Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение към Протокол 4/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не"

Препис

1 Приложение към Протокол 4/ г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител Притежател на разрешение то за употреба Лекарст вена форма Брой в опак овка Количество на активното лекарствено вещество Мярк а/ Мате риал Прогн. колич. : за - мярка Цена за брой амп., фл., табл., в лв. със ДДС Цена за опаковка в лв. със ДДС Обща стойност, в лв. с ДДС Обща стойност, в лв. без ДДС Гаранция за изпълнен ие % Участник Класир ане ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - Лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС A02BA03 Famotidin e КВАМАТЕЛ АМП. 20МГ Х 5/КУТИЯ/ Gedeon Richter Plc., Hungary Gedeon Richter Plc., Унгария sol. inj mg фл.б р ,325 6, , ,67 209,792 Фьоникс A02BA03 Famotidin e 2 A02BA03 Famotidin e 2 A02BA03 Famotidin e КВАМАТЕЛ амп. 20мг 5мл х 5 ФАМОТИДИН ТАБЛ. 20МГ Х 20 ALK ФАМОТИДИН тб. 20мг х 20 - Алкалоид Gedeon Richter Plc. Alkaloid-INT d.d.o. Slandrova ulica 4 23 Ljubljana - Crnuce, Словения Alkaloid-INT d.o.o Gedeon Richter Plc. Алкалоид ЕООД, Алкалоид ЕООД sol. inj mg фл.б р ,330 6, , ,333 20,583 Софарма 2 tablets mg табл.бр ,067, , ,500 5,075 Фьоникс tablets mg табл ,068, , ,000 5,300 Софарма 2 3 A02BC0 Omeprazo le Probitor, Powder concentrate, 40, mg, Pack: Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia Sandoz d.d. Slovenia powder 40 mg фл.б р ,340 2, , , ,000 Медекс

2 3 A02BC0 Omeprazo le 4 A02BC0 Omeprazo le 4 A02BC0 Omeprazo le СОПРАЛ амп. 40мг х 5 ULCOPROL CAPS. 20 MG. X 30 Omeprazid, Gastro resistant capsule, hard, 20 mg, -, Pack: 4 Софарма АД Балканфарма Дупница, ; Balkanpharma- Razgrad AD, Bulgaria Нобел Фарма ЕООД, Софарма АД Актавис ЕАД Нобел Фарма ЕООД, powder gastroresistent caps.,tabl. gastroresistent caps.,tabl mg фл.б р ,400 2, , , ,000 Софарма mg табл.бр ,585 4, , ,500 23,775 Фаркол 4 20 mg табл.бр ,228 3,92 404, ,000 34,200 медекс 2 4 A02BC0 Omeprazo le БИОПРАЗОЛ КАПС. 20МГ Х 28 "Инбиотех" ООД ; Джи И Фармасютикълс ООД, Инбиотех ООД, gastroresistent caps.,tabl mg табл.бр ,233 6, , ,000 34,950 Фьоникс 3 4 A02BC0 Omeprazo le БИОПРАЗОЛ капс. 20мг x 28 ИНБИОТЕХ ООД ИНБИОТЕХ ООД gastroresistent caps.,tabl mg табл ,239 6, , ,000 35,850 Софарма 4 5 A02BC05 Esomepra zole ЕЗОПРАДЖЕ Н капс. 40мг х 30 MYLAN HUNGARY KFT MYLAN HUNGARY KFT gastroresistent caps.,tabl mg табл ,372,60 86,000 55,000,550 Софарма 5 A02BC05 Esomepra zole ЕМАНЕРА КАПС. 40МГ Х 4 KRKA,d.d.,Novo mesto, Словения KRKA, d.d., Словения gastroresistent caps.,tabl mg табл.бр 500 0,420 5,880 20,000 75,000,750 Фьоникс 2 6 A02BC05 Esomepra zole ЕЗОПРАДЖЕ Н капс. 20мг х 30 MYLAN HUNGARY KFT MYLAN HUNGARY KFT gastroresistent caps.,tabl mg табл ,229 6, ,000 38,667 3,87 Софарма

3 6 A02BC05 Esomepra zole ЕМАНЕРА КАПС. 20МГ Х 28 KRKA d.d.,novo mesto, Smarjeska cesta 6, 850 Novo mesto, Словения KRKA, d.d., Словения gastroresistent caps.,tabl mg табл.бр ,237 6, , ,000 3,950 Фьоникс 2 6 A02BC05 Esomepra zole GASTROCID 20 MG GRT X 4 Балканфарма Дупница, Actavi s ehf. Reykjavikurvegu r 76-78, 220 Hafnarfjordur, I Актавис ЕАД gastroresistent caps.,tabl mg табл.бр ,3768 5, , ,000 6,280 Фаркол 3 7 A02BC05 Esomepra zole Esomeprazole Polpharma, Powder /infusi on, 40, mg, Pack: Valdepharm, Франция Pharmaceutic al Works Polpharma S.A. (PL) powd. susp. Inj. 40 mg фл.б р ,982 5,982 96, ,000 9,970 Медекс 7 A02BC05 Esomepra zole owder "Чайкафарма Висококачествен ите Лекарства"АД "Чайкафарма Висококачес твените Лекарства"А Д powd. susp. Inj mg фл.б р ,000 60, , ,000 0,000 Търговска Лиг 2 7 A02BC05 Esomepra zole ЕСОМЕПРАЗ ОЛ фл 40мг x 0 Полфарма Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA Pharmaceutic al Worsks Popharma SA powd. susp. Inj mg фл.б р ,60 6, , ,667 0,267 Софарма 3 7 A02BC05 Esomepra zole ЕЗОМЕПРАЗО Л ФЛ. 40МГ Х 0 ПОЛФАРМА Valdepharm, Франция Pharmaceutic al Works Polpharma S.A. (PL), Полша powd. susp. Inj mg фл.б р ,300 63, , ,000 0,500 Фьоникс 4 8 A03BA0 Atropine АТРОПИН СУЛФУРИК амп. мг/мл х 0 Софарма АД Софарма АД 0 mg амп ,930 9, , ,000 7,050 Софарма

4 9 A03AD0 Papaverin e ПАПАВЕРИН амп. 20мг/мл х 0 Софарма АД Софарма АД 0 20 mg/ - mg амп ,650 6, , ,67 3,542 Софарма 0 A03AD0 Papaverin e 0 A03AD0 Papaverin e ПАПАВЕРИН ХИДРОХЛОР. ТАБЛ. 50МГ Х 40 ПАПАВЕРИН ХИДР. тб. 50мг x 40 - Дупница Балканфарма Разград АД, ; Балканфарма- Дупница АД, Балканфарма- Дупница АД; Балканфарма Разград АД Актавис EАД, Актавис ЕАД tablets mg табл.бр 200 0,052 2,080 62,400 52,000 0,520 Фьоникс tablets mg табл ,068 2,720 8,600 68,000 0,680 Софарма 2 A03BB0 Butylscop olamine Бускопамин амп. 20мг/мл Medochemie Medochemie 0 20 mg амп.бр 3 000,22, , ,000 2,550 Медофарма A03BB0 Butylscop olamine БУСКОПАМИ Н АМП. 20МГ/МЛ МЛ Х 0 Medochemie Ltd., Кипър Medochemie Ltd., Кипър 0 20 mg амп.бр 3 000,28, , ,000 22,200 Фьоникс 2 A03BB0 Butylscop olamine БУСКОЛИЗИ Н амп. 20мг/мл х 0 Софарма АД Софарма АД 0 20 mg амп ,90, , ,667 28,97 Софарма 3 2 A03FA0 Metoclopr amide ЦЕРУКАЛ тб. 0мг x 50 Екофарм ЕООД Екофарм Груп АД tablets 50 0 mg табл ,072 3,600 72,000 60,000 0,600 Софарма 2 A03FA0 Metoclopr amide ДЕГАН ТАБЛ. 0МГ Х 30 Lek Pharmaceuticals d.d., Словения Lek Pharmaceutic als d.d., Словения tablets 30 0 mg табл.бр 000 0,65 4,950 65,000 37,500,375 Фьоникс 2 3 A03FA0 Metoclopr amide Degan,, 0 mg/2, -, Pack: Lek Pharmaceuticals d.d., Словения Беста Мед ЕООД, 0mg/ 2 mg амп.бр ,840 0, , ,000 87,500 Медекс 3 A03FA0 Metoclopr amide Елитан амп. 0мг/мл 2мл Medochemie Medochemie 00 0mg/ 2 mg амп.бр ,846 84, , ,500 88,25 Медофарма 2

5 3 A03FA0 Metoclopr amide ДЕГАН АМП. 0МГ/2МЛ Х 25 Lek Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57, 526 Ljubljana, Словения; Lek Pharmaceuticals d.d., Perzonali 47, 239Prevalje, Словения Lek Pharmaceutic als d.d., Словения 25 0mg/ 2 mg амп.бр ,850 2, , ,67 88,542 Фьоникс 3 3 A03FA0 Metoclopr amide ДЕГАН амп 5мг/мл 2мл х 25 бр Lek Pharmaceuticals d.d. Lek Pharmaceutic als d.d. 25 0mg/ 2 mg амп ,984 24, , ,000 02,500 Софарма 4 4 A04AA0 Ondanster on Zofran,, 2 mg/ - 4, -, Pack: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Italy Novartis Pharma GmbH, 8 mg амп.бр 250,242,242 30, ,750 2,588 Медекс 4 A04AA0 Ondanster on ОНДАНСЕТР ОН АКОРД ФЛ. 2МГ/МЛ 4МЛ Х 0 Accord Healthcare Limited, Обединено кралство Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 0 8 mg амп.бр 250,338 3, , ,750 2,788 Фьоникс 2 4 A04AA0 Ondanster on ЗОНДАРОН амп. 2мг/мл 4мл х 0 - Софарма АД Софарма АД 0 8 mg амп. 250,690 6, , ,083 3,52 Софарма 3 5 A04AA02 Granisetro n РАСЕТРОН филм. тб. 2мг х 5-5 A04AA02 Granisetron RASETRON 2 MG X 5 TABL Балканфарма Дупница АД Actavis hf., Исландия Actavis Ltd., Актавис ЕАД Актавис ЕАД film tablets film tablets 5 2 mg табл. 00 3,206 6, , ,67 2,672 Софарма 5 2 mg табл.бр 00 3,5948 7, , ,567 2,996 Фаркол 2 7 A05BA03 Silymarin КАРСИЛ капс. 90мг x 30 - Софарма Софарма АД Софарма АД capsule mg капс ,243 7, , ,500 26,325 Софарма

6 8 A05BA00 L- Ornithine- L- Aspartate ХЕПА МЕРЦ амп. 5гр 0мл х 0 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Merz Pharmaceutic als GmbH Concentra te m g/0 mg амп. 00 8,459 84, , ,083 77,54 Софарма 8 A05BA00 L- Ornithine- L- Aspartate HEPA-MERZ, Concentrate, 5000mg/0, mg, Pack: Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Germany Merz Pharmaceutic als GmbH, Concentra te 5000m g/0 mg амп.бр 00 8,700 8, , ,000 79,750 Медекс 2 9 A07EC02 Mesalazin e 9 A07EC02 Mesalazin e САЛОФАЛК тб. 500мг x 00 САЛОФАЛК ТАБЛ. 500МГ Х 00 КУТИЯ Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH, Germany Dr Falk Pharma GmbH Dr. Falk Pharma GmbH, Gastro resistant tablet Gastro resistant tablet mg табл ,435 43, , ,000 4,350 Софарма mg табл.бр 200 0,436 43, , ,000 4,360 Фьоникс 2 20 A07EC02 Mesalazin e САЛОФАЛК СУСП. ЗА КЛИЗМА 4ГР 60МЛ Х 7 Dr Falk Pharma GmbH, Germany Dr. Falk Pharma GmbH, Rectal suspensio n 7 4 g/60 кли зма 42 8,460 59, , ,00 2,96 Фьоникс 20 A07EC02 Mesalazin e САЛОФАЛК клизма 4гр/60мл x 7 Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Rectal suspensio n 7 4 g/60 кли зма 42 8,520 59, , ,200 2,982 Софарма 2 2 A05AA02 Ursodeox ycholic acid УРСОФАЛК капс. 250мг x 00 Klocke Pharma Service GmbH ; Losan Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Capsule, hard mg табл ,445 44, , ,083 4,82 Софарма 2 A05AA02 22 A07EA06 Ursodeox ycholic acid Budesoni de УРЗОФАЛК КАПС. 250МГ Х 00 БУДЕНОФАЛ К КАПС. 3МГ Х 00 Klocke Pharma Service GmbH - Germany; Losan Pharma GmbH- Germany Dr.Falk Pharma GmbH, Germany Dr. Falk Pharma GmbH, Dr. Falk Pharma GmbH, Capsule, hard Gastro resistant capsule, hard mg табл.бр 300 0,448 44, , ,333 4,853 Фьоникс mg апс. бр 00,428 42,800 42,800 9,000,90 Фьоникс

7 22 A07EA06 Budesoni de БУДЕНОФАЛ К капс. 3мг x 00 Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH Gastro resistant capsule, hard 00 3 mg капс. 00,434 43,400 43,400 9,500,95 Софарма 2 23 A09AA02 Multienzy mes (lipase, protease etc.) КРЕОН IU КАПС. Х 20 Abbott Laboratories GmbH, Site Neustadt, Justusvon-Liebig Strasse Neustadt, Mylan Healthcare GmbH, Gastro resistant capsule, hard mg апс. бр 900 0,609 2,80 548,00 456,750 4,568 Фьоникс 23 A09AA02 Multienzy mes (lipase, protease etc.) КРЕОН капс E 300мг x 20 Abbott Products GmbH Mylan Healthcare GmbH Gastro resistant capsule, hard mg капс ,60 2, , ,500 4,575 Софарма 2 24 A03AD02 Drotaveri ne Drotaverin VP,, 20 mg/-2, -, Pack: 0 Ветпром АД, гр. Радомир, ВетПром АД, 0 40 mg амп.бр ,328 3, , ,333 27,333 Дансон 24 A03AD02 Drotaveri ne DRO SPAZ 20 mg/ - 2 Адифарм ЕАД Адифарм ЕАД 0 40 mg амп.бр ,336 3, , ,000 28,000 Ей ен Ди 2 24 A03AD02 Drotaveri ne 24 A03AD02 Drotaveri ne НО-ШПА АМП.40МГ/2 МЛ Х 25/КУТИЯ/ НО-ШПА амп. 40мг 2мл х 25 Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd, Csanyikvolgy, Унгария Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Санофи ЕООД, Санофи- Авентис ЕООД mg амп.бр ,340 8, , ,333 28,333 Фьоникс mg амп ,350 8, , ,667 29,67 Софарма 4 25 A06AD65 Macrogol, combinati ons ЕНДОФАЛК пакетче x 6 Dr Falk Pharma GmbH Dr Falk Pharma GmbH powd. susp. Inj g пр.бр ,943 7, ,800 47,500 4,75 Софарма

8 25 A06AD65 Macrogol, combinati ons ЕНДОФАЛК САШЕТА Х 6 Dr. Falk Pharma GmbH - Germany Dr. Falk Pharma GmbH, powd. susp. Inj g пр.бр ,948 7, , ,000 4,740 Фьоникс 2 26 A06AD65 Macrogol, combinati ons ФОРТРАНС пакетче x4бр Beaufour Ipsen Industries Ipsen Pharma 65 powd. susp. Inj g пр.бр. 20 3,563 4, , ,300 3,563 Софарма 26 A06AD65 Macrogol, combinati ons 27 A07XA 4 Racecadot ril 27 A07XA 4 Racecadot ril ФОРТРАНС ПРАХ 64ГР Х 4/ОПАКОВКА / ХИДРАСЕК саше 30мг х 6 - за деца ХИДРАСЕК САШЕТА 30МГ Х 6 Beaufour Ipsen Industries, Rue Ethe Virton, 2800 Dreux, France Laboratoires Sophartex Laboratoires Sophartex; France Ipsen Pharma, Франция 'Laboratoires Fournier SAS, Франция Laboratoires Fournier S.A.S, Франция powd. susp. Inj. oral powder 30mg oral powder 30mg 4 64 g 6 30 mg 6 30 mg пр.бр. пр.бр. пр.бр. 20 3,585 4, , ,500 3,585 Фьоникс 2 60,029 6,464 6,740 5,450 0,55 Софарма 60,042 6,672 62,520 52,00 0,52 Фьоникс 2 28 A0AB0 Инсулин сбърз ефект и кратко действие/ АКТРАПИД HM PENF. фл. Novo Nordisk A/S 3мл х 5 - Novo Nordisk A/S UI фл.б р ,80 35, , ,667 47,867 Софарма 28 A0AB0 Инсулин сбърз ефект и кратко действие/ ХУМУЛИН R АМП. 00IU/МЛ 3МЛ Х 5 Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, 67640, Fegersheim, Франция; Eli Lilly Italia S.p.A, Via A. Gramsci, , 5009 Sesto Fiorentino, Италия Eli Lilly Nederland B.V, Нидерланди я UI фл ,248 36, , ,000 48,320 Фьоникс 2

9 28 A0AB0 Инсулин сбърз ефект и кратко действие/ "Чайкафарма Висококачествен or 00 IU ите Лекарства"АД "Чайкафарма Висококачес твените Лекарства"А Д UI фл ,650 38, , ,000 5,000 Търговска Лиг 3 29 A0AC0 Инсулин с бавно действие/ ИНСУЛАТАР Д НМ PENF. фл. 3мл х 5 - Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S UI фл.б р ,60 35, ,000 93,333,933 Софарма 29 A0AC0 Инсулин с бавно действие/ ХУМУЛИН N АМП. 00IU/МЛ 3МЛ Х 5 Lilly France S.A.S., rue du Colonel Lilly, 67640, Fegersheim, Франция; Eli Lilly Italia S.p.A, Via A. Gramsci, , 5009 Sesto Fiorentino, Италия Eli Lilly Nederland B.V, Нидерланди я UI фл ,284 36, ,800 24,000 2,40 Фьоникс 2 29 A0AC0 Инсулин с бавно действие/ "Чайкафарма Висококачествен or 00 IU ите Лекарства"АД "Чайкафарма Висококачес твените Лекарства"А Д UI фл ,650 38, , ,000 2,750 Търговска Лиг 3 30 A0AB04 Insulin Lispro ХУМАЛОГ АМП.00IU/М Л 3МЛ Х 0 Lilly France S.A.S., Франция; Eli Lilly Italia S.p.A., Италия Eli Lilly Nederland B.V, Нидерланди я 300 UI UI фл. 0 4,66 4,660 4,660 8,050,8 Фьоникс 3 A0AB05 Insulin Aspart НОВОРАПИД фл.00iu 3мл х Novo Nordisk A/S 0 - нов - Novo Nordisk A/S 300 UI UI фл.б р. 50 9,950 99, , ,750 2,438 Софарма

10 3 A0AB05 32 A0AB06 Insulin Aspart Insulin Glulisine НОВОРАПИД PENFILL ФЛ. 00IU/МЛ 3МЛ Х 0 АПИДРА 00IU/мл сол.инж.3мл.п ис. x5 Novo Nordisk A/S Danmark; Novo Nordisk Production SAS France Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Novo Nordisk A/S, Дания Санофи- Авентис ЕООД 300 UI pre-filled pens 300UI UI фл. 50 0,650 06, ,500 33,250 3,33 Фьоникс UI фл.б р. 0 0,450 52,250 04,500 87,083 0,87 Софарма 35 A0AD04 Insulin Lispro МИКСТАРД 30 НМ PENF. фл. 3мл х 5 Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S 300 UI - MIX UI фл.б р. 0 7,0 35,550 7,00 59,250 0,593 Софарма 36 A0AD05 Insulin Aspart НОВОМИКС 30 PENFILL 00IU/МЛ 3МЛ Х 0 Novo Nordisk A/S Danmark; Novo Nordisk Production SAS France Novo Nordisk A/S, Дания 00U/ UI фл. 50 3,657 36, , ,25 7,07 Фьоникс 37 A0AE04 37 A0AE04 insulin Glargine insulin Glargine АБАЗАГЛАР ФЛ. 00IU/МЛ 3МЛ Х 0 ТУЖЕО 300 IU сол инж.5мл пис. х 5 Eli Lilly Italia S.p.A., Италия Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Eli Lilly Nederland B.V, Нидерланди я Санофи- Авентис ЕООД prefilled pen - 300UI prefilled pen - 300UI UI фл. 40 6,698 66, , ,600 5,566 Фьоникс UI фл.б р ,092 25, , ,400 8,364 Софарма 2 38 A0AE05 Insulin detemir ЛЕВЕМИР HM PENF. фл. Novo Nordisk A/S 3мл х 0 - нов Novo Nordisk A/S 300 UI UI фл.б р , ,000 50, ,333 9,583 Софарма 38 A0AE05 39 A0BA02 Insulin detemir Metmi n hydrochlo ride ЛЕВЕМИР PENFILL 00 U/МЛ 3МЛ Х 0 МЕТФОДИАБ тб 000мг х 30 Novo Nordisk A/S Danmark; Novo Nordisk Production SAS France Балканфарма Дупница АД Novo Nordisk A/S, Дания Актавис ЕАД 300 UI filmcoated tablets UI фл , ,800 94, ,000 9,950 Фьоникс mg табл ,048, , ,000 2,000 Софарма

11 39 A0BA02 Metmi МЕТФОДИАБ n ТАБЛ. 000МГ hydrochlo Х 30 АК ride Actavis UK Ltd. Обединено кралство; Балканфарма - Дупница АД, Actavis Group PTC ehf., Исландия filmcoated tablets mg табл.бр ,049, , ,67 2,042 Фьоникс 2 39 A0BA02 Metmi n hydrochlo ride METFODIAB 000 MG FILM.- COATED TABL.X 30 Actavis UK Ltd.; Балканфарма - Дупница АД, Актавис ЕАД filmcoated tablets mg табл.бр ,049, , ,583 2,046 Фаркол 3 40 A0BB09 Gliclazide 40 A0BB09 Gliclazide 40 A0BB09 Gliclazide 4 A0BB2 Glimepiri de 4 A0BB2 Glimepiri de НОРМОДИАБ MR 60мг тб ТИО х 30 NORMODIAB MR 60 MG MRT X 30 НОРМОДИАБ MR КАПС. 60МГ Х 30 LIMERAL TABL. 2 MG X 30 ЛИМЕРАЛ ТАБЛ 2МГ Х 30 Балканфарма Дупница АД Actavis ehf, Исландия; Балканфарма- Дупница АД, Actavis ehf, Исландия; Балканфарма- Дупница АД, Балканфарма Дупница АД, Actavi s h.f., Iceland Actavis h.f., Iceland Actavis Ltd., Malta Балканфарма Дупница АД, Актавис ЕАД Актавис ЕАД Actavis Group PTC ehf., Исландия Актавис ЕАД Актавис EАД, modifiedrelease tablets modifiedrelease tablets modifiedrelease tablets mg табл ,6 3,480 6,000 96,667 0,967 Софарма mg табл.бр 000 0,76 3,528 7,600 98,000 0,980 Фаркол mg табл.бр 000 0,9 3,570 9,000 99,67 0,992 Фьоникс 3 tablets 30 2 mg табл.бр 60 0,056,548 3,096 2,580 0,026 Фаркол tablets 30 2 mg табл.бр 60 0,067 2,00 4,020 3,350 0,034 Фьоникс 2 4 A0BB2 Glimepiri de ЛИМЕРАЛ тб. 2мг х 30 Actavis h.f.;actavis Ltd.;Балканфарм а Дупница АД Актавис ЕАД tablets 30 2 mg табл. 60 0,068 2,040 4,080 3,400 0,034 Софарма 3

12 43 A0BD08 Vildaglipt in/met min ВИЛСПОКС филм. тб. 50мг/000мг x 30 Novartis Pharma GmbH Novartis Pharma GmbH tabl.50mg /000mg mg/0 00 mg mg табл. 60 0,649 9,470 38,940 32,450 0,325 Софарма 44 AGA0 Ascorbic acid Vitamin C VP,, 00 mg/ 5, mg, Pack: 0 Ветпром АД, гр. Радомир, ВетПром АД, sol. inj mg амп.бр ,828 8, , ,000 89,700 Дансон 44 AGA0 Ascorbic acid ВИТАМИН С амп. 500мг/5мл х 0- Софарма Софарма АД Софарма АД sol. inj mg амп ,880 8, , ,333 95,333 Софарма 2 45 A2AA03 Calcium gluconate Calcium Farmak, gluconate, Calcium, 95.5 Laevulinat mg/-0 e (еквивалентен на 89 Calcium), -, Pack: Фармак - ООД, Фармак - ООД, 8,94m g /- 0 mg амп.бр 000,968, , ,000 80,400 медекс 45 A2AA03 Calcium gluconate, Calcium Laevulinat e КАЛЦИЕВ ГЛЮКОНАТ ФАРМАК АМП. 95,5МГ/МЛ 0МЛ Х 0 Фармак, ООД, Фармак - ООД, 0 8,94m g /- 0 mg амп.бр 000,978 9, ,000 83,667 8,37 Фьоникс 2 45 A2AA03 Calcium КАЛЦ. gluconate, ГЛЮКОНИКУ Calcium М Laevulinat амп.8.94мг/мл e 0мл x 50 Софарма АД Софарма АД 50 8,94m g /- 0 mg амп ,00 05, , ,000 92,500 софарма 3

13 46 A2BA30 Magnesiu m DLaspartate/ Potassium DLaspartate PAMATON TABL. X 50 Балканфарма- Дупница АД; Балканфарма Разград АД Актавис ЕАД Film coated tablet mg/6 6 mg mg табл.бр ,248 6,240 48, ,000 34,320 Фаркол 46 A2BA30 Magnesiu m DLaspartate/ Potassium DLaspartate ПАМАТОН ТАБЛ. Х 50 Балканфарма- Дупница АД, ; Балканфарма- Разград АД, Актавис EАД, Film coated tablet mg/6 6 mg mg табл.бр ,25 6, , ,500 34,375 Фьоникс 2 46 A2BA30 Magnesiu m DLaspartate/ ПАМАТОН тб. Potassium x 50 DLaspartate Балканфарма- Дупница АД; Балканфарма Разград АД Актавис ЕАД Film coated tablet mg/6 6 mg mg табл ,26 6, , ,000 34,650 Софарма 3 47 A2CC02 Magnesiu m sulphate КОРМАГНЕЗ ИН 400 АМП. 4095МГ/0МЛ Х 5/КУТИЯ/ Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH Woerwag Pharma GmbH & Co.KG, mg/ 0 mg амп.бр ,763 8, , ,333 33,583 Фьоникс 47 A2CC02 Magnesiu m sulphate 49 A6AA02 Ademetio nine 49 A6AA02 Ademetio nine КОРМАГНЕЗ ИН амп. 400мг 0мл х 5 ТРАНСМЕТИ Л фл. 500мг + разтв. 5мл х 5 ТРАНСМЕТИ Л АМП. 500МГ Х 5/КУТИЯ/ Solupharm GmbH& Co FAMAR L' AIGLE; Hospira S.p.A. Famar L'Aigle, BP 03, Rue de I'Isle, Saint- Remy sur Avre, Франция; Hospira S.p.A, Woerwag Pharma GmbH & Co.KG Mylan Healthcare GmbH Mylan Healthcare GmbH, powd.inj. +solv powd.inj. +solv mg/ 0 mg mg амп. фл.б р ,960 9, , , ,000 Софарма ,70 30, , ,333 4,333 Софарма mg фл ,82 30, , ,333 42,33 Фьоникс 2

14 49 A6AA02 Ademetio nine Transmetil Powder and solvent Mylan Healthcare GmbH, Mylan Healthcare GmbH, powd.inj. +solv 500 mg фл ,4920 6, , , ,800 Фаркол 3 50 A6AA02 Ademetio nine ТРАНСМЕТИ Л тб. 500мг x 0 AbbVie S.r.l.; Hospira S.p.A Mylan Healthcare GmbH tabl.gastr. res mg табл ,22 22,20 309, ,67 25,92 Софарма 50 A6AA02 Ademetio nine Transmetil Gastro resistant tablet 500mg х 0 Mylan Healthcare GmbH, Mylan Healthcare GmbH, tabl.gastr. res mg табл.бр 400 2, , , ,600 26,446 ФАРКОЛ 3 50 A6AA02 Ademetio nine ТРАНСМЕТИ Л ТАБЛ. 500МГ Х 0 AbbVie S.r.l,, Италия; Hospira S.p.A., Италия Mylan Healthcare GmbH, tabl.gastr. res mg табл.бр 400 2,237 22,370 33, ,833 26,098 Фьоникс 2 52 ADA0 Thiamine ВИТАМИН В амп. 80мг/2мл х 0 Софарма АД Софарма АД 0 40 mg амп. 20,250 2,500 25,000 20,833 0,208 Софарма 53 AHA02 Pyridoxin e ВИТАМИН В 6 амп. 00мг/2мл х 0 Софарма АД Софарма АД 0 00 mg амп. 50,250 2,500 62,500 52,083 0,52 Софарма 54 ACC05 Cholecalc ite rol 55 B0AB0 Heparin ВИГАНТОЛ р- р х 0мл Heparinum WZF,, 5000IU/ - 5, IU, Pack: Merk KGaA Merk KGaA Warsaw Pharmaceutical Works, Полша Warsaw Pharmaceutic al Works Polfa S.A., Полша oral drobs 0 0,5mg/ mg фл.б р. 5 2,370 2,370,850 9,875 0,099 Софарма sol. Inj IU фл ,60 5, , , ,000 медекс 55 B0AB0 Heparin ХЕПАРИН фл IU/5 х0бр Warsaw Pharmaceutical Works Polfa SA Pharmaceutic al Worsks Popharma SA sol. Inj IU фл.б р ,20 52, , , ,500 Софарма 2 55 B0AB0 Heparin ХЕПАРИН ФЛ IU 5 МЛ.Х0 Warsaw Pharmaceutical Works Poland Warsaw Pharmaceutic al Works Polfa S.A., Полша sol. Inj IU фл ,232 52, , ,000 26,600 Фьоникс 3

15 55 B0AB0 Heparin 55 B0AB0 Heparin 56 B0AB06 Nadropari n 56 B0AB06 Nadropari n 56 B0AB06 Nadropari n 57 B0AB06 Nadropari n 57 B0AB06 Nadropari n 57 B0AB06 Nadropari n 59 B0AB2 Bemiparin sodium 59 B0AB2 Bemiparin sodium Heparin Natrium IU/5 Heparin IU Fraxiparine sol.inj anti-xa IU/ - 0,4,, ФРАКСИПАР ИН ШПРИЦ АМП. 0,4МЛ Х 0 ФРАКСИПАР ИН амп.шпр. 0.4мл х 0 Fraxiparine sol.inj anti-xa IU/ - 0,6 x 0, ФРАКСИПАР ИН ШПРИЦ АМП. 0,6МЛ Х 0 ФРАКСИПАР ИН амп.шпр. 0.6мл х 0 ЗИБОР амп.3,500 IU/0.2мл x 2 ЗИБОР 3500 ФЛ. Х 2 B.Braun Melsungen AG B. Braun Melsungen AG, Aspen Notre Dame de Bondeville, France GlaxoSmithKline Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция; Glaxo Wellcome Production Aspen Notre Dame de Bondeville, France Aspen Notre Dame de Bondeville, Франция; GlaxoSmithKline Glaxo Wellcome Production Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. Laboratorios Farmaceuticos ROVI S.A.,Spain, Rovi Contract Manufacturing S.L., Spain B.Braun Melsungen AG B. Braun Melsungen AG, Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия Aspen Pharma Trading Limited, Aspen Pharma Trading Limited Aspen Pharma Trading Limited, Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия Aspen Pharma Trading Limited Menarini International Operations Luxembourg S.A. Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург sol. Inj IU фл ,340 5, , , ,000 Б.браун 4 sol. Inj IU фл ,2760 6, , ,000 33,800 Фаркол IU амп.бр ,949 2, , , ,550 медекс IU амп.бр ,968 29, , , ,933 Фьоникс IU амп ,040 30, , ,333 86,333 Софарма IU амп.бр ,482 4, , , ,500 медекс IU амп.бр ,540 45, , , ,333 Фьоникс IU амп IU амп ,650 46, , , ,500 Софарма ,390 8, , ,833 3,658 Софарма IU амп.бр 00 4,46 8,832 44, ,000 3,680 Фьоникс 2

16 6 B0AX05 Fondapari nux 6 B0AX05 Fondapari nux Arixtra,, 2,5 mg/0,5, -, Pack: prefilled syringe (glass) АРИКСТРА АМП. 2.5МГ 0.5МЛ Х 0 Aspen Notre Dame de Bondevile Aspen Notre Dame de Bondevile, rue de l`abbaye F Natre Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия Aspen Pharma Trading Limited, Ирландия 0 2,5 mg/ 0,5 2,5 mg/ 0,5 mg амп.бр 600 7,090 7, , ,000 35,450 медекс 2 mg амп.бр 600 6,978 69, , ,000 34,890 Фьоникс 6 B0AX05 Fondapari nux АРИКСТРА амп. 2.5 мг/0.5 мл х 0 Glaxo Wellcome Production Aspen Pharma Trading Limited 0 2,5 mg/ 0,5 mg амп ,350 73, , ,000 36,750 Софарма 3 62 B0AB05 Enoxapari n solidum 62 B0AB05 Enoxapari n solidum 63 B0AB05 Enoxapari n solidum КЛЕКСАН инж.р-р нап.спр.80мг/0.8млх6 КЛЕКСАН ШПРИЦ АМП. 80МГ/0.8МЛ Х 6 /КУТИЯ/ КЛЕКСАН ШПРИЦ АМП. 60МГ/0.6МЛ Х 6 /КУТИЯ/ Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Sanofi Winthrop Industrie, Maison Alt, Франция; Sanofi Wintrop Industrie, Le Trait, Франция; Chinoin Sanofi Winthrop Industrie -Maison Alt, Франция; Sanofi Wintrop Industrie Le Trait, Франция; Chinoin Pharmaceuticalan Санофи- Авентис ЕООД Санофи ЕООД, Санофи ЕООД, mg/0,8 (8000 IU) 80 mg/0,8 (8000 IU) 60 mg/0,6 (6000 IU) IU амп ,530 45,80 270, ,000 22,590 Софарма IU амп.бр 360 7,648 45, , ,400 22,944 Фьоникс 2 IU амп.бр ,684 34,04 595, ,667 32,627 Фьоникс 63 B0AB05 Enoxapari n solidum КЛЕКСАН инж.р-р нап.спр.60мг/0.6млх6 Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Санофи- Авентис ЕООД 6 60 mg/0,6 (6000 IU) IU амп ,760 34, , ,000 34,400 Софарма 2

17 64 B0AB05 Enoxapari n solidum КЛЕКСАН ШПРИЦ АМП. 00МГ/МЛ 0,4МЛ Х 6 /КУТИЯ/ Sanofi Winthrop Industrie -Maison Alt, Франция; Sanofi Wintrop Industrie Le Trait, Франция; Chinoin Pharmaceutical Санофи ЕООД, 6 00 mg/- 0,4 (4000 IU) IU амп.бр ,788 22, , ,000 3,640 Фьоникс 64 B0AB05 Enoxapari n solidum КЛЕКСАН инж.р-р нап.спр.40мг/0.4млх6 Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Ltd Санофи- Авентис ЕООД 6 00 mg/- 0,4 (4000 IU) IU амп ,850 23, , ,000 5,500 Софарма 2 65 B0AA07 Acenocou marol СИНТРОМ ТАБЛ. 4МГ Х 20 Merus Labs Netherlands B.V., Нидерландия Merus Labs Luxco II S.a.R.L., Люксембург Tablet 20 4 mg табл.бр ,2 2, , ,083 2,52 Фьоникс 65 B0AA07 Acenocou marol СИНТРОМ тб. 4мг x 20 Novartis Pharma GmbH Germany на Merus Labs Luxco Tablet 20 4 mg табл ,22 2, , ,67 2,542 Софарма 2 66 B0AD02 Alteplase АКТИЛИЗЕ суха амп. 50мг+ разтв. х Delpharm Reims; Boehringer Ingelheim Ellas AE; Boehringer Ingelheim Spain SA Boehringer Ingelheim International GmbH Powder and solvent 50 mg фл.б р ,460 74, , ,67 297,692 Софарма 66 B0AD02 Alteplase АКТИЛИЗЕ ФЛ. 50МГ Х /КУТИЯ/ Boehringer Ingelheim Pharma KG Manufakturing Site Biberach- Boehringer Ingelheim International GmbH, Powder and solvent 50 mg фл ,04 78, , , ,20 Фьоникс 2 67 B0AC04 Clopidogr el КЛОПИДОГР ЕЛ тб. 75мг х 30 - Актавис Actavis hf Actavis Group PTC enf Film coated tablet mg табл ,02 3, ,000 70,000,700 Софарма

18 67 B0AC04 Clopidogr el CLOPIDOGR EL ACTAVIS FILM COAT.TABL. 75 MG x 30 Actavis Ltd. - Malta; Arrow Pharma Ltd., Малта Актавис ЕАД Film coated tablet mg табл.бр ,036 3,08 207,200 72,667,727 Фаркол 2 67 B0AC04 Clopidogr el КЛОПИДОГР ЕЛ ТАБЛ.75МГ Х 30 АК Actavis Ltd. - Malta; Arrow Pharma Ltd., Малта; Actavis Group РТС ehf., Исландия; Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 3, Oudehaske, Нидерландия; Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus, 2, Неrеnvееn, Нидерландия Actavis Group PTC ehf., Исландия Film coated tablet mg табл.бр ,05 3,50 20,000 75,000,750 Фьоникс 3 67 B0AC04 Clopidogr el "Чайкафарма Висококачествен ilm coated tablet 7 ите Лекарства"АД "Чайкафарма Висококачес твените Лекарства"А Д Film coated tablet mg табл.бр ,68 5, , ,000 2,800 Търговска Лиг 4 68 B0AD07 Reteplase РАПИЛИСИН амп.0iu + разтв.0мл x 2 Cenexi Actavis Group PTC ehf. Powder and solvent 2 0 U (U/- 0 ) IU фл.б р ,5 574, ,230 3,858 3,9 Софарма

19 69 B0AE07 Dabigatra n etexilate 69 B0AE07 Dabigatra n etexilate ПРАДАКСА КАПС. 50МГ Х 60 ПРАДАКСА капс 50мг x 60 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Boehringer Ingelheim International GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH Capsule, hard Capsule, hard mg апс. бр 600,922 5,320 53,200 96,000 9,60 Фьоникс mg капс ,4 26, , ,000 0,570 Софарма 2 7 B0AF0 Rivaroxab an КСАРЕЛТО ФИЛМ.ТАБЛ. 0МГ Х 0 Bayer AG, Germany; Bayer HealthCare Manufacturing Srl, Italy Bayer AG, Film coated tablet 0 0 mg табл.бр 30 2,058 20,580 6,740 5,450 0,55 Фьоникс 72 B0AF0 Rivaroxab an КСАРЕЛТО ФИЛМ.ТАБЛ. 5МГ Х 28 Bayer AG, Germany, Bayer HealthCare Manufacturing Srl., Italy Bayer AG, Film coated tablet 28 5 mg табл.бр 280 3,087 86, , ,300 7,203 Фьоникс 73 B0AF0 Rivaroxab an КСАРЕЛТО тб. 20мг х 28 Bayer Pharma AG Bayer Pharma AG Film coated tablet mg табл. 2 3,976, ,32 37,093 3,7 софарма 73 B0AF0 Rivaroxab an КСАРЕЛТО ФИЛМ.ТАБЛ. 20МГ Х 28 Bayer AG, Germany; Bayer HealthCare Manufacturing Srl. Italy Bayer AG, Film coated tablet mg табл.бр 2 4,6 5, , ,60 3,842 Фьоникс 2 74 B0AC24 Ticagrelor БРИЛИК тб. 90мг 4х4 AstraZeneca AB Astra Zeneca AB Film coated tablet mg табл ,309 29, , ,667 53,877 Софарма 74 B0AC24 Ticagrelor БРИЛИК ТАБЛ. 90МГ Х 56 Astra Zeneca AB Sweden; Astra Zeneca AB Великобритания Astra Zeneca AB, Швеция Film coated tablet mg табл.бр ,33 29, , ,000 53,970 Фьоникс 2 75 B0AF02 Apixaban ЕЛИКВИС 5мг тб. х 60 Bristol-Myers Squibb S.R.L Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG Film coated tablet 60 5 mg табл. 600,775 06, , ,667 23,667 Софарма

20 77 B0AC6 Eptifibati de/integril lin ЕПТИФИБАТ ИД АКОРД ФЛ. 2МГ/МЛ 0МЛ Х Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Wessling Hungary Kft, Унгария Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 2 mg/ - 0 mg амп.бр 50 5,780 5, , ,500 6,575 Фьоникс 78 B0AC6 Eptifibati de ЕПТИФИБАТ ИД АКОРД ФЛ. 0,75МГ/МЛ 00МЛ Х Accord Healthcare Limited, Обединено кралство; Wessling Hungary Kft, Унгария Accord Healthcare Limited, Обединено Кралство 0.75 mg/ - 00 mg амп.бр 30 59,940 59, , ,500 4,985 Фьоникс 2 79 B0AC7 Tirofibanntrate "Чайкафарма Висококачествен ите Лекарства"АД "Чайкафарма Висококачес твените Лекарства"А Д Concentr ate 0,25 mg/ - 50 фл. 0 26,000 26, , ,000 2,750 Търговска Лига 80 B02BD0 Coagulati on factor IX, II, VII and X in combinati on Prothromplex Total NF, Powder and solvent, 600, IU Baxter AG Австрия Baxalta Innovations GmbH, Австрия Powder and solvent 600 IU фл , , ,760 7,467 7,5 Екос медика 8 B02BD08 Eptacog alfa /Activated / НОВОСЕВЪН 2мг заредена спринцовка Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Powder and solvent 2 mg (00KI U) КIU фл.б р , , , ,000 4,350 Софарма

21 8 B02BD08 НОВОСЕВЪН Eptacog 00KIU 2МГ Х alfa /Activated СПРИНЦОВК / А Novo Nordisk A/S, Hallas Allé DK-4400 Kalundborg, Дания Novo Nordisk A/S, Дания Powder and solvent 2 mg (00KI U) КIU фл , , , ,000 4,980 Фьоникс 2 82 B02BD02 Coagulati on factor VIII Beriate powder and solvent /infusi on 500IU CSL Behring GmbH, CSL Behring GmbH, Powder and solvent /i nfusion 500 IU фл , ,980 65,960 53,300 5,33 Ей ен Ди 82 B02BD02 Coagulati on factor VIII Octanate 500IU Octapharma Pharmazeutica Produktions GmbH, Austria; Octapharma SA France; Octapharma AB Sweden Octapharma (IP) Ltd Powder and solvent / 500 IU фл.б р ,70 308,70 67,420 54,57 5,45 Фармимпорт 2 82 B02BD02 Coagulati on factor VIII НОВОЕЙТ 500IU Х Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Дания Novo Nordisk A/S, Дания Powder and solvent /i nfusion 500 IU фл. 2 60,800 60,800 22,600 08,000 0,80 Фьоникс 3 83 B02BD02 Moroctoc og alfa РЕФАКТО АF 500 IU прах+рл спринц х Pfizer Italia S.r.l. PFIZER EUROPE MA EEIG Powder and solvent 500 IU фл.б р , ,200 98, ,667 9,987 Софарма

22 85 B0AC30 Clopidogr el, Acetylsali cylic acid ДУОПЛАВИН ТАБЛ. 75МГ/00МГ Х 28 Sanofi Winthrop Industrie - Франция Sanofi Clir SNC, Франция Film coated tablet mg/ 00 mg mg табл.бр 56 0,675 8,900 37,800 3,500 0,35 Фьоникс 86 B0AB02 Antithrom bin III Antithrombin III NF Baxalta, Powder and solvent /infusi on, 500, IU Baxter AG Австрия Baxalta Innovations GmbH, Австрия Powder and solvent /i nfusion 500 IU фл , , ,60 556,800 5,568 Екос медика 87 H0CB0 Somatosta tin Somatostatin powd. sol. inf. 3 mg Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH, Germany Lyomark Pharma GmbH, Powder and solvent 5 3 mg фл , , , , ,867 Про Фармация 88 H0BA04 Terlipressi n РЕМЕСТИП амп.0.2мг/2мл х 5 Ferring-Leciva,a.s FERRING- LECIVA 5 0, mg/ - 2 mg амп. 25 6,660 33,300 66,500 38,750,388 Софарма 88 H0BA04 Terlipressi n РЕМЕСТИП АМП. 0,2МГ 2МЛ Х 5/КУТИЯ/ Ferring- Leciva,a.s.,Чешка Република Ferring GmbH, 5 0, mg/ - 2 mg амп.бр 25 6,684 33,420 67,00 39,250,393 Фьоникс 2 89 B03AC02 Saccharat ed iron oxide ИДАФЕР СОЛ. 20МГ/МЛ 5МЛ Х 5 VIFOR France, France Фармалог ЕООД, 5 20 mg/ - 5 mg амп.бр ,536 52, , ,000 29,500 Фьоникс 89 B03AC02 Saccharat ed iron oxide ИДАФЕР амп. 00мг 5мл х 5 VIFOR France Фармалог ЕООД 5 20 mg/ - 5 mg амп ,420 62, , , ,750 Софарма 2

23 90 B03AC06 Iron(III)- hydroxide dextran complex COSMOFER, /infusi on, 50 mg/ - 2,, Pack: Pharmacosmos A/S, Denmark Pharmacosmo s A/S, Denmark 50 mg/ - 2 амп.бр ,520 0, , , ,200 медекс 9 B03AB05 Iron(3)+F olic acid МАЛТОФЕР ТАБЛ. 00МГ Х 30 VIFOR France, France VIFOR France, SA, Франция tabl mg mg табл.бр ,222 6, , ,000 27,750 Фьоникс 92 B03AB05 Iron (III) - hydroxide polymalto se complex МАЛТОФЕР СОЛ. 5% 30МЛ VIFOR France, France VIFOR France, SA, Франция oral drops 50mg/ 30 50mg/ 30 mg табл.бр 0 4,860 4,860 48,600 40,500 0,405 Фьоникс 93 B03AC0 Ferric carboxym altose ФЕРИНЖЕКТ флакон 50мг/мл 0мл VIFOR France Vi Franse SA /i nfusion 50 mg iron/ - 0 mg фл.б р. 0 95,430 95, , ,583 6,286 Софарма 93 B03AC0 Ferric carboxym altose ФЕРИНЖЕКТ 50МГ/МЛ 0МЛ Х BF253 Vi Franse SA VIFOR France, SA, Франция /i nfusion 50 mg iron/ - 0 mg фл. 0 99,200 99, , ,000 6,600 Фьоникс 2 95 B03AC06 Iron (III) (as isomaltosi de) Monofer, /infusi on, 00mg/- 5, mg, Pack: Pharmacosmos A/S Pharmacosmo s A/S, Дания /i nfusion 00mg /- 5 mg фл ,600 23, , ,000 35,600 Медекс 96 B03BA0 Cyanocob alamin ВИТАМИН В 2 амп. 000мкг/мл х 0 Софарма АД Софарма АД sol. inj. 0 mg амп. 420,480 4,800 62,600 58,000 5,80 Софарма

24 97 B05AA0 97 B05AA0 97 B05AA0 98 B05AA0 98 B05AA0 Human Albumin Human Albumin Human Albumin Human Albumin Human Albumin Alburex g/l 00 Albunorm 20% 00. АЛБУМИН фл.20% х 00мл Грифолс Alburex g/l 50 Albunorm 20% 50. CSL Behring GmbH, Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m. b.h., Австрия; Octapharma S.A.S., Франция; Octapharma AB, Швеция; Octapharma Produktiongesells chaft Deutschland GRIFOLS INTERNATIONA L, S.A. CSL Behring GmbH, Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m. b.h., Австрия; Octapharma S.A.S., Франция; Octapharma AB, Швеция; Octapharma Produktiongesells chaft Deutschland CSL Behring GmbH, Octapharma (IP) Ltd GRIFOLS INTERNATI ONAL, S.A. CSL Behring GmbH, Octapharma (IP) Ltd 20% 00 20% 00 20% 00 20% 50 20% 50 фл ,480 99, , ,000 33,600 Ей ен ДИ фл.б р. фл.б р ,000 03, , , ,333 Фармимпорт ,250 06, , , ,67 Софарма 3 фл ,980 49, , ,500 62,475 Ей ен Ди фл.б р. 50 5,500 5, , ,500 64,375 Фармимпорт 2 98 B05AA0 Human Albumin АЛБУНОРМ фл. 20% 200г/л х 50мл Octapharma (IP) Limited Octapharma (IP) Limited 20% 50 фл.б р ,780 56, , ,500 70,975 Софарма 3

25 99 B05AA0 Human Albumin Albunorm 5% 250. Octapharma Pharmazeutika Produktionges.m. b.h., Австрия; Octapharma S.A.S., Франция; Octapharma AB, Швеция; Octapharma Produktiongesells chaft Deutschland Octapharma (IP) Ltd 50 g/l фл.б р. 2 68,230 68,230 36,460 3,77,37 Фармимпорт 0 B05AA06 Gelatin agents 4 % Gelofusine Balanse 4% 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 500 банкабр 500,3760, , ,000 47,400 Фаркол 0 B05AA06 0 B05AA06 Gelatin agents 4 % Gelatin agents 4 % ГЕЛОФУЗИН БАЛАНС 4% 500МЛ Х Gelofusine balance 4%, 500 B. Braun Melsungen AG, B.Braun Melsungen AG B. Braun Melsungen AG, B.Braun Melsungen AG 500 банкабр 500,66, , ,000 48,400 Фьоникс банкабр 500 2,600 26, , ,000 52,500 Б.браун 3

26 02 B05AA07 Hydroxyet hylstarch 6% ВОЛУВЕН ИНФ.Р-Р 6% 500МЛ Fresenius Kabi Deutschland GmbH Werk Friedberg Freseniusstrasse D-669 Friedberg, ; Fresenius Kabi France, 6 rue du Rempart, B.P. 6, Louviers Cedex, France; Fresenius Kabi Polska Sp. Z.o.o., Wytwornia Plynow Infuzyjnych, 25 Sienkiewicza Street, Kutno, Poland Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 500 банкабр 20 2,828 2, ,560 23,800 2,38 Фьоникс 05 B05BA0 Amino acids АМИНОВЕН СОЛ.0% 500МЛ Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 00g/l; 500 анкабр банкабр 250 8,00 8, , ,500 6,875 Фьоникс ст. 05 B05BA0 Amino acids Aminoven 0 % 00.0 g/l Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 00g/l; 500 анкабр банкабр 250 8,3640 8, , ,500 7,425 Фаркол 2 ст. 06 B05BA0 Combinati ons perifer Nutriflex Lipid peri emulsion, 250 B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG Emulsion 250 cak 20 38,24 38,24 762, ,400 6,354 Б.Браун

27 07 B05BA0 Combinati ons central Nutriflex Omega Special emulsion, 250 B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG Emulsion cak 00 60, , , ,000 50,400 Б.Браун 08 B05BA0 Combinati ons central Nutriflex Omega Special emulsion, 875 B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG Emulsion cak 20 62,292 3, , ,200 0,382 Б.Браун 09 B05BA0 Combinati ons perifer Nutriflex Lipid peri emulsion, 875 B.Braun Melsungen AG B.Braun Melsungen AG Emulsion 875 cak 0 57,92 57,92 57, ,600 4,766 Б.браун 0 B05BA0 Amino acid 0%+ Glucose 9%+ Purified soybean oil 20 %, 540 КАБИВЕН ЦЕНТРАЛ СОЛ.540МЛ Fresenius Kabi AB, SE Uppsala, Sweden; Frsenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Austria Fresenius Kabi AB, Швеция Emulsion 540 cak 0 47,06 47,06 470,60 39,800 3,98 Фьоникс 0 B05BA0 Amino acid 0%+ Glucose 9%+ Purified soybean oil 20 %, 540 Kabiven Emulsion 540 Fresenius Kabi AB, Швеция Fresenius Kabi AB, Швеция Emulsion 540 cak 0 47, , , ,200 3,952 Фаркол 2

28 B05BA0 Amino acid 0%+ Glucose %+ Purified soybean oil 20 %, 440 КАБИВЕН ПЕРИФЕРАЛ СОЛ.440МЛ Fresenius Kabi AB, SE Uppsala, Sweden Frsenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Austria Fresenius Kabi AB, Швеция Emulsion 440 cak 0 44,06 44,06 440,60 366,800 3,668 Фьоникс B05BA0 Amino acid 0%+ Glucose %+ Purified soybean oil 20 %, 440 Kabiven Peripheral emulsion intravenous Emulsion 440 Fresenius Kabi AB, Швеция Fresenius Kabi AB, Швеция Emulsion 440 cak 0 44, , , ,400 3,704 Фаркол 2 2 B05BA0 Amino acid + 3 % Glucose + Soybeanoi l refined + Mediumchain triglicerid es+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids, 904 СМОФКАБИВ ЕН ПЕРИФЕРАЛ СОЛ.904МЛ Fresenius Kabi AB, Швеция; Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрия Фрезениус Каби ЕООД, Emulsion 904 cak 0 58,488 58, , ,400 4,874 Фьоникс

29 2 B05BA0 Amino acid + 3 % Glucose + Soybeanoi l refined + Mediumchain triglicerid es+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids, 904 SmofKabiven Peripheral emulsion Emulsion 904 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Фрезениус Каби ЕООД, Emulsion 904 cak 0 58, , , ,800 4,898 Фаркол 2

30 3 B05BA0 Amino acid + 42 % Glucose + Soybean oil refined + Mediumchain triglicerid es+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids, Electrolyt e Free, 970 СМОФКАБИВ ЕН ЦЕНТРАЛ 970МЛ Fresenius Kabi AB, Швеция; Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрия Фрезениус Каби ЕООД, Emulsion 970 cak 0 60,300 60, , ,500 5,025 Фьоникс

31 3 B05BA0 Amino acid + 42 % Glucose + Soybean oil refined + Mediumchain triglicerid es+ Olive oil refined + Fish oil, rich in omega 3 acids, Electrolyt e Free, 970 SmofKabiven Central Electrolyte Free emulsion Emulsion 970 Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Фрезениус Каби ЕООД, Emulsion 970 cak 0 60, , , ,500 5,045 Фаркол 2 4 B05BA0 Lipid emulsion 20 %,Amino acid sol.4.2%,+e; Glucose sol %, Oleum Olivarum m, 000 Periolimel N4E, Emulsion, 000,, Pack: Baxter S.A., Belgium Бакстер ЕООД, Emulsion 000 cak ,848 55, , ,800 38,628 Медекс

32 5 B05BA0 Lipid emulsion 5 %,Amino acid sol.6.3%, +E; Periolimel N4E, Emulsion, 2000,, Pack: Baxter S.A., Belgium Бакстер ЕООД, Emulsion 2000 cak 60 80,000 80, , ,000 40,000 Медекс 7 B05BA0 Lipid emulsion 20 %,Amino acid sol..%,+e; Glucose sol %, Oleum Olivarum, 2000 Olimel N5E, Emulsion, 2000,, Pack: Baxter S.A., Belgium Бакстер ЕООД, Emulsion 2000 cak 20 90,000 90, , ,000 5,000 Медекс 8 B05BA0 Lipid emulsion 20 %,Amino acid sol.4.2%,+e; Glucose sol %, Oleum Olivarum m, 2000 Olimel N7E, Emulsion, 2000,, Pack: Baxter S.A., Belgium Бакстер ЕООД, Emulsion 2000 cak ,420 74, , ,333 24,033 Медекс 9 B05BA02 Purified soybean oil INTRALIPID 20% Emulsion 0,2 g/ Fresenius Kabi AB, Швеция Fresenius Kabi AB, Швеция Emulsion 0,2 g/ cak 26 3,8720 3, , ,560 3,006 Фаркол

33 20 B05XB02 Alanyl glutamine Dipeptiven Concentrate 200 mg/ - 00 x Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Concentra te 200 mg/ - 00 фл. 0 23,758 23,76 237,58 97,632,976 Фаркол 20 B05XB02 Alanyl glutamine ДИПЕПТИВЕ Н ФЛ 00МЛ Х Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36 A-8055 Graz, Austria Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Concentra te 200 mg/ - 00 фл. 0 24,468 24, , ,900 2,039 Фьоникс 2 22 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum Ringer Baxter,, 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 g/l - 500,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 500 стъкл о 0 000,58,58 580, ,000 96,500 Медекс 23 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum РИНГЕР инфуз. р-р х 500пл.банка БИОФАРМ Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 5 000,50, , ,667 47,97 Софарма 23 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum РИНГЕР ИНФ. Р-Р 500МЛ BRAUN B.Braun Melsungen AG,; B. Braun Medical S.A., Испания B. Braun Melsungen AG, 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 5 000,248, , ,000 52,000 Фьоникс 2

34 23 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum Ringer Braun 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 5 000,3020, , ,000 54,250 Фаркол 3 24 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum РИНГЕР ИНФ. Р-Р Л BRAUN B. Braun Melsungen AG, ; B. Braun Medical S.A., Испания B. Braun Melsungen AG, 000 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема,с ак ,028 2,028 54, ,000 92,950 Фьоникс 24 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum Ringer Baxter,, 0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 g/l - 000,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Spain Бакстер ЕООД, 000 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема,с ак ,24 2,24 682, ,000 97,350 медекс 2 24 B05BB0 Sodium chloride + Potassium chloride + Calcii chloridum Ringer Braun 000 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 000 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема,с ак ,240 2,24 682, ,000 97,350 Фаркол 3

35 25 B05BB0 Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate Ringer Lactate 50 % 6.34 Baxter, g/l, Potassium 500,, Pack: Chloride 0.4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0.27 g/l Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 500 стъкл о 2 500,308, , ,000 27,250 медекс 26 B05BB0 Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate 50 % 6.34 g/l Potassium Chloride 0.4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0.27 g/l ХАРТМАН ИНФ. Р-Р 500МЛ BRAUN B.Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 000,356, ,000 30,000,300 Фьоникс

36 26 B05BB0 Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate 50 % 6.34 g/l Potassium Chloride 0.4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0.27 g/l Hartmann Braun 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 000,3680, ,000 40,000,400 Фаркол 2 27 B05CB0 Natrium chloride 0,9% - 00 Sodium Chlorid Baxter 0,9%,, 9mg/ - 00,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 0,9% - 00 стъкл о ,780 0, , , ,000 Медекс 28 B05CB0 Natrium chloride 0,9% - 00 НАТР.ХЛОРИ Д инф.р-р 0.9% х00мл пл.банка Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД 0,9% - 00 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема ,80 0,80 800, ,000 67,500 Софарма 28 B05CB0 Natrium chloride 0,9% - 00 НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р-Р 0,9% 00МЛ B.BRAUN B.Braun Melsungen AG,; B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa 2, 089 Rubi (Barcelona), Испания B. Braun Melsungen AG, 0,9% - 00 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема ,864 0, , ,000 72,000 Фьоникс 2

37 28 B05CB0 Natrium chloride 0,9% - 00 Natrium Chlorid Braun 00 (0.9%) B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% - 00 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема ,8958 0, , ,000 74,650 Фаркол 3 29 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Sodium Chlorid Baxter 0,9%,, 9 mg/ - 250,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 0,9% стъкл о ,942 0, , ,000 78,500 Медекс 30 B05CB0 Natrium chloride 0,9% НАТР.ХЛОРИ Д ИНФ.Р-Р 0.9% Х250МЛ ПЛ.БАНКА Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема ,950 0, , ,333 5,833 Софарма 30 B05CB0 Natrium chloride 0,9% НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р-Р 0,9% 250МЛ B.BRAUN B.Braun Melsungen AG,; B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa 2, 089 Rubi (Barcelona), Испания B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 2 000,080, , ,000 8,000 Фьоникс 2 30 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Natrium Chlorid Braun 0,9% 250 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 2 000,0938, , ,000 8,230 Фаркол 3

38 3 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Sodium Chloride Baxter 0.9%,, 9g/I - 500,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 0,9% стъкл о ,999 0, , , ,000 Медекс 32 B05CB0 Natrium chloride 0,9% НАТР.ХЛОРИ Д инф.р-р 0.9% х500мл пл.банка Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема ,990 0, , ,000 5,500 Софарма 32 B05CB0 Natrium chloride 0,9% НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р-Р 0,9% 500МЛ B.BRAUN B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 4 000,092, , ,000 27,400 Фьоникс 2 32 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Natrium Chlorid Braun 0,9% 0,9% B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 4 000,354, , ,333 32,463 Фаркол 3 33 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Sodium Chloride Baxter 0.9%,, 9g/I - 000,, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Spain Бакстер ЕООД, 0,9% сак ,400 2, , ,000 60,000 Медекс

39 34 B05CB0 Natrium chloride 0,9% Natrium Chlorid Braun 0,9% 0,9% B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 8 000,6385, , ,333 09,233 Фаркол 34 B05CB0 Natrium chloride 0,9% НАТРИЕВ ХЛОРИД ИНФ.Р-Р 0,9% Л B.BRAUN B.Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 0,9% конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 8 000,656, , ,000 0,400 Фьоникс 2 35 B05BB0 Electrolyt es PLASMA- LYTE 48 (PH 7.4),, 000,, Pack: Bieffe Medital S.A., Spain Бакстер ЕООД, 000 сак 200 2,990 2, , ,333 4,983 Медекс 35 B05BB0 Electrolyt es Ionolyte 000ML Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 000 сак 200 4,2000 4, , ,000 7,000 Фаркол 2 36 B05BB0 Electrolyt es PLASMA- LYTE 48 (PH 7.4),, 500,, Pack: Bieffe Medital S.A., Spain Бакстер ЕООД, 500 сак 700 2,00 2,00 347, ,500 28,475 Медекс

40 37 B05BB0 Electrolyt es СТЕРОФУНД ИН ISO ИНФ.Р- Р 000МЛ B. Braun Melsungen AG, ;B. Braun Medical S.A., Испания B. Braun Melsungen AG, g/l /0.30 g/l / 0.20 g/l / 0.37 g/l / 3.27 g/l / 0.67 g/l конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 600 3,840 3, , ,000 5,200 Фьоникс 38 B05BB0 Electrolyt es СТЕРОФУНД ИН ISO ИНФ.Р- Р 500МЛ B. Braun Melsungen AG, ;B. Braun Medical S.A., Испания B. Braun Melsungen AG, g/l /0.30 g/l / 0.20 g/l / 0.37 g/l / 3.27 g/l / 0.67 g/l конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 300 2,640 2, , ,000 6,600 Фьоникс 39 B05CX0, V06DC0 Glucose 5% GLUCOSE BAXTER 5%,, 50 g/l - 500, g, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, sol. inf.5% 500 стъкл о 6 000,40, , ,000 57,000 Медекс 40 B05CX0, V06DC0 Glucose 5% ГЛЮКОЗА ИНФУЗ. Р-Р 5% х 500мл пл.банка Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД sol. inf.5% 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 4 000,0,0 4440, ,000 37,000 Софарма

41 40 B05CX0, V06DC0 Glucose 5% ГЛЮКОЗА ИНФ. Р-Р 5% 500МЛ BRAUN B.Braun Melsungen AG, ; B.Braun Medical S.A., Испания B. Braun Melsungen AG, sol. inf.5% 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 4 000,248, , ,000 4,600 Фьоникс 2 40 B05CX0, V06DC0 Glucose 5% Glucose Braun 5% /infu sion 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, sol. inf.5% 500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 4 000,302, , ,333 43,403 Фаркол 3 4 B05CX0, V06DC0 Glucose 0% Glucose Baxter 0%,, 00 g/l - 500, g, Pack: Bieffe Medital S.A., Spain Бакстер ЕООД, sol. inf.0 %500 стъкл о 4 500,980, , ,000 74,250 Медекс 42 B05CX0, V06DC0, B05BA03 Glucose 0% ГЛЮКОЗА ИНФ. Р-Р 0% 500МЛ BRAUN B.Braun Melsungen AG,; B. Braun Medical SA, Carretera de Terrassa 2, 089 Rubi (Barcelona), Испания B. Braun Melsungen AG, sol. inf.0 %500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 5 000,52, , ,000 63,000 Фьоникс 42 B05CX0, V06DC0, B05BA03 Glucose 0% Glucose Braun 0% 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, sol. inf.0 %500 конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 5 000,5208, , ,667 63,367 Фаркол 2

42 44 C05BB56, V06DC0 Glucose+ Sodium chloride GLUCOSE 5% + SODIUM CHLORIDE 0,9%Baxter,, 50 g/9 g/l - 500, g, Pack: Bieffe Medital S.p.A., Italy Бакстер ЕООД, 50 g/9 g/l g glass bottlе 7 000,224, , ,000 7,400 Медекс 45 C05BB56, V06DC0 Glucose+ Sodium chloride ГЛЮК.5%+НА ТР.ХЛОР.0.9% ИНФ.Р- Рx500МЛ ПЛ.Б Биофарм Инженеринг АД Биофарм Инженеринг АД 50 g/9 g/l g конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 6 000,50, , ,000 57,500 Софарма 45 C05BB56, V06DC0 Glucose+ Sodium chloride NATRIUM CHLORIDE 0,9% + GLUCOSE 5% B.Braun 500 B. Braun Melsungen AG, B. Braun Melsungen AG, 50 g/9 g/l g конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 6 000,3560, , ,000 67,800 Фаркол 2 45 C05BB56, V06DC0 Glucose+ Sodium chloride СЕРУМ ГЛЮКОЗЕ ИНФ. Р-Р 500МЛ BRAUN BBraun Melsungen AG, Germany; BBraun Medical SA, Spain B. Braun Melsungen AG, 50 g/9 g/l g конте йнер за затвор ена i.v.сис тема 6 000,356, , ,000 67,800 Фьоникс 2

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП1 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно не Приложение към Протокол 3/ 3.06.209 г. по ОП УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год. Ном енк лат ура Анатом о- терапев тичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен

Таблица към Протокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции за Обособена позиция 2 Номен Таблица към Прокол по процедура: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по три обособени позиции" за Обособена позиция 2 Номен клату ра Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно

Подробно

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П

Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомотерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА П Номен клату ра Класиране за Обособена позиция 2 Анатомерапевтичен код (АТС-code) Междуна- родно непатен-тно наимено-вание /INN/ Участник ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Лекарствени продукти, включени в Приложение

Подробно

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по

Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по Списък с които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за те продукти в хуманната медицина, на медицински изделия

Подробно

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован

СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а 1 Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименован СБАЛПФЗ д-р Д.Граматиков-РУСЕ ЕООД Номен клатур а Анатомотерапевтич ен код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Търговско наименование ПРОИЗВОДИТЕЛ Брой в опако вка Лекарствен а форма Количество

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Акард Acard Лекарствена форма 75 mg сто В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Акард Acard Лекарствена форма 75 mg стомашно-устойчиви таблетки, блистери x 30; x 60 150 mg стомашно-устойчиви

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14;

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Актамон Actamone Лекарствена форма 4 mg таблетки за дъвчене, блистери x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 98; x 100 5 mg таблетки за дъвчене,

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Амоксиклав Amoksiklav Регистър ИАЛ Лека В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Амоксиклав Amoksiklav 2000 mg/200 mg прах за инфузионен разтвор 20 ml x 1; x 5; x 10; x 20; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Аспизал Aspisal Регистър ИАЛ Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Аспизал Aspisal Лекарствена форма 325 mg филмирани таблетки x 100 20020954 190.09.2014 Ацетилсалицилова киселина Acetylsalicylic acid N02BA01

Подробно

Androterone

Androterone В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми АминоДИАЛ Биофарм AminoDIAL Biopharm Лекарствена форма 1,1% разтвор за перитонеална диализа 2000

Подробно

Axanum

Axanum В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Валкатуна Valcatuna 320 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28; x 56; x 98; x 280 20110636 26.10.2011

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Арикоган Aricogan Лекарствена форма 15 mg таблетки, блистери x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Бифозил Регистър ИАЛ Biphozyl Лекарствен В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Бифозил Biphozyl Лекарствена форма разтвор за хемодиализа/хемофилтрация, сакове x 5 000 ml 20150301

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алотендин Alotendin Лекарствена форма 5 mg/5 mg таблетки x 28; x 30; x 56; x 90 5 mg/10 mg tablets

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алвеско Alvesco Регистър ИАЛ Лекарствена форма I N N АТС код Притежател на РУ Начин на Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алвеско Alvesco Лекарствена форма 40 микрограма разтвор под налягане за инхалации 80 микрограма разтвор под налягане за инхалации 160 микрограма

Подробно

C09AA 4

C09AA 4 Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Aмлодикон Amlodicon Лекарствена форма 5 В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Aмлодикон Amlodicon 5 mg таблетки, блистери х 30 10 mg таблетки, блистери х 30 Амлодипин Amlodipine

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Диаб МR Регистър ИАЛ Diab MR Лекарствена форма 30 mg таблетки с изменeно освобождаване Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Диаб МR Diab MR 30 mg таблетки с изменeно освобождаване x 30; x 60 20130015 06.03.2018 Гликлазид Gliclazide A10BB09 Чайкафарма Висококачествените

Подробно

Azosin

Azosin В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азосин Azosin 10 mg таблетки с удължено освобождаване х 30 20120369 Алфузосин Alfuzosin G04CA01

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Ариспа Arisppa Регистър ИАЛ Лекарствена В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Ариспа Arisppa Лекарствена форма 5 mg таблетки x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90;

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Лекарствена форма I N N АТС код Притежа В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Лекарствена форма Притежател на РУ Аритави Aritavi 30 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди x

Подробно

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG

Priligy Art. 29(4) - Annex_I_II_III_BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В % ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, ЗАЯВИТЕЛИ/ПРИТЕЖАТЕЛИ НА

Подробно

J02AC 1

J02AC 1 В Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Вапрес Vapress 80 mg филмирани таблетки x 7; x 14; x 28, x 30; x 56; x 60; x 90; x 98; x 100; x

Подробно

G04CA 1

G04CA 1 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Албиомин 20 % Albiomin 20% 200 g/l инфузионен разтвор x 50 ml; x 100 ml 20090135 10.07.2012 Човешки албумин Human Albumin B05AA01 Biotest Pharma

Подробно

Zinacef Art 30_

Zinacef Art 30_ Приложение I Списък на имената, лекарствени форми, количество на единица, в %, за, пътища на на лекарствените продукти, притежатели на разрешение за в държавите членки 1 Австрия Австрия Австрия Австрия

Подробно

BG

BG ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНА/И ФОРМА/И, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, В %, ЗА ДАДЕН ОБЕМ ИЛИ МАСА, ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ/ТЕ ПРОДУКТ/И, ЗАЯВИТЕЛ/И, ПРИТЕЖАТЕЛ/И

Подробно

Egilitax

Egilitax Лекарствени продукти, с прекратени разрешения за употреба през периода 01. 03. 2014-31.03.2014 Име лекарствена форма количество на активното вещество в дозова единица Азитромицин Зентива Azithromycin Zentiva

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Име Азалонум Регистър ИАЛ Azalonum Лекарстве В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми Азалонум Azalonum 20 mg/40 mg таблетки, блистери x 20; x 30; x 50; x 100 20190114 9.5.2019 Цинаризин/Дименхидринат

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Алендронова киселина/витамин D3 Сандоз Alendronic acid /Vitamin D3 Sandoz 70 mg/5600 IU таблетки

Подробно

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319

Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба Лекарствен продукт Притежател на РУ от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Промяна в името и адреса на притежателя на разрашението за употреба от Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Обединено кралство на Accord Healthcare

Подробно

Техническа спецификация

Техническа спецификация Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Ст.Загора Лекарствени продукти - Приложение 07 г АТС Международно непатентно наименования /INN/

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Ангетоп Angetop Регистър ИАЛ Лекарствена форма 500 mg таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Ангетоп Angetop Лекарствена форма 500 mg таблетки x 20 20090455 21.01.2015 Метамизол натрий Metamizole sodium N02BB02 ИНБИОТЕХ ООД без лекарско

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Име Алонет Alonet Регистър ИАЛ Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба Алонет Alonet Лекарствена форма 400 mg филмирани таблетки x 30 20100281 Амисулприд Amisulpride N05AL05 Чайкафарма Висококачествените Лекарства

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери -

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL Лекарствена форма 10 mg филмирани таблетки, блистери - Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Аторвастатин АЛ Atorvastatin AL 10 mg филмирани таблетки, блистери - x 10; x 14; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 112 20 mg

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Аплериа Apleria Лекарствена форма 25 mg филмирани таблетки, блистери x 10; x 20; x 28; x 30; x

Подробно

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4

Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Име Вертизан N Vertisan N Лекарствена форма 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 4 Г. Лекарствени продукти с подновени разрешения за употреба. Вертизан N Vertisan N 24 mg таблетки, блистери x 20; x 24; x 30; x 48; x 50; x 60; x 96; x 100 Бетахистин дихидрохлорид Betahystine dihydrochloridе

Подробно

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m

В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Име Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 m В. Разрешени за употреба нови лекарствени продукти - нови търговски имена, лекарствени и/или дозови форми. Габанал Gabanal Лекарствена форма 300 mg твърди капсули x 20; x 30; x 50; x 60; x 84; x 90; x

Подробно

Clopidogrel MYLAN Pharma

Clopidogrel MYLAN Pharma Уважаеми колеги, Хиперлинк от свободно избраното име и АТС кода ще Ви представи разрешените индикации и принадлежността към Анатомо-терапевтико-химичната класификация на съответния лекарствен продукт.

Подробно

Lovenox EMEA-H-A

Lovenox EMEA-H-A ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък та, лекарствета форма, концентрация, чин прилагане, притежател в държавата Лекарстве форма Път въвеждане Съдържание Австрия Австрия Австрия Австрия Австрия sanofi-aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße

Подробно

Online bulletin Август собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти

Online bulletin Август собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти Online bulletin Август 2019 www.sopharmatrading.bg собствени промоци и актуални предложения от медиите нови продукти Frisolac Lactose Free За кърмачета с лактозен интолеранс За диетотерапия при остри диарии

Подробно

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

Приложение 1 към Решение 180 от г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА Приложение 1 към Решение 180 от 24.11.2015г. Окончателна обобщена таблица І.1. Лекарствени продукти - от приложение 2 на ПЛС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА по ред обособе на позиция Анатомотерапевтичен код /

Подробно

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М

Приложение 1 към Протокол 3 на обособен а позиция /номенклатура Международно непатентно наименование Лекарствена форма и количество активно вещество М Приложение 1 към Протокол 3 /номенклтур Междунродно нептентно нименовние Лекрствен форм и количество ктивно вещество Мярк съглсно посочент мярк в колон 8 1 2 3 8 9 I Доствки н лекрствени продукти, необходими

Подробно

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г

Списък с лекарствени продукти за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г Списък с и за лечение на есенциална хипертония с ниво на заплащане 100%, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на и по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона

Подробно

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора

Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора Технически спецификации:.. Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет... "Доставка на лекарствени продукти. за нуждите на ЦСМП-Ст. Загора през 207 r.". ',. r. Приложение N2 Международно Лекарств

Подробно

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва

Приложение към Протокол 3/ г. по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) 1 V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено ва Приложение към Протокол 3/ 3069 г по ОП 2 Н о ме н кл ат ур 2 Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) V08BA 2 Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Barium sufuricum Търговско наименование ДК-БАР прах

Подробно

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа

Приложение към Протокол 4/ г. по ОП 2 УМБАЛ КАНЕВ АД год. Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непа Приложение към Протокол 4/ 206209 г по ОП 2 УМБАЛ "КАНЕВ" АД 209-2020 год Ном енкл атур а Анатомотерапевт ичен код (АТСcode) Междуна родно непатент но наимено вание /INN/ Търговско наименование Производител

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

Retinoids containing medicinal products-A ; Acitretin; Adapalene; Alitretinoin; Bexarotene; Isotretinoin; Tretinoin; Tazarotene

Retinoids containing medicinal products-A ; Acitretin; Adapalene; Alitretinoin; Bexarotene; Isotretinoin; Tretinoin; Tazarotene Приложение I Списък на лекарствените продукти, разрешени по национална процедура 1 Австрия Pelpharma Handels Gmbh Keracutan Ацитретин 10mg капсула Капсула, твърда Перорално приложение Австрия Actavis Group

Подробно