ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201"

Препис

1

2

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305, община Съединение, област Пловдив. Ползвател Масив Имот с регистрирано правно основание Площ дка Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Площ дка Дължимо рентно плащане в лв. Собственик "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" "ЮЛТАБАК" ЕООД "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ПЕТЪР СТОИЛОВ ИЛИЕВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" НИКОЛА НЕНЧЕВ МАРКОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ "ДЕС 93-ДЕСИСЛАВ ГЕНОВ" ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ОБЩО за ползвателя (дка) "ЖИТЕН КЛАС 1" ЕАД ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ "ЖИТЕН КЛАС 1" ЕАД МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА ОБЩО за ползвателя (дка) "МАРКО-2003" ЕООД "ЮЛТАБАК" ЕООД "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО СТОЯНОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЕЛИЗАРА КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗХ "МАРКО-2003" ЕООД ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА "МАРКО-2003" ЕООД "ЮЛТАБАК" ЕООД "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ДАФИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВСКА и "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ и "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАСА ИВАНОВА БЕЛАКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ЦВЯТА ИВАНОВА МУХОВСКА "МАРКО-2003" ЕООД ВИДА СТОЯНОВА КРОЕЖОВА "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ТУФКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БИРОВ

4 "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОМА ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД КАТЕРИНА АНДОНОВА ФИДАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕЛЕНА АНДОНОВА ЧЕВИКЯН "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ПОПЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД СОФКА КОСТАДИНОВА САНДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЗЛАТА ИВАНОВА ХАРБАЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "МАРКО-2003" ЕООД ГАЛИНА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГАЛИНА КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД АНТОАНЕТА ИВАНОВА СОНТОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТРИЯ ИВАНОВА БИРОВА "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ПЕТКОВ ПИРГОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЛАЗАР МИНЧЕВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАНКА ВИДОЛОВА ЦАНКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА "МАРКО-2003" ЕООД ЦОНЧО КОСТАДИНОВ АНЧЕВ и "МАРКО-2003" ЕООД РАДА ЗАПРЯНОВА СЕЛИМОВА и "МАРКО-2003" ЕООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПЛАЧКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТО БОЖИЛОВ БОЖИЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО СТОЯНОВ СТОЙНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ "МАРКО-2003" ЕООД МИТКО ЙОРДАНОВ ГУШМАШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЮРГА СТОЯНОВА КАРАГЯУРОВА "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ДАФИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВСКА и "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ДИМОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ТОДОРОВ КАЗАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРКО 2003 ЕООД и "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДОБРЕВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИВАНОВ ЕЛЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ

5 "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС ЙОНЧЕВ ГЕРМАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ЙОРДАНОВ ГЕРМАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ НЕНЧЕВ ИНДЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ ЧОЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД МАНОЛ ДИМИТРОВ НЕЙКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС СТОЯНОВ ВАРДАРСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПАВЕЛ НЕЙКОВ ПАВЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД РУЖА ПАВЛОВА КУЗЕВА "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА КОЛЕНКОВА "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕРМАН ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД "ВЕНЖОР АГРО" ООД "МАРКО-2003" ЕООД ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ИНДЖОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЪРБА ТОДОРОВА ХРИСТОСКОВА "МАРКО-2003" ЕООД "ЖИТЕН КЛАС 1" ЕАД "МАРКО-2003" ЕООД АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД НЕДА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА и "МАРКО-2003" ЕООД МАРИАНА МАТЕЕВА КУРШУМОВА "МАРКО-2003" ЕООД ПЕНКА МАТЕЕВА ИЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ИЛИЯ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНА БОНОВА РАДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА ЧАУШЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЮСЕИН МУСТАФОВ МУТОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ВАКЛИН ТОДОРОВ ВАКЛИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ

6 "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ДОНКА ТОДОРОВА ЯНКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕНА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ДОБРЕВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД СТАНЬО ЦОНКОВ СТАНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ВИДА СТОЯНОВА КРОЕЖОВА "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТОС ТОДОРОВ ДЖОНЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ХРИСТОСОВ ТОДОРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР АТАНАСОВ БОНЕКОВ и "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ТАНЧЕВ ДОНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ "МАРКО-2003" ЕООД МИЛКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ "МАРКО-2003" ЕООД АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА "МАРКО-2003" ЕООД НЕДА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ПАВЛОВ и "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН И ПЕТКО ТОДОРОВИ БЕЛАКОВИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР БОРИСОВ БЕШЛИКОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЙЧО ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТАНКА ВЪЛКОВА СЛАВОВА и "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТРА АТАНАСОВА БЕШЛИКОВА "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТРА НИКОЛОВА ЕФЕНДЕВА "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД "ПАСО 2002" ЕООД "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА МИНЧЕВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БИРОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛИНКА ЕНЕВА ИМАНДИЕВА и "МАРКО-2003" ЕООД ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ "МАРКО-2003" ЕООД ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС НИКОЛОВ МИНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД "ПАСО 2002" ЕООД "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА "МАРКО-2003" ЕООД БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА

7 "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ЦОНА ГЕОРГИЕВА ТУФКОВА "МАРКО-2003" ЕООД МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА "МАРКО-2003" ЕООД ТОДОР СТАНЕВ ЯНЪКОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА ИГНАТОВ СТАНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ "МАРКО-2003" ЕООД КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ "МАРКО-2003" ЕООД ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО НЕДЕЛЕВО "МАРКО-2003" ЕООД ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ "МАРКО-2003" ЕООД АТАНАС НИКОЛОВ МИНЧЕВ "МАРКО-2003" ЕООД ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ "МАРКО-2003" ЕООД НИКОЛА АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД ДИМО АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ "МАРКО-2003" ЕООД НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ГЕОРГИ ДИМОВ АПОСТОЛОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ПЕНЧО КИРИЛОВ ПАПАЗОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ДОНЧО НИКОЛОВ ГАТЕВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ТОДОР ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ЛОЗАНОВА- ТОЛЕВА ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " КОСТАДИН ХРИСТОСОВ ТОДОРОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " ВАКЛИН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " БОРИС ПЕТРОВ ДИНКОВ ЕТ "ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ " СТОЯН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ НИКОЛА МИНЧЕВ ИВАНОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ СТОЙНА НИКОЛОВА ИНДЖОВА ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ПЕТЪР ВИДОЛОВ ПЕТРОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ МАРКО 2003 ЕООД ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ВЪЛКО ЛИЛОВ ВЪЛКОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ВРЪБКА НЕДЕЛЕВА ЧУМПОВА ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ПЕНА НЕДЕЛЕВА АРАМАЗОВА ЕТ ИЛИЯ МИТОВ СТОИЛ ЛАЗАРОВ КРОЕЖОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ КРОЕЖОВ ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ИВАНКА ТОСКОВА ГЕШЕВА и ЕТ ИЛИЯ МИТОВ ИВАН ГЕРМАНОВ ДЖОНЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БОНО АТАНАСОВ БОЖИЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЦВЯТКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ

8 ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР АТАНАСОВ БОНЕКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАРКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАКЛИНОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БОНО АТАНАСОВ БОЖИЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРОЙСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОЯН ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛА ИГНАТОВ ГАТЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ВЕЛИЗАРА КИРИЛОВА ГЕНЧЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ НЕЙКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АТАНАС АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ПЕТКОВ АПОСТОЛОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЛАЗАР МИНЧЕВ ИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НЕЙКО ДИНКОВ НЕЙКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" МИЛЕНА ДЕМИРОВА ПАВЛОВА и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" МАНЬО ТОДОРОВ КАРАИВАНОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ИВАН СТОЯНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АТАНАС НИКОЛОВ МИНЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕСЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕЛКО КОСТАДИНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТКО СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АТАНАСА ПЕТКОВА ПЛАЧКОВА и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОЯНА ИЛИЕВА ПОПОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БОРИС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СИМЕОН МИТЕВ СИМЕОНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЗЛАТКА КИРИЛОВА АТАНАСОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" МЛАДЕН РАНГЕЛОВ БАЛЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" АСЕН ЯНКОВ АТАНАСОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СТОЯНА ИЛИЕВА ПОПОВА

9 ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" "ЮЛТАБАК" ЕООД ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТКО ВАСИЛЕВ ТАНОВСКИ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР СТЕФАНОВ БАРАШКИ и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕНА ДИМИТРОВА КУЗЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" СОФИЯ ПЕТРОВА СТОЙКОВА и ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЦВЕТАНА НЕДЯЛКОВА ПУНЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ПЕТЪР ВАСИЛЕВ НИКЛЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ЦОНА ГЕОРГИЕВА ТУФКОВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"ЕМИЛ ЧАУШЕВ" ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА ОБЩО за ползвателя (дка) ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТРИНА ЗАПРЯНОВА БОЖИЛОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ВИДОЛОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОНА ПЕТРОВА ПЛАЧКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ВЪЛКОВА ВАКРИЛОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЯНСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ГАТЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР СТАНЕВ ПЕТКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ХРИСТО СТОИЛОВ КЪРДЖЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР СТАНЕВ ЦОНЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС НЕНОВ ДОЙЧЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВАКЛИН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ АНГЕЛОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОТА ГЕОРГИЕВА ДАНЧОВСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАНЧО ГЕОРГИЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" "ВЕНЖОР АГРО" ООД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАКЛИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДКА ЗАПРЯНОВА ГРОЗДЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СЛАВКА ЗАПРЯНОВА БАЛАБАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЬО ВИДОЛОВ КОЛЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЙОНА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАСА ПЕТКОВА ПЛАЧКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ВИДОЛОВ ИНДЖОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ИНДЖОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ДЕЛКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ

10 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БОРИС ТОДОРОВ ЯНЪКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТАНЬО ТОДОРОВ АНЪКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВИДОЛ ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ПАВЛОВ ЙОЦЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЪРБИНКА БОЖИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ПЕТКОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН БОЯНОВ БЕЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЪРБА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СЛАВА ПЕТКОВА ПЛАЧКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОТА СТАНЕВА ЧУНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО СТОЯНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИВЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВАСИЛ СТОЯНОВ СТОЙНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛИНА ИГНАТОВА ИВАНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛАЛКА ИГНАТОВА БОЗУКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БОРИС ТОДОРОВ ЯНЪКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИНА ЗАПРЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТАНКА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛАЗАР МИНЧЕВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВАКЛИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАНКА ПЕТРОВА КОВАШКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР СТОЯНОВ КОСТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛИЛО АТАНАСОВ ВЪЛКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СПАС ГЕОРГИЕВ АГУПКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТЕФКА ИЛИЕВА ЗАЙКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТУФКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МИЛЕНА АЛБЕНОВА КОСТАДИНОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРГАРИТА ИЛИЕВА ТУФКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЧАПКЪНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИКА СЛАВЧЕВА КАНЛИЙСКА

11 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС ДИМИТРОВ АГУПКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТЕФКА ИЛИЕВА ЗАЙКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦИНКОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МЕТОДИ ВАСИЛЕВ ДЖИНГАРОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОШКО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЬО ДИМИТРОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НЕНО РАНГЕЛОВ ПЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИЯ КОСТАДИНОВ САМОКОВАРЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АНДОН ГЕОРГИЕВ МАЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН АТАНАСОВ ХАРБАЛИЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛИНКА ДОЙЧЕВА ПОПОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦАНКО АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЕЛЕНА ЦАНКОВА КОВАЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАРБАЛИЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ ПЕТКОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВАКЛИН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАНЧО ГЕОРГИЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН КОСТАДИНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" "ЖИТЕН КЛАС 1" ЕАД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЛАДИМИР ЕНЕВ БУРОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТРА ДИМИТРОВА ТЮТЮКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НЕЛА ГЕОРГИЕВА ВРАЧЕВА-ИЛИЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МЕТОДИ ПЕТРОВ ТУФКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТАНЬО ЦОНКОВ СТАНЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦВЕТКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦАНКО АНГЕЛОВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР НЕДЕЛЕВ БАРЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОБРИ НЕДЕЛЕВ БАРЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН СТОЯНОВ ЕЛЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЗАПРЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АГУПКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИКА СЛАВЧЕВА КАНЛИЙСКА

12 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЧАПКЪНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БОРИС ПЕТРОВ ДИНКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАНА ДИМИТРОВА МАДЖАРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО СТОЯНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КИРАШКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЛУХАРСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЬО КОСТОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕНА РАНГЕЛОВА КАЗАКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕРМАН ГАНЧЕВ КАНЛИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ДИМОВ АПОСТОЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЗАПРЯНА КОЛЕВА КРАЕШКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ХРИСТО ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДАФИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВСКА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР АТАНАСОВ БОНЕКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РУЖА ПАВЛОВА КУЗЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПАВЕЛ НЕЙКОВ ПАВЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОИМЕН ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГАНА ИВАНОВА ВАРДАРСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЙОАННА КИРИЛОВА ТРИОНСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЮРГА ИВАНОВА ФЪРКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛА НЕНЧЕВ МАРКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" "ЮЛТАБАК" ЕООД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗХ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОНА ПЕТРОВА ПЛАЧКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ БОНОВ КАРАИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЙОРДАН АТАНАСОВ СЛАВОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЙОВА ПАВЛОВА СПАСОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС КОСТОВ КРАЕШКИ

13 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НЕЙКО ДИНКОВ НЕЙКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ХРИСТО ИГНАТОВ БОНЕКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АЛБЕНА АТАНАСОВА ИЛИЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АНДОН ИВАНОВ ТУФКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ НЕЙКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АПОСТОЛ ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯНКА КОСТАДИНОВА ГАТЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ХРИСТИНА АРХАНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЮРГА ИВАНОВА РАДЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВИТКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МИТКО БАЛЕВ РАНГЕЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МИТКО ШИБИЛОВ АСЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦАНКО СТАНЕВ ЦАНКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН БОЯНОВ БЕЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ВЪЛКОВ АТАНАСОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦОНКО ТРИФОНОВ БУРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИЧКА ИВАНОВА АЯНСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЙНА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЪЛКО ДОНЧЕВ АТАНАСОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИЛИЯ БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТРЕНДАФИЛА ТРИФОНОВА ДАЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ВЪЛКОВА ВАКРИЛОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ДОБРЕВА ПЕТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯНКА ДОБРЕВА ХРИСТОЗОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР РАЙЧЕВ ПАВЛОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН БОРИСОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРКО 2003 ЕООД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БОНА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОСТАДИН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БЛАГО ДИМОВ ВАСИЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ

14 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦВЯТА ДИМИТРОВА ГИНОВА и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" "ВАНГРУП" ЕООД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ АТАНАСОВ НЕДЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" "ВАНГРУП" ЕООД ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БЪРЗИНСКА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ НЕЙКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕРМАН ХРИСТОСОВ ДЖОНЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЙЧО СТОЯНОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРИЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО ДИМИТРОВ ТАШЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТЪР ИВАНОВ ГАТЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС СТОЯНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМО АПОСТОЛОВ ЧОЛАКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БЛАГО ДИМОВ ВАСИЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО КОЛЕВ КРАЕШКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР АТАНАСОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЯН ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛАЗАР МИНЧЕВ ИВАНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАН БОЖИЛОВ ИГНАТОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДОНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" АТАНАС ВЕЛИЧКОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО ИГНАТОВ БОЖИЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГОРНЕНСКИ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАРКО 2003 ЕООД и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОТА ДИМИТРОВА БАЛЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЛАЧКОВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" МАНОЛ НЕДЕЛЕВ ПЛАЧКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" СТОЙНА ИВАНОВА КАЛЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЦОНЧО КОСТАДИНОВ АНЧЕВ и ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТРЕНДАФИЛА ТРИФОНОВА ДАЧЕВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" БОЖИЛ МАТОДИЕВ БОЖИЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ НЕЙКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОТА СТОЯНОВА ЯНКОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КУНА МЕТОДИЕВА ПОПОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ПЕТКО СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НЕВЕНА СТОЯНОВА УЗУНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" НЕЙКО ДИНКОВ НЕЙКОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ЛАСКА ВЕЛИЧКОВА СТОЯНОВА ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ВЕЛИЧКО ВИДОЛОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЬО ВИДОЛОВ КОЛЕВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" КОЛЮ ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" ТОДОР ХРИСТОСОВ ЛАЗАРОВ и

15 ЕТ"РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ" РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ ОБЩО за ползвателя (дка) КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ПЕТЪР ИВАНОВ БОСЕВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ "ВЕНЖОР АГРО" ООД КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ВЛАДИМИР ЕНЕВ БУРОВ и КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ИВАН БОНЕВ ГАЙДАДЖИЕВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ АВРАМ НИКОЛОВ АВРАМОВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОЛЬО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ ОБЩО за ползвателя (дка) КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ИВАН ГЕРМАНОВ ДЖОНЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ РОСИЦА ЗАПРЯНОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ АВРАМ НИКОЛОВ АВРАМОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ НЕДА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ТОДОР ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ЛАЗАРОВ КРОЕЖОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ИВАН ПЕТРОВ УГРИНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДОНЧО НИКОЛОВ ГАТЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОИЛ ДИМИТРОВ ГОРНЕНСКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕТКО ЙОНЧЕВ ГЕРМАНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ СТОЙНА НИКОЛОВА ИНДЖОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ ДИМОВ ПРАМАТАРОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ИВАН КОСТАДИНОВ ГОГОВ и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ МИХАИЛ СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕНА РАНГЕЛОВА КАЗАКОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ НИКОЛА ЗАПРЯНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДОБРЕВ КРАЕШКИ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ПЕТКО ЙОРДАНОВ ГЕРМАНОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АТАНАСОВ КОЛЕВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ

16 КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ИВАНКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ГЕОРГИ АТАНАСОВ ВЕЛИКОВ КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ ВЕЛИЧКА КРУМОВА НАКОВА и КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ МИТРА ИГНАТОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ГОГОВ НИКОЛИНА ИГНАТОВА ДИНЧЕВА ОБЩО за ползвателя (дка) СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ТОДОР ВИДОЛОВ КРАЕШКИ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ВАКЛИН ТОДОРОВ ВАКЛИНОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ РАДКА АПОСТОЛОВА ПИРЯНКОВА СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ НИКОЛА БОЖИЛОВ ГЕОРГИЕВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ПЕТЪР ВИДОЛОВ ИНДЖОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ВЪЛКО ИВАНОВ ВАРДАРСКИ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ МАНОЛ ДИМИТРОВ НЕЙКОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ НИКОЛА ИГНАТОВ ГАТЕВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ НЕЙКО НЕДЕЛЕВ АТАНАСОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ СТОЯН ПЕТРОВ ПЛАЧКОВ СТОЯН ГЕРОВ ПОПОВ ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПЛАЧКОВ ОБЩО за ползвателя (дка) ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ТОДОРА АТАНАСОВА ИВАНОВА и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ПЕТЪР ВИДОЛОВ ПЕТРОВ и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ МАРКО 2003 ЕООД и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ КРУМ ТОДОРОВ ДОЙЧЕВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ЗАПРЯН АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ПЕТЪР СТАНЕВ ЦОНЕВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРОЙСКИ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ЦОНЧО КОСТАДИНОВ АНЧЕВ и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ИВАНКА НИКОЛАЕВА ДИМОВА ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ АНГЕЛИЕВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ АПОСТОЛ ГЕРМАНОВ БОЖИЛОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ГЕОРГИ ТОДОРОВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ИВАН КОЛЕВ КАРАИВАНОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ ИГНАТ СТОЯНОВ КОСТОВ и ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ МАРИЯ НИКОЛОВА БОНЕКОВА ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ СТОЯН КОСТАДИНОВ БЕЛАКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ РАНГЕЛ КОСТАДИНОВ НЕЙКОВ ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛАКОВ БЛАГО ДИМОВ ВАСИЛЕВ ОБЩО за ползвателя (дка) ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ИЛИЯ ДИМИТРОВ МИТОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ЗЛАТАН ГЕОРГИЕВ ТУФКОВ и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ПЛАМЕН КОЛЕВ ТУФКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ТУФКОВ и ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ БАЛЮ СТОЯНОВ БАЛЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ДЕСИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ТОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАТЕВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ЦОНА ГЕОРГИЕВА ТУФКОВА ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТАНЧЕВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ТОДОР ЕВТИМОВ ПАВЛОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ БОРИС ИГНАТОВ КОЛЕНКОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ СПИРО ГЕОРГИЕВ ХУПОВ ТОДОР НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХУПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-1/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Церетелево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3198/10.04.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790-13/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.трилистник, ЕКАТТЕ 73122,

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

СЕКЦИЯ №087

СЕКЦИЯ №087 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ СМОЛЯН ОБЩИНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 894/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землището на с. Драгомир, ЕКАТТЕ 23426, община

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-285/29.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Microsoft Word - p8-roz.doc

Microsoft Word - p8-roz.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7788-7/03.10.2016г. Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Васил

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4136-2/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.крумово, ЕКАТТЕ 40004,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-3197/10.04.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075,

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-311/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Грамаде, ЕКАТТЕ 17659,

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-293/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-309/29.09.2017г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Самораново, ЕКАТТЕ 65245,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, въввръзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-8/02.0.7г. Окончателен регистър по реда на чл. 7, въввръзка с чл. 7а от ППЗСПЗЗ, въввръзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 7/8 година за землището на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4141-35/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016г. за землището на с.пролом, ЕКАТТЕ 58616,

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/31.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-249/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-20/12.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Н ПРИЛОЖЕНИЕ неразделна част от Заповед РД-0-/.0.0г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за землището на с. Нови чифлик, ЕКАТТЕ 06, община Кюстендил, област Кюстендил за стопанската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7786-6/03.10.2016 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-11790/29.12.2017 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Драгойново, ЕКАТТЕ 23385,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М инист ерст во на земе де лиет о, хран ите и горите Област на дирекци я З ем ед елие гр.пазарджик З А П О В Е Д РД-06-220/29.09.2017 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно