позиция 21) Свържете позиция 21 (на котела) с входната линия на вентила (вентилът е отбелязан с: <-) Свържете вентила (маркиран с S) към канализационната система. 15

16 Декларация за съответствие 97/23 EEC "Директива за устройствата под налягане" EN 303/5 "Стандарт за котлите на твърдо гориво" 16

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр СЕРИЯ Горелките от серията покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогресивни или като модулиращи с инсталиране на PID регулатор на мощността и съответния датчик (за температура

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт Семпли линии и елегантност Перфектна комбинация от отлични характеристики и стилен дизайн. Газовият котел ROMSTAL Habitat се отличава с изчистена линия,

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно отделят ниски

Подробно

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ С ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК С ВЪНШЕН БУНКЕР С ОБЕМ 1700 ЛИТРА Мощност: 120 KW/H; Габарити на бункера за пелети: широчина 1140 мм, дълбочина - 1620 мм, височина - 2030 мм, вместимост - 1000 кг

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ www.firepower.bg www.otopleniespeleti.com office@otopleniespeleti.com +359886207777 +359892040109 София, бул. "Европа" 138, 1360 Складово производствена зона

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w

Централен офис: София 1612, ж.к. Хиподрума бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153 e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com Шоурум: София, жк "Лагера"

Подробно

BG

BG BG За нас История Алфа-Плам разполага с най-модерни технологии, халета и складове, които създават възможност за производство на повече от 180 000 единици годишно. Съвременните машини на известни европейски

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

Газови кондензни комбинирани котли Seradens Super Seradens Super Plus kw КОНДЕНЗНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА Energy M

Газови кондензни комбинирани котли Seradens Super Seradens Super Plus kw КОНДЕНЗНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА Energy M Газови кондензни комбинирани котли Seradens Super Seradens Super Plus 20-24 - 28-36 kw КОНДЕНЗНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА Energy Management По-компактен, по-елегантен, по-ефективен

Подробно