Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис"

Препис

1 Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9

2 Основни данни за модела Файл: Model_0_s Fundamenti_.twp Дата на изчислението:.5.08 Начин на изчислението: D модел X Теория от I ред X Модален анализ Стабилност Теория от II ред X Изчисление - Сеизмичност Етапи на строежа Нелинеен анализ Височина на модела Брой възли 7 Брой плочи и стени: 06 Брой греди и колони: 9 Брой гранични елементи: 54 Брой основни случаи на натоварване: 8 Брой комбинации на натоварване: 7 Мерни единици Дължина: Сила: Температура: m [cm,mm] kn Celsius

3 Входни данни - Конструкция Изометрия Х_4 В_ В_4 Х_ Х_ В_ В_5 В_ В_6 Х_ Разположение на рамки

4 Входни данни - Натоварване Случаи на натоварване LC Наименование Собств.тегло (g) Постоянни товари Зидове 4 Експлоатационни (qk) 5 Сняг (St) 6 Zx 7 Zy 8 SRSS: VI+VII 9 Комб.:.xI+.5xII+.xIII 0 Комб.:.xI+.5xII+.xIII+.xIV Комб.:.xI+.5xII+.xIII+.4xV Комб.:.xI+.5xII+.xIII+.4xIV+.xV Комб.: I+II+III+IV+V 4 Комб.: I+II+III+0.8xIV+0.8xV+VIII 5 Комб.: I+II+III+0.8xIV+0.8xV-xVIII

5 Изчисление - Сеизмичност Изчисление - Сеизмичност: БДС НПССЗР - 0 Почва категория: C Сеизмична зона: VII Обект категория: II (C=.0) Коефициент на затихване: 0.05 Ъгъл на действие на земетресението: Наименование Ъгъл α[ ] k,α k,α+90 Kz Коеф. на реаг. Zx Zy Изчислителен спектър m/s 0.74 T Почва категория: C Сеизмична зона: VII Обект категория: II (C=.0) Коефициент на затихване: 0.05 T T(s) Zx Коеф. на реагиране: 0.0 Форма Форма Форма Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Форма 0 Форма Форма Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Zy Коеф. на реагиране: 0.0 Форма Форма Форма Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Форма 4 Форма 5 Форма 6 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ=

6 Форма 7 Форма 8 Форма 9 Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Форма 0 Форма Форма Ниво Z [m] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Px [kn] Py [kn] Pz [kn] Σ= Коефициент на участие - относително участие Форма \ Наименование. Zx. Zy Коефициент на участие - активирана маса Форма U [α=0 ] U [α=90 ] ΣU (%)

7 Натов. : I+II+III+IV+V 57. Изчисление - Статика σ,почва [kn/m²] <> d = 0.5 m <> d = 0.5 m Ниво: [-.50 m] Резултати в пов. опора: max σ,почва= 6.5 / min σ,почва= 57. kn/m² Натов. 6: [Екстр.] 4, σ,почва [kn/m²] <> d = 0.5 m <> d = 0.5 m Ниво: [-.50 m] Резултати в пов. опора: max σ,почва=. / min σ,почва= kn/m²

8 N = -0.5 N = -7.8 N = -6.9 N = N = -.05 N = N = -9.0 N = -7. N = N = -7.9 N = -6.8 N = N = N = N = -.0 N = -5. N = N = N = N = N = -50. N = -60. N = N = Ниво: [ m] Резултати в напречните елементи - Отгоре/Отпред N = -5.8 N = N = -5. N = Рамка: Х_ Резултати в гредата: max N= 0.9 / min N= kn

9 Рамка: Х_ Резултати в гредата: max N=.45 / min N= kn Рамка: Х_ Резултати в гредата: max N= 5.97 / min N= -99. kn

10 Рамка: Х_4 Резултати в гредата: max N= 8. / min N= -9. kn Рамка: В_ Резултати в гредата: max N= / min N= kn

11 Рамка: В_ Резултати в гредата: max N= 9.5 / min N= -6.0 kn Рамка: В_ Резултати в гредата: max N= 5.6 / min N= -8.6 kn

12 Рамка: В_4 Резултати в гредата: max N=.0 / min N= -99. kn Рамка: В_5 Резултати в гредата: max N= 0.5 / min N= kn

13 Рамка: В_6 Резултати в гредата: max N= 44.9 / min N= kn Ниво: [ m] Резултати в гредата: max M= 69.9 / min M= knm

14 .6. M=0 M= M=0 M=0. <4> d = 0. m M=0 M=0. Ниво: [.70 m] Резултати в плочата: max Mx=. / min Mx= knm/m M=0 M= <4> d = 0. m M=0 M= M= M= Ниво: [.70 m] Резултати в плочата: max My= 6.84 / min My= knm/m

15 M=0 M= M=0 M= <4> d = 0. m M=0 M= Ниво: [.70 m] Резултати в плочата: max My= / min My= knm/m -4.6 M=0 M= <4> d = 0. m M=0 M= M=0 M= Ниво: [.70 m] Резултати в плочата: max Mx= / min Mx= knm/m

16 M=0 M= M=0 M= <4> d = 0. m M=0 M= Ниво: [.70 m] Резултати в гредата: max M= 47.9 / min M= -.66 knm M=0 M= M=0 M= <4> d = 0. m M=0 M= Ниво: [.70 m] Резултати в гредата: max T= 47. / min T= -4.9 kn

17 0.47 M=0.6.6 M= <> d = 0.5 m M=0 M= Ниво: [4.00 m] Резултати в плочата: max Mx= 8. / min Mx= knm/m M=0 M=0 M=0.. M= <> d = 0.5 m M=0 M= M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Резултати в плочата: max My= 4.80 / min My= knm/m

18 M= M= <> d = 0.5 m M=0 M= M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Резултати в гредата: max M= 464. / min M= -7.7 knm 6.7 M= M= <> d = 0.5 m M=0 M= M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Резултати в гредата: max T= 5.78 / min T= -5.4 kn

19 Оразмеряване (бетон) Рамка: Х_ Разположение на сеченията Сечение - (Z=0.m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 0.0 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV+VIII Md = -78. knm Nd = kn Td =.00 kn Aa =.4 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.4 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm² Сечение - (Z=0.7m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4,5.0 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Md = knm Nd = 8.5 kn Td = kn Aa =.8 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.8 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm²

20 4 4 Рамка: Х_ Разположение на сеченията Сечение - (Z=0.m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 0.0 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV+VIII Md = knm Nd = kn Td = 5.46 kn Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm² Сечение 4-4 (Z=0.4m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Md = knm Nd = kn Td = -8.5 kn Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 0.0 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm²

21 Рамка: Х_4 Разположение на сеченията Сечение 5-5 (Z=0.09m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4,5.0 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV+VIII Md = 4.04 knm Nd = -65. kn Td = 4.8 kn Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm² Сечение 6-6 (Z=0.09m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Md = knm Nd = kn Td = kn Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 0.0 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm²

22 Рамка: В_ Разположение на сеченията Сечение 7-7 (Z=0.6m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4,5.0 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV+VIII Md = 90.8 knm Nd =.40 kn Td = 0. kn Aa =.09 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.09 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm² Сечение 8-8 (Z=0.6m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Md = 6.9 knm Nd = 4 kn Td = -9.9 kn Aa =.9 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.9 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 0.0 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm²

23 Рамка: В_6 Разположение на сеченията Сечение 9-9 (Z=0.0m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4,5.0 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV+VIII Md = knm Nd = 7.5 kn Td = 9.40 kn Aa =.5 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.5 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm² Сечение 0-0 (Z=0.4m) БДС НПБСК B 5 Ъглова армировка A III Надлъжна армировка A III Оразмеряването е извършено за група товарни състояния: 4, Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0 8Ø4 Меродавно натоварване за огъване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Меродавно натоварване за срязване: I+II+III+0.80xIV+0.80xV-xVIII Md = knm Nd = -48. kn Td = kn Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aa =.44 cm² (мин.:.0) (усв.:8ø4) Aav = ±.9 cm²/m (мин.:±0.0) (усв.:±ø8/0) Aah = ±. cm²/m (мин.:±0.) (усв.:±ø8/0) 0.0 8Ø4 Aav=Ø8/0 Aah=Ø8/0.0 b/d = 5/5 cm Ab = 875 cm²

24 Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A III, a=.00 cm Aa - долна зона [cm²/m] M=0 M=0 <> d = 0.5 m M=0 M=0 M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Aa - долна зона - max Aa,д=.89 cm²/m Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A III, a=.00 cm Aa - долна зона [cm²/m].5.70 M=0 M=0 M=0 M=0 <4> d = 0. m M=0 M=0 Ниво: [.70 m] Aa - долна зона - max Aa,д=.69 cm²/m

25 Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A III M= M= <> d = 0.5 m M=0 M= M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Армировка в греди: max Aa/Aa=.9 / 7.7 cm² Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A I M= M=0 <> d = 0.5 m M=0 M=0 M=0 M=0 Ниво: [4.00 m] Армировка в греди: max Aa,стр.= 0.68 /.9 cm²

26 Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A III M=0 M= M=0 M= <4> d = 0. m M= M= Ниво: [.70 m] Армировка в греди: max Aa/Aa=.66 /.87 cm² Меродавно натоварване: 9- БДС НПБСК, B 5, A I M=0 M=0 M=0 M=0.6 <4> d = 0. m M=0 M= Ниво: [.70 m] Армировка в греди: max Aa,стр.= 8.9 /. cm²

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние

1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. Гео Милев- район Слатина, ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние 1 КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ СТРОЕЖ ОБЕКТ: Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина", ул. Сирак Скитник, 9, Община Столична, София I.Фактическо състояние. Сградата на Бл. 218, кв. "Гео Милев"- район Слатина",

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2

Microsoft Word - olymp_2017_USL_2 . За показаната стоманена конструкция:.. Да се построят диаграмите на разрезните усилия и да се намери усилието в прът на фермата... Участък DK да се оразмери по V-та якостна теория със стандартен стоманен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВИ КОНСТРУКЦИИ 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ 1 3 4 5 1. ВЪВЕДЕНИЕ СТОМАНОБЕТОН c ;. E ;. E, c c c cu =0,01% 0,015% =030MPa 3 1. ВЪВЕДЕНИЕ РАБОТНИ ДИАГРАМИ

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar

Microsoft Word - CCK-proekt_rezervoar Изчисляване на тънкостенна ротационна стоманобетонна конструкция на кръгъл закрит (вкопан) резервоар 0. Общи сведения Конструкциите на резервоарите са комбинации от ротационни черупки и елементи, кораво

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА

Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА Таблица 1: Определяне на категорията на автомобилното движение Категория на движението Оразмерителна интензивност ОИ, ОА/ден ОА с осов товар 100 kn ОА с осов товар 115 kn 1. Много леко до 5 до 3 2. Леко

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Microsoft Word - vapros2

Microsoft Word - vapros2 Въпрос 2: Пътни конструкции на пътни и железопътни мостове 2.1. Общи положения Пътната конструкция има предназначение да пренесе колесните товари от возила намиращи се върху пътното платно (релсовите нишки)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Microsoft Word - NPSSZR doc

Microsoft Word - NPSSZR doc МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба от 007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 007 г.) Г л а в

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 5 09 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.03.09 Приета: 9.03.09

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63>

<4D F736F F D20CBE5EAF6E8FF2D312D4D4B4520E220E3E5EEECE5F5E0EDE8EAE0F2E02E646F63> МКЕ в геомеханиката 1. 1D, 2D и 3D задачи в геомеханиката и дискретизация по МКЕ а. б. Фиг. 1 1D а. Деформируем пласт с ограничена дебелина; б. Модел по МКЕ Фиг. 2 2D Задачи за равнинна деформация (plane

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос

Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способнос Системи за сухо строителство Tro43.de_BGR Техническа брошура 05/2018 Кнауф стени с дървен скелет и плоскости Vidiwall Изчисление на носещата способност на стените съгласно EN 1995-1-1 Съдържание Предназначение,

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно