Copy of Info formula 2019.xlsx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Copy of Info formula 2019.xlsx"

Препис

1 Прложене към чл. 290, ал. 2 на Закона за предучлщното учлщното образоване МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ПОЛУЧЕНИ ПО СТАНДАРТИ ЗА 2019 Г. МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА, И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД / Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас "Спецалн учлща" в т.ч.:, СПИ, ВУИ 96,48% 0,10% 1,62% 0,06% 1,05% 0,70% 100,00% 1 ВУИ "А.Узунов" Рактово Пазардж ВУИ Подем Плевен ВУИ Завет Разград СПИ "Хр.Ботев" Варненц Слстр "Свет Пасй ХлендарскБлагоевграБлагоевг "Васл Левск" Гоце ДелчБлагоевг "Рлска глка" Долно ДраБлагоевг Велко ТъВ.Търно Ново село В.Търно "Св. св. Крл Методй" Крвня Варна Вдн Вдн "Д-р Петър Берон" Враца Враца Добрч Добрч Каварна Добрч "Д-р Петър Берон" Кърджал Кърджал "Васл Левск" Ловеч Ловеч "Д-р Петър Берон" Лом Монтана ВелнградПазардж ПазарджкПазардж Пернк Пернк "Петко Рачев Славейков" Плевен Плевен "Леда Млева" Долн ДъбПлевен Пловдв Пловдв Кубрат Разград Слстра Слстр "Д-р Власак Шуманов" Слвен Слвен "Проф. Дмтър Кацаров" Софя Софя "Проф. дпн Г. Ангушев" Софя Софя "Лозенец" Софя Софя "Едуард Сеген" Софя Софя Мъглж Стара За Стара ЗагоСтара За Търговщ Търгов "Д-р Петър Берон" Хасково Хасково "Петко Рачов Славейков" Харманл Хасково "Стефан Васлев" СвленграХасково Шумен Шумен Елхово Ямбол Норматв за дете/ученк Учлща с увреден слух увредено зрене 98,46% 0,04% 1,5% 100,0% 39 Спецално учлще за с нварна Варна Спецално учлще за с упловдв Пловдв Спецално учлще за с усофя Софя Спецално учлще за с нсофя Софя Спецално учлще за с утърговще Търговщ "Неспецалзран учлща, без професоналн гмназ" Неспецалзран учлща, без професоналн гм 98,48% 0,43% 0,08% 1,00% 100,0% 1 НАГ Габрово Габрово Page 1

2 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас 2 Средно учлще "Пасй Хленд Прпек Кърджал ДОУ "В.Левск" Егрек Кърджал средно учлще "Дмчо ДебелСофя - грсофя Профлрана гмназя с нтензвсофя - грсофя НПМГ Софя - грсофя НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИСофя - грсофя Норматв за дете/ученк по ЦОУД, звършван от неспецалзранте учлща българскте 100,0% 1 Средно учлще "Пасй Хленд Прпек Кърджал средно учлще "Дмчо ДебелСофя - грсофя НСОУ "СОФИЯ" Софя Софя БСОУ - ПРАГА Чехя БСОУ - БРАТИСЛАВА Словакя "Професоналн гмназ паралелк за професонална подготовка", в т.ч.: Професоналн гмназ паралелк за професона 97,59% 0,25% 0,04% 0,29% 0,76% 0,02% 0,03% 1,00% 100,00% 1 ПГ Икономка БлагоевграБлагоевг ПГ Стротелство, архтектура 2 геодезя БлагоевграБлагоевг Неврокопска ПГ "Дмтър 3 Талев" Гоце ДелчБлагоевг Професонална технческа 4 гмназя СанданскБлагоевг ПГ Механоелектротехнка Петрч Благоевг ПГ "Петко Рачов Славейков" Якоруда Благоевг Разложка професонална 7 гмназя"н.стойчев" Разлог Благоевг ПГ Икономка турзъм Петрч Благоевг ПГ Електронка енергетка Банско Благоевг ПГ Транспорт Разлог Благоевг ПГ Морско корабоплаване 11 рболов Бургас Бургас ПГ Хмчн технолог Бургас Бургас Професонална Технческа 13 гмназя Бургас Бургас ПГ Стротелство, архтектура 14 геодезя Велко ТъВ.Търно Старопрестолна гмназя по 15 кономка Велко ТъВ.Търно ПГ Електронка Велко ТъВ.Търно ПГ Моден дзайн Велко ТъВ.Търно ПГ Турзъм Велко ТъВ.Търно Професонална Технческа 19 гмназя Горна ОряВ.Търно ПГ Електротехнка 20 електронка Горна ОряВ.Търно ПГ Лека промшленост 21 кономка Горна ОряВ.Търно ПГ Железопътен транспорт Горна ОряВ.Търно ДТГ Свщов В.Търно Свщовска професонална гмназя "Алеко Константнов" 24 Свщов В.Търно ПГ Транспорт Стражца В.Търно Професонална Технческа 26 гмназя Варна Варна Page 2

3 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас ПГ Хмчн хрантелновкусов технолог 27 Варна Варна ПГ Стротелство, архтектура 28 геодезя Варна Варна Варненска търговска гмназя 29 Варна Варна ПГ по текстл моден дзайн 30 Варна Варна Варненска морска гмназя Варна Варна ПГ Електротехнка Варна Варна ПГ Турзъм Варна Варна ПТГ "Васл Левск" - ВИДИН 34 Вдн Вдн ПГ Турзъм Вдн Вдн ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 36 Вдн Вдн ПГ Облекло Бяла СлатВраца ПГ Транспорт Борован Враца Професонална Технческа 39 гмназя Враца Враца ПГ Ядрена енергетка Козлодуй Враца Професонална Технческа 41 гмназя "Д-р Н. Васлад" Габрово Габрово ПГ Турзъм Габрово Габрово ПГ Транспорт машностроене 43 Граднца Габрово ПГ Механоелектротехнка Севлево Габрово ПГ Технка стротелство 45 "М.В.Ломоносов" Добрч Добрч Фнансово-стопанска гмназя 46 Добрч Добрч ПГ Турзъм Добрч Добрч ПГ Земеделе Генерал Т Добрч ПГ Технка облекло Тервел Добрч ПГ ТОЛП Добрч Добрч ПГ Икономка Кърджал Кърджал ПГ Турзъм "Проф. д-р Асен 52 Златаров" Кърджал Кърджал ПГ "Васл Левск" Кърджал Кърджал ПГ Облекло дзайн Кърджал Кърджал ПГ Електротехнка 55 електронка Кърджал Кърджал ПГ Стротелство Кърджал Кърджал ПГ Транспорт КрумовграКърджал ПГ Турзъм хрантелновкусова промшленост 58 МомчлгрКърджал ПГ Облекло стопанско 59 управлене Дупнца Кюстенд ПГ Транспорт Дупнца Кюстенд ПТГ "Джон Атанасов" Кюстенд Кюстенд ПГ Икономка менджмънт Кюстенд Кюстенд ПГ Турзъм Кюстенд Кюстенд ПГ Лека промшленост Кюстенд Кюстенд ПГ "Акад. Сергей П. Корольов" 65 Дупнца Кюстенд ПГ Бобов дол Кюстенд ПГ Механоелектротехнка Ловеч Ловеч Норматв за дете/ученк Page 3

4 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас Професонална гмназя по ветернарна медцна "Проф.д-р 68 Дмтър Дмов" Ловеч Ловеч ПГ Икономка, търговя 69 услуг Ловеч Ловеч Професонална гмназя по горско стопанство дървообработване "Сава 70 Младенов" Тетевен Ловеч ПГ Механоелектротехнка Троян Ловеч Фнансово-стопанска гмназя 72 Монтана Монтана ПГ Стротелство, архтектура 73 геодезя Монтана Монтана ПГ Лека промшленост Монтана Монтана ПГ по технка електротехнка "Хрсто Ботев" 75 Монтана Монтана ПГ Транспорт Владмр Монтана ПГ Прозводствен технолог 77 Лом Монтана ПГ Икономка менджмънт ПазарджкПазардж ПГ Механоелектротехнка ПазарджкПазардж ПГ Хмчн хрантелн 80 технолог ПазарджкПазардж ПГ Промшлен технолог ПазарджкПазардж ПГ Фрзьорство 82 ресторантьорство ПазарджкПазардж ПГ Икономка турзъм ВелнградПазардж ПГ Стротелство ПазарджкПазардж ПГ Инд.технолог, менджмънт 85 турзъм Панагюр Пазардж Професонална гмназя по горско стопанство "Хрсто 86 Ботев" ВелнградПазардж ПГ Енергетка мнна 87 промшленост Пернк Пернк ПГ Технка стротелство Пернк Пернк Технологчна гмназя Пернк Пернк ПГ Икономка Пернк Пернк ПГ Облекло турзъм Пернк Пернк Технческа професонална 92 гмназя Радомр Пернк ПГ Транспорт Радомр Пернк ПГ Механоелектротехнка Плевен Плевен ПГ Стротелство, архтектура 95 геодезя Плевен Плевен ПГ Транспорт Плевен Плевен ПГ Облекло текстл Плевен Плевен ПГ Електронка хмчн 98 технолог Плевен Плевен ПГ Ресторантьорство, търговя 99 обслужване Плевен Плевен ПГ Подемна, стротелна 100 транспортна технка Плевен Плевен ПГ Турзъм Плевен Плевен ПГ Механоелектротехнка Червен бряплевен Търговска гмназя Червен бряплевен Норматв за дете/ученк Page 4

5 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас 104 ПГ Ядрена енергетка Белене Плевен ПГ Механоелектротехнка Кнежа Плевен Професонална гмназя "Свет 106 Патрарх Евтмй " АсеновграПловдв ПГ "Цар Иван-Асен II" АсеновграПловдв ПГ Икономка Клсура Пловдв ПЗГ Железопътен транспорт Карлово Пловдв ПГ "Вл.Замов" Сопот Пловдв ПГ "Братя Евлогй Хрсто 111 Георгев" Карлово Пловдв ПГ Електротехнка 112 електронка Пловдв Пловдв Търговска гмназя Пловдв Пловдв ПГ Облекло Пловдв Пловдв ПГ Турзъм Пловдв Пловдв ПГ Бтова технка Пловдв Пловдв Пловдвска духовна семнаря "Св.св.Крл Методй" 117 Пловдв Пловдв ПГ Стротелство, архтектура 118 геодезя Пловдв Пловдв ПГ Транспорт Пловдв Пловдв ПГ Стротелн технолог Пловдв Пловдв ПГ Кожен зделя текстл Пловдв Пловдв ПГ Механотехнка Пловдв Пловдв ПГ Машностроене Пловдв Пловдв ПГ Икономка Разград Разград Професонална технческа 125 гмназя "Шандор Петьоф" Разград Разград ПГ Хмчн технолог 126 ботехнолог Разград Разград ПГ Транспорт стротелство Разград Разград ПГ Облекло Разград Разград ПГ Бяла Русе ПГ Електротехнка 130 електронка Русе Русе ПГ Механотехнка Русе Русе ПГ Облекло Русе Русе ПГ Турзъм Русе Русе ПГ Икономка управлене Русе Русе ПГ Речно корабостроене 135 корабоплаване Русе Русе ПГ Транспорт Русе Русе ПГ Стротелство, архтектура 137 геодезя Русе Русе ПГ Промшлен технолог Русе Русе ПГ Облекло, обслужване 139 транспорт Дулово Слстр ПГ Механотехнка Слстра Слстр ПГ Стопанско управлене, 141 адмнстраця услуг Слстра Слстр ПГ Стротелство "П.Пенев" Слстра Слстр ПГ Лека промошленост Слстра Слстр ПГ Прозводствен технолог 144 Слстра Слстр ПГ Текстл облекло Слвен Слвен ПГ Електротехнка 146 електронка Слвен Слвен Норматв за дете/ученк Page 5

6 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас 147 ПГ Икономка Слвен Слвен ПГ Хотелерство турзъм Слвен Слвен Слвенска професонална гмназя по стротелство 149 геодезя Слвен Слвен ПГ Механотехнка Слвен Слвен ПГ Технка технолог Нова ЗагорСлвен ПГ Технка технолог Смолян Смолян ПГ Икономка Смолян Смолян Смолянска ПГ по турзъм 154 стротелство Смолян Смолян ПГ "Васл Дмтров" Мадан Смолян ПГ Турзъм Банкя Софя ПГ Екологя ботехнолог Софя Софя ПГ Прецзна технка Софя Софя ПГ Текстлн кожен зделя 159 Софя Софя ПГ Подемна, стротелна 160 транспортна технка Софя Софя Софйска професонална 161 гмназя по електронка Софя Софя ПГ Фрзьорство козметка Софя Софя ПГ Транспорт енергетка Софя Софя ПГ Аудо-, вдео- 164 телекомункаця Софя Софя ПГ Транспорт Софя Софя Софйска гмназя по хлебн 166 сладкарск технолог Софя Софя ПГ Облекло 167 Софя Софя ПГ Стротелство, архтектура 168 геодезя Софя Софя Нацонална фнансовостопанска гмназя 169 Софя Софя Софйска духовна семнаря 170 "Св. Иван Рлск" Софя Софя ПГ Механоелектротехнка Софя Софя Софйска професонална 172 гмназя по турзъм Софя Софя ПГ Електротехнка автоматка 173 Софя Софя ПГ Железопътен транспорт Софя Софя ПГ Транспорт "Магахан" 175 Софя Софя ПГ по телекомункац Софя Софя ПГ Текстл моден дзайн Софя Софя Нацонална търговско-банкова 178 гмназя Софя Софя ПГ Технка менджмънт Ботевград Софя о Професонална технческа 180 гмназя "Н. Й. Вапцаров" Самоков Софя о ПГ "Васл Левск" 181 Ихтман Софя о ПГ Турзъм хрантелн 182 технолог "Н.Дмов" Прдоп Софя о ПГ Турзъм Самоков Софя о ТПГ "Стамен Панчев" Ботевград Софя о Page 6 Норматв за дете/ученк

7 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас 185 ПГ Механоелектротехнка Прдоп Софя о ПГ "В.ПЕЕВ" - СВОГЕ Своге Софя о ПГ Механотехнка транспорт 187 Стара ЗагоСтара За ПГ Електротехнка Стара ЗагоСтара За Професонална гмназя по ветернарна медцна "ИВАН П. 189 ПАВЛОВ" Стара ЗагоСтара За ПГ Електронка Стара ЗагоСтара За ПГ Стротелство 191 дървообработване Стара ЗагоСтара За ПГ Облекло хранене Стара ЗагоСтара За ПГ "Иван Хадженов" Казанлък Стара За ПГ Транспорт транспортен 194 менджмънт Казанлък Стара За ПГ Лека промшленост 195 турзъм Казанлък Стара За ПГ Раднево Стара За ПГ Стротелство, архтектура 197 геодезя Стара ЗагоСтара За ПГ Икономческа нформатка 198 Търговщ Търгов Професонална технческа 199 гмназя Търговщ Търгов ПГ Електротехнка 200 стротелство Търговщ Търгов ПГ Турзъм хрантелновкусова промшленост 201 Търговщ Търгов ПГ Транспорт лека 202 промшленост Омуртаг Търгов ПГ Технка лека 203 промшленост Попово Търгов Фнансово-стопанска гмназя 204 Хасково Хасково ПГ Турзъм Хасково Хасково ПГ Лека промшленост Хасково Хасково ПГ Механоелектротехнка Хасково Хасково ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 208 ДмтровгХасково ПГ Текстл 209 електропромшленост Харманл Хасково ПГ Стротелство, архтектура 210 геодезя Шумен Шумен ПГ Икономка Шумен Шумен Професонална технческа 212 гмназя Велк ПрШумен ПГ Облекло, хранене хмчн технолог - ШУМЕН 213 Шумен Шумен ПГ МЕТТ Шумен Шумен Професонална технческа 215 гмназя "Иван Райнов" Ямбол Ямбол ПГ Икономка Ямбол Ямбол ПГ Стротелство геодезя Ямбол Ямбол ПГ Подемна, стротелна 218 транспортна технка Ямбол Ямбол ПГЛПЕХТ Ямбол Ямбол ПГ "Стефан Караджа" Елхово Ямбол Page 7 Норматв за дете/ученк

8 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас Норматв за дете/ученк Несамостоятен общежтя към ПГ 99,0% 1,0% 100,0% 1 ПГ "Петко Рачов Славейков" Якоруда Благоевг ПГ Икономка БлагоевграБлагоевг ПГ Транспорт Разлог Благоевг ПГ Стротелство, архтектура 4 геодезя БлагоевграБлагоевг Професонална Технческа гмна Бургас Бургас ПГ Хмчн технолог Бургас Бургас ПГ Железопътен транспорт Горна ОряВ.Търно Свщовска професонална гмназя "Алеко Константнов" 8 Свщов В.Търно Професонална Технческа гмна Варна Варна ПГ Хмчн хрантелновкусов технолог 10 Варна Варна ПГ Ядрена енергетка Козлодуй Враца ПГ Турзъм Габрово Габрово ПГ Технка облекло Тервел Добрч ПГ Електротехнка 14 електронка Кърджал Кърджал Професонална гмназя по горско стопанство дървообработване "Сава 15 Младенов" Тетевен Ловеч ПГ Транспорт Владмр Монтана ПГ Стротелство, архтектура 17 геодезя Монтана Монтана ПГ Стротелство ПазарджкПазардж ПГ Турзъм Плевен Плевен ПГ Транспорт Плевен Плевен ПГ Подемна, стротелна 21 транспортна технка Плевен Плевен ПГ "Вл.Замов" Сопот Пловдв Пловдвска духовна семнаря "СПловдв Пловдв ПГ Стротелн технолог Пловдв Пловдв ПГ Промшлен технолог 25 Русе Русе ПГ Стротелство, архтектура 26 геодезя Русе Русе ПГ Технка технолог Смолян Смолян ПГ Транспорт енергетка Софя Софя Софйска духовна семнаря 29 "Св. Иван Рлск" Софя Софя ПГ Технка менджмънт Ботевград Софя о ПГ Турзъм хрантелн 31 технолог "Н.Дмов" Прдоп Софя о ПГ Транспорт транспортен 32 менджмънт Казанлък Стара За ПГ Електротехнка Стара ЗагоСтара За Професонална гмназя по ветернарна медцна "ИВАН П. 34 ПАВЛОВ" Стара ЗагоСтара За ПГ Турзъм хрантелновкусова промшленост 35 Търговщ Търгов ПГ Електротехнка стротелство 36 Търговщ Търгов Page 8

9 Добавка за отоплене с течно горво Добавка за с тежк множество уврежданя Добавка за учлще, в което не са реалзран енергоспестяващ мерк на сградня фонд Добавка за поддръжка охрана на матералнотехнческата закрт учлща Добавка за условнопостоянн разход на Добавка за ПГ паралелк за професонална подготовка, обучаващ в повече от една Добавка за, обучаващ се в спецалност "Корабн машн механзм", ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" 37 ДмтровгХасково Професонална технческа 38 гмназя Велк ПрШумен ПГ Стротелство, архтектура 39 геодезя Шумен Шумен ПГ Подемна, стротелна 40 транспортна технка Ямбол Ямбол Добавка за учлще с учлщата детскте градн, обслужван от терапя на деца Резерв за нерегу-лярн разход Общо средства по ален коефцент регонален коефцент Норматв за създаване на условя за пробщаващо образоване матерална база за те в дневна форма на обучене първ втор гмназален етап Средства за занманя по нтерес Средства за в Средства за в комбнрана форма Норматв за запсан в неспецалзрано учлще, обучаващ се в подготвтелнте груп те от I-V клас Норматв за дете/ученк "Учлща в места за лшаване от свобода" 98,91% 0,09% 1,00% 100,00% 1 Средно учлще "Мто Орозов" Враца Враца Средно учлще "Доктор Петър БеБобов дол Кюстенд Средно учлще "Дмтър Мтев Ловеч Ловеч Средно учлще "Аргра ЖечковаСлвен Слвен Средно учлще "Св. Иван РлскСофя - грсофя Средно учлще "Поп Мнчо КънСт.Загора Стара За "Ресурсно подпомагане" 90,87% 4,07% 2,91% 1,15% 1,00% 100,00% 1 Благоевград Бургас Варна Велко Търново Вдн Враца Габрово Добрч Кърджал Кюстендл Ловеч Монтана Пазарджк Пернк Плевен Пловдв Разград Русе Слстра Слвен Смолян Софя - град Софя обл Стара Загора Търговще Хасково Шумен Ямбол "Учлща в чужбна", в т.ч.: Учлща в чужбна 100,00% 100,00% 1 БСОУ - ПРАГА Чехя БСОУ - БРАТИСЛАВА Словакя Page 9

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378>

<F1EFE8F1FAEA20EDE020F3F7E8EBE8F9E0F2E020EFEEEBF3F7E0E2E0F9E820F1F0E5E4F1F2E2E020E7E020F1F2E8EFE5EDE4E8E82E786C7378> УТВЪРДИЛ: Списък на училищата, които ще получат средства за стипендии за учениците по по 4,ал. 1 т. 5 и т.6 от ПМС 328/2017 г. Населено място Вид на то Брой ученици Средства за стипендии ОБЛАСТ ОБЩИНА

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

<F0E0E7EFF0E5E4E5EBE5EDE8E520EFEE20F0E0E7EFEEF0E5E4E8F2E5EBE82D6D2E786C73>

<F0E0E7EFF0E5E4E5EBE5EDE8E520EFEE20F0E0E7EFEEF0E5E4E8F2E5EBE82D6D2E786C73> Пиложе към чл. 8, ал.1 ПМС 27 09.02.2009 г. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ УТВЪРДЕНИ СЪС

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я П р о е к т! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е от 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България На основание чл. 38, ал. 6

Подробно

Microsoft Word RMS Inovativni 395

Microsoft Word RMS Inovativni 395 Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е от 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България На основание чл. 38, ал. 6 и чл.

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378>

<C7E020D1E0E9F2E020F1EFE8F1FAF6E8202DCDCF20C1E5E720F1E2EEE1EEE4E5EDD7E0F15F E30312E2D33302E30342E E32E786C7378> СПИСЪК НА УЧИЛИЩА, ЗА КОИТО СА ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС", 2019 Г., ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 30.04.2019 г., УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1890/23.07.2019

Подробно

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ ПО ПРОГРАМА УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 2008 модул Ритуализация на училищния живот БЛАГОЕВГРАД 1.Гимназия Яне Сандански - гр. Сандански 2. Земеделска

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Microsoft Word - РМС 479 от

Microsoft Word - РМС 479 от Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 4 7 9 от 5 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание чл.

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С

Населено място Адрес Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник С Населено място Адрес 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 06.05.2017. 07.05.2017 08.05.2017 24.05.2017 Събота Неделя Понеделник Събота Неделя Понеделник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО

Подробно

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о

Декември Населено място Адрес Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла о Населено място Адрес 23.12.2018 24.12.2018 25.12.2018 26.12.2018 Неделя Понеделник Вторник Сряда АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 почивен ден от 10:00ч. до 17:00ч. от

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД / г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Б ю д ж е т з а г. Специално училище за уче

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РД / г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Б ю д ж е т з а г. Специално училище за уче Специално училище за ученици с увреден слух "Проф. Д-р Ст. Белинов" - ПЛОВДИВ 27 2.3. Други неданъчни приходи 36-2.4. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-2 226 396 226 396 226 396.. Заплати

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

по ред Код на пункта Тип на пункта Дълбочина на пункта Основни - І група Допълнителни - ІІ група [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИ

по ред Код на пункта Тип на пункта Дълбочина на пункта Основни - І група Допълнителни - ІІ група [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИ - ІІ Програма за контролен мониторинг на химичното състояние на подземните води на БДДР I II Слой 1 Неоген - Кватернер 1 ШК1-ПС Брегово 3 Брегово Брегово Видин BG1G0000QalMP001 BG1G0000Qal001 DW 44, 08`00.8``

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

по ред Дълбочина на пункта [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИН

по ред Дълбочина на пункта [Type the document title] ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ПРИЛОЖЕНИЕ *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИН *ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА І Слой 1 Неоген - Кватернер 1 ШК 1 ПС Брегово 3 Брегово Брегово Видин 44 о 08`00.8`` 22 о 38`17.8`` BG1G0000QalMP001 10,5 BG1G0000Qal001

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Приложение ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ

Приложение ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ Приложение 4.2.1.2.2 ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКИ РБУ ЗА ПЕРИОДА НА ПУРБ 2016-2021г. 1 BG1G0000QALMP007 Слана бара, тръбен кладенец BG1G0000QAL002

Подробно

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би

Септември 2019 Населено място Адрес Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Би Населено място Адрес 06.09.2019 21.09.2019 22.09.2019 23.09.2019 Петък Събота Неделя Понеделник АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н Билла БАНСКО ул. Цар Симеон 41 от 10:00ч. до 17:00ч. от 10:00ч. до 14:00ч.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно" Сума за създаване Вид на ДГ Код на Сума

ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма Успяваме заедно Сума за създаване Вид на ДГ Код на Сума ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно" създаване Вид на ДГ Код на на условия държавна, детската Име на детската градина изграждане

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно