E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

Размер: px
Започни от страница:

Download "E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat"

Препис

1 T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат

2 Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3 Икони за състоянието...4 Икони за менюто и навигация...4 Навигация в менюто...4 2) Меню...5 График за отопление...5 Корекция на графика...5 Копиране на графика...7 Изтриване на период...7 Настройки (дата и час)...8 3) Режими на устройството Автоматична работа (AUTO) Временно игнориране Игнориране за време +1hr Ръчна работа (MAN) Игнориране за постоянно Режим на готовност (със защита от замръзване) ) Заключване на клавиатурата ) Оптимизация ) Смяна на батериите (само за T3 и T3R) ) Стойка за маса и конзола за стенен монтаж (само за T3R) ) Безжичен приемник (само за T3R) ) Отстраняване на неизправности

3 1 Интерфейс на термостата Общ преглед на екраните и бутоните Меню за програмиране 2 Меню за настройки 3 Аларма 4 Температура в помещението 5 Текущ час 6 Необходима топлина 7 Оптимизация 8 Изтощена батерия 9 Безжичен сигнал (T3R) 10 Заключване на клавиатурата 11 Регулиране на температурата 12 Десен бутон 13 Среден бутон 14 Ляв бутон 15 Задаване на график за период 16 Ден 3

4 Икони за състоянието Игнорирането на температурата е активно: Показва се, ако програмираната температура е била регулирана ръчно. Изтощена батерия: Зарядът е достигнал приблизително 10% (вижте Смяна на батериите на стр. 16). Необходима топлина: Стайната температура е под зададената стойност, което показва, че е необходимо отопление (котелът може да се активира). Оптимизацията е активна: Показва се само ако оптимизацията е активирана в настройките за инсталатора. Игнорирането за 1 час е активно: Зададено е временно игнориране за един час. Безжичен сигнал: Термостатът (само за T3R) е свързан към приемника. Икони за менюто и навигация Навигация в менюто MENU Опции и настройки на термостата: График за отопление Настройки (дата и час) Назад: Връщане към предишния екран/меню. Потвърждаване: Потвърждаване на промяна или избор. В готовност: Включва или изключва отоплението. Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), за да влезете в главното меню. Натиснете бутоните или, за да изберете елемент от менюто избраният елемент ще мига. Натиснете, за да потвърдите избора. Натиснете или, за да регулирате настройка, след което натиснете, за да запазите промяната и да преминете към следващия избор, или натиснете, за да се върнете към предишния избор. 4

5 2 Меню График за отопление Вашият термостат се доставя със следния график по подразбиране. Изпълнете следващите стъпки, за да настроите графика за отопление. Дни от 1 до 7 (от понеделник до неделя) P1 P2 P3 P4 6:30 8:00 18:00 22:30 21 C 16 C 21 C 16 C Корекция на графика 1 Натиснете MENU (МЕНЮ), за да влезете в главното меню. 2 Натиснете или, за да изберете менюто за графика, и натиснете 1030 prog 5

6 3 Натиснете или, за да изберете деня, който да бъде настроен, и натиснете TUE 4 Натиснете или, за да изберете периода, който да бъде настроен, и натиснете Натиснете или, за да настроите времето, и натиснете 6 Натиснете или, за да настроите температурата, и натиснете Повторете тези стъпки, за да направите настройки на останалите периоди и дни, или натиснете, за да запазите промените и да се върнете към началния екран. 6

7 Копиране на графика 1 Натиснете или, за да изберете деня, от който искате да копирате графика, и натиснете COPY (КОПИРАНЕ) TUE 2 Натиснете или, за да изберете деня, в който искате да копирате графика, и натиснете to Изтриване на период 1 Отидете на деня и изберете периода за изтриване. 2 Натиснете и задръжте за 3 секунди и след това натиснете Повторете стъпки 1 и 2, за да активирате отново периода. 7 3 секунди

8 Настройки (дата и час) 1 Натиснете MENU (МЕНЮ), за да влезете в главното меню Натиснете или, за да изберете менюто за настройки SET (ЗАДАВАНЕ), и натиснете. set 3 Натиснете, за да изберете YEAR (ГОДИНА) (или, за да прескочите напред към MONTH (МЕСЕЦ)) year 4 Натиснете или, за да настроите YEAR (ГОДИНА), и натиснете year 8

9 5 Натиснете, за да изберете MONTH (МЕСЕЦ) (или, за да прескочите напред към DAY (ДЕН)) mnth 6 Натиснете или, за да настроите MONTH (МЕСЕЦ), и натиснете mnth 7 Натиснете, за да изберете DAY (ДЕН) (или, за да прескочите напред към HOUR (ЧАС)) day 8 Натиснете или, за да настроите DAY (ДЕН), и натиснете day 9

10 9 Натиснете, за да изберете HOUR (ЧАС) (или, за да прескочите напред към MINUTE (МИНУТИ)) hour 10 Натиснете или, за да настроите HOUR (ЧАС), и натиснете hour 11 Натиснете, за да изберете MINUTE (МИНУТИ), и натиснете 12 Натиснете или, за да настроите MINUTE (МИНУТИ), и натиснете mins mins 13 Натиснете, за да излезете от SETTINGS (НАСТРОЙКИ) и да се върнете към началния екран 10

11 3 Режими на устройството Автоматична работа При нормална употреба термостатът ще следва програмирания график, обозначен с иконата. 210 Временно игнориране Натиснете или, за да зададете новата желана температура. Програмираният график ще се възобнови при следващата програмирана зададена стойност. 235 Игнориране за време +1hr Натиснете за игнориране за 1 час. Натиснете отново за отмяна

12 Ръчна работа Зададената температура се следи постоянно обозначена с иконата. Игнориране за постоянно Натиснете бутоните или, за да настроите зададената температура. Тази температура е зададена, докато не бъде променена отново ръчно

13 Режим на готовност (със защита от замръзване) Спестяване на енергия чрез изключване на отоплението, когато не е необходимо, например през по-топлите летни месеци или когато вратите и прозорците са отворени за продължителни периоди от време. Ако температурата спадне до 5 C, отоплението ще се включи отново, за да се предотврати замръзването на отоплителните тръби. 1 Натиснете, за да изключите отоплението дисплеят ще показва OFF (ИЗКЛЮЧЕНО) 2 Натиснете отново, за да включите отоплението дисплеят ще показва или off 13

14 4 Заключване на клавиатурата Lock Натиснете и задръжте левия и десния бутон за 5 секунди. На дисплея ще се покаже иконата и (в зависимост от настройката на инсталатора) клавиатурата на термостата няма да работи или ще има ограничена функционалност. 210 Unlock Когато клавиатурата е заключена (означено с иконата ) натиснете и задръжте левия и десния бутон за 5 секунди, за да възстановите пълната функционалност на клавиатурата на термостата секунди 5 секунди 14

15 5 Оптимизация Оптимизация Вашият термостат има функции за оптимизация, които имат за цел да спестят енергия, като същевременно поддържат подходящи нива на комфорт. Термостатът показва по време на периода на оптимизация, ако е зададен. По подразбиране оптимизацията е деактивирана, вижте инструкциите в ръководството за монтаж за това как да я активирате. Optimum Start (Оптимално стартиране) научава колко време е необходимо, за да бъде достигната определена температура в дома ви, и след това включва отоплението малко по-рано, за да бъде достигната тази температура в програмирания час. Delayed Start (Забавено стартиране) спестява енергия, като малко забавя стартирането на отоплението в зависимост от разликата между зададената температура и стайната температура. Колкото по-близки са тези температури, толкова по-дълго ще бъде забавено стартирането. Optimum Stop (Оптимизирано спиране) спестява енергия, като изключва отоплението малко по-рано от програмирания час. Ако домът ви е достигнал температурата, няма да забележите ефекта върху нея, но би трябвало да видите разликата в сметката си за гориво. 15

16 6 Смяна на батериите (само за T3 и T3R) Термостатът се захранва с 2 броя батерии AA, въпреки че на дисплея не се показва икона на батерия при нормална употреба. Единственият момент, когато ще видите иконата на батерия, е, когато зарядът на батериите е нисък. се показва, когато зарядът на батериите е достигнал приблизително 10% трябва да сте готови да ги смените скоро. + ще мигат, когато зарядът на батериите стане критично нисък трябва незабавно да ги смените, за да сте сигурни, че няма да има прекъсване на работата на отоплителната ви система. Сменяйте само с 2 нови алкални батерии 1,5 V LR6 AA, които трябва да издържат приблизително 2 години в зависимост от употребата на термостата. Моля, помогнете за опазването на околната среда чрез рециклиране на стари батерии в съответствие с местните разпоредби. 16

17 7 Стойка за маса и конзола за стенен монтаж (само за T3R) Стойка за маса

18 Конзола за стенен монтаж

19 8 Безжичен приемник (само за T3R) Термостатът T3R комуникира безжично с приемника, който е свързан с кабел към котела. Ако термостатът загуби безжична комуникация или се повреди, котелът може да бъде включен или изключен ръчно с помощта на бутона на приемника. се показва на термостата, когато безжичният сигнал е добър светодиодът на приемника ще свети постоянно в ЗЕЛЕНО. + ще мигат на термостата, когато безжичният сигнал се изгуби светодиодът на приемника ще мига в ЧЕРВЕНО. Ако комуникацията се изгуби преместете термостата на друго място, за да опитате да я възстановите. За ръчно управление на котела чрез приемника: 1. Натиснете бутона веднъж, за да включите или изключите котела. Светодиодът на бутона трябва да: -- Свети постоянно в ЗЕЛЕНО, когато котелът е включен. -- Не свети, когато котелът е изключен. Натиснете бутона веднъж, за да включите или изключите котела (оставете поне 3 сек. между всяко натискане на бутона). Не натискайте малкия точков бутон за нулиране, тъй като това ще изчисти данните за свързване на приемника и ще наруши работата на отоплителната система. 19

20 9 Отстраняване на неизправности Ако имате затруднения с термостата, опитайте тези предложения. Повечето проблеми могат да бъдат коригирани бързо и лесно. Всички модели Екранът е празен Сменете батериите (само за T3 и T3R). Свържете се с инсталатора. Термостатът показва Термостатът показва + Термостатът показва, но котелът не се включва. Отоплителната система не отговаря на настройките на температурата. Термостатът показва + Батериите имат по-малко от 10% заряд и скоро трябва да бъдат сменени. Зарядът на батериите е критично нисък и те трябва да бъдат сменени веднага вижте Смяна на батериите. Котелът се включва и изключва, тъй като контролира температурата, и понякога ще се показва иконата, когато котелът е изключен. Ако котелът не се включва след продължителен период от време, свържете се с вашия инсталатор. Уверете се, че зададената температура е по-висока от действителната стайна температура. Проверете дали отоплителната система е включена. Проверете дали приемникът се захранва и дали термостатът има безжичен сигнал (само за T3R). Температурният сензор на термостата е повреден, свържете се с вашия инсталатор за ремонт или смяна на термостата. 20

21 Само за (безжичен) термостат и приемник T3R Термостатът мига + Изгубен безжичен сигнал преместете и светодиодът на приемника термостата на друго място, за да опитате мига в ЧЕРВЕНО. да възстановите комуникацията. Термостатът мига + Проверете дали приемникът има захранване, и светодиодът на приемника като натиснете бутона, за да включите котела. не свети. Ако приемникът има захранване, тогава няма съхранени данни за безжично свързване следвайте процедурата за свързване в ръководството за монтаж или се свържете с вашия инсталатор. Светодиодът на приемника Приемникът е в режим на свързване мига в ОРАНЖЕВО. ще излезе от този режим след 3 минути. 21

22 Страна на произход: Обединено кралство 2018 Resideo Technologies, Inc. Всички права запазени. Търговската марка Honeywell Home се използва по лиценз на Honeywell International Inc.

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия 1C.91 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД, нац. тел

СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия 1C.91 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД,   нац. тел СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия C.9 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД, www.ruvex.bg нац. тел. 0700 4 04 B Finder Bliss СЪДЪРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378> ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Панел за настройка Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да излезете от менюто по време на програмиране За достъп до менюто по време на програмиране

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

COMPUTHERM Q8 RF (TX) Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация

COMPUTHERM Q8 RF (TX) Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация COMPUTHERM Q8 RF (TX) Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация Описание на термостата Стайните термостати COMPUTHERM Q8 RF (TX) са способни да управляват

Подробно

6

6 6 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2 3.2.1 3.2.2

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛИРАЩ КОНВЕКТОР VPS WiFi

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛИРАЩ КОНВЕКТОР VPS WiFi ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКУМУЛИРАЩ КОНВЕКТОР VPS WiFi 1.Въведение - Моля прочетете внимателно това упътване преди да инсталирате уреда. - Проверете дали захранващото

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

it600 Smart Home MAKING LIFE SIMPLE Комфорт и икономичност

it600 Smart Home MAKING LIFE SIMPLE Комфорт и икономичност it600 Smart Home MAKING LIFE SIMPLE Комфорт и икономичност Начин на управление Обикновена термоглава Обикновена термоглава за радиатори С традиционните термоглави за радиатори Вие задавате степента на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC

Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC Модел ST620VBC Безжичен сензорен терморегулатор, оборудван с модул за управление на котел Инструкция за обслужване Модел ST620VBC 2 Инструкция за обслужване на модел ST620 VBC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

Actua Actua Smart EcoConso EcoControl отопление чрез естествена конвекция РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА монтаж и гаранция (да се прочете внимателно преди ек

Actua Actua Smart EcoConso EcoControl отопление чрез естествена конвекция РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА монтаж и гаранция (да се прочете внимателно преди ек Actua Actua Smart EcoConso EcoControl отопление чрез естествена конвекция РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА монтаж и гаранция (да се прочете внимателно преди експлоатация и да се съхрани) 1 СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Характеристики

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

COMPUTHERM Q7 Програмируем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация

COMPUTHERM Q7 Програмируем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация COMPUTHERM Q7 Програмируем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация ОПИСАНИЕ НА ТЕРМОСТАТА Стайните термостати са способни да управляват по-голямата част от предлаганите на пазара

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

COMPUTERM Q7 RF

COMPUTERM Q7 RF Програмируем радиоуправляем дигитален стаен термостат Инструкция за монтаж и експлоатация Описание на термостата Стайните термостати COMPUTHERM Q7 RF са способни да управляват по-голямата част от предлаганите

Подробно