Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над"

Препис

1 Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши инспектор в затвора гр. Плевен ІІ-ра категория. Конкурсната комисия, назначена със заповед ЧР / г. на заместник-министъра на правосъдието, след запознаване с резултатите от етапа Изследване на интелектуалните способности и езикова култура и на основание раздел ІІІ, глава Б т. 9, буква г и т. 27, 27.1 и 27.2 от Правилата за условията и реда за назначаване на държавна служба в Главна дирекция Изпълнение на наказанията и Главна дирекция Охрана при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед ЛС / г. на министъра на правосъдието, изменени и допълнени със заповед ЛС / г. на министъра на правосъдието. Р Е Ш И: І. Утвърждава и обявява резултатите от конкурсния етап Изследване на интелектуалните способности и езикова култура на кандидатите, както следва: фамилия КАНДИДАТ Име, презиме и Преминал/ Не преминал минимални я праг. Резултат (в точки) 1. В3602/ Борислав Боянов Борисов да 30 В3510/ Иво Хубавенов Стоянов да В3420/ Мариана Георгиева Иванова да В3603/ Теодора Йорданова Тонкова да 30 В3433/ Владимир Маргаритов Гечев да В3746/ Ивайло Иванов Вътев да В3513/ Александър Любенов Йосифов да В3605/ Павел Сергеев Христов да В3437/ Павлин Пламенов Кръстев да В3436/ Вилислав Людмилов Гатев да В3740/ Мартин Светославов Иванов да 25 1

2 1 В3421/ Ивайло Илийчев Петков да В3762/ Красимир Петров Филчев да В3748/ Виктор Валентинов Хинов да 23 1 В3595/ Иван Валентинов Пенуков да В3772/ Иван Василев Печев да В3743/ Бойко Огнянов Илиев да В3582/ Валери Огнянов Арабаджиев да В3737/ Владислав Володиев Иванов да В3741/ Даниел Красимиров Трифонов да В3471/206. Калоян Стефанов Сирашки да 21 2 В3579/ Никола Красимиров Илиев да В3750/ Костадин Мирославов Неделчев да В3766/ Антон Данаилов Вълчев да 19 2 В3676/ Дилян Мирославов Михайлов да В3757/ Добромир Георгиев Ванков да В3578/ Моника Евгениева Стоянова да В3597/ Дилян Валентинов Маринов да В3472/206. Мариан Маринов Николов да В3758/ Бойко Владимиров Илиев да В3592/ Десислав Евгениев Филипов да 16 3 В3764/ Мартин Станимиров Пенчев да В3593/ Павел Венциславов Драганов да В3591/ Адриан Петров Йорданов да 15 3 В3753/ Деян Тромфеев Петров да В3512/ Емил Петров Игнатов да В3469/206. Кристиян Деянов Петков да В3604/ Мартин Детелинов Горанов да В3434/ г Мирослав Светославов Христов да В3755/ Христо Горанов Христов да 15 2

3 41. В3599/ Венелин Александров Венев да 14 4 В3584/ Владимир Гълабинов Гетов да В3594/ Георги Богомилов Петров да В3736/ Ивайло Пламенов Иванов да 14 4 В3751/ Светозар Божидаров Киров да В3507/ Елена Георгиева Георгиева да В3468/206. Николай Олегов Цветанов да В3470/206. Данаил Николаев Пачев да В3601/ Огнян Петров Игнатов да В3756/ Тихомир Владимиров Трайков да В3745/ Александър Миленов Иванов да 10 5 В3600/ Веселин Илиев Илиев да В3747/ Васил Йорданов Маринов да В3583/ Преслав Пламенов Петров да 9 5 В3435/ Людмил Ванев Николов да В3590/ Стефан Емилов Стефанов да В3677/ Владимир Данаилов Тенев да В-3473/ Любомир Юриев Георгиев да В3739/ Милина Славова Борисова да В3765/ Мартин Илиянов Еманоилов да В3752/ Милен Иванов Севдалинов да 7 6 В3577/ Бисерка Славейкова Николова да В3738/ Димитър Пламенов Данов да В3749/ Марио Русалинов Василев да 6 6 В3580/ Пламен Валентинов Василев да В3400/ Цветомир Димитров Димитров да В3596/ Герасим Илинов Милев не В3474/206. Ивайло Валериев Йорданов не В-576/ Стефан Асенов Маринов не 3 3

4 70. В3742/ Антония Милкова Каменова Не се явил 71. В3735/ Ивайло Блажков Кънчев Не се явил 7 В3508/ Иво Георгиев Греков Не се явил ІІ. КЛАСИРА кандидатите по бал както следва: Рег. КАНДИДАТ Резултат (в точки) Име, презиме и фамилия І етап ІІ етап Всичко В3420/ Мариана Георгиева Иванова В3510/ В3602/ В3603/ г В3433/ В3746/ В3605/ В3513/ г В3740/ г В3421/ В3762/ В3595/ В3748/ В3436/ Иво Хубавенов Стоянов Борислав Боянов Борисов Теодора Йорданова Тонкова Владимир Маргаритов Гечев Ивайло Иванов Вътев Павел Сергеев Христов Александър Любенов Йосифов Мартин Светославов Иванов Ивайло Илийчев Петков Красимир Петров Филчев Иван Валентинов Пенуков Виктор Валентинов Хинов Вилислав Людмилов Гатев В3772/ Иван Василев Печев

5 В3737/ В3582/ В3579/ В3471/206. В3750/ В3676/ г В3766/ В3757/ В3743/ В3437/ В3741/ В3578/ В3472/206. В3593/ В3592/ В3764/ г В3758/ В3597/ Владислав Володиев Иванов Валери Огнянов Арабаджиев Никола Красимиров Илиев Калоян Стефанов Сирашки Костадин Мирославов Неделчев Дилян Мирославов Михайлов Антон Данаилов Вълчев Добромир Георгиев Ванков Бойко Огнянов Илиев Павлин Пламенов Кръстев Даниел Красимиров Трифонов Моника Евгениева Стоянова Мариан Маринов Николов Павел Венциславов Драганов Десислав Евгениев Филипов Мартин Станимиров Пенчев Бойко Владимиров Илиев Дилян Валентинов Маринов

6 В3434/ В3512/ В3604/ В3753/ В3584/ В3594/ В3469/206. В3507/ В3470/206. В3601/ В3599/ В3468/206. Мирослав Светославов Христов Емил Петров Игнатов Мартин Детелинов Горанов Деян Тромфеев Петров Владимир Гълабинов Гетов Георги Богомилов Петров Кристиян Деянов Петков Елена Георгиева Георгиева Данаил Николаев Пачев Огнян Петров Игнатов Венелин Александров Венев Николай Олегов Цветанов ІІІ. ДОПУСКА до участие в следващия конкурсен етап Психологическо изследване кандидатите, както следва: КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия Мариана Георгиева Иванова Иво Хубавенов Стоянов Борислав Боянов Борисов Теодора Йорданова Тонкова Владимир Маргаритов Гечев 6

7 6. Ивайло Иванов Вътев 7. Павел Сергеев Христов 8. Александър Любенов Йосифов 9. Мартин Светославов Иванов 10. Ивайло Илийчев Петков 11. Красимир Петров Филчев 1 Иван Валентинов Пенуков 13. Виктор Валентинов Хинов 14. Вилислав Людмилов Гатев 1 Иван Василев Печев 16. Владислав Володиев Иванов 17. Валери Огнянов Арабаджиев 18. Никола Красимиров Илиев 19. Калоян Стефанов Сирашки 20. Костадин Мирославов Неделчев 21. Дилян Мирославов Михайлов 2 Антон Данаилов Вълчев 23. Добромир Георгиев Ванков 24. Бойко Огнянов Илиев 2 Павлин Пламенов Кръстев 26. Даниел Красимиров Трифонов 27. Моника Евгениева Стоянова 28. Мариан Маринов Николов 29. Павел Венциславов Драганов 30. Десислав Евгениев Филипов 31. Мартин Станимиров Пенчев 3 Бойко Владимиров Илиев 33. Дилян Валентинов Маринов 34. Мирослав Светославов Христов 7

8 Емил Петров Игнатов Мартин Детелинов Горанов Деян Тромфеев Петров Владимир Гълабинов Гетов Георги Богомилов Петров Кристиян Деянов Петков Елена Георгиева Георгиева Данаил Николаев Пачев Огнян Петров Игнатов Венелин Александров Венев Николай Олегов Цветанов IV. На основание т. 11 от Специализирана методика за изследване на интелектуалните способности и езикова култура от Правилата НЕ ДОПУСКА до етап Психологическо изследване и прекратява участието в конкурсната процедура на кандидатите, както следва: Рег. 1. В3474/ В3596/ В576/ г. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия Ивайло Валериев Йорданов Герасим Илинов Милев Стефан Асенов Маринов Основание за недопускане т Кандидат, получил по ниски стойности от минималните прагове по общия резултат от теста за съответния конкурс, не участва в класирането. т Кандидат, получил по ниски стойности от минималните прагове по общия резултат от теста за съответния конкурс, не участва в класирането. т Кандидат, получил по ниски стойности от минималните прагове по общия резултат от теста за съответния конкурс, не участва в класирането. V. На основание т. 27, т. 2 от Правилата НЕ ДОПУСКА до етап Психологическо изследване, както следва: Рег. 1 В3435/ КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия Людмил Ванев Николов Основание за недопускане 2 В3473/ Любомир Юриев кандидати до следващия конкурсен етап е най- 8

9 19. Георгиев много 3 В3577/ В3583/ В3600/ В3590/ В3739/ В3738/ В3745/ В3756/ В3747/ В3677/ В3749/ В3765/ Бисерка Славейкова Николова Преслав Пламенов Петров Веселин Илиев Илиев Стефан Емилов Стефанов Милина Славова Борисова Димитър Пламенов Данов Александър Миленов Иванов Тихомир Владимиров Трайков Васил Йорданов Маринов Владимир Данаилов Тенев Марио Русалинов Василев Мартин Илиянов Еманоилов 1 В3736/ Ивайло Пламенов кандидати до следващия конкурсен етап е най- 9

10 Иванов много 16. В3751/ Светозар Божидаров Киров 17. В3580/ В3591/ В3752/ В3400/ В3755/ Пламен Валентинов Василев Адриан Петров Йорданов Милен Иванов Севдалинов Цветомир Димитров Димитров Христо Горанов Христов VІ. Допуснатите кандидати да се явят в сградата на Учебен център към затвора в гр. Плевен ІІ-ра категория, за провеждане на конкурсния етап Психологическо изследване по следния график. 1. На г. от часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия Мариана Георгиева Иванова Иво Хубавенов Стоянов Борислав Боянов Борисов Теодора Йорданова Тонкова Владимир Маргаритов Гечев Ивайло Иванов Вътев Павел Сергеев Христов Александър Любенов Йосифов 10

11 9. Мартин Светославов Иванов 10. Ивайло Илийчев Петков 11. Красимир Петров Филчев 1 Иван Валентинов Пенуков 13. Виктор Валентинов Хинов 14. Вилислав Людмилов Гатев 1 Иван Василев Печев 16. Владислав Володиев Иванов 17. Валери Огнянов Арабаджиев 18. Никола Красимиров Илиев 19. Калоян Стефанов Сирашки 20. Костадин Мирославов Неделчев 21. Дилян Мирославов Михайлов 2 Антон Данаилов Вълчев 23. Добромир Георгиев Ванков На г. от часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия 1. Бойко Огнянов Илиев Павлин Пламенов Кръстев 3. Даниел Красимиров Трифонов 4. Моника Евгениева Стоянова Мариан Маринов Николов 6. Павел Венциславов Драганов 7. Десислав Евгениев Филипов 8. Мартин Станимиров Пенчев 9. Бойко Владимиров Илиев 10. Дилян Валентинов Маринов 11. Мирослав Светославов Христов 11

12 Емил Петров Игнатов Мартин Детелинов Горанов Деян Тромфеев Петров Владимир Гълабинов Гетов Георги Богомилов Петров Кристиян Деянов Петков Елена Георгиева Георгиева Данаил Николаев Пачев Огнян Петров Игнатов Венелин Александров Венев Николай Олегов Цветанов 3. На г. от часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия 1. Мариана Георгиева Иванова Иво Хубавенов Стоянов 3. Борислав Боянов Борисов 4. Теодора Йорданова Тонкова Владимир Маргаритов Гечев 6. Ивайло Иванов Вътев 7. Павел Сергеев Христов 8. Александър Любенов Йосифов 9. Мартин Светославов Иванов 4. На от часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия 1. Ивайло Илийчев Петков Красимир Петров Филчев 12

13 3. Иван Валентинов Пенуков 4. Виктор Валентинов Хинов Вилислав Людмилов Гатев 6. Иван Василев Печев 7. Владислав Володиев Иванов 8. Валери Огнянов Арабаджиев 9. Никола Красимиров Илиев 10. Калоян Стефанов Сирашки 11. Костадин Мирославов Неделчев 1 Дилян Мирославов Михайлов 13. Антон Данаилов Вълчев 14. Добромир Георгиев Ванков 1 Бойко Огнянов Илиев На г. от часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия 1. Павлин Пламенов Кръстев Даниел Красимиров Трифонов 3. Моника Евгениева Стоянова 4. Мариан Маринов Николов Павел Венциславов Драганов 6. Десислав Евгениев Филипов 7. Мартин Станимиров Пенчев 8. Бойко Владимиров Илиев 9. Дилян Валентинов Маринов 10. Мирослав Светославов Христов 11. Емил Петров Игнатов 1 Мартин Детелинов Горанов 13. Деян Тромфеев Петров 13

14 14. 1 Владимир Гълабинов Гетов Георги Богомилов Петров 6. На г. от 09,00 часа. КАНДИДАТ Име, презиме и фамилия Кристиян Деянов Петков Елена Георгиева Георгиева Данаил Николаев Пачев Огнян Петров Игнатов Венелин Александров Венев Николай Олегов Цветанов ІV. Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Главна дирекция Изпълнение на наказанията и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в затвора в гр. Плевен ІІ-ра категория. Технически секретар: /п/. /Габриела Илиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:.../п/... /старши комисар Иван Петков/ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:.../п/... /главен инспектор Николай Козов/ ЧЛЕНОВЕ:1..../п/... / гл. инспектор/ Калин Главчовски/.../п/... / инспектор Димитър Йорданов/ 3.../п/... / инспектор Ваня Георгиева/ 4 /п/ /мл. инспектор Йордан Йорданов/ 14

15 15

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с Приложение 1 към рег. Р-505/18.10.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра степен, специфично наименование младши инспектор в затвора

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3883/03.09.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3430/09.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег / г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-ВАРНА Приложение 1 към рег. 1602 /27.06.2017г. С П И С Ъ К НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността : надзирател ІІ-І

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail:sof _prison1309@abv.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Приложение 1 към рег. 3932/01.08.2019 г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР БУРГАС Бургас 8000, ул. Индустриална 88, централа: 056 844112, факс: 056 844115 E-mail:

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА град С О Ф И Я I-ва категория 1309 град София, бул. Ген. Н. Столетов 21 телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Подробно

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ 3211/19.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА за длъжността : вид на длъжността : в Надзирател ІІ-І степен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР БУРГАС Бургас 8000, ул. Индустриална 88, централа: 056 844112, факс: 056 844105 E-mail: zatvor.bs@gdin.bg, www.gdin.bg Приложение

Подробно

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, z

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072,   z ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, e-mail: zatvorbd@abv.bg Приложение 1 към рег. 112/14.01.2016г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Приложение 1 към рег. 5243/03.11.2017 г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР БУРГАС Бургас 8000, ул. Индустриална 88, централа: 056 844112, факс: 056 844105 E-mail:

Подробно

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ Приложение 1 към рег. 1552/10.04.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА За длъжността: Надзирател

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О Главна дирекция Изпълнение на наказанията Затвор в гр. Сливен Приложение 1 Към протокол Рег. 1514/ 01.08.2019 г. гр. Сливен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ

Подробно

Приложение 1 Към рег. 4553/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛ

Приложение 1 Към рег. 4553/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛ Приложение 1 Към рег. 4553/15.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА за длъжността : Надзирател ІІ-І степен специфично

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда

КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сграда КЛАСИРАНЕ за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/20год. 1. Класирането е извършено по низходящ бал. 2. Поради основен ремонт на сградата, настаняването ще се извърши след приключването

Подробно

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx

Microsoft Word - blank-profcomp-rezultati.docx П Р О Т О К О Л 1-11.07.2013 г / 09.00 ч 1 ВЛАДИМИР ЙОРНОВ СТАВРЕВ 2 ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА ЧЕВА 3 АЛЕКСАНДРА САРАМАНДОВА 4 СТЕФКА ЛЮБОМИРОВА ТАНЧОВСКА 5 ДИНКО КРАСИМИРОВ КЮЧУКОВ 6 СТЕФАН ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ

Подробно

Microsoft Word - StopF.docx

Microsoft Word - StopF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЛОГИИ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Стопанско управление\стопанско управление 6.00 700633

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ -ВИДИН З А П О В Е Д 985 / 26.04.2018 г. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с т. 13 от Приложение

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЗА ПРАВО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 23 И 24 ЮЛИ 2019 г. ВАРНА КАПИТАН ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ НА

Подробно

<D0E5E7F3EBF2E0F2E8>

<D0E5E7F3EBF2E0F2E8> НАТФИЗ "КР.САРАФОВ" РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ, II кръг Бакалавърски специалности ФЕИ - 2019/2020 г. 1 80090 ЕЛИСИЯ ДЖЕНКИНС 12 АН 4,25 2 90001 КАРОЛИНА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА 12 АН 3,00 3 90003 МИТКО КАМЕНОВ БАЛАБАНОВ

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Microsoft Word - GGF.docx

Microsoft Word - GGF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Регионално развитие и политика\регионално развитие

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Протокол за резултатите на учениците, явили се на Пролетното математическо състезание, проведено на година в ППМГ "Гео Милев", гр. Стара За

Протокол за резултатите на учениците, явили се на Пролетното математическо състезание, проведено на година в ППМГ Гео Милев, гр. Стара За Протокол за резултатите на учениците, явили се на Пролетното математическо състезание, проведено на 31.03.2018 година в ППМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора 1 ЧР-02-4672 25.03.2019 г. Цветан Младенов Канев

Подробно

Microsoft Word - ДППНММ16

Microsoft Word - ДППНММ16 Пневматична пушка 10 м. Момчета 40 изстрела Индивидуално класиране Кл. N: Състезател Отбор С Е Р И И Резултат 1 2 Пламен Емилов Тракия 103.9 100.7 101 100.5 406.1 2 12 Георги Канев Тракия 102.5 100 101.3

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 09 И 10 ЮЛИ 2019 г. ВАРНА МППСМ 1. Божидар Руменов Димитров 2. Бранимир Костов Цонков

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 25 И 26 ЮНИ 2019 г. ВАРНА МППСМ 1. Антон Митков Митрев 2. Дарин Иванов Моралийски 3.

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DD2CA2D35E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208 г.)

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

Номер на бланка ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЛАСТ КЛАС ТОЧКИ РЕАЛЕН КЛАС ОТ БЛАНКАТА Константина Апостолова Младенова 1

Номер на бланка ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЛАСТ КЛАС ТОЧКИ РЕАЛЕН КЛАС ОТ БЛАНКАТА Константина Апостолова Младенова 1 Номер на бланка ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЛАСТ КЛАС ТОЧКИ РЕАЛЕН КЛАС ОТ БЛАНКАТА 170001037403 Константина Апостолова Младенова 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" София София град 6 37

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63>

<4D F736F F D20D0E5E3E8F1F2FAF020EDE020E4E5EAEBE0F0E0F6E8E8F2E520EFEE20F7EB2E E646F63> по ред Входящ /та Вид на декларацията по чл. 12 от ЗПУКИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ Регистър на декларациите по чл. 12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Име,

Подробно

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №1 П Р О Т О К О Л 1 за допуснати и допуснати кандити за обявената конкурсна длъжност Младши експерт в дирекция Информационни фондове и системи - ДКСИ Дс, 19.07.2017 г. се проведе засение на членовете на

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЗА ПРАВО ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 06 И 07 АВГУСТ 2019 г. ВАРНА КАПИТАН ДАЛЕЧНО ПЛАВАНЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ гр.софия, 1000, ул. Г.Бенковски 12, тел. 02/980-00-65 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати за служба в

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-25.07.2013 г / 10.00 ч 1 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАЦЕВ 2 ЛАЗАР ЕМИЛОВ КИРОВ 3 ЕМИЛ ИВОВ ПЕВ 4 ГЕОРГИ БОРИСОВ ШОПОВ 5 СОНЯ ФИЛИПОВА ДУЕВА 6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЙОРНОВ се явил 7 МАНЧО ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

Подробно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Приложна психология, 1 Александра Цветанова Дамянова 5,83 2 Марина

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

Национална олимпиада по математика 2014

Национална олимпиада по  математика 2014 Протокол за лауреатите на LXIII Национална олимпиада по математика 17. 18.05. 2014 г., гр. София оценка 1 Йордан Димитров Йорданов Варна МГ "Д-р П. Берон" 34 6.00 2 Станислав Георгиев Чобанов Варна МГ

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

Start list by classes

Start list by classes Page 1 M21E (8) W21E (5) M12 (16) M14 (24) 1 412721 Християн Маринов Север Плевен 14:00 2 2008631 Иван Банов Ловеч Ловеч 14:02 3 9999666 Ивайло Иванов Бегун Варна 14:04 4 9992222 Иван Сираков Вариант 5

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015

Microsoft Word - протоколли турнир Тракия 2015 Турнир Тракия 2015 0.2-03.12.2015 МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ МОМЧЕТА ПУШКА име фамилия отбор I II III IV V VI общо 1 НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ТРАКИЯ 92 88 89 89 358 2 НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ ТОШЕВ ТРАКИЯ 88 87 84 89 348

Подробно

Microsoft Word - spisak sait_dopusnati_nedopusnati_ doc

Microsoft Word - spisak sait_dopusnati_nedopusnati_ doc СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА за : Директор - Регионална дирекция Автомобилна администрация Благоевград 1 щатна бройка - Регионална дирекция Автомобилна администрация Бургас

Подробно

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ

Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвъ Районна избирателна комисия София Област РЕШЕНИЕ 32-ЕП София Област, 25.04.2019 ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционни избирателни комисии и утвърждаване на списъците с резервните ове в община Годеч,

Подробно

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

FM LETEN semestar

FM LETEN semestar УЛ. ТЕЛ.: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ + 359 64 884 130 ФАКС: + 359 64 801 603 З А П О В Е Д 544 гр. Плевен, 28.03.2011 г. На основание Постановление 90/26.05.2000

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ЛЯТНО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Боровец Жури на състезанието Технически делегат - Цветан Цочев Ръководител със

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ БИАТЛОН ЛЯТНО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО Боровец Жури на състезанието Технически делегат - Цветан Цочев Ръководител със ЮНОШИ МЛ. ВЪЗРАСТ 3 км СПРИНТ център по биатлон - 01 Октомври 2016 Ст.време: 10:11:00 / Фин.време: 10:42:01 Клас. Име Клуб Л П T време разлика точки 1 2 Иван Пешков Сапарева баня 2 2 4 13:38.1 00:00.0

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР / г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказа М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О З А П О В Е Д ЧР-05-121/26.04.2017 г. На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка с чл. 156,

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно