СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН"

Препис

1 СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 2.009: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО РЕГ. НА АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ АЛФА КЛУБ ГОРНА ОРЯХОВИЦА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ- ДУНАВ НАИМЕНОВАНИЕ НА Форум за приложна демокрация 79, ,69 Прозрачно управление в община Горна Оряховица 78, ,41 Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в сътрудничество между власти и граждани 78, ,80 СДРУЖЕНИЕ НОВ ИЗБОР Развитие на пряката демокрация в община Кресна 78, ,67 СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО И ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ СДРУЖЕНИЕ ВИОМ ФОНДАЦИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА Индустрия нови политики за България 78, ,22 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство при лечения на заболявания на щитовидната жлеза 78, ,46 Отговорно управление за по-добра икономическа среда 78, ,20

2 РЕГ. НА НАИМЕНОВАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА СДРУЖЕНИЕ ОМЕГА ФОНДАЦИЯ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА ФОНДАЦИЯ СВЕТЪТ НА МАРИЯ АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ - ЕКОРЕГИОНИ СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР И ИНОВАЦИИ - ГР. ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА СДРУЖЕНИЕ ' БИЗНЕС АГЕНЦИЯ Укрепване на механизмите за мониторинг, превенция и противодействие на конвенционалата престъпност с фокус на престъпността в малките населени места ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Активни отрано - граждански мониторинг на политиките за ранно детско развитие в България Фондация "Светът на Мария" в подкрепа на активно гражданско участие при формирането на политики Укрепване на партньорството между Структури на ГРАжданското общество, Държавната и общинската Администрация, чрез създаване на обществен механизъм за участие в планиране, управление и мониторинг на политики и водещи инвестиционни проекти при изпълнение на изисквания по европейски политики и на общите устройствени планове на общините - СГРАДА Открито и отговорно управление чрез стимулира активността на НПО и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на местните политики и инициативи за реализиране на местно икономическо развитие Оценка на капацитета на Народното събрание да приема законодателни актове и да осъществява контрол в областта на сигурността и отбраната. 77, ,60 77, ,00 77, ,51 77, ,18 76, ,51 76, ,68 76, ,01 ОАЗИС 76, ,32 Дигиталната трансформация - в услуга на хората - модел за отворени иновации за подобряване процесите по проектиране и предоставяне на дигитални услуги в Област Варна 75, ,00 2

3 РЕГ. НА НАИМЕНОВАНИЕ НА АЛТЕРНАТИВИ 2017 СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА СДРУЖЕНИЕ ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ФОНДАЦИЯ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ (АРГИ) СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ СДРУЖЕНИЕ ФАБРИКАТА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ КАТАСТРОФИ СДРУЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ Изграждане на диалогична среда между държавните институции с гражданското общество. Повишаване участието на малкия бизнес в процесите на оценка на въздействието на законодателството и формулиране на политики Индекс на гражданското участие: за по-добра среда, активни граждани, съвместни решения 75, ,36 75, ,00 74, ,82 Обединени за Бойница 74, ,60 Споделена отговорност и устойчивост за бъдещите поколения 74, ,00 Гражданска подкрепа за здравната реформа 74, ,59 Активизиране на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на публични политики на местно ниво Дневникът на един процес. Повишаване на гражданското участие при изработването, осъществяването и мониторинга на argumentirani политики в областта на културата на местно ниво. Повишаване на гражданското участие в мониторинг на политики с нови нормативни предложения, свързано с повишаване качеството на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Силно гражданско участие в местното и регионално планиране и прилагането на антикорупционното законодателство 73, ,07 73, ,21 72, ,00 72, ,16 3

4 РЕГ. НА СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА- ВРАЦА СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ СДРУЖЕНИЕ АЛИАНС ЗА ОКОЛНА СРЕДА ФОНДАЦИЯ РИСКМОНИТОР СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ФОНДАЦИЯ ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ И Е-(Съ)ГРАЖДАНИТЕ - фактор за подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление на специфични територии Насърчаване на гражданското общество от област Враца за участие в процесите на вземане на решения на местно ниво "Активната младежка демокрация като възможност за повишаване на местното добро управление" Граждански мониторинг на институции на сигурността, изпълняващи политики за противодействие на високата корупция и организираната престъпнoст. Гражданска активност за застъпничество и мониторинг на политиките за деца и семейства в България Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики за здраве и безопасност при работа в област Смолян 72, ,92 72, ,74 71, ,20 71, ,32 70, ,04 70, ,84 СДРУЖЕНИЕ ЗНАНИЕ Сътрудничество за гражданско участие 69, ,97 ФОНДАЦИЯ ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ, ИНТЕГРИТЕТ ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ ФОНДАЦИЯ АДРА- БЪЛГАРИЯ ФОНДАЦИЯ НАШИТЕ НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА ФОНДАЦИЯ БЛУЛИНК Национални граждански инициативи онлайн 68, ,47 Обществеността, НПО и бизнеса в подкрепа на прилагането на Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво 68, ,52 Заедно за силна и богата Добруджа 68, ,00 Съвременна грижа за недоносените деца в унисон с европейските добри практики и стандарти Участие по места: За подобряване на местните политики за ефективното участие на гражданите и бизнеса при вземането на решения за устойчивото използване на екосистемните услуги 68, ,84 68, ,07 4

5 РЕГ. НА НАИМЕНОВАНИЕ НА СНЦ МИГ-ЛЯСКОВЕЦ- СТРАЖИЦА СДРУЖЕНИЕ РЕФОРМА И РАЗВИТИЕ МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ СДРУЖЕНИЕ АКТИВНО ОБЩЕСТВО СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ГОЛЯМ БРАТ, ГОЛЯМА СЕСТРА БЪЛГАРИЯ СДРУЖЕНИЕ ОДИСЕЯ СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА ХЕРЦОГА НА ЕДИНБУРГ- БЪЛГАРИЯ СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ ФОНДАЦИЯ ПАРТНЬОРИ- БЪЛГАРИЯ Иновации и практики за широко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики Гражданско участие при прилагане на политики в администрацията Партньорство между заинтересованите страни за прилагане на комплексен подход при разработване на Интегрирана морска политика на Република България Изготвяне и прилагане на модел за системен гражданскоекспертен мониторинг на административните практики и нормативната среда в общини Видин, Враца и Монтана 67, ,00 67, ,80 66, ,37 66, ,29 Създаване на пилотен модел Глобално отговорна община 66, ,06 Активното гражданско участие гаранция за по-прозрачна и успешно работеща администрация на местно ниво в полза на гражданите и бизнеса. Изграждане на система за активен диалог и ефективно взаимодействие между дарители (бизнес, фондации и граждани) и институции за по-добри политики на развитие в обществените сфери. Създаване, изграждане на капацитет и устойчивост на центровете за подкрепа и личностно развитие в училище и в общината ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПОДКРЕПА НА БИОДИНАМИЧНИ ФЕРМИ, СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ. Гражданска инициатива за подобряване на политиката в областта на медиацията чрез въвеждане на система за контрол на дейността на медиатори 64, ,00 62, ,28 62, ,08 62, ,00 62, ,51 5

6 РЕГ. НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ФОНДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕНА ФОНДАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ВАРНА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ ФОНДАЦИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- НПО СРЕЩУ БЕДНОСТТА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ За местен обществен посредник в община Варна 61, ,00 Мобилност без граници - повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство Партисипативна оценка на ефективността на политически инструменти (програми, мерки) за подкрепа на младежи при стартиране на малък бизнес. Повишаване на взаимодействието между Министерство на младежта и спорта и младежките неправителствени организации при формирането и реализацията на националните политики за младежта Граждани в бъдеще време изграждане на модел за активно участие и развиване на местни политики от гражданите и бизнеса Овластяване на представители на маргинализирани общности в установяване на практики за защита техните права и интереси чрез изграждане на мост между граждани, неправителствения сектор и институциите 61, ,00 61, ,00 60, ,00 60, ,06 60, ,32 6

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Amalipe_-presentation (1)

Amalipe_-presentation (1) Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc

Microsoft Word - PROGRAMA MLADEZHI - SLIVO POLE.doc ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОБЛАСТ РУСЕ 7060 гр.сливо поле, пл. Демокрация 1, тел.: 08131 2795, факс: 08131 2876, БУЛСТАТ 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com П Р О Г Р А М А ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Dimitar_Pehlivanov

Dimitar_Pehlivanov Форми на сътрудничество между НПО и местните власти в Европа и света 10 декември 2014 г. Кюстендил Димитър Пехливанов Институт по публична администрация Магистър европейски политики Mестни власти = НПО

Подробно

ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ВХОДЯЩ НОМЕР ОРГАНИЗАЦИЯ КАНДИДАТ Сдружение Форум Гражда

ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ВХОДЯЩ НОМЕР ОРГАНИЗАЦИЯ КАНДИДАТ Сдружение Форум Гражда ПРОГРАМА ЕВРОПА 2017 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПЪРВА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ВХОДЯЩ НОМЕР 1. 397 2. 412 3. 416 4. 419 ОРГАНИЗАЦИЯ КАНДИДАТ Сдружение Форум Гражданско Участие Фондация Въпреки СНЦ Театър Цвете Фондация

Подробно

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ЯМБОЛ БАЗА ОТ ДАННИ с информация за сферата на компетенции и контакти за всички структури, които предоставят информация и консултации за ЕС в региона ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Дигитални умения за МСП в България BG05M9OP001-4.001-0135-C01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Подробно