Pokana2_9NK_16may2019[3].indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pokana2_9NK_16may2019[3].indd"

Препис

1 ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър

2 ИНФОРМАЦИЯ Фондация Академия-Кардиология, Фондация Логартис и Арбилис съвместно с Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българско научно дружество по фармация и Български фармацевтичен съюз организират деветото издание на Научно-практическа конференция От науката до леглото на болния. Тя ще се проведе от 26 до 29 септември 2019 г., в хотелски комплекс Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър и ще премине под надслов Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика. За участие в научния форум се заплаща регистрационна такса, която включва достъп до всички научни сесии и изложбената зона, делегатски комплект регистрационни материали и електронен сертификат за участие. Регистрация Делегати Ранна такса до г. Късна такса от г. На място Лекари и служители на фирми 30 лв. 36 лв. 50 лв. Професионалисти здравни грижи 10 лв. 20 лв. 30 лв. Студенти, докторанти, специализанти и фармацевти 0 лв. Освободените от регистрационна такса е необходимо да представят документ, удостоверяващ статута им. Хотелско настаняване Хотел База за настаняване ОРГАНИЗАТОР Цените са валидни при заплащане до г. при настаняване в единична стая при настаняване в двойна стая Сол Несебър Ризорт* Всичко вкл. в цената 390 лв. 290 лв. *Цените за настаняване са на човек в съответния вид помещение и включват: три нощувки на база всичко включено в цената. Ако желаете да заплатите Вашата регистрация и/или хотелско настаняване, може да го направите в брой, в офиса на Арбилис или по банков път по сметката на организатора. За повече информация и онлайн регистрация посетете:

3 ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА Четвъртък, 26 септември 2019 Зала НЕПТУН Откриване Научна сесия Фармакотерапия Медикаментите, които промениха света проф. Георги Момеков, проф. Пламен Пейков Регулация на лекарства в Евро пейския съюз член-кор. проф. Мила Власковска Петък, 27 септември 2019 Зала НЕПТУН Научна сесия Европейско ръководство за лечение на артериалната хипертония Новите стари подходи в диагностиката и терапията на артериалната хипертония проф. Борислав Георгиев Основи на терапията на хипертонията. Избор на медикамент. Резистентна хипертония доц. Лилия Демиревска Научна сесия Съдова хирургия и ангиология (1) Хронична венозна болест проф. Детелина Луканова Миниинвазивно лечение на варикозни вени д-р Наделин Николов Възможности на ултразвуковата доплерова диагностика проф. Детелина Луканова Хибридни процедури д-р Наделин Николов Аневризми на абдоминалната аорта д-р Бойка Стоянова

4 Зала Научна сесия Четвърта универсална дефиниция на миокардния инфаркт и миокардната увреда Миокарден инфаркт тип 2 или миокардната увреда проф. Елина Трендафилова MINOCA д-р Георги Владимиров Четвърта универсална дефиниция на миокардния инфаркт д-р Елена Костова Лекция на тема: Анемии и сърдечна недо статъч ност д-р Мария Димова Лекция на тема: Нови аспекти във фармакологията на витамин В12 проф. Георги Момеков Платформа Превенция Тютюнопушене Тютюнопушене и сърдечно-съдов риск проф. Борислав Георгиев Фармакология на никотина и молекулни основи на табакизма проф. Георги Момеков Зала Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия (част 1) Какво (не)знаем за фармакологията на метформин проф. Георги Момеков Нови кардиологични медикаменти доц. Румен Николов Липозомни носители в терапевтичната практика проф. Деница Момекова

5 Научна сесия Хронични коронарни синдроми (преди Стабилна коронарна артериална болест) Диагностична и прогностична стойност на неинвазивните тестове при стабилна коронарна болест доц. Лилия Демиревска Реваскуларизация при стабилна коронарна болест ПКИ или АКБ д-р Георги Владимиров Терапия при стабилна коронарна болест д-р Елена Костова Новите ръководства за стабилна коронарна болест проф. Елина Трендафилова Зала НЕПТУН Научна сесия Нефрология Диабетна нефропатия доц. Ненчо Ненчев Лесно ли се диагностира причината за хематурия и оточните състояния проф. Боряна Делийска Лекция на тема: Спортни добавки при бодибилдинг и бъбречно увреж дане проф. Боряна Делийска Научен симпозиум Вит-К антагонисти, нови антикоагуланти и бъбреци Лектори: проф. Боряна Делийска, проф. Георги Момеков Научен симпозиум Бримкови диуретици избор при лечение на хронична сърдечна недостатъчност и хронично бъбречно заболяване Лектори: проф. Боряна Делийска, проф. Борислав Георгиев Научен симпозиум Съвременни подходи за справяне с тютюно пушенето Съвременни подходи за спра вяне с тютюнопушенето проф. Георги Момеков

6 Зала Платформа Превенция Хранене Човешки микробиом и кардиометаболитно здраве доц. Даниела Попова Кетогенна диета ползи и рискове доц. Даниела Попова Реформулиране на храните в България проф. Веселка Дулева Доказани здравни претенции на храните проф. Веселка Дулева Приложение на пробиотици факти, доказателства, дебати д-р Райна Стоянова Проучване върху приема на сол и екскреция на натрий при артериална хипертония д-р Станимира Ставрева Научен симпозиум Навременна промяна за по-добри резултати в лечението на сърдечната недостатъчност Фокус върху системата на натриуретичните пептиди проф. Борислав Георгиев Кой и защо трябва да се лекува със sacubitril/ valsartan? проф. Елина Трендафилова Научен симпозиум Зала Научна сесия Качество на живот и рискови фактори сред лекари Качество на живот Влияние на диспансеризацията върху качеството на живот при пациенти с ИБС д-р Емил Мушанов

7 Качество на живот, свързано със здравето фактори, значение за пациента и лекаря доц. Радка Горанова-Спасова Рискови фактори сред лекари Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България д-р Христо Димитров Индикаторите за здравен риск като част от личната отговорност за собственото здраве на лекари от болнични лечебни заведения доц. Радка Горанова-Спасова, доц. Наталия Щерева-Николова Научна сесия Кардиоонкология Фармакотерапия на злокачествените заболявания класически и нови терапевтични модалности и лекарства проф. Георги Момеков Кардиотоксичност на противотуморните медикаменти д-р Мария Димова Лекарствени взаимодействия на противотуморните лекарства проф. Георги Момеков Зала 4 КУРСОВЕ Курс ЕКГ проводни нарушения д-р Милко Стоянов (електронна система за гласу ване) Курс Доплер-сонографска диагностика на болести на вените проф. Детелина Луканова

8 Събота, 28 септември 2019 Зала НЕПТУН Научна сесия Бременност и съпътстващи заболявания Медикаментозна терапия при бременност и кърмене доц. Румен Николов Бременност и ендо кринни заболявания д-р Мария Бояджиева Антитромбозна терапия при бременни проф. Георги Момеков Научен симпозиум Рабепразол Когато търсим бърз ефект при лечение и гастропротекция Гастропротекция при употреба на НСПВС и антитромбоцитна профилактика на пациенти със сърдечно-съдова патология проф. Борислав Георгиев Рабепразол при лечение и гастропротекция очаква се потвърждение Научен симпозиум Дабигатран: 10 години традиция и иновации в антикоагулацията Зала Научна сесия Белодробна артериална хипертония Белодробна хипертония, Ница 2018 проф. Борислав Георгиев Мястото на 6-минутния тест с ходене при проследяването на болните с белодробна артериална хипертония д-р Елена Костова Лекция на тема: Дислипидемия проф. Елина Трендафилова

9 Лекция на тема: Комбинирани медикаменти (RAAS блокери и блокери на калциевите канали) в една таблетка, като първа линия на лечение на артериална хипертония проф. Борислав Георгиев Лекция на тема: Дългосрочна превенция след миокарден инфаркт. Къде е мястото на двойната антиагрегантна терапия? проф. Борислав Георгиев Зала Научна сесия Съдова хирургия и ангиология (част 2) Атеросклероза проф. Детелина Луканова Ендоваскуларно лечение при диабетно стъпало и критична исхемия на крайниците д-р Наделин Николов Екстракраниални каротидни стенози хирургия или стентиране? д-р Бойка Стоянова Контрол на риска при ПАБ д-р Асен Драмов Научна сесия Клинична фармация и фармакотерапия (част 2) Via dolorosa, quo vadis фармакологична моду лация на ноцицептивната болка проф. Николай Данчев, проф. Георги Момеков Лекарствени взаимодействия на антидепресанти, анксиолитици и сънотворни лекарства доц. Румяна Симеонова Иновации в пероралните лекарствени форми проф. Деница Момекова Зала НЕПТУН Научен симпозиум Актуални терапевтични подходи при пациенти с дислипидемия От препоръките за лечение на дислипидемии до реалната клинична практика проф. Елина Трендафилова Ezetimibe Quo vadis? проф. Георги Момеков

10 Научен симпозиум Хлорталидон в терапията на артериалната хипертония Лекция на тема: Иновации в областта на клиничните изпитвания маг.-фарм. Лилия Богданова Научен симпозиум Еректилна дисфункция предиктор или усложнение на съдово заболяване Еректилна дисфункция един подценяван медицински проблем проф. Здравко Каменов Еректилна дисфункция и сърдечно-съдови заболявания проф. Борислав Георгиев Научен симпозиум Кардиометаболитна грижа Метформин отвъд гликемичния контрол проф. Борислав Георгиев Предизвикателства в лечението на пациент с диабет и коронарна болест проф. Елина Трендафилова Научен симпозиум Зала Научна сесия Дерматология и венерология Автоимунните болести на съединителната тъкан през погледа на дерматолога доц. Любомир Дурмишев Промените в качеството на живот при болни с лупус еритематозус и дерматомиозит доц. Любомир Дурмишев Предизвикателството HPV (човешки папиломен вирус) патогенеза, клиника и терапия д-р Елена Петрова Какво е сърбеж и мястото на Дермодрин в ежедневието на всеки д-р Елена Петрова

11 Научна сесия Сърдечно-съдов риск Влошаваща се сърдечна недостатъчност д-р Лиляна Мирчева Коронарен артериален калциев скор неинвазивен скринингтест за установяване на коронарна атеросклероза при безсимптомни лица доц. Атанас Ангелов Зала Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични случаи избор на терапия Зала 4 КУРСОВЕ Курс ЕКГ тахикардии и тахиаритмии д-р Милко Стоянов (електронна система за гласу ване) Неделя, 29 септември 2019 Зала НЕПТУН Научна сесия Сексуална медицина (съвместно с Българска асоциация по сексуална медицина) Закриване на конференцията Зала Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични случаи избор на терапия Научно-практическа сесия Представяне и обсъждане на клинични случаи избор на терапия

12 РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА 9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика септември 2019, Сол Несебър Ризорт, гр. Несебър Персонална информация Име... Презиме... Фамилия... УИН... Научно звание...специалност... Домашен адрес п. код... гр.... област... община... ж. к./ул бл.... вх.... ет.... ап.... GSM... дом. тел.... e -mail... Служебен адрес п. код... гр.... област... община... ж. к. /ул бл.... вх.... ет.... ап.... Здр. заведение... Клиника... Отделение... Длъжност...служ. тел.... УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА, Компания Арбилис е ангажирана с опазването на поверителността и сигурността на Вашите лични данни, в съответствие с цялото приложимо законодателство и корпоративните политики на Арбилис. Във връзка с това, моля прочетете и ако сте съгласни подпишете следното: Заявявам, че доброволно съм предоставил/а информацията за себе си, представляваща лични данни и друга необходима информация, както и че не възразявам същата да се обработва от организаторите и да се предоставя на трети лица за организационни и статистически цели. Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето на данните, както и правото на достъп, и на коригиране на събраните данни. В случай, че желая, по което и да е време да променя или залича предоставените от мен данни, Арбилис ще извърши това след като бъде уведомено за това мое желание. С настоящото декларирам, че съм медицински специалист. Дата:... С уважение:... (подпис) Благодарим за отделеното време, като се надяваме организираният от нас форум да е полезен за Вас.

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА Четвъртък, 26 септември 2019 17.30 17.40 Откриване 17.40 19.00 Научна сесия Фармакотерапия Медикаментите, които промениха света, проф. Пламен Пейков Регулация на лекарства

Подробно

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2 9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 26 29 септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър

Подробно

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2

9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 2 9 Научно-практическа конференция ОТ НАУКАТА ДО ЛЕГЛОТО НА БОЛНИЯ Нови ръководства за диагностика и лечение и тяхното въвеждане в клиничната практика 26 29 септември 2019 Сол Несебър Ризорт гр. Несебър

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно

Bel_Geriatria_1fev2019.indd

Bel_Geriatria_1fev2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

Първа научно-практическа конференция Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 30 март 1 април 2018 зала Витоша Интер Експо

Първа научно-практическа конференция Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 30 март 1 април 2018 зала Витоша Интер Експо Първа научно-практическа конференция Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 30 март 1 април 2018 зала Витоша Интер Експо Център София Фондация Академия кардиология, Фондация

Подробно

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd

Bel_Mlada i zrqla_25april2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 17 19 май 2019 Интер Експо Център София НАУЧНА ПРОГРАМА 17 май 2019 (петък) ЗАЛА 4 13.45 14.00 Откриване на конференцията 14.00

Подробно

Предварителна програма VII Научна конференция От науката до леглото на болния От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциознит

Предварителна програма VII Научна конференция От науката до леглото на болния От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциознит програма VII Научна конференция От науката до леглото на болния От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести 2 4 октомври 2015 София, НДК организирана от Фондация Академия

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Константин Чернев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУМ: Д-р Румяна Митова ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци 12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА 2 0 1 9 к. к. Златни пясъци Уважаеми колеги, За а мен е чест, от името на Българската асоциация по ултразвук в медицината, да ви поканя на ежегодния XXII

Подробно

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението 10-12 октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хотел Пловдив Слънчев бряг Четвъртък 10 октомври Уточняват

Подробно

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, За мен е удоволствие и чест, като председател на организационния комитет, да Ви поканя на VІІІ Научна конференция с международно участие на тема: НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА

Подробно

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас 29.09 01.10.2017г. 29.09 01.10.2017 г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас Уважаеми колеги, Уважаеми партньори, Като председател на Българското национално сдружение

Подробно

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the body.

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the  body. (Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the email body. Уважаеми Дами и Господа, Асоциацията по Майчино-Фетална Медицина има удоволствието да Ви покани на, IV Международен Конгрес

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ

Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ Одобрен на Програмен съвет на специалност Медицинска сестра от 21.02.2019 г. КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И ФАРМАКОЛОГИЯ СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ГРИЖИ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС

Подробно

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ BULENDO 2017 Международен симпозиум по гастроинтестинална

Подробно

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС кк Боровец,

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ТРЕЙНИНГ ЕНД ИВЕНТС, част от Ековис Холдинг Груп България, предлагат на вниманието на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СОФИЯ на 12, 13 и 14 септември 2019

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2

ПРОМОЦИОН. ПАКЕТИ -СБР-НК -2 ПРОМОЦИОНАЛНИ ПАКЕТИ НА СБР- НК ЕАД / ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ / Пакет ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ / минимален престой 30 дни / филиал МОМИН ПРОХОД - І-А* категория стая / с 2 легла / 35 лв. - І-ва категория стая

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В качеството си на председател на Българското дружество по клинична лаборатория, най-сърдечно Ви каня да участвате в XII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие,

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г.,

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., петък 8:00 8:20 ч. Откриване на Конференцията 8:20

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФК НА РЕДОВНАТА ПТНА СЕСЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДЦНА I КУРС Учебна дисциплина Вид Дати, час разпределение на групи ала

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

Лечебни заведения в област Монтана

Лечебни заведения в област Монтана ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Стамен Илиев АД, гр.монтана Адрес:гр. Монтана, ул. Сирма войвода" 2 Централа096/306 881,882,883,884,885; Изп. директор:д-р

Подробно