СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Работник, кухня Основно Общ работник Средно Автомонтьор Средно / Електротехника и енергетика (eл. техинк),средно / Моторни Деловодител превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,средно Средно Помощник-нотариус Висше / Право (юридическо образование и придобита Продавач-консултант правоспособност) Средно Общ работник Средно Готвач Средно Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно Машинен оператор, банциг Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Общ работник пластмаси и стъкло,средно Средно,Основно Готвач Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, Оператор, обогатителна фабрика ресторантьорство и кетеринг (готвач) Средно,Основно Специалист, продажби Средно,Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант) Английски он-лайн платформи Помощник-готвач Средно,Професионална квалификация (помощник-готвач) Оператор, мелница в обогатителна фабрика Средно,Основно Гладач Средно,Основно Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) Помощник-възпитател Средно,Професионален колеж Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Италиански Продавач-консултант Средно Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски Рецепционист Средно Английски Работа с компютър Сервитьор Средно Английски Общ работник Средно,Основно Пиколо Средно Английски Барман Средно Камериер/камериерка, хотел Без образование,начално,основно 15 Страница 1 oт 10

2 2062 Продавач-консултант Средно Английски Помощник-готвач Средно Метач Без образование Сервитьор Средно Готвач Средно,Професионална квалификация (готвач) Сервитьор Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи ресторантьорство и кетеринг (сервитьор барман ) Висше / Електротехника и енергетика (Топлотехника) MS Office, CAD СОФТУЕР Водач, електрокар Средно Машинен оператор, товарачни машини (мини и кариери) Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Продавач-консултант средства (удостоверение за правоспособност машинист товарачна Средно Представител, бизнес услуги Висше / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office Заварчик (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане Средно (квалификация "Заварчик"),Средно / Машиностроене, Счетоводител металообработване и металургия (квалификация "Заварчик") Висше / Счетоводство и данъчно облагане -, счетоводни продукти Представител, бизнес услуги 5 Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело Английски MS office 1775 Машинен оператор (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно Средно Организатор дейности Висше,Средно Офис пакет Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра Продавач, Интернет търговия квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Средно,Висше Английски графични приложения Модел Средно Турски, Английски Готвач Средно Английски Рецепционист Средно Английски Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Камериер/камериерка Средно Английски Сервитьор Средно Английски Сервитьор Средно Английски Водач, мотокар Средно Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (КСТ) Английски ASP.NET; MS Visual Studio; 1 MS SQL Server; 2110 Чистач/ Хигиенист Основно Машинен оператор, пералня/перачница Средно Ковач, щайги и други опаковки (ръчно) Средно,Основно Продавач-консултант Средно Готвач Средно,Професионална квалификация (готвач) Склададжия Средно Монтажник, метални конструкции Средно 4 Страница 2 oт 10

3 1803 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Заварчик Средно (заварчик),средно / Машиностроене, металообработване и Общ работник металургия (заварчик) Основно Координатор, управление на уеб сайт Висше / Икономически науки (икономика) Английски Excel, Outlook Чистач/ Хигиенист Без образование Чистач/ Хигиенист Без образование Дезинсектор Средно Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и Техник, компютърни системи въздухоплавателни средства Висше / Компютърни науки (Информатика) Немски, Английски MS office, Адмнистриране Водач, мотокар Средно,Основно на Windows server (DNS, Чистач/ Хигиенист Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Химия и биология) Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Учител спортна подготовка Музика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап възпитание и спорт) Висше / Подготовка на учители по специални предмети Помощник-възпитател (Изобразително изкуство) Средно,Средно / Социална работа с деца и младежи (помощник Учител, теоретично обучение възпитател) Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Архитектура) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, практическо обучение (История) Висше / Строителство (квалификация педагог) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика (учител),висше / Химия (учител),висше / Подготовка MS office 1 на учители по общообразователни предмети (Физика и Химия) 2135 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър 1 География; География и Музика),Висше / Подготовка на учители по 2133 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (учител по биология и здравно образование) Висше / Български език и литература (Българска филология; БЕЛ) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музика) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS Office 1 (Магистър - История и география) 2125 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Компютърни науки (Компютърно или техничаско Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) образование),висше / Икономически науки Висше / Подготовка на начални учители (НУП) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература (Магистър - Българска MS Office 1

4 филология; БЕЛ) Страница 3 oт 10

5 2083 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS Office 1 (Магистър - Математика) 2079 Чистач/ Хигиенист Средно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП - квалификация детски MS office Учител, ресурсен учител) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална основни базови умения Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) педагогика) Висше / Подготовка на начални учители (Магистър - Предучилищна и MS Office Учител, ресурсен начална училищна педагогика) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - MS Office Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Специална педагогика),висше / Науки за образованието (Магистър - Висше / Подготовка на начални учители (Магистър - Предучилищна и MS Office 1 начална училищна педагогика) 2082 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - Магистър) Office 2 Английски MS 2142 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология) MS office Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап) Възпитател Английски Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП),Висше / Чужди Помощник-възпитател езици и филологии (Английска филология или Лингвистика) Средно Психолог Висше / Психология Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика (педагог),висше / Подготовка на учители по Касиер специални предмети (учител по Физика) Средно Руски, Английски Работа с компютър Пакетировач Средно,Основно Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Руски, Английски Педагог (сервитьор),средно Висше / Подготовка на начални учители (НУП, ПУНУП) Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Информатор Средно Английски MS office Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо 1 възпитание и спорт) 2104 Барман Средно Снабдител, доставчик Средно Учител, ресурсен Висше / Науки за образованието (Специална педагогика) Работа с компютър Старши експерт Висше / Инженерство-комбинирани програми,висше / Стопанско Мияч, съдове (ръчно) управление и администрация комбинирани програми (Стопанска; Средно Чистач/ Хигиенист Средно,Начално,Основно,Без образование Пазач, невъоръжена охрана Средно,Основно Общ работник Средно (техническо - за предпочитане),професионален колеж Машинен оператор, производство на тестени изделия (техническо - за предпочитане) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Сервитьор кетеринг,основно,средно Средно 4

6 2139 Чистач/ Хигиенист Средно 1 Страница 4 oт 10

7 1786 Метач Без образование Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Химия (педагог),висше / Подготовка на учители по Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап специални предмети (учител по Химия) Висше / Подготовка на учители по специални предмети (учител по Счетоводител, оперативен математика),висше / Математика (педагог) Висше / Икономически науки,средно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Начална педагогика) MS Office и др Чистач/ Хигиенист Средно Педагогически съветник Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър Чистач/ Хигиенист Педагог; Социален педагог; Психолог),Висше / Психология (Магистър Средно Корепетитор Висше / Подготовка на учители по специални предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (музика),висше / Музикални и сценични изкуства Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология) Програмист, бази данни Висше / Приложна информатика (Информатика),Висше / Админ М;Админ Про Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Компютърни науки (Бакалавър/Информатика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (Учител по география) 1983 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо Word, Excel, Internet, Огняр възпитание и спорт) Средно (Парни и газови уредби - Огнярство),Средно / Учител, детска градина Електротехника и енергетика (Огнярство) Висше / Подготовка на детски учители (НУП, ПУНУП) Шофьор, автобус Средно Старша медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра) Педагогически съветник Висше / Психология,Висше / Социална работа и консултиране Касиер (Социална педагогика),висше / Подготовка на учители по специални Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, Продавач, бизнес услуги Windows, Excel, Internet Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни 1523 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, Инженер, разпределение на електроенергия електротехник) Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office 1 и мрежи) 1519 Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express 1511 Икономически анализатор Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски MS office Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика Икономически науки (мениджмънт) Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Инженер, разпределение на електроенергия Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Касиер и мрежи) Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, Инспектор, технически стандарти Windows, Excel, Internet Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office Касиер снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, Разработчик, интерактивно съдържание Windows, Word, Excel, Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) 365 1

8 1668 Касиер Средно складова програма Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни 1 автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от 1567 Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS 2 и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL Страница 5 oт 10

9 1564 Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Английски, Руски, Литовски Word, Excel 1 "Техническо законодателство и управление на качеството") 12 Чистач/ Хигиенист Средно Метач Без образование Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски MS Office 2 43 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители 1 40 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 39 (учител по история и география) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 38 (учител по изобразително изкуство) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване (учител по музика) Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms 1 42 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и Outlook Висше / Подготовка на начални учители Word,Exel Продавач, хранителни продукти Средно 1 13 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно умения за работа с 2 строителство; Водоснабдяване и канализация) Microsoft Office, Билдинг 1266 Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, MS Office, Билдинг 3 Хидроинженер) Менаджер 1358 Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Общ работник, строителство на сгради Средно,Основно 1 35 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология) Английски Word,Exel Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, 1 ситничар,пекар) 1639 Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Румънски, Английски Word, Excel, Internet, Zendesk 1 / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) 1787 Статист Средно Английски, Турски MS office Носач-товарач, стоки Средно Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на 1699 Продавач, хранителни продукти Средно Животновъд Основно Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1562 Отчетник, счетоводство Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office 1 Администрация и управление (икономист) 1673 Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) Английски счетоводни продукти Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1643 Общ работник Средно,Основно 1

10 1678 Общ работник Средно Организатор, работа с клиенти Висше Английски, Немски Ms office; Word; Excel; Служител, запитвания Средно Немски Internet - 6 Страница 6 oт 10

11 1642 Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, 1 Английски 1709 Общ работник, строителство на сгради Основно Продавач-консултант Средно Руски, Английски, Немски Комплектовач Средно Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски ОС Windows Linix Общ работник, строителство на сгради Основно Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1612 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Чистач/ Хигиенист Средно Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална Английски Microsoft Office Пакетировач квалификация (готвач) Средно Общ работник, строителство на сгради Основно Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 12 (готвач) 1645 Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / office; AutoCad 1 Английски MS Строителство (ВИК инженер) ДБТ - Вълчи дол 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1 34 Кредитен специалист, банка Средно 1 48 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски 1 32 Готвач Средно Английски Монтажник Средно 3 33 Сервитьор Средно Немски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски продукти и програми 1 18 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Науки за образованието (Учител по изобразително 1 51 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап изкуство, технологии и предприемачество.) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 52 Шофьор, автобус 2 28 Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (учител) 1 61 Учител, изобразително изкуство в обслужващи звена в системат Висше (изобразително изкуство, музика) 1 35 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше (учител по физическо възпитание) 1 62 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше (учител ХООС и БЗО) 1 Страница 7 oт 10

12 31 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Икономически науки (Математика) Работа с компютър 1 50 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 2 49 Камериер/камериерка Основно 9 44 Помощник-готвач Основно 8 48 Камериер/камериерка Основно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап.) Работа с компютър 1 36 Учител, детска градина Висше 2 ДБТ - Долни Чифлик 57 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Философия и етика компютърни умения 1 59 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Приложни изкуства и занаяти (изобразително изкуство) компютърни умения 1 61 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (готвач) компютърни умения 1 55 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски компютърни умения 1 56 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / История и археология компютърни умения 1 58 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Музикални и сценични изкуства компютърни умения 1 47 Учител, детска градина Висше (143 Подготовка на детски учители Бакалавър или Магистър 2 60 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап ) Висше / Математика компютърни умения 1 62 Учител, практическо обучение Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг компютърни умения Камериер/камериерка, хотел (администратор в хотелиерството) Основно 1 68 Общ работник Основно 2 63 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Спорт компютърни умения 1 47 Сътрудник, охрана 4 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно 1 67 Дърводелец, мебелист Средно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Спорт Word 1 54 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Физика компютърни умения Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) Word Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3 кетеринг,основно,професионален колеж 377 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Английски език) Word Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) word Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word Учител, детска градина (Физика) Висше / Подготовка на детски учители Монтажник, изделия от метал Средно 1 Страница 8 oт 10

13 389 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно Машинен оператор, шиене Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 363 Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet 1 хуманитарна специалност) 361 Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Word 1 (математика) ДБТ - Провадия 257 Камериер/камериерка Средно Английски Сервитьор Средно Английски Обслужващ работник, промишлено производство Основно 1 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители 1 42 Психолог, училищен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (психолог) 1 39 Учител, подготвителна група Висше / Подготовка на начални учители 1 41 Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети 1 40 Преподавател, спортни дейности и туризъм в извънкласни и изв Висше / Подготовка на начални учители (Учител ФВС/спортни 1 28 Учител, детска градина дейности/-1,2,3,4 клас) Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА 1 35 Работник, сглобяване на детайли ПЕДАГОГИКА) Основно,Средно / Електротехника и енергетика Работник, оранжерия/парник Начално Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Продавач-консултант Средно Умения за работа с Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап компютър Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 38 (Английски език) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии Умения за работа с Рецепционист компютър Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски Автомонтьор Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Основно,Средно Сервитьор Средно Помощник-готвач Средно,Основно Аниматор Средно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Продавач-консултант Висше,Средно МС ОФИС Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше Офис пакет Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Английски 1 (Английски език) Страница 9 oт 10

14 313 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика,Висше / Подготовка на учители по Работа с компютър 1 общообразователни предмети (Математика) 316 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 (География и Биология) 32 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) Английски Продавач-консултант Средно МС ОФИС 1

15 Страница 10 oт 10

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно