MFC240C_QSG_BUL.book

Размер: px
Започни от страница:

Download "MFC240C_QSG_BUL.book"

Препис

1 MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се съдържат в това Ръководство за бързо инсталиране. Стъпка 1 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Инсталацията завърши! Съхранявайте Ръководството за бързо инсталиране, Ръководството на потребителя и приложения компакт диск на подходящо място за бърза и лесна справка по всяко време.

2 Стъпка Отстраняване на предпазните елементи 1 Отстранете защитната лента и филма покриващ стъклото на скенера. 2 Отстранете защитната опаковка на касетите с мастило, намираща се в горната част на тавата с хартия. 2 Зареждане на хартия 1 Неправилна инсталация НЕ свързвайте USB кабела. Свързването на USB кабела става по време на инсталацията на софтуера

3 Стъпка 1 4 Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата. 7 Бавно избутайте тавата за хартия така, че напълно да влезе в устройството. 5 Внимателно регулирайте водачите на широчината и дължината на хартията с две ръце за да наместите хартията. 8 Държейки тавата за хартия, издърпайте подложката ( ) докато не щракне и след това разгънете удължителя на подложката за документи ( ). 6 Забележка Внимавайте да не поставите хартията прекалено навътре; тя може да се повдигне в задната част на тавата и да причини проблеми при подаването. 2

4 3 Свързване с телефонната линия 1 5 Поставяне на касетите с мастило ВНИМАНИЕ Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги измийте с вода, а ако се появи дразнене, консултирайте се с лекар. 1 Уверете се, че устройството е включено. Дисплеят показва: No Cartridge 2 (Няма Мастилница) 4 Свързване на захранващия кабел 1 Свържете захранващия кабел. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт. Докато свързвате включеното устройство към телефонната линия, вие сте защитени от евентуален токов удар по телефонната мрежа, тъй като то е заземено чрез контакта. По подобен начин, когато искате да преместите устройството, можете да се предпазите, като изключите първо телефонния, а след това - захранващия кабел. 3

5 Стъпка Забележка Не изхвърляйте жълтите предпазни елементи. Те ще ви бъдат необходими при транспортиране на устройството. M brother XXXX 4

6 7 6 Проверка на качеството на печат 1 Set Paper and Press Start Preparing System Approx 4 Minutes (Подгот. система) (Около 4 минути) (Нагласи хартия и) (Натисни Start) 2 Уверете се, че тавата за хартия е заредена. Натиснете Colour Start (Старт Цветно). 3 Проверете качеството на четирите цветни квадратчета на страницата. (черно/жълто/циан/магента) Cleaning Please Wait (Изчистване) (Моля почакайте) 4 Is Quality OK? 1.Yes 2.No (Как е качест.?) (1.Да 2.Не) 5

7 Стъпка 1 5 Направете следното: Ако всички редове са ясни и видими, натиснете 1 (Да) от клавиатурата за набиране за да приключите проверката на качеството. Ако видите, че някои от късите линии липсват, натиснете 2 (Не) от клавиатурата за набиране и отидете на стъпка 6. OK 6 Дисплеят пита дали качеството на разпечатване е ОК за черното и цветното. Натиснете 1 (Да) или 2 (Не) на клавиатурата за набиране. Black OK? 1.Yes 2.No (Черно ОК?) (1.Да 2.Не) Color OK? 1.Yes 2.No (Цв. добър ли е?) (1.Да 2.Не) След натискане на 1 (Да) или 2 (Не) и за черното и зацветното дисплеят показва: Start Cleaning? Лошо 7 Избор на език Можете да промените езика на дисплея на Чешки, Унгарски, Полски, български, румънски или Английски. 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 0. 4 Натиснете a или b за да изберете езика си и натиснете OK. 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 8 Настройка на контраста на дисплея 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 1. 3 Натиснете 7. 4 Натиснете a или b за да изберете Тъмно или Светло. 5 Натиснете OK. 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 1.Yes 2.No 6 (Започ. почист.?) (1.Да 2.Не) 7 Натиснете 1 (Да), устройството ще започне да изчиства цветовете. 8 След като почистването приключи, натиснете Colour Start (Старт Цветно). Устройството разпечатва Страница за проверка на качеството и се връща към стъпка 3.

8 9 Настройка на датата и часа 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 2. 4 Въведете от клавиатурата последните две цифри за годината и натиснете OK. Година:2007 (например въведете 0 7 за 2007 г.) 5 Въведете от клавиатурата двете цифри за месеца и натиснете OK. Месец:03 (например въведете 0 3 за м. март) 6 Въведете от клавиатурата двете цифри за деня и натиснете OK. Ден:01 (например въведете 0 1 за първия ден от месеца.) 7 Въведете от клавиатурата часа в 24-часов формат и натиснете OK. Час:15:25 (например въведете 1 5, 2 5 за 3:25 P.M.) 8 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 10 Настройка на вашето ID Трябва да въведете името и факс номера си, за да се отпечатват на всички страници, които изпращате. 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 3. 4 Въведете от клавиатурата факс номера си (до 20 цифри) и натиснете OK. За да въведете символ + за международен код, натиснете l. Например за да въведете кода на Великобритания +44, натиснете l, 4, 4 и след това останалата част от номера. Fax:+44XXXXXXXX 5 Въведете от клавиатурата името си (до 20 символа) и натиснете OK. Име:_ Забележка Следвайте таблицата, за да въведете името си. Ако трябва да въведете буква, която е на същия клавиш като предишната, натиснете, за да преместите курсора надясно. Ако въведете неправилно буква и искате да я промените натиснете или за да преместите курсора върху неправилния символ натиснете Clear/Back (Изчисти). Натисне те клавиш Веднъж Два пъти Три пъти Четири пъти 2 А B C Б 3 D E F Ж 4 G H I Й 5 J K L У 6 M N O Ч 7 P Q R S 8 T U V Ы 9 W X Y Z 7

9 Стъпка 1 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Забележка Ако искате да повторите въвеждането, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да започнете от Стъпка Избор на режим за получаване За повече подробности вижте Въвеждане на текст в Допълнение С на Ръководството на потребителя. 11 Настройка на режим тоново или пулсово набиране 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 4. 4 Натиснете a или b за да изберете Импулс (или Тон). Натиснете OK. 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 12 Настройка на типа на телефонната линия 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 6. 4 Натиснете a или b за да изберете PBX, ISDN (или Нормално). Натиснете OK. 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 1 Натиснете Menu (Меню). 2 Натиснете 0. 3 Натиснете 1. 4 Натиснете a или b за да изберете режим. 5 Натиснете OK. 6 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Сега отидете 8

10 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Следвайте инструкциите на тази страница за вашата операционна система и интерфейс. За най-новите драйвери и за най-доброто решение на вашия проблем или въпрос посетете Brother Solutions Center директно от драйвера или на адрес Windows Macintosh Потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) За потребители на USB (За Mac OS X или по-висока) Екраните за Windows в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Windows XP. Екраните за Mac OS X в това ръководство за бързо инсталиране са базирани на ОС Mac OS X

11 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows Windows USB 1 1 Потребители с USB интерфейсен кабел (За Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition) 1 Ако вече сте свързали интерфейсен кабел, изключете устройството от ел. гнездо и от компютъра ви. 2 Включете компютъра си. (Под Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) 3 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с имена на моделите, изберете вашия. Като се появи екранът с езици, изберете вашия Появява се главното меню на компактдиска. Натиснете Инсталиране MFL-Pro Suite. 5 След като прочетете и приемете лицензното споразумение на ScanSoft PaperPort SE, натиснете Да. 6 Инсталацията на PaperPort SE ще започне автоматично, последвана от инсталация на MFL-Pro Suite. 7 Когато се появи прозорецът с лицензното споразумение на софтуера Brother MFL-Pro Suite, натиснете Да ако сте съгласни с него. 8 Изберете Стандартен и натиснете Напред. Инсталирането продължава. 9 Когато се появи този екран отидете на следващата стъпка. 12 Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. 10

12 Инсталиране на драйверите и софтуера Windows 13 Windows USB 14 Включете устройството, като свържете захранващия кабел. Инсталацията на Brother драйверите ще започне автоматично. Екраните на инсталацията се редуват един след друг. Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се появят всички екрани. 15 Когато се появи екранът за онлайн регистрация, направете своя избор и следвайте инструкциите на екрана. 16 Натиснете Край, за да рестартирате компютъра. (След рестартиране на компютъра, под Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition, трябва да сте с администраторски права.) MFL-Pro Suite е инсталиран и инсталацията приключи. 11

13 Стъпка 2 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 2 За потребители на USB (За Mac OS X или по-висока) Macintosh USB 1 Забележка За потребители на Mac OS X до , осъвременете към Mac OS X или по-нова версия. (За най-новата информация за Mac OS X, посетете 4 Забележка Уверете се дали устройството е включено в ел. гнездо. 2 5 Включете своя Macintosh. 6 Поставете компактдиска в CD-ROM устройството. 7 За да инсталирате, щракнете два пъти Start Here OSX (Начало OSX) иконата. Следвайте инструкциите на екрана. Забележка Изчакайте, ще отнеме няколко секунди да се инсталира софтуера. След инсталацията, щракнете Restart (Рестартирай) за да приключите инсталацията на софтуера. 3 8 Софтуерът на Brother ще потърси управляващото устройство на Brother. 9 Когато се появи екрана, щракнете OK. Неправилна инсталация Уверете се, че кабелът не пречи на капака да се затвори, защото иначе може да възникне грешка. За потребители на Mac OS X 10.3.х или по-висока версия: MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи. 12

14 Инсталиране на драйверите и софтуера Macintosh 10 За потребители на Mac OS X to : Натиснете Add (Добавяне). 11 Изберете USB. 12 Изберете MFC-XXXX (където XXXX е името на модела) и натиснете Add (Добавяне). 13 Щракнете Print Center (Центьp за печат), и после Quit Print Center (Изxoд oт центьp за печат). Macintosh USB MFL-Pro Suite, драйверите за принтера и скенера на Brother и на ControlCenter2 са инсталирани и инсталацията приключи. 13

15 Търговски марки Графичният знак на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link e регистрирана търговска марка на Brother International Corporation. Windows и Microsoft са регистрирани търговски марки на Microsoft в САЩ и в други страни. Macintosh и True Type са регистрирани търговски марки на Apple Computer, Inc. PaperPort е регистрирана търговска марка на ScanSoft, Inc. Presto! PageManager е регистрирана търговска марка на NewSoft Technology Corporation. PictBridge търговска марка. Всяка компания, чийто софтуер е споменат в това Ръководство, притежава Лицензно споразумение, специфично за собствените й програми. Всички марки и имена на продукти, споменати в това Ръководство, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании. Съставяне и публикуване Това ръководство е съставено и публикувано под контрола на Brother Industries Ltd. на базата на най-новите описания и спецификации на продукта. Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт може да бъдат променяни без предизвестие. Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително последващи), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията. Този продукт е предназначен за професионална употреба. Авторски права и Лиценз 2006 Brother Industries, Ltd.

16 BUL

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

DCP-130C_UG_BUL.book

DCP-130C_UG_BUL.book РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ DCP-130C Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства i Декларация за съответствие на Европейската комисия0 Производител Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho,

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране.

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J4410DW MFC-J4610DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се обадите на отдела за работа с клиенти Попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J4410DW

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

MFC-240C-BUL.book

MFC-240C-BUL.book РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ MFC-240C Декларация за съответствие на Европейската комисия съгласно разпоредбите на Директивата за Радио- и телекомуникационни крайни устройства i Декларация за съответствие

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL

Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Ръководство за потребителя DS-820W/DS-920DW DS-820W DS-920DW Версия F BUL Използване на документацията Благодарим ви за покупката на устройство на Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно