105SL_Quick_Reference_Guide

Размер: px
Започни от страница:

Download "105SL_Quick_Reference_Guide"

Препис

1 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел за управление Врата на отделението за печатен носител 3 Ключ на захранването (O = Изкл., I = Вкл.) 4 Конектор за променливотоково захранване 007 ZIH Corp. Всички наименования на продукти и числа са Zebra търговски марки, а Zebra и логото Zebra са регистрирани търговски марки на ZIH Corp. Всички права запазени. 403L-3 Рев. А г.

2 Контролен панел Контролен панел Панелът за управление (Фигура ) съдържа индикаторните светлини, обозначаващи основните операции и необходимите за работа бутони за операции. Фигура Панел за управление PREVIOUS NEXT/SAVE SETUP/EXIT POWER TAKE LABEL ERROR CHECK RIBBON 3 PAPER OUT 4 5 PAUSE FEED 6 DATA CANCEL LCD дисплей Показва оперативното състояние на принтера Индикатор на захранването Обозначава дали принтерът е включен или не. 3 Светлинен индикатор за грешка Мига, ако е необходимо да обърнете внимание на принтера. 4 Светлинен Активен при спрян принтер. индикатор PAUSE (пауза) 5 Бутон PAUSE (ПАУЗА) При натискане стартира или спира работата на принтера. 6 Светлинен индикатор за данни Примигва бързо, когато принтерът получава данни. 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

3 Компоненти на принтера 3 Компоненти на принтера Фигура 3 показва компонентите в отделението за носител на принтера. В зависимост от инсталираните опции е възможно да има разлика в изгледа на принтера. Фигура 3 Компоненти на принтера Лост за отворена печатаща глава 6 Носач за подаване на носителя Валяк 7 Водач на осигуряване на носителя 3 Cutter (изборен) 8 Външен водач на носителя 4 Шпиндел за поемане на лентата 9 Вал за пренавиване (изборен) 5 Шпиндел за подаване на лентата г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

4 4 Зареждане на носителя Зареждане на носителя Използвайте инструкциите в този раздел за зареждане на носител на ролка в режим на откъсване (Фигура 4). За повече информация относно зареждането на листинг в други печатни режими, вижте Ръководството на потребителя. Фигура 4 Път на носителя в режим на откъсване Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера. За зареждане на ролка с носител в режим на откъсване, извършете следните действия:. Извадете и отстранете един цял оборот етикети или полета и всички подложки. Етикети Основни полета. Издърпайте навън водача за подаване на носителя колкото е възможно повече. 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

5 Зареждане на носителя 5 3. Поставете ролковия носител върху окачването на механизма за подаване на носител.. Избутайте ролката възможно най-далече. 4. Плъзнете окачването на носителя така, че едва да докосва без да ограничава, външния ръб на ролката. 5. Отворете монтажния възел на печатащата глава, като завъртите лоста на печатащата глава обратно на часовниковата стрелка г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

6 6 Зареждане на носителя 6. Разхлабете винта, който се намира отдолу на външния водач за носителя (не се вижда под този ъгъл). 7. Изтеглете външния водач на носителя изцяло навън. 8. Прокарайте медията под по-ниската ролка () и по-високия датчик на медията (). 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

7 Зареждане на носителя 7 9. Прокарайте медията до преминаване под печатащата глава (), под отворената плоскост (), над печатания валяк (3), и извън предната част на принтера (4) Изравнете медията с вътрешния й водач (). Плъзгайте навътре външния водач на носителя (), докато докосне края на медията г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

8 8 Зареждане на носителя. Затегнете винта, който се намира отдолу на външния водач за носителя (не се вижда под този ъгъл).. Бутнете печатащата глава надолу (), след което завъртете лоста на печатащата глава по часовниковата стрелка, докато се напасне точно (). 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

9 Зареждане на лентата 9 Зареждане на лентата Винаги използвайте лента, която е по-широка от носителя, за да защитите печатащата глава от износване. За непосредствено термично принтиране не зареждайте лента в принтер. Фигура 5 Път на лентата Внимание Когато зареждате носител или лента, отстранете всеки тип бижута, които могат да влязат в контакт с печатащата глава или други части на принтера. За зареждане на лентата извършете следното:. Изравнете частите на вала за подаване на лента.. Насочете летата така, че хлабавият й край да се развива по посока на часовниковата стрелка г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

10 0 Зареждане на лентата 3. Поставете ролката с лента върху вала за подаване на лента и натиснете докрай. 4. Водачът на лентата прави зареждането и изваждането на лентата по-лесно. Снабдена ли е Вашата лента с хартия или друг материал, зареден в края с цел да служи за неин водач? Не То тогава... Да Продължава със следващата стъпка. Не a. Откъснете зона от лентата (етикети и линия) от около 6 in. (50305 мм) от ролката. b. Отделете етикета от зоната на медията. c. Използвайте този етикет (), за да прикрепите края на лентата () към зоната на лентата (3). Зоната на медията служи за водач Отворете монтажния възел на печатащата глава, като завъртите лоста на печатащата глава обратно на часовниковата стрелка. 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

11 Зареждане на лентата 6. Прокарайте водача на лентата и прикрепената лента над по-ниската ролка () и под по-високата ролка (). 7. Избутайте водача на лентата напред, докато премине под печатащата глава (), над отворената плоскост (), над печатания валяк (3), и извън предната част на принтера (4) г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

12 Зареждане на лентата 8. Разхлабете водача на лентата над валяка за лентата () и по посока на вала за поемане на лентата (). 9. Отстранете захващача от поемащия шпиндел за подложката. 0. Навийте водача на лентата и прикрепената към него ролка по посока на часовниковата стрелка около вала за поемане на лентата.. Преинсталирайте захващача. Късият край на захващача се напасва точно в прореза върху поемащия шпиндел за подложката. Дългият край на захващача се напасва точно в частта, противоположна на тази на прореза. 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

13 Зареждане на лентата 3. Завъртете подложката по посока на часовниковата стрелка няколко пъти, за да навиете лентата около захващача и да я затегнете здраво. 3. Бутнете печатащата глава надолу (), след което завъртете лоста на печатащата глава по часовниковата стрелка, докато се напасне точно () г. 05SL Кратко ръководство за инсталиране 403L-3 Рев. А

14 4 Зареждане на лентата Отстраняване на използвана лента Отстранете използваната лента от вала за поемане на лента при всяка смяна на ролката или лентата. За отстраняване на използваната лента извършете следното:. Ако лентата не е свършила я отрежете или прекъснете преди вала за поемане.. Избутайте захващача, докато излезе навън и попадне върху поемащия шпиндел за подложката. Преместете захващача напред и след това назад, за да разхлабите ролката. 3. Отстранете разхлабения захващач от поемащия шпиндел за подложката. 4. Плъзнете използваната лента вън от вала за поемане и я изхвърлете. 403L-3 Рев. А 05SL Кратко ръководство за инсталиране г.

105SLPlus™ Бързо ръководство

105SLPlus™ Бързо ръководство 05SLPlus Бързо ръководство Използвайте това ръководство за изпълнение на ежедневни задачи с вашия принтер. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Компоненти на принтера Фигура

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 1 1 4 5 6 7 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 8 9 10 11 1 BRC7F530W BRC7F530S BRC7EB530W 3X 3X 4X 4X 4X 4X 1 1 X4 7 6 7 X1A XA 3 4 5 3 3 4 ON OFF ON OFF

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с

EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с EXT Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EXT32xx серия пет- и шест конечни оверлози с горен зъбен транспорт EXT52xx серия три- и четири конечни оверлози с горен зъбен транспорт Благодарим Ви, че закупихте

Подробно

Ръководство за потребителя (български) Версия 02

Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Версия 02 Ръководство за потребителя (български) Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE! Прочетете това ръководство, включително всички предпазни

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви за използването на тази охранителна алармена система

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Инструкция за експлоатация Уред за отлепване на етикети HS/VS bg

Инструкция за експлоатация Уред за отлепване на етикети HS/VS bg Инструкция за експлоатация Уред за отлепване на етикети HS/VS Made in Germany 2 Инструкция за експлоатация 2 - оригинална версия - за следните продукти Серия Тип HS/VS HS 60 HS 120 - HS 60+ HS 120+ HS

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно