Kalipetrovo-chasna.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Kalipetrovo-chasna.xls"

Препис

1 собсвенос даа г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо , Калиперово г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо , м-с "Малка Бешевица" г. Нива с площ 22,130 дка, ка. ІІІ имо , м-с "Сопански двор" г. Урегулиран поземлен имо с площ 2699 кв.м ерен кв. 127, УПИ ІХ - за озеленяване г. Урегулиран поземлен имо с площ 1200 кв. м ерен кв. 34, УПИ III - за ОбНС г. Урегулиран поземлен имо с площ 460 кв. м, заедно с посроенаа в него едноеажна жилищна сграда със ЗП кв. м и оалена със ЗП 2,55 кв. м земя и сграда г. Урегулиран поземлен имо с площ 740 кв. м ерен кв. 12, УПИ ХV г г г г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. КАЛИПЕТРОВО Урегулиран поземлен имо, оен за Дом "Майка и дее" с площ кв. м, заедно с посроение в него сгради: масивна сграда, съсояща се о 4 корпуса с обща ЗП 1900 кв. м и гаражи със ЗП 46,87 кв. м Урегулиран поземлен имо с площ 900 кв. м., заедно с посроение в него: полумасивна жилищна сграда със ЗП 60 кв. м и маза със ЗП 25 кв. м.; паянова оалена със ЗП 2 кв. м. Гора и храси в земеделска земя с площ кв. м, ка. ІV Гора и храси в земеделска земя с площ кв. м, ка. ІV земя и сграда земя и сграда ул. "Зелен синур" 1, кв. 5 а, УПИ II кв. 30, УПИ VІІІ ул."ален мак" 34, кв. 115, УПИ XLVIII меснос "Бабушки лозя", ПИ меснос "Манчев кладенец", ПИ г. Деградирала орна земя с площ 7713 кв. м, ка. ІV меснос "Бабушки сър", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 898 кв. м, ка. VІ меснос "Алийка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 4713 кв. м, ка. VІ меснос "Рундев кулак", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 7052 кв. м, ка. VІ меснос "Рундев кулак", ПИ

2 собсвенос даа г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Рундев кулак", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 8829 кв. м, ка. VІ меснос "Арабаканка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Арабаканка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Ерабаканка", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. ІV меснос "Манчев кладенец", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. ІV меснос "Манчев кладенец", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Малка бешевица", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 5970 кв. м, ка. VІ меснос "Малка бешевица", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 5108 кв. м, ка. VІ меснос "Суанасъ", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 4305 кв. м, ка. VІ меснос "Суанасъ", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 926 кв. м, ка. VІ меснос "Комлука", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алчака", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. V меснос "Кулев мос", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м меснос "Железов гьол", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. ІV меснос "Аиполу", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ 8267 кв. м, ка. VІ меснос "До Родопа", ПИ г. Гори и храси в зем. земя с площ кв. м, ка. VІ ПИ г. Овощна градина с площ 7381 кв. м, ка. VІ ПИ г. Нива с площ 4270 кв. м, ка. VІ ПИ

3 37 собсвенос 7951 за поправка даа г г. Овощна градина с площ 814 кв. м, ка. VІ ПИ г. Лозе с площ 645 кв. м, ка. VІ ПИ г. Лозе с площ 513 кв. м, ка. ІV ПИ г. Лозе с площ 1110 кв. м, ка. ІV ПИ г. За друг поземлен имо за движение и ранспор с площ 6566 кв. м ПИ г. За друг поземлен имо за движение и ранспор с площ 9400 кв. м ПИ г. За друг поземлен имо за движение и ранспор с площ кв. м ПИ г. Деградирала орна земя с площ 5984 кв. м, ка. VІ меснос "Аиполу", ПИ г. Изосавена орна земя с площ 1057 кв. м, ка. ІІІ меснос "До Родопа", ПИ г. Изосавена орна земя с площ 787 кв. м, ка. ІІІ меснос "До Родопа", ПИ г. Нива с площ 3000 кв. м., као ка. ІII 1578 кв. м и ка. меснос "Голия баир", ПИ ІV 1422 кв. м г. Нива с площ 3277 кв. м, ка. VІ меснос "Малка бешевица", ПИ г. Нива с площ 9722 кв. м, ка. VІ меснос "Ески Калиперво", ПИ г. Нива с площ 361 кв. м, ка. VІ меснос "Над лозяа", ПИ г. Нива с площ 4350 кв. м, ка. ІІІ меснос "Край леищео", ПИ г. Нива с площ 1493 кв. м., као ка. ІV 430 кв. м и ка. VІ 1063 кв. м меснос "Чамулъка", ПИ г. Нива с площ 487 кв. м, ка. ІІІ меснос "Кулев мос", ПИ г. Нива с площ 4507 кв. м, ка. ІІІ меснос "Алчака", ПИ г. Поземлен имо с площ 544 кв. м. ерен ул. "Рашко Блъсков", ПИ г. Поземлен имо с площ 1338 кв. м., заедно с посроенаа в него масивна едноеажна сграда (клуб на инвалида и пенсионера) със ЗП 175 кв. м. земя и сграда ул. "Рашко Блъсков", кв. 83, УПИ IV - 428, ПИ г. Поземлен имо с площ 3156 кв. м. ерен ул. "Искър", ПИ г. Поземлен имо с площ 83 кв. м. и масивна едноеажна сграда на съобщенияа (реранслаорна санция) със ЗП 28 кв. м. земя и сграда ул. "Искър", ПИ

4 собсвенос даа г. Лозе с площ 225 кв. м меснос "Над родопа", ПИ г. Лозе с площ 807 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 893 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 618 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 459 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 615 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 605 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 1158 кв. м., ка. IV меснос "Арабаканка", ПИ г. Поземлен имо с площ 1232 кв. м ерен ул. "Ален мак", ПИ г. Поземлен имо с площ 1989 кв. м, заедно с посроение в него сгради с обща ЗП 415 кв. м, псавляващи биво ОДЗ земя и сграда г. Поземлен имо с площ 1236 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 6109 кв. м, заедно с посроение в него сгради, псавляващи "Складова база" с обща ЗП 1501 кв. м земя и сграда ул. "Р. Блъсков", ПИ , кв. 81 ул. "Владая", кв. 115, УПИ XXXIII 583, ПИ ул. "Майчина слава", ПИ , УПИ ХХХІ в кв г. Нива с площ 413 кв. м, ка. ІІІ меснос "Край село", ПИ г. Овощна градина с площ 609 кв. м, ка. ІІІ меснос "Железов гьол", ПИ г. Овощна градина с площ 465 кв. м, ка. ІІІ меснос "Големия чаир", ПИ г. Нива с площ 1600 кв. м, ка. ІV меснос "Касабов кладенец", ПИ г. Лозе с площ 457 кв. м, ка. ІV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 253 кв. м, ка. ІV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 720 кв. м, ка. ІV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 544 кв. м, ка. ІV меснос "Арабаканка", ПИ г. Лозе с площ 381 кв. м, ка. ІV меснос "Арабаканка", ПИ г. Поземлен имо с площ 1041 кв. м ерен Поземлен имо с площ 1510 кв. м, заедно с земя и г. посроенаа в него масивна едноеажна сграда със сграда ЗП 251 кв. м /бивша здравна служба/ Изосавено райно насаждение с площ 1050 кв. м., г. ка. IV ул. "Нов живо", ПИ , УПИ І в кв. 38 ул. "Рашко Блъсков", ПИ , УПИ ХХХІІІ в кв. 64 меснос "Извън регулация", ПИ

5 собсвенос даа г г г г г г г г г г г г г. Изосавено райно насаждение с площ 4273 кв. м, ка. ІV Изосавено ройно насаждение с площ 1306 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 309 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 1344 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 491 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 523 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 682 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 1561 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 1461 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 747 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 997 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 1136 кв. м, ка. ІV Изосавено райно насаждение с площ 1385 кв. м, ка. ІV г. Нива с площ 1103 кв. м, ка. ІV г. Нива с площ 2647 кв. м, ка. ІV г. Нива с площ 1279 кв. м, ка. ІV г. Нива с площ 650 кв. м, ка. ІV г. Изосавено райно насаждение с площ 670 кв. м, ка. ІV г. Изосавено райно насаждение с площ 3271 кв. м, ка. VІ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ меснос "Извън регулация", ПИ

6 собсвенос даа г. Изосавено райно насаждение с площ 237 кв. м, ка. ІV меснос "Извън регулация", ПИ г. Поземлен имо с площ 829 кв. м ерен ПИ , УПИ VІІ 855 в кв г. Поземлен имо с площ 746 кв. м ерен ПИ , УПИ ХІІ в кв г. Деградирала орна земя с площ кв. м, ка. VІ меснос "Тръсова", ПИ г. Поземлен имо с площ 1364 кв. м, заедно с посроенаа в него едноеажна сграда със ЗП 436 земя и сграда г. Поземлен имо с площ 1462 кв. м ерен Поземлен имо с площ 602 кв. м ерен Поземлен имо с площ 767 кв. м ерен Поземлен имо с площ 664 кв. м ерен Поземлен имо с площ 650 кв. м ерен Поземлен имо с площ 841 кв. м ерен кв 2, УПИ VІІІ,за прию за кучеа, ПИ кв. 38, УПИ ХІV, 858, ПИ , ул. "Шипка" кв 115, УПИ ХХХІV,за жил. нужди, ПИ , Улица "Еледжик", кв 115, УПИ ХХХV,за жил. нужди, ПИ , Улица "Еледжик", кв 115, УПИ ХХХVІ,за жил. нужди, ПИ , Улица "Еледжик", кв 115, УПИ ХХХVІІ,за жил. нужди, ПИ , Улица "Еледжик", кв 115, УПИ ХХХVІІІ,за общ. обслужване, ПИ , Улица "Еледжик", Поземлен имо с площ 8442 кв. м ерен кв 2,ж.к "Дръсър", ПИ , Поземлен имо с площ кв. м ерен Поземлен имо с площ 981 кв. м ерен Поземлен имо с площ 4896 кв. м ерен кв 1, УПИ ІІ,за озеленяване, СПЗ "Калиперово - ЮГ", ПИ , кв 4, УПИ І,за озеленяване, ПЗ "Изок",, ПИ , кв 4, УПИ ІХ,за озеленяване, ПЗ "Изок",, ПИ , Поземлен имо с площ 626 кв. м ерен кв 81, УПИ ХХІ,663, ПИ , г. Поземлен имо с площ 2048 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 9814 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 2834 кв. м ерен за поправка г. кв. 3, УПИ І за бензин. и газсанция ПЗ "Калиперово -изок", ПИ кв. 3, УПИ ІІІ за механ. и аворанспор ПЗ "Калиперово -изок", ПИ кв. 3, УПИ VІ за соп. дейнос ПЗ "Калиперово -изок", ПИ

7 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 5126 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 993 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1306 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1011 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1070 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 768 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 800 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 995 кв. м г. Поземлен имо с площ 971 кв. м г. Поземлен имо с площ 1271 кв. м г. Поземлен имо с площ 859 кв. м г. Поземлен имо с площ 803 кв. м г. Поземлен имо с площ 880 кв. м г. Поземлен имо с площ 965 кв. м г. Поземлен имо с площ 943 кв. м г. Поземлен имо с площ 876 кв. м г. Поземлен имо с площ 910 кв. м г. Поземлен имо с площ 1024 кв. м ерен ерен ерен ерен ерен ерен ерен ерен ерен ерен ерен кв. 3, УПИ ІІ за борса за ср. маереали ПЗ "Калиперово -изок", ПИ ул. "Люлин", ПИ , УПИ ХІ-751, кв. 24 ул. "Люлин", ПИ , УПИ ХІІ-752, кв. 24 ул. "Люлин", ПИ , УПИ ХV-755, кв. 24 ул. "Люлин", ПИ , УПИ ХVІІІ- 760, кв. 24 ул. "Боровец", ПИ , УПИ ХХІІІ- 1743, кв. 24 ул. "Боровец", ПИ , УПИ ХХІV- 1744, кв. 24 кв 23, УПИ І,801, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 23, УПИ ХVІ,800, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 23, УПИ ІІІ,802, ПИ , ул. "Боровец", кв 23, УПИ VІ,804, ПИ , ул. "Боровец", кв 23, УПИ VІІ,1546, ПИ , ул. кв 25, УПИ І,734, ПИ , ул. кв 25, УПИ ІІ,741, ПИ , ул. "Нов живо", кв 25, УПИ ІІІ,740, ПИ , ул. "Нов живо", кв 25, УПИ ІV,739, ПИ , ул. "Нов живо", кв 25, УПИ V,738, ПИ , ул. "Люлин", кв 25, УПИ VІ,736, ПИ , ул. "Люлин", 7

8 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 989 кв. м г. Поземлен имо с площ 946 кв. м ерен ерен г. Поземлен имо с площ 982 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 738 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 975 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 917 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 782 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 809 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 815 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 806 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 768 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 938 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 966 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ747 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 721 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 711 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 848 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1474 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1573 кв. м ерен кв 25, УПИ VІІ,736, ПИ , ул. кв 25, УПИ VІІІ,735, ПИ , ул. кв 44, УПИ І,1210, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 44, УПИ ХІV,1211, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 44, УПИ ІІ,1209, ПИ , ул. кв 44, УПИ ІІІ,1208, ПИ , ул. кв 44, УПИ ІV,1207, ПИ , ул. кв 44, УПИ V,1216, ПИ , ул. кв 44, УПИ VІ,1217, ПИ , ул. кв 44, УПИ VІІ,1218, ПИ , ул. кв 44, УПИ VІІІ,1219, ПИ , ул. "Лазурна", кв 44, УПИ ІХ,1215, ПИ , ул. "Лазурна", кв 44, УПИ Х,1214, ПИ , ул. "Лазурна", кв 44, УПИ ХІ,1213, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 44, УПИ ХІІ,1212, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 44, УПИ ХІІІ,1211, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 42, УПИ І,1167, ПИ , ул. кв 42, УПИ ІІ,1166, ПИ , ул. кв 42, УПИ ІІІ,1165, ПИ , ул. 8

9 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 1550 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1626 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1685 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1351 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 969 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 882 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1137 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 824 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1491 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1684 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1579 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1628 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1203 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 788 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 674 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 902 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 770 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 642 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 636 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 716 кв. м ерен кв 42, УПИ ІV,1164, ПИ , ул. кв 42, УПИ V,1163, ПИ , ул. кв 42, УПИ VІ,1162, ПИ , ул. кв 42, УПИ VІІ,1161, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 42, УПИ Х,1177, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 42, УПИ ХІ,1178, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 42, УПИ VІІІ,1160, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 42, УПИ ХІІ,1179, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХІІІ,1176, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХІV,1175, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХV,1174, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХVІ,1173, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХVІІ,1172, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХVІІІ,1171, ПИ , ул. кв 42, УПИ ХІХ,1170, ПИ , ул. "Нов живо", кв 42, УПИ ХХ,1169, ПИ , ул. "Нов живо", кв 14, УПИ І,351, ПИ , ул. кв 14, УПИ ІІ,349, ПИ , ул. кв 14, УПИ ІІІ,348, ПИ , ул. кв 14, УПИ ІV,347, ПИ , ул. 9

10 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 595 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 852 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 857 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 868 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1517 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 732 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 565 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 556 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 792 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 728 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 965 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 641 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 654 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 614 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1313 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 770 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 526 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 874 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 752 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 754 кв. м ерен кв 14, УПИ V,346, ПИ , ул. кв 14, УПИ VІ,345, ПИ , ул. кв 14, УПИ VІІ,344, ПИ , ул. кв 14, УПИ VІІІ,343, ПИ , ул. кв 14, учасва в, УПИ ІХ, за ИЖКС и ресоран, ПИ , ул. "Ново кв 14, УПИ Х,341, ПИ , ул. "Волга", кв 14, УПИ ХІ,340, ПИ , ул. "Волга", кв 14, УПИ ХІV,337, ПИ , ул. "Волга", кв 14, УПИ ХVІ,335, ПИ , ул. "Волга", кв 14, УПИ ХVІІ,350, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 15, УПИ І,282, ПИ , ул. "Добро поле" кв. 15, УПИ ІІ,278, ПИ , ул. "Добро поле" кв. 15, УПИ ІІІ,277, ПИ , ул. "Добро поле" кв. 15, УПИ V,274, ПИ , ул. "Добро поле" кв. 15, УПИ VІ,275, ПИ , ул. "Волга" кв. 15, УПИ VІІІ,1630, ПИ , ул. "Волга" кв. 15, УПИ ІХ,279, ПИ , ул. "Волга" кв. 15, УПИ Х,280, ПИ , ул. "Волга" кв. 15, УПИ ХІ,281, ПИ , ул. "Ново Перово" кв. 15, УПИ ХІІ,273, ПИ , ул. "Добро поле" 10

11 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 772 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 765 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 756 кв. м ерен кв. 15, УПИ ХІІІ,270, ПИ , ул. "Зелен синур" кв. 15, УПИ ХІV,271, ПИ , ул. "Волга" кв. 15, УПИ ХV,272, ПИ , ул. "Волга" г. Поземлен имо с площ 3759 кв. м ерен ж.к "Дръсър", ПИ , г. Поземлен имо с площ 772 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 965 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 869 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 811 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 796 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 876 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 826 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 904 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 773кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 772 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 756 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 947 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 922 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1204 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 809 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 734 кв. м ерен кв. 16, УПИ І,284, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 16, УПИ ІV,287, ПИ , ул. "Волга", кв. 16, УПИ VІ,289, ПИ , ул. "Волга", кв. 16, УПИ VІІ,290, ПИ , ул. кв. 16, УПИ VІІІ,291, ПИ , ул. кв. 16, УПИ ІХ,292, ПИ , ул. "Беласица", кв. 16, УПИ Х,293, ПИ , ул. "Беласица", кв. 16, учасва в, УПИ ХІ,294, ПИ , ул. "Беласица", кв. 16, УПИ ХІІІ,295, ПИ , ул. "Беласица", кв. 16, УПИ ХІV,297, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 16, УПИ ХV,296, 1738, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 17, УПИ ІІ,334, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 17, УПИ ХХІІ,333, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 17, УПИ ІІІ,332, ПИ , ул. "Волга", кв. 17, УПИ ІV,331, ПИ , ул. "Волга", кв. 17, УПИ V,330, ПИ , ул. "Волга", 11

12 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 1441 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 731 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 699 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 621 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1180 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 770 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 797 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 883 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 892 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 730 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 720 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 728 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 720 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 747 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 730 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 708 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 716 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 634 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 943 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 722 кв. м ерен кв. 17, УПИ VІ,329, ПИ , ул. "Волга", кв. 17, УПИ VІІІ,327, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 17, УПИ Х,326, ПИ , ул. "Ново Перов", кв. 17, УПИ ХІІ,324, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 17, УПИ ХVІІ,320, ПИ , ул. "Беласица", кв. 17, УПИ ХХ,318, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ХІІІ,729, ПИ , ул. "Боровец", кв. 18, УПИ ХІV,730, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХV,364, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХVІ,364, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХVІІ,365, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХVІІІ,366, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХІХ,367, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХХ,368, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХХІ,369, ПИ , ул. кв. 18, УПИ ХХІІ,370, ПИ , ул. кв. 18, УПИ І,355, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ІІ,356, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ІІІ,357, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ІV,358, ПИ , ул. "Нов живо", 12

13 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 731 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 707 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 712 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 747 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 716 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 927 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 881 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 542 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 953 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 589 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 620 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 707 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 264 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1112 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 961 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1029 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 576 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 952 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1040 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1028 кв. м ерен кв. 18, УПИ V,359, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ VІ,360, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ VІІ,361, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ VІІІ,362, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ІХ,363, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ХІ,732, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 18, УПИ ХІІ,733, ПИ , ул. "Боровец", кв. 14, учасва в, УПИ ІХ,за индивидуално жилищно комплексно кв. 2, УПИ І,171, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 2, УПИ ІІ,170, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 2, УПИ ІV,176, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 2, учасва в, УПИ V,175, ПИ , ул. "Владая", кв. 2, УПИ VІІІ, оен за,174, 175,, ул. "Владая", кв. 2, УПИ VІ,173, ПИ , ул. "Владая", кв. 2, УПИ VІІ,172, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 3, УПИ І,80, ПИ , ул. "Преображенска", кв. 3, УПИ ІІ,79, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 3, УПИ ІІІ,81, ПИ , ул. "Преображенска", кв. 3, УПИ V,82, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 3, УПИ VІ,83, ПИ , ул. "Нов живо", 13

14 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 518 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1050 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1047 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 584 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 558 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 457 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 530 кв. м ерен за поправка г г. Поземлен имо с площ 482 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 727 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1426 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 394 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 809 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1299 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 696 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 961 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 784 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 820 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 978 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1107 кв. м ерен кв. 3, УПИ VІІІ,85, ПИ , ул. "Преображенска", кв. 3, УПИ ІХ,84, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 3, УПИ Х,165, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 3, УПИ ХІІІ,163, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 3, УПИ ХІV,168, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 3, УПИ ХV,167, ПИ , ул. "Еледжик", кв. 3, УПИ ХVІІ,1486, ПИ , ул. "Преображенска", кв. 3, УПИ ХІХ,79, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 4, УПИ І,78, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 4, учасва в, УПИ ІІ,75 и УПИ ІІІ, 74, ПИ , ул. "Илинден", кв. 4, учасва в, УПИ ІІІ,74, ПИ , ул. "Илинден", кв. 4, УПИ ІV,73, ПИ , ул. "Илинден", кв. 4, УПИ V,72, ПИ , ул. "Илинден", кв. 4, УПИ ХХІІІ,77, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 4, УПИ ІХ,68, ПИ , ул. "Илинден", кв. 4, УПИ Х,67, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 4, УПИ ХІ,66, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 12, УПИ ХІ,249, ПИ , ул. кв 12, УПИ ХІІІ,248, ПИ , ул. 14

15 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 754 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1367 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1074 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1102 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1138 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 810 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 823 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1161 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1212 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1149 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1156 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1729 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 958 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1265 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1246 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1178 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1221 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 940 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1014 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 974 кв. м ерен кв 12, УПИ ХІV,244, ПИ , ул. кв 12, УПИ ХVІ,242, ПИ , ул. кв 43, УПИ ІІ,1198, ПИ , ул. кв 43, УПИ VІ,1202, ПИ , ул. кв 43, УПИ VІІ,1203, ПИ , ул. "Земен синур", кв 43, УПИ VІІІ,1205, ПИ , ул. "Зелен синер", кв 43, УПИ ІХ,1206, ПИ , ул. кв 43, УПИ Х,1204, ПИ , ул. кв 43, УПИ ХІ,1193, ПИ , ул. кв 43, УПИ ХІІ,1192, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 43, УПИ ХІІІ,1194, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 43, УПИ ХІV,1195, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 43, УПИ ХV,1196, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 110, УПИ І,1229, ПИ , ул. "Нов живо" кв 110, УПИ ІІ,1228, ПИ , ул. "Лазурна" кв 110, УПИ ІІІ,1227, ПИ , ул. "Лазурна" кв 110, УПИ ІV,1226, ПИ , ул. "Лазурна" кв 110, УПИ V, 1225, ПИ , ул. "Лазурна" кв 110, УПИVІІ,1224, ПИ , ул. "Лазурна" кв 110, УПИ VІІ,1223, ПИ , ул. "Лазурна" 15

16 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 973 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 814 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 749 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 888 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1203 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1148 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1294 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 588 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1109 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 877 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 778 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1258 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 954 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 962 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 647 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 629 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1275 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1434 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1569 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1511 кв. м ерен кв 110, УПИ VІІІ,1222, ПИ , ул. "Ново Перово" кв. 11, УПИ І,219, ПИ , ул. "Венера", кв. 11, учасва в, УПИ ІІ,за ОЖС, ПИ , ул. "Венера", кв. 11, учасва в, УПИ ІІ,за ОЖС, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 21, УПИ ІІІ,299, ПИ , ул. "Беласица", кв. 21, УПИ ІV,300, ПИ , ул. "Беласица", кв. 21, УПИ V,301, ПИ , ул. "Беласица", кв. 21, учасва в, УПИ VІ,за ОЖС, ПИ , ул. кв. 21, учасва в, УПИ ІХ-303 и VІ,за ОЖС, ПИ , ул. "Борочец", кв. 21, УПИ Х,304, ПИ , ул. "Боровец", кв. 21, УПИ ХІ,305, ПИ , ул. "Боровец", кв. 21, УПИ ХІІ,305, ПИ , ул. "Боровец", кв. 21, УПИ ХІV,307, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 21, УПИ ХV,308, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 29, УПИ І,842, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 29, УПИ ІІ,841, ПИ , ул. "Герена", кв. 29, УПИ ІІІ,840, ПИ , ул. "Герена", кв. 29, УПИ ІV,839, ПИ , ул. "Герена", кв. 29, УПИ V,838, ПИ , ул. "Герена", кв. 29, УПИ VІ,837, ПИ , ул. "Герена", 16

17 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 1085 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1108 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1091 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 998 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1406 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1325 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1306 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1106 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 853 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 721 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 945 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 920 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1013 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1184 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 840 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 905 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1068 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1100 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1018 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1496 кв. м ерен кв. 29, УПИ VІІ,836, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 29, УПИ VІІІ,835, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 29, УПИ ІХ,834, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 29, УПИ Х,833, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 29, УПИ ХІ,850, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 29, УПИ ХІІІ,848, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 29, УПИ ХІV,847, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 29, УПИ ХV,846, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 29, УПИ ХVІ,845, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 29, УПИ ХVІІ,844, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 29, УПИ ХVІІІ,843, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 38, УПИ ІІ,863, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 38, УПИ ІІІ,862, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 38, УПИ ІV,860, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 38, УПИ V,859, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 38, УПИ VІ,856, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 38, УПИ Х,853, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 38, УПИ ХІ,853, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 38, УПИ ХІІ,854, ПИ , ул. кв. 38, УПИ ХІІІ,857, ПИ , ул. 17

18 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 1487 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1263 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1167 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1082 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 675 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 719 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 664 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 562 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 619 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 661 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1050 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1146 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 756 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 917 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 834 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 826 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 911 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 710 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1062 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1835 кв. м ерен кв. 38, УПИ ХV,861, ПИ , ул. кв. 38, УПИ ХVІІ,864, ПИ , ул. кв. 38, УПИ ХVІІІ,865, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 38, УПИ ХІХ,866, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 39, учасва в, УПИ І,за ОДЗ, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 39, УПИ ІІ,813, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 39, УПИ ІІІ,814, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 39, УПИ ІV,828, ПИ , ул. кв. 39, УПИ V,829, ПИ , ул. кв. 39, УПИ VІ,830, ПИ , ул. кв. 39, УПИ VІІІ,831, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 40, УПИ І,824, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 40, УПИ ІІ,825, ПИ , ул. кв. 40, УПИ ІІІ,826, ПИ , ул. кв. 40, УПИ ІV,827, ПИ , ул. кв. 40, УПИ V,820, ПИ , ул. кв. 40, УПИ VІ,821, ПИ , ул. кв. 40, УПИ VІІ,822, ПИ , ул. кв. 40, УПИ VІІІ,823, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 47, УПИ Х,1412, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", 18

19 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 751 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 879 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 947 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1099 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 827 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 948 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 689 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 541 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1183 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 836 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 789 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 765 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1100 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1115 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 836 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 746 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1140 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 565 кв. м ерен кв. 47, УПИ ХІ,1412, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 47, УПИ ХІІ,1417, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 47, УПИ ХІІІ,1482, 1596, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 47, учасва в, УПИ ХІV,1595,1418, час о попада в уличнаа регулация, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 41, УПИ ІІІ,1149, ПИ , ул. кв. 41, УПИ ІІ,1152, ПИ , ул. кв. 41, УПИ ІV,1153, ПИ , ул. кв. 41, УПИ ХІІІ,1153, ПИ , ул. кв. 41, УПИ V,1156, ПИ , ул. кв. 41, УПИ VІ,1157, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 41, УПИ VІІ,1158, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 41, УПИ VІІІ,1159, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 41, УПИ ІХ,1155, ПИ , ул. кв. 41, УПИ Х,1154, ПИ , ул. кв. 41, УПИ ХІ,1151, ПИ , ул. кв. 41, УПИ ХІІ,1150, ПИ , ул. кв 21, УПИ V,301, ПИ , ул. "Беласица", кв 21, учасва в, УПИ VІІІ,303, ПИ , ул. Зелен синур", 19

20 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 965 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1493 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1632 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1406 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1013 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 787 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 789 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 794 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 727 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 796 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 392 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 393 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 743 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 844 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 792 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 857 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 802 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 756 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1000 кв. м ерен кв 71, УПИ ХL,705, за ехн. инфрасрукура, ПИ , ул. "Боровец", кв 20, УПИ VІ,312, ПИ , ул. "Беласица", кв 20, УПИ VІІІ,311, ПИ , ул. "Беласица", кв 20, УПИ ІХ,за ОЖС, ПИ , ул. "Беласица", кв 20, УПИ ХІV,747, ПИ , ул. "Боровец", кв 22, УПИ І, ПИ , ул. "Зелен синур", кв 22, УПИ ІІ,1521, ПИ , ул. кв 22, УПИ ІІІ,1522, ПИ , ул. кв 22, УПИ ІV,1523, ПИ , ул. кв 22, за са оени, УПИ V, 1524 и УПИ VІ,266, ПИ , ул. "Зелен кв 22, УПИ VІІ,1525, ПИ , ул. кв 22, УПИ VІІІ,1526, ПИ , ул. кв 22, УПИ Х,1722, ПИ , ул. кв 22, УПИ ХІ,806, ПИ , ул. кв 22, УПИ ХІІ,807, ПИ , ул. кв 22, УПИ ХІV,1528, ПИ , ул. кв 22, УПИ ХV,1529, ПИ , ул. кв 22, УПИ ХVІ,1530, ПИ , ул. кв 45, УПИ ІІ,1182, ПИ , ул. 20

21 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 1377 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 919 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 848 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 923кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 910 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 993 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 824 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 821 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 846 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 917 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1292 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1316 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1105 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 676 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 715 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 658 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 685 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 691 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1146 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1264 кв. м ерен кв 45, УПИ ІІІ,1183, ПИ , ул. кв 45, УПИ ІV,1184, ПИ , ул. кв 45, УПИ V,1185, ПИ , ул. кв 45, УПИ VІ,1186, ПИ , ул. кв 45, УПИ VІІ,1187, ПИ , ул. кв 45, УПИ VІІІ,1188, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 45, УПИ ІХ,1189, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 45, УПИ Х,1190, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 45, УПИ ХІ,1191, ПИ , ул. "Ново Перово", кв 45, УПИ ХІІІ,1230, ПИ , ул. "Лазурна", кв 45, УПИ ХІV,1231, ПИ , ул. "Лазурна", кв 45, УПИ ХVІ,1232, ПИ , ул. "Лазурна", кв 45, УПИ ХVІІІ,1234, ПИ , ул. "Лазурна", кв 45, УПИ ХІХ,1237, ПИ , ул. "Лазурна", кв 45, УПИ ХХ,1236, ПИ , ул. "Нов живо", кв 45, УПИ ХХІ,1235, ПИ , ул. "Нов живо", кв 45, УПИ ХХІІ,1181, ПИ , ул. "Нов живо", кв. 27, УПИ І,за ИКЖС, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 27, УПИ ІІ,790, ПИ , ул. "Люлин", кв. 27, УПИ ІІІ,791, ПИ , ул. "Люлин", 21

22 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 889 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 926 кв. м ерен г. Поземлен имво с площ 967 кв.м ерен г. Поземлен имо с площ 986 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 626 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 932 кв. м ерен г. Поземлен миос площ 970 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1295 кв. м ерен г. Поземлен мо с площ 903 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 941 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ кв. м ерен г. 498/ 1058 ид.ч о поземлен имо целия с площ 1058 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1269 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 661 кв. м ерен г. Поземлен омо с площ 1126 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1795 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1112 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 789 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1097 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1334 кв. м ерен кв. 27, УПИ ІV,793, ПИ , ул. "Люлин", кв. 27, УПИ V,794, ПИ , ул. "Люлин", кв. 27, УПИ VІ,792, ПИ , ул. кв. 27, УПИ VІІІ,786, ПИ , ул. кв. 27, УПИ ІХ,за ИКЖС, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 27, УПИ Х,787, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 27, УПИ ХІІ,783, ПИ , ул. "Герена", кв. 27, УПИ ХІІІ,784, ПИ , ул. "Герена", кв. 27, УПИ ХІV,785, ПИ , ул. "Герена", кв. 27, УПИ ХV,809, ПИ , ул. "Герена", кв. 31, УПИ І,за ОЖС и магазини, ПИ , ул. "Герена", кв. 31, УПИ ІV,за общесвено обслужане, ПИ , ул. "Бели брези", кв. 95, учасва в, УПИ VІІІ,1703,, ПИ , ул. "Любимец", кв. 95, учасва в, УПИ VІІІ,1703,, ПИ , ул. "Крушина планина", кв. 26, УПИ VІІ,778, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 7, УПИ ІХ,за озеленяване, ПИ , ул. кв. 7, учасва в УПИ VІ за ОЖС и в, УПИ ІХ,217, ПИ , ул. "Ново кв. 10, УПИ Х,216, ПИ , ул. "Венера", кв. 19, УПИ ХІІ, ПИ , ул. "Боровец", кв. 19, учасва в, УПИ ХІІІ, ПИ , ул. "Боровец", 22

23 собсвенос даа г. Поземлен имо с площ 3464 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 8102 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 4694 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1235 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 637 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1008 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 669 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 900 кв. м ерен г. Позмелен имо с площ 532 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 960 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 980 кв. м ерен г. 1287/ 3667 ид. ч. о поземлен имо целия с площ 3667 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 871 кв. м ерен г. Поземлен имо с площ 1031 кв. м ерен кв. 4, УПИ VІІІ,39, за консервна фабрика, ПИ , кв. 1Б, УПИ І,за общесвено обслужване и озеленяване, ПИ , ул. ж.к. кв. 131, учасва в, УПИ ХІ,за озеленяване, ПИ , ул. кв. 5а, УПИ І,за озеленяване, ПИ , ул. кв. 93, УПИ І,558, ПИ , ул. "Орехова", кв. 93, УПИ ІІ,558, ПИ , ул. "Орехова", кв. 93, УПИ ХХІ,558, ПИ , ул. "Добруджанска", кв. 3, УПИ ІІ,за озеленяване, ПИ , ул. "Промишлена зона - ЮГ1", кв. 35, учасва, УПИ І,1573, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 71, УПИ ІІІ,398, ПИ , ул. "Рашко Блъсков", кв. 5, УПИ ІХ,за ОЖС, ПИ , ул. кв. 13, УПИ ІХ,215, ПИ , ул. "Ново Перово", кв. 31, УПИ ІІ,за гаражи, ПИ , ул. кв. 26, УПИ І,767, ПИ , ул. "Нов живо", г. Лозе с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийкаа", ПИ г. Лозе с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийкаа", ПИ г. Лозе с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийкаа", ПИ г. Лозе с площ кв. м, ка. VІ меснос "Алийкаа", ПИ г. Лозе с площ 579 кв. м, ка. VІ г. Лозе с площ 365 кв. м, ка. VІ меснос "Алийкаа", ПИ меснос "Алийкаа", ПИ

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ

Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община Силистра за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУ Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2017г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 ПУП изменение на кадастрален за ПИ 193 и изменение на ПУП - ИПР

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

PRILOJENIE

PRILOJENIE 1. с. БЕЛОКОПИТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1 03633.5.45 998 Изост.тр.насажд III ГРАДИНАТА 2 03633.4.32-част 1429 Изост.тр.насажд III ГРАДИНАТА 3 03633.27.11 633 Нива ІІІ ДО СЕЛО 4 03633.26.104 2908 Нива ІІІ ДО СЕЛО

Подробно

ОПИС -приложение 2-ЧЛ.19 ТЪРГ- 2019

ОПИС -приложение 2-ЧЛ.19 ТЪРГ- 2019 1. с. БЕЛОКОПИТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1 03633.5.45 998 Изост.тр.насажд. III ГРАДИНАТА 2 03633.4.32 1429 Изост.тр.насажд.-част III ГРАДИНАТА 3 03633.27.11 633 Нива ІІІ ДО СЕЛО 4 03633.26.104 2908 Нива ІІІ ДО

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

RS_sait.xlsx

RS_sait.xlsx 1 Преписки (РКК) 19-1 от 02.01.2019 15:06:52 Лятна кухня кв.70 с. Хрищени УПИ ХХІ-951 2 Преписки (РКК) 19-2 от 02.01.2019 15:09:45 Лятна кухня и склад за кв.70, с. Калояновец отоплителни материали 3 Преписки

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020D0D E32E E786C7378>

<D0E5E3E8F1F2FAF020D0D E32E E786C7378> АДРЕС ПИ УПИ - кв. СТРОЕЖ НАДЗОР ОДОБРЕН РС 1 пл.общински 3 723.304 към РС 87/16 г. Стройконсулт 3.1.2018 1/03.01.18 2 към РС 184/2016 г. 3 ж.к.бадема 15 717.48 І-627 многофамилна жилищна сграда - ж.к.бадема

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно