Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО"

Препис

1 Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р ДЕЙНОСТИ Актуализиран Отчет % Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Начален Актуализиран Отчет Актуализиран Отчет % годишен план изпълне план годишен план план годишен план план годишен план годишен план изпълне към към ние към към към към към към към към ние г г. к.3:к г г г г г г г г г г г. к.15:к.14 Държавни и общински служби и дейности по изборите , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Общинска администрация , ,89 в т.ч.:трудови разходи , ,54 други разходи , ,00 Общински съвет , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,88 Други изпълнителни и законодателни органи , ,71 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,00 други разходи , ,78 Общи държавни служби , ,57 в т.ч.:трудови разходи , ,47 други разходи , ,00 Други дейности по вътрешната сигурност , ,94 в т.ч.:трудови разходи , ,17 други разходи , ,55 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности , ,72 в т.ч.:трудови разходи , ,25 други разходи , ,57 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Ликвидиране на последици от стих. бедсвия и производствени аварии , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Доброволни формирования за защита при бедствия , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Обрана и сигурност , ,17 в т.ч.:трудови разходи , ,66 други разходи , , ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище , ,93 в т.ч.:трудови разходи , ,41 други разходи , ,70 ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище , ,22 в т.ч.:трудови разходи , ,15 други разходи , ,52 ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна , ,92 в т.ч.:трудови разходи , ,52 други разходи , ,59 ЦДГ 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража , ,99 в т.ч.:трудови разходи , ,58 други разходи , ,26 ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище , ,14 в т.ч.:трудови разходи , ,77 други разходи , ,94 Стр. 1

2 ЦДГ 7 "Снежанка" гр. Търговище , ,03 в т.ч.:трудови разходи , ,47 други разходи , ,01 ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище , ,98 в т.ч.:трудови разходи , ,75 други разходи , ,12 ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка , ,20 в т.ч.:трудови разходи , ,72 други разходи , ,86 ЦДГ 11 гр. Търговище , ,12 в т.ч.:трудови разходи , ,57 други разходи , ,98 ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище , ,30 в т.ч.:трудови разходи , ,52 други разходи , ,00 ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково , ,67 в т.ч.:трудови разходи , ,15 други разходи , ,08 ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево , ,50 в т.ч.:трудови разходи , ,55 други разходи , ,27 ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач , ,39 в т.ч.:трудови разходи , ,05 други разходи , ,37 ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец , ,52 в т.ч.:трудови разходи , ,56 други разходи , ,75 Подготвителна група в училище І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище , ,12 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,82 Подготвителна група в училище -I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,29 други разходи , ,12 Подготвителна група в училище ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище , ,58 в т.ч.:трудови разходи , ,62 други разходи , ,28 Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун , ,37 в т.ч.:трудови разходи , ,95 други разходи , ,04 Подготвителна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица , ,58 в т.ч.:трудови разходи , ,97 други разходи , ,39 Подготвителна група в училище - ПРБ 0 0 0, ,00 в т.ч.: други разходи 0 0 0, ,00 Общообразователни училища І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище , ,33 в т.ч.:трудови разходи , ,73 други разходи , ,96 Стр. 2

3 Общообразователни училища - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Т-ще , ,69 в т.ч.:трудови разходи , ,71 други разходи , ,61 Общообразователни училища - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище , ,33 в т.ч.:трудови разходи , ,61 други разходи , ,50 Общообразователни училища - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще , ,06 в т.ч.:трудови разходи , ,48 други разходи , ,84 Общообразователни училища - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще , ,79 в т.ч.:трудови разходи , ,69 други разходи , ,24 Общообразователни училища - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище , ,56 в т.ч.:трудови разходи , ,53 други разходи , ,03 Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще , ,91 в т.ч.:трудови разходи , ,51 други разходи , ,21 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново , ,12 в т.ч.:трудови разходи , ,14 други разходи , ,14 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун , ,19 в т.ч.:трудови разходи , ,30 други разходи , ,40 Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново , ,82 в т.ч.:трудови разходи , ,82 други разходи , ,25 Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа , ,41 в т.ч.:трудови разходи , ,68 други разходи , ,32 Общообразователни училища ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец , ,93 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк , ,68 в т.ч.:трудови разходи , ,11 други разходи , ,06 Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско , ,60 в т.ч.:трудови разходи , ,67 други разходи , ,45 Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево , ,25 в т.ч.:трудови разходи , ,11 други разходи , ,91 Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица , ,41 в т.ч.:трудови разходи , ,65 други разходи , ,35 Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Руец , ,95 в т.ч.:трудови разходи , ,56 други разходи , ,75 Общообразователни училища - ПРБ 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище , ,44 в т.ч.:трудови разходи , ,08 други разходи , ,83 Спортни училища - ПРБ 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Общежития , ,56 в т.ч.:трудови разходи , ,99 други разходи , ,19 Столове - основна дейност , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Столове - стопанска дейност , ,97 в т.ч.:трудови разходи , ,16 други разходи , ,71 Стр. 3

4 Извънучилищни дейности - ОДК , ,62 в т.ч.:трудови разходи , ,51 други разходи , ,38 Извънучилищни дейности І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище 0 0 0, ,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,00 други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище 0 0 0, ,02 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,02 Извънучилищни дейности - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище 0 0 0, ,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,00 други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище 0 0 0, ,05 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,05 Извънучилищни дейности - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с. Буйново 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Вардун 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа 0 0 0, ,95 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,95 Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Лиляк 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Макариополско 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Руец 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Извънучилищни дейности - Спортно училище " Никола Симов" гр. Т-ще 0 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,00 Други дейности за младежта - ЦМДИ , ,88 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,18 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище , ,11 в т.ч.:други разходи , ,11 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище 1 0 0, ,00 в т.ч.:други разходи 1 0 0, ,00 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Други дейности по образованието - напр. Образование , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Т-ще , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Т-ще , ,42 в т.ч.:трудови разходи , ,39 други разходи , ,91 Стр. 4

5 Други дейности по образованието - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Т-ще , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа , ,51 в т.ч.:трудови разходи , ,85 други разходи , ,71 Други дейности по образованието ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец , ,18 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,59 Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк , ,48 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,94 Други дейности по образованието - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско , ,77 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,18 Други дейности по образованието - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по образованието - ПРБ , ,66 в т.ч.:други разходи , ,66 Образование , ,88 в т.ч.:трудови разходи , ,99 други разходи , ,54 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ , ,96 в т.ч.:трудови разходи , ,82 други разходи , ,68 Здравни кабинети в детски градини и училища , ,40 в т.ч.:трудови разходи , ,41 други разходи , ,68 Други дейности по здравеопазването , ,98 в т.ч.:трудови разходи , ,57 други разходи , ,77 Други дейности по здравеопазването - ПРБ , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Здравеопазване , ,54 в т.ч.:трудови разходи , ,22 други разходи , ,66 Домашен социален патронаж , ,79 в т.ч.:трудови разходи , ,95 други разходи , ,58 Клубове на пенсионера,инвалида и други , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Центрове за обществена подкрепа , ,69 в т.ч.:други разходи , ,69 Звена"Майка и бебе" , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Центрове за настаняване от семеен тип 0 0 0, ,08 в т.ч.:други разходи 0 0 0, ,08 Център за настаняване от семеен тип , ,89 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,98 други разходи 0 0 0, ,37 Център за настаняване от семеен тип , ,92 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,18 други разходи 0 0 0, ,18 Стр. 5

6 Програми за временна заетост - ПРБ , ,00 в т.ч.:трудови разходи , други разходи , ,00 Програми за временна заетост - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Руец , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Програми за временна заетост Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 Домове за деца - ДДУИ , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище , ,23 в т.ч.:трудови разходи , ,35 други разходи , ,33 Центрове за социална рехабилитация и интеграция , ,21 в т.ч.:други разходи , ,21 Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище , ,19 в т.ч.:трудови разходи , ,68 други разходи , ,84 Защитени жилища - с. Лиляк , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Защитени жилища - кв. Бряг , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта , ,15 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,12 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - КЗСУ 0 0 0, ,00 в т.ч.:трудови разходи 0 0 0, ,00 други разходи 0 0 0, ,00 Стр. 6

7 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ПРБ , ,59 в т.ч.:трудови разходи , ,93 други разходи , ,15 Социално осигуряване, подпомагане и грижи , ,87 в т.ч.:трудови разходи , ,49 други разходи , ,56 Водоснабдяване и канализация , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Осветление на улици и площади , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора" ,00 в т.ч.:трудови разходи ,00 други разходи ,00 Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Озеленяване - ПРБ , в т.ч.:трудови разходи , други разходи , Озеленяване - ОП"Флора" , ,77 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,07 Чистота - ПРБ , ,34 в т.ч.:трудови разходи , ,49 други разходи , ,41 Чистота - ОП "Флора" , ,96 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,91 Управление на дейностите по отпадъците , ,76 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,23 Други дейности по опазване на околната среда , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Жилищно строител.,бкс иопазване на околната среда , ,83 в т.ч.:трудови разходи , ,67 други разходи , ,83 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност , ,96 в т.ч.:трудови разходи , ,82 други разходи ,00 Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност , ,59 в т.ч.:други разходи , ,59 Спорт за всички - ПРБ , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 1 "Веселушко" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 2 "Осми март" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички ЦДГ 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички ЦДГ 5 "Червена шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 6 "Пролет" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 7 "Снежанкат" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 8 "Слънце" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Стр. 7

8 Спорт за всички ЦДГ 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ 11 гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, Росина, с. Кръшно и с. Маково , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - І-во СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ІІ-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище , ,58 в т.ч.:други разходи , ,58 Спорт за всички - І-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище , ,33 в т.ч.:други разходи , ,33 Спорт за всички - ІІ-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ІІІ-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ІV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ПГИЧЕ "М. Андрей" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско , ,74 в т.ч.:други разходи , ,74 Спорт за всички - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Руец , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спорт за всички - Спортно училище "Н. Симов" гр. Търговище , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Спортни бази за спорт за всички - ПРБ , в т.ч.:други разходи , Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД" , ,87 в т.ч.:трудови разходи , ,84 други разходи , ,00 Оркестри и ансамбли , ,94 в т.ч.:трудови разходи , ,93 други разходи , ,00 Стр. 8

9 Читалища , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Художествена галерия , ,85 в т.ч.:трудови разходи , ,72 други разходи , ,19 Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Регионален исторически музей , ,88 в т.ч.:трудови разходи , ,68 други разходи , ,09 Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД" , ,91 в т.ч.:трудови разходи , ,93 други разходи , ,39 Обредни домове и зали - основна дейност , ,52 в т.ч.:трудови разходи , ,94 други разходи , ,50 Обредни домове и зали - стопанска дейност , ,53 в т.ч.:други разходи , ,53 Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов" , ,25 в т.ч.:трудови разходи , ,15 други разходи , ,14 Други дейности по културата , ,88 в т.ч.:трудови разходи , ,69 други разходи , ,00 Почивно дело,култура,религиозни дейности , ,38 в т.ч.:трудови разходи , ,52 други разходи , ,03 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД" , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата , ,10 в т.ч.:други разходи , ,10 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията , ,00 в т.ч.:други разходи , ,00 Приют за безстопанствени животни , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Други дейности по икономиката - ПРБ - основна дейност , ,49 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,88 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Други дейности по икономиката - ПРБ - стопанска дейност , ,58 в т.ч.:трудови разходи , ,14 други разходи , ,97 Други дейности по икономиката - ОП "СОД" , ,00 в т.ч.:трудови разходи , ,00 други разходи , ,00 Икономически дейности и услуги , ,47 в т.ч.:трудови разходи , ,83 други разходи , ,12 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Разходи за лихви: , ,00 Резерв 0 0 0, ,00 В С И Ч К О : , ,15 в т.ч.:трудови разходи , ,04 други разходи , ,10 резерв за непредвидени и неотложни разходи , ,00 Стр. 9

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

Prilojenie2 -RAZ ot4et

Prilojenie2 -RAZ ot4et Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2014 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2013 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за

КОД ПО ЕБК Наименование на функция, група, дейност БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2016 II. РАЗХОДИ ОБЩО Разходи за персонал Държавни дейности Разходи за Държавни и Местни и 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 01-00- 05-00 10-0 - 40-00 1 I. ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 1 480 017 522 497 0 522 497 130 102 434 900 565 002 392 518 0 392 518 122 Общинска

Подробно

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls

2.PRIL_2и2А_Razxodi_2017.xls ОБЩИНА СИЛИСТРА Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 г. - НАЧАЛЕН РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ Начален план 2016г. 2017г. Годишен Годишен план план ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ 01-00

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2013 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2014 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 964,289 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2014 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2015 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 4 910 026 функция "Общи държавни служби"

Подробно

PRIL-13

PRIL-13 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2015 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2016 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 3 743 305 функция "Общи държавни служби"

Подробно

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie.

13 PRIL- prehoden ost 2017_s razpredelenie. ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2017 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2018 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 2 410 827 функция "Общи държавни служби"

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Предложение за разпределение на формирания през 2016 год. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2017 год. А. ЗА ДЕЙНОСТИ ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ 1,816,859 Дейност 1-1-117 "Държавни

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 18 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2018 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

Приложения № 1 и 2 Приходи разходи.xls

Приложения № 1 и 2  Приходи разходи.xls Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2 0 19 г. по Наименование на функцията и групата ; Бюджет 2019 ред ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ І. Функция общи държавни служби Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 - Др.възнагр.и плащания

Подробно

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378>

<CFF0E5E4EBEEE6E5EDE8E520E7E020F0E0E7F5EEE4E820EFEE20E1FEE4E6E5F E32E2E786C7378> Приложение 2 О Б Щ И Н А А Й Т О С О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е за разходите по бюджета на община Айтос за 2019 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ БЮДЖЕТ 2019 г. ДЕЛЕГИРАНИ

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

Microsoft Word - bud smetki.doc

Microsoft Word - bud smetki.doc на Столична библиотека, приета с Решение от Протокол /.02.2012г. на Столичен общински съвет, на основание Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012г. /ДВ.бр. 99 от 2011г./ І. ПРИХОДИ: 1 205 424 лв.

Подробно

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко

Приложение 1 І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протоко І. ПРИХОДИ I. Приходи с държавен характер Община Брезово Б Ю Д Ж Е Т за 2 0 1 3 година - ОТЧЕТ приет с решение на ОбС 597 взето с протокол 43 от 27.11.2014 г. Наименование План Отчет Изпълнение на прихода

Подробно

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет

О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Държ.дейности Местни дейности Дофинансиране Наименование на дейността План Отчет О Т Ч Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ Приложение 2 Общо държ. служби 769 042 767 332 710 795 703 015 73 096 63 979 Общинска администрация 730 014 728 304 69 596 305 588 875 58 600 50

Подробно

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на

Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) Делегирани от държавата Местни дейности Местни дейности Наименование на Приложение 2 Б Ю Д Ж Е Т 2013 Г. РАЗХОДНА ЧАСТ /без капиталови разходи/ (лева) дейности /от мест.дан.и такси/ дофинансиране Общо държ. служби 678 736 561 460 781 760 75 252 58 600 Общинска администрация

Подробно

Microsoft Word - Copy of 458.doc

Microsoft Word - Copy of 458.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 4 5 8 на Столичния общински

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 2013г. от сесия О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА СБОРЕН БЮДЖЕТ Бюджет 20 О Б Щ И НА П Л О В Д И В БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА - без МД Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я 220 855 211 191 486 024 245 636 268 159 610 939 30 320 810 158 919 736 189 240 546 98.8 01 00 Запл и възн. на перс. нает по

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

Microsoft Word - Copy of 258

Microsoft Word - Copy of 258 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 5 8 на Столичния общински

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

doc

doc Община Раднево област Стара Загора ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От Протокол 17 на заседание на Общинския съвет - Раднево, проведено на 28.08.2008 г. от 15.00 ч., на което са взети следните РЕШЕНИЯ Точка:1 ОПРЕДЕЛЯНЕ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Любимец за 2019г. Докл.: инж. Анастас Анастасов Кмет на Община Любимец Р Е Ш Е Н И Е 446 на ОбС, прието с протокол

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc

Microsoft Word - RE6ENIE 374.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ РЕ Ш Е Н И Е 374 Препис-извлечение: На Общински съвет Ценово, област, Русе, взето на заседание с Протокол 65/29.06.2010г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал.

Подробно

О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г ПРИХОД

О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г ПРИХОД О Т Ч Е Т за изпълнение на бюджета към 31.12.2010 г. приходи ( съкратен вариант ) Наименование на параграфа Отчет 2009г. Отчет 2010г. 1 2 3 4 5 ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ І НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРИХОДИ

Подробно

PRIL.1.2.3_

PRIL.1.2.3_ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 3 437 683 3 353 340 97,55 5,57 6,35 1. държавна дейност 1 913 601 1 866 621 97,54 3,10 3,53 2. държавна дейност

Подробно

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ

2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТ КЪМ РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 год. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПО ФУНКЦИИ І Общи държавни служби 4 407 294 4 177 538 94,79 6,57 7,63 1. държавна дейност 2 251 536 2 232 209 99,14 3,36 4,08 2. държавна дейност

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2017 г. Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община Ивайловград е разработен в съответствие с изискванията на: Закон за публичните финанси

Подробно

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни сл

Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015г Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция Общи държавни сл Приложение 3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 25г. 5 122. Общинска администрация 123. Общински съвет Всичко функция "Общи държавни служби" 25г. 23 24 25 /23г. Заплати по трудови и 25г. Проект

Подробно

Докладна записка отчет г г..xls

Докладна записка отчет г г..xls Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2014г. ДО 30.06.2014г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно