Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Размер: px
Започни от страница:

Download "Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и"

Препис

1 Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30 - AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 с връщане с пружинна сила - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL с ограничение на хода 1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 могат да се съчетават само с регулатор DN 15. AVQM в съчетание с AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) или AMV(E) 33 (SL) може да бъде одобрен по DIN AVQM е управляващ вентил, независим от диференциалното налягане и с вграден ограничител на дебит, разработен за използване в топлофикационни/отоплителни системи. Регулаторът не позволява дебитът да надвиши зададения макс. дебит. В съчетание с електрозадвижките AMV(E) и електронните регулатори ECL могат да бъдат регулирани дебитът и температурата, за да се постигне най-голяма икономия на енергия. Основни данни: DN k VS 0,4-10 m 3 /h Диапазон на дебита ,0 m 3 /h PN 16 Диференциално налягане на управляващия вентил Δp MCV: 0,2 bar Температура: - Циркулационна вода / вода с гликол до 30% C Съединения: - Външна резба (накрайници на заварка, с резба и с фланец) AVQM има управляващ вентил с регулируем ограничител на дебит, присъединителен пръстен за електрозадвижка и задвижка за налягане с една управляваща мембрана. Кодове за поръчка Пример: Управляващ вентил, независим от диференциалното налягане и с вграден ограничител на дебит, DN 15; k VS 1,6; PN 16; диференциално налягане на управляващия вентил Δp 0,2 bar; T max 150 C; външна резба - 1 Регулатор AVQM DN 15 Кодов : 003H6735 Опция: - 1 Заварени накрайници Кодов : 003H6908 Регулаторът се доставя напълно сглобен, включително с импулсна тръба между вентила и задвижката. Електрозадвижката AMV(E) трябва да бъде заявена отделно. AVQM регулатор Скица DN (mm) 15 kvs (m 3 /h) 0,4 Присъединяване Кодов 003H6733 1,0 003H6734 1,6 G ¾ A 003H6735 2,5 003H6736 Цилиндрична външна резба по ISO 228/1 4,0 003H ,3 G 1 A 003H ,0 G 1¼ A 003H G 1¾ A 003H6740 DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 1

2 Кодове за поръчка (продължение) Принадлежности Скица Означение на типа DN Присъединяване Кодов H6908 Накрайници на заварка H H H R ½ 003H6902 Накрайници с външна резба 20 Конична външна резба съгл. R ¾ 003H EN R 1 003H R 1¼ 003H H6915 Фланцови накрайници 20 Фланци PN 25, съгласно EN H H6917 Сервизни комплекти Скица Означение на типа DN k VS (m 3 /h) Кодов 0,4 003H6861 1,0 003H ,6 003H6863 Втулка за вентила 2,5 003H6864 4,0 003H ,3 003H , H6867 0,4 003H6886 1,0 003H ,6 003H6888 Вложка на управляващия вентил 2,5 003H6889 4,0 003H ,3 003H ,0 003H H6795 Означение на типа Диапазон на настройка на Δp (bar) Кодов Задвижка 0,2 003H VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 DEN-SMT/SI

3 Вентил Номинален диаметър DN Стойност на k VS за dp регулатора 0,4 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 8,0 10 Q min 0,015 0,02 0,03 0,07 0,07 0,16 0,2 0,16 Обхват на m 3 /h настройката p MCV = 0,2 bar Q nom 0,18 0,4 0,86 1,4 2,2 3,0 3,5 5,5 за макс. дебит Q 2) max - - 0,9 1,6 2,4 3,5 4,5 6,0 Ход mm Автономност на управляващия вентил 1 (100%) в обхвата на настройката за дебит Управляващи характеристики Логаритмични Коефициент на кавитация z 0,6 0,55 Пропуски съгл. стандарт IEC 534 % от k VS 0,02 0,05 Номинално налягане PN 16 Мин. диференциално налягане вж. забележка 1) bar Макс. диференциално налягане 12 Работен флуид Циркулационна вода / вода с гликол до 30% рн на флуида Мин. 7, макс. 10 Температура на флуида ºC вентил Външна резба Присъединяване На заварка и с външна резба накрайници Фланец - Материали Тяло на вентила Червен бронз CuSn5ZnPb (Rg5) Седло на вентила Неръждаема стомана, мат Конус на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As Пломба DP EPDM Пломба MCV Метал Система за балансиране на налягането Вложка на управляващия вентил Втулка за вентила - Бутало Забележка: DP - регулатор на диференциално налягане, MCV - управляващ мотор-вентил 2 1) Q Зависи от величината на дебита и k VS на вентила; за Q set = Q max -> p min 0,5 bar; за Q set < Q max -> pmin pmcv k VS 2) По-високи макс. дебити се постигат при по-високо диференциално налягане върху AVQM регулатора и отваряне >80%. В общия случай, при Δp > 1-1,5 bar Задвижка Тип AVQM Размер на задвижката cm 2 39 Номинално налягане PN 16 Диференциално налягане на MCV - управляващ мотор-вентил bar 0,2 Материали Кожух Цинк-хромирана стомана, DIN 1624, No Мембрана EPDM Импулсна тръба Медна тръба Ø 6 1 mm DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 3

4 Принципи на приложение - Монтаж на връщащата тръба Директна отоплителна система Индиректна отоплителна система - Монтаж на подаващата тръба Директна отоплителна система Индиректна отоплителна система Монтажни положения Температура на флуида 100 C Температура на флуида 130 C Температура на флуида 150 C Електрозадвижка Забележка! Монтажните положения за електрозадвижките AMV(E) трябва също да се спазват. Вижте съответните Технически данни. 4 VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 DEN-SMT/SI

5 Диаграма на налягането в зависимост от температурата CuSn5ZnPb (Rg5) PN 16 работна зона Максимално допустимо работно налягане като функция от температурата на флуида (съгл. EN ). Диаграма на дебита Диаграма за оразмеряване и настройка Съотношение между фактическия дебит и броя обороти на ограничителя на дебит. Посочените стойности са приблизителни. DN 15 k VS 1,6 DN 32 k VS 10,0 DN 25 k VS 8,0 DN 20 k VS 6,3 DN 15 k VS 4,0 DN 15 k VS 2,5 DN 15 k VS 1,0 DN 15 k VS 0,4 поток поток обороти 1 = 120º Дебитът може да бъде регулиран както е показано на тази диаграма чрез завъртане на винта на ограничителя обратно на часовниковата стрелка. Водният поток е показан чрез диференциалното налягане през MCV 0,2 bar (20 kpa) и през целия регулатор от 0,5 bar (50 kpa) до 12 bar (1200 kpa). Забележка: За макс. дебит трябва да се използват настройките в диаграмите на регулатора от инструкциите. DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 5

6 Оразмеряване - Директна отоплителна система Пример 1 Управляващият мотор-вентил (MCV) за смесителен кръг в директно присъединени отоплителни системи изисква дебит от 700 l/h. Предоставени данни: Q max = 0,7 m 3 /h (700 l/h) p min = 0,8 bar (80 kpa) 1) p контур = 0,1 bar (10 kpa) p MCV = 0,2 bar (20 kpa) по подразбиране за AVQM Забележка: 1) p контур отговаря на необходимото налягане на помпата в отоплителната система и не трябва да се взема предвид, когато се оразмерява AVQM. Общата (налична) загуба на налягане върху регулатора е: p AVQM,A = p min p AVQM,A = 0,8 bar (80 kpa) Евентуалните загуби на налягане в тръбите, спирателната арматура, топломерите и т.н. не са включени. Изберете регулатор от диаграмата на дебита, стр. 4, с най-малка възможна стойност на k VS при отчитане на наличните диапазони на дебит. k VS = 1,6 m 3 /h Минималното необходимо диференциално налягане върху избрания регулатор се изчислява по формулата: p AVQM,MIN Q k max. vs 2 p MCV p AVQM,MIN = 0,39 bar (39 kpa) p AVQM,A > p AVQM,MIN 0,8 bar > 0,39 bar 2 0,7 1,6 0,2 Решение: За примера е приет AVQM DN 15, стойност на k VS 1,6, диапазон на задаване на дебита 0,03-0,9 m 3 /h. контур контур 6 VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 DEN-SMT/SI

7 Оразмеряване (продължение) - Индиректна отоплителна система Пример 2 Управляващият мотор-вентил (MCV) за управление на индиректно присъединена отоплителна система изисква дебит от 1200 l/h. Предоставени данни: Q max = 1,2 m 3 /h (1200 l/h) p min = 0,8 bar (80 kpa) p топлообменник = 0,1 bar (10 kpa) p MCV = 0,2 bar (20 kpa) Общата (налична) загуба на налягане върху регулатора е: p AVQM,A = p min p топлообменник = 0,8 0,1 p AVQM,A = 0,7 bar (70 kpa) Евентуалните загуби на налягане в тръбите, спирателната арматура, топломерите и т.н. не са включени. Изберете регулатор от диаграмата на дебита, стр. 4, с най-малка възможна стойност на k VS при отчитане на наличните диапазони на дебит. k VS = 2,5 m 3 /h Минималното необходимо диференциално налягане върху избрания регулатор се изчислява по формулата: p AVQM,MIN Q k max. vs 2 p p AVQM,MIN = 0,43 bar (43 kpa) p AVQM,A > p AVQM,MIN 0,7 bar > 0,43 bar MCV 2 1,2 2,5 0,2 Решение: За примера е приет AVQM DN 15, стойност на k VS 2,5, диапазон на задаване на дебита 0,07-2,4 m 3 /h. топлообменник топлообменник DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 7

8 Конструкция 1. Вложка на управляващия вентил 2. Регулируем ограничител на дебита 3. Тяло на вентила 4. Втулка за вентила 5. Конус на вентила, разтоварен от налягане 6. Стебло на вентила 7. Вградена пружина за управление на дебита 8. Дренажен отвор 9. Задвижка 10. Управляваща мембрана 11. Присъединителна гайка 12. Импулсна тръба 13. Компресионен фитинг за импулсна тръба 14. Предпазен вентил за свръхналягане Начин на функциониране Обемният поток води до пад на налягане в регулируемия ограничител на дебит. Получените налягания се предават през импулсните тръби и/или отвора за оттичане в стеблото на задвижката към камерите на задвижката и въздействат на регулиращата мембрана за управление на дебита. Диференциалното налягане на ограничителя на дебит се регулира и ограничава посредством вградената пружина за регулиране на дебита. Управляващият вентил се затваря при повишаване и се отваря при понижаване на диференциалното налягане, за да регулира макс. дебит. При това електрозадвижката работи от нулев до макс. дебит според натоварването. Регулаторът е снабден със предпазен вентил за свръхналягане, който предпазва управляващата мембрана за регулиране на дебита от твърде високо диференциално налягане. Настройки Настройка на дебита Регулирането на дебита се извършва чрез настройка на положението на ограничителя на дебит. Регулирането може да се извърши въз основа на диаграмата за настройка на дебита (вижте съответните инструкции) и/или чрез топломера. 8 VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 DEN-SMT/SI

9 Размери 155 L H1 AMV(E) 2./ 3. + AVQM (DN 15-25) H H2 Ø 106 DN L H H 2 Тегло mm (kg) , , , ,5 121 H 1 DN (mm) AMV(E) 10 + AVQM (DN 15) AMV(E) 13 + AVQM (DN 15) AMV AVQM (DN 15) L 3 L 2 L 1 d 2 N d R K SW SW SW 2) SW d L 1 L 2 L 3 K d 2 DN R 1) mm N 15 1/2 32 (G 3/4A) /4 41 (G 1A) (G 11/4A) /4 63 (G 1³/4A) ) Конична външна резба съгл. EN ) Фланци PN 25, съгласно EN DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 9

10 10 VD.DB.V4.44 Danfoss 10/2014 DEN-SMT/SI

11 DEN-SMT/SI VD.DB.V4.44 Danfoss 10/

12 12 VD.DB.V4.44 Produced by Danfoss A/S 10/2014

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

MTCV

MTCV Многофункционален термостатичен циркулационен вентил MTCV безоловен бронз Въведение Фиг. 1. Базова версия - A Фиг..* Версия B на MTCV с пряко действие с функция на автоматична дезинфекция * термометърът

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публику

Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публику Технически доклад Битови топлофикационни абонатни станции и избор на управляващи вентили от Херман Бойсен Мениджър по Приложение на продуктите Публикуван в Новини от DBDH 2/1999 г. District Heating Academy

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

Термопомпи БГ Терм ООД ценова листа 05/2019 Инверторни термопомпи Инверторни термопомпи Viessmann (Германия) Максимална отопл. мощност kw A7/W35 8,4 1

Термопомпи БГ Терм ООД ценова листа 05/2019 Инверторни термопомпи Инверторни термопомпи Viessmann (Германия) Максимална отопл. мощност kw A7/W35 8,4 1 Viessmann (Германия) 8,4 10,2 12,1 1 1 17,1 Мат.гр. W2 Vitocal 100-S 230 V, тип AWB-M-Е 101.A Термопомпа въздух/вода, сплит система за отопление, състояща се от: вътрешно тяло и външно тяло, управление

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG-

Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай DESPONIA Merkur trading Ltd Tel P.O. Box 9 Fax BG- Investments in our products pay off Спирателна клапа тип Бътерфлай Copyright by InterApp 0638 Особености на изделието: Област на приложение Центрична спирателна клапа с еластомер-маншет За течности и газове

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ GIACOMINI

ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ И ТЕРМОСТАТИЧНИ СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ GIACOMINI ПРЕДПАЗНИ ВЕНТИЛИ - БАЛАНС ВЕНТИЛИ. ПРЕДПАЗНА АРМАТУРА GIACOMINI Giacomini R140, R140D и R140R серии предпазни вентили се използват в затворени отоплителни системи за топла вода с цел да се гарантира,

Подробно

54 DN50 DN HL Сифони Душ-кабини 4

54 DN50 DN HL Сифони Душ-кабини 4 54 6-24 193 83 205 110 62 HL Сифони 53 4. Душ-кабини 4 HL Сифони за Душ-кабини Базова за проектиране и изпълнение HL предлага подходящи сифони за всички корита в търговската мрежа, отговарящи на съответните

Подробно

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 310 Факс: 02/ 9179 312, 9179 313 ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул.

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно