OPERATING NOTES

Размер: px
Започни от страница:

Download "OPERATING NOTES"

Препис

1 ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на етикета за безжична LAN мрежа. Този наръчник обяснява процедурата по регистриране на климатика (сдвояване на безжичен LAN адаптер) Относно метода за инсталиране на W-LAN адаптер, моля, вижте наръчника за експлоатация, приложен към безжичния LAN адаптер или климатика. Моля, вижте в наръчника за използване на мобилното приложение за повече информация как да го използвате. Android е регистрирана търговска марка на Google Inc. IOS e търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и се използва с разрешение. Наименования на части Вътрешен модул Индикаторни лампи Безжична LAN индикаторна лампа Регистриране на климатик (сдвояване на безжичен LAN адаптер) ЗАБЕЛЕЖКИ: Преди да започнете това настройване, изчакайте поне 60 секунди след като климатикът бъде включен в електрическата мрежа (чрез прекъсвач или щепсел). Проверете дали смартфонът или таблетът е свързан с безжичния рутер, към който свързвате климатика. Настройването няма да работи ако той не е свързан към същия безжичен рутер. За да контролирате 2 или повече климатика с един и същ смартфон или таблет, извършете повторно настройването на избрания режим. Съдържанието на екрана е предмет на промяна в резултат на актуализации на мобилното приложение и може да не съвпада с действителния екран. (продължава на следващата страница) ЧАСТ (Bg)

2 Процедурата за настройване варира в зависимост от следните точки: - управление на климатика - версията на операционната система на вашия смартфон или таблет - режима на връзката (Ръчен режим или Бутонен режим) За дистанционно управление тип А За дистанционно управление тип B Версия на операционната система Режим на връзката Версия на операционната система Ръчен режим Операционна система Android Бутонен режим Ръчен режим ios 11 или по-нова ios Бутонен режим ios 10 или по-стара Бутонен Ръчен режим режим Режим на връзката Операционна система Android Бутонен режим Ръчен режим Ръчен режим 11 или по-нова Бутонен режим ios 10 или по-стара Бутонен Ръчен режим режим

3 <За дистанционно управление тип А> Ръчен режим (Андроид тип А) Ръчен режим (За операционна система Android) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато се покаже само часовникът. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешния модул ще мига. (Продължава на следващата страница)

4 <За дистанционно управление тип А> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на адаптера за безжичнна LAN мрежа, с който се свързвате. 11 Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа. Connect device 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect device] ( Свързване на устройство ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect device на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено.

5 <За дистанционно управление тип А> Ръчен режим (ios11 или по-нов тип A) Ръчен режим (За ios 11 или по-нова) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато се покаже само часовникът. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. (Продължава на следващата страница)

6 <За дистанционно управление тип А> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Изберете [Continue] ( Продължи ) Continue Connect 11 Въведете идентификатора SSID и PIN кода, упоменати на етикета за безжична LAN мрежа. Идентификатор SSID Въведете AP-XXXX с главни букви. Изпишете следните 12 знака с малки букви. AP-XXXX- xxxxxxxxxxxx С главни букви С малки букви (12 знака) Connect PIN PIN кодът не е наличен за някои модели. 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect ] ( Свържи ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено. Registration is now complete

7 <За дистанционно управление тип А> Ръчен режим (ios10 или по-стар тип A) Ръчен режим (За ios 10 или по-стара) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато се покаже само часовникът. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. (Продължава на следващата страница)

8 <За дистанционно управление тип А> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Отворете [Setting] ( Настройка )-> [Wi-fi], като следвате инструкциите в мобилното приложение. Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на климатика, с който се свързвате. 11 Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа. Connect device 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect ] ( Свържи ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено. Registration is now complete

9 <За дистанционно управление тип А> Бутонен режим (За дистанционно управление тип A) Бутонен режим (За операционна система Android, ios) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато се покаже само часовникът. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. (Android) (ios) 5 Изберете [Button Mode] ( Бутонен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 6 Натиснете бутона WPS на безжичния рутер към който се свързвате. Вижте в наръчника за експлоатация на безжичния рутер къде се намира този бутон и как да го натиснете. Безжичен рутер 7 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 8 Натиснете. (Продължава на следващата страница)

10 <За дистанционно управление тип А> 9 Изберете, като използвате. 10 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. Когато адаптерът за безжична LAN мрежа намери свързваща безжична LAN точка за достъп, мигането ще стане бавно. ЗАБЕЛЕЖКИ: Преди да продължите към следващата стъпка се уверете, че сте проверили, че мигането се е променило. (Включен/изключен = 1 секунда/1 секунда) (Включен/изключен = 2 секунди/0,5 секунди) 11 Натиснете [Register] (Регистрирай) на екрана на мобилното приложение, за да се стартира връзката с безжичния рутер. Register Registration is now complete на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено.

11 <За дистанционно управление тип B> Ръчен режим (Андроид тип B) Ръчен режим (За операционна система Android) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато индикаторите му се изключат. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. (Продължава на следващата страница)

12 <За дистанционно управление тип B> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на адаптера за безжичнна LAN мрежа, с който се свързвате. 11 Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа. Connect device 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect device] ( Свързване на устройство ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect device на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено.

13 Ръчен режим (ios11 или по-нов тип B) Ръчен режим (За ios 11 или по-нова) <За дистанционно управление тип B> *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато индикаторите му се изключат. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. (Продължава на следващата страница)

14 <За дистанционно управление тип B> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Изберете [Continue] ( Продължи ) Continue Connect 11 Въведете идентификатора SSID и PIN кода, упоменати на етикета за безжична LAN мрежа. Идентификатор SSID Въведете AP-XXXX с главни букви. Изпишете следните 12 знака с малки букви. AP-XXXX- xxxxxxxxxxxx С главни букви С малки букви (12 знака) Connect PIN PIN кодът не е наличен за някои модели. 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect ] ( Свържи ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено. Registration is now complete

15 <За дистанционно управление тип B> Ръчен режим (ios10 или по-стар тип B) Ръчен режим (За ios 10 или по-стара) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато индикаторите му се изключат. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. 5 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 6 Натиснете. 7 Изберете, като използвате. 8 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. (Продължава на следващата страница)

16 <За дистанционно управление тип B> 9 Изберете [Manual Mode] ( Ръчен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 10 Отворете [Setting] ( Настройка )-> [Wi-fi], като следвате инструкциите в мобилното приложение. Изберете SSID идентификатора (мрежовото име) на климатика, с който се свързвате. 11 Въведете PIN кода, написан на адаптера за безжична LAN мрежа. Connect device 12 Изберете безжична LAN точка за достъп, с която се свързвате. Въведете паролата на безжичната LAN точка за достъп и натиснете [Connect ] ( Свържи ). W-LAN Access Points Home AP XYZ AP ABC123 Connect на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено. Registration is now complete

17 <За дистанционно управление тип B> Бутонен режим (B) Бутонен режим (За операционна система Android, ios) *Легенда за LED индикатора: Изключен Включен Мигащ Във всякакво състояние ЗАБЕЛЕЖКИ: Ако не натискате никакви бутони на управление за 60 секунди, дисплеят му ще се върне в първоначалния си вид. 1 Натиснете на управление, докато индикаторите му се изключат. 2 Стартирайте мобилното приложение. 3 Влезте с вашия имейл адрес и парола след показването на екрана на мобилното приложение. ( Address) () Sign In 4 Натиснете бутона [], за да добавите нов климатик. (Android) (ios) 5 Изберете [Button Mode] ( Бутонен режим ) на екрана на мобилното приложение. Button Mode Manual Mode 6 Натиснете бутона WPS на безжичния рутер към който се свързвате. Вижте в наръчника за експлоатация на безжичния рутер къде се намира този бутон и как да го натиснете. Безжичен рутер 7 Натиснете на управление за повече от 5 секунди. ще бъде показан на дисплея на управление. 8 Натиснете. (Продължава на следващата страница)

18 <За дистанционно управление тип B> 9 Изберете, като използвате. 10 Натиснете. на вътрешното тяло ще мига. Когато адаптерът за безжична LAN мрежа намери свързваща безжична LAN точка за достъп, мигането ще стане бавно. ЗАБЕЛЕЖКИ: Преди да продължите към следващата стъпка се уверете, че сте проверили, че мигането се е променило. (Включен/изключен = 1 секунда/1 секунда) (Включен/изключен = 2 секунди/0,5 секунди) 11 Натиснете [Register] (регистрирай) на екрана на мобилното приложение, за да се стартира връзката с безжичния рутер. Register Registration is now complete на вътрешния модул ще се включи. Настройването е завършено.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Control no:

Control no: Smart Access Работна процедура A. Предварително условиe... 2 1. Съвместимост със смартфон... 2 2. Избор на кабел... 2 a. Устройства на Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Устройства на Apple (iphone 5/5c/5s)...

Подробно

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea

Упътване за употреба на Wi-Fi управление за климатици Midea Упътване за упoтреба QR код A (Android) QR код B (ios) ВНИМАНИЕ! QR код A и QR код B служат единствено за изтегляне на приложението. Забележка: внимателно прочетете това упътване, преди да започнете работа

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WH-XB700 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалк Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението Sony Headphones Connect до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

Подробно Кратка инструкция за инсталиране (За Windows & Mac OS) Външна HD P2P IP Камера Mодел:FI9803EP Mодел:FI9803P Mодел:FI9903P Съдържание на опаковката IP Камера Адаптер CD Ethernet Кабел Монтажна стойка Wi-Fi

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия 1C.91 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД, нац. тел

СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия 1C.91 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД,   нац. тел СЕДМИЧЕН (ПРОГРАМИРУЕМ) ТЕРМОСТАТ серия C.9 (хроно- термостат) Инструкция за експлоятация Български език РУВЕКС АД, www.ruvex.bg нац. тел. 0700 4 04 B Finder Bliss СЪДЪРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави

Помощно ръководство Безжични стерео слушалки WI-SP500 Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да прави Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси. Първи стъпки Какво можете да правите с помощта на функцията Bluetooth За гласовите указания Приложени аксесоари Проверка на съдържанието на

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

SoftwareDoc.docx

SoftwareDoc.docx Описание на програмата SwitchManager СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 ИНСТАЛИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ МОДУЛ... 2 СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА... 3 РЕЖИМИ НА РАБОТА НА УСТРОЙСТВОТО... 6 WI-FI НАСТРОЙКИ...

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно