СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 На

Размер: px
Започни от страница:

Download "СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 На"
  • Nora Beron
  • преди 1 години
  • Прегледи:

Препис

1 СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Ценови предложения и класиране приложение 6 Наименование на обекта Мярна единица Прогнозно количеств о Ед. цена в Ед. цена в лв. с лв. без ДДС ДДС Обща стойност на прогнозно количество без ДДС Обща стойност на прогнозно количество със ДДС Търговско наименование и каталожен номер Производит ел код на изделието в Списъка на ИАЛ по чл.30а от ЗМИ Гаранци я изпълне ние 2 % Доставчик Класиране Медицински изделия за Клинична лаборатория РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЯ,0 Дилуент за хеманализатор Medonic M-series - 20л. опаковка 24 95,00 4, , , /Дилуид, 20л. Серия М Boule/Швец ия 06DV ,6 МТИ,02 Лизиращ разтвор за хеманализатор Medonic M-series - 5л опаковка ,00 294, , , /Разтвор лизиращ, 5л. Серия М Boule/Швец ия 06DV МТИ,03 Миещ разтвор Boule Cleaning Kit 3х450мл/оп. опаковка 2 235,00 282,00 470,00 564,00 504/Разтвор почистващ 3х450мл. Серия М,04 Почистващ разтвор Pro Clean, 5л опаковка 2 70,70 84,84 4,40 69, /Pro Clean, 5л,05,06,07 Микропипети за Medonic M- series000бр./оп. Термохартия за Medonic M-series 0 мм, ролка Контр.кръв 3-Diff Control за Medonic M- seriesl,n,h - 3x 4.5 мл/оп опаковка 2 80,00 26,00 360,00 432,00 брой 00 5,42 6, ,4 опаковка 48 98,00 237, ,00 404,80 55/060908/Микрокапиляр ки за Medonic 000бр./оп. 48/0049/Термохартия за Medonic 0 мм - х0бр./ оп /Con Diff Tri - L,N,H - 3x 4.5 мл/оп Boule/Швец ия Avantor Baker Mallincord/ Холандия KABE/Герма ния Boule/Швец ия Boule/Швец ия 06DV ,4 МТИ 06DV ,828 МТИ 06DV ,2 МТИ не е приложимо 0,84 МТИ 06DV ,08 МТИ,08 Калибратор Boule cal. за Medonic M-series 3.0 ml брой 8 04,00 24,80 832,00 998, /Boule cal. за Medonic M-series 3.0 ml Boule/Швец ия 06DV ,64 МТИ,09 Дилуент за хеманализатор Medonic 60-20л опаковка 2 75,00 90,00 50,00 80,00,0 Симет за хеманализатор Medonic 60-0л опаковка 2 245,00 294,00 490,00 588, /Дилуент за хеманализатор Medonic 60-20л /Симет за хеманализатор Medonic 60-0л Boule/Швец ия Boule/Швец ия 06DV МТИ 06DV ,8 МТИ, Епруветка тип Епендорф,5мл с капаче брой ,02 0,024 40,00 48,00 87/ BSA022/Епруветка тип Епендорф -,5мл Biosigma/Ита лия 06DV ,8 МТИ,2 Накрайници за пипети, сини, универсални, мкл. брой ,02 0,024 40,00 48,00 87/BSR002/Сини Biosigma/Ита връхчета, универсални лия 06DV ,8 МТИ,3 Накрайници за пипети, жълти тип Gilson, мкл брой ,0 0,02 60,00 72,00 87/BSR00/Жълти връхчета тип Gilson 000бр./ оп. Biosigma/Ита лия 06DV ,2 МТИ,4 Ланцети автоматични 2,0mm - 200бр./оп. опаковка 48 46,00 55, , ,60 743/Автоматични ланцети 2.0 mm - 200бр./оп. 0IIaV ,6 МТИ,5 Автоматичен Есмарх за вземане на кръв - бр. брой 40 4,60 7,52 584,00 700, /Автоматичен Есмарх за вземане на кръв - бр. 06DV ,68 МТИ

2 ,6 Пастьор пипети мл, градуирани, нестерилни брой ,03 0,036 20,00 44,00 BSV34/ Пастьор пипети мл, градуирани, нестерилни Biosigma/Ита лия 06DV ,4 МТИ,7 Пастьор пипети 3 мл, градуирани, нестерилни брой ,03 0,036 80,00 26,00 BSV34/ Пастьор пипети 3 мл, градуирани, нестерилни Biosigma/Ита лия 06DV ,6 МТИ,8 Метилов алкохол литър 0 6,00 7,20 60,00 72,00,9 Микротейнер с EDTA мкл в коплект с дозираща капилярка- бр. брой 00 0,29 0,348 29,00 34,80,20 Микротейнер за серум мкл - бр. брой 00 0,28 0,336 28,00 33,60,2 Микротейнер за СУЕ - 50 мкл в комплект с дозираща капилярка и пипета за отчитане - бр. брой 400 0,89, ,00 427,20 HM-L/Histanol M- Метилов алкохол за хистология л оп /Комплект микроепруветка с дозираща капилярка с ЕДТА, 200 мкл 55/0770/Комплект микроепруветка с дозираща капилярка за серум, 200 мкл 07750/Комплект включващ микроепруветка с дозираща капилярка и пипета за отчитане на СУЕ - 50 мкл BioGnost/Хъ рватия KABE/Герма ния KABE/Герма ния KABE/Герма ния,2 МТИ 06DV DV ,58 МТИ 06DV ,56 МТИ 06DV ,2 МТИ,22 Микротейнер за коагулация в комплект с дозираща капилярка мкл - бр. брой 00 0,30 0,36 30,00 36, Комплект микроепруветка с дозираща капилярка за коагулация, 300 мкл KABE/Герма ния 06DV ,6 МТИ,23 Микротейнер с боя за ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка - бр брой 00 0,74 0,888 74,00 88, / Микротейнер с боя за ретикулоцити в комплект с дозираща капилярка и капачка - бр KABE/Герма ния 06DV ,48 МТИ,24 Статив за утайки, затворена система за отчитане на СУЕ от периферна кръв за час брой 2 85,00 02,00 70,00 204, / Статив за утайки, затворена KABE/Герма система за отчитане на ния СУЕ от периферна кръв за час 06DV ,4 МТИ 2 ВАКУУМНА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ 23648, ,08 472,968 МТИ 0 2,0 Вакуумни епруветки тип затворена система хематология с единичен маркер за количество кръв до 3мл антикоагулант ЕДTA, с винтова капачка тип "safety", предпазваща от разливане - бр. брой ,9 0, , , / Вакутейнр, ЕДТА,с единичен маркер за количеството кръв, 2мл, тип "safety" с винтова капачка 06DV МТИ 2,02 Вакуумни епруветки тип затворена система за серум с гел сепаратор и клот активатор с единичен маркер за количество кръв 5мл, с винтова капачка тип "safety", предпазваща от разливане - бр. брой ,25 0, , , /Вакутейнер за серум с гел сепаратор и клот активатор с единичен маркер за количество кръв 5мл, тип "safety" с винтова капачка 06DV МТИ

3 2,03 Вакуумни епруветки тип затворена система за коагулация с единичен маркер за количество кръв, 3,8% Na3-citrate, с допълнителна протекция, гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата - до 2,0 мл,с винтова капачка тип "safety", предпазваща от разливане - бр. брой ,20 0,24 400,00 480, /45432 Вакутейнер за коагулация с единичен маркер за количество кръв, 3,8% Na3-citrate, с допълнителна протекция, гарантираща обема на засмукване и моларността на цитрата, 2,0 мл. с винтова капачка тип "safety" 06DV / 06DV МТИ 2,04 Вакуумни епруветки тип затворена система за СУЕ/венозна кръв/ за час, с валидирана сравнимост с референтен метод до 3мл- бр. брой ,33 0, , , / Вакутейнер за СУЕ за час, с валидирана сравнимост с референтен метод до 4,5мл- бр. 06DV ,6 МТИ 2,05 Холдер/адаптор (за игла) за еднократна употреба - бр брой 00 0,05 0,06 5,00 6, /Холдер/адаптор (за игла) за еднократна употреба - бр. 0IV , МТИ 2,06 Холдер/адаптор (за игла) с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане - бр брой 00 0,45 0,54 45,00 54, / Холдер с автоматично изхвърляне на иглата след пробовземане - бр 0IV ,9 МТИ 2,07 Холдер/адаптор с предпазител заключващ иглата след манипулация брой 00 0,45 0,54 45,00 54, /Комплект игла със заключващ предпазител и холдер 2G x,5" тип "safety" за предпазване на персонала при пробовземане - бр 0IIaV IV ,9 МТИ 2,08 Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 2 G, 9 см. брой 00,06,27 06,00 27, /Бътерфлайка със заключващ предпазител 2G - бр 0IIaV ,2 МТИ 2,09 Игла двустранна за затворена система 2G x,5" - бр. брой ,5 0,8 3000, , / Игла двустранна за затворена система 2G x,5" - бр. 0IIaV МТИ 2,0 2, 3 Игла двустранна за затворена система с камера за визуализиране на пробовземането 2G x,5" - бр Статив за утайки, затворена система за отчитане на СУЕ за час РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА УРИНЕН АНАЛИЗ брой 00 0,20 0,24 20,00 24,00 брой 2 52,30 62,76 04,60 25, / Игла VISIO 2G x,5" - бр 952/ /Статив за утайки, затворена система за отчитане на СУЕ за час Biosigma/Ита лия 0IIaV ,4 МТИ 06DV ,092 МТИ 5805, ,72 36,2 МТИ 0 3,0 Тест ленти Combi Screen, съвместими с анализатор Urilyzer 00Pro - 50 бр./ оп. опаковка 20 35,00 42,00 700,00 840, /Combi SYS Analyticon/ Германия 06DV МТИ 3,02 Тест ленти Глюкоза,Кетони/рН, съвместими с анализатор Urilyzer 00Pro- 00бр./ оп. опаковка 0 2,40 4,88 24,00 48, /Combi 5 B Analyticon/ Германия 06DV ,48 МТИ

4 3,03 Тест ленти Глюкоза,Кетони, съвместими с анализатор Urilyzer 00Pro- 00бр./ оп опаковка 20 8,60 0,32 72,00 206, /Combi GAK Analyticon/ Германия 06DV ,44 МТИ 3,04 Контролна лента съвместима с анализатор Urilyzer 00Pro00 - бр. брой 4 0,60 2,72 42,40 50,88 3,05 Вакутейнери за урина до 2мл - бр. брой 00 0,28 0,34 28,00 33, /Контролна лента съвместима с анализатор CombiScan /Вакутейнери за урина 0,5мл 3,06 Холдер (уринен) - бр. брой 00 0,20 0,24 20,00 24, /Холдер (уринен) Analyticon/ Германия не е приложимо 0,848 МТИ 06DV ,56 МТИ 06DV ,4 МТИ 3,07 Предметни стъкла обикновени мм със шлифовани ръбове опаковка 60 2,60 3,2 46,00 499,20 VBS655A/Предметни стъкла шлифовани, нематирани, оп.50бр. Biosigma/Ита лия 06DV ,32 МТИ 3,08 Покривни стъкла 20х20мм 200бр./оп опаковка 40 2,80 3,36 2,00 34,40 VBS634/Покривни стъкла 20х20мм 200бр./оп Biosigma/Ита лия 06DV ,24 МТИ 3,09 Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци 3 л, квадратна форма брой 600 2,90 3,48 740, ,00 Контейнер за остри и режещи болнични отпадъци 3 л, квадратна форма, кат. номер CS 3 ABM (AP Medical), Италия не е приложимо 34,8 МТИ 3,0 Контейнер за урина с вграден уринен холдер, стерилен брой 00 0,75 0,90 75,00 90,00 952/72430/ Чашка за урина с трансфериращо устройство 06DV ,5 МТИ 3, Центрофужни епруветка за урина 0 ml 2000бр./оп. опаковка 4 88,00 352,00 422,40 506,88 BSP060/Центрофужни епруветка за урина 0 ml Biosigma/Ита лия 06DV ,448 МТИ 3,2 Разтвор за дезинфекция на лаб.посуда - слабо алкален, концентриран - бр. брой 4 37,00 44,40 48,00 77,60 deconex 2 PA-X, оп. л. Borer Chemie, Швейцария не е приложимо 2,96 МТИ 3,3 Епруветки цилиндрични 4мл, 2х75 мм, стерилни със запушалки брой ,22 0,26 320,00 584,00 952/BSF2054 Епруветки цилиндрични 4мл, 2х75 Biosigma/Ита мм, стерилни със лия запушалки 06DV ,4 МТИ 3,4 Контейнер за урина с винтова капачка, 20 мл, нестерилен брой ,8 0,26 080,00 296,00 87/BSC253 Контейнер за урина с винтова капачка, 20мл, нестерилен Biosigma/Ита лия 06DV ,6 МТИ 3,5 Контейнер за урина с винтова капачка, 60 мл, нестерилен брой 200 0,7 0,20 204,00 244,80 Контейнер за урина с винтова капачка, 60мл, нестерилен Biosigma/Ита лия 06DV ,08 МТИ 3,6 Сулфосалицилова киселина 20% опаковка 0 45,00 54,00 450,00 540,00 Сулфосалицилова киселина 20%, 500мл. Analyticon/Г ермания не е приложимо 9 МТИ 3,7 Ерлих реактив опаковка 0 52,50 63, ,00 630,00 Ерлих реактив, 500мл. 3,8 3,9 Термохартия съвмвстима с анализатор Urilyzer 00Pro - х0бр./ оп. Ръкавици латексови без пудра, нестерилни, оп. по 00бр., размери S,M и L брой 20 3,50 4,200 70,00 84,00 опаковка 400 5,575 6, , ,00 952/0048/Термохартия съвмвстима с анализатор CombiScan00/оп. от 0бр. Терморолки Ръкавици латексови нестерилни без пудра Beroglove ENW58, /оп.00бр./ Analyticon/Г ермания Analyticon/Г ермания Beromed Германия не е приложимо 0,5 МТИ не е приложимо,4 МТИ 0IV ,6 МТИ 9878,80 854,56 97,576 МТИ

5 4 4,0 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР MEDICA EASYLYTE Na/K/Cl И ЗА ЗА КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР MEDICA BLOODGAS Реагентен модул за електролитен анализатор EasyLyte Na/K/Cl пакет -800мл - бр. Na електрод за електролитен анализатор EasyLyte Na/K/Cl - бр. Cl електрод за електролитен анализатор EasyLyte Na/K/Cl - бр. К електрод за електролитен анализатор EasyLyte Na/K/Cl - бр. Корпус за електроди Na/K/Cl за електролитен анализатор EasyLyte Na/K/Cl Контролен материал за електролитен анализатор EasyLyte - 0ml нормален, 0ml патологичен Ежедневен почистващ разтвор за електролитен анализатор EasyLyte и кръвно-газов анализатор Medica BloodGas- бр.. брой 8 245, , , ,0000 Na/K/Cl касета 22 брой 2 275, , , ,0000 Na електрод 202 брой 2 277, , , ,8000 Cl електрод 23 брой 2 88, , ,0000 2,2000 К електрод 20 брой 2 258, , , ,2000 опаковка 8 0,0000 2, , ,6000 опаковка 6 82, , , ,4000 Корпус за електроди Na/K/Cl Качествен контрол електролити, 2 нива 284 Ежедневен почистващ кит 28 Корпорейшъ 06DB ,2 АПР ООД Корпорейшъ 06DB АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,08 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,52 АПР ООД Корпорейшъ Резервна част 0,32 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,6 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,24 АПР ООД 0 4,08 Термохартия съвместима с електролитен анализатор EasyLyte 79 мм,ролка - бр. брой 20 0,8600,0320 7, ,6400 Принтерна хартия 79мм Р79/30 Мюрол, България 0,344 АПР ООД 4,09 4,0 4, 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Поддържащ кит за електролитен анализатор EasyLyte ( мембрана за реф. е- д, КCl разтвор, комплект шлаухи) Реагентен модул за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. Електрод РСО2 за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. Електрод РО2 за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. рн електрод за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. Референтен електрод за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. Шлаух за помпата на кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. Пробоподавач за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. опаковка 2 39, , , ,6000 EL Поддържащ кит 2095 брой , , , ,0000 Модул за КГА 60 брой 6 560, , , ,0000 брой 4 560, , , ,0000 брой 2 560, , , ,0000 брой 2 265, , , ,0000 брой 2 56, ,2000 2, ,4000 EBG/ES PCO2 електрод 6202 EBG/ES PO2 електрод 6203 EBG/ES ph електрод 620 EBG/EEL/ES рефeрентен електрод 6204 EBG/ЕЕL шлаух за помпата 6504 брой 2 62, , , ,8000 EBG Пробоподавач 6306 Корпорейшъ 06DB ,56 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,6 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,2 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,8 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,4 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,6 АПР ООД Корпорейшъ Корпорейшъ 06DB ,24 АПР ООД 06DB ,48 АПР ООД 4,7 Приспособение за почистване на иглата за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - бр. брой 2 43,0000 7, , ,2000 Комплект за почистване на иглата (4бр+смазка и Корпорейшъ ключе) DB ,72 АПР ООД 4,8 Принтерен механизъм за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas брой 6 32, , , ,4000 EBG/EEL Принтерен механизъм Корпорейшъ Резервна част 37,44 АПР ООД

6 4,9 4,20 4,2 4,22 4,23 4,24 Ключалка за вратичка за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas Притискаща пластина за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas Контр.материал ниво (ацидоза) - 30х,7мл /оп. Контр.материал ниво 2 (нормален) - 30х,7мл /оп. Контр.материал ниво 3 (алкалоза) - 30х,7мл/оп. Капилярки - комплект за кръвно-газов анализатор Medica BloodGas - 200бр./оп с 500 запушалки, 250 бъркалки и 2 магнита брой 6 20, , , ,0000 брой 2 92,0000 0, , ,8000 опаковка 6 92,0000 0, , ,4000 опаковка 2 92,0000 0, , ,8000 опаковка 2 92,0000 0, , ,8000 брой 40 92,0000 0, , ,0000 EBG ключалка за вратичка EBG Притискаща пластина 6508 Качествен контрол-, 30амп. х,7мл 6303 Качествен контрол-2, 30амп. х,7мл 6304 Качествен контрол-3, 30амп. х,7мл 6305 EBG К-т за взимане на кръв (200 бр./500 Корпорейшъ запушалки/250бъркалки/ 2 магнита) 6503 Корпорейшъ Резервна част 2,4 АПР ООД Корпорейшъ Резервна част 3,68 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,04 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,08 АПР ООД Корпорейшъ 06DB ,68 АПР ООД 06DB ,6 АПР ООД 4,25 Принтерна хартия 57мм ролка за кръвногазов анализатор Medica BloodGas - бр. брой 280 0,8000 0, , ,8000 Принтерна хартия 57мм Р57/40 Мюрол, България 4,48 АПР ООД 5 РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧЕН АЛИЗАТОР A25 5,0 Глюкоза (GOD-PAP метод) - 0х50мл/оп. милилитър ,030 0, ,00 48,80 5,02 Урея Бун U.V. - 5х50мл/оп. милилитър ,520 0, ,00 456,00 5,03 Креатинин (Метод на Яфе, Kinetic) - 2х5х50мл/оп. милилитър ,0264 0,037 05,60 26,72 5,04 Билирубин общ -5х50мл/оп. милилитър 000 0,0700 0, ,00 84,00 5,05 Билирубин директен - 5х50мл/оп. милилитър 000 0,0733 0, ,30 87,96 5,06 Общ белтък (Биуретов метод) - 0х50мл/оп. милилитър ,0580 0,0696 6,00 39,20 5,07 AСAT (IFCCметод) - 5х50мл/оп. милилитър ,0968 0,62 93,60 232,32 5,08 АЛАТ (IFCC метод) - 5х50мл/оп. милилитър ,0968 0,62 93,60 232,32 5,09 ГГТ (Стандартизиран метод) - 5х50мл/оп. милилитър 000 0,820 0,284 82,00 28,40 5,0 Алк.фосфатаза (DEA) - 5х20мл/оп. милилитър 600 0,650 0,980 99,00 8,80 5, ЛДХ (LDH-P) - 5х50мл/оп. милилитър 500 0,550 0,860 77,50 93,00 5,2 Амилаза директ ( CNPG3 ) - 5х20мл/оп. милилитър 400,0620, ,80 509,76 5,3 5,4 5,5 5,6 Холестерол общ (CHOD-PAP метод) - 0х50мл/оп. Триглицериди (GPO-PAP метод) - 0х50мл/оп. Холестерол HDL (Директен метод) - 4х20мл/оп. Холестерол LDL (Директен метод) - 4х20мл/оп. милилитър ,0580 0,0696 6,00 39,20 милилитър ,890 0, ,00 453,60 милилитър 800 0,9660, ,80 927,36 милилитър 800,4325,790 46,00 375,20 5,7 Желязо (Ферозинов метод ) - 5х50мл/оп. милилитър 500 0,0928 0,4 46,40 55, , , ,864 АПР ООД 2503/ ГЛЮКОЗА 0x50ml. 256/УРЕЯ БУН -UV 5x50 ml 2502/КРЕАТИНИН 2X5X50ml. 250/БИЛИРУБИН ОБЩ 5х50ml. 2798/БИЛИРУБИН ДИРЕКТ 5х50ml. 2500/ОБЩ БЕЛТЪК (PROTEIN TOTAL) 0x50ml. 253/АСАТ (AST/GOT) 5х50ml. 2533/АЛАТ /ALAT-GPT/ 5x50 ml 2520/Гама ГТ (GGT) 5х50ml. 254/АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА (ALP) - DEA 5x20ml. 2580/ЛАКТАТ ДЕХИДРОГЕНАЗА /LDH/ 5x50mL 2550/АМИЛАЗА ДИРЕКТ 5х20 ml 2505/ХОЛЕСТЕРОЛ 0х50ml. 2528/ТРИГЛИЦЕРИДИ 0x50ml. 2557/ХОЛЕСТЕРОЛ HDL Direct 4x20ml. 2585/ХОЛЕСТЕРОЛ LDL Direct 4x20 ml 2509/ЖЕЛЯЗО ФЕРОЗИН 5x50ml. 06DV ,48 МТИ 06DV ,6 МТИ 06DV ,2 МТИ 06DV ,4 МТИ 06DV ,466 МТИ 06DV ,32 МТИ 06DV ,872 МТИ 06DV ,872 МТИ 06DV ,64 МТИ 06DV ,98 МТИ 06DV ,55 МТИ 06DV ,496 МТИ 06DV ,32 МТИ 06DV ,56 МТИ 06DV ,456 МТИ 06DV ,92 МТИ 06DV ,928 МТИ 0

7 5,8 Пикочна киселина (Uricase-PAP метод) - 0х50мл/оп. милилитър 000 0,0842 0,00 84,20 0,04 5,9 Калций (Арсеназо ІІІ) - 0х50мл/оп. милилитър 000 0,0568 0, ,80 68,6 252/ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 0x50 ml 2570/КАЛЦИЙ ARSENAZO 0x50ml 5,20 Албумин (Метод с BCG) - 5х50мл/оп. милилитър 000 0,0400 0, ,00 48, /АЛБУМИН 5х50 ml. 5,2 5,22 Неорганичен фосфор (UV-тест) - 3х24мл+2х5/оп. Креатинкиназа NAC(IFCCметод) - 3х5мл/оп. милилитър 62 0,065 0,278 65,8 78,2 милилитър 450 0,4500 0, ,50 243, /ФОСФОР (PHOS) (3x24mL + 2x5) общо(02ml) 2524/КРЕАТИНКИНАЗА (CK) 3x5ml. 5,23 ЖСК (UIBC) - 50мл/оп. милилитър 500 0,4332 0,598 26,60 259, /UIBC A25 50ml 5,24 5,25 Adenosine Deaminase(ADA) Test Kit R+R2, 4x8ml, x0ml Adenosine Deaminase Control Set LV+2,2xml милилитър 60 2,6500 3, ,00 508,80 милилитър 8 3,5500 6, ,40 30,08 5,26 Adenosine Deaminase Calibrator,xml милилитър 4 0,2500 2,30 4,00 49,20 5,27 Мултикалибратор биохимичен (за субстрати и ензими, човешки) - 5х5мл/оп. милилитър 50 4,00 4,80 200,00 240, /ADENOSINE DEAMINASE /ADA/ 4x0 ml 8048/ADA CONTROLS 2x ml 8052/ADA STANDARD ml 8044/КАЛИБРАТОР БИОХИМИЧЕН ЧОВЕШКИ 5х5ml. 06DV ,684 МТИ 06DV ,36 МТИ 06DV ,8 МТИ 06DV ,30356 МТИ 06DV ,05 МТИ 06DV ,332 МТИ 06DV ,48 МТИ 06DV ,68 МТИ 06DV ,82 МТИ 06DV МТИ 5,28 Концентрат System liquid l, за автоматичен биохимичен анализатор А25 литър 4 4,70 50,04 66,80 200,6 BO524/КОНЦЕНТРАТ SYSTEM LIQUID L 06DV ,336 МТИ 5,29 5,30 Концентрат Washing solution, 00ml за автоматичен биохимичен анализатор А25 Реакционни кювети за автоматичен биохимичен анализатор А25-0/оп милилитър 400 0,29 0,3480 6,00 39,20 опаковка 2 70,00 84,00 40,00 68,00 BO346/ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР КОНЦЕНТРАТ 00mL AC485/РЕАКЦИОННИ КЮВЕТИ (0 бр. по 20 кювети) 06DV ,32 МТИ 06DV ,8 МТИ 5,3 Халогенна лампа за автоматичен биохимичен анализатор А25-2V/20W/A25 брой 4 40,00 48,00 60,00 92,00 290/LA048/Халогенна лампа за автоматичен биохимичен анализатор А25-2V/20W/A25 не е приложимо 3,2 МТИ 6 РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ, КАЛИБРАТОРИ И КОНТРОЛИ ЗА КЛИНИЧНО-ХИМИЧЕН АЛИЗАТОР MINDREY BS , ,09 30,406 МТИ 0 6,0 Глюкоза (GOD-PAP метод) - 6х250мл/оп. милилитър ,04 0,05 240,00 300,00 BIOLABO Глюкоза GOD- PAP (6x250 ml) / DV ,8 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 Урея (U.V. Kinetic High Linearity) - 8х30мл/оп. Креатинин (Метод на Яфе, Kinetic) - 2х25мл/оп. Билирубин общ и директен (DMSO) -2х 200мл/оп. Общ белтък (Биуретов метод) - 2х500мл/оп. AСAT (IFCCметод, Single Vial) - 0х25мл/оп. АЛАТ (IFCC метод, Single Vial) - 0х25мл/оп. милилитър ,23 0,28 662,40 806,40 милилитър ,0 0,2 350,00 420,00 милилитър 600 0,09 0, 44,00 76,00 милилитър ,02 0,03 40,00 60,00 милилитър ,3 0,6 325,00 400,00 милилитър ,3 0,6 325,00 400,00 6,08 ГГТ (Стандартизиран метод) - 8х30мл/оп. милилитър 960 0,32 0,39 307,20 374,40 BIOLABO Урея UV HL (8x30 ml) / BIOLABO Креатинин (2x25 ml) / 8007 BIOLABO Общ и директен билирубин (2x200 ml) / BIOLABO Общ белтък (2x500 ml) / 8006 BIOLABO Асат (TGO) IFCC (0x25 ml) / BIOLABO Алат (TGP) IFCC (0x25 ml) / BIOLABO GAMMA-GT GPNA (8x30 ml) / 80 06DV DV DV DV DV DV DV , ,88 0,8 6,5 6,5 6,44

8 6,09 Алк.фосфатаза (Optimise DGKC) - 8х30мл/оп. милилитър 480 0,22 0,27 05,60 29,60 6,0 ЛДХ (LDH-P) - 20х3мл/оп. милилитър 240 0,83,00 99,20 240,00 6, Амилаза ( CNPG3 ) -8х30мл/оп. милилитър 480 0,8 0,97 388,80 465,60 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Холестерол общ (CHOD-PAP метод) - 2х00мл/оп. Триглицериди (GPO-PAP метод) - 2х50мл/оп. HDL-Холестерол (Директен метод) - 2х60мл/оп. Желязо (Ференов метод без депротеинизиране) - 2х25мл/оп. Пикочна киселина (Uricase-PAP метод) - 2х00мл/оп. милилитър 800 0,6 0,9 28,00 52,00 милилитър 800 0,35 0,42 280,00 336,00 милилитър 640,82 2,8 64,80 395,20 милилитър 500 0,30 0,36 50,00 80,00 милилитър 400 0,8 0,22 72,00 88,00 6,7 Калций (Арсеназо ІІІ) - 2х25мл/оп. милилитър 500 0,7 0,20 85,00 00,00 6,8 Албумин (Метод с BCG) -2х200мл/оп. милилитър 800 0,03 0,04 24,00 32,00 6,9 6,20 Неорганичен фосфор (UV-тест) - 2х25мл/оп. Креатинкиназа NAC(IFCCметод) - 8х20мл/оп. милилитър 500 0, 0,3 55,00 65,00 милилитър 320,26,5 403,20 483,20 6,2 ЖСК (U.I.B.C.) - 2х25мл/оп. милилитър 500 0,32 0,39 60,00 95,00 6,22 Мултикалибратор (за субстрати и ензими, човешки) - 0х5мл/оп. милилитър 00 2,38 2,86 238,00 286,00 6,23 Бикарбонати - 8х30мл/оп. милилитър 480 0,64 0,77 307,20 369,60 6,24 6,25 6,26 6,27 6,28 Кисел промиващ разтвор за автоматичен биохимичен анализатор BS мл/оп. Алкален промиващ разтвор за за автоматичен биохимичен анализатор BS мл/оп. Реакционни кювети за за автоматичен биохимичен анализатор BS-200-0бр.в комплект, 250бр/кашон Почистващ разтвор за шлаухи на за автоматичен биохимичен анализатор BS мл/оп. Филтър за дестилирана вода за за автоматичен биохимичен анализатор BS бр/оп опаковка 2 26,35 3,62 52,70 63,24 опаковка 2 26,35 3,62 52,70 63,24 брой 500 0,09 0,0 45,00 54,00 опаковка 2 26,35 3,62 52,70 63,24 опаковка 2 204,80 245,76 409,60 49,52 BIOLABO Алкална Фосфатаза (8x30 ml) / 9224 BIOLABO LDH-P (20x3 ml) / 920 BIOLABO Амилаза CNPG3 (8x30 ml) / 9923 BIOLABO Холестерол CHOD-PAP (2x00 ml) / 8006 BIOLABO Триглицериди GPO (2x50 ml) / 8009 BIOLABO HDL Холестерол Директен (2х60 ml+2x20 ml, 400- BIOLABO Желязо (без депротеинизиране) (2x25 ml) / 9208 BIOLABO Пикочна киселина (2x00 ml) / 8000 BIOLABO Калций Arsenazo III (2x25 ml) / BIOLABO Албумин (2x200 ml) / BIOLABO Неорганичен Фосфор UV (2x25 ml) / 8005 BIOLABO Креатин киназа NAC (8x20 ml) / BIOLABO Желязо ЖСК (U.I.B.C) (2x25 ml) / BIOLABO Мултикалибратор (0x5 ml) / 9505 BIOLABO BICARBONATE (8 x 30 ml) / Промиващ разтвор 2 (кисел) за BS- 20/200/300 (500 ml) / 4520 Промиващ разтвор (алкален) за BS- 20/200/300 (500 ml) / 459 BS-200 Реакционни кювети (0 бр. в к-т) / BA Почистващ р-р за шлаухите на BS- 20/200/300 (500 ml) / 457 BS-20/200/300 Филтър за дестилирана вода (2 бр. в к-т) / 80-BA ,2 06DV ,984 06DV ,776 06DV ,56 06DV ,6 06DV ,296 06DV DV ,44 06DV ,7 06DV ,48 06DV , 06DV ,064 06DV ,2 06DV DV ,76 6,44 06DV България,054 06DV България,054 06DV Mindray 0,9 06DV България,054 06DV Mindray 8,92 06DV ,0 889,24 35, ,0 7,02 РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР FIA 8000 Тест за определяне на D-dimer (Colloidal Gold) х25 теста в опаковка за имунологичен анализатор FIA 8000 Конторл за D-dimer за имунологичен анализатор FIA 8000 опаковка 24 0 опаковка 2 0 0

9 7,03 7,04 7,05 7,06 Тест за определяне на HbAC (Colloidal Gold) х25 теста в опаковка за имунологичен анализатор FIA 8000 Тест за определяне на hs-crp (Colloidal Gold) х25 теста в опаковка за имунологичен анализатор FIA 8000 Тест за определяне на Troponin I (Colloidal Gold) х25 теста в опаковка за имунологичен анализатор FIA 8000 Тест за определяне на CK-MB/cTnI (Colloidal Gold) х25 теста в опаковка за имунологичен анализатор FIA 8000 опаковка 2 0 опаковка 4 0 опаковка 2 0 опаковка СПЕЦИФИЧНИ КОНТРОЛНИ МАТЕРИАЛИ 0 8,0 8,02 8,03 Контр.материал за анализ на урина ниво - 2х2мл/оп. Контр.материал за анализ на урина ниво 2-2х2мл/оп. Контр.материал за клинична химия, норма, човешки произход милилитър 288 4,0 4,92 80,80 46,96 милилитър 288 4,0 4,92 80,80 46,96 милилитър 400 3,20 3,84 280,00 536, /КОНТРОЛЕН СЕРУМ URINE 8036/КОНТРОЛЕН СЕРУМ URINE 8042/КОНТРОЛЕН СЕРУМ БИОХИМИЧЕН (Human) Level 5х5ml. 06DV ,66 МТИ 06DV ,66 МТИ 06DV ,6 МТИ 8,04 Контр.материал за клинична химия, патология, човешки произход милилитър 400 3,20 3,84 280,00 536, /КОНТРОЛЕН СЕРУМ БИОХИМИЧЕН (Human) Level 2 5х5ml. 06DV ,6 МТИ 8,05 Контр.материал за липиди, норма, човешки произход милилитър 60 2,20 4,64 732,00 878, /ЛИПИДЕН КОНТРОЛ Level 3хml. 06DV ,64 МТИ 5653, ,32 3,072 МТИ 8,0 Контр.материал за анализ на урина ниво - 2х2мл/оп. милилитър 288 0,98,7 282,24 336,96 Контр.материал за урина,положителен8мл Dirui 06DG , ,02 8,03 8,04 8,05 9 Контр.материал за анализ на урина ниво 2-2х2мл/оп. Контр.материал за клинична химия, норма, човешки произход Контр.материал за клинична химия, патология, човешки произход Контр.материал за липиди, норма, човешки произход КОНСУМАТИВИ ЗА КОАГУЛОМЕТЪР MEDICA RAL Clot SP милилитър 288 0,98,7 282,24 336,96 Контр.материал за урина,положителен8мл Dirui 06DG ,6448 милилитър милилитър ,65 4,65 7,58 7, , , , ,00 MINIDRAY ClinCHEM Мулти контрол ниво Mindray 06DV ,2 5мл MINIDRAY ClinCHEM Мулти контрол ниво 2 Mindray 06DV ,2 милилитър 60 4,65 7,58 879,00 054,80 5мл MINIDRAY ClinCHEM Мулти контрол ниво Mindray 06DV ,58 5мл 363, ,72 263,2696 9,0 Кювети коагулация бр./оп. опаковка 2 0 9,02 Магнитни бъркалки за коагулация опаковка РЕАКТИВИ И КОНТРОЛИ ЗА КОАГУЛАЦИЯ 0 0,0 Тест за протромбиново време - тромбопластин с ISI 0,9 -,4, флакон 2 мл. милилитър 600,6,39 696,00 834,00 BIOLABO Тромбопластин PTT (0x2 ml) (буфер x25 ml) 06DV ,92 0,02 Тест за АРТТ - комплект АРТТ реактив с калциев двухлорид - флакон 2-4мл. милилитър 00 3,03 3,64 303,00 364,00 BIOLABO Каолин кефалиново време APTT (6x3 ml) с буфер CaCl 06DV ,06 0,03 Тест за фибриноген тромбин флакон - 3 мл и буфер милилитър 00 0,70 0,84 70,00 84,00 BIOLABO Фибриноген (6x4 ml) (буфер x25 ml) 06DV ,4

10 0,04 Контролна плазма, нормална - флакони мл милилитър 20 0,33 2,40 206,60 248,00 BIOLABO Контролна плазма нормална (6x ml) 06DV ,32 275,60 530,00 ТЕСТОВЕ ЗА БЪРЗА ДИАГНОСТИКА,0 Бърз тест за грип - 25бр/оп опаковка 20 2 КВАНТИФЕРОНОВ ТЕСТ 2,0 QFeronTBGoldTubes(Nil+TBAg+TBAg2+Mit)x 50 брой 4 2,02 Qferon - TB Gold Еlisa брой 4 КОМИСИЯ: Председател:.. /Ралица Христова/ Членове:.Петя Русева.. 2.Теодора Иванова..

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Технически предложения приложение 5 Наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Обособена позиция 2 - консумативи и реактиви за Клинична лаборатория Технически предложения приложение 5 Наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Грмтиков-РУСЕ ЕООД Обособен позиц - консумтиви и рективи з Клиничн лбортор Технически предложен приложение 5 Нименовние н обект Медицински издел з Клиничн лбортор Мярн единиц Прогнозно количество

Подробно

Slide 1

Slide 1 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Телефон: + 359 42 699526 СПЕЦИАЛИСТИ Д-р Атанаска Боянова Ветеринарен лекар Катя Василева Ветеринарен фелдшер Клиничната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/ г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез периодични зая

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/ г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка чрез периодични зая ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към Решение за класиране 15/30.11.2015г. по oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез периодични заявки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите

Подробно

. 36, ,. 36,. 36,

. 36, ,. 36,. 36, . 36,..3. 36,. 36,. 36,..3.3..3. Прогнозно количество Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение

Подробно

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Прогнозно

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 130523915 Код от информаци онната систама на ЛЗ Мерн а Наименование

Подробно

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем

Подробно

Търг 576: Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Стр. 001 Приложение 1: Клинична лаборатория Класиране на офертите на участниците -

Търг 576: Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Стр. 001 Приложение 1: Клинична лаборатория Класиране на офертите на участниците - Търг 576: Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи 2019-2020 Стр. 001 Приложение 1: Клинична лаборатория Група: 1 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Реактиви за 01. хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт

Подробно

ЛАБКО ЕООД ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул."стрешер"7, Со

ЛАБКО ЕООД   ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул.стрешер7, Со ЛАБКО ЕООД dtodorov@labko.org, www.labko.org Лабораторно оборудване и консумативи ул."стрешер"7, София т/ф:02-9525242 Тампон от памук на дървена дръжка, стерилен, И/О 73 5100/SG/CS 1000 1000 0,0740 74,00

Подробно

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ;

Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: ; мобилен: ; Медицински център ПОЛИМЕД АД ISO 9001:2000 СОФИЯ 1303, ул. Брегалница 47; телефони за връзка: 0700 20 566; мобилен: 0887 99 22 93; e-mail: polymed@polimedad.com, www.polimedad.com 24 часова грижа за Вашето

Подробно

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

Приложение 1 Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Клинична лаборатория Стр. 001 от 006 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич. 01. О

Приложение 1 Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи Клинична лаборатория Стр. 001 от 006 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич. 01. О Приложение Клинична лаборатория Стр. от 6 Поз. Наименование Мостри М.е. Колич.. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Реактиви за хемокоагулация. Апарат: Диагностика Стаго "Старт 4"...2. АРТТ Метод хронометрично определяне

Подробно

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 о заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Доставка по

Подробно

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Powered by TCPDF (

заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Powered by TCPDF ( заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Доставка по

Подробно

Powered by TCPDF ( заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Powered by TCPDF (  заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП заличено на

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от 14.07.2015 г. Търг. наименование Производител 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: Закупуване на материали и консумативи за първи етап на проекта с 9 Обособени позиции: Обособена позиция -

Подробно

Untitled-2

Untitled-2 1.1.2.1 Спектрометри и спектрофотометри Спектрофотометри с единичен лъч VIS спектрофотометър модел VIS 21 VIS спектрофотометър модел VIS 23 112119001 340-1000 nm ± 2.0 nm

Подробно

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В МБАЛ - ХАРМАНЛИЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В "МБАЛ - ХАРМАНЛИ"ЕООД НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКАТА Цена лева по УСЛУГА ред 1. Преглед в амбулатория 30,00 2. Вторичен преглед в амбулатория 10,00 3. Извършване

Подробно

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 1 2 3 4 5 6 7 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. хлор/л., пластмасова бутилка, 1 л. Кислол обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки,

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИСАНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Приложение 1 Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и кл

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Приложение 1 Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и кл ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Приложение 1 Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология, Клинична лаборатория и лаборатория

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед.

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед. Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от 13.07.2015 г. Търг. наименование Производител Ед. цена за ед. мярка Оценка цена Оценка качество Комплекс

Подробно

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки ICX имплант всички дължини, всички диаметри *цената

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

120-nov

120-nov Листовка 120 ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ЛАБОРАТОРНИ СТОЙНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА НОРМАЛНОТО ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: Всяка лаборатория има свой собствен набор от стойности в границите на нормалното,

Подробно

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О Еднократни остриета Еднократни скалпели 10 11 12 15 20 21 22 23 24 403010 Острие 10 0,28 403011 Острие 11 0,28 403012 Острие 12 0,28 403013 Острие 15 0,28 403014 Острие 20 0,28 403015 Острие 21 0,28 403016

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Геор Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: "ДКЦ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН" ООД Наименование на услугата Утвърдил: д-р Елиза Георгиева В сила от: 13.09.2019г. Мерна единица (ден, брой

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

по ред артикул Ном. ед. мярка годишно к-во производител каталожен номер и/или търговско наименование с посочен на стр. от каталога, където е описано и

по ред артикул Ном. ед. мярка годишно к-во производител каталожен номер и/или търговско наименование с посочен на стр. от каталога, където е описано и по ред артикул Ном. ед. мярка годишно к-во производител каталожен номер и/или търговско наименование с посочен на стр. от каталога, където е описано изделието 2 3 4 5 6 7 8 30. Консумативи за апарат Вайтек

Подробно

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

Ц Е Н О В А Л И С Т А ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ ОФИС-ШОУРУМ: София 1415, ул. Околовръстен път 68, tel. 02/ , 02/ , GSM: 0

Ц Е Н О В А Л И С Т А ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ   ОФИС-ШОУРУМ: София 1415, ул. Околовръстен път 68, tel. 02/ , 02/ , GSM: 0 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИАЛИ М е х а н и з м и Цена Цена Цена Крем Алуминий без ДДС, лв без ДДС, лв без ДДС, лв Еднополюсен ключ 752101 6.90 лв 752201 6.90 лв 752301 7.90 лв Еднополюсен ключ с индикатор LED

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Номе нклат ура Ценово предложение за Обособена позиция 1 Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински и

Номе нклат ура Ценово предложение за Обособена позиция 1 Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински и Номе нклат ура Ценово предложение за Обособена позиция 1 Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Мерна единица Прогноз но количес тво 1 Памук

Подробно