П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

Размер: px
Започни от страница:

Download "П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24"

Препис

1 П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

2 ,, , : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I ; - II ; - III. I , %. : аф а 1. 2/24

3 аф а 1. Д 2014., % % 2016., 74% (, ).,,, % 2015., я В 27%. 5% , (345.) (164.).,, : ( Х ) 190., 3/24

4 ( Х ) 6., , ( ) 143., 456., аф а 2. аф а , , Х 146. (16%), Х 8. (1%), (7%), 184. (21%), % , Х 137. (25%), 5. (1%), 83. (15%), %, %. 78., , % % (122%) % % % /24

5 аф а 3. аф а 3. В 2014., ( а а, а а - а а фа а а а ) 22% %, %. 155, 145 (94%) 9., 2016.,, Х V.. -,. 212, , , : 22 3 ( ), /24

6 БI , ,.. - VIII,, 3%, II 2%, X 1%., ХІІІ 11 (6%) % Х.,,. (6%) ХІІІ,,,,. аф а 4 Х. аф а 4. Дя ХД /24

7 %, 426, , , 47% 55%. II. : - -,,,, 6 12 ; - -,. 12 : - ( 10 ),.. ( ) ,,,,,,.,,,. 7/24

8 ,,,..,, / /, 2018., ,, , 2016.,, 3%,.. 4, ,34. 2, ,, ,85., 4, , аф а , , ,28. ( 3 ), 5,52. ( 5 ), 3,05. ( 9 ) %,,. 8/24

9 аф а III. ),,,,,,,,,,, , 9 (,.- 7 ) ( 9/24

10 37/ ) 8 ( ).,. аф а 6. Д В - я 2014., , 345., Х 61., ( Х ) 4., , ( ) ( 78% ). ( аф а 6), 46% % %, 299. (87%) 35. (10%). 11. (3%)..,, : ( Х ) % 10/24

11 , ( Х ) 4. (1%), (4%), ( ) 58. (17%), 209. (60%) ( аф а 7). ( Х ), -, 13% % аф а 7. В я % 80% ( 78%), ( 82%), ( 79%) , : %, %. аф а 8 Х, 2014., /24

12 аф а 8. В, В я ,,.,, 2016.,,.,,,,, , - ( Х ), - V. 32. (53%), БI. 10. (16%), IX. БIII. 5. (8 %) ( аф а 9). 12/24

13 аф а 9. В, В я аф а 10. В я 2014., /24

14 , 27,58. 3,06, 3, ,75, 3,19, 3, , 3,09, 3,55. 6/ ,,, -,,,,,,,.,., %, % %, %.. ),,,,,,,,.,.,.,,,.. 14/24

15 12, , 3.. ( , 26/ ( ).. ), : -. 2 / /. 62/ , , :,,,,,, ь :,. 78, , 37., , 99. : , , ( аф а 11). аф а 11. Д В 2014., /24

16 , , 27% : 50., , 100., , 50., 1., , , 31., 3., ( аф а 12). аф а 12. В ХД В 2014., ( Х ), -, 50. ( %, 2014.) Х, - V. 24, ХІ. 15, VІ. 16/24

17 8, ХІІІ. 2 ІІ. 1 ( аф а 13). аф а 13. ХД В Х Х, Х, 2., ( 18% % ) , % , 64. (41%), %. - 17/24

18 аф а 14. В 2014., аф а 14, , -, %,,. ),,,,, Х , 5. ( ) ( 37/ ) 3 ( ).. : 1 ( ).. - ; 1 ( ).. ; 1 ( )... 18/24

19 8/ ( ). 54/ ( ) , 4 2,.. 35% , %, 311. (89%) 15. (4%). 23. (7%), 16..,, : ( Х ) 79., ( Х ) 2., ( ) 232. ( 89%). аф а 15. Д В 2014., , аф а 15, /24

20 2014., ( - ). 83% 2015., % Х, -, % ( ), % ( ). Х : - V %, БI (26%), IБ. IБA. 8. (10%), БIII (5%), VIII..... II (3%) ( аф а 16). аф а 16. В, В Х. 1. ІІ., V. ( , ), 1. - VIII. 20/24

21 ...., 5. - ІХ ( ), ХІ ХІІІ ,, ,..78 : , %, % , %, % %, % %. аф а 17. В 2014., /24

22 ,82.. 5,93., , 83% %, 7% ( аф а 17)., : 1.. (,. 396 ),,. 2., : 2.1.,. (2014., 2015., 2016.),, %. 2.2., ( ).. 78, , ,, -. (. 222,. 223 )., 22/24

23 . : , ; , , %. 61%.,,,. 2.4., 2016.,., 2016.,, ( ), 43%. ХІ.,., ХІІІ.,,, ( ) - 1/ я 3, ,,,., /24

24 .,.,, ( - ).,. 119.,, - -. : , /24

25 Отчет за работата на Военните съдилища за 12 месеца на 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Приложение 1 Видове дела година Висящи в началото на периода Постъпили през годината В т. ч. Повт. вненсени и образувани под нов номер след прекр. на съд.прво (чл. 42, ал. 2, чл. 249 и чл. 288, т. 1 от НПК) Продълже ни дела под същия номер постъпили за разглежд ане В срок до 3 месеца Брой % Със съдебен акт по същество Прекратени производства Споразум. по чл.382 НПК Споразум. по Върнати чл.384 НПК, за чл. 24, ал 3 доразслед НПК или спог. ване по 234 ГПК По други причини Брой заседания Висящи в края на периода Обжалвани и протестирани Наказателни общ характер дела Наказателни частен характер дела Дела по 78а НК Частни наказателни дела Частни наказателни дела - Разпити Админстративно наказателен характер дела ВСИЧКО ДЕЛА Брой съдии по щат Натовареност по щат Отработени човекомесеци Действителна натовареност А Б В Г Д Е Ж З И И К 1 2 2a а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ,68 2, ,34 4, ,21 3, , ,38 2, ,59 4, ,85 4,59 Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС) година Брой дадени разрешения за изполсване на СРС Брой изготвени и получени ВДС екз. 1 Приложение на чл.18, ал.1-3 от ЗСРС

26 О Т Ч Е Т по наказателни дела на Военните съдилища за 12 месеца на 2016 година Приложение: 2 Видове престъпления по НК а б ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства 0200 в т.ч. Убийство по чл. 115 НК 0201 Квалифицирани състави на убийство - чл. 116, ал. 1 НК 0202 Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен 0203 служител - чл. 116, ал. 2 НК Убийство в състояние на силно раздразнение - чл. 118 НК 0205 Лишаване от живот при професионална непредпазливост - чл НК Опит за убийство по чл. 115 НК 0214 Опит за убийство по чл. 116 НК 0215 Опит за убийство по чл. 118 НК 0216 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни 0300 повреди в т.ч. Тежка телесна повреда - чл. 128, ал. 1 НК 0301 Средна телесна повреда - чл. 129, ал. 1 НК 0302 Тежка, средна телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител - чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 НК 0306 Лека телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен 0307 служител - чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА в т.ч. Отвличане - чл. 142, ал. 1 НК Квалифицирани състави на отвличане - чл. 142, ал. 2 НК 0408 Отвличане по чл. 142, ал. 3 НК 0409 Приготовление за отвличане - чл. 142, ал. 5 НК Противозаконно лишаване от свобода - чл. 142а, ал. 1 НК 0411 Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на МВР - чл. 142а, ал. 2 НК Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице - чл. 142а, ал. 3 НК шифър на реда началото на отчетния период СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Постъпили дела в т.ч. новообразувани Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две 0414 денонощия - чл. 142а, ал. 4 НК Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в болнично 0415 заведение - чл. 142а, ал. 5 НК Блудство с лице, ненавършило 14 г. - чл. 149, ал. 1-4 НК 0424 Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

27 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица Квалфицирани състави на блудство - чл. 149, ал. 5 НК 0425 Блудство с лице, навършило 14 г. - чл. 150 НК 0426 Изнасилване - чл. 152, ал. 1 НК 0428 Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 2 НК 0429 Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 3 НК Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 4 НК 0431 Склоняване към проституция - чл. 155 НК 0435 Отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл. 156, ал. 1 НК Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл. 156, ал. 2 НК Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за 0440 развратни действия - чл. 156, ал. 3 НК Разпространение на порнографски материали НК 0443 Трафик на хора - чл. 159а НК 0444 Трафик на хора - чл. 159б НК 0445 Използване на лице, пострадало от трафик на хора - чл. 159в НК 0446 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив - чл. 159г НК 0447 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ в т.ч. против националното и расовото равенство - чл. 162 и чл. 163 НК 0501 Престъпления против изповеданията - чл чл. 166 НК 0502 Престъпления против трудовите права на гражданите - чл. 172 НК 0505 Престъпления против авторските права - чл. 172а НК 0506 Престъпления против интелектуалната собственост - чл. 172б НК 0507 Плагиатство - чл. 173 НК 0508 Престъпления против интелектуалната собственост - чл. 174 НК 0509 в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 0600 МЛАДЕЖТА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА в т.ч. Кражба - чл. 194 НК 0701 Квалифицирани състави на кражба - чл. 195, ал. 1 НК Кражба в големи размери - чл. 195, ал. 2 НК 0703 Кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от 0704 Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси - чл. 195, ал. 3 НК Кражба, представляваща опасен рецидив - чл. 196, ал. 1 НК 0705 Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък 0706 случай - чл. 196а НК Привилегирован състав на кражба - чл. 197 НК 0707 Грабеж - чл. 198 НК 0708 в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

28 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 1 НК 0709 Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 2 НК Приготовление за грабеж - чл. 200 НК 0711 Длъжностно присвояване - чл. 201 НК 0712 в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо - чл. 202, ал. 1, т. 1 и т НК Длъжностно присвояване в големи размери - чл. 202, ал. 2 НК Длъжностно присвояване в особено големи размери, 0715 представляващо особено тежък случай - чл. 203, ал. 1 НК Маловажни случаи на длъжностно присвояване - чл. 204 НК 0716 Привилегирован състав на длъжностно присвояване - чл. 205 НК 0717 Обсебване - чл. 206 НК 0718 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив - чл. 206, ал. 3 НК Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай - чл. 206, ал. 4 НК Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ чл. 207 НК Присвояване на съкровище - чл. 208 НК 0722 Измама - чл. 209 НК 0723 Квалифицирани състави на измама - чл. 210, ал. 1 НК Измама по чл. 209, ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, 0725 особено тежък случай или опасен рецидив - чл. 211 НК Документна измама - чл. 212, ал. 1 и 2 НК Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава - чл. 212, ал. 3 НК Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив - чл. 212, ал. 4 НК в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК Документна измама в особено големи размери - чл. 212, ал. 5 НК Измама по чл.212а НК Привилегирован състав на измама - чл. 212б НК Застрахователна измама - чл. 213 НК 0732 Рекет - чл. 213а, ал. 1 НК 0733 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 2 НК 0734 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 3 НК 0735 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 4 НК 0736 Изнудване - чл. 214, ал. 1 и 3 НК 0737 Квалифицирани състави на изнудване - чл. 214, ал. 2 НК 0738 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО в т.ч. Безстопанственост - чл. 219, ал. 1 и 2 НК Умишлена безстопанственост - чл. 219, ал. 3 НК Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - чл. 219, ал. 4 НК 0803

29 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица Сключване на неизгодна сделка, в това число и квалифициран състав - чл. 220 НК 0804 Контрабанда на наркотични вещества - чл. 242, ал. 2 НК 0822 Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества - чл. 242, ал. 3 НК 0823 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, 0800А ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ в т.ч. Пране на пари, приготовление и сдружаване - чл. 253, ал. 1 НК; чл. 253а НК 0835 Квалифицирани състави на пране на пари - чл. 253, ал. 2-5 НК 0836 Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари от длъжностно лице - чл. 253б НК 0837 Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл. 255; чл. 255а; чл. 256 и чл. 257 НК 0839 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 0900 в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до ОРГАНИЗАЦИИ в т.ч. Незаконно преминаване през границата - чл. 279 НК Незаконно превеждане през границата - чл. 280 НК 0911 Основен състав на престъпление по служба - чл. 282, ал. 1 НК 0913 Квалифицирани състави на престъпление по служба - чл. 282, ал. 2-5 НК Престъпление по служба - чл. 282а НК 0915 Престъпление по служба - чл. 283 НК 0916 Престъпление по служба - чл. 283а НК 0917 Престъпление по служба - чл. 283б НК 0918 престъпление по служба - чл. 284 НК 0919 престъпление по служба - чл. 284а - чл. 284в НК престъпление по служба - чл. 285 НК 0921 Подкуп - чл. 301 НК 0932 Квалифицирани състави на подуп - чл. 302 НК 0933 Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай - чл. 302а НК 0934 Подкуп на длъжностно лице - чл. 304 НК 0935 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател - чл. 304а НК 0936 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице - чл. 301, ал. 5 и чл. 304, ал. 3 НК 0937 Подкуп с цел упражняване на влияние - чл. 304б НК 0938 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице - чл. 305 НК 0939 Посредничество за подкуп - чл. 305а НК Провокация за подкуп - чл. 307 НК 0941 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 307б - чл. 307е 900А НК в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

30 Видове престъпления по НК ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл чл. 319 НК КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 319а - чл. 319е НК ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл а б СПОКОЙСТВИЕ в т.ч. Образуване и ръководене на организирана престъпна група - чл свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК НК 1202 Участие в ръководството на престъпна организация или група - чл. 321а НК 1203 Хулиганство - чл. 325, ал. 1 НК 1206 Квалифицирани състави на хулиганство - чл. 325, ал. 2, 3 и 4 НК ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ в т.ч. Квалифицирани състави на палеж и взрив - чл. 330, ал. 2 и 3 НК; чл. 333 НК Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта - чл. 342 НК 1311 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта - чл. 343, ал. 1, б. "а" и "б" НК Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта - чл. 343, ал. 1, б. "в" НК Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "а" НК Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК Противозаконно отнемане на МПС - чл. 346 НК 1321 Основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК Състави на придобиване и държане на наркотични вещества - чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК Склоняване към употреба на наркотични вещества - чл. 354б НК 1334 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл. 354в, ал. 1 НК 1335 Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл. 354в, ал. 2 и 3 НК 1336 опасни престъпления, извършени от чужд гражданин - чл. 356б, ал. 2 НК 1338 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОТБРАНИТЕЛНАТА 1400 СПОСОБНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА в т.ч. Разгласяване сведения, представляващи държавна тайна - чл чл. 360 НК 1401 ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОБЩО ДЕЛА НОХ /от ш до ш. 1500/ НЧХД

31 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по в т.ч. свършени по споразум. чл а б ЧНД - СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО в.т.ч. Производство за определяне на наказание по чл НК (кумулации чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Производство по молби за реабилитация ЧНД - ОТ ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА 400 свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А Осъдени лица на лишаване от свобода.до Дела по чл. 78а НК наказателни дела в т.ч. условно 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК СПРАВКА І брой Брой насрочвания на дела от ОХ+ЧХ 340 В т.ч. общ характер 324 Брой отлагания на дела от ОХ+ЧХ 144 В т.ч. общ характер 134 Изпратени дела за доразследване от съдията докладчик 10 Изпратени за доразследване в открито заседание 6 От влезли в сила решени дела, изпратени за доразследв. 10 Спрени дела 0 Рецидивисти 2 Лица осъдени на пробация 10 Кумулации 4 СПРАВКА ІІ брой От несвършените дела /кол.11/ с изтекъл срок от първото образуване на делото 23 а/ до 3 месеца 26 б/ от 3 до 6 месеца 5 в/ от 6 месеца до 1 г. 3 г/ над 1 година 1 От решените дела /кол.7/ ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 3 30-дневен срок СПРАВКА III СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО НЯКОИ ГЛАВИ ОТ НПК брой ГЛ.XXІV Свършени бързи производства 0 ГЛ.XXV Свършени незабавни производства 0 ГЛ.XXVI Свърш. произв. по искане на обвиняемия 4 ГЛ.XXVII Свършени съкратени производства 34

32 Някои видове престъпления по НК О Т Ч Е Т по наказателните дела на Военните съдилища за 12 месеца на 2015 година СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани в т.ч. Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ прекрат.и свърш. по споразумение решени по същество с присъда а б Гл. І ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В РЕПУБЛИКАТА в т.ч. тероризъм - чл. 108 а 0101 Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА в т.ч. убийства довършени - чл НК 0201 убийства опити - чл НК 0202 причин.смърт по непредпазливост - чл.123 НК отвличане на лица- чл.142 и 156 от НК трафик на хора - чл. 159а-159в НК 0205 изнасилване - чл. 152 НК 0207 Гл.ІІІ ПРЕСТЪПЛ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ Гл.ІVПРЕСТЪПЛ.П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА Гл. V ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА в т.ч. кражба - чл НК грабеж - чл НК 0505 присвояване - чл НК измама - чл. 212,212а,212б НК изнудване/рекет/ чл.213а 214 и, чл.214а НК 0513 Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО Гл.VІІ П-Я П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ. С-МИ Гл. VІІІ ПРЕСТ. П-В ДЕЙНОСТТА НА Д.О.О.О Гл. ІХ ДОКУМ. ПРЕСТЪПЛ Гл. IXA КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 0900A Гл.Х ПРЕСТЪПЛ. П/В ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ в т.ч.орг. и ръководене на престъпна група - чл. 321, 321а НК Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ в т.ч. палеж - чл. 330 ал.2 и 3 НК 1101 смърт и телесна повреда в трансп.-чл. 342 НК 1102 прич. смърт в транспорта - чл. 343 ал.1,б."в" смърт в трансп.в пияно с-е-чл.343 ал.3"б" и ал преспъпл.св. с наркот. в-ва-чл.354а,б,в,356а и др Гл. ХІІ П-Я П-В ОТБР. СПОСОБН. НА РЕПУБЛ в т.ч.. разгл.сведения със секр.инф. - чл Гл. ХІІІ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОБЩО ДЕЛА НОХ /от ш до ш. 1300/ в т.ч. свършени по споразум. чл свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

33 Някои видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани в т.ч. Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ прекрат.и свърш. по споразумение решени по същество с присъда в т.ч. свършени по споразум. чл свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица а б чл НК - предсрочно освобождаване 140 чл НК -давност,амнистия, реабилитация чл. 23, 25 и 27 НК - кумулации чл.78а от НК административни дела НЧХ дела НЧД от досъдебното производство Други дела наказателни дела до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК СПРАВКА І шифър брой Брой насрочвания на дела от ОХ+ЧХ В т.ч. общ характер Брой отлагания на дела от ОХ+ЧХ В т.ч. общ характер Изпратени дела за доразследване от съдията докладчик Изпратени за доразследване в открито заседание От влезли в сила решени дела, изпратени за доразследв Спрени дела Рецидивисти Лица осъдени на пробация Кумулации СПРАВКА ІІ шифър брой От несвършените дела /кол.11/ с изтекъл срок от първото образуване на делото а/ до 3 месеца б/ от 3 до 6 месеца в/ от 6 месеца до 1г г/ над 1 година От решените дела /кол.7/ ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 30-дневен срок СПРАВКА III СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО НЯКОИ ГЛАВИ ОТ НПК БРОЙ ГЛ.XXІV Свършени бързи производства 0 ГЛ.XXV Свършени незабавни производства 0 ГЛ.XXVI Свърш. произв. по искане на обвиняемия 0 ГЛ.XXVII Свършени съкратени производства 15

34 Някои видове престъпления по НК ОТЧЕТ по наказателните дела І инстанция на ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА за 12 месеца на 2014 година СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ прекрат.и свърш. по споразумение решени по същество с присъда в т.ч. свършени по споразум. чл НПК а б Гл. І ПРЕСТЪПЛЕНИЯ П/В РЕПУБЛИКАТА 010 в т.ч. тероризъм - чл. 108 а Гл. ІІ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА в т.ч. убийства довършени - чл НК убийства опити - чл НК причин.смърт по непредпазливост - чл.123 НК отвличане на лица- чл.142 и 156 от НК трафик на хора - чл. 159а-159в НК изнасилване - чл. 152 НК Гл.ІІІ ПРЕСТЪПЛ. П-В ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ 030 Гл.ІVПРЕСТЪПЛ.П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖ Гл. V ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА в т.ч. кражба - чл НК грабеж - чл НК присвояване - чл НК измама - чл. 212,212а,212б НК изнудване/рекет/ чл.213а 214 и, чл.214а НК Гл. VІ ПРЕСТЪПЛ. ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО Гл.VІІ П-Я П-В ФИН.; ДАНЪЧ. И ОСИГ. С-МИ 070 Гл. VІІІ ПРЕСТ. П-В ДЕЙНОСТТА НА Д.О.О.О Гл. ІХ,ІХА ДОКУМ. И КОМП. ПРЕСТЪПЛ в т.ч. компютърни пестъпления по гл. ІХА 091 Гл.Х ПРЕСТЪПЛ. П/В ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ в т.ч.орг. и ръководене на престъпна група - чл. 321, 321а НК Гл. ХІ ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ в т.ч. палеж - чл. 330 ал.2 и 3 НК смърт и телесна повреда в трансп.-чл. 342 НК прич. смърт в транспорта - чл. 343 ал.1,б."в" смърт в трансп.в пияно с-е-чл.343 ал.3"б" и ал преспъпл.св. с наркот. в-ва-чл.354а,б,в,356а и др Гл. ХІІ П-Я П-В ОТБР. СПОСОБН. НА РЕПУБЛ. 120 в т.ч.. разгл.сведения със секр.инф. - чл Гл. ХІІІ ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОБЩО ДЕЛА НОХ /от ш до ш. 1300/ свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

35 Някои видове престъпления по НК началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ прекрат.и свърш. по споразумение решени по същество с присъда в т.ч. свършени по споразум. чл НПК свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица а б чл НК - предсрочно освобождаване x x x x x x x x x x x x чл НК -давност,амнистия, реабилитация x x x x x x x x x x x x чл. 23, 25 и 27 НК - комулации x x x x x x x x x x x x чл.78а от НК x x x x x x x x x x x x адменистративни дела x x x x x x x x x x x x НЧХ дела НЧД от досъдебното производство Други дела 230 к4=к1+к2 k.5=k.6+k.7 k.10=k.4-k.5 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК СПРАВКА І шифър брой Брой насрочвания на дела от ОХ+ЧХ В т.ч. общ характер Брой отлагания на дела от ОХ+ЧХ В т.ч. общ характер Изпратени дела за доразследване от съдията докладчик Изпратени за доразследване в открито заседани От влезли в сила решени дела, изпратени за доразследв Спрени дела Рецидивисти Лица осъдени на пробация Комулации СПРАВКА ІІ шифър брой От несвършените дела /кол.10/ с изтекъл срок от първото образуване на делото а/ до 3 месеца б/ от 3 до 6 месеца в/ от 6 месеца до 1г г/ над 1 година От решените дела /кол.6/ ненаписани мотиви към присъдата с изтекъл 15-дневен срок СПРАВКА III СВЪРШЕНИ ДЕЛА ПО НЯКОИ ГЛАВИ ОТ НПК БРОЙ ГЛ.XXІV Свършени бързи производства 0 ГЛ.XXV Свършени незабавни производства 0 ГЛ.XXVI Свърш. произв. по искане на обвиняемия 0 ГЛ.XXVII Свършени съкратени производства 9

36 Отчет за работата на Военен съд град София за 12 месеца на 2016 г. Приложение 3 НАЗАД Видове дела година Висящи в началото на периода Постъпили през годината В т. ч. Повт. вненсени и образувани под нов номер след прекр. на съд.прво (чл. 42, ал. 2, чл. 249 и чл. 288, т. 1 от НПК) Продължен и дела под същия номер постъпили за разглеждане В срок до 3 месеца Брой % Със съдебен акт по същество Споразум. по чл.382 НПК Прекратени производства Споразум. по чл.384 НПК, чл. 24, ал 3 НПК или спог. по 234 ГПК Върнати за доразследв ане По други причини Брой заседания Висящи в края на периода Обжалвани и протестирани 1 2 2a а 6б 7 8 8а 8б 8в 8г Наказателни 2014 % 0 0 общ характер А 2015 % 0 0 дела % Наказателни 2014 % 0 0 частен характер Б 2015 % 0 0 дела % Дела 2014 % 0 0 по чл.78a В 2015 % 0 0 НК % Частни 2014 % 0 0 наказателни Г 2015 % 0 0 дела % Частни 2014 % 0 x 0 x наказателни дела Д 2015 % 0 x 0 x разпити % x 0 x Админстративно 2014 % 0 0 наказателен Е 2015 % 0 0 характер дела % ВСИЧКО ДЕЛА Брой съдии по щат Натовареност по щат Отработени човекомесеци Действителна натовареност Ж З И И К % % % ,00 0, ,00 0, ,19 3, ,00 0, ,00 0, ,67 3,55 Дадени разрешения за СРС (чл.29, ал.8 от ЗСРС) година Брой дадени разрешения за изполсване на СРС Брой изготвени и получени ВДС екз. 1 Приложение на чл.18, ал.1-3 от ЗСРС Утвърдени от ВСС с Протокол 3/ г. Изменени и допълнени от ВСС с Протокол 49/01,10,2015 г. Изменени и допълнени от СК на ВСС с Протокол 29/ г.

37 О Т Ч Е Т по наказателните дела І инстанция на В О Е Н Е Н СЪД град София за 12 месеца на 2016 г. НАЗАД Видове престъпления по НК СВЕДЕНИЯ ЗА Д Е Л А Т А Постъпили дела в т.ч. а б ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства в т.ч. Убийство по чл. 115 НК 0201 Квалифицирани състави на убийство - чл. 116, ал. 1 НК 0202 Убийство на съдия, прокурор,следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен 0203 съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител - чл. 116, ал. 2 НК Убийство в състояние на силно раздразнение - чл. 118 НК 0205 Лишаване от живот при професионална непредпазливост - чл. 123 НК Опит за убийство по чл. 115 НК 0214 Опит за убийство по чл. 116 НК 0215 Опит за убийство по чл. 118 НК 0216 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди в т.ч. Тежка телесна повреда - чл. 128, ал. 1 НК 0301 Средна телесна повреда - чл. 129, ал. 1 НК 0302 Тежка, средна телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на МВР, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител - чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2 НК Лека телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител - чл. 131, ал. 2, т. 3 и 4 НК ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА в т.ч. Отвличане - чл. 142, ал. 1 НК 0407 Квалифицирани състави на отвличане - чл. 142, ал. 2 НК 0408 Отвличане по чл. 142, ал. 3 НК 0409 Приготовление за отвличане - чл. 142, ал. 5 НК Противозаконно лишаване от свобода - чл. 142а, ал. 1 НК 0411 Противозаконно лишаване от свобода от длъжностно лице, представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му, от охранител, застраховател или лице от състава на МВР - чл. 142а, ал. 2 НК Противозаконно лишаване от свобода на бременна жена, малолетно или непълнолетно лице - чл. 142а, ал. 3 НК шифър на реда началото на отчетния период новообразувани Противозаконно лишаване от свобода по начин, мъчителен и опасен за здравето на пострадалия или продължило повече от две денонощия - чл. 142а, 0414 ал. 4 НК Съзнателно настаняване или задържане на здраво лице в болнично заведение чл. 142а, ал. 5 НК Блудство с лице, ненавършило 14 г. - чл. 149, ал. 1-4 НК 0424 Квалфицирани състави на блудство - чл. 149, ал. 5 НК 0425 Блудство с лице, навършило 14 г. - чл. 150 НК 0426 Изнасилване - чл. 152, ал. 1 НК 0428 Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 2 НК 0429 Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 3 НК Квалифицирани състави на изнасилване - чл. 152, ал. 4 НК 0431 Склоняване към проституция - чл. 155 НК 0435 Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по споразумение в т.ч. свършени по споразум. чл НПК свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела СВЕДЕНИЯ ЗА Л И Ц А Т А съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица 3 до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

38 Видове престъпления по НК Отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл. 156, ал. 1 НК Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни действия - чл. 156, ал. 2 НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по споразумение в т.ч. свършени по споразум. чл НПК а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица Квалифицирани състави на отвличане с цел предоставяне за развратни 0440 действия - чл. 156, ал. 3 НК Разпространение на порнографски материали НК 0443 Трафик на хора - чл. 159а НК 0444 Трафик на хора - чл. 159б НК 0445 Използване на лице, пострадало от трафик на хора - чл. 159в НК 0446 Трафик на хора, представляващ опасен рецидив - чл. 159г НК 0447 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ в т.ч. против националното и расовото равенство - чл. 162 и чл. 163 НК 0501 Престъпления против изповеданията - чл чл. 166 НК 0502 Престъпления против трудовите права на гражданите - чл. 172 НК 0505 Престъпления против авторските права - чл. 172а НК 0506 Престъпления против интелектуалната собственост - чл. 172б НК 0507 Плагиатство - чл. 173 НК 0508 Престъпления против интелектуалната собственост - чл. 174 НК 0509 в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И 0600 МЛАДЕЖТА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА в т.ч. Кражба - чл. 194 НК 0701 Квалифицирани състави на кражба - чл. 195, ал. 1 НК 0702 Кражба в големи размери - чл. 195, ал. 2 НК 0703 Кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси от структурните звена на МВР, МО, от Българската армия, от структурите на подчинение на министъра на отбраната и от Държавна агенция Държавен 0704 резерв и военновременни запаси - чл. 195, ал. 3 НК Кражба, представляваща опасен рецидив - чл. 196, ал. 1 НК 0705 Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - чл а НК Привилегирован състав на кражба - чл. 197 НК 0707 Грабеж - чл. 198 НК 0708 Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 1 НК 0709 Квалифицирани състави на грабеж - чл. 199, ал. 2 НК Приготовление за грабеж - чл. 200 НК 0711 Длъжностно присвояване - чл. 201 НК 0712 Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго 0713 престъпление, не по- тежко наказуемо - чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 2 НК Длъжностно присвояване в големи размери - чл. 202, ал. 2 НК 0714 Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено 0715 тежък случай - чл. 203, ал. 1 НК Маловажни случаи на длъжностно присвояване - чл. 204 НК 0716 Привилегирован състав на длъжностно присвояване - чл. 205 НК 0717 Обсебване - чл. 206 НК 0718 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив - чл. 206, ал. 3 НК Обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай - чл. 206, ал. 4 НК до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ - чл. 207 НК 0721

39 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по споразумение в т.ч. свършени по споразум. чл НПК а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица Присвояване на съкровище - чл. 208 НК 0722 Измама - чл. 209 НК 0723 Квалифицирани състави на измама - чл. 210, ал. 1 НК 0724 Измама по чл. 209, ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък 0725 случай или опасен рецидив - чл. 211 НК Документна измама - чл. 212, ал. 1 и 2 НК Документна измама, при която полученото без правно основание имущество е от фондове на Европейския съюз или предоставено от тях на българската държава - чл. 212, ал. 3 НК 0727 Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив чл. 212, ал. 4 НК Документна измама в особено големи размери - чл. 212, ал. 5 НК Измама по чл.212а НК Привилегирован състав на измама - чл. 212б НК 0731 Застрахователна измама - чл. 213 НК 0732 Рекет - чл. 213а, ал. 1 НК 0733 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 2 НК 0734 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 3 НК 0735 Квалифицирани състави на рекет - чл. 213а, ал. 4 НК 0736 Изнудване - чл. 214, ал. 1 и 3 НК 0737 Квалифицирани състави на изнудване - чл. 214, ал. 2 НК 0738 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО в т.ч. Безстопанственост - чл. 219, ал. 1 и 2 НК 0801 Умишлена безстопанственост - чл. 219, ал. 3 НК 0802 Безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай - чл. 219, ал. 4 НК 0803 Сключване на неизгодна сделка, в това число и квалифициран състав - чл. 220 НК 0804 Контрабанда на наркотични вещества - чл. 242, ал. 2 НК 0822 Контрабанда на прекурсори или съоръжения и материали за производство на наркотични вещества - чл. 242, ал. 3 НК 0823 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТА И 0800А ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМИ в т.ч. Пране на пари, приготовление и сдружаване - чл. 253, ал. 1 НК; чл. 253а НК 0835 Квалифицирани състави на пране на пари - чл. 253, ал. 2-5 НК 0836 Нарушаване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари от длъжностно лице - чл. 253б НК 0837 Укриване и неплащане на данъчни задължения - чл. 255; чл. 255а; чл. 256 и чл. 257 НК 0839 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ в т.ч. Незаконно преминаване през границата - чл. 279 НК Незаконно превеждане през границата - чл. 280 НК 0911 Основен състав на престъпление по служба - чл. 282, ал. 1 НК 0913 Квалифицирани състави на престъпление по служба - чл. 282, ал. 2-5 НК Престъпление по служба - чл. 282а НК 0915 Престъпление по служба - чл. 283 НК 0916 Престъпление по служба - чл. 283а НК 0917 Престъпление по служба - чл. 283б НК 0918 престъпление по служба - чл. 284 НК до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

40 Видове престъпления по НК шифър на реда началото на отчетния период Постъпили дела в т.ч. новообразувани Продължени дела под същия номер Дела за разглеждане /кол.1+ кол.2/ /кол.7+кол.8/ решени по същество с присъда прекрат.и свърш. по споразумение в т.ч. свършени по споразум. чл НПК а б свършени до 3 месеца края на отчетния период обжалвани дела съдени лица престъпление по служба - чл. 284а - чл. 284в НК престъпление по служба - чл. 285 НК 0921 Подкуп - чл. 301 НК 0932 Квалифицирани състави на подуп - чл. 302 НК 0933 Подкуп в особено големи размери, представляващ особено тежък случай - чл. 302а НК 0934 Подкуп на длъжностно лице - чл. 304 НК 0935 Подкуп на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, в т.ч. оправдани в т.ч. непълнолетни на лишаване от свобода.до 3 г. в т.ч. условно Осъдени лица включително съдия, съдебен заседател, прокурор или следовател - чл. 304а НК 0936 Подкуп от и на чуждо длъжностно лице - чл. 301, ал. 5 и чл. 304, ал. 3 НК 0937 Подкуп с цел упражняване на влияние - чл. 304б НК 0938 Подкуп, получен от арбитър или вещо лице - чл. 305 НК 0939 Посредничество за подкуп - чл. 305а НК Провокация за подкуп - чл. 307 НК 0941 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТА - чл. 307б - чл. 307е НК 900А ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл чл. 319 НК КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - чл. 319а - чл. 319е НК ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО 1200 СПОКОЙСТВИЕ в т.ч. Образуване и ръководене на организирана престъпна група - чл. 321 НК 1202 Участие в ръководството на престъпна организация или група - чл. 321а НК 1203 Хулиганство - чл. 325, ал. 1 НК 1206 Квалифицирани състави на хулиганство - чл. 325, ал. 2, 3 и 4 НК ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ в т.ч. Квалифицирани състави на палеж и взрив - чл. 330, ал. 2 и 3 НК; чл. 333 НК 1302 Причиняване на смърт и телесна повреда в транспорта - чл. 342 НК 1311 Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта - чл. 343, ал. 1, б. "а" и "б" НК 1312 Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта - чл. 343, ал. 1, б. "в" НК 1313 Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "а" НК 1314 Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи - чл. 343, ал. 3, б. "б" и ал. 4 НК Противозаконно отнемане на МПС - чл. 346 НК 1321 Основни състави на производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл. 354а, ал. 1 и 2 НК 1332 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества - чл. 354а, ал. 3, 4 и 5 НК 1333 Склоняване към употреба на наркотични вещества - чл. 354б НК 1334 Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл. 354в, ал. 1 НК 1335 Квалифицирани състави на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества - чл. 354в, ал. 2 и 3 НК 1336 опасни престъпления, извършени от чужд гражданин - чл. 356б, ал. 2 НК до 10 г. 10 до 30 г. доживотен затвор доживотен затвор без право на замяна други наказания от осъдените лица - брой лица с наложени наказания по чл НПК

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл. 95-97а 102 Предателство чл.98 103 104 Убийство или телесна повреда на представител на чужда чл. 99 държава с противодържавна цел Участие във военни действия

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН  ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 213 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж постъпили през отчетния период за разглеждане нох нчхд чл.7а чнд

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc IUS EST ARS BONI ET AEQUI Правото е изкуството на доброто и справедливото. О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районен съд гр.левски през периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Районен съд гр.левски

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 213 за 213 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж несвършени в началото на отчетния период нох нчхд чл.78а чнд анхд нох

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С., г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септем О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 41 гр. С.,04.10.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети въззивен състав, в открито заседание на единадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2006 ГОДИНА КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В Силистренския районен съд през 2006 година работиха районните съдии: ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно