СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама Висше / Маркетинг и реклама,висше / Търговия на едро и дребно Руски Ms office; Word; Excel Машинен оператор Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с придобита ІІ-ра квалификационна група по ел. безопасност) Работник, сглобяване на детайли Средно Трудотерапевт Висше / Социална работа с деца и младежи,висше / Науки за образованието (педагогика),средно,висше / Социална работа и консултиране MS office Социален асистент Средно,Основно Специалист, труд и работна заплата Висше / Икономически науки (икономика) Ms office; Word; Excel; Internet Готвач Средно Ръководител, техническа поддръжка Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,висше / Електротехника и енергетика (електротехника) Представител, бизнес услуги Професионален колеж / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),с MS office Инженер, проектант Висше / Строителство (хидротехническо строителство, хидромелиративно строителство, В и К) Ms office; Word; Excel; Project и CAD софтуер Инженер, проектант Висше / Електротехника и енергетика (електротехника) Ms office; Word; Excel; Project, светотехнически софтуер Dialux, Relux и CAD софтуер Координатор, дейности Средно,Висше Немски Ms office; Word; Excel; Project Портиер Средно Модел Средно Турски, 2

2 1714 Работник, поддържане на железен път и съоръжения Средно,Основно етап Висше / Чужди езици и филологии (Френска филология, учител по чужд език) Френски Работа с компютър Водач, електрокар Средно Продавач, Интернет търговия Средно,Висше графични приложения Старши специалист Средно Техник, компютърни системи Висше / Компютърни науки (Информатика) 1866 Немски, MS office, Адмнистриране на Windows server (DNS, DHCP, Active Directory, Exchange) 1 Машинист, пътно-строителни машини Професионална квалификация (водач на челен кофачен товарач),средно Водач, мотокар Професионална квалификация (водач на мотокар),средно Продавач-консултант Средно Водач, мотокар Средно,Основно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Водач, мотокар Средно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Счетоводител Висше / Счетоводство и данъчно облагане -, счетоводни продукти Монтажник, дограма Средно (техническо),средно Асистент, офис Средно Немски База данни Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно,Основно Организатор дейности Висше,Средно Офис пакет Заварчик Средно (квалификация "Заварчик"),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (квалификация "Заварчик") Продавач-консултант Средно Представител, бизнес услуги Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),професионален кол MS office Шивач Средно,Без образование,начално,основно Работник, кухня Без образование Продавач, хранителни продукти Средно 1

3 1544 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална квалификация (готвач) Microsoft Office Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автотранспортна техника, ДВГ),Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (автотранспортна техника, ДВГ) Чистач/ Хигиенист Средно Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Операционни сиситем MS, Бази данни, C/C++, Microsoft, Visual studio, MFC, STL, WTL, SQL, TCP/IP Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Оператор, център за обаждания Висше Руски,, Чужди Word, Excel, Power Point Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски 1 Общ работник, строителство на 1560 сгради Основно Касиер Средно складова програма Продавач, хранителни продукти Средно Разработчик, интерактивно съдържание 1623 Касиер Професионален колеж,висше Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска филология, Приложна лингвистика - език и Немски език), Немски HTML; Wordpress, Office Малтийски,, Ms office; Word; Excel; Power Руски Point 3 Френски,, Немски MS office 4 Организатор, експедиция/товороразтоварна и спедиторска дейн Висше Общ работник, строителство на сгради Основно Организатор, работа с клиенти Средно,Висше ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет технологии, Софтуерно инжeнерство, ) MS SQL Server; Postgre; C++; C#; Net; Net Core; ASP; PHP; Python; познания по протоколи за пренос на информация и интеграция -TCP/IP; SOAP; REST WebAPI 1

4 1643 Общ работник Средно,Основно Камериер/камериерка Средно Рецепционист Средно Сервитьор Средно Машинен оператор, плетене Средно,Без образование,начално,основно Сервитьор Средно Шофьор, лекотоварен автомобил Средно Организатор, работа с клиенти Висше, Немски MS Office Пакетировач Средно Метач Без образование Сервизен техник Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ, КММ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ, КММ),Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електротехника и енергетика Барман Средно Общ работник Средно Метач Без образование Готвач Средно Служител, запитвания Средно Немски Оператор, контактен център 1609 Специалист, тестване софтуер Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, комп.системи, АИУТ),Висше / Математика Румънски, Word, Excel, Internet, Zendesk 1 Norwegian отлични компютърни умения без значение от операцинна система Барман Средно (+ ПК барман/сервитьор) Организатор, работа с клиенти Висше, Немски Ms office; Word; Excel; Internet Психолог, училищен Висше / Психология MS office Учител, практическо обучение Висше / Компютърни науки (учител) MS office Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика (Библиотекар, архивист) MS office ет Висше / Спорт (Лека атлетика) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (ПНУП-всички специалности) 2

5 1763 Портиер Средно Ръководител, компютърен кабинет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Информационни и комуникационни технологии - учител) Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Продавач-консултант Средно ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети ( език),висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) MS office 1 ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по изобразително изкуство) MS Office Психолог, училищен Висше / Психология (Магистър - психология) Чистач/ Хигиенист Основно етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (математика) етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по балет) Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПУП; ПУНУП) MS office етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (георграфия),висше / Науки за земята (учител по География) Ръководител, компютърен кабинет Висше / Компютърни науки (Информатика) MS office Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопед),висше / Терапия и рехабилитация (логопедия) етап Висше / Философия и етика (учител по Философия) етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, преводач, учител по английски език) Работа с компютър етап Висше / Чужди езици и филологии (Немска филология, учител по немски език, преводач) Немски Работа с компютър Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информационни технологии) етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музика) 1

6 ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Музикална педагогика) 1 етап Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология, учител по руски език, преводач) Руски Работа с компютър ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (БЕЛ),Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по музика) MS Office етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Изобразително изкуство) ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология - учител) етап Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология - учител) Помощник-директор, административно-стопанската дейност Висше / Икономически науки,висше (Техническо образование),висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Педагогическо образование) MS Office Логопед Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика; логопедия) MS Office ет Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература) MS Office Касиер Средно Руски, Работа с компютър Чистач/ Хигиенист Средно Възпитател Висше / Подготовка на начални учители (начална училищна педагогика) етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (пиано) Заварчик Средно (заварчик),средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик) Монтажник, метални конструкции Средно 4

7 1914 Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика Галванотехник Средно Бояджия, промишлени изделия Средно 1 Машинен оператор, металорежещи 1912 машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Готвач Средно 1 Координатор, управление на уеб 1908 сайт Висше / Икономически науки (икономика) Excel, Outlook Деловодител Средно / Икономически науки,висше / Икономически науки Интернет и ел. поща Младши експерт Професионален колеж / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Опазване на културното наследство),професионален колеж / Строителство (Опазване на културното наследство),висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (Опазване на културното наследство),висше / Строит MS office Чистач/ Хигиенист Без образование Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра или Акушерка) Чистач/ Хигиенист Без образование Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства Сервитьор Средно 5 Машинен оператор, миячна 1889 машина Средно Турски Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и компютърна графика) Отлични познания в работата по изготвяне на рекламни проекти в уеб дизайн, графичен дизайн и видео формат; Adobe Photoshop; Adobe AfterEffects; Adobe Illustrator; Corel Draw Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (КСТ) ASP.NET; MS Visual Studio; MS SQL Server; HTML;DHTML; CSS; Java script; Jquery Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор) Дезинсектор Средно Помощник-директор, учебната дейност Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети,висше / Подготовка на учители по специални предмети Word, Excel, Internet, Психолог, училищен Висше / Психология Word, Excel, Internet, 1

8 1899 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Начална училищна педагогика) Word, Excel, Internet, ет Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Word, Excel, Internet, Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) MS office Завеждащ, административна служба Средно / Счетоводство и данъчно облагане (оперативен счетоводител),висше / Финанси, банково и застрахователно дело (финанси),висше / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводство),основно / Икономически науки (икономист),средно / Секретарски и администрат MS office Чистач/ Хигиенист Средно Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Немски Помощник-възпитател Средно MS office Помощник-възпитател Средно Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на начални учители (учител по език),висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети ( език) Windows, Word, Excel, Internet Общ работник Основно,Средно Огняр Средно (оператор на парни и водогрейни съоръжения; експлоатация на парни и водогрейни съоръжения ),Средно / Електротехника и енергетика (оператор на парни и водогрейни съоръжения; експлоатация на парни и водогрейни съоръжения) Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална педагогика) Продавач-консултант Средно Медицинска сестра Професионален колеж / Здравни грижи Санитар Основно Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Италиански 2 Руски, Немски, 1595 Хост (хостеса) Средно Шофьор, лек автомобил до 9 места Средно Работник, сглобяване на детайли Основно 2 Общ работник, строителство на 1492 сгради Средно,Основно Общ работник Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Средно Шофьор, товарен автомобил Средно 1

9 1364 Работник, строителството Средно,Основно Машинен оператор, шиене Средно,Основно 4 Машинен оператор, преса за 1347 гладене Средно,Основно Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Основно,Средно,Средно / Електротехника и енергетика Заварчик Средно (заварчик),основно (заварчик),средно / Машиностроене, металообработване и металургия (заварчик) Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, Хидроинженер) MS Office, Билдинг Менаджер Инспектор, технически стандарти Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи),средно / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи) MS office Администратор, хотел Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време (туризъм),висше / Пътувания, туризъм и свободното време (туризъм) Немски, Ms office, Clock Evolution Огняр Средно,Професионална квалификация (огняр) Мияч, превозни средства (ръчно) Средно 1 11 етап Висше / Философия и етика работа с MS офис и елекронен дневник ет ет ет Висше / Български език и литература Висше / Чужди езици и филологии (-английски език) Висше / Чужди езици и филологии (-руски език) работа с MS офис и елекронен дневник 1 работа с MS офис и елекронен дневник 1 работа с MS офис и елекронен дневник 1 12 Чистач/ Хигиенист Средно 7 35 ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология) Word,Exel 2 36 етап Висше / Музикални и сценични изкуства Word, Exel 1 34 Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,Основно 1 21 Продавач-консултант Основно 1 20 Продавач-консултант Основно 1

10 1687 Ръководител звено, изследване и развитие Висше / Физика,Висше / Науки за земята (Физика, геофизика, метеорология) работа с наличен софтуер Статист Средно, Турски MS office Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно строителство; Водоснабдяване и канализация) 1645 Инженер, водоснабдяване и канализация умения за работа с Microsoft Office, Билдинг Менаджер 2 Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Строителство (ВИК инженер) MS office; AutoCad Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (информационни и комуникацинни технологии) Отлични познания за MS Linux, Android, MS SQL Server; Postgre; Java; JSON; XML; Objective -C; (message brokers) - TCP/IP; SOAP; REST WebAPI Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни икономически отношения; търговия; бизнес информационни системи.) Носач-товарач, стоки Средно Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Ms Windows; Ms Office; Ms Outlook Програмист, уеб сайтове Висше Опит с.net Framework; WEB API/ SignalIR; RDBMS, SQL(MySQL Server); ORMs (Entry Framework); задълбочени познания по ООР и принципите на проектиране Шивач Средно / Производствени технологии текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач),Основно / Производствени технологии текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач) 4 Руски,, 1858 Продавач-консултант Средно Немски 1 Общ работник, строителство на 1630 сгради Основно Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, 1

11 1562 Отчетник, счетоводство Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Администрация и управление (икономист) Ms Office Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, ситничар,пекар) Комплектовач Средно Животновъд Основно Метеоролог Висше / Физика (Приложна геофизика),висше (Физика, геофизика, метеорология) работа с наличен софтуер 1 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на 1523 електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, електротехник) Инженер, разпределение на електроенергия Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи) MS office Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) счетоводни продукти Касиер Средно,Висше 1511 Икономически анализатор Руски, складов софтуер VERSUS, Windows, Excel, Internet 2 Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Икономически науки (мениджмънт) MS office Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи) MS office, MS Windows, Outlook Express Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника,висше / Компютърни науки (информационни технологии) MS office 1 Инженер, разпределение на електроенергия Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи и мрежи) MS office Изпълнител Основно Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно Специалист, качество 1590 Касиер Средно,Висше 1574 Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер "Техническо законодателство и управление на качеството"), Руски, Литовски Word, Excel 1 Руски, складов софтуер VERSUS, Windows, Excel, Internet 2 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника),висше / Електротехника и енергетика (Хладилна техника) 1 ДБТ - Вълчи дол 1589 Касиер Висше,Средно 29, Руски складов софтуер VERSUS, Windows, Word, Excel, Internet 2 Техник, релейна защита и автоматика Средно (средно техническо; електротехника и електроника) MS office 3

12 49 55 етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) продукти и програми 1 Сортировач, предварителна сортировка Основно 1 33 Сервитьор Средно Немски Готвач Средно Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 54 етап Висше (учител) 1 51 етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1 50 Учител, практическо обучение Висше (учител по практика, с правоспособност инструктор МПС) 1 52 Шофьор, автобус 2 48 етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) 1 57 Лепач Основно 2 34 Кредитен специалист, банка Средно 1 31 етап 1 Машинен оператор, производство 56 на пликове и хартиени торбичк Средно (технически умения) 1 53 Чистач/ Хигиенист Средно 1 30 Монтажник Средно 3 13 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа 1 59 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале Висше / Математика 1 55 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Науки за образованието (Педагогика) 1 54 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика 1 52 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1 58 етап Висше / Икономически науки (Математика) Работа с компютър 1

13 48 Камериер/камериерка Основно Камериер/камериерка Основно 9 50 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 3 17 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (Учител в начален етап.) Работа с компютър 1 44 Помощник-готвач Основно 8 60 Работник, строителството 2 Учител, начален етап на основното 57 образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители 1 33 Електрозаварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия (Валиден паспорт за заварчик) 4 ДБТ - Долни Чифлик 274 Камериер/камериерка Основно 2 61 Учител, практическо обучение Висше / Хранителни технологии (готвач) компютърни умения 1 59 етап Висше / Приложни изкуства и занаяти (изобразително изкуство) компютърни умения 1 38 Работник, озеленяване Основно Общ работник Без образование,основно 1 54 етап Висше / Физика компютърни умения 1 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно 1 39 Чистач/ Хигиенист Основно 1 60 етап Висше / Математика компютърни умения 1 63 етап Висше / Спорт компютърни умения 1 62 Учител, практическо обучение Висше / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (администратор в хотелиерството) компютърни умения 1 56 етап Висше / История и археология компютърни умения 1 58 етап Висше / Музикални и сценични изкуства компютърни умения Камериер/камериерка Основно 2 47 Сътрудник, охрана 4

14 26 Камериер/камериерка 1 26 Медицинска сестра Професионален колеж / Медицина 1 57 етап Висше / Философия и етика компютърни умения етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Физика) Word 1 55 етап Висше / Чужди езици и филологии (английски език) компютърни умения Сервитьор Основно Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Спорт Word етап Висше / Чужди езици и филологии (Руски език) Word етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (математика) Word Общ работник Офис мениджър Средно Работник, животновъд Начално Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) Руски, работа със сценарийни компютърни системи Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,основно,професионален колеж 3 ДБТ - Провадия 363 Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга хуманитарна специалност) Руски Word, Excel,Internet Етикетировач (ръчно) Средно Продавач-консултант Средно Системен администратор Висше / Приложна информатика Работник, озеленяване Професионална квалификация / Градинарство (паркове и градини) Камериер/камериерка, хотел Основно ет Висше / Чужди езици и филологии ( език) Word Мияч, съдове (ръчно) Без образование Системен администратор Висше / Приложна информатика 4

15 256 Сервитьор Средно Камериер/камериерка Средно Рецепционист Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Техник, механик Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (техническо) Електромонтьор Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Обслужващ работник, промишлено производство Основно Медицинска сестра за социални дейности Висше / Здравни грижи 2 28 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА) 1 35 Работник, сглобяване на детайли Основно Продавач-консултант Средно Умения за работа с компютър Обслужващ работник, промишлено производство Основно етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (английски език) 1 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители Пакетировач Основно Машинен оператор, оцветяване на стъкло Средно,Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, пластмаси и стъкло Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика Чистач/ Хигиенист Основно Работник, полевъден Начално Медицинска сестра Висше / Здравни грижи 1 Машинен оператор, студено 287 пресоване на метал Основно Работник, археологически разкопки Начално Обслужващ, магазин Средно ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (бълг.език) 1

16 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Чужди езици и филологии (английски език),висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (английски език) 1 ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) 1 ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и информатика),висше / Математика 1 ет Висше / Чужди езици и филологии (английски език) 1 етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (английски език) 1

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно