Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva

Размер: px
Започни от страница:

Download "Fuvas Administrator / ФУВАС Администратор РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Fuva"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА с потребителски софтуер за анализиране данни от ФУВАС произведени от фирма TREMOL Приложението е предназначено за крайни клиенти, притежаващи автомати на самообслужване, оборудвани с ФУВАС модел V-KL. СЪДЪРЖАНИЕ: Избор на режим на работа при първо стартиране: 1. Без връзка с база данни 2. Връзка с база данни на този компютър 3. Връзка с база данни на компютър в локалната мрежа Менюта: 1. Фувас 2. Четене и запис на данни 2.1. От конзола и Фувас Клен ФП 2.2. От Сървър 3. Продажби 4. Събития 5. Настройки 6. Лиценз Важни въпроси: 1. Как да извадим месечен отчет директно от ФУВАС? 2. Дистанционно отчитане на ФУВАС Към съдържанието стр: 1 от 13

2 Избор на режим на работа при първо стартиране: 1. Без връзка с база данни Приложение: Извличане на месечен отчет директно от ФУВАС, (в случай, че предпочитате да използвате лаптоп вместо конзола за извличане на данните или просто не желаете да закупувате конзола) Извличане на данни от КЛЕН, експорт във файл (XML формат), който по-късно ще бъде импортиран на друг компютър, който има инсталиран ФУВАС Администратор, работещ в режим на работа 2 (Връзка с база данни на този компютър). Извличане на данни от КЛЕН и/или фискалната памет (ФП) на ФУВАС (или конзола) с цел справка можете да извлечете данните от клена за конкретен период и да проследите как се движат Вашите продажби Забележка1: Имайте в предвид, че при този режим на работа, данните които изчетете от ФУВАС или от конзола няма да бъдат записани в база данни. Данните могат да бъдат експортирани и съхранявани единствено във файлове. Забележка2: При този режим на работа, приложението няма възможност за извличане на данни от сървъра на ТРЕМОЛ. Към съдържанието стр: 2 от 13

3 2. Връзка с база данни на този компютър Приложение: Извличане и съхранение на данни от КЛЕН на ФУВАС-а. Данните могат да се извлекат чрез конзола, чрез лаптоп, както и да бъдат получени дистанционно от сървър на Тремол. Генериране на месечен отчет. Забележка: За тази цел е необходимо да имате записани в базата данни всички записи от КЛЕН-а на Вашите ФУВАС-и. В противен случай справката ще бъде неточна!!! Генериране на разнообразни графични и таблични справки, чрез които можете да анализирате и сравнявате дейността и ефективността на Вашите вендинг машини. Към съдържанието стр: 3 от 13

4 3. Връзка с база данни на компютър в локалната мрежа Забележка: При този режим на работа е необходимо да имате един компютър, който работи в режим на работа 2 (Връзка с база данни на този компютър), т.нар. Сървър. Приложение: При фирми с повече служители, при които е необходим едновременен достъп до базата данни от два или повече компютъра. В този случай няколко човека по едно и също време могат да извършват различни операции с базата данни запис на данни от КЛЕН в базата данни, извършване на различни справки и др. Към съдържанието стр: 4 от 13

5 Менюта 1. Фувас Тук се намират всички ФУВАС устройства, чиито данни за продажби са постъпили в базата данни на ФУВАС Администратор по един или друг начин. В това меню можете да зададете име на всеки един ФУВАС, по начин по който Ви е удобно да ги разграничавате. Също така имате възможност да зададете адрес на всяко устройство, на база на който ще можете да извършвате различни справки. 2. Четене и запис на данни 2.1. От конзола и Фувас Чрез това меню можете да изчетете данните за продажбите директно от Вашите устройства или от конзолата, чрез която предварително сте изчели данните. За целта е небоходимо да свържете ФУВАС или конзола посредством съответния кабел към компютъра и да дефинирате серийния порт на който са свързани, както и скоростта на комуникация (по подразбиране устройствата работят на ). Ако не сте сигурни на кой сериен порт е свързано устройството, можете да го намерите чрез бутона Търсене Клен Това меню служи за изчитане на продажбите от КЛЕН-а на ФУВАС-а или от конзолата. Ако приложението Ви работи в режим на работа с база данни, след като извлечете и запишете данните от КЛЕН-а, можете да извършвате най-различни справки, както и да извадите обобщена справка за месечен отчет ФП Менюто служи за извличане на всички дневни финансови отчети (Zотчети), които ФУВАС-а е направил. Z-отчета съдържа обобщена сума на продажбите, направени от ФУВАС-а след предходният Z-отчет (от Z-отчет до Z- отчет). Общата сума от всички отчети, извършени в даден месец представлява месечният отчет на ФУВАС-а. За подробна информация за директно извличане на месечният отчет директно от ФУВАС вижте от раздел ВАЖНИ ВЪПРОСИ - Как да извадим месечен отчет директно от ФУВАС От Сървър Менюто служи за извличане на данни от сървър на Тремол. Данните се изпращат след всеки извършен Z-отчет на ФУВАС-а. Подробна информация за настройка на ФУВАС Администратор и на ФУВАС устройствата за работа в този режим можете да намерите в секцията с въпроси: Дистанционно отчитане на ФУВАС. Към съдържанието стр: 5 от 13

6 3. Продажби Менюто съдържа разнообразни справки, които могат да Ви бъдат полезни за анализиране на продажбите на Вашите вендинг машини. Подменюто Месечен отчет служи за генериране на справка за месечните отчети на Вашите ФУВАС-и на база на записана информация от КЛЕН-а на устройствата. Важно!!!: За да бъде точна информацията за месечните отчети е необходимо да имате записани в базата данни всички продажби от КЛЕН-а на устройството! Данните от КЛЕН-а могат да бъдат записани в базата данни по 3 начина: Изчитане директно от ФУВАС. (чрез менюто Четене и запис на данни -> От конзола и ФУВАС). Изчитате всички данни и натискате бутон Запис в БД. Изчитане на данните от конзола (предварително изчитате данните от ФУВАС-а в конзола, след това изчитате данните от конзолата чрез менюто Четене и запис на данни -> От конзола и ФУВАС). Изчитате всички данни и натискате бутон Запис в БД. Извличане на данните от сървър на ТРЕМОЛ. След като сте въвели лиценз за приложението и след като въведете Вашата парола можете да изтеглите данните, които Вашите ФУВАС устройства изпращат на сървъра на Тремол. Към съдържанието стр: 6 от 13

7 4. Събития Тук се намират всички събития получени от Вашите ФУВАС устройства. Възможните получени събития са: VMC Serviz - При спиране на машината (авария) (5 мин след възникване на събитието) Display missing - При повреда/липса на дисплея (5 мин след възникване на събитието) Power OFF - При наличие на батерия и спиране на захранване (5 мин след възникване на събитието) Power ON - При наличие на батерия след възстановяване на захранване Сервиз 1 - Фискална грешка Грешна CRC Сервиз 2 - Фискална грешка Неуспешен запис Сервиз 3 - Фискална грешка Грешен тип запис Сервиз 4 - Фискална грешка Пълна памет Сервиз 5 - Фискална грешка ФП не е празна Сервиз 6 - Фискална грешка Липсва ФП Сервиз 7 - Фискална грешка Номер запис Сервиз 8 - Фискална грешка Грешен модел Сервиз 9 - Фискална грешка Грешна версия Сервиз 10 - Фискална грешка Сериен номер Сервиз 11 - Фискална грешка Грешен номер ФП Сервиз 12 - Фискална грешка Грешна сума Сервиз 13 - Фискална грешка Грешна ФП Сервиз 14 - Фискална грешка Лимит RAM reset Сервиз 15 - Фискална грешка Лимит дес. точка Сервиз 16 - Фискална грешка Лимит дан. проц. Сервиз 17 - Фискална грешка Рег. номер Сервиз 18 - Фискална грешка IMSI Сервиз 19 - Фискална грешка PSType Сервиз 20 - Фискална грешка Лимит КЛЕН Сервиз 21 - Фискална грешка Дерег. ФУ!!! Сервиз 22 - Фискална грешка Лимит дерег.! Сервиз 23 - Фискална грешка Лимит пререг.! Сервиз 24 - Повреден КЛЕН! Сервиз 25 - Различен КЛЕН! Сервиз 26 - Грешка четене КЛЕН Сервиз 27 - Грешка при запис КЛЕН Сервиз 28 - SD ERROR RANGE! (грешка при писане, грешен / счупен ИНФО сектор на КЛЕН) Сервиз 29 Фискална грешка Лимит смяна "работна" данъчна група! Към съдържанието стр: 7 от 13

8 5. Настройки Тук можете да променяте конфигурацията на приложението за работа с база данни. Можете да създавате тестови данни и да ги изтривате. Също така можете да изтриете всички записани данни, което е силно НЕпрепоръчително! 6. Лиценз Менюто служи за въвеждане на лиценз на приложението. Лицензът позволява на приложението да тегли данни от сървъра на Тремол. Подробна информация можете да намерите в секцията с въпросите: Дистанционно отчитане на ФУВАС. Към съдържанието стр: 8 от 13

9 ВАЖНИ ВЪПРОСИ: 1. Как да извадим месечен отчет директно от ФУВАС? Последователността на операциите, които трябва да извършите за да извадите месечният отчет директно от ФУВАС е описана на долната картинка: Отваряте меню Четене и запис на данни Избирате подменю От конзола и фувас Избирате подпрозорец ФП Избирате От фувас Избирате За месец, както и конкретният месец за който желаете да направите справката Натискате бутона Четене (като предварително сте дефинирали серийният порт, на който е свързано устройството, както и скоростта на комуникация) В таблицата ще се попълнят всички Z-отчети извършени от устройството в конкретният месец. В полето Сума общо ще се попълни сумата от тези отчети. Тази сума представлява месечният отчет на ФУВАС. Чрез бутона Към.xls можете да експортирате данните във файл, тъй като тези данни няма да бъдат записани в базата данни на приложението, дори и приложението Ви да е в режим на работа с база данни. Към съдържанието стр: 9 от 13

10 2. Дистанционно отчитане на ФУВАС Забележка: За момента функционалността е достъпна само за ФУВАС-и, които са със СИМ карти на GLOBUL и MTEL и е безплатна през едногодишният гаранционен период на устройствата. Имайте в превид, че е необходимо и еднократно настройване на всеки един ФУВАС, както е описано по-долу!!! Настройка на ФУВАС Администратор: Забележка: Приложението, което ще събира и обработва данните трябва да работи в режим на работа 2 - Връзка с база данни на този компютър Важно: Инсталирайте приложението в режим на работа 2 само на един компютър (сървър), останалите компютри трябва да работят в режим на работа 3 и да са свързани към съответния компютър (сървъра)!!! В противен случай, когато теглите от сървъра на няколко компютъра едновременно ще имате непълни данни във всяка локална база!!! Изпращате на със следните данни: 1. Име и ЕИК на клиента, собственик на ФУВАС 2. Серийни номера на 3 ФУВАС устройства, заедно с номера за потвърждение на регистрацията в сървъра на НАП (FDRID). (Пример: ZK FDRID ) Това е с цел идентификация - за да сме сигурни, както ние, така и Вие, че няма друг да извлича данните от Вашите ФУВАС-и. 3. Желана парола за допълнителна сигурност (паролата е задължителна и ще бъде изискана при опит за сваляне на данни от сървъра на ТРЕМОЛ). 4. Желаете ли да получавате автоматичен при получено съобщение за грешка от ФУВАС (пр. VMC serviz) - ДА или НЕ (грешките ще се изпращат на пощата, от която изпращате писмото) След като получим Вашият е-mail, ще бъде активирана услугата на всички СИМ карти на съответният оператор, намиращи се във ФУВАС-и, които са фискализирани на Вашият клиентски ЕИК. Забележка: Услугата на СИМ картата на ФУВАС се активира допълнително и еднократно от съответния мобилен оператор, което може да отнеме от няколко часа до няколко дена. Ако в последствие си закупите нов ФУВАС, е необходимо да ни уведомите чрез на за да заявим активиране на услугата на съответната СИМ карта. Ще получите отговор на Вашият , който ще съдържа лицензният ключ, необходим за теглене на данни от сървъра на Тремол. Към съдържанието стр: 10 от 13

11 Лицензният ключ се въвежда тук: Паролата ще ви бъде изискана при опит за сваляне на данни: Извличането на данните от сървъра става чрез бутон Извличане на продажби и събития. Съвет: Извличайте продажбите и събитията еднократно всеки ден, за да имате актуалната информация от последните данни, изпратени от устройствата. Важно: Имайте в предвид, че за коректна работа на приложението е необходимо Вашият сервиз да е проверил и актуализирал Вашите ФУВАС устройства. Също така имайте в предвид, че за да генерирате вярна справка Месечен отчет е необходимо Дата на последна активност на конкретният ФУВАС да бъде по-голяма от съответния месец, за който ще генерирате справката. Пр: Ако ще генерирате справка за месец февруари 2015 г. е необходимо Дата на последна активност на съответния ФУВАС да е по-голяма от 1-ви март 2015 г. Към съдържанието стр: 11 от 13

12 Настройка на ФУВАС: Необходимо е да си изтеглите следното приложение от сайта на ТРЕМОЛ ( : FUVAS_GPRS_settings.exe. Линк за приложението: След като инсталирате приложението е необходимо да попълните адреса на сървъра на Тремол на Вашите ФУВАС-и, след което да натиснете Запиши. При успешен запис ще получите съобщението: HTTP Settings saved successfully HTTP адрес на сървъра: Забележка: След като запишете HTTP адреса, ФУВАС-а Ви започва да изпраща на сървъра на ТРЕМОЛ данните от КЛЕН-а след всеки Z отчет автоматично (като предварително трябва да сме активирали функционалността на съответните СИМ карти, както е описано на предишната страница). Данните от продажбите извършени преди това няма да бъдат изпратени! За да имате пълните данни от продажбите и да можете да генерирате месечен отчет на ФУВАС-а е необходимо да изчетете и запишете еднократно в базата данни всички продажби от КЛЕН-а до момента чрез ФУВАС Администратор или чрез конзола, както е показано по-долу: Ако използвате лаптоп (компютър) само за настройка и изчитане на ФУВАС, а базата Ви данни е инсталирана на друг компютър в офиса: Към съдържанието стр: 12 от 13

13 Ако лаптопа, който използвате за настройка и изчитане на ФУВАС е същия който ще ползвате за извличане на данни и генериране на справки и работи в режим на работа 2 (Връзка с база данни на този компютър): Към съдържанието стр: 13 от 13

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно