СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3

Размер: px
Започни от страница:

Download "СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3"

Препис

1 СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3 Разпределение на занятията... 4 Планиране... 4 Випуски... 5 Преглед на всички... 5 Създаване... 5 Редакция... 6 Категории... 8 Опции за категории... 8 Номенклатури... 9 Учебна година... 9 Тип дисциплина... 9 Учебна зала Преподаватели Преглед на всички Създаване/Редакция Приемно време График на преподавател Справки Свободни учебни зали Изпълнен хорариум по дисциплини Преподаватели... 13

2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Система за планиране на учебните занятия. Създаване на випуски с учебни планове, на чиято база се създават разписи с планирани занятия. Генериране на справки свързани с планираните занятия. МОДУЛИ ВХОД В СИСТЕМАТА Това е началното меню на системата, ако служителят не е влизал в системата до момента или е излязъл при последното си посещение. Чрез това меню служителят може да получи достъп до системата, след като въведе коректни потребител и парола (създадени предварително от администратор). Фиг. 1 - Вход в системата РАЗПИСИ Един разпис представлява планираните занятия на определен випуск, през определен семестър. ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ В това меню служителят може да търси и преглежда съществуващите разписи, да ги изтрива, както и да премине към менютата за редакция и планиране на отделните разписи. Стр. 2 от 16

3 Фиг. 2 - Преглед на разписи СЪЗДАВАНЕ Меню за създаване на нов разпис. Фиг. 3 - Създаване на разпис РЕДАКЦИЯ Меню за редакция на съществуващ разпис. От тук служителят може да премине към менюто за разпределение на занятията на отделните дисциплини от разписа. Стр. 3 от 16

4 Фиг. 4 - Редакция на разпис РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА В това меню се разпределят занятията за избраната дисциплина. Фиг. 5 - Разпределение на занятията за дисциплина ПЛАНИРАНЕ В това меню се планират занятията на база разпределените занятия за дисциплините на випуск. Разпределените занятия се виждат под всяка дисциплина на випуск и могат да се дърпат и поставят на желаното място в календара. Стр. 4 от 16

5 Фиг. 6 - Планиране на занятията ВИПУСКИ ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ В това меню служителят може да търси и преглежда съществуващите випуски, да ги изтрива, както и да премине към менюто за редакция на отделните випуски. Фиг. 7 - Преглед на випуски СЪЗДАВАНЕ Меню за създаване на нов випуск. Стр. 5 от 16

6 Фиг. 8 - Създаване на випуск РЕДАКЦИЯ Меню за редакция на випуск. КАТЕГОРИИ Меню за редакция на категориите на випуск. Фиг. 9 - Редакция на випуск - Категории ГРУПИ ПО УЧЕБЕН ПЛАН Меню за редакция на групите по учебен план на випуск. Стр. 6 от 16

7 Фиг Редакция на випуск - Групи по учебен план ГРУПИ ПО РАЗПИС Меню за редакция на групите по разпис на випуск. Фиг Редакция на випуск - Групи по разпис ДИСЦИПЛИНИ Стр. 7 от 16

8 Меню за редакция на дисциплините от учебния план на випуска. Фиг Редакция на випуск - Дисциплини КАТЕГОРИИ Меню за преглед, създаване, изтриване, и редакция на категории за випуск. Фиг Преглед/Създаване/Редакция на категории ОПЦИИ ЗА КАТЕГОРИИ Меню за преглед, създаване, изтриване, и редакция на опции за категории за випуск. Стр. 8 от 16

9 Фиг Преглед/Създаване/Редакция на опции за категории НОМЕНКЛАТУРИ УЧЕБНА ГОДИНА Меню за преглед, създаване, изтриване, и редакция на учебни години. Фиг Преглед/Създаване/Редакция на учебни години ТИП ДИСЦИПЛИНА Меню за преглед, създаване, изтриване, и редакция на тип дисциплина. Стр. 9 от 16

10 Фиг Преглед/Създаване/Редакция на типове дисциплини УЧЕБНА ЗАЛА Меню за търсене, преглеждане, създаване, изтриване, и редакция на учебни зали. Фиг Преглед/Създаване/Редакция на учебни зали ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ Меню за търсене, преглед, и изтриване на преподаватели. Предоставя възможност за преминаване към менюта за редакция на преподавател и за преглед на водени от преподавателя дисциплини. Стр. 10 от 16

11 Фиг Преглед на преподаватели СЪЗДАВАНЕ/РЕДАКЦИЯ Меню за създаване и редакция на преподавател. Фиг Създаване/Редакция на преподавател ПРИЕМНО ВРЕМЕ Меню за дефиниране на приемно време на преподавателите. Стр. 11 от 16

12 Фиг Приемно време на преподавател ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛ Меню за преглед на графици на преподавателите. Фиг График на преподавател СПРАВКИ СВОБОДНИ УЧЕБНИ ЗАЛИ Справка, търсеща свободни учебни зали по зададени критерии. Стр. 12 от 16

13 Фиг Справка - Свободни учебни зали ИЗПЪЛНЕН ХОРАРИУМ ПО ДИСЦИПЛИНИ Справка за проверка дали заложеният хорариум за дисциплините Фиг Справка - изпълнен хорариум по дисциплини ПРЕПОДАВАТЕЛИ Меню за справки, свързани с преподаватели. Стр. 13 от 16

14 Фиг Справки и отчети за преподаватели ЗАЕТОСТ НА КАТЕДРА Справка за заетост на преподаватели по катедра. Фиг Справка - Заетост на катедра ОТЧЕТ ЗА АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ Справка за аудиторна заетост на преподавателите. Стр. 14 от 16

15 Фиг Отчет - Аудиторна заетост на преподаватели СПРАВКА ЗА ОБЩА УЧЕБНА НАТОВАРЕНОСТ Справка за обща учебна натовареност на преподавателите. Фиг Справка - Обща учебна натовареност на преподавателите (от разписи и планирана заетост) ПЛАНИРАНЕ НА ЧАСОВЕ СЪГЛАСНО НОРМАТИВА Справка за съпоставка на реалните часове заетост и норматив на преподавателите. Стр. 15 от 16

16 Фиг Справка - Планиране на часове съгласно норматива СПРАВКА ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ЧАСОВЕ ПЛАНИРАНА ЗАЕТОСТ Справка за възложени часове планирана заетост на преподавателите. Фиг Справка - Възложени часове планирана преподавателска заетост Стр. 16 от 16

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc 46 Резултат: 94,5 85 Резултат: 90,5 30 Резултат: 89,5 275 Резултат: 86,5 427 Резултат: 85 93 Резултат: 84,5 400 Резултат: 84 689 Резултат: 83,5 4 Резултат: 83 142 Резултат: 79,5 386 Резултат: 74,5 398

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анализ на данните от мониторинга на биологичното разнообразие в рамките на НСМБР лектор: Радослав Станчев - ИАОС Основната цел на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Възможности за автоматизация и дигитализация в администрирането на трудовите правоотношения Решения от практиката Петър Коцев Директор маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР pkotzev@technologica.com

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

License Plate Recognition    Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост

License Plate Recognition        Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост License Plate Recognition Уеб базирана система за разпознаване на регистрационни номера и отчитане на средна скорост Ен Ер Джи СОФТ ЕООД Възможности на LPR системата лесен и интуитивен потребителски интерфейс

Подробно

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане

МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ СПЕЦИАЛНОСТ Електроенергетика и електрообзавеждане МАГИСТРАТУРА Електроенергетика и електрообзавеждане МИННО-ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН ФАКУЛТЕТ І КУРС МАГИСТРИ Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия /доц. д-р Д. Дечева/ Зимен (І) семестър 2014/2015 г. Начало 10.11.2014 г. Продължителност:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, ЗО

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, ЗО ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 6-ТИ КУРС, З.О., УЧ. ГОД. 2018/2019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzve МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" За неспециалисти Продължителност - 2 семестъра Ръководител на програмата проф. д.с.н. Цветан Давидков tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg Администриращ програмата

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

aiut_rb.xls

aiut_rb.xls 1 Висша математика - 1част 1 60 30 30 2+2+0 90 150 5 2 Физика 1 60 30 30 2+0+2 75 135 5 3 Икономика 1 45 30 15 2+1+0 60 105 4 4 Програмиране и използване на компютри - 1част 1 45 15 30 1+0+2 90 135 5 5

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ -ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно