ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СО –"

Препис

1 ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КЪМ СО

2 КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА Г Г. / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / РАЙОННИ ИНСПЕКТОРАТИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ лв. ГЛОБИ С фиш лв. КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ бр. АУАН бр. ОТДЕЛИ И СЕКТОРИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ лв. ГЛОБИ С фиш 0 лв. КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ бр. АУАН 789 бр. ОБЩО ЗА ОТДЕЛИ И СЕКТОРИ ГЛОБИ С КВИТАНЦИЯ лв. ГЛОБИ С фиш лв. КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ бр. АУАН бр.

3 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ, ГЛОБИ С ФИШ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ / В ЛЕВА ПО СМЕТКА НА СО / ЛЕВА ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ ОТ РАЙОНИ / А / ГЛОБИ С ФИШ ОТ РАЙОНИ / В / ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ ОТ ОТДЕЛИ / С / ОБЩО: ГЛОБИ ПО КВИТАНЦИИ И С ФИШ ОТ РАЙОНИ И ОТДЕЛИ / А+В+С / ОБЩО: ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА СИ и НАПРАВЛЕВИЕ ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ / D / ОБЩО: / А+В+С+D /

4 СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ / В ЛЕВА НА СМЕТКА НА СО/ ОБЩО : ЛВ.

5 СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ГЛОБИ С КВИТАНЦИИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ НАРЕДБИ /бр./ /лв./ 1 ЗВМД Н 1ОРООИТСО НИПОЗССО НПОРИМДЕРДТСО НРУИТДТСО НПОЧУОТСО НОДТСО НППОДЖТСО лв. 20 лв. 60 лв. 10 лв лв лв. 600 бр. 750 лв. 380 лв лв лв. ЗВМД -60 бр. Н 1ОРООИТСО - 38 бр. НИПОЗССО - 75 бр. НПОРИМДЕРДТСО бр. НРУИТДТСО бр. НПОЧУОТСО бр. НОДТСО бр. НППОДЖТСО - 1 бр. НИЕТИГСТСО - 2 бр. 9 НИЕТИГСТСО 2 20 Заповед на Кмета на СО - 6 б 10 Заповед на Кмета на СО 6 60 Други бр. 11 ДРУГИ ОБЩО:

6 СПРАВКА ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ГЛОБИ С ФИШ /В ЛЕВА НА СМЕТКА НА СО/ Г Г. ОБЩО : ЛВ. По Наредби НОДТСО и НУОПОЧТСО

7 КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ Г г г бр г бр. Нарастване спрямо същия период за 2014 г. + 18,43%

8 КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ /БРОЙ/ Г г. НАРЕДБИ /бр./ 1 НПОЧУОТСО НИПОЗССО 42 3 НРУИТДТСО НППОДЖТСО 9 5 НОДТСО Н 1ОРООИТСО 65 7 НПОРИМДЕРДТСО ЗУО бр. 384 бр. 1 бр. 7 бр бр. 30 бр. 705 бр. 65 бр бр. 42 бр. НПОЧУОТСО НИПОЗСТСО НРУИТДТСО НППОДЖТСО НОДТСО Н 1ОРООИТСО НПОРИМДЕРДТСО ЗУО НИЕТИГСТСО ЗВМД Заповед на Кмета 9 НИЕТИГСТСО 7 10 ЗВМД бр. 9 бр бр. ЗДП Други 10 Заповед на Кмета ЗДП 1 12 Други : проверки по жалби и сигнали ОБЩО:

9 СПРАВКА Общ брой съставени актове / АУАН /от инспектори на СИ за установяване на административни нарушения и издадени Наказателни постановления от Директора на СИ и изготвени проекти за Наказателни постановления /НП/, по които административнонаказващ орган е СО Общ брой /АУАН/ за установяване на административни нарушения на територията на СО Януари - Юни 2015 г бр. 88 бр. съставени АУАН 763 бр. изготвени проекти на НП 693 бр. съставени АУАН 440 бр. съставени АУАН 884 бр. изпратени АУАН Съставени АУАН от инспектори на СИ, по които административнона казващ орган е Директорът на СИ 1. НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, издадени от Директора на СИ 93 бр. 2.ОБЩА СУМА НА ГЛОБИ, определени в Наказателни постановления, издадени от Директора на СИ лв.. 3.ДОБРОВОЛНО ЗАПЛАТЕНИ ГЛОБИ, ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ,определени в Наказателни постановления в брой или безкасово по сметка на СО лв. Съставени АУАН от инспектори на СИ по Наредба НРУИТДТСО и изготвени от СИ проекти за НП по Наредбата, която административнонаказващ орган е Направление Финанси и стопанска дейност на СО НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, издадени от направление Финанси и стопанска дейност на СО /проекти/ 684 бр. ОБЩА СУМА НА ГЛОБИ, определени в проекти на Наказателни постановления, издадени от Направление Финанси и стопанска дейност на СО лв. Съставени АУАН от инспектори на СИ по Наредба НПОРИДМЕРДТСО и изготвени от СИ проекти за НП по Наредбата, която административнонаказващ орган е Направление Архитектура и градоустройство на СО НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, издадени от направление Финанси и стопанска дейност на СО /проекти/ 9 бр. ОБЩА СУМА НА ГЛОБИ, определени в проекти на Наказателни постановления, издадени от Направление Финанси и стопанска дейност на СО лв. Съставени АУАН от инспектори на СИ и изпратени за издаване на НП по които за административнонаказващ орган са определени от кметовете на съответните райони на СО

10 СРЕДЕЦ КРАСНО СЕЛО ВЪЗРАЖДАНЕ ОБОРИЩЕ СЕРДИКА ПОДУЯНЕ СЛАТИНА ИЗГРЕВ ЛОЗЕНЕЦ ТРИАДИЦА КРАСНА ПОЛЯНА ИЛИНДЕН НАДЕЖДА ИСКЪР МЛАДОСТ СТУДЕНТСКИ ВИТОША ОВЧА КУПЕЛ ЛЮЛИН ВРЪБНИЦА НОВИ ИСКЪР КРЕМИКОВЦИ ПАНЧАРЕВО БАНКЯ СЕКТОР "КП" СЕКТОР "КТД" СЕКТОР "КРД" СЕКТОР "КЗС" ОЦ СЕКТОР "КРИ" СЕКТОР "ОК" СЕКТОР "ККФОС" ЗВЕНО "МЕ" КОНТРОЛНА И САНКЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СЪСТАВЕНИ АУАН ПО РАЙОНИ И ОТДЕЛИ /БРОЙ/ Г г г бр г бр. Нарастване спрямо същия период за 2014 г. + 6,31 %

11 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ /АУАН/ ОТ ИНСПЕКТОРИ НА ПО НАРЕДБИ И ЗАКОНИ Г г. НАРЕДБИ /бр./ 1 НПОЧУОТСО НИПОЗССО 18 3 НРУИТДТСО НОДТСО Н 1ОРООИТСО 4 6 НПОРИДМЕРДТСО 19 АУАН: броя 1 бр. 4 бр. 19 бр. 1 бр. 1 бр. 153 бр. 18 бр. НПОЧУОТСО НИПОЗССО НРУИТДТСО НОДТСО Н 1ОРООИТСО НПОРИДМЕРДТСО 7 НППОДЖТСО 1 8 ЗВМД 1 9 Изборен кодекс бр. 840 бр. НППОДЖТСО ЗВМД Изборен кодекс ОБЩО: 2 105

12 ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО СЕКТОР КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ РАЙОН КП / бр. / Глоби с квитанция /лв./ АУАН /бр./ 1 Средец Красно село Възраждане Оборище Сердика Подуяне Слатина Изгрев Лозенец Триадица Красна поляна Илинден Надежда Искър Младост Студентски Витоша Овча купел Люлин Връбница Нови Искър Кремиковци Панчарево Банкя Сектор КТД ОБЩО: АУАН бр. Констативни протоколи бр. Глоби с квитанция лв.

13 РАЙОН КП / бр. / ОПЕРАТИВНА ИНФОРАМЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО Глоби с квитанция /лв./ АУАН /бр./ 1 Средец Красно село Възраждане Оборище Сердика Подуяне Слатина Изгрев Лозенец Триадица Кр. поляна Илинден Надежда Искър Младост Студентски Витоша Овча купел Люлин Връбница Нови Искър Кремиковци Панчарево Банкя Сектор КЗС ОБЩО: АУАН 89 бр. Констативни протоколи 623 бр. глоби с квитанция лв.

14 ДЕЙНОСТ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ОБЩО: броя ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА СИ сигнали за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 г броя ДЕЛОВОДСТВО НА СИ Жалби и сигнали за периода ЯНУАРИ - ЮНИ 2015 г броя

15 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУПИ НА НЕСПЕШНИ СИГНАЛИ КЪМ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА / БРОЙ / Месец Отработени общо сигнали сектор сектор сектор сектор сектор сектор сектор Чистота и управление наотпадъците транспортна инфраструктура домашни животни и скитащти кучета паркиране екология софийска вода други януари февруари март април май юни ОБЩО:

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" ДГ 159 ра

Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец ДГ 159 ра Г Р А Ф И К за работата на общинските детски градини през месеците юни, юли и август 2017 г. Район "Средец" ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи работи не работи ДГ

Подробно

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра

РАЙОН ДГ М. ЮНИ М. ЮЛИ М. АВГУСТ Район Средец Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи ра Район "Средец" Г Р А Ф И К за работата на детските заведения през месеците юни, юли и август 2019 г. ДГ 159 работи работи не работи ДГ 77 работи работи не работи ДГ 113 работи не работи работи ДГ 18 работи

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

Pages 1 to 8 of PDFOnline

Pages 1 to 8 of PDFOnline СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От 01.01.2010 до31.12.2010 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 4 1 на Столичния общински

Подробно

ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46А СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46, РАЙОННА СЛУЖБА ДЕЙНОСТИ МЯСТО ДАТА ЧАС ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВР

ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46А СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46, РАЙОННА СЛУЖБА ДЕЙНОСТИ МЯСТО ДАТА ЧАС ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВР ПЪРВА ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46А СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ул. Екзарх Йосиф 46, ОТКРИТИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ГРАЖДАНИ Демонстрация на тактико технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име сво СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 0 0 0 2 Банкя ПГТ "Алеко

Подробно

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ Район Училище име КОД Паралелка име 1 Банкя 78. С СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ 1 Банкя 78. СУ "Хр. Смирненски" 0781 Предприемачески - АЕ 2 Банкя ПГТ "Алеко Константинов" 4001 Организация

Подробно

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свобод СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА Район Училище име КОД Име свободни места без квоти свободни места младежи свободни

Подробно

<CFCFD02CEFF0E8EBEEE6E5EDE8E520332E312E786C73>

<CFCFD02CEFF0E8EBEEE6E5EDE8E520332E312E786C73> ПРИЛОЖЕНИЕ. Поименен списък на обектите за проучвателни и проектни работи в програмата за капиталови разходи на СО за 0г. Общо за ППР 4 65 485 0 4 65 485 в.т.ч.: дейност 475 000 0 475 000 Проектиране на

Подробно

Молба до главн Архитект община "Връбница"

Молба до главн Архитект община Връбница СПИСЪК на речните участъци, включени в Програмата за планово почистване на речни корита, преминаващи през територията на Столична община през 2019 г. река Владайска участък от ул. Проф. Любомир Миланов

Подробно

Оценка на Активите

Оценка на Активите Дирек Инженерни и строителни дейности Отдел Управление на активи Методика за оценка състоянието на сградите Дата: Септември 2016 Съдържание: 1. Въведение:... 3 2. Методика:... 3 2.1 Списък на сградите

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва

ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва ДО родителите на учениците, които завършват VII клас УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомявам Ви, че определената от началника на РУО София-град комисия насочва учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 234,694 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

проект СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАН НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПРЕ

проект СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАН НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПРЕ СТОЛИЧНА ОБЩИНА Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАН НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПРЕЗ ГОДИНА Год. Сметна Общо с вкл. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА Зап.

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2014 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 220,686 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я - П Р О Е К Т ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ Д

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я - П Р О Е К Т ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ Д СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я - П Р О Е К Т ОБЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В 2013 ГОДИНА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на ди СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg. Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 07:00

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word г.

Microsoft Word г. СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08.00

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/ , Б Ю Л Е Т И Н на дир СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ София 1618, кв. Павлово, ул. Деспот Слав 19, дежурен 02/9041315, app@sofia.bg Б Ю Л Е Т И Н на дирекция Аварийна помощ и превенция За периода от 08:00

Подробно

KM_224e

KM_224e СТОЛИЧНА ОБЩИНА ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ ПРЕЗ ГОДИНА НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА год СМЕТНА

Подробно