СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски MS SQL Server; Postgre; 1 технологии, Софтуерно инжeнерство, ) C++; C#; Net; Net Core; ASP; 1688 Метеоролог Висше / Физика (Приложна геофизика),висше (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер 1 метеорология) 1603 Носач-товарач, стоки Средно Продавач, бизнес услуги Висше / Икономически науки (Международен бизнес; Международни Английски - 1 икономически отношения; търговия; бизнес информационни 1612 Консултант (промотьор), продажби Висше,Средно Английски ОС Windows Linix Програмист, софтуерни приложения Висше / Математика (Математика и информатика),висше / Английски Операционни сиситем MS, 1 Компютърни науки (КСТ, Информатика и математика) Бази данни, C/C++, 1511 Икономически анализатор Висше / Маркетинг и реклама (меркетинг, мениджмънт),висше / Английски MS office 1 Икономически науки (мениджмънт) 1566 Оператор, център за обаждания Висше Руски, Английски, Чужди Word, Excel, Power Point Общ работник, строителство на сгради Основно Екскурзовод Средно / Пътувания, туризъм и свободното време (Екскурзовод) Френски Пазач-портиер Средно Продавач, хранителни продукти Средно Касиер Средно складова програма Продавач, хранителни продукти Средно Началник сектор, администрация Висше (специалност от области "Социални стопански и правни MS Office 1 науки", "Технически науки", "Природни науки, математика и 1580 Готвач Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски 45 (готвач) 1609 Специалист, тестване софтуер Висше / Приложна информатика (информатика),висше / Електроника, Norwegian отлични компютърни 1 автоматика, комуникационна и компютърна техника (електроника, умения без значение от 1643 Общ работник Средно,Основно Охранител Средно Барман Средно Общ работник Средно Животновъд Основно Комплектовач Средно Барман Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) Английски счетоводни продукти Организатор, работа с клиенти Висше,Средно Руски, Немски MS office приложения Инженер, водоснабдяване и канализация Висше / Архитектура, урбанизъм и геодезия (ВИК инженер),висше / Английски MS office; AutoCad 1 Строителство (ВИК инженер) 1632 Мултимедиен дизайнер Висше / Компютърни науки (Информатика, Мултимедия и Английски Отлични познания в 1 компютърна графика) работата по изготвяне на 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач, 1 ситничар,пекар) 1633 Мияч, съдове (ръчно) Основно Отчетник, счетоводство Средно / Счетоводство и данъчно облагане (счетоводител),средно / Ms Office 1

2 Администрация и управление (икономист) Страница 1 oт 9

3 1642 Касиер Висше / Икономически науки (икономика) Турски, Чужди, Немски, 1 Английски 1691 Организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейн Висше Френски, Английски, Немски MS office Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Мобилни и уеб технологии; Компютърно Английски Отлични познания за MS 2 и софтуерно инженерство),висше / Електроника, автоматика, Linux, Android, MS SQL 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно Разработчик, интерактивно съдържание Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология, Немска Английски, Немски HTML; Wordpress, Office 1 филология, Приложна лингвистика - Английски език и Немски език) Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника),висше / 1 Електротехника и енергетика (Хладилна техника) 1565 Експерт, програми и проекти Висше (бакалавър - филологически, юридически, икономически, Немски, Английски MS Office 1 политически или социални науки) 1564 Специалист, качество Висше / Инженерство-комбинирани програми (магистър инженер Английски, Руски, Литовски Word, Excel 1 "Техническо законодателство и управление на качеството") 1589 Касиер Висше,Средно Английски, Руски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Word, Excel, 1563 Работник, кухня Основно,Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (Българска филология),висше / 1 Български език и литература (учител) 1591 Касиер Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, 2 Windows, Excel, Internet 1579 Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I Висше / Подготовка на начални учители (НУПЧЕ - Английски език) Сервитьор Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Английски Монтьор, електрооборудване (сервитьор) Средно / Електротехника и енергетика (ел. специалност) Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Висше / Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Английски Ms Windows; Ms Office; Ms Инженер, разпределение на електроенергия техника,средно / Електроника, автоматика, комуникационна и Outlook Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Инженер, разпределение на електроенергия и мрежи) Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office Огняр и мрежи) Професионална квалификация (Работа с газови котелни инсталации Касиер и съоръжения под налягяне),средно Средно,Висше Руски, Английски складов софтуер VERSUS, Чистач/ Хигиенист Средно Windows, Excel, Internet Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office Програмист, уеб сайтове Висше Английски Опит с.net Framework; 1 WEB API/ SignalIR; RDBMS, 1560 Общ работник, строителство на сгради Основно Сервизен техник Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Пакетировач средства (ДВГ, КММ),Висше / Моторни превозни средства, кораби и Средно Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач),професионална Английски Microsoft Office Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) квалификация (готвач) Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Чистач/ Хигиенист Основно 2

4 1623 Касиер Професионален колеж,висше Малтийски, Английски, Руски Ms office; Word; Excel; 3 Power Point 1531 Работник, крайно оформление Средно Общ работник, строителство на сгради Основно Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Английски ОС Windows Linix Ръководител звено, изследване и развитие Висше / Физика,Висше / Науки за земята (Физика, геофизика, работа с наличен софтуер 1 метеорология) Страница 2 oт 9

5 1639 Оператор, контактен център Висше / Финанси, банково и застрахователно дело (Финанси),Висше Румънски, Английски Word, Excel, Internet, Zendesk 1 / Икономически науки (Бизнес икономика, Международен бизнес) 1601 Барман Средно Автомонтьор Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни Учител, детска градина средства (автотранспортна техника, ДВГ),Професионална Висше / Подготовка на начални учители (ПУП) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Чужди езици и филологии (английска филология, учителска Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап правоспособност) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) (математика) Висше / Подготовка на начални учители (Начална училищна Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) педагогика) Висше / Подготовка на начални учители (Начална педагогика) Психолог, училищен Висше / Психология Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология) Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети (труд и - 1 техника с информатика; изобразително изкуство;) 1547 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Чистач/ Хигиенист (Учител по биология и човек и природа) Средно Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Български език и литература Работа с компютър Технически изпълнител Средно MS office Системен администратор Висше / Компютърни науки (Информатика),Висше / Приложна Работа с компютър Мияч, съдове (ръчно) информатика (Информатика) Основно,Средно Завеждащ, административна служба Средно MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Учител по немски език) Немски Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУПЧЕ - Английски език) Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) (Учител по география) Висше / Подготовка на начални учители работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап технологии и предприемачество) Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език) Руски Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Чужди езици и филологии (Учител по английски език) Работа с компютър Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (Философия),Висше / Философия и етика (Философия) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети Работа с компютър Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) (Учител по история) Висше / Подготовка на начални учители (начална училищна Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап педагогика) Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър 1 (Учител по Физика) 1682 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети MS office 1 (Биология и география)

6 1584 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (ПУНУП; НУП) Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Висше / Подготовка на начални учители (НУП; НУПЧЕ - Английски Английски 1 език) Страница 3 oт 9

7 1700 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на начални учители (НУП) Ms office; Word; Excel; Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Спорт (ФВС),Висше / Подготовка на учители по специални Power Point, работа с 1 предмети (ФВС) 1659 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети работа с компютър Сервитьор (Математика) Средно Английски Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Подготовка на учители по специални предмети 1 (изобразително изкуство) 1708 Мияч, превозни средства (ръчно) Средно,Основно Портиер Средно Работник, поддържане на железен път и съоръжения Средно,Основно Модел Средно Турски, Английски Специалист, труд и работна заплата Висше / Икономически науки (икономика),висше / Счетоводство и ТРЗ софтуер, MS office 1 данъчно облагане (счетоводство и контрол - предимство) 1712 Продавач-консултант Средно MS office и складова 2 програма 1676 Сервитьор Средно Английски Библиотекар Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика Руски, Английски MS office Готвач (Библиотекознание, Библиография) Средно Английски Шофьор, лекотоварен автомобил Средно Рецепционист Средно Английски Шивач Средно,Без образование,начално,основно Камериер/камериерка Средно Английски Инженер, енергиен диспечер Висше / Електротехника и енергетика (ел. снабдяване, ел. централи MS office, MS Windows, 2 и мрежи) Outlook Express 1702 Машинен оператор, плетене Средно,Без образование,начално,основно Общ работник Средно (ел.специалности),професионална квалификация Психолог, училищен (техническа квалификация) Висше / Психология Word, Excel, Internet, Учител, детска градина Висше / Подготовка на начални учители (Предучилищна педагогика и Огняр начална училищна педагогика) Средно (Документ за правоспособност - огняр) Помощник-възпитател Средно Учител, ресурсен Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Специална Деловодител педагогика) Висше / Счетоводство и данъчно облагане (СК или сходна MS office Камериер/камериерка, хотел специалност),средно / Счетоводство и данъчно облагане (СК или Основно Мияч, превозни средства (ръчно) Основно Служител, запитвания Средно Немски Помощник-директор, учебната дейност Висше / Чужди езици и филологии (Английски език),висше / Ms office Програмист, бази данни Математика,Висше / Български език и литература,висше / Висше / Компютърни науки (Бакалавър - Информатика),Висше / Админ М, Админ Про Касиер Приложна информатика (Информатика) Средно / Търговия на едро и дребно (продавач- консултант),средно / базова компютърна Администрация и управление (касиер) грамотност 1

8 1665 Заварчик Професионална квалификация (заварчик с придобита ІІ-ра 10 квалификационна група по ел. безопасност),средно (заварчик с Страница 4 oт 9

9 1711 Касиер Средно Английски, Руски Автомонтьор Средно,Средно / Моторни превозни средства, кораби и Огняр въздухоплавателни средства (автомонтьор) Професионална квалификация (огняр),средно Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно (Категория C, Психо, Дигитална карта, Професионална Камериер/камериерка компетентност) Средно,Основно Монтажник Средно (желателно - монтажник) Администратор, хотел Средно Английски Пиколо Средно Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Основно,Средно,Средно / Електротехника и енергетика Машинен оператор, шиене Средно,Основно Машинен оператор, преса за гладене Средно,Основно Техник, инвеститорски контрол Средно / Строителство (Строителство и архитектура; Пътно умения за работа с 2 строителство; Водоснабдяване и канализация) Microsoft Office, Билдинг 1266 Инженер, инвеститорски контрол Висше / Строителство (Строителство, пътно строителство, ВиК, MS Office, Билдинг 3 Хидроинженер) Менаджер 1208 Администратор, хотел Професионален колеж / Пътувания, туризъм и свободното време Немски, Английски Ms office, Clock Evolution 2 (туризъм),висше / Пътувания, туризъм и свободното време 1406 Касиер Средно,Основно Мияч, превозни средства (ръчно) Средно Работник, строителството Средно,Основно Машинен оператор, изделия от бетон Средно Шофьор, автокран Средно (документ за водач на автокран) Водач, мотокар Средно (документ за прваоспособност мотокарист) Машинист, пътно-строителни машини Средно Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (История) Английски, Немски MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (История и география) Английски, Немски MS office Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше (Химия) Английски, Немски MS office 1 19 Работник, кухня Основно 1 18 Помощник-готвач Средно Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (медициска сестра, акушерка) Хост (хостеса) Средно Руски, Немски, Английски Ситопечатар Средно Инспектор, технически стандарти Професионален колеж / Електротехника и енергетика (ел. MS office 2 снабдяване, ел. централи и мрежи),висше / Електротехника и 1523 Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово Средно / Електротехника и енергетика (електромонтьор, Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика електротехник) Висше / Електротехника и енергетика (електроенергетика),висше / MS office Шофьор, лек автомобил до 9 места Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна Средно Общ работник Основно,Средно 1 Страница 5 oт 9

10 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно Сортировач, бутилки Основно,Средно Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно,Основно Работник, ремонт на часовници Средно Общ работник, строителство на сгради Средно,Основно Общ работник Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Средно Шофьор, товарен автомобил Средно Шофьор, товарен автомобил Средно Машинен оператор, металорежещи машини Средно / Машиностроене, металообработване и металургия Работник, поддръжка (Машинна специалност) Основно Шивач Средно / Производствени технологии текстил, облекло, обувки и Дърводелец, мебелист кожи (Шивач),Основно / Производствени технологии текстил, Средно,Средно / Производствени технологии дървесина, хартия, Галванотехник пластмаси и стъкло (дърводелец) Средно Градинар Средно,Основно Електромонтьор Средно / Електротехника и енергетика (ел. специалност за работа с Монтажник, изделия от метал ел. уреди) Средно Бояджия, промишлени изделия Средно (Машинна специалност) 1 ДБТ - Вълчи дол 28 Апаратчик, химически процеси Средно (средно специално химическо или техническо) MS office 3 27 Аниматор Средно Английски 5 32 Готвач Средно Английски Касиер Средно Английски 4 29 Техник, релейна защита и автоматика Средно (средно техническо; електротехника и електроника) Английски MS office 3 21 Работник, кухня Основно Английски Пиколо Средно Английски 4 23 Лепач Средно 1 44 Камериер/камериерка Основно 1 33 Сервитьор Средно Немски Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Английски 1 46 Социален асистент Средно 1 55 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Науки за образованието (Педагогика) 1 Страница 6 oт 9

11 30 Монтажник Средно 3 13 Оператор, газопреносна/газоразпределителна мрежа 1 52 Готвач Средно / Хранителни технологии (готвач) 1 53 Чистач/ Хигиенист Средно 1 44 Помощник-готвач Основно Камериер/камериерка Основно Камериер/камериерка Основно Сервитьор Средно 5 45 Машинен оператор, миячна машина Основно 2 33 Електрозаварчик Основно / Машиностроене, металообработване и металургия 5 50 Машинен оператор, пералня/перачница (Валиден паспорт за заварчик) Основно 3 16 Чистач/ Хигиенист 1 54 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази Висше / Математика 1 ДБТ - Долни Чифлик 264 Логопед Висше (логопед) Сервитьор Средно,Основно,Професионален колеж Администратор, хотел Средно word, excel Работник, кухня Средно Медицинска сестра Висше / Медицина (медицинска сестра) Рехабилитатор Средно Социален работник Висше (соц.пидагогика) Windfis,Micrsoffice Работник, кухня Основно,Средно 1 42 Помощник, кухня (без домашен) Основно Сервитьор Средно Педагог Висше Общ работник Без образование,основно Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и 3 26 Камериер/камериерка кетеринг,основно,професионален колеж 1 27 Продавач-консултант Средно 3 48 Домакин, сграда Средно 1 47 Сътрудник, охрана Готвач Средно 1 41 Портиер 1 Страница 7 oт 9

12 39 Работник, кухня Основно 1 37 Сервитьор Средно 1 38 Камериер/камериерка Основно 1 26 Медицинска сестра Професионален колеж / Медицина 1 46 Шофьор, автобус Средно Чистач/ Хигиенист Основно Работник, животновъд Начално Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Технически секретар Висше / Чужди езици и филологии (Руска филология; друга Руски Word, Excel,Internet Камериер/камериерка хуманитарна специалност) Основно Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно Камериер/камериерка Основно Етикетировач (ръчно) Средно Продавач-консултант Средно Системен администратор Висше / Приложна информатика Английски Обслужващ, бензиностанция/газостанция Средно Камериер/камериерка, хотел Средно Оператор, аудиосъоръжения Висше / Аудио-визуални изкуства и техники; производство на Руски, Английски работа със сценарийни 1 медийни продукти (Филмово и телевизионно операторство) компютърни системи 358 Камериер/камериерка Камериер/камериерка Основно Помощник-готвач Средно Общ работник Начално,Без образование,начално Продавач-консултант Основно Английски Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и Шофьор, лек автомобил до 9 места кетеринг,основно,професионален колеж Средно / Транспортни услуги Камериер/камериерка, хотел Основно Работник, озеленяване Професионална квалификация / Градинарство (паркове и градини) Общ работник Без образование,основно,начално 1 ДБТ - Провадия 31 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно (шофьор),основно (шофьор) Социален асистент Основно,Професионална квалификация / Здравни грижи (социален 1 асистент-болногледач) 32 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше Английски 1 29 Техник, електрически системи Висше / Електротехника и енергетика,средно / Електротехника и 1 енергетика Страница 8 oт 9

13 28 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители (ПРЕДУЧИЛИЩНА 1 ПЕДАГОГИКА) 24 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV к Висше / Подготовка на начални учители Обслужващ работник, промишлено производство Основно Сервитьор Средно Английски Готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) Английски Камериер/камериерка Средно Английски Месач Средно,Средно / Хранителни технологии (производство на хляб и Рецепционист хлебни изделия) Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,висше / Английски 10 Пътувания, туризъм и свободното време (Туризъм) Страница 9 oт 9

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учил РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З АПОВЕД РД 09 4782/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно