Размер: px
Започни от страница:

Download "‍"

Препис

1 Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

2 Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следната икона: Забележките ви информират как да реагирате в дадена ситуация или ви дават полезни съвети за това как дадена операция взаимодейства с други функции. Търговски марки Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Brother е търговска марка на Brother Industries, Ltd. FLICKR е регистрирана търговска марка на Yahoo! Inc. GOOGLE DOCS, PICASA и PICASA Web Albums са търговски марки на Google, Inc. Използването на тези търговски марки подлежи на разрешение от Google. Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Macintosh e търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави. Всяка фирма, чието софтуерно наименование е цитирано в това ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, специфично за нейните собствени програми. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. ВАЖНО Моля, посетете Brother Solutions Center на адрес и щракнете върху Ръководства на страницата на вашия модел, за да изтеглите другите ръководства. Не всички модели са налични във всички държави. 202 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени. i

3 Съдържание Въведение Функция Brother Web Connect... Достъпни услуги... Условия за ползване на Brother Web Connect... 3 Акаунт за услуга... 3 Връзка с интернет... 3 Инсталиране на MFL-Pro Suite... 3 Настройки за прокси сървър... 3 Настройване на Brother Web Connect... 5 Преглед стъпка по стъпка... 5 Как се създава акаунт за всички желани услуги... 6 Как да заявите достъп до Brother Web Connect... 6 Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството Качване Сканиране и качване на документи... Как да сканирате и качвате документи... Как се променят настройките за сканиране Настройки на пряк път 4 Добавяне на преки пътища на Web Connect... 4 Как се сменят преки пътища... 4 Как се редактират имена на пряк път... 5 Как се изтриват преки пътища... 5 Как се извикват преки пътища... 5 A Отстраняване на неизправности 6 Съобщения за грешки... 6 ii

4 Въведение Функция Brother Web Connect Някои сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат изображения и файлове на сайта. Вашето устройство Brother може да сканира изображения и да ги качва в тези услуги. Сканиране Уеб услуга Снимки и документи Достъпни услуги Чрез вашето устройство Brother можете да осъществявате достъп до следните услуги: PICASA Web Albums PICASA Web Albums е онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора. URL адрес: GOOGLE DOCS GOOGLE DOCS е онлайн услуга за редактиране и споделяне на документи. URL адрес: FLICKR FLICKR е онлайн услуга за споделяне на снимки. Можете да качвате изображения, както и да ги организирате в албуми и да ги споделяте с други хора. URL адрес: Facebook Facebook е социална мрежа, която също позволява качване и споделяне на снимки. URL адрес: EVERNOTE EVERNOTE е онлайн услуга за съхранение и управление на файлове. URL адрес:

5 Въведение Dropbox Dropbox е онлайн услуга за съхранение, споделяне и синхронизиране на файлове. URL адрес: За повече информация относно тези услуги посетете съответните уебсайтове. Следната таблица описва кои типове файлове се поддържат от всяка от функциите на Brother Web Connect: Достъпни услуги Качване на сканирани изображения PICASA Web Albums GOOGLE DOCS FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox JPEG PDF JPEG JPEG JPEG, PDF JPEG, PDF 2

6 Въведение Условия за ползване на Brother Web Connect Акаунт за услуга За да можете да използвате Brother Web Connect с дадена услуга, трябва да разполагате с акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уебсайта на съответната услуга от компютър и създайте нов акаунт. Връзка с интернет За да можете да използвате Brother Web Connect, устройството Brother трябва да е свързано към мрежа с достъп до интернет безжично или с кабел. Вижте Ръководството за бързо инсталиране, за да свържете и конфигурирате правилно устройството. За мрежови системи, използващи прокси сървър, устройството трябва също да се конфигурира за прокси сървър (вж. Настройки за прокси сървър uu стр. 3). Прокси сървърът е компютър, който служи като посредник между компютри без директна връзка с интернет и интернет. Инсталиране на MFL-Pro Suite За първоначално инсталиране на Brother Web Connect е нужно да разполагате с компютър с достъп до интернет и инсталиран Brother MFL-Pro Suite. Следвайте стъпките, посочени в Ръководството за бързо инсталиране, за да инсталирате MFL-Pro Suite (от предоставения инсталационен DVD-ROM диск) и конфигурирайте устройството, за да може да сканира през вашата кабелна или безжична мрежа. Настройки за прокси сървър Ако мрежата използва прокси сървър, трябва да конфигурирате следните настройки за прокси сървъра на устройството: Адрес на прокси сървър Номер на порт Потребителско име Парола a Натиснете. b Натиснете Мрежа. c Натиснете Настройки за свързване към уеб. d Натиснете Настройки Proxy. 3

7 Въведение e Натиснете Proxy връзка. f Натиснете Вкл. g Натиснете опцията, която искате да настроите, след което въведете информацията за прокси сървъра. Натиснете OK. h Натиснете. 4

8 Въведение Настройване на Brother Web Connect Преглед стъпка по стъпка Конфигурирайте настройките, като изпълните следната процедура: Стъпка : Създайте акаунт за желаната услуга (вж. стр. 6). Отворете уебсайта на услугата от компютър и създайте акаунт. (Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв.) Регистриране на потребител Получаване на акаунт Уеб услуга Стъпка 2: Заявете достъп до Brother Web Connect (вж. стр. 6). Осъществете достъп до Brother Web Connect от компютър и получете временно ID. Въвеждане на информация за акаунт Получаване на временно ID Страница за заявка на Brother Web Connect Стъпка 3: Регистрирайте (в устройството) информацията за акаунта, необходима за достъп до желаните услуги (вж. стр. 8). Въведете временното ID, за да разрешите на Въвеждане на временно ID устройството да използва услугата. Задайте име на акаунта така, както искате да се показва на устройството и въведете PIN, ако желаете да използвате такъв. Уеб услуга Устройството вече може да използва услугата. 5

9 Въведение Как се създава акаунт за всички желани услуги За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до дадена онлайн услуга, трябва да разполагате с акаунт за нея. Ако все още не разполагате с такъв акаунт, влезте в уебсайта на съответната услуга от компютър и създайте нов акаунт. След създаване на акаунт, влезте и използвайте акаунта веднъж с компютър, преди да използвате функцията Brother Web Connect. В противен случай може да не е възможно да получите достъп до услугата чрез Brother Web Connect. Ако вече разполагате с акаунт, не е нужно да създавате допълнителен такъв. Продължете със следващата процедура, Как да заявите достъп до Brother Web Connect uu стр. 6. Как да заявите достъп до Brother Web Connect За да можете да използвате Brother Web Connect за достъп до онлайн услуги, ще трябва преди това да заявите достъп до Brother Web Connect от компютър, на който е инсталиран Brother MFL-Pro Suite. a Включете компютъра. b Отворете уеб страницата за заявки за свързване с Brother Web Connect. Windows Ако на компютъра вече е инсталиран MFL-Pro Suite, изберете / Всички програми / Brother / ADS-XXXXX (където XXXXX е името на модела) / Brother Web Connect. Ще се отвори уеб браузър и ще се зареди страницата за заявки за достъп. Можете също така директно да отворите страницата, като напишете в адресната лента на браузъра. Macintosh Ако вече сте инсталирали MFL-Pro Suite, щракнете двукратно върху Macintosh HD / Applications (Приложения) / Brother / Utilities / Brother Web Connect. Ще се отвори уеб браузър и ще се зареди страницата за заявки за достъп. 6

10 Въведение Можете също така директно да отворите страницата по следните начини: Чрез доставения в комплекта DVD-ROM диск Поставете доставения с устройството инсталационен DVD-ROM диск в съответното DVD-ROM устройство. Щракнете двукратно върху иконата на Brother Support (Поддръжка на Brother). 2 Щракнете върху иконата на Brother Web Connect. Чрез уеб браузър Въведете в адресната лента на браузъра. c Изберете желаната услуга. d Следвайте инструкциите на екрана, за да заявите достъп. Когато приключите, на екрана ще се покаже временното ви ID. Това временно ID е необходимо за регистрирането на акаунти в устройството, така че го запишете. Временното ID е валидно за 24 часа. 7

11 Въведение e Затворете уеб браузъра. Продължете със следващата процедура, Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството uu стр. 8. Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството Въведете информацията за акаунт и конфигурирайте устройството за достъп до услугата: Регистриране на акаунт a Преди да регистрирате акаунт, проверете дали зададените на контролния панел на устройството дата и час са правилни. Вижте Ръководството за бързо инсталиране, предоставено с устройството, за указания за настройването на точните час и дата. b Плъзнете наляво или надясно, или натиснете d или c, за да се покаже Сканиране 2. c Натиснете към Уеб. На LCD екрана на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете OK. d Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще. Натиснете Да или Не. e Изберете желаната услуга. f Ако се покаже информация относно Brother Web Connect, натиснете OK. g Натиснете Регистриране/Изтриване акаунт. h Натиснете Регистрирай акаунт. i Показва се съобщение, подканващо да въведете временното ID, което сте получили при заявяване на достъп до Brother Web Connect. Натиснете OK. j Въведете временното ID. Натиснете OK. Ако въведената от вас информация не съвпада с временното ID, което сте получили при заявяването на достъп, или ако временното ID е изтекло, на LCD екрана ще се появи съобщение за грешка. Въведете правилно временното ID или заявете повторно достъп, за да получите ново ID (вижте Как да заявите достъп до Brother Web Connect uu стр. 6). k Показва се съобщение, подканващо да въведете име за акаунта, както искате да се показва на LCD екрана. Натиснете OK. 8

12 Въведение l Въведете име с помощта на бутоните на LCD екрана. Натиснете OK. m Направете някое от следните неща: За да зададете PIN за акаунта, натиснете Да. Въведете четирицифрено число и натиснете OK. (PIN кодът предотвратява неоторизиран достъп до акаунта.) Ако не искате да задавате PIN, натиснете Не. n Ще бъдете попитани дали искате да регистрирате акаунта, за който сте въвели данните. Натиснете Да за регистриране. Натиснете Не за повторно въвеждане на данните. Върнете се към стъпка j. o Регистрирането на акаунт е завършено. Натиснете OK. p Натиснете. На това устройство могат да се регистрират до 0 акаунта. Изтриване на акаунт a Плъзнете наляво или надясно, или натиснете d или c, за да се покаже Сканиране 2. b Натиснете към Уеб. На LCD екрана на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете OK. c Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще. Натиснете Да или Не. d Изберете желаната услуга. e Натиснете Регистриране/Изтриване акаунт. f Натиснете Изтрий акаунт. g Натиснете акаунтите, които искате да изтриете. Избраните акаунти ще бъдат маркирани с отметка. h Натиснете OK. i Ще бъдете помолени да потвърдите избора си. Натиснете Да за изтриване. j Изтриването на акаунт е завършено. Натиснете OK. 9

13 Въведение k Натиснете. 0

14 2 Качване Сканиране и качване на документи Сканираните снимки и изображения могат да се качват директно в услуги, без да се използва компютър. За подробности относно услугите и поддържаните функции вижте Достъпни услуги uu стр.. 2 Как да сканирате и качвате документи a Заредете документа. b Плъзнете наляво или надясно, или натиснете d или c, за да се покаже Сканиране 2. c Натиснете към Уеб. На LCD екрана на устройството се показва информация за връзката с интернет. Прочетете информацията и натиснете OK. d Ще ви бъде дадена възможност да изберете дали тази информация да се показва отново в бъдеще. Натиснете Да или Не. e Изберете желаната услуга. f Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да покажете името на вашия акаунт, след това го натиснете. g Ако се покаже екранът за въвеждане на PIN, въведете четирицифрения PIN и натиснете OK. h Ако се покаже екранът за задаване на формат на изображението, което ще качвате, изберете желания файлов формат. При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл. i Показва се екранът за настройките за сканиране. Направете някое от следните неща: За да промените настройките за сканиране, вижте Как се променят настройките за сканиране uu стр. 2. След като промените настройките за сканиране, преминете към стъпка j. Ако не искате да променяте каквито и да било настройки, натиснете OK. j Натиснете OK. Устройството сканира документа и стартира качването.

15 Качване Качените изображения се записват в албум From_BrotherDevice. За информация относно ограниченията, например за размера или броя на изображенията, които могат да се качват, посетете уебсайтовете на съответните услуги. 2 Как се променят настройките за сканиране Екранът с настройки за сканиране се извежда, преди да сканирате документите, които желаете да качите (вижте стъпка i на стр. ): Тип сканиране a Натиснете Тип сканиране. b Изберете Цветно, Сиво или Ч/Б. c Ако не искате да променяте други настройки, натиснете OK. При сканиране и качване на JPEG файлове не може да се използва черно-бяло сканиране и всяка страница се качва като отделен файл. Резолюция a Натиснете Резолюция. b Изберете 50 dpi, 200 dpi, 300 dpi или 600 dpi. c Ако не искате да променяте други настройки, натиснете OK. Размер на документа a Натиснете Размер документ. b Изберете A4, Letter, Legal, B5, A5, B6, A6 или Визитка. c Ако не искате да променяте други настройки, натиснете OK. Размер на файла a Натиснете Размер файл. b Изберете Малък, Среден или Голям. c Ако не искате да променяте други настройки, натиснете OK. 2

16 Качване 2-странно сканиране a Натиснете 2-странно скан. b Изберете Дълга страна, Къса страна или Изкл. c Ако не искате да променяте други настройки, натиснете OK. Настройката по подразбиране за 2-странно сканиране е Дълга страна. 2 3

17 3 Настройки на пряк път Добавяне на преки пътища на Web Connect Настройки за следните услуги могат да бъдат включени в прекия път на Web Connect: PICASA Web Albums GOOGLE DOCS 3 FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox a Натиснете Преки пътища. b Натиснете, където не сте добавили пряк път. c Натиснете Скан към Уеб. d Извежда се информация за интернет връзката. Прочетете информацията и я потвърдете, като натиснете OK. e Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да се покажат наличните услуги, след това натиснете желаната услуга. f Натиснете своя акаунт. Ако акаунтът е защитен с PIN, въведете PIN кода на акаунта от клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. g Прочетете и потвърдете показания списък с функциите, които сте избрали, и след това натиснете OK. h Натиснете OK, за да запаметите прекия път. Името на прекия път ще бъде назначено автоматично. За промяна на имена на преки пътища вижте Как се редактират имена на пряк път uu стр. 5. Как се сменят преки пътища Преките пътища на Web Connect не могат да се сменят. Вместо това изтрийте прекия път (вижте Как се изтриват преки пътища uu стр. 5) и създайте нов (вижте Добавяне на преки пътища на Web Connect uu стр. 4). 4

18 Настройки на пряк път Как се редактират имена на пряк път a Натиснете Преки пътища. b Натиснете. c Натиснете прекия път, който желаете да промените или изтриете. d Натиснете Редакция на име на пряк път. 3 e Софтуерната клавиатура ще се появи на LCD екрана. Въведете ново име на пряк път и след това натиснете OK. Как се изтриват преки пътища a Натиснете Преки пътища. b Натиснете. c Натиснете прекия път, който желаете да промените или изтриете. d Натиснете Изтрий. e LCD екранът ви показва името на прекия път, който изтривате. Натиснете Да. Как се извикват преки пътища Настройките на прекия път се показват на екрана на прекия път. За да извикате пряк път, натиснете името на прекия път. 5

19 A Отстраняване на неизправности Съобщения за грешки Както при всеки друг сложен офис продукт, и в този могат да възникнат грешки. Ако възникне грешка, устройството ще изведе съобщение за грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани по-долу. Повечето от грешките можете да отстраните и сами. Ако имате нужда от помощ, Brother Solutions Center предлага най-актуалните съвети за отстраняване на неизправности и ЧЗВ. Посетете ни на адрес A Съобщение за грешка Причина Действие Грешка на мрежова връзка. Проверете дали мрежовата връзка е добра. Неуспешна връзка със сървъра. Проверете мрежовите настройки. Неуспешна връзка със сървъра. Грешна дата и час. Невалидна идентификация. Вземете ново временно ID и регистрирайте акаунта отново. Устройството не е свързано към мрежа. Настройките за мрежа или сървър са неправилни. Има проблем с мрежата или сървъра. Настройките за дата и час са неправилни. Информацията за удостоверяване на устройството (нужна за достъп до услугата) е изтекла или не е валидна. Проверете дали мрежовият кабел е поставен правилно. Ако сте натиснали бутона към Уеб скоро след включването на устройството, е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново. Уверете се, че мрежовите настройки са правилни, или изчакайте и опитайте отново. Ако сте натиснали бутона към Уеб скоро след включването на устройството, е възможно все още връзката към мрежата да не е осъществена. Изчакайте и опитайте отново. Задайте правилно часа и датата. Имайте предвид, че ако захранващият кабел на устройството е бил изключен за повече от 60 часа, настройките за дата и час може да са неправилни. Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получете ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID (вж. Как да заявите достъп до Brother Web Connect uu стр. 6 и Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството uu стр. 8). 6

20 Отстраняване на неизправности Съобщение за грешка Причина Действие Неуспешно качване. Неподдържан файл или повредени данни. Проверете данните. Услугата е временно недостъпна. Опитайте отново. Грешен PIN код. Въведете верен PIN. Грешно или невалидно ID. Или временн. ID се използва. Въведете вярно или вземете ново временно ID. Временното ID е валидно 24 часа след издаване. Показваното име вече е регистрирано. Въведете друго показвано име. Достигнат макс. Брой акаунти. Изтрийте ненужните акаунти и опитайте отново. Акаунтът е невалиден. Моля, регистрирайте акаунт и бърз достъп отново след изтриване на този бърз достъп. Има проблем с файла, който се опитвате да качите, който проблем може да е например: Файлът надвишава лимита на услугата за брой пиксели, размер на файл и др. Този тип файл не се поддържа. Файлът е повреден. Има проблем с услугата и в момента тя не може да се използва. Регистрираният в устройството PIN е неправилен. PIN кодът е четирицифреното число, което сте въвели при регистрирането на акаунта в устройството. Въведеното временно ID е неправилно. Въведеното временно ID е изтекло. Временното ID е валидно за 24 часа. Името, което сте въвели за използване като показвано име, вече е регистрирано. Достигнат е максималният брой регистрирани акаунти (0). Прекият път не може да се използва, тъй като акаунтът е изтрит след регистрирането му. Файлът не може да се използва. Изчакайте и опитайте отново. Опитайте се да осъществите достъп до услугата от компютър, за да проверите дали е налична или не. Въведете правилния PIN. Въведете правилното временно ID. Заявете достъп на Brother Web Connect повторно и получете ново временно ID, след което регистрирайте акаунт на устройството чрез новото ID (вж. Как да заявите достъп до Brother Web Connect uu стр. 6 и Как се регистрират и изтриват акаунти на устройството uu стр. 8). Въведете друго показвано име. Изтрийте акаунтите, които не използвате, и опитайте отново. Изтрийте прекия път и след това регистрирайте акаунта и прекия път отново. A 7

21 Посетете ни в интернет на адрес

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство?

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно