Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Размер: px
Започни от страница:

Download "Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните"

Препис

1 Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни песни 2. Отново в детската градина 3. Обичам да пея и да играя 4. Песните, които най-много обичам 5. Знам и мога 6. Знам и мога X/4. 7. Знам и мога 8. Знам и мога X/5. 9. Обичам да танцувам Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Адаптира се към участие в музикални дейности. Включва се с интерес в певческата дейност. Изпълнява различни по тематика песни от репертоара на ДГ. Изслушва с внимание музикалните творби. Помни, разпознава и изпълнява изучавани песни. Открива разлики в характера на музиката при съпоставка на отделни творби. Установяване на умението да разпознава изучавани творби. Установяване на умението да разпознава тембъра на изучавани песни: Приятелю, подай ми ръка, Здравей, детска градина, Ставай, за градина приготви се, песни: Приятелю, подай ми ръка, Здравей, детска градина, Ставай, за градина приготви се, игра Радвам се да те видя песни: Честит рожден ден, детска градина, Приятелю, подай ми ръка, игра Радвам се да те видя творби по избор Установяване на умението да изпълнява ритмични движения. творби по избор Установяване на умението да възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. Установяване на умението да свири с детските музикални Установяване на умението да възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. Установяване на умението да свири с детските музикални Изразява с подходящи движения характера на музиката и изпълнява ритмично танцувалните движения. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. творби по избор творби по избор познавателна книжка Моята приказна пътечка към музиката, с. 3, пиеси: Валс (акордеон), Ръченица (акордеон), Съвременен танц, Хоро, Трите пъти, песен Валс английска песен, игра Танц с цветни кърпички, песни по избор, танцови пиеси по избор 90

2 10. Как се танцува валс Импровизира танцови стъпки и движения на валс. песни: Как се танцува валс муз. М. Шоселова, Валс английска песен, пиеси: Валс (акордеон), Валс Ф. Шопен, игра Танц с цветни кърпички X/ Есенни песни Изпълнява песните, като пресъздава емоционалното им съдържание. познавателна книжка, с. 4 песни: Есен муз. Б. Ибришимов, Есен върви през гората муз. М. Шоселова, Есен муз. М. Красев, Лястовички, Как пристига есента муз. М. Шоселова, 12. Звукова картина Падащи листа X/ Музиката и приказките 14. Музиката и приказките XI/ Танцова и маршова музика XI/ Избери подходящи движения според Е музиката 17. Народни музикални инструменти Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Изпълнява песните, като пресъздава емоционалното им съдържание. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Възприема и преживява емоционално съдържанието на музикални творби. Пресъздава съдържанието и характера на музиката с подходящи движения. Възприема и преживява емоционалното съдържание на музикалните творби. Пресъздава настроението на марша чрез характерните маршови движения. Пресъздава настроението на валса чрез характерните валсови движения. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, валсова, хороводна и съвременна музика. Реагира на темпови промени (бавно бързо) на звучаща музика. Разпознава слухово и визуално тъпан и кавал. Отличава солово от оркестрово изпълнение. подвижна игра Лястовички без гнездо познавателна книжка, с. 5, песни: Есен муз. Б. Ибришимов, Есен върви през гората муз. М. Шоселова, Есен муз. М. Красев, Лястовички, Как пристига есента муз. М. Шоселова, подвижна игра Птици на жици песни: Книжката с приказки, Вълкът от приказките, игра Спящата красавица познавателна книжка, с. 6, песни: Книжката с приказки, Вълкът от приказките игри: Спящата красавица, Чудо ряпа, пиеси: Кого срещнала житената питка, Храбрият оловен войник, Балерината и оловният войник песен Как се танцува валс муз. М. Шоселова, пиеси: Валс на цветята, Радецки марш валсови и маршови подвижна игра Аз ще те водя пиеси: Валс на цветята, Радецки марш, хоро Трите пъти познавателна книжка, с. 7 пиеси: Изпълнение на тъпан Изпълнение на кавал и тъпан, хоро Трите пъти 91

3 Е XI/10. Е 18. Празник на семейството 19. Музикални Тромпет Изпълнява песните, като пресъздава емоционалното им съдържание. песни: Детска рисунка, Моето семейство, Бебче, пиеси по избор Разпознава визуално и по тембъра тромпет в солово изпълнение. Изпълнява маршови движения. познавателна книжка, с. 8 пиеса Марш муз. Р. Шуман (тромпет) песен Ние маршируваме Методическо ръководство XI/11. Е 20. Музикални гатанки 21. Познай песента Е 22. Певец, музикант, слушател XII/ Зимен музикален календар 24. Песни за коледните празници XII/ Станенине, господине Визуално и слухово разпознава тембъра на тромпет, цигулка, пиано, акордеон, кавал, тъпан. Отличава солово от оркестрово изпълнение. познавателна книжка, с. 9 пиеси по избор за тромпет, цигулка, пиано, акордеон, кавал, тъпан песни: Песен гатанка (калинка), Песен гатанка (пчела), Песен гатанка (охлюв), Песен гатанка (паяк), песни по избор Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със познавателна книжка, с. 10, съответното заглавие. песни: Писмо, Коледно звънче Различава ролите на певеца, на музиканта и на слушателя. познавателна книжка, с. 11, Свързва характера на музикалните творби със съответните празници. познавателна книжка, с. 12, песни: Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета Формира представи за фолклорния празник Коледа. Изпълнява изразително познати песни. Формира представи за фолклорния празник Коледа. Свири с желание на детските музикални 26. Рождество е Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните Изпълнява изразително и с чувство песните. празници. Реагира на темпови промени. пиеса Снежна виелица песни: Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета познавателна книжка, с. 13 песни: Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета пиеса Коледарски буенек песни: Рождество е, Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета, пиеса Коледарски буенек 92

4 XII/ Звънче звънна, Коладе Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните празници. Изпълнява изразително и с чувство песните. 28. Коледен концерт Обобщава и затвърждава музикалния репертоар, свързан с коледните и новогодишните празници. Пресъздава емоционално и артистично характера на песните при солово и групово изпълнение. XII/ Новогодишни песни 30. Новогодишни песни Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. Проявява отношение към новогодишните обредни празнувания и желание да се включва в организиране на средата и празнуването. I/16. Реагира емоционално при изпълнение на песните. 31. Зимни песни Е 32. Музиката и Реагира емоционално при изпълнение на песните. Е зимата I/ Музикални картини Пресъздава емоционално и артистично с подходящи движения характера на песните. 34. Музикални картини Пресъздава емоционално и артистично с подходящи движения характера на песните. песни: Звънче звънна, Коладе, Рождествена нощ, Станенине, господине пиеса Коледарски буенек познавателна книжка, с. 14, песни: Звънче звънна, Коладе, Рождество е, Станенине, господине, Коледни меденки, Рождествена нощ, Гост на Коледа, Сто звънчета, пиеса Коледарски буенек, песни: Здрава, здрава годинчица, Сурва, весела година муз. Н. Николаев, Сурвакари муз. Х. Агасян, Срещу Нова година песни: Здрава, здрава годинчица, Сурва, весела година муз. Н. Николаев, Сурвакари муз. Х. Агасян, Срещу Нова година, игра Познай песента по думите, песни: Шаро и първият сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова подвижна игра Направи фигура песни: Песен на снежинката, Шаро и първият сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден пиеси: Зима (из Годишните времена ), Снежна виелица, подвижна игра Направи фигура песни: Зима муз. П. Хаджиев, Песен на снежинката, Шаро и първият сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден, пиеси: Зима (из Годишните времена ), Снежна виелица, игра Картинки от песнички песни: Зима муз. П. Хаджиев, Песен на снежинката, Шаро и първият сняг, Обичам зимата муз. М. Шоселова, Сладоледен рожден ден, пиеси: Зима (из Годишните времена ), Снежна виелица игра Картинки от песнички 93

5 I/ Звукова картина Зима 36. Свиря с детски музикални инструменти I/ Избери подходящото име 38. Слушам музика и рисувам II/ Обичам да слушам музика Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия. Открива разлики в характера на музиката при съпоставяне нa отделни творби. Определя настроението на музиката. Проявява творческо въображение. музикални произведения за зимата по избор познавателна книжка, с. 15, пиеси: Валс на цветята, Радецки марш, Игра на кончета песен Сладоледен рожден ден, подходящи за съпровод с детските музикални инструменти, игра Гъбки произведения по избор песни по избор пиеси: Утро, Танц на облаците, Игра подвижна игра Вертолети Внимателно изслушва от началото до края произведенията. познавателна книжка, с На концерт Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. II/ Малък композитор 42. Чуй моята мелодия! II/ Мила Бабо Марто Свири с желание на детски музикални Прави опити за самостоятелно съчиняване на съпровод. Свири с желание на детски музикални Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе позната мелодия. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Характеризира настроението на музикалните пиеси с подходящи Реагира на темпови промени. песни: Клоуни муз. М. Шоселова, Заигра се хоро голямо пиеси: Клоуни муз. Дм. Кабалевски, Празник (право северняшко хоро), Съвременен танц познавателна книжка, с. 17 пиеси: Танц на малките лебеди, Валс на цветята, Празник (право северняшко хоро) песен Измислена песничка пиеса Ритъм бокс песен Моя мила мамо игра Гъбки познавателна книжка, с. 18 песни: Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Бабо Марто, я кажи ни! пиеси: Кукувичка в гората, Безгрижната кукувичка, Мечка 94

6 44. Да се подготвим за мартен- ските тържества II/ Празникът на мама Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. песни: Маминият празник муз. М. Шоселова, Празникът на мама муз. М. Шоселова, Мила Бабо Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за индивидуална певческа изява. 46. Пролет, ела! Изпитва удоволствие от певческата дейност. Изпълнява изразително индивидуална певческа изява. песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за III/ Музиката и пролетта 48. Пролет, цветя и песни III/ Звукова картина Пролет Е III/26. Е 50. Малък музикант 51. Народни музикални Гайда Споделя впечатленията си от музиката. Проявява творческо въображение. Изпитва удоволствие от певческата дейност. Изпълнява изразително песните, като пресъздава настроението им. Проявява желание за индивидуална певческа изява. Проявява интерес и желание за свирене с детските музикални Използва детските музикални инструменти, за да възпроизведе част от позната мелодия. Разпознава визуално и по тембъра народния музикален инструмент гайда. Марто, Бабо Марто, я кажи ни! познавателна книжка, с. 19 песни: Мама муз. П. Хаджиев, Маминият празник муз. М. Шоселова, Празникът на мама муз. М. Шоселова Бебе-баба песни: Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, Маминият празник муз. М. Шоселова, Празникът на мама муз. М. Шоселова пиеси: Кукувичка в гората, Безгрижната кукувичка, Мечка познавателна книжка, с. 20 песни: Пролетно е муз. М. Шоселова, Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, Маминият празник муз. М. Шоселова, Празникът на мама муз. М. Шоселова, Жабче-жабуранче песни: Пролет муз. П. Хаджиев, текст Д. Гундов, Пролетно е, Мила Бабо Марто муз. В. Койчев, Мама муз. П. Хаджиев, Маминият празник муз. М. Шоселова, Жабче-жабуранче пиеса Валс на цветята познавателна книжка, с. 21 песни: Птича веселба, Пролет муз. П. Хаджиев, пиеса Славейчето в розовия храст познавателна книжка, с. 22 песни: Малки музиканти, Под нашта стряха, Птича веселба, Пролет муз. П. Хаджиев пиеси по избор познавателна книжка, с. 23 песен Хоро муз. Д. Христов, пиеса Право хоро изпълнение на гайда 95

7 Е 52. Какво може гайдата III/ На концерт сме. Да слушаме! 54. Познай по мелодията III/ Кой изпълнява музиката Е 56. Познай инструмента IV/ В очакване на Великден 58. Великден бият камбани IV/ Песни за празници пролетните Разпознава визуално и по тембъра народния музикален инструмент гайда. Импровизира танцови стъпки на хороводна музика. Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. Отгатва тембрите на познатите народни музикални Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. песни: Хоро муз. Д. Христов, Хорце муз. П. Хаджиев, пиеси: Право хоро изпълнение на гайда, Родопски мотиви песни: Под нашта стряха, Хоро муз. Д. Христов, Хорце муз. П. Хаджиев игра Танц с кърпичка фолклорни пиеси по избор Различава ролите на музиканта, певеца, изпълнителя. песни: Цветница Трендафиле, росно цвете Отгатва тембрите на познатите народни и класически музикални Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с Великден. Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с Великден. Има обобщена представа за пролетните фолклорни празници. Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните празници. игра Познай инструмента песни: Цветница, Трендафиле, росно цвете пиеси по избор за пиано, цигулка, акордеон, тромпет, тъпан, кавал, гайда песни: Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Трендафиле, росно цвете, Великденче песни: Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Цветница, Трендафиле, росно цвете, Великденче песни: Ой, Лазаре, Лаленце се люлее, Цветница, Трендафиле, росно цвете, Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Великденче подвижна игра Разминаващи се редици 96

8 60. Песни за пролетните празници Емоционално възприема и възпроизвежда песни, свързани с пролетните народни обичаи. Свързва характера на музикалните творби със значението на съответните обичаи. IV/31. Е Е 61. Знам и мога 62. Знам и мога IV/ Знам и мога V/ Знам и мога 65. Приспивна Е песен, танц, марш Установяване на умението да разпознава изучавани творби. Установяване на умението да разпознава тембъра на изучавани Установяване на умението да изпълнява повтарящи се ритмични движения и танцови стъпки маршови, валсови и хороводни движения. Установяване на умението да възпроизвежда различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Установяване на умението да използва детските музикални инструменти за съпровод. Установяване на умението да възпроизвежда различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Установяване на умението да използва детските музикални инструменти за съпровод. Възприема творби с различно емоционално съдържание. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова и валсова музика. 66. Аз пея, танцувам, вам Е марширу- Проявява емоционално отношение при слушане и изпълнение на музика. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи от танц. V/ Празник на азбуката Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. песни: Ой, Лазаре, Лаленце се люлее, Цветница, Трендафиле, росно цвете, Великден муз. В. Койчев, Прекръстване, Чук-чук, яйчице, Великденска песен популярна песен, Великденско петле, Великденче, До две се люлки люлеят игри: Познай по мелодията, Разминаващи се редици творби по избор творби по избор творби по избор творби по избор песен Как се танцува валс муз. М. Шоселова пиеси: Приспивна мелодия, Приспивна песен муз. В. Стоянов, Марш муз. Р. Шуман, Радецки марш песен Как се танцува валс муз. М. Шоселова пиеси: Върви, народе възродени (духов оркестър), Марш муз. Р. Шуман, Радецки марш песни по избор танцови пиеси по избор игра Танц с кърпичка песни: Св. св. Кирил и Методий, Хей, божурко, Новата книжка, пиеса Върви, народе възродени (духов оркестър) 97

9 68. Песен за дъгата V/ Музикална ваканция 70. Музикална ваканция V/ Празник на детето 72. Да посрещнем песни лятото с Развива певчески умения и артистичност при изпълнението си. Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. познавателна книжка, с. 24 песни: С бои от дъгата, Рам-там-там от репертоара за изпълнение Емоционално възприема и възпроизвежда музикални творби. познавателна книжка, с. 25 Разпознава и назовава произведения от репертоара за изпълнение и слушане. Проявява емоционално отношение при слушане и изпълнение на музика. Изявява предпочитание към определени музикални творби и мотивира избора си. песни: Синя песен, С бои от дъгата, Рам-там-там от репертоара за изпълнение песни: Балони, Синя песен, С бои от дъгата, Рамтам-там от репертоара за изпълнение игра Гатанките на кълвача познавателна книжка, с. 26 песни: Първи юни, Сапунени балончета, Балони от репертоара за изпълнение от репертоара за изпълнение 98

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Из ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО МУЗИКА 4. КЛАС ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА 32 учебни седмици по 1,5 часа 48 часа Изграждане на основите на музикалното развитие на учениците

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА

... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА ... /ЛОГО НА УЧИЛИЩЕТО/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО УЧЕБНИКА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА Утвърждавам:... Директор: (име и фамилия) Уроци за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ КЪМ УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС Издателска къща РИВА София 2 Доц. д-р Адриан Георгиев, Мая Андасорова, Рая Ковачева, автор, 2017 г. Веселин Праматаров, библиотечно оформление, 2017 г

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС "ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ" ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ

ПРОГРАМА: ПЕТЪК ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС ДИМИТЪР ГАЙДАРОВ ГР. КАЗАНЛЪК юни 2019 РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА ПЕТ РЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕЯТА НА 07.06.2019 ПЕТЪК РЕД ЧАС ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1 13:30 Женска фолклорна група към Клуб на пенсионера Розова долина Казанлък Роден край, Бяла Марийка, Майко, Българийо Ръководител: Величка

Подробно

generated pdf

generated pdf Носител на наградата Нестинарка тази година е проф. д-р Костадин Бураджиев понеделник, 26 август 2019 Публикувано от: Радостин Рачев * Призът ще бъде връчен на церемонията по откриване днес от 20.30 часа

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура е насочено

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

kniga_daskal_4klas_muzika.indd

kniga_daskal_4klas_muzika.indd МУЗИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Толедова Любомира Христова Пепа Запрянова МУЗИКА 4. КЛАС общообразователна подготовка КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Милка Иванова Толедова

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина, за учебната 2016/2017 г., съгласно

Подробно

ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ

ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ ПЕНКА МИНЧЕВА КРАСИМИРА ФИЛЕВА ДИАНА КАЦАРОВА КНИГА за УЧИТЕЛЯ Пенка Минчева Красимира Филева Диана Кацарова КНИГА за УЧИТЕЛЯ по музика за четвърти клас ПРОСВЕТА София Пенка Пенчева Минчева, Красимира

Подробно

generated pdf

generated pdf Бургас отбелязва Великден с хоров концерт от Моста четвъртък, 17 април 2014 Публикувано от: Радостин Рачев С грандиозен великденски концерт на открито Бургас ще отбележи тази година най-големия християнски

Подробно

Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то

Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то Светъл коледен празник в училище Никола Вапцаров в гр. Грац, Австрия Родното огнище е най-хубавото място за посрещане на Рождество Христово. Именно то - огнището бе центърът в декора за детския празник

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

generated pdf

generated pdf Великденски базар, любими герои и празнични концерти очакват бургазлии за Великден четвъртък, 25 март 2010 Публикувано от: Радостин Рачев С двумесечен великденски базар ще започне богатата празнична програма

Подробно

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал

Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читал Брой 21 м. август, 2017г. Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.издава се с цел популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище Н.Й.Вапцаров - с. Соколаре, Пенсионерски клуб Нов

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура в XI и XII

Подробно

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ”

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ- СПЕЦИАЛНОСТ „ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ” А Н О Т А Ц И Я Дисциплината Български народни танци има за основна цел да запознае и подготви и студентите от специалността Етномузикознание с най-характеррните и стилни танцови образци,типични за отделните

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно