Presentazione di PowerPoint

Размер: px
Започни от страница:

Download "Presentazione di PowerPoint"

Препис

1 Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които окабеляването не е разрешено или е особено скъпо. Настоящото решение дава възможност за свързване към жична пожароизвестителна система от група радио устройства. Това може да се осъществи посредством жичен/безжичен интерфейс, който функционира с двупосочна комуникация с честота 868 MHz. (макс. 32 устройства). Този набор от безжични устройства включва: разширителни модули, входни модули, изходни модули, оптични димни детектори, температурни детектори, оптично-термални детектори, пуш бутони и сирени. Сертифициране EN54 част 25

2 Код 80SC MC100 Централен модул Модул MC100 представлява устройство, което дава възможност за взаимодействие на безжична пожароизвестителна подсистема с конвенционална/цифрова система. MC100 се свързва жично към централните и безжично към радио устройствата. Този модул може да бъде свързан към конвенционална централа директно с линия за потребление или към цифрова пожароизвестителна централа посредством модула MC500 с код 80SC1E Радио комуникацията между MC100 и радио принадлежностите е двупосочна. Този модул може лесно да се конфигурира с помощта на компютър и софтуер WirelEx Fire чрез връзка RS232.

3 Максимално разстояние на радио комуникация: 200 m (на открито) Работна честота: 868 MHz Честотна модулация: FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност 5 dbm: (3mW) Електрозахранване: 9 Vcc 30 Vcc (обикновено 12 Vcc) Напрежението в конвенционалната линия е същото като захранващото напрежение. Максимално напрежение на сигнализираща аларма: 27 Vcc Максимална консумация на ток: 60 ma a 12 Vcc (в условия на сигнализиране) Работна температура: -30 C +50 C Тегло: 330 g Размери (с антена: ) 190 x 230 x 50 mm Размери (без антена): 120 x 160 x 50 mm IP фактор: IP51C Софтуер на конфигурацията Wirelex-Fire версия 5.0 и по-късна Сертифициране EN54 част 25 и част 18

4 Код 80SC3K10123 Разширителен модул ESPMC100 Разширителният модул ESPMC100 дава възможност за увеличаване на радио покритието. Модулът осъществява радио връзка с MC100 към други разширителни модули (ако е необходимо) ESPMC100. Комуникацията между модулите MC100, ESPMC100 и останалите полеви устройства (детектори, пуш бутони, сирени, I/O модули ) дава възможност за двупосочност на връзката. Този модул може лесно да се конфигурира с помощта на компютър и софтуер WirelEx Fire чрез връзка RS232. Разширителният модул изисква външно електрозахранване (без батерии).

5 Максимално разстояние на радио комуникация: 200 m (на открито) Работна честота: 868 MHz Честотна модулация: FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност 5 dbm: (3mW) Електрозахранване: 9 Vcc 30 Vcc (обикновено 12 Vcc) Напрежението в конвенционалната линия е същото като захранващото напрежение. Максимално напрежение на сигнализираща аларма: 27 Vcc Максимална консумация на ток: 60 ma a 12 Vcc (в условия на сигнализиране) Работна температура: -30 C +50 C Тегло: 330 g Размери (с антена: ) 190 x 230 x 50 mm Размери (без антена): 120 x 160 x 50 mm IP фактор: IP51C Софтуер на конфигурацията Wirelex-Fire версия 5.0 и по-късна Сертифициране EN54 част 25 и част 18

6 Код 80SC3L10123 MI100 Входен модул Входният модул MI100 представлява захранвано с батерии устройство, което предава състоянието на дадено устройство към централата посредством модула MC100. Входният модул разполага с контролира ON/OFF вход, който трябва да бъде свързан към съществуващия N/O контакт на контролираните устройство. В случай на затваряне на N/O контакта, входният модул MI100 изпраща съобщение за аларма до MC100. След това MC100 известява свързаната към централата аларма.

7 Комуникацията между MC100 и ESPMC100 е двупосочна. Максимално разстояние на комуникация с устройства: 200 m (на открито) Работна честота: 868 MHz Честотна модулация: FSK Брой на канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR2032 (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца IP фактор: IP65

8 Код 80SC3M10123 Изходен модул MU100 Изходният модул MU100 представлява захранвано с батерии устройство, което позволява активирането, промяната на състоянието и деактивирането на електрическите вериги, които са свързани към изхода. Командата за активиране/деактивиране се изпраща до централата посредством модула MC100 или модула ESPMC100. Модулът MU100 е оборудван с електрическа система с напрежение 12/24 Vdc и релейни изходи. Комуникацията между изходния модул и MC100 и/или ESPMC100 е двупосочна. Максимално разстояние на комуникация с устройства : 200 m (на открито) Работна честота: 868 MHz

9 Честотна модулация: FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) typical value Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR2032 (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца. Клас на защита IP65 Работна температура -30 C +55 C Само релеен изход Работна температура -10 C +55 C - 12/24 изход зададен като12 Vdc Работна температура 0 C +55 C - 12/24 изход зададен като 24 Vdc 12/24 Vdc максимален генериран ток: 12 Vcc (±10%): 40 ma 12/24 Vdc максимален генериран ток : 24 Vcc (±10%): 20 ma Релеен изход: максимално напрежение за превключване 30 Vcc Релеен изход : максимален ток за превключване : 2 A Релеен изход : максимална мощност за превключване : 60 W Сертифициране EN54 част 25 и част18

10 Код 80SD4W00123 Димен детектор FDO100 с база Оптичният димен детектор FDO100 информира централата (чрез модула MC100) за димна аларма. Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100.

11 Двупосочна комуникация Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR123 (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца IP степен IP21C Размери 110 mm x 65 mm включена база Тегло 130 g включена база Максимална влажност 95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част 25 и част18

12 Код 80SD5W00123 Оптично-термален детектор FDOT100 с база. Оптично-термалният детектор FDOT100 изпраща аларма, когато: количеството на дима в камерата надхвърли прага на алармата температурата или температурното изменение за даден период от време надхвърли прага на алармата. Оптично-термалният детектор информира централата (чрез модула MC100) за димна аларма Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100..

13 Двупосочна комуникация Максимално разстояние на комуникация с устройства : 200 m (на открито) Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца IP степен IP21C Размери 110 mm x 65 mm включена база Тегло 130 g включена база Максимална влажност 95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част7, част 5 и част 25

14 Код 80SD6W00123 Топлинен детектор FDT100 с база Топлинният детектор FDT100 изпраща аларма, когато температурата или температурното изменение за даден период от време надхвърли прага; Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100. Комуникацията между устройствата е двупосочна

15 Двупосочна комуникация Максимално разстояние на комуникация с устройства : 200 m (на открито) Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца IP степен IP21C Размери 110 mm x 65 mm включена база Тегло 130 g включена база Максимална влажност 95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част 5 и част 25

16 Код 80SB Пуш бутон PA100 с ръчно възстановяване на настройката Пуш бутонът PA100 изпраща аларма при ръчно активиране Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100. Комуникацията между устройствата е двупосочна

17 Максимално разстояние на комуникация с устройства : 200 m (на открито) Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца Размери 86 mm x 86 mm x 59 mm Тегло 186 g включена база Максимална влажност 95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част 11 и част 25

18 Код 80HS Сирена HPF100 с високоговорител Сирената HPF100 представлява известително устройство, което се активира от централата в случай на аларма. Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100. Комуникацията между устройствата е двупосочна

19 Максимално разстояние на комуникация с устройства : 200 m (на открито) Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Излъчвана мощност: 5 dbm (3mW) типична стойност Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация IP степен IP21C Тегло 130 g включена база Максимална влажност 95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част 3 и част 25

20 Код 80HS Лампа HPFL100 Светлинното сигнално устройство HP FL 100 представлява изходно устройство, което при активиране от централната пожароизвестителна система сигнализира чрез мигане за аларма или извънредни условия. Активиращият сигнал от контролния панел преминава през модула MC100 и през разширителните модули, ако има такива, които осигуряват покритие на безжичния модул ESPMC100. Аларменото съобщение може да достигне модула MC100 директно или посредством разширителния модул ESPMC100. Комуникацията между устройствата е двупосочна

21 Работна честота: 868 MHz Честотна модулация : FSK Брой на работни канали: 7 Време за предаване на съобщението 60 секунди предварително зададена стойност Основна батерия: Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията: 3 години при нормални условия на експлоатация Резервна батерия : Tipo CR123A (3 Vcc). Живот на батерията 2 месеца Честота на лампата: (избираема): 0,5 / 1Hz Интензивност на светлината (избираема): 0,5 / 1 Cd IP степен IP21C Размери 93 mm x 53 mm включена база Тегло 110 g включена база Максимална влажност 5%-95% RH Работна температура -10 C +55 C Сертифициране EN54 част 25

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint КОНВЕНЦИОНАЛНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА C400 КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПАНЕЛИ C400 Elkron има удоволствието да представи новата конвенционална линия C400 Новите конвенционални панели отговарят на изискванията на

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А Приложение към Решение... от... 201 г. РЕШЕНИЕ ххx от 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А РЕШЕНИЕ 226 от 22 май 201 г. за изменение и допълнение на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Elgroup Pleven

Elgroup Pleven ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ Изглед Обозначение Наименование/Описание Адресируеми панели Ед.цена CAD-150-1-Mini CAD-150-1 Адресируем пожароизвестителен панел за 1 луп. Възможност за влючване в лупа на

Подробно

BR_AE300_2017.pdf

BR_AE300_2017.pdf AE300 Интегрирана гласова оповестителна система AE300 Интегрирана Гласова Оповестителна Система AE300 е решение тип всичко в едно за взискателни гласови оповестителни системи, при които се изисква лесна

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно