От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ"

Препис

1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

2 През една тъмна нощ двама души излезли от Йерусалим и се отправили към село Емаус. Те и двамата били последователи на Иисуса. Предния ден изкарали в Йерусалим с Иисусовите ученици и чули разказа на двете жени, че гробът Му бил празен. Те знаели, че Петър и Йоан също са ходили на гроба и не са намерили в него тялото на Иисуса. Сега, докато вървели по пътя, били разстроени и потиснати. Къде е все пак Иисус?" - мислели си те.

3 Изведнъж забелязали, че редом с тях върви непознат човек. Какво се е случило? - попитал непознатият. -От какво сте толкова опечалени?" Как, ти не знаеш ли какво е станало? - удивил се единият, по име Клеопа. - Нима не си чувал нищо за Иисуса, Който беше разпнат на кръста? Ние се надявахме, че Той ще спаси всички ни. А днес сутринта двете жени отидоха на Неговия гроб, но не намериха тялото Му. На гроба те видели два ангела и ангелите им казали, че Иисус е жив."

4 Защо вие, неразумни, не вярвате в това? - казал непознатият. - Станало е нещо, което е трябвало да стане." И той разказал на двамата приятели всичко, което е написано за Христос в Библията: как отначало Той ще страда, а после ще възкръсне и ще се възнесе на небето. На двамата приятели много се харесал разказът на непознатия. Сега те повярвали, че Иисус е жив.

5 Наближили село Емаус, където живеел Клеопа. Вече е много късно, може би ще пренощуваш при мен?" -попитал Клеопа непознатия и той се съгласил. Когато влезли в дома и седнали на масата, случило се следното: непознатият се помолил, разчупил хляба и дал на всеки от приятелите по парче. И едва сега те видели Кой седи срещу тях на масата. Това бил Самият Иисус. И двамата се хвърлили към Него, но изведнъж Иисус станал невидим за тях. Сега тялото на Иисус било необикновено: Той можел внезапно да се появява и също така внезапно да изчезва

6 Изчезването на Иисус не огорчило Клеопа и неговия приятел. Те Го видели, разговаряли с Него и със сигурност знаели, че Иисус е възкръснал. Без да гледат, че още било съвсем тъмно, двамата се отправили към Йерусалим, за да разкажат всичко на Иисусовите ученици. Учениците много се зарадвали, като чули разказа на двамата приятели. Господ наистина е възкръснал! Петър също Го е виждал!" - викали те.

7 Дълго седели всички заедно и говорили за Иисус. Но двама от учениците не били сред тях. Нямало го Иуда, който разбрал, че е извършил страшно престъпление, и се обесил. Нямало го и Тома. Той бил напуснал града още когато Иисус издъхнал и сега не знаел, че Синът Божи е възкръснал. Внезапно вратата на къщата, в която били учениците, се отворила и те много се изплашили. Решили, че са дошли войници, за да ги арестуват.

8 Но в следващия миг видели как в стаята влиза Иисус. Още повече се изплашили учениците и въобще не можели да повярват, че това наистина е Иисус. Иисус попитал: Защо се смущавате? Това наистина съм Аз! Вижте, това са ръцете Ми и нозете Ми." И Той показал на учениците ръцете и краката Си - по тях се виждали рани от гвоздеите, с които бил прикован на кръста. Но учениците пак не можели да повярват, че редом с тях стои любимият им Учител. Тогава Иисус им казал, че Му се иска да похапне.

9 Учениците донесли парче печена риба и малко мед. Иисус изял всичко. Едва тогава те повярвали, че е станало чудо и Иисус е възкръснал. Сега Той винаги щял да се грижи за тях. Колко щастливи били учениците в тази нощ! Иисус прекарал още известно време в разговори със своите ученици. Казал им, че трябва да разказват навсякъде за Него. Светият Дух ще им помага.

10 След една седмица всички ученици отново се събрали в голямата стая. Но този път с тях бил и Тома. Като заключили след себе си вратата, учениците заразказвали на Тома как Иисус идвал и се явявал пред тях. Не мога да повярвам - отговарял Тома, - докато сам не докосна раните по ръцете и нозете на Иисус." Изведнъж вратата се отворила и в стаята влязъл Иисус. Тома - казал Той, - докосни Моите рани и не бъди невярващ, а вярващ!" Но на Тома съвсем не му трябвало да докосва раните на Иисуса, той и така повярвал, че Учителят му е жив. Господ мой и Бог мой!" викал щастливият Тома.

11 Тома - казал Иисус, - ти повярва, като Ме видя. Но другите хора ще повярват, без да Ме видят." Иисус бил прав. Ние вярваме, че Иисус е възкръснал, и Му се молим като на наш Спасител, който ще ни направи щастливи. И ти се моли отново и отново на нашия Спасител! КРАЙ ИЗГОТВЕНО ОТ БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ "НИЧИЯ"

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ НИЧИЯ 15-годишната Симона Великова бе убита на 6 ноември 2015 г. Тогава влюбеният в нея Димитър я намушка 20 пъти с нож, за да бъде "ничия", ако не е с него. Името на Симона, заедно с тези на още 22 жени, бяха

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - 4 ЕПИЗОД, ИДЖЛЯЛ СЕ СЪБУЖДА Иджлял се събужда от кома Нур и Йиит се прибират в имението като сватбена двойка. Леля му едва не припада от гледката и казва, че ги проклиня. Нур е притеснена, тогава Йиит я отвежда в спалнята и й обещава,

Подробно