2018 г. Какво ново в Е-либ Прима?

Размер: px
Започни от страница:

Download "2018 г. Какво ново в Е-либ Прима?"

Препис

1 2018 г. Какво ново в Е-либ Прима?

2 Обединяване на многотомни издания Еталон Статус на записа Временни документи-регистрация и отчисляване Отпечатване на КДБФ Отпечатване на Акт за дарение Отпечатване на Акт за отчисляване Търсене : по баркод по инвентарен номер Гугъл търсене

3 Обединяване на многотомни Наличие на томове от едно многотомно издание в два или повече различни записи Цел : Всички томове да се съберат в един запис Томовете се преместват заедно със съответните инвентарни номера и история за заемане/връщане, статистика

4 Дейността е достъпна за всички, които имат права за работа с меню Каталогизация и Инвентиране

5

6

7

8

9 Статус на записа За библиотеки с обособени дейности Каталогизация и Обработка Цел : Контрол върху пътя на книгата и процесите на обработка. Бързо и удобно отделяне, чрез филтрация на записи с различен статус

10 Достъпно за всички от отделите Обработка и Каталогизация

11 Филтриране на записи по статус Талон или Пълен

12 Еталон Различно изписване на имената на един автор (напр. на различни езици) Автор, който пише под различни псевдоними Цел : Да се намерят произведенията на даден автор независимо от това, под коя форма се търси В поле Еталон се въвежда име на автора, под което е известен. В поле Автор се изписва името така, както е в книгата Имената вече са свързани

13 Различни форми на името. Прието е книгите на Елисавета Багряна да се описват под най-известната й форма: Багряна, Елисавета. Тази форма се приема за еталон, а всички останали форми на изписване препращат към еталона. Името, от което ще се прави препратка към еталона, може да съществува в класификатора на авторите, а може и да се явява първо срещане за базата данни.

14 Псевдоним

15

16 Пример за еталон в Интернет

17 Временни документи Обработка на документи, които не подлежат на инвентиране, но се ползват от читатели Цел : Документите да бъдат налични за обслужване (статус Активен), но без да фигурират в КДФ, част 1. Да се отчислят (Статус Отчислен), но без да фигурират в КДФ, част 2. Не участват в КДФ, част 3

18 Временни документи-регистрация и отчисляване Включва следните дейности : Прехвърляне на документи без инвентарни номера Регистрация на документи, които не подлежат на инвентиране Отчисляване на документи с временна регистрация

19 Прехвърляне на данните-присвояват им се служебни системни инвентарни номера

20 Регистрация на документи, които не подлежат на инвентиране. Меню Ретконоверсия, но генерира пореден нарастващ инвентарен номер

21 Екземплярът-информация за дата на инвентиране

22 Отчисляване на документи с временна регистрация Отчислените документи не влизат в част 2 на КДБФ със стойности и брой отчислени единици, тъй като не са преминали процедура по придобиване през Част 1 на КДБФ и не се водят във фонда на библиотеката. За целите на обслужването е необходимо те да придобият статус Отчислени

23

24 Отпечатване на КДБФ, нова версия Печатен изход в Ексел Цел : Задоволяване на потребителски искания))

25 Отпечатване на КДБФ. Нова версия. Предишни версии: Предимство : готови печатни изходи без възможност за редактиране на данните Недостатък : без възможност за форматиране

26 Новата версия: Предимство : печатни изходи в Ексел с възможност за форматиране с познатите функции на програмата. Недостатък : Данни в екселските файлове могат, но не трябва да се редактират, тъй като в базата данни остават такива, каквито са преди да се изведе печатният изход. Ако има грешки те се редактират в базата данни и отново се извеждат печатни изходи.

27 Дейността е достъпна за всички, които имат права за работа с меню Инвентиране Внимание! Данни в екселските файлове не се редактират, тъй като в базата данни остават такива, каквито са преди да се изведе печатният изход. Ако има грешки те се редактират в базата данни и отново се извеждат печатни изходи. Варианти в Ексел : Данни за избрана година : Copy-Paste За всички налични години : експорт

28 Данни за избрана година : Copy-Paste

29 За всички налични години : експорт Филтриране по година в Ексел

30 Ново : вграден е стандартният текст на акта. Може да се редактира в системата или в печатния изход в word.

31

32 Отпечатване на Акт за отчисляване

33 И още за ваше улеснение. Търсене през Работно място Каталогизация : По баркод По инвентарен номер Гугъл търсене В допълнение към Меню Търсене

34 Търсене по свободно избрани критерии (тип гугъл търсене ). Търсене по няколко термини, независимо от това, в кое поле от БО се намират. Термините се изписват в зеленото поле с интервал между тях, който се счита за логическо И т.е. резултатът включва БО, в които едновременно се срещат тези термини.

35 Редът на изписване на термините за търсене е без значение

36 Следва демонстрация 20-ти юбилеен национален семинар на потребителите на библиотечен софтуер Е-Либ Прима Велико Търново, октомври 2018 г. Венета Даскалова, СофтЛиб

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima Обзор. Конфигурация. Администриране Интегрирана библиотечно-информационна система e-lib & i-lib Prima. Обзор Съвременен софтуерен продукт

Подробно

Платежни документи

Платежни документи Цел на представянето Запознава с модул от интегрираната система за фирмено управление. Съдържа информация за предназначението и функциите на модула. Разглежда възможностите и предимствата на за автоматизация

Подробно

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

337 OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH (ELEKTRONSKI VIRI)

337 OPOMBA O SISTEMSKIH ZAHTEVAH (ELEKTRONSKI VIRI) COMARC/B F.8 F.8 Полета/подполета с ниво на задължителност за определено библиографско ниво Тази таблица съдържа данни за задължителността на полетата/подполетата ( о данните са задължителни; р - данните

Подробно

Slide 1

Slide 1 Интернет каталог Модули: Гугъл интерфейс Моята библиотека Интернет навигатор Индекс Гугъл интерфейс Автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация: пълнотекстово съдържание корици

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 0 ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА НА ТЕКСТ Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Текст. Елементи на документ. Действия при текстообработка. Етапи при текстообработка. Форматиране на символи.

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Н а р ъ ч н и к за търсене на учебни и помощни материали в електронния каталог на Университетска

Шуменски университет Епископ Константин Преславски Н а р ъ ч н и к за търсене на учебни и помощни материали в електронния каталог на Университетска Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Н а р ъ ч н и к за търсене на учебни и помощни материали в електронния каталог на Университетска библиотека при ШУ "Епископ Константин Преславски" 2018

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2007.ppt Отчет 2007 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2007 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2008 г. 829 160 б. д. Новозакупени б. д. 6 243 Регистрирани 13 050 Книги 10 682 Периодика

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРА Същност на програмното осигуряване За да могат компютрите да разбират описаните на езика за програмиране алгоритми, те трябва да бъдат преведени

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека при АУ – Пловдив

Правилник за устройството и дейността на университетската библиотека при АУ – Пловдив АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Университетската Библиотека на Аграрния университет Пловдив Пловдив, 2019 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник урежда дейността

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

НАЦИД - Инструкция ЗДДТ и ИКЗАД

НАЦИД - Инструкция ЗДДТ и ИКЗАД НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ УТВЪРДИЛ: ВАНЯ ГРАШКИНА Изпълнителен директор ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ И ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ ЗА ЗАЕТИ

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft PowerPoint - otchet-2009.ppt

Microsoft PowerPoint - otchet-2009.ppt Отчет 2009 г. Регионална библиотека Пенчо Славейков Библиотечни документи за 2009 г. Библиотечен фонд към 01 януари 2010 г. 849 089 б. д. Новозакупени б. д. 4 489 Регистрирани 12 009 Книги 10 050 Периодика

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г.

Дейност на ОБ от област Стара Загора за 2015 г. ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА Емил Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески Стара Загора ЦЕЛЕВА ГРУПА И ДАННИ ЗА АНАЛИЗ 2 Целева група и данни за анализ Обществени

Подробно

Digital library 2.0

Digital library 2.0 Дигиталната библиотека (DL - Digital Library) е библиотека, в която колекциите се съхраняват в дигитален (цифров) формат, различен от книжния вариант, микроформите или друг формат, и които са достъпни

Подробно

Дейност на ОБ за 2013 година

Дейност на ОБ за 2013 година Дейност на обществените библиотеки в област Стара Загора през 2013 година Емил Ст. Гиргинов, методист при РБ Захарий Княжески - Стара Загора 2013 2 Обществени библиотеки от област Стара Загора, обект на

Подробно

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3>

<4D F736F F D20D0E0E7FFF1EDE5EDE8E520EFEE20F7EB2E EEF220C7CECF20F120C8E7F52EB EEF E31312E3138E3> Изх. К 8075#1/ 05.11.2018г. До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: Разработване на софтуер за киоск терминали, уеб портал и мобилно приложение по проект,,easyguide interactive mobile

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Топография на съдилищата в България Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕРГОНОМИЧНОСТ НА ИНТЕРНЕТ

Подробно