Aidemir-chasna.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Aidemir-chasna.xls"

Препис

1 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст", кв г. Дворно място с площ 3750 кв.м терен кв. 241, п-л І-общ г. Дворно място с площ 2000 кв.м терен кв. 240, парцел ХХХІ г. Дворно място с площ 2200 кв.м, заедно с построената в него полумасивна сграда със ЗП 90 кв. м земя и сграда кв. 240, парцел ХХХІІ г. Дворно място с площ 3250 кв.м терен кв. 240, пл г. Първи етаж от масивна пет етажна сграда /Здравна служба/ със ЗП 446 кв. м сграда кв."деленки-север", І ет. Общежитие ЛПК г. Поземлен имот с площ 630 кв.м. терен кв. 254, парцел ІІІ - общ./деленки-север/ г. Поземлен имот с площ 428 кв.м. терен кв. 254, парцел Х-511 /Деленки-север/ г. Поземлен имот с площ 441 кв.м. терен кв. 254, парцел І- общ./деленки-север/ г. Урегулиран поземлен имот кв.м. терен кв. 270, УПИ I - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ кв.м. терен кв. 143, УПИ І за общ. и жилищно строителство г. Урегулиран поземлен имот с площ 730 кв. м терен кв. 2, УПИ І - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 500 кв.м терен кв. 3, УПИ І - за обществено обслужване г. Урегулиран поземлен имот с площ 630 кв м терен кв. 3, УПИ І - за обществено обслужване Урегулиран поземлен имот с площ 1300 кв. м, заедно с г. построените в него МС със ЗП 132 кв.м и масивен гараж земя и сграда кв. 3, УПИ ІІІ - за обществено обслужване със ЗП 21 кв. м г. 240/320 ид. ч. от урегулиран поземлен имот терен кв. 143, УПИ - за трафопост, ж.к "Деленкисевер" г. Урегулиран поземлен имот с площ 900 кв.м. терен кв. 90а, УПИ ІІ - общ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1070 кв. м терен кв. 90а, УПИ ІІІ

2 г. Урегулиран поземлен имот с площ 950 кв.м терен кв. 213, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 2160 кв. м терен кв. 235, УПИ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 670 кв.м. терен кв. 126, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв.м. терен кв. 148, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 915 кв. м терен кв. 41, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв. м терен кв. 23, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 730 кв. м терен кв. 261, УПИ ХІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 579 кв. м терен кв. 261, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 660 кв. м терен кв. 261, УПИ ХІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 8950 кв. м, заедно с построената в него масивна сграда с обща ЗП 1465,31 кв. м (бивша ЦДГ) земя и сграда кв. 257, УПИ ІІ за обществена дейност, ул. "Липа" г. Урегулиран поземлен имот с площ 1150кв. м терен кв. 144, УПИ III ; г. Урегулиран поземлен имот с площ 2630 кв.м терен кв. 267, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 2040 кв.м. терен кв. 267, УПИ ІІІ - за ЖС г. Урегулиран поземлен имот с площ 1800 кв.м терен кв. 234 а, УПИ І - общ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1850 кв. м. терен кв. 231, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1600 кв. м терен кв. 231, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 850 кв.м терен кв. 231, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1550 кв. м терен кв. 231, УПИ г. Поземлен имот с площ 1125 кв. м терен кв. 7, ПИ ,03,2006 г. Урегулиран поземлен имот с площ 799 кв. м терен кв. 21, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1558 кв. м терен кв. 21, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 946 кв. м терен кв. 21, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1068 кв. м терен кв. 21, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1145 кв. м терен кв. 21, УПИ

3 г. Урегулиран поземлен имот с площ 676 кв. м терен кв. 21, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1068 кв. м терен кв. 21, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1037 кв. м терен кв. 25, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1600 кв. м терен кв. 25, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 802 кв. м терен кв. 25, УПИ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1595 кв. м терен кв. 25, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 765 кв. м терен кв. 25, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 2788 кв. м терен кв. 25, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1045 кв. м терен кв. 25, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1010кв.м терен кв. 20, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 736 кв.м терен кв. 20, УПИ II г. Урегулиран поземлен имот с площ 852 кв.м терен кв. 20, УПИ III г. Урегулиран поземлен имот с площ 1664 кв.м терен кв. 20, УПИ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1565 кв.м терен кв. 20, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1584 кв.м терен кв. 20, УПИ II г. Урегулиран поземлен имот с площ 2325 кв.м терен кв. 20, УПИ III г. Урегулиран поземлен имот с площ 1689 кв.м терен кв. 20, УПИ IХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1420 кв.м терен кв. 117, УПИ I - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имот с площ 606 кв. м терен кв. 18, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 558 кв. м терен кв. 18, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1194 кв. м терен кв. 18, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 501 кв. м терен кв. 18, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 628 кв. м терен кв. 18, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 4875 кв. м терен кв. 143, УПИ ІІ - за жил. нужди, спорт. дейн. и озелен г. Урегулиран поземлен имот с площ 670 кв.м. терен кв. 226, УПИ ХІІІ

4 г. Урегулиран поземлен имот с площ 990 кв. м терен кв. 226, УПИ ХІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 820 кв. м терен кв. 226, УПИ ХІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ кв. м терен кв. 2, УПИ ІІІ - за КЖС г. Урегулиран поземлен имот с площ 560 кв. м терен кв. 2, УПИ І за гаражи г. Урегулиран поземлен имот с площ 1250 кв. м терен кв. 133, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 986 кв. м терен кв. 144 а, УПИ II г. Урегулиран поземлен имот с площ 1036 кв. м терен кв. 144 а, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1000 кв. м терен кв. 144 а, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1034 кв. м терен кв. 144 а, УПИ II г. Урегулиран поземлен имот с площ 902 кв. м терен кв. 144 а, УПИ III г. Урегулиран поземлен имот с площ 912 кв. м терен кв. 144 а, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 893 кв. м терен кв. 144 а, УПИ ХI г. Урегулиран поземлен имот с площ 902 кв. м терен кв. 144 а, УПИ ХII г. Урегулиран поземлен имот с площ 742 кв. м терен кв. 144 а, УПИ ХIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1148 кв. м терен кв. 144 а, УПИ ХI г. Урегулиран поземлен имот с площ 880 кв. м терен кв. 144 а, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 1022 кв. м терен кв. 150, УПИ II г. Урегулиран поземлен имот с площ 1000 кв. м терен кв. 150, УПИ III г. Урегулиран поземлен имот с площ 985 кв. м терен кв. 150, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1045 кв. м терен кв. 150, УПИ г. Урегулиран поземлен имот с площ 971 кв. м терен кв. 150, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1256 кв. м терен кв. 1, УПИ I г. Урегулиран поземлен имот с площ 1133 кв. м терен кв. 1, УПИ ХХI г. Урегулиран поземлен имот с площ 1049 кв. м терен кв. 1, УПИ ХIII г. Урегулиран поземлен имот с площ 1026 кв. м терен кв. 1, УПИ ХI г. 308/5508 ид. части от поземлен имот терен ПИ

5 г. 218/4418 ид. части от поземлен имот терен ПИ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1065 кв.м терен кв. 30, УПИ Х г. Поземлен имот с площ 2158 кв. м терен ПИ , ул. "Лотос" г. Поземлен имот с площ 748 кв.м терен ПИ , ул. "Сокол", "Деленкисевер" г. Поземлен имот с площ 704 кв.м терен ПИ , ул. "Сокол", "Деленкисевер" г. Поземлен имот с площ 631 кв.м терен ПИ , ул. "Ореховски дол" г. Урегулиран поземлен имот с площ 709 кв. м терен кв. 34, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1397 кв. м терен кв. 34, УПИ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1179 кв. м терен кв. 34, УПИ І г. Урегулиран поземлен имот с площ 1231 кв. м терен кв. 34, УПИ ІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1113 кв. м терен кв. 34, УПИ ІІІ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1612 кв. м терен кв. 34, УПИ ІХ г. Урегулиран поземлен имот с площ 1658 кв. м терен кв. 34, УПИ Х г. Урегулиран поземлен имот с площ 1186 кв. м терен кв. 34, УПИ ХІ г. 62/878 ид. части от урегулиран поземлен имот терен кв. 11, УПИ ХХ г. Поземлен имот с площ 2753 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1719 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1017 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1021 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1043 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1157 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1190 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1200 кв.м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1200 кв.м терен ПИ

6 г. Поземлен имот с площ 618 кв. м терен ул. "Зелена Морава", ПИ г. Поземлен имот с площ 259 кв. м терен ж.к "Деленски - север", ПИ г. Широколистна гора с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорама", имот г. Изоставена орна земя с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорама", имот г. Поземлен имот с площ 695 кв. м терен ул. "Зелена Морава", ПИ г. Поземлен имот с площ кв. м терен г. Поземлен имот с площ 945 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 890 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 298 кв. м терен "Деленки-север" имот г. Поземлен имот с площ 517 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 136 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 659 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 1126 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 53, ПИ г. Поземлен имот с площ 763 кв. м терен ул. "Катюша" 49, ПИ г. Поземлен имот с площ 924 кв. м терен ул. "Златна нива" 19, ПИ г. Гори и храсти в земеделска земя с площ кв. м, кат. I - за 5010 кв. м и - за 8989 кв. м Зем.земя местност "Кълнежа" ПИ г. Гори и храсти в земеделска земя с площ кв. м, кат. I - за 7859 кв. м и - за 4140 кв.м Зем.земя местност "Кълнежа" ПИ г. Гори и храсти в земеделска земя с площ 3000 кв. м, кат. Зем.земя I местност "Кълнежа" ПИ г. Гори и храсти в земеделска земя с площ 1145 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Гори и храсти в земеделска земя с площ 528 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

7 г. Друг вид дърво-производителна гора с площ кв. м, кат. III Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Обособени обекти от сграда сграда ул. "София" 88, кв. 112, УПИ І, ПИ г. Поземлен имот с площ 1571 кв. м терен ПЗ "Запад" - Айдемир, кв. 35, УПИ III - 528, ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. I кв. м и кв. м. Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ 3695 кв. м., кат. III Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 2945 кв. м., кат. I Зем.земя местонст "Горните лозя", ПИ г. Нива с площ 2296 кв. м., кат. I Зем.земя местност "Горните лозя", ПИ г. Нива с площ 3691 кв. м., кат. I Зем.земя местност "Горните лозя", ПИ г. Нива с площ 2022 кв. м., кат. I Зем.земя местност "Горните лозя", ПИ г. Поземлен имот с площ 945 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 9, кв. 238, УПИ IX - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 941 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 19, кв. 238, УПИ XIX , ПИ г. Поземлен имот с площ 897 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 11, кв. 238, УПИ XI - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 897 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ I- общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 797 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 3, кв. 238, УПИ I - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 945 кв. м терен ул. "Каменно цвете" 5, кв. 238, УПИ I - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 939 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ III - общ., ПИ

8 г. Поземлен имот с площ 921 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ II - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 917 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ X - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 976 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ XII - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 804 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ X - общ., ПИ г. Поземлен имот с площ 770 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ XXIII - 990, ПИ г. Поземлен имот с площ 550 кв. м терен ул. "Лотос", кв. 238, УПИ XXII - 990, ПИ г. Поземлен имот с площ 932 кв. м терен ул. "Виделина", кв. 5, УПИ - 291, ПИ г. Деградирала орна земя с площ кв. м., кат. І кв. м. и кв. м. Зем.земя местност "До Деленките", ПИ г. Деградирала орна земя с площ кв. м., кат. I кв. м. и кв. м. Зем.земя местност "До Деленките", ПИ г. Нива с площ 8749 кв. м., кат. - I Зем.земя местност "Сусурлука", ПИ г. Нива с площ кв. м., кат. - I Зем.земя местност "Излаза", ПИ г. Нива с площ кв. м., кат. I Зем.земя местност "Излаза", ПИ г. Нива с площ кв. м., кат. - I Зем.земя местност "Излаза", ПИ г. Нива с площ кв. м., кат. І Зем.земя местност "Излаза", ПИ г. Нива с площ 2999 кв. м., кат - III Зем.земя местност "Дългите ниви", ПИ г. Нива с площ 9001 кв. м, кат.- I Зем.земя местност "Сребърска скрипца", ПИ г. Нива с площ 3000 кв. м., като.- II Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Нива с площ кв. м., кат. - I Зем.земя местност "Търница", ПИ

9 г. Нива с площ 9300 кв. м., кат. - I Зем.земя местност "Вишна алчак - изток", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ кв. м., кат. Зем.земя местност "Излаза", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 3564 кв. м., кат. II Зем.земя местност "Сергейчето", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ кв. м., кат. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 1999 кв. м., кат. I за 300 кв. м. и за 1699 кв. м. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 6644 кв. м., кат. III Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 1602 кв. м., кат. Зем.земя местност "Дългите ниви", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 19748кв. м., кат. II Зем.земя местност "Айдемирска скрипца", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 9330 кв. м., кат. I за местност "Сребърска скрипца", ПИ Зем.земя 4500 кв. м. и за 4830 кв. м г. Друг вид земеделска земя с площ 5001 кв. м., кат. Зем.земя местност "Сребърска скрипца", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 6598кв. м., кат. I Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 4666 кв. м., кат. Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 5500 кв. м., кат. I - за 4960 кв. м и II - за 540 кв. м. Зем.земя местност "Влашки ниви", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 8499 кв. м., кат. I - за 5230 кв. м и II - за 3269 кв. м. Зем.земя местност "Влашки ниви", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. II Зем.земя местност "Орта баир", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 5066 кв. м., кат. II Зем.земя местност "Сергейчето", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 636 кв. м., кат. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 403 кв. м, кат. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. Зем.земя местност "Кълнежа4, ПИ г. Изоставена орна земя с площ 3002 кв. м., кат. Зем.земя местност "Кълнежа4, ПИ г. Изоставена орна земя с площ 2354 кв. м., кат. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ

10 г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. - за кв. м. и II - за 2300 кв. м. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 5024 кв. м., кат. II Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. II Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 9999 кв. м., кат. II Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. I - за 7460 кв.м. и II кв. м. Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 3000 кв. м., кат. Зем.земя местност "Дългите ниви", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. - за кв. м. и II - за 1150 кв. м. Зем.земя местност " Ново цинти", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м., кат. Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Поземлен имот с площ 501 кв. м терен кв. 142, УПИ II - за общ. строителство, ПИ г. Поземлен имот с площ 948 кв. м. терен ул. "Катюша" 11 б, кв. 30, УПИ II 258, ПИ г. Поземлен имот с площ 905 кв. м. терен ул. "Чайка" 5, кв. 13, УПИ X - 357, ПИ г. Поземлен имот с площ 1810 кв. м, заедно с построената ул. "София" 56, кв. 129, УПИ I - общ., ПИ земя и сграда в него едноетажна масивна административна сграда г. Поземлен имот с площ 538 кв. м. терен ул. "Лазурна", кв. 143, УПИ I - за търговска дейност, ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ кв. м., кат. III Зем.земя местност "Сребърска скрипца", ПИ г. Друг вид земеделска земя с площ 4999 кв. м., кат. Зем.земя местност "Сребърска скрипца", ПИ г. Поземлен имот с площ 1915 кв. м, заедно с построените ул. "Боровинка" 1, кв. 117, УПИ II - за земя и сграда в него сгради: Масивна двуетажна сграда "Здравна здравен дом, ПИ г. Поземлен имот с площ 942 кв. м терен ул. "Гайдарче", ПИ , кв

11 г. Нива с площ кв. м. Зем.земя местност "Могилчето", ПИ г. Лозе с площ 1848 кв. м. Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Лозе с площ 1317 кв. м. Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Лозе с площ 1477 кв. м. Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Лозе с площ 1049 кв. м., кат. I Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Нива с площ 3299 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Сергейчето", ПИ Нива с площ 3500 кв. м, кат. І кв. м и ІІ г. кв. м Зем.земя местност "Сергейчето", ПИ г. Нива с площ 7896 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Баба Атанаска", ПИ г. Нива с площ 3897 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Излаза", ПИ Нива с площ 5000 кв. м, кат. І кв. м и ІІ кв г. Зем.земя м местност "Могилчето", ПИ г. Поземлен имот с площ 402 кв. м терен ж.к. "Деленки - север", ПИ г. Поземлен имот с площ 1042 кв. м терен ж.к "Деленки - свер", ПИ , УПИ ХІІІ в кв г. Нива с площ 121 кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Деленки - юг", ПИ г. Поземлен имот с площ 133 кв. м терен ж. к "Деленки-юг", ПИ г. Поземлен имот с площ 2790 кв. м терен ж. к. "Деленки - север", ПИ в кв г. Поземлен имот с площ 177 кв. м терен ж.к "Деленки - свер", ПИ , УПИ Х в кв г. Лозе с площ 1603 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Нива с площ 3675 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Горните лозя", ПИ г. Лозе с площ кв. м, кат. І кв. м, кат. ІІІ кв. м Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Нива с площ кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Влашки ниви", ПИ

12 г. Нива с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ 9334 кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Влашки ниви", ПИ г. Нива с площ кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Нива с площ 8354 кв. м, кат. Зем.земя местност "Балтата", ПИ г. Нива с площ 2326 кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Сребърска скрипца", ПИ г. Нива с площ 2999 кв. м, кат. ІІ кв. м, кат. І - местност "Сребърска скрипца", ПИ Зем.земя 1170 кв. м г. Лозе с площ 800 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Къркъма", ПИ г. Лозе с площ 584 кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Къркъма", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 3578 кв. м, кат. І Зем.земя местност "Къркъма", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 3147 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Нива с площ 1348 кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Нива с площ 5204 кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Баба Атанаска", ПИ г. Нива с площ 5350 кв. м, кат. Зем.земя местност "Вишна Алчак - запад", ПИ г. Нива с площ 9740 кв. м, кат. Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Могилчето", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м, кат. Зем.земя местност "Вишна Алчак - запад", ПИ

13 г. Изоставена орна земя с площ кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 886 кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Ново цинти", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 2299 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 3613 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 2849 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1423 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Лозе с площ кв. м, кат. ІІІ Зем.земя местност "Караборун", ПИ г. Поземлен имот с площ 350 кв. м терен ж.к "Деленки - свер", ПИ , терен участва в УПИ в кв. 257 ул. "Печ", ПИ , УПИ І 138 в кв г. Поземлен имот с площ 1071 кв. м г. Поземлен имот с площ 768 кв. м терен ПИ , УПИ ІІІ 140 в кв г. Поземлен имот с площ 2073 кв. м терен ПИ , УПИ Х 144 в кв г. Поземлен имот с площ 979 кв. м терен ПИ , УПИ І 145 в кв г. Поземлен имот с площ 983 кв. м терен ПИ , УПИ 146 в кв г. Поземлен имот с площ 480 кв. м терен ПИ , УПИ І 147, 148 в кв г. Поземлен имот с площ 561 кв. м терен ПИ , УПИ І 147, 148 в кв г. Поземлен имот с площ 992 кв. м терен ПИ , УПИ ІХ 149, 150 в кв г. Поземлен имот с площ 725 кв. м терен ПИ , УПИ ІХ 149, 150 в кв г. Поземлен имот с площ 931 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 151 в кв г. Поземлен имот с площ 738 кв. м терен ПИ , УПИ ІХ 92 в кв г. Поземлен имот с площ 952 кв. м терен ПИ , УПИ ІІІ 95 в кв г. Поземлен имот с площ 962 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 96 в кв г. Поземлен имот с площ 1063 кв. м терен ПИ , УПИ 102 в кв. 24 ПИ , УПИ ХІ 104, 105, 108 в терен г. Поземлен имот с площ 733 кв. м кв г. Поземлен имот с площ 1444 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 111 в кв

14 г. Поземлен имот с площ 1114 кв. м терен ПИ , УПИ ХІХ 113 в кв г. Поземлен имот с площ 642 кв. м терен ПИ , УПИ ХХ 114 в кв г. Поземлен имот с площ 384 кв. м терен ПИ , УПИ ХХІ 52, 53 в кв г. Поземлен имот с площ 957 кв. м терен ПИ , УПИ ХХІ 52, 53 в кв г. 933/ 983 ид. части от поземлен имот целия с площ 983 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІІ 34 в кв г. Поземлен имот с площ 2016 кв. м терен ПИ , УПИ І 133 в кв г. Поземлен имот с площ 1206 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 134 в кв г. Поземлен имот с площ 1206 кв. м терен ПИ , УПИ ІІІ 135 в кв г. Поземлен имот с площ 1284 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 117 в кв г. Поземлен имот с площ 1186 кв. м терен ПИ , УПИ 190 в кв г. Поземлен имот с площ 1170 кв. м терен ПИ , УПИ 27, 29 в кв г. 800/ 2856 ид. части от поземлен имот целия с площ ПИ , УПИ І 81 и УПИ ХІІ 81 в кв. терен 2856 кв. м г. Поземлен имот с площ 1249 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІІ 608 в кв г. Поземлен имот с площ 833 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 139 в кв г. Поземлен имот с площ 538 кв. м. терен ПИ , УПИ ХІІІ 141 в кв г. Поземлен имот с площ 1218 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІ 142 в кв г. Поземлен имот с площ 1037 кв. м терен ПИ , УПИ ХІ 143 в кв г. Поземлен имот с площ 1913 кв. м терен ПИ , УПИ І 189 в кв г. Поземлен имот с площ 907 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІ 360 в кв г. Поземлен имот с площ 8992 кв. м терен ПИ , УПИ ХІ за озеленяване в кв г. Поземлен имот с площ 1022 кв. м терен ПИ , участва в УПИ І и ІІ в кв г. Поземлен имот с площ 531 кв. м терен ПИ , УПИ в кв

15 г. Поземлен имот с площ 483 кв. м терен ПИ , УПИ в кв г. Изоставена орна земя с площ 1075 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорама", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1119 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1024 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1015 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 2035 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1087 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1112 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1159 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1192 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1189 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1146 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1096 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1090 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1148 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 942 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 937 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 933 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1033 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 946 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 891 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 857 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 678 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 680 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 4063 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 959 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

16 г. Изоставено трайно насаждение с площ 502 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 374 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 989 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 963 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1915 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 2147 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 930 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1128 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1067 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 509 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1273 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1060 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 3146 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1671 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 945 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1242 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

17 г. Изоставено трайно насаждение с площ 1736 кв. м, кат г. Изоставено трайно насаждение с площ 1609 кв. м, кат г. Изоставено трайно насаждение с площ 1188 кв. м, кат г. Изоставено трайно насаждение с площ 1450 кв. м, кат г. Изоставено трайно насаждение с площ 1399 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 645 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 484 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 412 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 529 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 264 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1053 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 911 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 972 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 924 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 997 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 698 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

18 г. Изоставена орна земя с площ 1179 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ Изоставено трайно насаждение с площ 1077 кв. м, кат г. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1134 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 981 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 942 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1418 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1437 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1392 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Поземлен имот с площ 938 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІІ 1286 в кв г. Поземлен имот с площ 1050 кв. м терен ПИ , УПИ Х 1288 в кв г. Поземлен имот с площ 946 кв. м терен ПИ , УПИ 803 в кв г. Поземлен имот с площ 934 кв. м терен ПИ , УПИ ХІІ 864 в кв г. Поземлен имот с площ 737 кв. м терен ПИ , УПИ ХІ 1032 в кв г. Поземлен имот с площ 945 кв. м терен ПИ , УПИ 1039 в кв г. Поземлен имот с площ 960 кв. м терен ПИ , УПИ І 1039 в кв г. Поземлен имот с площ 1066 кв. м терен ПИ , УПИ І 1039 в кв г. Поземлен имот с площ 1290 кв. м терен ПИ , УПИ ІІ 196 в кв г. Поземлен имот с площ 642 кв. м терен ПИ , УПИ ХІ 1408 в кв г. Поземлен имот с площ 511 кв. м терен ж.к "Деленки - юг", ПИ г. Лозе с площ 2558 кв. м, кат. Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Лозе с площ 4484 кв. м, кат. Зем.земя местност "Татарица", ПИ г. Лозе с площ 3914 кв. м, кат. Зем.земя местност "Караборун", ПИ

19 г. Изоставена орна земя с площ 326 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 852 кв. м, кат Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 954 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 943 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 929 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1102 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 914 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1020 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 955 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено тройно насаждение с площ 998 кв. м, кат Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1013 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 997 кв. м., кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1076 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 582 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 410 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

20 г. Изоставено трайно насаждение с площ 978 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1016 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 608 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 446 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1043 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 521 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 432 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 593 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1075 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1097 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1052 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1012 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 731 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 998 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1174 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1020 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1020 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 431 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 996 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 995 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

21 г. Изоставено трайно насаждение с площ 1022 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 555 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 549 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 974 кв. м, кат. Зем.земя местнсот "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1056 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 496 кв.м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 538 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1044 кв.м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1075 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 978 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1054 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1513 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 1024 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1071 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 985 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

22 г. Изоставено трайно насаждение с площ 1054 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1003 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 500 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 532 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 734 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 468 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 565 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 977 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 921 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 925 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1059 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 691 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1212 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ г. Изоставена орна земя с площ кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ г. Изоставена орна земя с площ 9000 кв. м, кат. ІІ Зем.земя местност "Кълнежа", ПИ Изоставено трайно пасаждение с площ 970 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ

23 Изоставено трайно пасаждение с площ 532 кв. м, кат. Зем.земя местност "Панорамата", ПИ / 1404 ид. части от поземлен имот целия с площ кв. 36, УПИ,388, ПИ , ул. терен г кв. м "Божур" г. Нива с площ 1374 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 2375 кв. м, кат. Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 833 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1851 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 905 кв. м. Зем.земя ПИ г. Нива с площ 1864 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 854 кв. м Зем.земя ПИ г. Лозе с площ 903 кв. м Зем.земя ПИ г. Лозе с площ 808 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1223 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 840 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1646 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 412 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 450 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 961 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 2610 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1139 кв. м Зем.земя ПИ г. Нива с площ 909 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 3533 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 762 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1332 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1225 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 900 кв. м Зем.земя ПИ г. Изоставено трайно насаждение с площ 1829 кв. м Зем.земя ПИ

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 29.1.2018 г. с. СМОЛНИК ИМОТ 000031 по КВС в землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно