RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0413/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) Барбара Лохбилер, Алън Смит, Бодил Валеро от името на групата Verts/ALE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0413/2017 Резолюция на Европейския парламент относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид проявата на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен, състояла се в Женева на 25 април 2017 г., и допълнителния ангажимент на ЕС за сумата в размер на 116 милиона евро, като взе предвид призива на специалния докладчик на Организацията на обединените нации относно правата на човека и международните санкции, Идрис Джазаири, на 12 април 2017 г. за прекратяване на морската блокада на Йемен, като взе предвид предишните си резолюции относно Йемен, и по-специално резолюциите си от 25 февруари 2016 г. 1 и 9 юли 2015 г. 2, като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право 3, както и своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати 4, като взе предвид заключенията на Съвета от 3 април 2017 г. относно Йемен, съвместното изявление от 10 януари 2016 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), Федерика Могерини, и на члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос Стилианидис, относно нападението на здравен център в Йемен, управляван от организацията Лекари без граници (MSF), като взе предвид изявлението от 15 декември 2015 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно възобновяването на преговорите относно Йемен с посредничеството на ООН и съвместната декларация от 2 октомври 2015 г. на заместник-председателя/върховен представител и члена на Комисията Стилианидис относно Йемен, като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен и по-специално резолюции 2216 (2015 г.), 2201 (2015 г.) и 2140 (2014 г.), като взе предвид изявленията относно Йемен от 10 януари 2016 г. и от 8 януари 2016 г. на говорителя на генералния секретар на ООН, като взе предвид препоръките относно Преосмисляне на икономиката на Йемен 1 Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P8_TA(2015) Приети текстове, P8_TA(2016) Приети текстове, P7_TA(2014)0172. PE v /6 RE\ docx

3 на първия форум на лидерите в развитието (от 29 април до 1 май 2017 г.), като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, A. като има предвид, че тъй като воденият от Саудитска Арабия алианс, включително САЩ и Обединеното кралство, започнаха да бомбардират Йемен през март 2015 г., страната е изпадала все по-дълбоко във въоръжен конфликт, който оказва драстично въздействие върху цивилното население, което вече от много години страда от несигурност и политическо напрежение, високи нива на бедност, драматично разрушаване на околната среда и икономическа парализа; Б. като има предвид, че вносът осигурява почти 90 % от основните хранителни продукти, въпреки това военните нападения са ограничили силно търговския внос и доставките на хуманитарна помощ от достигането до Йемен, и са довели до разрушаването на основна инфраструктура, усложнено от срива в световната икономика и финансовата система, което води до сериозни ограничения върху достъпа до храна, медикаменти и гориво; В. като има предвид, че специалният докладчик на ООН за правата на човека и международните санкции подчерта, че въздушната и морската блокада, наложена на Йемен от коалиционните сили от март 2015 г. насам, беше една от основните причини за хуманитарната катастрофа; като има предвид, че тя е ограничила и нарушила вноса и износа на храна, гориво и медицински материали, както и хуманитарна помощ; като има предвид, че блокадата включва редица предимно произволни нормативни ограничения, прилагани от страна на коалиционните сили, включително неоснователни забавяния и/или отказ за влизане на плавателни съдове в пристанищата на Йемен, което представлява незаконна едностранна принудителна мярка (UCM) съгласно международното право; Г. като има предвид, че драматичното положение се влоши още повече с избухването на епидемия от холера, която води сектора на здравеопазването близо до срив; като има предвид, че през февруари 2017 г. Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) обяви, че в Йемен е най-голямата в света извънредна ситуация по отношение на продоволствената сигурност; като има предвид, че хуманитарните организации считат, че 18,8 милиона души (почти 70 % от общия брой на населението) се нуждаят от хуманитарна помощ, а повече от 17 милиона души са засегнати от продоволствена несигурност, от които 7 милиона са изложени на риск от глад (2 милиона от които деца); Д. като има предвид, че въпреки проявата на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен, проведена в Женева през април 2017 г., по време на която бяха поети ангажименти на различни държави и организации в размер на 1,1 милиарда щатски долара считано от 9 май 2017 г. донорите са предоставили средства, възлизащи едва на 28 % от призива на ООН за хуманитарна помощ за Йемен за 2017 г. в размер на 2,1 милиарда щатски долара; Е. като има предвид, че броят на цивилните жертви от 2015 г. досега възлиза на десетки хиляди, предвожданият от Саудитска Арабия алианс е обвинен в извършването на военни престъпления, като неправомерно и произволно нападани училища, пазари, болници, женитби, погребение и къщи и други RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 цивилни цели в последните няколко години; като има предвид, че въоръжена група хути и нейните съюзници безразборно са обстрелвали райони с цивилно население в град Таиз и са извършили безразборен артилерийски обстрел през границата в Саудитска Арабия, като са убивали и наранявали цивилни лица, и са набирали момчета едва на 15-годишна възраст, които да се бият като деца войници на предна линия; Ж. като има предвид, че въпреки международния натиск за постигане на политическо решение на кризата, страните в конфликта не успяха да постигнат споразумение и ходът за отделяне на Южен Йемен, наскоро обявен от бившия губернатор на Аден, носи риска да усложни още повече преговорите; З. като има предвид, че при неотдавнашното си посещение в Саудитска Арабия президентът Тръмп допринесе към напрежението, като изрази безрезервна подкрепа за тази политика на страната в региона и обеща допълнителен износ на оръжие за Саудитска Арабия на стойност 110 милиарда щатски долара; като има предвид, че от началото на мандата му имаше значително увеличаване на извънтериториални и извънсъдебни смъртоносни операции на САЩ в Йемен, поспециално чрез използване на дронове, като се съобщава за множество жертви сред цивилното население, и има доказателства, че държавите членки на ЕС предоставят пряка или непряка подкрепа за тези смъртоносни операции, включително посредством разузнавателни средства и други средства; 1. изразява дълбоката си загриженост по повод на тревожното влошаване на хуманитарното положение в Йемен; изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот, причинена от конфликта, и за страданията на хората, попаднали в обсега на сраженията, които са разселени или губят препитанието си, и изразява своите съболезнования на семействата на жертвите; отново потвърждава ангажимента си да продължи да подкрепя Йемен и народа на Йемен; 2. призовава за незабавно спиране на военноморската и въздушна блокада срещу Йемен от предвождания от Саудитска Арабия алианс, така че хуманитарна помощ, вода и гориво да могат да бъдат доставяни на цивилното население; 3. настоятелно призовава всички страни да се споразумеят за прекратяване на враждебните действия, което да се наблюдава от ООН, като първа стъпка към възобновяването на мирните преговори под егидата на ООН, като се има предвид, че само спешно необходимото примирие може да намали огромните страдания на цивилното население; 4. изразява дълбоко съжаление относно изявлението на президента Тръмп за голямо увеличение на износа на оръжие за Саудитска Арабия и подчертава, че износителите на оръжие, които подхранват конфликта в Йемен, които според 18- ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие, включват 16 държави членки на ЕС, сред които Франция и Обединеното кралство, с износ на стойност милиарди евро, рискуват да бъдат обвинени в съучастие във военни престъпления; 5. призовава всички държави членки да сложат край на всякаква пряка или непряка подкрепа за извънтериториални и извънсъдебни убийства от САЩ, които PE v /6 RE\ docx

5 нарушават установените принципи на международното право в областта на правата на човека; 6. повтаря своя призив за започване на инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните нарушения на международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека от страна на Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно е в нарушение на Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г.; отправя искане към ЗП/ВП да докладва какви мерки са предприети за изпълнение на предишния призив, както е посочено в резолюцията на Парламента от 25 февруари 2016 г.; 7. категорично осъжда нападенията срещу граждани, в т.ч. на бомбардировките, използването на касетъчни боеприпаси и сведенията за използване на и противопехотни мини, както и във връзка с нападенията, довели до разрушаването на граждански инфраструктурни обекти, включително училища, медицински съоръжения, жилищни райони, пазари, водоснабдителни системи, пристанища и летища. подновява своя призив към всички страни в конфликта да осигурят защитата на гражданското население и да спазват международното хуманитарно право и хуманитарното право в областта на правата на човека; 8. подкрепя призива на върховния комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад ал Хюсейн за създаването на независим международен орган, който да проведе задълбочено разследване на престъпленията, извършени по време на конфликта в Йемен, включително във връзка с твърдения за умишлено подлагане на населението на глад, малтретиране, изтезания, целенасочени убийства на цивилни граждани и други нарушения на международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право; подчертава, че гарантирането на отчетност за нарушенията е от основно значение за постигането на трайно разрешаване на конфликта; 9. призовава всички страни в конфликта да работят за премахване на всички логистични и финансови пречки, които засягат вноса и разпространението на храна и медицински доставки за нуждаещото се цивилно население; настоятелно призовава страните, по-специално, да гарантират цялостното и ефективното функциониране на големи търговски входни точки, като например пристанищата Аден и Ходейда, и изтъква значението им като жизненоважна помощ за хуманитарна помощ и стоки от първа необходимост; призовава за отварянето отново на летище Сана за търговски полети, така че да могат там да бъдат доставяни със самолети спешно необходимите лекарства и стоки, а йеменските граждани, нуждаещи се от медицинско лечение, да могат да бъдат превозвани оттам. призовава всички страни да премахнат ad hoc ограничения върху движението на стоки и на хуманитарните работници в страната; 10. призовава всички страни да разрешат безпрепятствен достъп на журналисти до всички части на Йемен и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на следните десет йеменски журналисти, произволно задържани в продължение на две години вече, от силите хути, без обвинение или съдебен процес: RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 Абделкалек Амран, Хишам Тармоом, Тауфик ал Мансури, Харет Хамид, Хасан Анаб, Акрам ал Уалиди, Хайтам ал Шихаб, Хишам ал Юсефи и Есам Балгеет; 11. припомня, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че кризата може да бъде решена само чрез процес на преговори, включващ всички страни, както и с пълното и съдържателно участие на жените и в резултат на приобщаващо политическо решение; отново заявява подкрепата си за усилията, полагани от страна на ЕСВД, за да се улесни възобновяването на преговорите, и настоятелно призовава всички страни в конфликта да отговорят на тези усилия по конструктивен начин и без да поставят предварителни условия; 12. настоятелно призовава всички страни да работят за установяването на единна и напълно функционираща Централната банка на Йемен, и подчертава, че средствата от международната помощ следва да бъдат насочени в подкрепа на валутните резерви на Йемен, с цел улесняване на вноса на храни и лекарства; 13. подчертава неотложната необходимост ЕС и други международни участници да се справят с епидемията от холера и да подкрепят системата на здравеопазване, включително като улеснят доставките и изплащането на възнаграждения за работещите непосредствено с пациенти медицински работници, чието присъствие е от съществено значение за хуманитарната реакция; 14. призовава страните и организациите, които поеха обещания на проявата на високо равнище за донорство за хуманитарната криза в Йемен в Женева през април 2017 г., незабавно да изпълнят поетите обещания, както и да засилят ангажимента си по такъв начин, че да покрива пълния размер на потребностите, установени от ООН; 15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен. PE v /6 RE\ docx

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 16.9.2014 B8-0126/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0137/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0379 Судан Резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2016 г. относно Судан (2016/2911(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно