и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

Размер: px
Започни от страница:

Download "и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в"

Препис

1 и и в в ия и ии Е Е Ы Е Е ЩЕ Я Ч ь I ч ь щ в и в щ в и в

2 К Ф -. Ч I... / М Ф. М В Ф -, - Ф (. 7) К 2010, Ф ; М /12; - М «-, ( )» И в И в в ь ISBN К М Ф - : И 2

3 Е А ИЕ Я И ЕЛЬ АЯ А И А.. 4 А АЛЬ Е ЩЕЕ А А ИЕ , ( ) ( ). И -. М.. И (М И ). Т (Т ). Ф. Е ЩЕЕ А А ИЕ , И. 102 М. 111 И ИКТ И 131 ( ) Ф И 182 Т Ф

4 Я И ЕЛЬ АЯ А И А,. Э -,, -,,,. -. В -, -, -, -, Г в щ в я Г, -, -, -, ( -, -, - -, ) 1. : - - ; - Ф - ; - - ; , Ф. 4

5 , - ; - ; - - ; ; - -, -,,, -.,. - : -, -, ( ), Ф, -, ; - - ; - - ; - -, - Ф ; - ( ) Ф ; - 5

6 , -. : Ф - ; ( - ) Ф ;. В. В К Ф -,. - - : -, ( ). 2. ь в - щ в я в в я - ( ) Ф (. 7) К , Ф Ф -. В : - 4- ; - ; - ; -, ; - -, 6

7 ; - ; -, - -,, -,,, -, ; - - -, -, - ; -, - ; - ( -, ); -, -,,,,,,, - ; - ; -.. В - ( -, - М 1998/99.): - И. - : И

8 , И И ( - ), -, 3-, Е, - (,, Б ) Б «Ч -» (, -, ). - Г И - -, -, -,. - О, - ; ; - Э. - И, 9,. - В,, -,. 8

9 3. ь в щ в я Ф, -, - Ф, - -. Ф : - - ; - ; - 2, -. Ф - (,, ( ) );. - : - ; - - ; -. Ф ( ) -. 2 М -, - Ф. В ( ), М ,

10 3.1. К «щ,,. щ,, - щ,.., щ». В К - : «, -,,, -, щ». В - (, ( ) ). -, -,, - ( ). В я ь я О - ( ), ( ), -,, ( ). 10

11 -, -, -, -, -. -, - - ( ). ( - ) ( ),.. -, -. К, -, -. Д -, в я в в в в ( - ) - -, -. Т,. Т ( -,, ). 11

12 Т - -, ( ). 4. я ь Ф, - Ф, -, - -, -, -, -. Ф, : -, -, ( - ) - - ; - - ; ( ) - ( ) - ; -, - / - Ф. 12

13 ,, - -.,, - - : -, - -, - - ; - ; , ( ) -,, -. - ( ) - - Ф. Г - : - ( ) -, - ( ) ; - -,, ( ). 13

14 ,, -,, -.. -,, -, - () - ( -, -, -.). В.,. 14

15 Е ЩЕЕ А А ИЕ 64

16 Е ЩЕЕ Е ЩИЕ Л Е ИЯ О -. В К Ф - -. Ф,,,. -, -, -,,,. -,. Ф - :,,, - ; ( - ), ; -. - Ф. - -,, -, -. 65

17 -.,. В -,,. Ф - - :,, И,, И - -, И, щ ( - ),,,,, Б, И (И ),, -,. : ( ). - ( ). V -. В VI - Б. -. Т

18 ,, ( ), -. 67

19 ЩЕ Я ЩИЕ Е Е Е ИЯ, А И И ЕЯ ЕЛЬ И В я я щ - я щ я щ, я-. я я ( - ). щ я,, - я щ я я я я. в ь я я ь ь И (,,,, -.)., - -., ; -.. К -,.,,,,.,,, -,. И, -,. И, - - ;. Т :, - ; ;. 68

20 И - в я я ь ь А. -, -. И - (, -,.). В., (, )., (,, ).,,.,, -.. ( «-»). В - (,,,.) -, -. И -, -,, И -. в я я ь ь ( -,,.). В,.. -,, -,.., -. 69

21 В : ; ; (,.).,,. И,. 70

22 ЩЕ Я Я Ы И я щ - я щ : в, - ;, ; в ; -, - - ; - ; - ; в, - ; -, ; ; в,, -,, ;, - ; -., - ( ),. я я, -,,, - (V-VII, VIII-IX ). 71

23 я я (я я) - -,, ; - ;, ; - - ;. я я,, - -,, -. -,,. ( ),,,, - ;,. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И Я А А ЕЛЬ Е Е ИЯ И Я Е ИЯ Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ И А И Е Е ИИ.,. 72

24 . - 1., - (,, - ),. (,, ), - (,,,,, ), (,,, ), - - (,,, ) -.. К.. -.,, ;.. :,,. А, ; -, ; -, -, -. : - ( ),,,. А -. (,, ),,. - -, - -,,, -. (,, ). ; - :,,,, ; ;,,. 1,,. 73

25 Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ Я И ЛИ Г И И Е (Я Е Е ) Е Е И. К - щ. щ в я я., я Ф. я :,,, ( ). - :,,,.. Ч -. 74

26 .. -. я.. ;.. А ;.. -..,. я.,,, С

27 . ( ). -.., -,.. -..,.,, в : я я я. Ъ Ь.,.... я,.., -,,,.. 76

28 Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ ЛЬ Е Е Е Е ИИ. -.,,. - -, ; (, -.).. -. И Я А А ЕЛЬ Е Е ИИ ( Е И ) Я Е ИЯ Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ И А И Е Е ИИ,.. :, -,.., -. -,..,,. :,,.,,. - :,... А ( ).,.,. 77

29 ,.. Ч. ( -,, ), -.. -, -,, (,, ) -. Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ Я И ЛИ Г И И Е (Я Е Е ) Е Е И щ в я я, , -,.. я Ф. я. И я,..,,..,

30 С.,, я. ;.. А ,,. я Ч.,,, -. ё ё С...,. :,,. 79

31 . -,.., -, -...,.., -, ,.,,. я. я. -, Ь Ъ., -...,.,,.. Е А ИЕ, Е Е И А ЩЕЕ И А ИЕ ЛЬ Е Е Е Е ИИ , -. 80

32 Е А ИЯ Г И И И Я А А ЕЛЬ Е Е ИИ И Я Е ИЯ В я я ь/ ь -, ; : ;, ; ;,, -, -, ;,, - ; - ( -,, );, ; ( -,,,, - ); ; ь,,, -, ;,, - ; - ;, ; - ; 81

33 - (,, ); ; - (,, );, ; -, ; (,,, ); (, -,,,,, ); -,, ; (, -, ) (,, - );, -, ( -,,,.);,, -, ; -,, ; ; ; - ( ) ; ; ё, -,, ; ; 82

34 ь в ь я я в - я ь в в : ; ;, -, ;,, - ; ; - ; - ;. И Я А А ЕЛЬ Е Е ИИ ( Е И ) Я Е ИЯ В я я ь/ ь ; : ; ; ; ; ; ( -,,,, - ), ;, ; ь, - ;,,, -, ; 83

35 ,, - ; ; -,,, ;,, -, ; ;, (,,.); ; (,, );, - ; (,, ) ;,, -,,, ;,, ; - ; (, ); - ; ь в ь я я в - я ь в в : ; -, - ; 84

36 ; - -, ; ; ;,. 85

37 ЩЕ Я Е Е И щ - щ : в, -,,, ; в -,, -, ; -, - ; ; в, ; в я - - ; ;. И ь ( ) щ : -, - ; 86

38 ,, - -,, - ;,,,, ;, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А ЛИ Е А Е И Е Е ИЯ, Е А А Е Е ЛЯ Я А ЕЛЬ Г И Е ИЯ -, -. И,, - - -, -. О -,,, -,

39 , -, -,., ,. : ; (, - );, - ( - - ). О ь ( - ),. - ( ),, -. Э :, - - -, : ) - ; ) -,, 88

40 ( ) - ; ),,, -, ; ) -, -,,,, -,,. ( ) - -.,, И.., «К».., «-».М.,... Э - -, -,, - XIX. И ЛЬ Л (,, ). Н,,, 1. ( ( ) ). Е Е АЯ ЛИ Е А А «И» ( ( ) ).. 1 К,,. 89

41 АЯ ЛИ Е А А БVIII Е А.. Л в..и. в К. Г.. в. А.. Р щ «П П» ( ).... ( ) - XVIII. АЯ ЛИ Е А А БIБ Е А И.А. в Ч..А. в. ( - ).. А.. Г в К ( ( ) ). А.. : «К Ч»,, «К»,, «К***» (), «19 -» (),,,,, «:,»,,, «-»,, -. ( - ( ) ). ( - ( ) ). 90

42 П «П я» ( я - я я). ( я ) ( я я я). : «Д», «К» ( - ( ) - ). ( - ( ) )... Л в :,,, «К -»,, («-»),, «М» («-»), «И», «,»,,,. : «И, - К», «М» ( - ( ) - ). ( - ( ) «М М»)..А., К.Н., А.А. Д, Д.В. Д -, А.В. К, Н... я ( я я я)... Г ь : «В Д» ( ),, ( - ( ) - ). К ( - ( ) ). 91

43 «М» ( ) ( - ( ) - ). А.. в ( - ( ) ). И.. в ( ). «я» ( я ). ( - )..И. в :, «-»,. А.А. :, «,»,. А.К. я..а. в : «К я», «Ж»,......Е. в-щ... в ( - ). Л.... В.М.. 92

44 А.. в :,, 2 -. В.. К. АЯ ЛИ Е А А Е А И.А.. А.И. К. М. ь Д я. А.А.... я в..а. Е. А.А. А я... Д я. М.А. П. М.М. щ Д. А... А... К... М.М...А. 93

45 Д я. А.. в в ( )..А. в.... А.И. «М» ( - ). «К» ( ( ) ). АЯ А Л И Е А.., Ч..,..,.И.,..,..И,..К,..К,.И.,.. -,....,..,.... АЯ ИЯ Л И Е А И..,..,..,..,..,.М... ЛИ Е А А А ИИ 1 Р :, «Д», «К -», «-К», «я -», «Н»,, «-»... А,.,. Д,. Д, Н. Д,. К, Д. К, К. К,.,., К. -,.. П я. А Е АЯ ЛИ Е А А Г «И», ( )

46 А Д я. Д «я я» ( ). М. «Д К» ( ).. :, ( ( ) ). Д..-. ь. И.-. Г ( )... Э..А.. Д.... М. Э.А.. О.. Д.. А. -Э..К.А,.,.,., Ж.В,.В,.,., В., Д.Д, А.К.Д,.К,. К -,.К, Д., Д., В.,.. -,., Э.. П я. 95

47 ( ) -. Е И И -ЛИ Е А Е Е Е ИЯ, -... М., -, -,. :,,,,,,,. Р. 3 И ЛЬ Л -,.,... Ж. Е Е АЯ ЛИ Е А А И, -.. :,,.. М - (,,, ). 3, - ( ) 96

48 АЯ ЛИ Е А А БVIII Е А И К -. И,. К «-»., -.. АЯ ЛИ Е А А БIБ Е А ( ,, - ). - БIБ.. Р К Ч -. И. - Р, -. И -.. (И..,.. ).. М. АЯ ЛИ Е А А Е А. К БIБ. 97

49 Э Р И -. Р. - ( -,,, - ) , -. ЛИ Е А А А ИИ М -. ь Р,. М Р, ь. -. К. Д ь. А Е АЯ ЛИ Е А А, - Р, М -.,

50 Е Е Е И -ЛИ Е А Е Я ИЯ... Ж.. :, -,,. :,,,, ; :,,,, ; - ; ;,, -,,.. И - - :,,.... : -,,,. В ь ( ) - - -, -. Д ь :. -. Е И ЕЯ ЕЛЬ И Е И ЛИ Е А И Е Е И, -.. (,,,, )..,

51 ... В ь ( ) -,, - ь :,, Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь ; ;..,.., М..,.. ; - ; ь ;, - ; ;,, - ;,,, - - ; - ; 100

52 ; ; ( ),, ; ; - ;, - ;, ( - ( ) ). В ь ( ) -,, ь:,,,, ; - ; - ; -, -. ь в ь я я в - я ь в в : ( ) - ; - ;, - (,,, И ). 101

53 ЩЕ Я Я Ы И щ 1 щ : в в,, -,, - : в я я (,,, ); я в я я (,, -, ) c, -, ; -, ; ь я я, / -,, -,, (V-VI VII-IX );, ; я я - ; - в ь я я ; -, - ; 1, -,. -, ( ). 102

54 в в -,, - ;, ;, -, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А Е Е Е Е ИЯ -, - - : 1) М. В,. В. Д (,,, щ,, 1 ).. К... 2) Ш. И,. К ) /. И -,,,, -. В,... 4) К,, Т. 103

55 в я ь Г в Д ь, - ;, - ; ;, -, ; - - (????????), - ; -, ; - / ; / ; / - / ; /, ; - - / ; / ;, ( /, / ), -, щ. К. М ь -,, /, /, - ; -, - ; - / ; -. А в В (,, 104

56 ). Ф : - ; -, ; - -, ; -, -. Ч - ( - ): - ( - ); - ( ); - - ( / ). И. Ч,,,. Ф : -, ; - ; -, ; - -. Ч -. Ф : - - (,, ); -, ; 105

57 - /,. Ч (, ), -. ь я ь : - ; - (, ), ; - (,,,,, ); - / ( -,, -,, ),,,,. Я Е А ИЯ И А И я - -. ь я, -, - -, - щ. Л я,,,, -, ; - :,,. 106

58 Г я,, -,., -,,,, / -,,, -,,.. И ЛЬ Е А ИЯ И Е ИЯ - - /,. : - - ; -, ; -, ; -. : - ; - / ; - -. Е А Е Е ИЯ -, :,,,, ;,. 107

59 Е - А А ЕЛЬ Е Е ИЯ : - - ; -, - ; -, -,. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь (, - ); ( -,, ); - ; - ; ( -, -,,, -,,, - ); ( -, ), - ; ;,, (, - ), - ; 108

60 ь, / -, -,, ;, -,, - /, - ;,,,, - /, ;, / ( ),, -, /, - ;, ;, - (, /, / ) - ; -, ( / );,, ;, ; ; ; - (, ; - 109

61 , ; - - ); -, (,, ),, ; - ; ь ь ;, :,,,,, ; ь в ь я я в - я ь в в : ; - -, - ;,, ; - ( ),,, ; - ;. 110

62 ЩЕ Я Е Е И щ - щ : в, -, -, ; ь в, -, - :,,,, -,, ; в в -, - ; в,, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А А И Е И А ь. Д.. А.. Д. 2, 3, 5, 9, Д А

63 Д.. А ь. :, -. М ( ).. А.. Ч,,. :, -,. в ь. К. К. П я Ч И. Д. Д., я. Э. в. -. И я, я,. -,,,,,. ( В ), ,., В. 1 К,, Т. 112

64 АЛГЕ А А в я. ( - ). Ч. Д, -... Т,. -.. М. -,,. Ф - :,. Ф,.. К. В. Т В.. М.. К. А.. Д -... в я в в.. К.. К :.. ;,. ;. ;. ;. -.. П я К. П я -. Ч. Д

65 . в в ь. -. А. Ф -, - -. C. в....,,,,. Ч. Ф, -,.,, -.. К,,. К,.,. :,,. И., :,., - щ. П - я.. И -.. Ч :,,. я я - я. Д ;. К -. Ф -.,,..,. 114

66 ГЕ Е ИЯ ь я я В... Т,...,..... В Т.. -. М.. :,,,,,,,... ь., -. В,,,. ; В. -. Т Ф. ; -.. Т. -.,,, ;.. -. Ф,,,,. Т - ;. : -,,. Э. 115

67 ь.,.,,,. Т, ;. ь. В.. В -.. ь.,,. Д,.,., ; -. В, -. К ; -,. я : щ,,.,,, -. В. В. И в. Д. Д,.. -. Д, ;. В.,.. -.., - ( ). Ф, :,,. П щ.... Ф -,,,. В. Д ( ). К. -. :, -,,

68 Г в я П. я. я - я. П я - я. П я. П. я щь я :,, - я я,, Ч. П. ЛЕ Е Л ГИ И, И А И И, А И И И И Е ИИ Е Я Е ь в.,, ;. Н я. К -. Д.. П я. Пя Э я. в.. Э -,.. Д Э. :,.. -,,.... я ь. Ч,

69 Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь 1 ; ; ; ;, - ; - ; ; ; ; - ; - ; ; -, ;,, -, ; А И Е И А ь : - -,, 1,,

70 ;, -, ; - ; -, ; - - ; ;, -, - ;,,,,, ; ;,, -, - ; ь в ь я я в - я ь в в :, М -,, ; ; ; -, ; 119

71 АЛГЕ А ь - ; -, - ; ; -, ; - ; ;, ;,,, - ; - ;, -,, ; ;, - ; - ; ; ;,,, ;, ; ; -,, - ; 120

72 , ; ь в ь я я в - я ь в в :,, - ; - ; - ; - ; - ; ГЕ Е ИЯ ь - ;, ; ; ; ;, -, ; - ;, -, ; (,,, ), : ;,,,,, 121

73 , - ;, -, -, -, ;,, ; ; ь в ь я я в - я ь в в : ;, - ; -, - ( - ); (, -,, ). ЛЕ Е Л ГИ И, И А И И, А И И И И Е ИИ Е Я Е ь,,, - - ;,, -, ;, ; 122

74 -, ; ;, - ; - ; ь в ь я я в - я ь в в : ( - ); ;, ;,,, ; -,,,,,, ;, - ;,, ;. 123

75 ЩЕ Я Е И - - щ - щ 1 : в, -,,, ; в я - - (ИКТ), - - ; в, ИКТ; в - ; - ; в в в ИКТ -,,,,. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И А И Е Е в. И,. - :. Ф, 1 Д, -, (,,, - ). 124

76 ,. И - :,. Д.., я я. я 1.., -,, -,, -.. А,. ; -. А -.,,. -,. :,,,,. В я, -. ь в ь в К,.,. -.. И в щ в. И,.,, -. И А И Е Е Л ГИИ в в И, ИКТ, ( -,..), -,., ИКТ. 1 К,, Т. 125

77 - ( - ).,,,,. А :, -,, -,. О ь 1 : -,, - ( ). ь в И - щ (, -,, ): - - (,,, ); -, (, ); - ( - ); - ( ). в.... А, -,,. В. -,. В,,,,.. П -., (, ). 1,

78 О ь : -,,,, О ь : -, ( ).. В -,,,.. И. О ь : -,,.,. К я. И -. О ь :, - ;. К ;,. К ; ;. О ь : -,,. в в Ч. Д я. И :,,. Д,,.. О ь :,,,,

79 , ( - ) Т. В,, -. В, -. О ь : -,, - ( ). я -, -, Э ;,,. - ( И ). :, -,. О ь : -,,, -. Е А ИЯ Г И И В ь 0- ь/ ь ; ; - ; ( ) - ; 128

80 , - :,, ; - ; ; - ; ь : -,,, ; ; ;, - :,,,,, ; ; :, - ; ;, : -,,,, ; - ;, ; - :,,, (,, ), - ; -,,,, - -, - ; ; - ; - ; 129

81 ( - ),, - (,, ) ; - (,,, -,, - );,, ; ь в ь я я в - я ь в в :, ( ) -, ( - ); ;, - ; -, ;,

82 ЩЕ Я И щ - щ : в,,, - ; в, - - ; в, ; в,, - ; -,,, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А я. И. И -. И. И я 1. 1 К,,. 131

83 Е ЩАЯ И ИЯ И я в. -.,.. П я.. (,, И, К ) К.. К.. я И М. Э -. К.. я я. -.. В К. И я в в. я -. И К. П я... В я я. К.. К.. Э К БIV-БV.. К я я П А.. М.. К,.. щ И, К,.. К

84 И я в в. -. К. Н - БVI-БVII. Э.. К -. М.. Ж.К. И Э.. -. П я я.. ящ. БIБ ,,. - И... - БIБ. Н - -В БIБ. П А БIБ. М. -.. К щ А XIX-ББ.. М. :,,,... И я щ. БIБ-ББ. К. в я я в ь М.. - я. -,. М.,. 133

85 : М П :,,..... И..,.Ч. «Н я» - я. П.. -. И К Э... А я А ББ. В я А А.. И. я я. ББI.. я щ. К. И ИЯ ИИ в в в. I П я В я я. : -,,,. К..,,. 134

86 ь в IБ БII вв... К I. К. М.. К я. М. - я Д. я в в БII БV вв.. В - я. -В я. Н я я я. БIII. М. я. Э.. В я. -.. И К. К.... в в в в БV БVII вв.. И III. - М И IV.. - БVI.. ( К, - ). К. я.... П щ -... К.М М. П я БVII. -. БVII.. - я. 135

87 ь в в в БVII в. :, -,,. - я В -. XII XIII. М.. -. К.. К. И -. щ БVII.. Р ( XVII.) я в БVIII БIБ вв. БVIII. I П II....И. -. БVIII П. БIБ. М.М я ящ. К -.. БIБ.:,,. -. К. К -. я в в в БIБ вв II К БIБ. Н я 136

88 . - я XIX-XX. -.. И я я.. П я я ь в БVIII вв., : -,. -. М....И...И. М. Д БIБ-ББ. Р ( XVIII.) в я я в И В П.. К. И я - я... Н я -... я. И. К -. К. ( ). -. И... М -. К я :. М. К - 137

89 . В..К. Ж..... И.. И ББ К я...и. -. К Д -.. А - я.... М ь в щ в -. я. -.,. - я щ. в я я я я - я К К, -. К.. Р (.) 138

90 Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь ; - ;, ; ; ь ; - ;, ; - ; -,,, - ; -,,, - ;, ; ( ),, ; ;, - ; ; -, ; 139

91 - ; -, - ; ь в ь я я в - я ь в в : ; - ; - ; -,. 140

92 ЩЕ Я ЩЕ (в ч я и у и в ) И щ ( ) щ - щ : в (10-15 ),, ( ) - ; -,, ; в, -, ; -, - К Ф ; в, : - ; ; -, - ; - ; - ; - ; в я,,, - ; в ; - ;, ; - ; - ;

93 Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А ЕЛ Е И ЩЕ. Д - (,, ). М. П -.. я Ч. М -.. М,.. В -.,. щ я.. я. М -.. Э. М -... я..,. - я. XXI,. П. Е Е И И ЩЕ А в ь.. Ж.. -. М. Д В -. 1 К,, Т 142

94 . В Ф.,,... Т, -,. А я. Э..,. -. Д. И я я., я -. я.. -. Э - я ,., я щ. М. И,,.., -.. П. Э. я я.. ь я.., я я ь в я. В... Д,.. М В,.,. В я щ. в,.. Ф. 143

95 ....., П - я. К Ф. - Ф. Ф. Ф.. -. А. Н. В., -. К... М - -. М Ж щ я. -. Т. А,.. -. П. А А ЕЛЬ И А И Е ЕЯ ЕЛЬ И: ( ), ;, ; - - ; 144

96 , -,,, - -, ; -, - ; (,, ),, ; - ; - ;,,. Е А ИЯ Г И И В ь щ ( - ) ь/ ь, ; - ; - ;, - ; ь ь, - ; - - ; ; 145

97 ь,, ; ь (,,, - ); ь -, ;, - ; - ; ь, ; ь, - ; щ ь ( МИ, ); - ; ь ь (,..); ь в ь я я в - я ь в в : - ; ; - ;, - ; ;. 146

98 ЩЕ Я Е Е И V - щ : в - ; ; - ; в -,, -, ; в, ; в - - ;, ; -,, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А А ЕЛ Е И АЕ И,, -. В - - ( 1-2 ) 1. 1 К,, Т. 147

99 Г А ИЕ ЕЛ, ЕЩЕ И Я ЛЕ И И... И я «я» В (П -, Н.К,., Д. ). В. П щ,. - (, ). (,, - )... В я К я я. я ь О ( ) ( ). -,, -, -, (,,, ). О : - ;,. И,,,. О - :,. К, -. И ЬЕ ЕЛ Е А И Е А Ь И И В. П. - (,, - 148

100 ,,..); (, ). Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь, - ; - ;,, ; ь ( ); ;, -, ; ; ; ; - ;,, ; 149

101 3-4 - ; ; ; - ; - ; ; - ( ); - ; - ; ь в ь я я в - я ь в в :, ;,, - ;, ; ; -, - ;,. 150

102 ЩЕ Я Е И щ - щ : в, -, ; - ;, - ; в я ; - -,,, ; - ; в, -,, - ; в,, ; ;, ; - - ; - ;

103 Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И И И ГЕ Г А И Е И А ИИ Г я. И -,. М,,. Г :,,, (,,, ). О ;, -,. И А Е ЛИ И ЕЛ Е я. В я я. 1. В -. Ф,,. В.. О щ. я,,. ;. :, М ;, -., -. М -,., я я. П я. И,, -.,. 1 К,, Т. 152

104 Г,.,. М, -... В,. П я., -. О -. А,,,. И И -. А я я.,. И щь -. О,,,. В..,. -, ь - щ. О ь -. в в О. Г я,, -,.. Т - :, -. -,. В ь. О. 153

105 ь. щ, -,. А Е И И, ЕА, А И А в я. -.,. М. : ;,, ; Д яя. П я. Ч. Ч,. я. М - -,. О,.. А, А -, А, А,. -.. И -. К.. К, - -. М,.. я. И ь. К,. И ЛЬ А ИЕ И ГЕ Л ГИЯ В - ящ. 154

106 В,,, ;. Д.,, ;. -.. И. Э. И щ, щ. -, - щ. ГЕ Г А ИЯ ИИ я. Т -,, -,, Ф. И я я я. Ч. А - ь Т -,,. К -. М. В -, -. -.,. М В. я -. В :, ь щ ; -,, ь - ;. А. 155

107 . Ч. Ч -,,..... ;... В ь ь -. А Р. О -, щ ь -. я в :, -. А Р - ь я в в. :. : -,,,,, Д В.,, -. О ь - ь ь. О - Р. я в в. М.,. я. Г я в ( я, )., -. Э,, Д.. 156

108 О ь.,,,. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь ;,,, ; - ;,,, ; - ;, ; - ; -,, - ; - Ф ; -,,, - ; -, - ; ; ь ь, ь ь ; ь, - 157

109 ,, -,, ; ь : -,, ;, -,, -, ; ь - ; ь,, - ; - ; ь - - ; ; - ; ь в ь я я в - я ь в в : - ; ; ; ; -,, - ; - ;,, ; - ; -,, - 158

110 ; - ; - :,,. 159

111 ЩЕ Я И щ - щ : в - ;, - ; ; - ; ; в я, - ;, ; -,, ; -, ; в в ь в, ь в,, - ; в, ; ; c ь в в в - в, -,, - ; -,, ;, -,,, -, ИЧ-. 160

112 Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И Л ГИЯ А А А. Е И Л ГИИ -,. М.. -,.,,. И А И И ГА И К -,. Д - я, я ,,, я -.,, -,. П (, -, я).. - я. Н я я. П -,. -,. в в : - ; -, -, ; - ; - ; 1 К,,. 161

113 я,, ; -, ;. И Е А, Г А ИЕ И Л ИЯ И И. -,.,,.,,, -,..,. М,,,, -... К. П. И.. Ч. -. Д щ -... в в : -,, -, -, - ; - - ( ). ЕЛ Е И ЕГ ЬЕ я я я - я я я я. я,.,.. 162

114 .. -. И я И.П.П щ я. П щ я Ч. -,... К -. я. К... И -., я щ.. П - И.И П я - я.. М. М, ,,.,,...,. -.. И,, -. ИЧ-.,.,. -.. Э. Ж

115 . И я И.. - И.П. П, А.А., П.К.А....,.. -.,,,. :, -,.,.. И - :,, :,,. -. :,, -,.,. щ я.,. щ - щ. я я- я щ. я щ, я -. К я - щ. в в : - (,,, ); - ; - ; -,. АИ Я И ГА И И А ЩЕ Е щ,. Э я

116 . (,,, ). Э. Э., В.И.В - я.. Э -,.,. в в : - ; ( ); - ( - ), ;,, -, -. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь : ; ;,, ; ; ; ;, ; щ ь : -,,,,,,,, -,, -, - ; 165

117 ,, -, ; ь ь: -, - ;, - ( - ); ; - ; - ; ;, - ; - ; - ; -,, - ; ; ь : -, ; -,, - ; ; ь ь:, ;, -,, ; -,, -, ; ь, -, ; 166

118 ь (,,,, - ) ; ь - ( ); ь ь -,, -, - ; ь ь - : ; ; ( ); ь в ь я я в - я ь в в :, -,,, ; -,, ИЧ-, ( -,, );,,, ;,, ;,,,, ;, - ; -, ;

119 ЩЕ Я Е И щ щ : в,, - ;, ;, ; - - ; в я -,, - - ;, ;, -, ; в,,, - ; в, - -, ; - - ; ь в, -,. 168

120 Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И И А И И И Е ИЕ Е И Е ИЯ И Ф. -. Ф. я 1. И. П. М. Ф.. Е А И Е ИЕ Я ЛЕ ИЯ М. - я.... Д -. И.. В. М В. Т. И В. Н. я. -. я я.. М. К... я я.. К Д. А.. -. А. я. М. П,, -. М. Д...,,,, ; я яв, -,, А. 1 К,, Т. 169

121 И в :,, -,,,,,, -,. в в ь - в : -,,, -,,. - ; -. я в в я в в:,, -,. Е Л Е Я ЛЕ ИЯ. Т.. Д. В -. М,. Т. Т.. В. -. В :,, -. К... И. К. - я я. В. -. я я я. я я.. П я -, я,. КПД. Э я -.,, ; я яв - 170

122 , -. И в :,,, я,. в в - ь в :,. -. я в в я в в:,, -, я я,. ЛЕ АГ И Е Я ЛЕ ИЯ Э. Д. В -.. Э -. Д. П,. К. Э. -. И я... Э. Н я,,. П -.. П - я. -. Д -. Э. М. Э. В -.. Д. Э. Э. Ф. Э... П я. К. Э я. Э -. П я я. Э Ф - 171

123 я. Д. В я.,,,, -,, ; я яв. И в :,,,,. в в - ь в : -,, -,,,. - ;. я в в я в в:,, -,,, я,,,. А Е Я ЛЕ ИЯ. А -, - -. П.... П щ.. Э я я я.. И. я. Д я. В я -. Э. щ, я. 172

124 - ; -. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь :,, -,,,,,,, ; :,,,,,,,,,, -,, -,,, -,,, -,, -,,, ; :, А,,,,, -,, Д -,,. ь ь ь :,,,,,, -,,,,,,,,, -,,, 173

125 ,,, - ; ь ь ь - :,,,,,,,,,, ; ь ь щь, ь - :, -,,,, -,,, ; ь ь М ; ь ь -,, ; ь - ; щ ь ь - - (, -,, И ), (, -,, ); ь в ь я я в - я ь в в : -,, ; 174

126 ,, ; ;. 175

127 ЩЕ Я И щ щ : в в -, ; в я, -, - ; в -, - ; в - - ;, -, -,,. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А Е А ИЯ ЕЩЕ И И И Е И Я ЛЕ И.,,.,,,, К,,. 176

128 Э -. : 1) ; 2) - ; 3), -,. ЕЩЕ..., К,. М. М -. Ч. :,,,. К....И. М. -.. (, ). И И. М... - : ( ),,..,. К -. - (,, ). И И Е АЯ ЕА ИЯ. -.. К - : ; ; - 177

129 .. К -. Э. Э. И. К. Э -, ЛЕ Е А Е Е ГА И Е И ИИ ( ),,,,... К , ,.. -. К.. К.. Щ -... Ж.,. Е А АЛЬ Е Е А ЛЕ ИЯ ГА И Е И ЕЩЕ А. :,,. (,, ) (, ). :,,.. 178

130 Е И Е АЛЬ Е И ИИ М. К -.. И.. И ИЯ И И Ь Ч,.. ;, -. щ. К,. К - щ (, ). щ - (,,,, )..,. -.., - щ. Б. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь :, - ; 179

131 :,,, -,,,,,,,,,,, -,, - ; :, -, ; ь ь:, ; ь: ( ) -,, -.И. М ; ; - ; ь: ( ).И.М ;, ; - ; ь:,, -, -,, ; ь: - ; 20 -.И.М ; ; щ ь - ; ь :,, - 180

132 , ;, -, - -, - ; ь: - ; ; -,, - ; ь в ь я я в - я ь в в : ; ; ;, ;. 181

133 ЩЕ Я И щ - щ : в -, - ; в в,,, - ; в ; ; в я в - - ; в, -. А И щ : в ; в ;,,, ;, - ; в, - -,, - ;, - - ; ; ; 182

134 в я в - - : -, ( - ),, - -,, ; в - ;, - ; - ; - ;. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А АЛЬ ЛЬ в в. И -, -,. И -. М. - (,,,, - 1 )., -, -, -. -, -,, -.. И. ; ;. ь в в К,, 183

135 - ( я -,,,, ). И ;. я в вья XIX в в. : -. Д я. XVII XVIII. : ; ;. М XIX : ,,,, Ж : ( - я,.) ( ); ; - ;,. : ; щ я, я. М.И., М.. М -,..,.. -К,.И.Ч,... я в вья XIX в в. :.. - И.-. (,, ). К. - (И.,.-. М,. ). - (.,.,.,., Э. ). - : - ( я,.),,. 184

136 XIX (Ж., Д.В ). :. в ь в в. (, -,,.).. - (И.. -,..,..,.В.,.К., А.И. я, А.. ) (К. -, К.,.,., А. ). (.А,. )., (Э. ). (. ). -, (И..Д, А.В. А ). М :,,. в я ь. :.И.,.., Д..,.А., А.В.. : Э.К,.К, Э., И.,. К я. М -.И.Ч. : (, М ), М (,.- ); (И, М ), - ( я, П ), К - (А я, ), - ( А, Н - ). - :.И.. я я я П.И. -, -П я я я Н.А. -К. В щ я :...Пя, -. Н.П.,. 185

137 А И А ИИ ЛЬ ЛИ И 1. : ( В.-А., Д.В,. ), ( И.-. ), (. «Д») (Д.Д.,., Д..К ); (., А.И. - я, А.. ); (.П.,., Ж. ). -..., (, -, ). М. АЛЬ - Е ЕЯ ЕЛЬ И ,.., -,..,. -, , - «И», VIII-IБ «И». 186

138 ;. -. М ь -. щ - щ я -,. И ь. я -. И я я.. Д ь. - щ - - я. П - щ я я. М. И - - я я, -, я. я -. П И. Е А ИЯ Г И И В ь ь/ ь ; - ; ; ; ; ; 187

139 ;, ; - - ; ь - - ; -,, ; ( - ):, - ( - );, ; -,, -, ; ; -, ;, ;,, ; 188

140 ь в ь я я в - я ь в в :,, -, ;, ; :, ( -,, -.); -,, , - VIII-I. 189

141 И А И ЕЛЬ Е И И ь - щ : в -,,, -, - ; в -, -, ; в - ;,, -,,, ; - ( ) ; в я в -, (, -,, ); в -, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А Е И Е Г ИЯ ИЯ И И А И ЕЛЬ ЛЬ И ь в в. И -,. - (,, ), ( -,,, ), (,,, - ), - 190

142 ,. Ж (,,,,,, ). - - ( ), : я; ; ; - я я ; я; ; ; я 1.. в в в. -, ( ) ,. -. И ( я, я ;, Ж,, ). И ь в. -,, щ. К. Ж,, - XVIII-XX. - (, -,,, ). ( щ,.).. - ;. К - (,, Э -, М... ). 1 К,,. 191

143 (., Д,.., Э.-М., В.И.,..,.. -, И., К.П., А.А.И,.И., И.., И.И., И.И.,.М., М..,.М.К, В.А., К..П -В,..К, В.И., В.А. ). ь в. (,, ). -. (,, П -, Д я я.). -,, (,, М, А.Д, -,. я, К.М, П.,,.,.,.Э. К ). в ь в XX. (,,, я я ). П я -... в (,, я, ). Э - - (,, -,,,,, - ). (,,,.). 1, «М» «М», - VIII-IX - «И». 192

144 .,,,.. (.М.,..,.., В.. -,...).. М -. - :,,,,, -. И.. (,,, ). (.Д, И.., В.В.,..,.А..). -. И... (,,,,.). -. И. - :. К - (,,,, ).,. К - (,,,, ). (.М.Э «-»,...). М (.М.Э, А.П.Д,..К, А.А. -.)., -. К, -, Е Е - Е ЕЯ ЕЛЬ И И,,, -,

145 ,. (, ). К. И,,,,, -..,,, -. И.,,, -,,,,.,,. И. -, (,,, -.).,,,,. -. И (, ), - (,,,,,.),,,, :,,.. Е А ИЯ Г И И В ь ь ь/ ь ( ) - ; 194

146 (,,, -,,,,,, - ); - ; ; - ; ь (,,, ) ( ) - ;, - (,,,,,, );, ; ь в ь я я в - я ь в в : ; : - (,, ),, - - (, -, ). 195

147 ЩЕ Я Е И щ - щ : в, - - ; в, - -,, -, ; ; в, -,,,, - ; в,,, -,, -, ; - -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А, -, : «.», «. -» «.». 197

148 «.» «-», «.», «К», «. -», «Ж -». - «.» - : «-.», «.». К - : «Э -»,, «Ч», «-». А ИЕ И ЕЛИ И И И ЕЛ А Е ИАЛ.,.. М,, - 1,.. -. Ч,.,,.. -. И :,, - ; - 1 К,,. 198

149 ( ), - -, ; ; - я я ; - ; - - ; ; ;. И И - ( ), я., -. А ИЕ И ЕЛИ И Е ИЛЬ И ЕЛ А Е ИАЛ.,.,,. К. И М

150 . К -. И , -., К. -,. И ( ),. -.., -. ЛИ А ИЯ П щ,,,,... К. -,, 200

151 . ( ) Э я., -. А Е ИЕ :, -,,... -., я я. И, -. - :,, -,,,., -, П... :

152 -, -.,. И. - : -,,,,. - :,. К :, -,. -. :,,, :,,, И я я. -. я я,. я..,. 202

153 ЛЕ Е И Е ИЕ А,. - -., -. В. П П - я щ. П - щ... - ; я. П -,. -.,, -. Е Л ГИИ Е Е ИЯ А И. щ. -. И 203

154 . ( - ). - я, я, ( ).. -.,,, П я -. Э - -. П щ я. Н, В я я ,

155 :, -.. я я я. В я я - я.. -. В я. Е Е ИЕ И Г А И А -. И -, -,,,. П я, -,. Ч,,., -,. К -. П я -. И :,,. П., -. Е Е Е И И Е И АЛЬ Е А А ИЕ

156 .., Е А ИЯ Г И И ЩЕ Е Л ГИ Е ИЕ, Е Е ИЯ И ЕЯ ЕЛЬ И В ь : ь/ ь ; - ; -,, - ;,, - ;,,, ; ь ; -, - ; ;, - 206

157 ;,, - ;, - ; - ( ); ; - ; - ; - ; ь в ь я я в - я ь в в : - - ; ; - ; -,, ;, ; - ;, ; -. Е А ИЯ А ЕЛА Е Л ГИ Е Г И В ь «О ДА И И Д И И КО Р К ИО И ОД О МА РИА ОВ» : ь/ ь - ; ( ) - ;, - ; 207

158 ь - ( ); - ; -, - ; - ( ); - ; ; - - ; ь в ь я я в - я ь в в : - ; -, В ь «О ДА И И Д И И К И И ОД О МА РИА ОВ» : ь/ ь ; ; - ; ь - ; ; - ; ; - ; - ; - ; 208

159 ь в ь я я в - я ь в в : -, -, - ;. В ь «К И АРИ» - : ь/ ь ; -, ; - ;, ; ь -,,, ; - ;,, ; - - ;, - ; ; ; ь в ь я я в - я ь в в :, ; ; ; -, ; ;

160 В ь «РА И ВОД ВО» - : ь/ ь , ; - ; ь, - ; ; ; ь в ь я я в - я ь в в : ; - ; - ;. В ь «ИВО ОВОД ВО» - : ь/ ь - ; - ; ; - - ; ь - ; (,, ); 210

161 ; -, ; ; - ; - ; ( ); ; ь в ь я я в - я ь в в :,, ;. В ь «Э К РО И КИ РА О» : ь/ ь - ; ; ; ь ; ; 42 ; ь в ь я я в - я ь в в : - ; - ;. 211

162 В ь «О О ИИ В Д И ДОМА» : ь/ ь - ;, - ; ; ; ; ; - ; - ;, - ; ь - -,, ; - ; ; - ; ь в ь я я в - я ь в в : ; - ; ; -. В ь «Р И И РА ИКА» : ь/ ь :, -,,,,, ; 212

163 ь ;, - ; - ; - ; ь в ь я я в - я ь в в : -, ; -,,, -. В ь «ОВР М О РОИ - ВОД ВО И РО ИО А О О РА ОВА И» - : ь/ ь ; - ; - ;, ; - ; ; ь -, - ; - ; ь в ь я я в - я ь в в :,. 213

164 Щ Я Я Ь И ь - щ щ : в ; - ; в, -, ; в, ; в я,,. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А Е Е Е ИЕ ЛИ Е А И Е Е И И. Ф, -. В.. (, ) В. М -.. И ,,

165 И :, -,, -. : -,,,,. М. - ( К) щ,,. Б щ 1.,. Э. - (, -, ). М А А ИЕ Е Е И И ЩИ,, -,,. Е А Г Е Е ИЯ Е А И А ИЯ Ч. Ч. Д «В!» -.. Э. 1 К,, Т. 215

166 Е А ИЯ Г И И В ь ь- ь/ ь ;, ; - ;, ; : -,,,, ; ь - ;, - ;, -,, ; ( -,, -, - ) ; ; «В!»,,

167 ь в ь я я в - я ь в в : ; - ; ;, ;

168 Щ Я Ч Ь И ь щ - щ : в, -, - ; в, - ; - - ; в ; в,, -. Я А ЕЛЬ И И Е А ИЯ А А ЕЛЬ Г А И И Е ЛЬ И Г А А И И -, Д,, -. К - 218

169 ,,.. щ 1.. И ЛЬ - И ЕЛЬ АЯ ЕЯ ЕЛЬ Ь 21 К,, ( ),. К - -, -. К, - -.,.., -. И - И ЕЛЬ АЯ ЕЯ ЕЛЬ Ь А (, -,,,, ). (,,,,,, ).... -,. 1 2 К,, Т.,, -,. 219

170 :,,,,,,. : -,,,, -. : -,,, -. :,. - : - -. Э. Е А ИЯ Г И И В ь ь - : ь/ ь -, - ; - ; - ; ь - ;,, -, ; 220

171 -, ( ) - ;, - ; - ; ; ь в ь я я в - я ь в в : -,,, ;

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин)

История. 10 класс (М.Л. Несмелова, В.И. Уколова, А.В. Ревякин) ...... 10 2017 372.8: 93/94 16+ 74.266.3 55 55..... 10 :.. : /..,..,.... :, 2017. 353. ISBN 978-5-09-046799-5. -..,.. «.. 10.». «.» 10,,,,,,,. -,,,.,,,.,,. 372.8:93/94 74.266.3 ISBN 978-5-09-046799-5,

Подробно

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова)

Всеобщая история. 9 класс (М. Л. Несмелова) .. 9 2017 1 372.8:94(100) 16+ 74.266.3 55.. 55... 9 :.. /.... :, 2017. 000. ISBN 978-5-09-044541-2. 8 2015.... «.. 9».,,, -. -.. 372.8:94(100) 74.266.3 ISBN 978-5-09-044541-2 @, 2017 @., 2017 2 , «.. 9»

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

Всеобщая история (М. Л. Несмелова и др.)

Всеобщая история (М. Л. Несмелова и др.) 1...... - 10 ё 2017 372.8:94(100)«05/» 74.266.3 65 16+ 65 :..,, «..» 10, «..» 10,, «..», ;.. ;.. - «..» 10,. 2 65...... 10. :.. : ё /..,..,.. -.. :, 2017. 357. ISBN 978-5-09-047900-4. «... 10»,.,.,.,.,

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации

Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Приложение Д 2. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период рекультивации Д. щ щ 2. Т 6 тол е т е д то п о ле от одо, о о е поло, под о дете к о ло п о од т отее к о п д ое ко о

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е

II. П ( ) ( ) / Н С, еф е, е : , : щ, : , , щ, , : ,07 2 Ф е, е II. П ( ) 01.10.2018. ( ) / Н С,.. 1 2 3 1 еф е, е : 1 358 736,46 1.1. 1.2. щ, : 619 170,54 459 126,20 1.3. щ, 333 062,25 1.4. : 28 457,07 2 Ф е, е : 392 107,46 2.1 309 847,28 2.2 : 309 057,05 2.3 9,45

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435>

100 <0441><043F><043E><0441><043E><0431><043E><0432> <043F><0443><0442><0435><0448><0435><0441><0442><0432><043E><0432><0430><0442><044C> <0434><0435> УДК 379.85 ББК 65.433 К16 о в е е офо е о ова а : Altana8, everything possible, Igor Zakowski, In-Finity, Juan Nel, Ken Benner, Kutsyi Bohdan, mariblackhair, Meowu, Niakris6, owatta, Phant, polygraphus,

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф

п г ре бп й рег о нотд А Е п с Р З Ъх ре бп ё ш со ропеп а Ме Ь Е епа М гоп еха пбп п апас с пг ý т Ъь г й ё ёь й Бс ф й Н еп е е со ТАТД чре о о ео ф б о нотд А Е с Р З Ъх б ш со рое Ме Ь Е е М о ех б с с ý т Ъь ь Бс ф Н е е е со ТАТД ч о о ео ф с е е е рч е е Но ефс Й р е Ь е е Ё ех е есй Й фс Сч е Б ъ ф чр е хр Ъ ч Ъч о е Ъ сб Ы Ъ еч с о о е т л ЫБ

Подробно

uz-dl-vyaz indd

uz-dl-vyaz indd 4 Е л у й П ЦЕ ВЯ А Я е о т л о у, то б л ел у к у. В ей п е т ле о о е т о утел х по к оте у о о, кото е о ете пол т п по о е кол к х БА ВЫХ ЕХ К, тк е, п о ф т, о т о об т е е п оект. В этой коллек й

Подробно

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки

Исследование процесса истечения кипящей воды через диафрагмы и цилиндрические насадки ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА Т о м 17, в. 1964 К РАСЧЕТУ ПРОСТЫХ Ш А Р Н И Р Н ЫХ О Т К Л О Н И Т Е Л Е Й Б. И. С П И Р И Д О Н О В

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно