ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции в системата на изпълнителната власт, териториални органи, независими и публично правни субекти г.) Графика 1. Има ли секция Достъп до информация? Обособена ли е секция "Достъп до информация"? 24% 76% 19% 81% 14% 86% Графика 2. Има ли секция Достъп до информация? ( г. по институции) Обособена ли е секция "Достъп до информация"? г % 88% 82% 83% 11% 12% 18% 17%, ИК и други Общини зависими 1 нните са визуализирани за три поредни години и се отнасят за задължения за публикуване след измененията на ЗДОИ от декември 2015 г. Състоянието на достъпа до информация в България 1

2 Графика 3. Къде намерихте секцията Достъп до информация? Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Другаде Администрация Услуги Основно меню 7% 8% 2 65% 8% 8% 18% 65% 12% 11% 18% 6 Графика 4. Къде намерихте секцията Достъп до информация? ( г. по институции) Къде намерихте секцията "Достъп до информация"? Основно меню В секция Администрация В секция Услуги/Административни услуги Другаде 69% 7 61% 59% 5 39% 28% 22% 11% 14% 11% 14% 19% 19% 21% 17% 1 13% 5% 7% 2 11% 1 Областни управи Териториални т, ИК и други Общини зависими 2 Програма Достъп до Информация

3 Графика 5. Публикувана ли е информация за ЗДОИ звеното в съответната администрация? Публикувана ли е информация за ЗДОИ звеното в съответната администрация? 37% 63% 68% 32% 3 7 Графика 6. Публикувана ли е информация за звеното по ЗДОИ в съответната администрация? ( г. по институции) Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря по ЗДОИ? 94% 89% 76% 83% 64% 65% 36% 35% 6% 11% 24% 17% на Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Състоянието на достъпа до информация в България 3

4 Графика 7. Каква информация е публикувана? Каква информация е публикувана? Длъжностно лице по ЗДОИ Работно време Телефон Адрес на електронна поща Адрес Наименование 38% 74% 72% 76% 87% 94% 3 74% 73% 79% 85% 92% 35% 75% 72% 8 85% 92% Графика 8. Публикувано ли е наименованието на звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Публикувано ли е наименованието на звеното по ЗДОИ? 94% 79% 93% 88% 92% 10 6% 21% 7% 12% 8% на, ИК и други Общини зависими 4 Програма Достъп до Информация

5 Графика 9. Посочен ли е адресът на звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Посочен ли е адресът? 89% 79% 92% 86% 79% 9 11% 21% 8% 14% 21% 1 Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 10. Посочен ли е на звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Посочен ли е ? 83% 75% 87% 79% 75% 9 17% 25% 13% 21% 25% 1 Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Състоянието на достъпа до информация в България 5

6 Графика 11. Посочен ли е телефонът на звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Има ли посочен телефон за връзка? 67% 75% 71% 81% 67% 8 33% 25% 29% 19% 33% 2 Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 12. Посочено ли е работното време на звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Посочено ли е работното време? 78% 82% 77% 68% 72% 9 22% 18% 23% 32% 28% 1 Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими 6 Програма Достъп до Информация

7 Графика 13. Посочено ли е длъжностното лице в звеното по ЗДОИ? ( г. по институции) Посочено ли е длъжностното лице? 67% 64% 66% 68% 65% 7 33% 36% 34% 32% 35% 3 Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 14. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? 51% 49% % 65% Състоянието на достъпа до информация в България 7

8 Графика 15. Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? ( г. по институции) Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация? 89% 75% 75% 66% 56% 67% 25% 25% 34% 44% 33% 11% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 16. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? % 29% 71% 74% 8 Програма Достъп до Информация

9 Графика 17. Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? ( г. по институции) Публикувана ли е информация за реда и условията за повторно използване на информация от обществения сектор? 82% 76% 61% 66% % 34% 24% 18% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 18. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? 9% 91% 16% 84% 22% 78% Състоянието на достъпа до информация в България 9

10 Графика 19. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? ( г. по институции) Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор? 77% 85% 8 75% 44% 56% 39% 61% 23% 15% 2 25% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 20. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? 47% 53% % 68% 10 Програма Достъп до Информация

11 Графика 21. Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? ( г. по институции) Публикувана ли е информация за нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация? 89% 86% 76% 83% 61% 62% 39% 38% 11% 14% 24% 17% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 22. Има ли публикувани вътрешните правила по ЗДОИ? Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация? 29% 71% 26% 74% 22% 78% Състоянието на достъпа до информация в България 11

12 Графика 23. Има ли публикувани вътрешните правила по ЗДОИ? ( г. по институции) Има ли публикувани вътрешните правила? 89% 93% 81% 8 73% 92% 11% 7% 19% 2 27% 8% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 24. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.? Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ? 39% 61% 45% 55% 41% 59% 12 Програма Достъп до Информация

13 Графика 25. Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.? Актуализирани ли са вътрешните правила в съответствие с промените на ЗДОИ от декември 2015 г.? 88% 85% 73% 58% 68% 64% 27% 42% 32% 36% 13% 15% Областни управи Териториални, ИК и други Общини зависими Графика 26. Къде са публикувани вътрешните правила по ЗДОИ? Къде са публикувани? Друго На друго място - Документи На друго място - Правилници В секция "Достъп до информация" 4% 6% 4% 5% 4% 3% 5% 3% 3% 85% 88% 9 Състоянието на достъпа до информация в България 13

14 Графика 27. Къде са публикувани вътрешните правила по ЗДОИ? ( г. по институции) Къде са публикувани вътрешните правила? В секция "Достъп до информация" Правилници Документи Друго % 92% 87% 82% 5% 1% 2% 1% 6% 4% 9% 1% 3% 6% 9%, ИК и други Общини зависими Графика 28. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ? Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ? 46% 54% 31% 69% 21% 79% 14 Програма Достъп до Информация

15 Графика 29. Публикуван ли е годишен отчет по изпълнението на ЗДОИ? ( г. по институции) Публикуван ли е годишен отчет за прилагането на ЗДОИ? 10 96% 88% 72% 73% 83% 28% 27% 4% 12% 17%, ИК и други Общини зависими Графика 30. Има ли в доклада данни за постъпили заявления? Има ли в него данни за постъпили заявления? 1% 99% 1% 99% 10 Състоянието на достъпа до информация в България 15

16 Графика 31. Има ли в него данни за постъпили заявления? ( г. по институции) Има ли данни за постъпили заявления? , ИК и други Общини зависими Графика 32. Има ли в него данни за направени откази? Има ли в него данни за направени откази?, няма такива данни,няма откази, има откази 4% 32% 65% 3% 27% 71% 4% 25% 71% 16 Програма Достъп до Информация

17 Графика 33. Има ли данни за направени откази? ( г. по институции) Има ли данни за направени откази? 83% 81% 74%, 77% 64% 6 17% 11% 7% 23% 3% 3 6% 2 3% 3 1, ИК и други Общини зависими Графика 34. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? 18% 82% % 81% Състоянието на достъпа до информация в България 17

18 Графика 35. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация? ( г. по институции) Има ли текст за реда за достъп до публичните регистри? 81% 8 84% 83% 67% 64% 33% 36% 19% 2 16% 17%, ИК и други Общини зависими Други условия за упражняване на правото на достъп до информация Графика 36. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна? Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация, класифицирани като служебна тайна? 18% 82% 21% 79% 23% 77% 18 Програма Достъп до Информация

19 Графика 37. Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна? ( г. по институции) Публикуван ли е списъкът на служебната тайна? 92% 78% 82% 73% 75% % 18% 27% 25% 8%, ИК и други Общини зависими Графика 38. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по 9 от ЗЗКИ документи? Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по 9 от ЗЗКИ документи? 1% 99% 2% 98% 2% 98% Състоянието на достъпа до информация в България 19

20 Графика 39. Публикувани ли са в Интернет страницата списъци на разсекретените по 9 от ЗЗКИ документи? ( г. по институции) Публикуван ли е списъкът на разсекретени документи? 83% 96% 99% 98% 98% 10 17% 4% 1% 2% 2%, ИК и други Общини зависими Графика 40. Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн? Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн? 43% 57% 48% 52% 48% 52% 20 Програма Достъп до Информация

21 Графика 41. Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн? ( г. по институции) Има ли списък на категориите информация за публикуване онлайн? 72% 28% 79% 21% 64% 36% 54% 46% 42% 58% 58% 42%, ИК и други Общини зависими Графика 42. Има ли предвидена секция информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? 7% 93% 7% 93% 8% 92% Състоянието на достъпа до информация в България 21

22 Графика 43. Има ли предвидена секция информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? ( г. по институции) Има ли предвидена секция - информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп? 72% 82% 91% 94% 93% 10 28% 18% 9% 6% 7%, ИК и други Общини зависими Графика 44. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? 7% 93% 7% 93% 8% 92% 22 Програма Достъп до Информация

23 Графика 45. Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? ( г. по институции) Посочено ли е мястото за преглед/четене на предоставената информация? 78% 71% 89% 9 88% 83% 22% 29% 11% 1 12% 17%, ИК и други Общини зависими Работа с електронни заявления Графика 46. Приемат ли се заявления, подадени по електронен път? Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? 4% 96% 10 1% 99% Състоянието на достъпа до информация в България 23

24 Графика 47. Приемат ли се заявления, подадени по електронен път? ( г. по институции) Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? % 10 1%, ИК и други Общини зависими Графика 48. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път? Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път? 10 1% 99% Програма Достъп до Информация

25 Графика 49. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път? ( г. по институции) Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление? , ИК и други Общини зависими Графика 50. Отговори на електронното заявление г. (към 18 април г.) Отговор на електронното заявление отговорили Отговорили след срока Отговорено в срок 22% 17% 62% 13% 12% 75% 8% 12% 8 Състоянието на достъпа до информация в България 25

26 Графика 51. Начин на отговор на електронното заявление Начин на отговор По пощата По електронен път 6% 94% 7% 97% 10 Графика 52. Получена ли е исканата информация? Исканата информация Отказ Частичен достъп Предоставена информация 7% 93% 3% 96% 1% 99% 26 Програма Достъп до Информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно